رفتن به مطلب

تلفات درسیستم های قدرت


ارسال های توصیه شده

مقدمه

همانطور كه قبلاً اشاره شده تلفات سيستم قدرت به سه گروه تلفات فني ,تلفات غير فني و تلفات تجاري قابل دسته بندي مي باشند. اگر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تلفات را معادل تفاضل انرژي توليد شده و انرژي فروخته شده بگيريم بايد تلفات تجاري را نيز به شرح زير به آن بيافزائيم.

 

تلفات تجاري + انرژي فروخته شده - انرژي توليد شده = تلفات كل

 

در واقع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رابطه فوق داريم :

 

تلفات غير فني + تلفات فني = انرژي فروخته شده - انرژي توليد شده

 

كه تلفات فني اصطلاحاًبه آن دسته از تلفات انرژي اتلاق مي شود كه به حرارت تبديل مي گردند و عمدتاً بدليل بهينه نبودن سيستم و اجزاء آن صورت مي گيرد در حالي كه تلفات غير فني به تلفاتي گفته مي شود كه بيشتر جنبه اندازه گيري و محاسباتي دارند . اما تلفات تجاري داراي ماهيتي متفاوت از دو نوع تلفات فني و غير فني است و در واقع يك نوع هدر رفتن مستقيم انرژي نمي باشد بلكه به آن دسته از زيانهاي اقتصادي اتلاق مي شود كه در اثر قطع برق و يا مشكلات كيفيت توان دامنگير توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي الكتريكي مي گردد.

در اين فصل هر يك از تلفات فوق با جزئيات بيشتري مورد تحليل و تشريح قرار خواهند گرفت.

 

تلفات فني

همانطور كه اشاره شد تلفات فني به دسته اي از تلفات سيستم قدرت گفته مي شود كه به نوعي منجر به تبديل انرژي الكتريكي به حرارت، از آغاز توليد تا مرحله تحويل به مشترك مي گردد.

تلفات فني كه در بسياري از موارد بجاي كل تلفات سيستم قدرت اشتباه گرفته مي شود مشتمل بر طيف وسيعي از انواع تلفات مي باشد كه در اي بخش تحت دو عنوان تلفات انتقال و تلفات توزيع تشريح گرديده اند. معمولا تلفات سيستم توليد (نيروگاهها) در زمره تلفات سيستم قدرت محاسبه نمي شوند و نيروگاهها بعنوان واحدهاي صنعتي تلقي مي گردند كه فروش برق به شبكه را بر عهده دارند و كليه انرژيهاي مصرف شده در نيروگاه بعنوان مصرف داخلي آن لحاظ مي گردد كه بعضا قابل كاهش است. لذا بررسي انواع تلفات و طرق كاهش آنها در نيروگاهها، بطور مختصر در ضميمه انتهاي گزارش درج گرديده است.

تلفات در شبكه انتقال:

تلفات فني در شبكه انتقال داراي ابعاد بسيار گسترده اي مي باشد {7} كه در اين بخش مورد اشاره قرار خواهند گرفت:

لینک به دیدگاه

تلفات ناشي از مقاومت خطوط

اين نوع تلفات كه در اثر مقاومت الكتريكي هادي در مقابل عبور جريان ايجاد مي شود در واقع مهمترين تلفات سيستم انتقال است و همانگونه كه بعدا ملاحظه خواهد شد، ساير انواع تلفات انتقال بنحوي در افزايش اين نوع تلفات سهيم مي باشند.

اين تلفات در يك سيستم سه فاز متقارن، تابعي از مقاومت AC خطوط و مجذور جريان موثر عبوري است. قطعا افزايش سطح مقطع هادي ها كه منجر به كاهش مقاومت خطوط مي شود با قيود اقتصادي محدود مي گردد لذا پذيرفتن سطح استاندارد براي آنها و بالطبع تلفات معين در اين مورد اجتناب ناپذير است. فرسودگي و عمر زياد هادي ها (مس يا آلومنيوم)، رسانايي آنها را كاهش مي دهد و منجر به افزايش تلفات مي گردد. همچنين طول زياد خطوط انتقال اگر چه در اكثر موارد ناگزير مي باشد علاوه بر افزايش ساير مشكلات انتقال، تلفات خطوط را بالا مي برد.

بايد متذكر شد كه اتصال نامناسب هادي ها مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي در افزايش مقاومت خطوط و بالطبع تلفات آنها داشته باشد.

 

تلفات ناشي از فرسودگي تجهيزات

گذشت زمان خاصيت رسانايي هادي هاي مسي را كاهش داده و منجر به افزايش مقاومت وصل كليدهاي قدرت مي گردد. تلفات آهني هسته ترانسفورماتورها، CTها و PTها با افزايشعمر فزوني مي گيرند و همچنين تلفات

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تمامي تجهيزات به دليل ضعف عايقي ناشي از طول عمر، بشدت بالا مي رود.

 

تلفات كرونا

يكي از تلفات قابل توجه در سيستم هاي قدرت الكتريكي ولتاژ بالا (سيستم انتقال) تلفات كرونا است. پديده كرونا كه نتيجه يونيزاسيون هواي اطراف هادي داراي ولتاژ بالا است، به همراه هاله اي از نور بنفش رنگ و نويز اكوستيك و الكترومغناطيسي بوده و كاربرد زيادي در بسياري از صنايع (بويژه *****ينگ) دارد، در خطوط انتقال ولتاژ بالا مي تواند سهم عمده اي از توان را در خود تلف نمايد {9و10}. قطعا استفاده از هادي هاي گروهي (باندل ها) تا حد زيادي در كاهش اينگونه تلفات موثر است. اما بايد به خاطر داشت كه گذشت زمان، در اثر خوردگي و رسوب آلاينده ها بر سطوح ولتاژ بالا از جمله خطوط انتقال، ناهمواريها و نقاط تيزي بر روي آنها ايجاد مي كند كه ميدان الكتريكي اطراف خود و بالطبع پديده كرونا را بشدت تقويت مي نمايد.

لینک به دیدگاه

تلفات عايقي

عایقهای مورد استفاده در سیستم های ولتاژ بالا ی جریان متناوب عمدتا دو نوع تلفات جدی را متحمل می گردند:

 

جریان نشتی

جریان عبوری از سطح ولتاژ بالا به سطح ولتاژ پایین عایق که تابعی از مقاومت عایقی و اختلاف پتانسیل دو سر آن است را جریان نشتی می گویند. البته تلفات ناشی از این جریان که معمولا مقدار ناچیزی است تنها پس از افزایش عمر عایق و کاهش مقاومت الکتریکی آن قابل توجه می گردد. نقاط عایقی تخریب شده و یا نقاطی که به صورت صحیح ترمیم نشده اند می توانند در این خصوص بسیار صدمه پذیر باشند.

تلفات هسیترزیس

واضح است که عایق های مجاور با هادی های عبور دهنده جریان متناوب متحمل شدت میدان مغناطیسی متناوبی، متناسب با آن جریان خواهند بود که طبیعتا در آنها تلفات هسیترزیس قابل توجهی ایجاد می کند. این تلفات به صورت قابل توجه در کابلهای جریان بالا مشاهده می شود.

 

 

تلفات ناشی از عدم تقارن فازها

در صورت وجود عدم تقارن فازها (که البته در سیستم انتقال بسیار ناچیز است) تلفات برآیند سه فاز بیش از حالت متقارن در سه فاز خواهد بود. به عبارت دیگر شباهت یکسان در مشخصات و پارامترهای الکتریکی فازهای یک خط که اغلب امری قطعی فرض می شود در عمل متفاوت خواهد بود. مهمترین عامل وقوع چنین مشکلی در شبکه انتقال، عدم جابجایی فازها به دلیل مشکلات فنی و اقتصادی می باشد.

تلفات ناشی از اضافه بار کابل ها، و ترانسفورماتور و سایر تجهیزات سیستم انتقال که به معنی عبور جریان بیش از مقدار نامی از آنها است تلفات توان اهمی در آنها را ه صورت صعودی افزایش می دهد. البته باید متذکر شد که این افزایش تلفات اهمی، افزایش دمای تجهیزات نسبت به سطح نرمال و بالطبع افزایش تلفات عایقی و احیانا آهنی را نیز به دنبال خواهد داشت.

همچنین، اضافه بار شدن تجهیزات دارای هسته مغناطیسی غیر خطی از قبیل ترانسفورماتورها و ctهای اندازه گیری می تواند منجر به ورود نقطه کار آنها به ناحیه اشباع منحنی bh گردد که در نتیجه هارمونیک های رتبه پایین بویژه هارمونیک های مضارب 3 بر روی ولتاژ ایجاد می کنند که خود، همانگونه که بعدا ذکر خواهد شد منشاء تلفات بیشتری است.

لینک به دیدگاه

تلفات ناشی از پخش بار نامناسب

پخش بار در سیستم انتفال متداول، متاثر از توپولوژی شبکه و برنامه ریزی تولیدهای واحدهای مختلف نیروگاهی است. ولی ساختار موجود شبکه و همچنین برنامه ریزی تولید مورد استفاده در بسیاری از مواقع بهترین حالت نیست و طبیعتا کمترین تلفات را شامل نمی شود.

در واقع می توان با ایجاد تغییر در ساختار شبکه به طرق مختلف و همچنین برنامه ریزی بهینه تولید، پخش بار سیستم را به شکلی تغییر داد که تلفاتی کمتر از مقادیر قبلی داشته باشد، که به آن پخش بار بهینه می گویند.

 

تلفات ناشي از عبور توان راكتيو

توان راكتيو مورد نياز بار و عناصر ذخيره كننده انرژي سلف و خازن شبكه ( از جمله خود خطوط ، ترانسفورمرها و ... ) برحسب نوع بار در شبكه جاري مي باشد . عبور توان راكتيو از شبكه علاوه بر بروز مشكلات جدي از قبيل اشغال ظرفيت شبكه و افت ولتاژ ، منجر به تلفات جدي انرژي نيز مي گردد. نظر به اينكه توليد يا مصرف اين نوع توان بر خلاف توان اكتيو نيازمند تامين انرژي از نيروگاه نمي باشد ، با تامين و مصرف آن در محل ، توسط بانك هاي خازني با راكتورها ، مي توان ميزان عبور توان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از شبكه را كاهش داد كه قطعا منجر به كاهش تلفات راكتيو شبكه مي گردد .

 

تلفات ناشي از انتشار امواج الكترومغناطيسي در اشياء فلزي

نظر به اينكه انرژي الكتريكي در شبكه انتقال از نوع امواج الكترومغناطيس مي باشد و با توجه به سطح بالاي ولتاژ و جريان در آنها ، علي رغم فركانس پايين سيستم قدرت ، همواره مقداري انرژي در ساختارها و پايه هاي فلزي مجاور هادي از طريق ميادين قوي الكترومغناطيس القا شده و تلف مي گردد.

البته بطور معمول بدليل ناچيز بودن اين درصد تلفات و مشكلات محاسباتي آن ، از اين گونه تلفات صرفنظر مي شود .

 

تلفات سيستم توزيع

معمولا در كل سيستم هاي قدرت بالاترين سهم تلفات به سيستم توزيع اختصاص دارد كه البته دليل اين امر را بايد در گستردگي سطح و كثرت ادوات موجود در اين سيستم ، به همراه ويژگيهاي ديگري از جمله بارهاي تكفاز و سطح ولتاژ پايين آن جستجو نمود.

در ادامه مهمترين موارد تلفات انرژي الكتريكي در سيستم هاي توزيع مورد مطالعه قرار گرفته اند.

لینک به دیدگاه

تلفات ناشي از مقاومت خطوط

مقاومت هادي ها همانند آنچه كه در بحث تلفات انتقال مطرح گرديد برجسته ترين عامل تلفات سيستم هاي توزيع مي باشند . البته بادي بخاطر داشت كه در سيستم هاي توزيع مقاومت نسبي خطوط بالاتر است و بدليل گستردگي و اتصالات متعدد ، در صورت عدم رعايت صحت اتصالات ، اين مقاومت و در نتيجه تلفات افزايش بيشتري خواهد داشت .

 

تلفات ناشي از عدم تقارن خطوط

عدم تقارن خطوط در سيستم توزيع ( كه البته نه به دليل متفاوت بودن مشخصات هادي هاي فازها بلكه به دليل عدم جابجايي فازها ) بوجود مي آيد منجر به ايجاد عدم تعادل شبكه از ديدگاه بار مي شود كه به نوبه خود عدم تعادل جريان فازها و تلفات ناشي از آن را به دنبال خواهد داشت.

 

تلفات ناشي از عذم تعادل فازها

بارهاي تك فاز سيستم توزيع به همراه عدم تقارن فازها باعث مي وشود كه بعضا عدم تعادل شديد در پي داشته باشد .

از طرف ديگر عدم تعادل فازها منجر به جريان سيم نول مي شود كه در نتيجه تلفات انرژي در اين سيم نيز به تلفات افزوده مي گردد.

 

تلفات ناشي از اتصال زمين نامناسب

سيستم زمين نامناسب و يا فرسوده ، مقاومت الكتريكي زيادي پيدا مي كند و اين مساله در سيستم هاي نامتعادل منجر به عدم تعادل ولتاژ و تلفات انرژي ناشي از آن خواهد شد. تلفات ذاتي ترانسفورماتورها ، تجهيزات اندازه گيري و ...

همانند سيستم انتقال، در شبكه هاي توزيع نيز توان عبوري در سر راه خود از تجهيزات متعددي عبور مي نمايد كه هريك بر حسب نوع، تكنولوژي ساخت و عمر خود درصدي از انرژي را تلف مي نمايند .

بيشترين تلفات اين بخش متعلق به ترانسفورماتورهاي توزيع است كه بطور گسترده در سيستم بكار گرفته مي شوند .

لینک به دیدگاه

تلفات عايقي تجهيزات

اگرچه سطح ولتاژ پايين در سيستم توزيع ، تلفات عايقي تجهيزات را نسبت به ساير انواع تلفات كمرنگ مي سازد ليكن با توجه به گستردگي و كثرت تجهيزات داراي اين تلفات ، در مجموع ، اين نوع تلفات قابل ملاحظه خواهد بود .

 

تلفات ناشي از اضافه بار تجهيزات

اضافه بار تجهيزات توزيع نيز همانند تجهيزات سيستم انتقال منجر به افزايش صعودي تلفات در آنها مي گردد.

همچنين ايجاد هارمونيك ها ( بويژه هارمونيك هاي مضارب 3 ) بدليل وادر شدن به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اشباع ترانسفورماتورها و تلفات مرتبط به آنها از تبعات اين افزايش بار از مقادير نامي خواهد بود .

 

تلفات ناشي از ضريب بار پايين

طبيعتا وجود پيك در منحني بار روزانه مناطق مختلف توزيع ، علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت ، برنامه ريزي شبكه جهت تامين بار اسعات پيك را مشكل مي نمايد و تلفات تحميل شده به شبكه را افزايش خواهد داد .

 

تلفات ناشي از هارمونيك ها

همانطور كه مي دانيم ، سيستم توزيع بعنوان جبهه سيستم قدرت بطور جدي از بارهاي خود تاثير مي پذيرد .

بسياري از بارهاي جديد سيستم قدرت داراي ماهيت غير خطي مي باشند . اين بارها كه بدليل پيشرفت صنعتي و مزاياي خود هر روزه در حال افزايش مي باشند ، عمدتا از تجهيزات الكترونيك قدرت استفاده مي كنند كه جريان غير سينوسي از شبكه اخذ مي نمايند . موارد عمده اين تجهيزات عبارتند از لامپهاي كم مصرف ، UPS ها ، كامپيوتر ها ، ASDها و...

از طرف ديگر همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد بارهاي الكتريكي داراي هسته آهن اشباع پذير ، نظير ترانسفورماتورها و موتورهاي الكتريكي ، در صورت اضافه بار شدن ، با ورود به ناحيه غير خطي منحني مغناطيسي خود جريان مغناطيس كنندگي غير خطي از شبكه اخذ مي كنند كه ايجاد هارمونيك ( بويژه هارمونيك هاي مضارب 3 ) از مضرات آن است .

 

اثر پوستي

اثر پوستي مبين افزايش مقتاومت اهمي هادي ها در مقابل عبور جريان متناسب نسبت به جريان DC بدليل شار مغناطيسي متغير با زمان ايجاد شده در اثر جريان است . در واقع مطابق اين اثر ، مقاومت اهمي هادي و بالتبع تلفات الكتريكي آن با افزايش فركانس جريان عبوري افزايش مي بايد .بنابراين بديهي است كه افزايش سطح THD جريان كه به معني افزايش ميزان مولفه هاي جريان با فركانس هاي بالاتر است مستقيما تلفات اهمي را ازطريق اثر پوستي افزايش مي دهد . واضح است كه اين تلفات در تمامي هادي هاي حامل جريان ، حتي سيم پيچ هاي ترانسفورماتورها نيز وجود دارد .

 

تلفات آهني

تلفات آهني در هسته ترانسفورماتورهاي قدرت و اندازه گيري و همچنين ماشين ها ، تابعي از فركانس ولتاژ اعمال شده به آنها است . بنابراين وجود هارمونيك هاي ولتاژ در سيستم ، ايت تلفات را بشدت افزايش مي دهد .

 

تلفات عايقي

تلفات عايقي تجهيزات نيز عمدتا ناشي از تلفات هيسترزيس در آنها است ، كه خود تابعي از فركانس ولتاژ كار است . لذا اين نوع تلفات نيز در اثر وجود هارمونيك ها ، رشد خواهد داشت .

 

تلفات از طريق سيم نول

هارمونيك مضارب 3 در نقطه نول اتصالات ستاره يكديگر را خنثي نمي كنند بلكه با يكديگر جمع شده و جريان قابل توجهي از سيم نول عبور مي دهند كه تلفات سيم نول را بشدت بالا مي برد .

 

 

تلفات غير فني

همانگونه كه قبلا اشاره شد ، تلفات غير فني به قسمتي از تلفات انرژي اتلاق مي شود كه در دسته تلفات فني جاي نمي گيرند و بيشتر جنبه خطاهاي محاسباتي و اندازه گيري دارند .

در اين قسمت ، انواع تلفات غير فني در يك سيستم قدرت مرور كشته و هريك از آنها مختصرا توضيح داده خواهد شد .

 

استفاده غير مجاز از برق

موارد متعددي از استفاده هاي غير مجاز با اصطلاحا برق دزدي وجود دارد كه در زير به آنها اشاره مي شود :

 

دستكاري در لوازم اندازه گيري و كنتورها

برخي مواقع مشتركين بصورت غير مجاز كنتورهاي خود را باز نموده و با دستكاري آن ، اعداد قرائت شده را به نفع خود تغيير مي دهند و يا اينكه با به هم زدن تنظيم آن اعداد قرائت شده توسط كنتور را دچار خطا مي كنند .

لینک به دیدگاه

معيوب نمودن كنتورها

معبوي نمودن كنتورها و اجتناب از آگاه سازي به موقع مسئولين باعث ثبت نشدن مقادير مصرفي طي حداقل يك دوره مصرف مي گردد.

 

خارج كردن كنتورها از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

خارج نمودن كنتور از مدار بصورت كامل يا جزئي سهم زيادي از انرژي مصرف شده را از پروسه اندازه گيري خارج مي نمايد .

 

عدم قرائت صحيح كنتورها

عدم قرائت صحيح كنتورها توسط مامورين مي تواند باعث بي اثر شدن سيستم تعرفه چند نرخي گردد.

درواقع ثبت مقدار انرژي مصرفي به ميزان كمتر از مقدار واقعي مي تواند نرخ تعرفه مشترك را ازرديف مشتركين پر مصرف به كم مصرف منتقل نمايد .

 

 

انشعاب گيري مستقيم از شبكه هاي برق

اين مورد كه برخلاف ساير موارد قبل ، معمولا جلوه اي كاملا آشكار دارد ، مشتمل بر مصرف كنندگاني ميگردد كه بدون داشتن حق امتياز و مجوز قانوني و نصي كنتور از طرف شركت برق ، بطور خود سرانه از طريق اتصالات سطحي ، از خطوط هوايي انرژي استفاده مي نمايند .

 

فقدان سيستم اندازه گيري

در يك سيستم قدرت بعضا بارهايي وجود دارند كه بدليل غير اقتصادي بودن و يا كم توجهي فاقد سيستم اندازه گري مي باشند . بديهي است كه انرژي مصرفي اين بارها اگرچه توليد و انتقال يافته است ، غير قابل اندازه گيري خواهد بود بنابراين در زمره تلفات غير فني جاي مي گيرد. برخي از اينگونه تلفات به شرح زيرند :

 

روشنايي معابر

در برخي موارد روشنايي معابر فاقد سيستم اندازه گيري است .

 

مصارف كشاورزي

بعضا تعرفه ارزان قيمت بخش كشاورزي منجر به عدم توجه كافي در نصب كنتور برا يانگونه بارها گرديده است .

 

مصارف موسسات دولتي و منازل مسكوني

ممكن است موسسات و ادارت دولتي و يا پادگان هايي وجود داشته باشند كه فاقد سيستم اندازه گيري انرژي الكتريكي وروردي باشند . همچنين بايد منازل مسكوني سازماني وابسته به آنها را نيز به اين گروه افزود .

 

 

تلفات تجاري

اين تلفات بصورت غير مستقيم به مصرف انرژي وابسته اند . در واقع صرفنظر از موارد برق دزدي و موارد اندازه گيري نشده ، دسته اي ديگر از تلفات غير فني وجود دارند كه مرتبط با ناكارامد بودن سيستم محاسبات و ساير مشكلات جنبي مي باشند و اصولا ضررهاي اقتصادي را شامل مي گردند . عمده ترين موارد اين دسته به شرح زيرند :

لینک به دیدگاه

قبوض پرداخت نشده

عدم پرداخت به موقع قبوض از طرف مشتركين منجر به تاخير در بازگشت سرمايه و درنتيجه باعث ضرر شرركت برق خواهد شد .

 

صدور قبوض نادرست

محاسبات و يا ساير اشتباهات كه منجر به صدور قبوض نادرست مي گردد ، مي تواند دقت صورت گرفته درساير مراحل اندازه گيري را بي ثمر نمايد و بخشي از بازگشت درآمد از فروش انرژي را هدر دهد .

 

قرائت ناهمزمان كنتورها

قرائت ناهمزمان كنتورها با روش هاي فعلي كه توسط نيروي انساني و با مراجعه حضوري در محل صورت مي گيرد ، صرفنظر از اينكه مشكلاتي را درخصوص مسائل برنامه ريزي و توسعه شبكه ايجاد مي كند موجب تبعيض در محاسبه بهاي انرژي مشتركين و احيانا ضرر شركت برق خواهد شد .

 

عدم نظارت بر ديماند خريداري شده توسط مصرف كننده

در بسياري از بارهاي صنعتيي ممكن است توان مصرفي بالاتر از سقف ديماند مورد توافق باشد و عدم نظارت بر اين مساله مي تواند منجر به اضافه بارشدن شبكه از طرف مشتركين و در نتيجه ، زيان شركت برق گردد.

 

انرژي توزيع نشده

عدم توانايي سيستم در هر مرحله از توليد ، انتقال يا توزيع در تحويل انرژي به يكديگر به نحوي كه نتوانند آن را مطابق قرارداد در اختيار مشترك قرار دهند عملا به اين معني است كه تمامي سرمايه هاي صرف شده درراستاي احداث نيروگاه و شبكه جهت تامين بار ، بدليل فروش نرفتن انرژي ، بلا استفاده مانده است كه اين طبيعتا نوعي زيان اقتصادي محسوب مي شود .

 

خسارات ناشي از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
يا مشكلات كيفيت توان

خارج از استاندارد بودن كيفيت برق تخويلي به مشترك و يا قطع بار بدون هماهنگي و رضايت مشتركين مي تواند به تجهيزات و محصولات آنها صدماتي وارد نمايد كه طبيعتا پرداخت اين زيان ها به عهده شركت برق خواهد بود .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...