ثبت نام کنید. Nanoscience and Nanotechnology By: Bharat Bhushan Publisher: Springer Language: English edition: 2010-02-01 ISBN: 3642035345 Pages: 1170 Book type: PDF File size: 19 MB eBook title: Scanning Probe Microscopy in Nanoscience and Nano..."> ثبت نام کنید. Nanoscience and Nanotechnology By: Bharat Bhushan Publisher: Springer Language: English edition: 2010-02-01 ISBN: 3642035345 Pages: 1170 Book type: PDF File size: 19 MB eBook title: Scanning Probe Microscopy in Nanoscience and Nano..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

552e29dcf12770540c2466e0881966a9-d.jpg

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Nanoscience and Nanotechnology

By: Bharat Bhushan

Publisher: Springer

Language: English

edition: 2010-02-01

ISBN: 3642035345

Pages: 1170

Book type: PDF

File size: 19 MB

eBook title: Scanning Probe Microscopy in Nanoscience and Nanotechnology free download pdf ebook

 

About the book:

This book presents the physical and technical foundation of the state of the art in applied scanning probe techniques. It constitutes a timely and comprehensive overview of SPM applications. The chapters in this volume relate to scanning probe microscopy techniques, characterization of various materials and structures and typical industrial applications, including topographic and dynamical surface studies of thin-film semiconductors, polymers, paper, ceramics, and magnetic and biological materials. The chapters are written by leading researchers and application scientists from all over the world and from various industries to provide a broader perspective. With a foreword by the co-inventor of AFM, Christoph Gerber.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Book Title: Nanotechnology

By: Michael T. Burke

Publisher: Jоhn Wilеy and Sоns

Edition: 2005

ISBN: 0470854006

Pages: 199

Book type: PDF

File size: 2 MB

eBook Title: Nanotechnology free downloadpdf ebook

Abuot the book:

The Business presents an in-depth discussion of available corporate structures, delineating the advantages and disadvantages of each. It also describes an array of other issues the nano entrepreneur will encounter, from business plans and financing to budgeting, facilities procurement, and staffing. With a scope like no other book of its size, this handy guide equips nano entrepreneurs with the expertise needed to sail smoothly through startup and ensure successful operations after initial incorporation.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

c4ae1a7c5beaa38591e6cdea7247c276-d.jpg

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Book Title: New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications

By: Dumitru Baleanu

Publisher: Springer

Edition: First

Date: December 22, 2009

ISBN-10: 9048132924

Pages: 531

Book type: PDF

File size: 9.8 Mb

eBook Title: New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications free download pdf ebook

About the book:

In recent years fractional calculus has played an important role in various fields such as mechanics, electricity, chemistry, biology, economics, modeling, identification, control theory and signal processing. The scope of this book is to present the state of the art in the study of fractional systems and the application of fractional differentiation. Furthermore, the manufacture of nanowires is important for the

design of nanosensors and the development of high-yield thin films is vital in procuring clean solar energy.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Bharat Bhushan Springer Handbook of Nanotechnology Book

 

63944.jpg

Publisher: Springer | ISBN: 3540012184 | edition 2004 | PDF | 1259 pages | 65.8 mb

"This handbook is more like an applications-oriented encyclopedia of the current state of the art in nanotechnology[…] the strong point is its focus on many of the practical aspects of nanotechnology. There are many illustrations, graphs, photographs, and drawing that accompany the text to clearly convey the information, and there is a very extensive reference listing[…] Anyone working in or learning about the field of nanotechnology would find this and excellent working handbook." (EEE Electrical Insulation Magazine)

"The Handbook of Nanotechnology outstandingly succeeds in its aim… It will be extremely useful to graduate researchers and scientists wishin to expand their knowledge. … All sections are well written and well laid out with excellent references and illustrations – both clear line diagrams and micrographs… It really is a magnificent volume and every scientific library and nanotechnology group should have a copy." (Materials World

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Nanotechnology and the Environment Book

 

511743.jpg

N.va Science Publishers | 2010 | ISBN: 1606926632 | 135 pages | PDF | 7,7 MB

PREFACE

Nanotechnology has potential applications in many sectors of the American economy,

including consumer products, health care, transportation, energy and agriculture.

Since 2001, EPA has played a leading role in funding research and setting research directions

to develop environmental applications for, and understand the potential human health and

environmental implications of, nanotechnology. That research has already borne fruit,

particularly in the use of nanomaterials for environmental clean-up and in beginning to

understand the disposition of nanomaterials in biological systems. Some environmental

applications using nanotechnology have progressed beyond the research stage. The purpose of

this book is elucidate the needs associated with nanotechnology, to support related EPA

programs, and to communicate these nanotechnology science issues to stakeholders and the

public. The book begins with an introduction that describes what nanotechnology is, why

EPA is interested in it, and what opportunities and challenges exist regarding nanotechnology

and the environment. It then moves to a discussion of the potential environmental benefits of

nanotechnology, describing environmental technologies as well as other applications that can

foster sustainable use of resources. The book next provides an overview of existing

information on nanomaterials regarding components needed to conduct a risk assessment

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

The Impacts of Nanotechnology on Companies: Policy Insights from Case Studies Book

 

907457.jpg

OECD | 26 Nov 2010 | ISBN: 9264094635 | 111 pages | PDF | 1 MB

What are the potential economic impacts of nanotechnology, how are companies using nanotechnology for innovation, and what are the key challenges in its commercialisation? These are some of the issues that this book addresses, based on a large number of company case studies in several countries

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

The Yearbook of Nanotechnology in Society: Volume 1: Presenting Futures Book

 

392484.jpg

Publisher: Springer | ISBN: 1402084153 | edition 2008 | PDF | 310 pages | 10,3 mb

The ideas and imagery about the future that characterize nanotechnology today are shaped by multiple values and agendas which influence public investments,business strategies, infrastructure design, and public debate. Presenting Futures highlights a variety of ways that nanotechnology actors think about and seek to shape the future

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From Science to Ethics Book

 

80144.jpg

Wiley-Blackwell | 2010 | ISBN: 1405175443, 1405175451, 1444318004 | 304 pages | PDF | 1,1 MB

Ongoing research in nanotechnology promises both innovations and risks, potentially and profoundly changing the world. This book helps to promote a balanced understanding of this important emerging technology, offering an informed and impartial look at the technology, its science, and its social impact and ethics.

•Nanotechnology is crucial for the next generation of industries, financial markets, research labs, and our everyday lives; this book provides an informed and balanced look at nanotechnology and its social impact

•Offers a comprehensive background discussion on nanotechnology itself, including its history, its science, and its tools, creating a clear understanding of the technology needed to evaluate ethics and social issues

•Authored by a nanoscientist and philosophers, offers an accurate and accessible look at the science while providing an ideal text for ethics and philosophy courses

•Explores the most immediate and urgent areas of social impact of nanotechnology

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Nanotechnologies, Hazards and Resource Efficiency Book

 

794877.jpg

Springer; 1 edition | September 10, 2007 | ISBN-10: 3540738827 | 272 pages | PDF | 3.1 Mb

Taking as its subject matter one aspect of the hugely important subject of nanotechnology, this book demonstrates that the application of nanotechnology in industry can result in increased eco-efficiency and other environmental gains. It also shows what needs to be done from the point of view of scientists, engineers and science policy makers to guide future development in nanotechnology towards sustainability

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5544.jpg

Nanotechnology

Publisher: Wikibooks 2010

Description:

This book on nanoscience and nanotechnology gathers information about the various tools, methods and systems to provide students, researchers and everyone else an open-source handbook and overview guide to this vast interdisciplinary and expanding field.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(online html)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5d7142769ccc30352b16fcee944e65fb-g.jpg

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

========================

caa2fe13073daa651967565f632c355a-g.jpg

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5412.jpg

Carbon Nanotubes

by Jose Mauricio Marulanda

Publisher: InTech 2010

ISBN-13: 9789533070544

Number of pages: 766

Description:

Carbon nanotubes are allotropes of carbon with a cylindrical nanostructure. These cylindrical carbon molecules have novel properties, making them potentially useful in many applications in nanotechnology, electronics, optics, and other fields of materials science, as well as potential uses in architectural fields. They exhibit extraordinary strength and unique electrical properties, and are efficient thermal conductors.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(88MB, PDF)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

351.jpg

Unbounding the Future: the Nanotechnology Revolution

by E. Drexler, C. Peterson, G. Pergamit

Publisher: William Morrow and Co. 1991

Number of pages: 166

Description:

This book delivers a rich array of micro-scenarios of nanotechnology at work, some thrilling, some terrifying, all compelling. Probably none represent exactly what will happen, but in aggregate they give a deep sense of the kind of thing that will happen. Strategies of how to stay ahead of the process are proposed, but the ultimate responsibility for the wholesome use and development of nanotechnology falls on every person aware of it. That now includes you.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(1.4MB, PDF)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

3104.jpg

Computational Nanoscience: Do It Yourself!

by Johannes Grotendorst, Stefan Bluegel, Dominik Marx

Publisher: NIC 2006

ISBN/ASIN: 3000173501

Number of pages: 522

Description:

This volume focuses on the application of modern electronic structure calculations and dynamical simulation techniques covering aspects of solid state physics, surface and nanoscience, chemical reactions and dynamics, magnetism and electron transport as well as the structure and properties of large molecules and clusters.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple PDF files)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

4152.jpg

Nanowires Science and Technology

by Nicoleta Lupu

Publisher: InTech 2010

ISBN-13: 9789537619893

Number of pages: 410

Description:

This book describes some nanowires fabrication and their potential applications, both as standing alone or complementing carbon nanotubes and polymers. Understanding the design and working principles of nanowires described here, requires a multidisciplinary background of physics, chemistry, materials science, electrical and optoelectronics engineering, bioengineering, etc.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(60MB, PDF)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology

by Eric Drexler

Publisher: Anchor 1986

ISBN/ASIN: 0385199732

ISBN-13: 9780385199735

Number of pages: 320

Description:

Nanotechnology, or molecular technology, involves the manipulation of individual atoms and molecules, something the human body already does.In Engines of Creation, Drexler attempts to predict, justify, quantify, and caution us about this important new field in engineering. His book could have been the first and foremost discussion of this fascinating subject.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(online html)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

3084.jpg

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology

by M. Kuno

2005

Number of pages: 370

Description:

This set of lecture notes about nanoscience and nanotechnology should explain to the student some of the underlying concepts behind "nano". The motivation for this was to describe to the student the physics behind each concept or assumption commonly encountered in the nano literature rather than just providing a qualitative overview of developments in the field.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1033.jpg

Nanomaterials - A Sojourn

by B Viswanathan

Publisher: National Centre for Catalysis Research 2006

Number of pages: 46

Description:

Nanomaterials today have pervaded every sphere of human activity and hence can be presented in various formats. However, sector-wise application of nanomaterials yields a synthesis kind of approach and probably easy to comprehend. Hence this approach is adopted in this presentation.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(1.3MB, PDF)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5465.jpg

Cutting Edge Nanotechnology

by Dragica Vasileska

Publisher: InTech 2010

ISBN-13: 9789537619930

Number of pages: 454

Description:

The main purpose of this book is to describe important issues in various types of devices ranging from conventional transistors (beginning chapters of the book) to molecular electronic devices whose fabrication and operation is discussed in the last few chapters of the book. As such this book can serve as a guide for identifications of important areas of research in micro, nano and molecular electronics.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5307.jpg

Silver Nanoparticles

by David Pozo Perez

Publisher: InTech 2010

ISBN-13: 9789533070285

Number of pages: 342

Description:

Silver nanoparticles have unique optical, electrical and biological properties that have attracted significant attention due to their potential use in many applications, such as catalysis, biosensing, drug delivery and nanodevice fabrication. This book highlights scientific advancements and recent applications of silver nanoparticles nanotechnology with a key focus on nanocomposite coatings and advanced characterization techniques. The book could serve both academia and industry.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...