رفتن به مطلب

آزمایشات شیمی آلی


ارسال های توصیه شده

هدف آزمایش

تهیه کوچکترین و مهم‌ترین هیدروکربن زنجیری سیرشده یعنی متان CH4

 

تئوری آزمایش

متان ، گازی است بی‌رنگ ، بی‌بو و در آب نامحلول که نقطه ذوب آن -182درجه سانتی‌گراد و نقطه جوش آن 162-درجه سانتی‌گراد است. متان از گروه هیدروکربن‌های سیر شده زنجیری یا آلکانها می‌باشد که فرمول عمومی آنها CnH2n+2 می‌باشد. گاز طبیعی که در منازل وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد، مخلوطی از هیدروکربن‌های زنجیری سیر شده است که %95 از آن ، گاز متان است و در اثر ترکیب با گاز اکسیژن ، تولید گاز دی‌اکسید کربن و بخار آب و حرارت می‌کند.

مخلوطی از یک حجم از گاز متان و ده حجم از هوا در اثر جرقه ، تولید انفجار بسیار شدید می‌نماید که انفجار معادن زغال سنگ از آن ناشی می‌شود.

می‌خواهیم گاز متان را به صورت آزمایشگاهی تهیه کنیم.

 

وسایل مورد نیاز

کپسول چینی

هاون

ترازو

مثلث نسوز

لوله آزمایش بزرگ و مقاوم

چاقو

پنس یا انبر فلزی

گیره و پایه فلزی

سدیم استات (CH3COONa , 3H2O)

آهک زنده (CaO)

سود جامد (NaOH جامد)

 

شرح آزمایش

10 گرم سدیم استات متبلور را در یک کپسول چینی و روی مثلث نسوز حرارت دهید تا ذوب شده و آب تبلور را از دست بدهد. چراغ گاز را خاموش و پس از سرد شدن کپسول محتویات ، داخل آن را با نوک چاقو تراشیده و در یک هاون چینی همراه 3 گرم آهک زنده و 3 گرم سود جامد ، نرم کوبیده تا به صورت پودر در آید. مخلوط را در داخل یک لوله آزمایش بزرگ و مقاوم که دهانه آن را با در لاستیکی که از آن ، لوله باریک شیشه‌ای عبور داده شده است بسته‌اید، حرارت دهید.

در اثر حرارت ، مخلوط ذوب گردیده و پس از آن به مدت یک دقیقه همچنان عمل حرارت دادن را ادامه دهید تا هوای لوله کاملا خارج گردد و پس از آن ، گاز را مشتعل و سوختن گاز متان را مشاهده نمایید.

 

نتیجه آزمایش

واکنش تولید گاز متان در این آزمایش طبق واکنش زیر است:

 

CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4

 

از مخلوط آهک با سدیم هیدروکسید ، تولید آهک سُده (آهک سود دار) می‌شود که جاذب گازهایی نظیر CO2 ، SO2 است و به جای سدیم هیدروکسید در تهیه بسیاری از واکنش‌ها مثلا تهیه متان بکار می‌رود. گاز متان امروزه در زندگی بشر جایگاه بسیار مهمی دارد و در زندگی روزمره با این ماده حیاتی استفاده نماید.
لینک به دیدگاه

هدف آزمایش

تهیه کوچکترین و مهمترین هیدروکربن زنجیری سیر نشده از گروه آلکن‌ها یعنی اتیلن و مشاهده اثر آن بر روی مواد مختلف.

تئوری آزمایش

آلکن‌ها ، دسته بزرگی از هیدروکربن‌ها را شامل می‌شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکانهای هم‌کربن می‌باشد. آلکن‌ها ممکن است یک یا چند پیوند دو گانه مجزا و دور از هم یا مزدوج داشته باشند.

اتیلن کوچکترین عضو خانواده آلکن‌ها و به فرمول C2H4 می‌باشد که دو اتم هیدروژن کمتر از آلکان هم‌کربن (اتان) دارد. بررسی ساختمان اتیلن به طریقه کوانتوم مکانیکی نشان داده است که کربن برای این که در ساختمان اتیلن شرکت نماید، لازم است که با استفاده از اوربیتالهای 2s و دو اوربیتال 2p خود ، سه اوربیتال هیبریدی یکسان بوجود آورد.

وسایل و مواد مورد نیاز

بالن تقطیر 250ml

قیف شیردار

دماسنج 300درجه سانتی‌گراد

تشک فلزی

دو بطری شستشوی گاز

سه عدد لوله آزمایش معمولی

در لاستیکی

لوله شیشه‌ای باریک

ارتباط لاستیکی

ترازو

پی پت

اتانول 96 درجه

اسید سولفوریک غلیظ

سولفات مس II

سود یا پتاس جامد

شن و ماسه نرم

پرمنگنات پتاسیم جامد

کربنات سدیم

آب برم

تهیه محلولهای مورد نیاز

ابتدا محلولهای مورد نیاز را تهیه می‌کنیم:

محلول پرمنگنات پتاسیم یک درصد (یک گرم پرمنگنات در 99 میلی لیتر آب مقطر)

محلول کربنات سدیم ده درصد (ده گرم کربنات در 90 میلی‌متر آب مقطر)

محلول آب برم رقیق (حجم بسیار کمی از برم غلیظ را در زیر هود با آب مقطر رقیق نمایید.)

در داخل سه لوله آزمایش هر یک 5ml از محلولهای تهیه شده ریخته و آنها را برای آزمایش با گاز اتیلن آماده نمایید.

لوله اول ، 5mlاز محلول آب برم رقیق

لوله دوم ، 5ml از محلول پرمنگنات پتاسیم یک درصد همراه چند قطره محلول اسید سولفوریک رقیق (محلول پرمنگنات اسیدی)

لوله سوم ، 5ml از محلول پرمنگنات پتاسیم یک درصد همراه چند قطره از محلول کربنات سدیم 10% (محلول پرمنگنات قلیایی)

شرح آزمایش

بالن تقطیر را به سه ظرف متوالی متصل کنید. در داخل بالن تقطیر ، مقداری شن و ماسه نرم ریخته و روی آن به آرامی 50ml از اسید سولفوریک غلیظ اضافه کرده و مخلوط نمایید تا به صوزرت خمیر درآید و مجددا دو گرم سولفات مس II را به مخلوط اضافه کنید. در داخل قیف شیردار نیز 40ml اتانول 96 درجه ریخته و وسیله را جهت انجام آزمایش آماده کنید.

چراغ گاز را روشن کرده و زیر بالن قرار داده و قطره قطره 30ml از اتانول را وارد بالن نموده و شیر قیف را ببندید. به کمک دماسنج ، دما را روی 160 درجه سانتی‌گراد ثابت نگهدارید. با افزایش دما شعله را کنار کشیده و با کاهش به محل اولیه برگردانید. در این عمل، اتانول یک مولکول آب از دست داده و گاز اتیلن تولید می‌شود و این گاز ، از دو بطری شستشوی گاز دارای محلول پتاس یا سود غلیظ و اسید سولفوریک غلیظ عبور می‌نماید.

با آن ، می‌توانید سه آزمایش زیر را انجام دهید:

لوله خروجی گاز اتیلن را وارد لوله آزمایش شماره یک که دارای آب برم رقیق است نمایید. رنگ آب برم از بین می‌رود.

لوله خروجی گاز اتیلن را وارد لوله آزمایش شماره دو که دارای محلول پرمنگنات پتاسیم اسیدی است، نمایید. رنگ محلول از بین می‌رود.

لوله خروجی گاز اتیلن را وارد لوله آزمایش شماره سه که دارای محلول پرمنگنات پتاسیم قلیایی است، نمایید. رسوب قهوه‌ای رنگ دی‌اکسید منگنز تولید می‌گردد. (این خواص نشان می‌دهد که اتیلن جزو هیدروکربن‌های سیر نشده است.)

نتیجه آزمایش

می‌دانیم که در ساختار اتیلن ، یک اتصال دو گانه یا مضاعف موجود است: CH2=CH2 به این علت ، گاز اتیلن تمایل زیادی برای انجام واکنش دارد. در آزمایش اول ، گاز اتیلن طبق واکنش زیر تولید می‌شود:

C2H5OH (+H2SO4 + Heat) → H2O + C2H4

 

واکنش های سه آزمایش بعدی به قرار زیرند:

اثر گاز اتیلن بر آب برم

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

 

اثر گاز اتیلن بر محلول رقیق پرمنگنات اسیدی شده

C2H4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + H2C2O4 + 4H2O

 

اثر گاز اتیلن بر محلول پرمنگنات قلیایی شده

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2↓+ 2KOH

 

C2H4(OH)2 ، یک الکل دارای دو عامل هیدروکسیل است و به نام گلیکول نامیده می‌شود.

لینک به دیدگاه

هدف آزمایش

تهیه یکی از مشتقات بنزن از گروه آرماتیکها

 

تئوری آزمایش

آروماتیکها ، دسته وسیعی از ترکیبات که شامل بنزن و ترکیباتی می‌باشند که از نظر رفتار شیمیایی ، مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد حتی به ظاهر شباهتی به بنزن ندارند. برخلاف آلکن‌ها و آلکین‌ها ، بنزن و سایر ترکیبات آروماتیک تمایلی برای انجام واکنش‌های افزایشی از خود نشان نمی‌دهند، ولی در واکنش‌های جانشینی شرکت می‌کنند که یکی از صفات شاخص این دسته از مواد می‌باشد.

 

تولوئن ، مایعی است بی‌رنگ با نقطه انجماد 95.1- درجه سانتی‌گراد و جوش 110.6درجه سانتی‌گراد و در ساختار دماسنج‌های دمای پایین بکار می‌رود. همینطور تولوئن ، حلال خوبی در شیمی آلی بشمار می‌رود.

در این آزمایش ، می‌خواهیم تولوئن را به روش آزمایشگاهی تهیه کنیم.

 

وسایل مورد نیاز

لوله آزمایش بزرگ

چراغ

کاغذ تورنسل

بنزن

یدید متیل (CH3I)

آلومینیوم کلراید (AlCl3) پودری شکل

 

شرح آزمایش

در داخل یک لوله آزمایش بزرگ و مقاوم ، 2ml از مایع بنزن را با چند قطره از یدید متیل ( CH3I ) و 0.4 گرم آلومینیوم کلراید (AlCl3 ) پودری شکل به آرامی حرارت دهید تا هنگامی که کاغذ تورنسل مرطوب شده در بالای لوله آزمایش ، از رنگ آبی به سرخ تبدیل شده و پایان واکنش را مشخص نماید.

 

نتیجه آزمایش

واکنش صورت گرفته به صورت زیر است:C6H6 + CH3I (+AlCl3 + Heat ) → HI + C6H5CH3

 

این ، یک واکنش جانشینی الکترونخواهی از نوع واکنشهای فریدل- کرافت است. این واکنش ، نشان می‌دهد که بنزن ، تمایلی برای انجام واکنشهای افزایشی ندارد و با حفظ هر سه پیوند دو گانه خود ، در واکنش جانشینی شرکت می‌کند.

لینک به دیدگاه

هدف آزمایش

شناسایی اتانول (الکل اتیلیک)

تئوری آزمایش:

اتانول (C2H5OH) یا الکل معمولی، مایعی است بی‌رنگ با بوی مخصوص و در آب ، محلول. چگالی آن d=0.8 و نقطه جوش 78.3درجه سانتی‌گراد و بهترین حلال شیمی است. اتانول آزمایشگاه ، معمولا 96 درجه است. قند انگور یا گلوکز ، در دمای مناسب (25 تا 30 درجه سانتی‌گراد) می‌تواند به کمک باکتری مخصوص موجود در هوا به نام مخمر آبخو پس از مدتی به اتانول و گاز دی‌اکسید کربن تبدیل شود.

باکتری مخمر آبجو ، توسط ماده موثری که از خود ترشح می‌نماید به نام "زیمار" ، تبدیل را انجام می‌دهد. از اکسایش این الکل در بدن ، بترتیب تولید استالدئید ، اسید استیک ، دی‌اکسید کربن و آب می‌گردد.

در این آزمایش ، می‌خواهیم اتانول را در آزمایشگاه شناسایی کنیم.

 

مواد و وسایل مورد نیاز

اتانول

محلول سود 1 گرم در 100 میلی لیتر

محلول لوگول (0.5 گرم ید جامد حل شده در یک گرم یدید پتاسیم و سپس حل در 5ml آب مقطر)

چراغ الکلی

لوله آزمایش

بشر

روش آزمایش

در داخل یک لوله آزمایش ، 3ml اتانول را با 3ml محلول سود (4 گرم در 100 میلی لیتر محلول) مخلوط و روی آنها چند قطره محلول لوگول اضافه کنید. محلول داخل لوله آزمایش را ، در یک بشر دارای آب قرار داده و بمدت 10 دقیقه و با شعله ملایم و دمای 70درجه سانتی‌گراد حرارت دهید (آب بشر نباید به حالت جوش برسد). تشکیل رسوب زرد رنگ یدو فرم CH3I دلیل بر وجود اتانول است.

نتیجه آزمایش

اتانول به روشهای مختلف در آزمایشگاه قابل شناسایی است. معرف لوگول یکی از راههای شناسایی الکلهاست. یعنی محلول I2 و NaOH .

این آزمایش را تست یدو فرم می‌نامند.

لینک به دیدگاه

هدف آزمایش

تهیه پلیمر ملامین

تئوری آزمایش

بسیاری از واکنش‌های پلیمریزاسیون ، به موادی منجر می‌شوند که در صنعت ، کاربردهای بسیار مهمی دارند. تهیه پلیمر ملامین- فرمالدئید به ماده‌ای منجر می‌شود که روزانه در منزل و بیرون ، بسیار با آن مواجهیم. واکنش پلیمریزاسیون ملامین- فرمالدئید ، یک واکنش پلیمریزاسیون تراکمی می‌باشد.

اگر در جریان واکنش پلیمریزاسیون ، به همراه پلیمر‌ ، مواد دیگری با اجرام مولکولی پایین تشکیل شوند و تغییر در ترکیب عنصری و ساختمانی پلیمر حاصل شود، پلیمریزاسیون از نوع مرحله‌ای یا تراکمی بوده و منومرهایی که به این ترتیب پلیمریزه می‌شوند، حاوی دو و یا چند گروه عاملی می‌باشند. ملامین یا 2 , 4 , 6 - تری آمینو - 1 , 3 , 5- تری آزید با فرمالدئید می‌تواند در محیط اسیدی یا بازی ، واکنش چند تراکمی انجام دهد و برحسب شرایط تنظیم واکنش ، پلیمر یک‌بعدی یا سه‌بعدی ایجاد کند.

وسایل مورد نیاز

حمام آبی

بالن 3 دهانه حاوی مبرد

کپسول چینی

ملامین

فرمالین

محلول هیدروکسیدسدیم 10%

گلیسیرین

روش آزمایش

داخل بالن 3 دهانه ، 22,5 گرم فرمالین (معادل با 0,3 مول فرمالدئید) می‌ریزند. بر روی آن ، 12,6 گرم (0,1 مول) ملامین ریخته و جهت تنظیم ph سیستم در 7,5 - 8,0 ، محلول هیدروکسید سدیم 10% می‌افزایند. سپس 2 دهانه بالن را مسدود کرده و مخلوط را به مدت 40 دقیقه در حمام آبی که دمای آن 95- 90 درجه سانتی‌گراد می‌باشد، قرار می‌دهند. بعد از زمان فوق ، دما را به 70 درجه سانتی‌گراد رسانده و دهانه‌های مسدود شده را باز کرده و به یکی از دهانه‌ها ، لوله‌ای ظریف (موجی) و به دیگری سیستم خلاء متصل می‌کنند.

در دمای 70- 60 درجه سانتی‌گراد و فشار 120- 100 میلی‌متر جیوه ، آب موجود در سیستم را از محیط عمل دور می‌کنند. مخلوط بدست آمده را به کپسول چینی ریخته و بر روی ان 2,0 گرم گلیسیرین افزوده، در دمای 150 درجه سانتی‌گراد و تا تشکیل مخلوطی سفت و سخت ، آن را حرارت می‌دهند. رزین سخت شده را در تکه های نازک جدا می‌کنند.

 

نتیجه آزمایش

ماده حاصله اولیه در صنعت کاربردهای فراوانی دارد. با افزایش دما و در ph اسیدی ، پلیمر یک‌بعدی به سه‌بعدی تبدیل می‌شود. با افزایش 20% کائولن تبدیل به "فرمیکال" می‌شود که ماده استخوانی روی میزهای کابینت است که در خلاء تحت فشار بالا ، پرس می‌شود. حال ، اگر %40-30 کربنات کلسیم اضافه کنیم، تبدیل به زیرسیگاری و مواد دیر‌اشتعال پذیر می‌شود که قیمت آن فوق‌العاده افت می‌کند، اما قدرت مکانیکی آن بالا می‌رود. کلید- پریز برق بدون استثنا از این ماده تهیه می‌شوند.

لینک به دیدگاه

هدف آزمایش

تهیه رزین (چسب) اوره - فرمالدئید

 

تئوری آزمایش

بسیاری از واکنش‌های پلیمریزاسیون ، کاربردهای بسیار مهم و اساسی در صنعت دارند. یکی از پلیمرهای با کاربرد صنعتی ، چسب و بطور کلی انواع چسب‌هاست. فنوپلاست‌ها و آمینوپلاست‌ها که جزء پلاستیک‌ها بشمار می‌روند، می‌توانند بعنوان چسب بخاری بکار روند. رزین فنل - فرمالدئید (فنوپلاست) که از واکنش فنل با فرمالدئید در محیط اسیدی یا بازی و با ماکزیمم ph مساوی با 8,5 در صنعت تهیه می‌شود، می‌تواند بعنوان چسب بکار رود.

باید توجه داشت که برای استفاده از چسب بخاری ، انتهای مولکول باید گروه oh- داشته باشد. هرچه گروههای oh- آزاد (مربوط به گروه متیلول ch2oh- ) بیشتر باشند، قدرت چسبندگی چسب افزایش می‌یابد. اما این چسب ، یعنی چسب فنل- فرمالدئید در بازار یافت نمی‌شود و کاربرد صنعتی زیادی ندارد. علت آن ، بوی بد فنل است.

اما رزین اوره- فرمالدئید که از واکنش فرمالدئید با اوره در محیط اسیدی یا بازی بدست می‌آید، بعنوان چسب بخاری کاربرد صنعتی بسیار وسیعی دارد. در تهیه این چسب نیز هرچه گروههای oh- آزاد بیشتر باشد، چسب قدرت بیشتری خواهد داشت.

 

وسایل مورد نیاز

بالن 3 دهانه حاوی مبرد

کپسول چینی

اوره

فرمالین

محلول هیدروکسید سدیم10%

اسید استیک یخی

 

روش آزمایش

داخل بالن 3 دهانه ، 22,5 گرم فرمالین (معادل 0,3 مول فرمالدئید) می‌ریزند، بر روی آن ، 9,0 گرم (0,15 مول) اوره اضافه می‌کنند و بمنظور تنظیم ph مخلوط در 7,5 - 8 ، به مقدار کافی هیدروکسیدسدیم 10% می‌افزایند. دو دهانه بالن را با چوب‌پنبه مسدود می‌کنند و مخلوط را ، 2 ساعت در حمام آبی در دمای 80 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند. سپس دما را تا 60 درجه سانتی‌گراد پایین می‌آورند. چوب پنبه‌ها را در آورده و به جای یکی از دهانه‌های بالن ، لوله‌ای مویین و دیگری را به سیستم خلا متصل می کنند.

 

در فشار 120-100 میلی‌متر جیوه و دمای 70-60 درجه سانتی‌گراد ، آب موجود در سیستم را از محیط عمل دور می‌کنند. مخلوط بدست آمده را به کپسول چینی ریخته و بر روی آن 0,3 گرم اسید استیک یخی اضافه نموده و 2 ساعت در دمای 45-40 درجه سانتی‌گراد ، 2 ساعت در دمای 55 - 50 درجه سانتی‌گراد و 2 ساعت در دمای 100 درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنند تا چسب بدست آمده تبدیل به رزین گردد.

 

نتیجه آزمایش

مشخص است که چسب اوره - فرمالدئید که تهیه کرده‌اید، کاربرد صنعتی بسیار گسترده‌ای بعنوان چسب بخاری دارد. همچنین این چسب در صنعت نئوپان سازی بعنوان پایه اصلی صنعت (برای بهم چسباندن ذرات و تکه های چوب و ضایعات چوبی) بشمار می‌رود. رزین اوره- فرمالدئید نیز در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

این واکنش پلیمریزاسیون ، یک واکنش چند تراکمی یا پلی کنداسیون است که از واکنش‌های رایج در صنعت و محصول ، یک پلاستیک است و پلیمر حاصل یک پلیمر یک بعدی است

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

 

نمودار فاز را براي دو تركيب رسم كنيد(جز آب)

 

 

2v2ysfn.gif

 

 

نمودار بالا دیاگرام فاز کربن دی اکسید است. دما و فشار مناسب برای عمل تصیعد زمانی است که حالت جامد و گاز باهم

 

درتعادل هستند و مرز مشترک دارند.

 

در این حالت عکس اعمالی که برای تصیعد است اگر انجام دهیم ماده تبرید می شود و چگالش انجام می گیرد و از حالت

 

گاز به جامد می رسیم.

 

این نمودار در فشار یک اتمسفر برای تصیعد این ماده دمای لازم ( ۷۸-) درجه سیلیسیوس می باشد.در این موقعیت هر دو

 

حالت ماده یعنی هم جامد و هم گاز در حال تعادل هستند و در نقطه سه گانه هر سه حالت برای ماده وجود دارد.

 

 

 

 

 

چه تركيباتي ميتوانند تصعيد شوند؟

 

روش تصعید اختصاص به موادی دارد که تقریبا قطبی نیستند و ساختمان نسبتا متقارنی دارند.

 

در چنین شرایطی نیروی بین بلورها کمتر است و فشار بخار زیادتر است. شدت نیروی جاذبه ای که بین مولکولهای جسم جامد

 

وجود دارد سهولت گریز مولکولها را از فاز جامد به فاز بخار تعیین میکند.

 

بطور کلی همه مواد جامد قابليت تصعيد شدن را ندارند و فقط موادي كه نقطه ذوب و جوش آنها به هم خيلي نزديك است مي توانند

 

تصعيد شوند و همچنين فرايند تصعيد يك فرايند برگشت پذير است.

 

 

 

حرارت نبايد خيلي سريع باشد.چرا؟!

 

فشار بخار جامد پیش از این که به فشار بخار مایع برسد با فشار اتمسفر برابر می شود و در نتیجه آن جامد بدون ذوب شدن

 

به بخار تبدیل می شود.

 

این عمل در درجه حرارتی که فشار بخار جامد با فشار بخار محیط برابر است اتفاق می افتد .

 

توانايي مولکولها براي غلبه بر نيروهاي جاذبه بين مولکولی به انرژي جنبشي آنها بستگي دارد. از اينرو ، فشار بخار جامدات با

 

افزايش دما زياد مي‌شود.

 

به همين دليل، بعضي تركيبات جامد بدون اينكه از فاز مايع عبور كنند به آساني و مستقيما به بخار تبديل مي شوند.

 

گرم کردن بیشتر موجب بالارفتن دما نمی شود بلکه به مولکول های بیشتری امکان بخار شدن می دهد و مواد هنگامی ذوب

 

می شوند که فشار محیط را بنحوی بالا ببریم تا فشار تعادل سیستم مایع- جامد برابر شود.

 

بنابراین با کاهش فشار محیط اطراف به کمتر از فشار بخار مایع در نقطه ذوب می توان جسم را تصعید نمود.

 

حرارت نباید سریع و آنی صورت گیرد زیرا زودتر فشار بیرونی و فشار بخار جامد برابر می شود و جسم زودتر تصعید می گردد.

 

گرمای لازم برای تبدیل یک مول جامد به بخار آن برابر با حاصل جمع مقدار گرمای لازم برای یک مول جامد به مایع و مقدار گرمای

 

لازم برای تبدیل یک مول مایع به بخار است.

لینک به دیدگاه

esterificatipn-350x234.jpg

 

 

مفهوم استری شدن (Esterification)

استریفیکاسیون را می‌توان عکس عمل هیدرولیز در نظر گرفت. این واکنش بین اسیدهای چرب و الکل‌هایی نظیر گلیسرول اتفاق می‌افتد که در نتیجه عمل خارج شدن مولکول آب وتولید مونو، دی، تری گلیسرید می‌باشد. با استفاده از هیدرولیز و استریفیکاسیون می‌توان تری گلیسریدهایی با ترکیب دلخواه تولید کرد. واکنش استری شدن ، واکنشی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اسیدهای معدنی انجام می‌شود و با تولید آب همراه است.

 

واکنش استری شدن

اولین و قدیمی‌ترین روش سنتز استرها ، واکنش اسیدهای آلی با الکل‌ها در حضور اسید معدنی (معمولا اسید سولفوریک) بعنوان کاتالیزور می‌باشد. با این روش ، می‌توان خیلی از استرها را بطور مستقیم سنتز نمود که این روش را “واکنش فیشر” Fisher می‌نامند. روشهای دیگری نیز برای تولید استر وجود دارد. برای نمونه ، الکلها و آلکانها با کلرواسیدها واکنش می‌دهند و استر مربوطه را تولید می نمایند و یا نمکهای دی آزونیوم ، اسیدهای کربوکسیلی را به استرهای مربوطه تبدیل می کنند. ولی واکنش فیشر عمومی‌ترین روش تولید استر می‌باشد. برای دانلود متن کامل این گزارش کار آزمایشگاهی بر روی لینک دانلود زیر کلیک کنید.

 

 

نام فایل : Esterification

 

 

نوع فایل : PDF

حجم فایل : ۷۸۷ کیلوبایت

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

عنوان آزمایش : ایزومر مالئیک اسید

هدف آزمایش : تبدیل مالئیک اسید (ایزومر سیس) به فوماریک اسید (ایزومر ترانس)

نام فایل : ایزومری مالئیک اسید و فوماریک اسید

نوع فایل : PDF

حجم فایل : ۲٫۶۰ مگابایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

عنوان آزمایش : آسپرین

هدف آزمایش : آشنایی با روش سنتز آسپرین

نام فایل : آسپرین

نوع فایل : PDF

حجم فایل : ۲٫۰۲ مگابایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

پاسخ سوالات آزمایشگاه شیمی آلی 1 :

 

 

آزمایش تعیین دمای ذوب

 

1- تیل چیست و استفاده از آن در این آزمایش چه مزیتی نسبت به بشر دارد؟

*وسیله ی ساده ای است که به سهولت قابل دسترسی است.لوله ی تیل به نحوی طراحی شده است،

 

که وقتی در آن روغن میریزیم و لوله را گرم میکنیم در آن تبادل گرمایی صورت میگیرد به نحوی که توزیع دما،

در سراسر روغن داخل لوله یکنواخت می شود.

 

 

2- چرا نمیتوان از نمونه ای که یکبار دمای ذوب آن اندازه گیری شده است برای

 

اندازه گیری مجدد دمای ذوب استفاده کرد؟

 

*وقتی یک جسم جامد به دمای ذوب خود برسد، ساختار اولیه اش تغییر میکند؛

در نتیجه در مرتبه دوم دمای ذوب متفاوتی از دمای ذوب اولیه خواهیم داشت.

 

 

 

3- چرا بجای نقطه ذوب، اصطلاح دمای ذوب را بکار میبریم؟

 

*در اکثر مواد بجای نقطه ذوب، از گستره دمایی که در آن ماده شروع به ذوب شدن میکند تا دمایی که

 

بطور کامل

ذوب میشود را مد نظر قرار میدهند؛ به همین دلیل اصطلاح دمای ذوب بکار میرود.

 

 

 

4- یک دانشجو دمای ذوب ماده دارای ناخالصی شن را 130-118 درجه سانتی گراد بدست آورد، در حالیکه

دمای ذوب ماده خالص 123-121 درجه سانتی گراد گزارش شده است! این پدیده را چگونه توجیح میکنید؟

 

*ناخالصی موجب زیاد شدن گستره دمای ذوب میشود؛ تبلور مجدد یک ترکیب ناخالص موجب خالص شدن آن

و در نتیجه کاهش گستره دمای ذوب میگردد.

 

 

آزمایش دمای جوش

 

1- علت خروج حباب ها از لوله موئین در روش میکرو چیست؟

 

*با افزایش دما، کم کم مایع به فاز بخار میرود و همین امر سبب افزایش فشار بخار روی سطح مایع میگردد؛

در نتیجه فشار وارد بر سطح مایع بیشتر از فشار گاز درون لوله موئین خواهد شد، به همین دلیل بتدریج

 

هوای

درون لوله موئین با ایجاد حباب خارج میشود.

 

 

 

2- چرا پس از خروج مکرر حباب هیتر را خاموش میکنیم؟

 

*چون این حالت نشانگر محلول ابر گرم شده است، یعنی دمای ماده بیشتر از دمای جوش است بنابراین

هیتر را خاموش میکنیم تا دما پائین بیاید و بتوانیم دمای جوش را اندازه گیری کینم.

 

 

 

3- محلول ابر گرم شده را تعریف کنید؟

 

*محلولی است که در آن، فشار کمتر از فشار جو و دما بیشتر از دمای جوش است اما ماده هنوز نجوشیده

 

است.

 

 

آزمایش تبلور مجدد

 

0- چرا به این روش، تبلور مجدد میگویند؟

 

*وقتی ماده به صورت جامد باشد، سپس آن را در حلالی حل کرده و مجددا آن را به صورت بلور رسوب

 

گیری کنند،

تبلور مجدد مینامند.

 

 

 

1- تبلور با رسوب گیری چه تفاوت هایی دارد؟

 

*تبلور فرآیندی کند و انتخابی است، اما رسوب گیری سریع و غیر گزینشی است.

 

 

 

2- چرا برای تبلور باید از حلالی استفاده کرد که دمای جوش آن کوچکتر از دمای

ذوب ماده خالص

 

باشد؟

 

*در غیر اینصورت ماده متبلور، مجددا ذوب شده و ایجاد امولسیون کرده و در نهایت

روغنی شدن

 

رخ میدهد.

 

 

 

3- چرا برای بدست آوردن بلور خالص در مرحله آخر قیف بوخنر استفاده میشود؟

 

*تبلور فرآیندی کند است؛ از قیف بوخنر برای تسریع عمل تبلور استفاده میشود.

 

 

 

آزمایش استخراج کافئین از چای

 

1- چرا از آب به عنوان حلا اول استفاده شده است؟

 

*آب دمای جوش بالایی دارد و باعث استخراج کافئین از نسوج گیاهی میود.

 

 

 

2- چرا از حلال دومی، مانند CH2 CL2 و... استفاده میشود؟

 

*تا کافئین را که یک ترکیب آلی ست، در خورد حل کرده و از طرف دیگر به علت دمای جوش پائین

 

تبخیر آن نیز راحت تر صورت گیرد.

 

 

 

3-برای استخراج کافئین، اضافه کردن نمک Na2 CO3 مناسب تر است یا Na CL؟ و چرا؟

 

 

Na CL؛ زیرا Na2 CO3 یک گونه بازی است و کافئین هم حالت بازی دارد، و از آنجا که دو گونه همسان

از یکدیگر فرار میکنند، Na CL برای این کار بهتر است.

 

آزمایش تقطیر

 

1- چرا مایع داخل بالن باید بین یک سوم تا دو سوم حجم بالن باشد؟

 

*چون اگر کم باشد، فشار کافی برای تقطیر فراهم نمیشود، و اگر زیاد باشد سر ریز میشود.

 

 

 

2-چرا بهتر است، که قبل از پایان یافتن همه مایع داخل بالت تقطیر را قطع کرد؟

 

*چون مواد تـــه ظرف غیر فرارند و خارج نمیشوند و باقی مانده به تـــه ظرف میچسبد.

 

 

 

3- چرا مایعات تقطیر شده قبل از ثبات دمایی را دور میریزیم و این مواد چه میباشند؟

 

*چون این مایعات دارای ناخالصی هستند و ممکن است غیر فرار باشند.

 

 

 

4- چرا در تقطیر از سیستم کاملا بسته استفاده نمیشود؟

 

*چون باعث انفجار میگردد.

 

 

 

5-علت اضافه کردن سنگ جوش به بالن چیست؟

 

*به منظور توزیع یکنواخت گرما و جلوگیری از پریدن مایع است.

 

 

 

6- آزئوتروپ چیست؟

 

*به دو ماده که باهم در یک دما بجوش می آیند، آزئوتروپ میگویند. آزئوتروپ به معنای همسان

 

جوش یا هم جوش میباشد؛ به این معنی که وقتی محلول به نقطه آزئوتروپ میرسد در فشار

 

ثابت و غلظت ثابت آنقدر در نقطه آزئوتروپ میماند تا به بخار هم غلظت با خود تبدیل شود.

لینک به دیدگاه

گزارشکار آزمایشگاه آلی 2 :

 

سنتز پارا-نیترو آنیلین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

سنتز پارا-نیترو استانیلید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

سنتز آسپرین

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

سنتز آدپیک اسید

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

سنتز رنگدانه فنیل آزو- β-نفتول

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

سنتز دی بنزال استون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...