رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام

 

Model and Dynamic Simulation of Belt Conveyor

Chen Yan; Xue He

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینم دومی :ws3:

 

Dynamic simulation model of PAM based antagonistic actuator

Borzikova, J.; Pitela, J.; Tothova, M

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینارو هم هروقت فرصت داشتی بزار

دست گلت درد نکنه

 

Modeling combined-cycle power plant for simulation of frequency excursions

Kunitomi, K.; Kurita, A.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

 

 

Startup optimization of a combined cycle power plant based on cooperative fuzzy reasoning and a neural network

Matsumoto, H.; Ohsawa, Y.; Takahasi, S

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

Including combined-cycle power plants in generation system reliability studies

Munoz-Estrada, J.; Jimenez-Redondo

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام

 

Model and Dynamic Simulation of Belt Conveyor

Chen Yan; Xue He

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اینم دومی :ws3:

 

Dynamic simulation model of PAM based antagonistic actuator

Borzikova, J.; Pitela, J.; Tothova, M

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اینارو هم هروقت فرصت داشتی بزار

دست گلت درد نکنه

 

Modeling combined-cycle power plant for simulation of frequency excursions

Kunitomi, K.; Kurita, A.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

 

 

Startup optimization of a combined cycle power plant based on cooperative fuzzy reasoning and a neural network

Matsumoto, H.; Ohsawa, Y.; Takahasi, S

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

 

Including combined-cycle power plants in generation system reliability studies

Munoz-Estrada, J.; Jimenez-Redondo

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اینام خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

دفعات بعدی همشو توو یه پست بذار وگرنه بنزین میریزم خودمو آتیش میزنم!! vahidrk.gif

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Resilient P2P anonymous routing by using redundancy

TAP: a novel tunneling approach for anonymity in structured P2P systems

A-Kad: an anonymous P2P protocol based on Kad network

 

thanks

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Resilient P2P anonymous routing by using redundancy

TAP: a novel tunneling approach for anonymity in structured P2P systems

A-Kad: an anonymous P2P protocol based on Kad network

 

thanks

 

دوست عزیز ، دفعات بعدی حتما لینک مقالات رو هم قرار بده.

 

استثناعا اینبار خدمت شما :

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

thnx a lot

 

[url="http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4530852%2F4536938%2F04536958.pdf%3Farnumber%3D4536958&authDecision=-203"]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4530852%2F4536938%2F04536958.pdf%3Farnumber%3D4536958&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5362500%2F5362501%2F05363125.pdf%3Farnumber%3D5363125&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4428769%2F4428770%2F04428998.pdf%3Farnumber%3D4428998&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5473894%2F5473952%2F05473977.pdf%3Farnumber%3D5473977&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5521347%2F5532009%2F05532014.pdf%3Farnumber%3D5532014&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4428769%2F4428770%2F04429089.pdf%3Farnumber%3D4429089&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4150629%2F4150630%2F04151574.pdf%3Farnumber%3D4151574&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4062576[/url]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
thnx a lot

 

[url="http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4530852%2F4536938%2F04536958.pdf%3Farnumber%3D4536958&authDecision=-203"]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4530852%2F4536938%2F04536958.pdf%3Farnumber%3D4536958&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5362500%2F5362501%2F05363125.pdf%3Farnumber%3D5363125&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4428769%2F4428770%2F04428998.pdf%3Farnumber%3D4428998&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5473894%2F5473952%2F05473977.pdf%3Farnumber%3D5473977&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5521347%2F5532009%2F05532014.pdf%3Farnumber%3D5532014&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4428769%2F4428770%2F04429089.pdf%3Farnumber%3D4429089&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4150629%2F4150630%2F04151574.pdf%3Farnumber%3D4151574&authDecision=-203[/url]

[url]http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4062576[/url]

خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Communication model and protocol based on multiple static sinks for supporting mobile users in wireless sensor networks

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Euisin Lee Soochang Park Fucai Yu Sang-Ha Kim

 

 

 

 

خواهش می کنم فوریه

با تشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Communication model and protocol based on multiple static sinks for supporting mobile users in wireless sensor networks

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Euisin Lee Soochang Park Fucai Yu Sang-Ha Kim

 

 

 

 

خواهش می کنم فوریه

با تشکر

 

 

wavesmile.gif

با عرض پوزش بابت تاخیر.

خدمت شما:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Control of a synchronous generator via a nonlinear controller-observer schemeDe Leon-Morales, J.; Castro-Linares, R.; Acosta-Villarreal, G.;

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ممنونم اما من نميدونم چطو ربايد درخواست بخوام و چطو جوابمو بگيرم.آخه تازه عضو شدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Control of a synchronous generator via a nonlinear controller-observer schemeDe Leon-Morales, J.; Castro-Linares, R.; Acosta-Villarreal, G.;

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ممنونم اما من نميدونم چطو ربايد درخواست بخوام و چطو جوابمو بگيرم.آخه تازه عضو شدم

 

خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

روش درخواست رو نوشتم اول تاپیک . منتها کسی زحمت خوندن نمیکشه.

درخواستت رو هم همینجا تحویل میگیری دیگه.

الان که جواب دادم یه پیام برات میاد نوشته نقل قول جدید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Estimation of benchmark performance for nonlinear control systems

Zhi Zhang Li-Sheng Hu Wen-Jun Shi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

دوست خوبم مرسي

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Estimation of benchmark performance for nonlinear control systems

Zhi Zhang Li-Sheng Hu Wen-Jun Shi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

دوست خوبم مرسي

wavesmile.gif

خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

THD Minimization Applied Directly on the Line-to-Line Voltage of Multilevel Inverters;;

Yousefpoor, N.; Fathi, S.H.; Farokhnia, N.;

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
THD Minimization Applied Directly on the Line-to-Line Voltage of Multilevel Inverters;;

Yousefpoor, N.; Fathi, S.H.; Farokhnia, N.;

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام برادر زحمت اینارم بکش لطفا ممنونم ازت

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Computers & Industrial Engineering, Volume 31, Issues 3–4,December 1996, Pages 637-644

M. Thomas, Y. Beauchamp, A.Y. Youssef, J. Masounave

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume 93, Issues 1–3, 15 June–1 July 2005, Pages 25-41

Yasuo Kurosaki

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Ultrasonics, Volume 40, Issues 1–8, May 2002, Pages 375-378

Jiromaru Tsujino, Misugi Hongoh, Ryoko Tanaka, Rie Onoguchi, Tetsugi Ueoka

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام برادر زحمت اینارم بکش لطفا ممنونم ازت

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Computers & Industrial Engineering, Volume 31, Issues 3–4,December 1996, Pages 637-644

M. Thomas, Y. Beauchamp, A.Y. Youssef, J. Masounave

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume 93, Issues 1–3, 15 June–1 July 2005, Pages 25-41

Yasuo Kurosaki

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Ultrasonics, Volume 40, Issues 1–8, May 2002, Pages 375-378

Jiromaru Tsujino, Misugi Hongoh, Ryoko Tanaka, Rie Onoguchi, Tetsugi Ueoka

 

برادر فکر نمیکنی اینا مربوط به تاپیک ساینس دایرکت باشه!؟

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...