رفتن به مطلب

مقالات سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش


ارسال های توصیه شده

A Neural Network-Based Training Scheme for Probabilistic Support Vector Machine

Sadooghi Yazdi

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

A New Approach to Fault-Tolerant Routing in Mesh Interconnection Networks, Based on Deterministic Routing

A. H. Borhani, M. Ghaziasgar, A. Movaghar, R. G. Cole

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

A New Hybrid Model for Associative Reinforcement Learning

M. R. Maibodi, H. Montazeri

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering

Baghbani Mojtaba, Monsefi Reza

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Automatic Landmark Detection in Cephalometry Using a Modified Active Shape Model with Sub Image Matching

Rahele Kafieh, Alireza Mehri,Saeed Sadri

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Blogs: A Genre of Virtual Platforms for Collaborative Discourse in Education

Alireza Moghaddam

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Class-Dependent PCA Optimization Using Genetic Programming for Robust MFCC Extraction

Houman Abbasian,Babak Nasersharif, Ahmad

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Defect Detection in Patterned Fabrics Using Modified Local Binary Patterns

F. Tajeripour,A. Sheikhi,E. Kabir

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach

Hamed Vahdat-Nejad, Reza Monsefi, Hossein Deldari

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Dynamic Resource Allocation through Reinforcement Learning Approach in Multi-cell OFDMA Networks

Sajjad Moradi, Hesam Montazeri, and Siavash Khorsandi

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Grid Scheduling with buddy-based resource discovery

Mahmoud Naghibzadeh, Javad Hamidzadeh, Saied Abrishami, Abdolreza Savadi

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Lossy/Lossless Farsi/Arabic Printed Binary Text Image Compression Based on Enhanced Pattern Matching

Hadi Grailu, Mojtaba Lotfizad, Hadi Sadoghi-Yazdi

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Recombinative CLA-EC

B. Jafarpour,M. R. Meybodi

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

LABER‬: ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎه از اﻧﺮژي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬اﺗﻮﻣﺎﺗﺎﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ‬

‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻴﺒﺪي و ﻣﻬﺪي اﺛﻨﻲﻋﺸﺮي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

آموزش الكترونيكي؛مفاهيم، يافته‌ها و كاربستها

محمد آتشک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه الگوریتم های مسیریابی جدید جهت کاهش تعدادگام مسیر، بن بست وگرسنگی، در شبکه های روی تراشه(NoC ) باهمبندیMesh و Torus

جبرئیل جمالی, مطیع قادر, خادم زاده, حسین نژاد قوی فکر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه روش جديد زمانبندی قواعد در پايگاه داده پويا برمبنای بهبود فرايند تخمين احتمال اجرای قواعد

رسولزادگان, عبداله زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه مدلی برای تفکیک وظایف در سیستم های کنترل دسترسی بر مبنای نقش

داورپناه جزی, سرایی, سعیدی مبارکه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه مدلي بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب راهبرد استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان

برزگر, صنيعي منفرد, فراهاني زنجيراني

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه مدلي مذاكرات الكترونيكي بر اساس سيستم هاي هوشمند هيبريد مبتنی بر عامل

فتحیان, دماوندی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارائه يك الگوريتم سريع جهت بازسازي بلادرنگ تصاوير ويدئويي رمز شده با الگوريتم ALR

اكبري زاده, رضايي راد, فتحي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائه يك روش هوشمند جهت زمان بندي ايستاي كارها در سيستم هاي توزيع شده نا همگن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

فخار, کنگاوری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارائة يک الگوريتم بهينه جهت خوشه‌سازي داده‌ها بر اساس توابع پتانسيل

بیات, آنالویی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT

سبحانی نژاد, حسین زاده, محمدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارزیابی تحلیلی کارآیی مکانیزم های کنترل جریان تحمل پذیر خطا در شبکه های میان ارتباطی

صفایی, خونساری, شنطیا, خسروی پور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ارزيابي كيفيت سيستم كاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردي : پورتال ابساكو

بهکمال, کاهانی, اکبری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

استفاده از ارتباط بين پيكسلها در تخمين زمينه در تصاوير ويديويي

صدوقی یزدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

استفاده از شبکه عصبی احتمالی بر پایه شعاعی در شناسایی گفتار

یوسفیان, آنالویی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

استفاده از ***** Volterra اصلاح شده مبتنی بر الگوريتم تطبيقی LMMN و آشکارسازی VAD برای حذف اکوی غیرخطی

یوسفی رضایی, طینتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

استنباط خواص آماری جریان‌ها از روی بسته‌های نمونه‌برداری شده از شبکه با استفاده از شبکه‌های عصبی

شادور, صبائی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

افزایش کارايی الگوريتمهای کلاسترینگ مبتنی بر روش يادگيری تقويتی

طبیبیان, آنالویی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

الگوریتم بازگشتی سریع جهت آستانه سازی تصویر بر اساس آنتروپی Kapur

کیانی, صفابخش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

الگوریتم صف بندی Fuzzy Balanced RED

مهاجرزاده, یغمایی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

انتخاب ويژگی با استفاده از الگوريتم جستجوی گرانشی

راشدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

HPF-G یک محیط برنامه نویسی سطح بالا در محیط گرید

ابریشمی, دلداری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

NRP5.63 روشی جدید برای بهبود عملکرد استاندارد P.563 در تخمين کيفيت گفتار تحت شرایط شبکه

ابارقی, همايون پور, دهقان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بازشناسي متن چاپي فارسي بر مبناي جداسازي هوشمند

خسروي, كبير

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بررسی امکان رواج کارت‌های اعتباری به عنوان شیوه پرداخت الکترونیک در ایران

تاج احمدی, شجری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بررسی تأثيرات نوع نرم‌افزار بر پیکربندی فرايند توسعه آن

براتی مهر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بررسی توانایی General Fuzzy Automata در ارزشگذاری هوشمندانه عملکرد کانالهاي انتقال داده درکنترل ترافیک محلی شبکه

ترابی جهرمی, کریم آقایی, گلبهار حقیقی, دوست فاطمه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی مشکلات پیاده سازی ERPبا استفاده از یک چارچوب مفهومی

زنگنه نژاد, سلطانی دلگشا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بررسي نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش هاي تجارت الکترونيک

نوری, فتحیان, ناهید تیتکانلو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بکارگیری آنتولوژی در فرآیند بهبود کیفیت داده

باطنی, نعمت بخش, براآنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهبود بازشناسي گفتار توسط شبکه‌هاي عصبي دربرگيرندة الگوهای زمانی

شکفته, الماس گنج

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهبود ساختارهای درختی برای یافتن خوشه های چگال از مستندات وب

رحیمی, ابوالحسنی, حقیر چهرقانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهبود کارایی تصميم‌گيری اضطراری بر پایه الهام از مدل متناظر ادراکی انسان

نوروزی, شیری احمدآبادی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهبود مدل مخلوط گوسي با استفاده از خوشه‌بنديِ C-ميانگينة فازيِ وزن‌دارِ مقاوم

حاج احمدي, همايون پور, احدي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهبود مدلسازي ديرش زماني واج با استفاده از ماشين پشتيبان بردار براي استفاده درتبديل متن به گفتار فارسي

همايون پور, بحريني

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهینه سازی زمان و هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی

مهدوی فر، میبدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهینه سازی مارهای پروکراست توسط الگوریتم طماع

کماندار, سیدین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهينه‌سازی IKEv2 برای استفاده در ارتباطات امن درون سازماني

کرباسيون, برنجکوب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پنهان سازي قوانين وابستگي تعميم يافته در پايگاه داده هاي RDF

منصفی, گداز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پنهان شکنی روش Echo hiding در سیگنال های صوتی

نیکخواه, دلفروزی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پيدا كردن آشكار ساز لبه بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

خدابخشي رفسنجاني

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پيش بيني ترافيك با استفاده از مدل فازي-دمستر-شفر و تجزيه موجك

قادري, ميناگر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پيمانه بندی مجدد نرم افزار بر اساس مدل اکتور برای افزايش کارايي

پارسا, بوشهريان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تامين كيفيت سرويس در شبكه‌هاي موردي متحرك با استفاده از پروتكل مسيريابي OLSR

هزاره مقدم, صبائی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تحلیل و ارزیابی سیستمهای انتقال گراف

رافع, ترکمان رحمانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ترکیب آتاماتای مهاجرت اشیا و الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی گراف وظایف در معماری چند پردازنده ای

پارسا, ايزدخواه, حسين زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوریتم تپه نوردی در ماشین ساختار موازی برای بهینه سازی پرس و جوهای بزرگ در گراف پرسش

پارسا, ايزدخواه, حسين زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تشخیص نفوذ در دسترسی‌‌های رمز شده با پروتکل SSH به سرویس‌دهنده‌های عمومی شبکه

آقایی, ادیب نیا, حجتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تشخيص پسته خندان، کم‌خندان، ناخندان با استفاده از بينايي ماشين

کثیری بیدهندی, صفابخش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تطبيق پذیری محتوای الکترونیکی آموزش بر اساس پارامترهای رفتاری یادگیرنده بر پایه مدل طراحی آموزشی کمپ

کاردان, احمدی آبکناری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تعیین شاعر به‌کمک روش‌های یادگیری ماشین

شاهمیری, مطش بروجردی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تعيين بهترين شرايط تاخير در کسب کانال انتقال در شبکه های تعيين بهترين شرايط تاخير در کسب کانال انتقال در شبکه های WiMAX Mesh با زمانبند توزيع شده

غفاریان, فتحی, سریانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

توسعه آموزش همگانی در رسانه دیجیتال شهروندی

واحدیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

جايابی پلاک خودرو در يک فريم از فيلم ويديوئي با استفاده از تحليل طيفی اصلاح شده

عامري, روحاني

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

جدول راهنما : روشی سه مرحله ای برای پردازش تفکیکی برگ پرس‌وجوهای XML

گرکانی, نوروزی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

چارچوبي براي استفاده بهينه از بازخوردهاي ضمني در يادگيري الکترونيکي تطبيق پذير

کاردان, منکرسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

چند روش تركيبي براي بازيابي بسته هاي گم شده و كاربرد آن در بازشناسي توزيع شده گفتار

عبدالعظيمي, محمدي, ناصرشريف, اكبري

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

حفاظت از حریم خصوصی کاربران در کاربردهای پایگاه داده های متحرک با استفاده از امضای کور

عاشوری تلوکی, براآنی, موحدی نیا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

خوشه‌بندی حساس به حرکت با همگرایی سریع در شبکه‌های موردی سیار

روائی, صبائی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

دسته‌بندي وب سايت‌هاي عميق با استفاده از نشانه‌هاي رابط جستجو

شريفي پناه, موقر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

روش طبقه بندی ترکیبی کدهای خروجی تصحیح کننده خطا (ECOC) با معیار کمترین فاصله وزندار بر پایه الگوریتم ژنتیک

حاتمی, ابراهیم پور, قادری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

روشی جديد برای خوشه بندی مستندات متنی براساس آنتولوژی

عسگریان, حبیبی, معاون, معین زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

روشي براي تضمين تأخير بسته هاي موجود در صف RED با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

جهانشاهی، میبدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

روشي مقاوم و سريع در تطبيق استريوی تصاوير رنگي به كمك زنجيره هاي پيوسته

صادقی, منجمی, معلم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

رویکردی مبتنی بر شبکه های پتری و حساب رخداد برای تحلیل ایمنی رفتار نرم افزار

بابامیر, جلیلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سامانه تشخيص نفوذ براي مقابله با حملهDoS از طريق تقاضاي زياد مسيريابي

صالح اصفهانی, ابوعلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سنجش میزان آمادگی الکترونیکی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر دسترسی به اطلاعات

نوری, کاهانی, افخمی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سيستم چندکارگزاره برای تشخيص محل پلاک خودرو

ابراهيمی, منصفی, اکبرزاده, ایلدرآبادی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شاخصهای کیفی و توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشي

اسکندری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شخصی سازی صفحات وب مبتني براتوماتاي يادگير توزيع‌شده با تعداد اقدامهاي متغير و الگوريتم PageRank

فرصتی, میبدی, مهدوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شخصی سازی کاتالوگ با استفاده از يک الگوريتم پيشنهاد دهنده

خسروی فارسانی, نعمت بخش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شناسایی فریب نامه های صیادی براساس روشهای یادگیری و اکتشافی

صابری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شهروند الكترونيكي محور توسعه خدمات الكترونيكي

مرتضوي, كتابچي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

طراحی ***** برشی بهينه هوشمند به منظور کاهش اثر نويز تناوبی

معلم, بهنام پور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

طراحی و پیاده سازی مدل فازی پروتکل مسیریابی OSPF

کاری, یغمائی مقدم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

طراحی یک سیستم کارآمد تشخیص هویت براساس آنالیز تصاویر عنبیه چشم با استفاده از تبدیل موجک سیملت2

عاشوری, دوستاری, ساجدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

کاربرد تبدیل IFT در سیستم شناسایی پلاک خودرو

ابوالقاسمی, احمدی فرد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

کاهش گوشه های ضعيف و کاذب با تحليل آنتروپی محلی در گوشه‌ ياب فضای مقياس بندي انحناء

معلم, معاضدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

کلاسه بندی نرم با استفاده از خوشه بندی و تئوری ترکیب باورها

قاسمی, قادری, رنجبر نوعی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لبه يابي تصاوير رنگي به روش برداري در فضاي رنگ YUV

اباذری طرقبه, پوررضا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مدل سازي صوري و درستي يابي احتمالي يک سيستم هشدار نفوذ در شبکه هاي حسگر بي سيم

خلیلی, عبدالهی ازگمی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مدل‌سازي فاکتور شخصيتي و سبک يادگيري دانش‌آموز در يک نمونه سيستم آموزشي هوشمند

طهماسبی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مدلسازي منحني گام گفتار فارسي با استفاده از مدل فوجي ساکي برای سیستم های تبدیل متن به گفتار

بحريني, همايون پور، ايران نژاد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مدلی برای بررسی ويژگی کيفی نگهداشت پذيری در سبکهای معماری يکريختی

هاشمیان, شمس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مدلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي چند لايه تحت وب

حاجي زاده مقدم, ميريان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مديريت ريسك در بانكداري الكترونيك و چالش هاي آن در ايران

يوسفي, اسماعيلي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مسیریابی در شبکه‌های موردی با استفاده از زیرساخت شبکه سلولی

رحیمی زاده, دهقان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

معماري مبتني بر معماري باز سرويس‌هاي گريد براي داده‌كاوي موازي و توزيع‌شده بر روي گريد

غفاري نژاد, اكبري

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نگاشت نيمه‌خودكار پايگاه‌داده رابطه‌اي به هستان‌شناسي

جلالي, باقری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نهان نگاری الگوهای تکرار شونده با استفاده از تبدیل موجک

سهیلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نهان‌نگاری داده در جدول سودوکو

شیرعلی شهرضا, شیرعلی شهرضا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

وارسي ويژگي هاي زماني پروتکل هاي امنيتي با رويکرد منطق زماني PS-LTL

سجادی, جلیلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

یک روش crawling متمرکزجدید مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک و مسیریابیAntNet

شاهینی شمس آبادی, زمانی فر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

یک شیوه تشخیص ناهنجاری ترکیبی مبتنی بر الگوریتمهای میانگین- واریانس و چندمتغیری براساس ترافیک ARP در شبکه‌های سازمانی

یاسمی, پورمظفری, خرسندی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

یک طبقه بندی کننده فازی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر

حمیدی، میبدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

يافتن زاوية چرخش سند مبتني بر زواياي خطوط متن با استفاده از عملگر مورفولوژي

خسروی, کبیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

يك روش تركيبي براي حل مساله فروشنده دوره گرد

زارعي, ميبدي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

يك روش تركيبي براي حل مساله مرتب سازي ترتيبي

زارعي, ميبدي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

يك روش خوشه بندي پايدار بر مبناي وزن براي شبكه هاي موبايل Ad Hoc همراه با ذخيره توان

عصاره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...