رفتن به مطلب

ترفندستان سخت افزاری


ارسال های توصیه شده

رفع مشكل قطعی مودمهاي ADSL

 

در این شماره به موضوع رفع مشکل در مودمهای USB و قطعی آنها در حین کار میپردازیم. برخي از مودمهاي كابلي يا مودمهاي DSL از نوع USB در هنگام تماس با اينترنت بهصورت لحظهاي و در زمانهاي كوتاه دچار قطعي تماس میشوند. باید بدانید اين موضوع مشکل نیست بلکه قابليتي است كه بـراي مودمهاي USB در وينـدوز XP قرار داده شده است و بهصورت پيشفرض اين قابليت فعال ميباشد. در توضیح این امکان و از نظر برخی مشکل باید گفت؛ در ويندوز XP قابليتي قرار دارد كه به سيستم اين امكان را ميدهد تا براي ذخيره انرژي و كاهش خسارات وارده بر كليه سختافزارهايي كه از پورت USB استفاده ميكنند، آنها را خاموش کند تا كمترين آسيب در زمان اوج مصرف به آنها وارد گردد. بر همین اساس مودمهاي USB بهصورت لحظهای خاموش میشود. براي رفع این مشكل تنها كافي است كه اين قابليت پيشفرض در ويندوز غيرفعال شود. هر چند که توصيه ما اين است كه تا حد امكان و در صورت عدم نياز از غيرفعال کردن اين قابليت خودداري کنيد. روي آيكون My Computer راستكليك کرده و گزينه Properties را انتخاب کنيد. وارد شاخه Hardware شده و سپس روي گزینه Device Manager كليك کرده تا صفحه Device Manager ظاهر گردد. در فهرست Deviceها بهدنبال Universal Serial Bus controllers بگرديد و روي علامت آن كليك کرده تا زيرمجموعههاي آن ظاهر شود. روي عبارت USB Root Hub در اين زيرمجموعه دوبار كليك کنيد تا صفحه USB Root Hub Properties ظاهر شود. وارد شاخه Power Management شـــويد و تيك كنار عبـــــارت Allow the computer to turn off the device to save power را غيرفعال کنيد. توجه داشته باشيد از چند سختافزاری كه از پورت USB استفاده ميکنند ممكن است در ليست Deviceها و در زيرمجموعه ذكر شده چند عبارت USB Root Hub وجود داشته باشد؛ در اين قسمت شما ميتــوانيد مشخص کنيد كه این قابليت براي كدام سختافزار غيرفعال شود. براي شناسايي اينكه هر يك از USB Root Hubها مربوط به كدام سختافزار ميباشد كافي است روي هر يك دوبار كليك کنيد. امیدواریم که ديگر شاهد قطع ارتباط ناگهاني در فواصل كوتاه در استفاده از مودمهاي كابلي يا DSL از نوع USB در ويندوز XP نباشید.

لینک به دیدگاه

خودکارســازی CD

در این شماره میخواهیـــــم در مورد CDهای Autorun صحبت کنیم. CDها یــا DVDهای که دارای Autorun هستند و به محض قرار دادن CD داخل درایو شروع به اجرای برنامهای میکند یا دمویی را که شامل گزینههای مرتبط با محتویات آن است را به شما نمایش میدهد. به این قابلیت Autoplay نیز گفته میشود. برای اینکار نرمافزارهای زیاد وجود دارد که هرکدام برای خود آموزشی مفصل دارد. ما در اینجا میخواهیم یک راهکار ساده و بدون مشکل را به شما آموزش دهیم. همچنین نحوه قراردادن آیکون روی CD یا DVD که در درایو قرار میگیرد را نیز شرح خواهیم داد. مراحل زیر را قدم به قدم اجرا کنید. از منوی شروع ''Start'' به قسمت All Programs بروید و سپس در گزینه Accessories بــــــرنــامه Notepad را اجرا کنید. اکنون در محیط Notepad کدهای زیر را دقیقا به همین روش درج شده، وارد کنید. Autorun] open=Setup.exe Icon=Setup.ico در کد بالا، خط اول ثابت است اما خطوط دوم و سوم متغیر خواهند بود. بدین صورت که بهجای Setup.exe باید نام فایل موردنظر خود که قصد اجرای آن بهصورت خودکار را دارید، وارد کنید. بهعنوان مثال اگر نام فایل مورد نظر شما Autorun.exe است بایستی open=Autorun.exe را در خط دوم قرار دهید. جهت اضافه کردن آیکون به درایـــو CD یا DVD کافی است بهجای Setup.ico نام آیکون مورد نظر خود را بنویسید. پس از تنظیم کدها، از منوی File روی Save as کلیک کنید. فایل را با نام autorun.inf ذخیره کنید. اکنون باید فایل و آیکون مربوطه و همچنین فایل autorun.inf را که ساختهایم در کنار یکدیگر و در ریشه CD یا DVD که قصد رایت کردن آنرا دارید قرار دهید. دقت کنید منظور از ریشه، اولین محلی است که وارد درایو میشوید. سایر فایلهای خود را کپی کرده و CD یا DVD را رایت کنید. این سه فایل باید در کنار هم و در ریشه درایو وجود داشته باشد.

لینک به دیدگاه

استفاده از صفحه کلید به جای موس در سرعت استفاده از رایانه تاثیر داشته و باعث حرفهایتر نشاندادن ما میشود. برای اینکه سیستم خود را تنها با استفاده از چند كلید موجود روی صفحهكلید Standby ،Hibernate ،Logoff ،Restart Shutdown و Switch User کنید بــا ما در ادامه مطلب همراه باشید. از روشهای موجود در این ترفند زمانی که موس نیز مشکل داشته باشد میتوان استفاده کاربردی و مفید کرد.

برای خاموشکردن ''Shutdown''

برای Shutdownکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win که بین كلیدهای Alt و Ctrl است را فشار داده و پس از نمایش منوی Start حرف U انگلیسی را دوبار بـا اندكی مكث میزنیم؛ در اینصورت سیستم خاموش میشود.

برای راهاندازی مجدد ''Restart''

برای Restartکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win بین كلیدهای Alt و Ctrl را فشار داده و پس از نمایش منوی Start اینبار كلیدهای U و سپس R را با اندكی مكث میزنیـــــــم؛ در اینصورت سیستم Restart خواهد شد.

برای Standbyكردن

برای Standbyکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win بین كلیدهای Alt و Ctrl را فشار داده و پس از نمایش منوی Start اینبار كلیدهای U و سپس S را با اندكی مكث میزنیم؛ سیستم Standby خواهد شد.

برای Hibernateكردن

برای Hibernateکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win مابین كلیدهای Alt و Ctrl را فشار داده و پس از نمایش منوی Start اینبار كلیدهای U و سپس H را با اندكی مكث میزنیم؛ در این صورت سیستم Hibernate خواهد شد.

برای Loggoffكردن

برای Loggoffکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win مابین كلیدهای Alt و Ctrl را فشار داده و پس از نمایش منوی Start اینبار كلید L را دوبار با اندكی مكث میزنیم؛ در اینصورت سیستم Logoff میشود.

برای Switch Userكردن

برای Switch Userکردن سیستم با صفحهکلید، ابتدا دكمه Win مابین كلیدهای Alt و Ctrl را فشار داده و پس از نمایش منوی Start اینبار كلیدهای L و سپس S را با اندكی مكث میزنیم؛ در اینصورت سیستم Switch User میشود.

لینک به دیدگاه

درایــو پشت پرده

استفاده از یک رایانه به صورت مشترک، اولین مشکلی را که به وجود میآورد، دسترسی به اطلاعات شخصی توسط دیگران است. این موضوع در برخی موارد مهم است و نباید اطلاعات شما در دسترس دیگران قرار بگیرد. برای مخفی نگهداشتن اطلاعات راههای مختلفی وجود دارد که بیشترین سهم را نرمافزارهای امنیتی دارند اما راههای دیگری برای مخفیسازی اطلاعات وجود دارد. در این شماره به بررسی یکی از ساده ترین راههای موجود میپردازیم. در این راهکار که در محیط Dos اجرا میشود، کافیاست شما چند خط فرمان کوتاه را حفظ کنید و از کارایی بالای آن لذت ببرید. این را یادآور باید شویم که بهدلیل ساده بودن این راهکار، احتمال این وجود دارد که دیگران نیز به این خط فرمانها مسلط باشند اما اگر در خانواده فقط شما بیشتر از رایــــانه سر در میآورید، این راه بهترین راه موجود است. ایــن ترفند، درایو منطقی را مخفی میسازد و برای نشاندادن آن باید یک خط فرمان دیگر را وارد کنید. ۱. از منــوی Start گزینه Run را اجرا کرده و بــــا تــایپ کلمه CMD وارد Dos شوید. ۲. در خط فرمان، فرمان CD\ را وارد کنید. 3. در خط فرمان، کلمه Diskpart را تایپکرده و Enter بزنید تـــا به خط بعدی بروید. 4. در این خط List Volume را تایپ کنید تا تمامی درایوهای شما نمایش داده شود. 5. از فهرست نشان داده شده، درایوی را که میخواهیـد مخفی شود را انتخاب کنید. اگر دقت کنید کنار نام هر درایـــو یک شماره وجود دارد. حال با تایپ Select Volume به همراه شماره درایو، درایــــو مورد نظر را انتخاب کنید. برای مثال ما درایور F را انتخاب میکنیم که شماره ۴ است. Select Volume 4 را در خط فرمان تایپ میکنیم. 6. برای مخفیکردن، Remove Letter D را تایپ کنید. اکنون رایانه را راهاندازی مجدد کنید. اگر My Computer را باز کنید، درایــوی که انتخاب کردهاید مخفی شده است. ۶. برای بازگردانی به حالت اولیه باید دوباره وارد CMD شده و از دستور Assign Letter D استفاده کنید. اگر درایو در My Computer ظاهر نشد، سیستم را مجدد راه اندازی کنید. به این ترتیب شما یک درایو را مخفی و از دسترس خارج کردهاید. امیدواریم این ترفند برای شما کارآمد باشد.

لینک به دیدگاه

انتقال اطلاعات یک هارد به هارد دیگر به سادگی و بدون واسطه

شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد که قصد داشته باشید اطلاعات موجود در هارد یک سیستم دیگر را بر روی هارد کامپیوتر خود داشته باشید. شاید اولین راهی که به ذهنتان برسد رایت اطلاعات بر روی CِD یا استفاده از فلش دیسک باشد ، اما ممکن است امکانات موجود نباشد یا حجم اطلاعات آنقدر بالا باشد که اینگونه امکان پذیر نباشد. در این ترفند قصد داریم راحت ترین و به صرفه ترین راه یعنی هارد به هارد کردن بدون واسطه یا کابل را برای شما مطرح کنیم.

 

 

 

 

 

ابتدا برق سیستمی که قصد دارید اطلاعات را از آن بگیرید را قطع کنید.

پشت کیس را باز کرده و کابلی که به پشت سی دی رام است را را جدا نمایید و به طور صحیح آن را به به پشت هارد دیگر وصل کنید.

سپس یک کابل دیگر هم که برای برق هارد است را از سی دی رام جدا کرده (ترفندستان) و به پشت هارد وصل کنید.

حال برق سیستم را وصل کرده و سیستم را روشن نمایید.

بعد از نصب هارد دیسک جدید ، به My Computer بروید. اگر درایوهای هارد دیسک جدید اضافه نشده بود سیستم را مجددأ راه اندازی کنید.

اگر می خواهید که انتخاب نمایید که سیستم با کدامیک از هاردها شروع به کار نماید، Jumper پشت هارد که نمی خواهید کامپیوتر با آن استارت شود را جدا نمایید.

به یاد داشته باشید که پس از پایان کار ، Jumper را به جای اولش باز گردانید.

لینک به دیدگاه

بریدن سر ماوس!

 

ممکن است تاکنون راه‏های گوناگون نرم‏افزاری برای از کار انداختن ماوس و قفل آن شنیده باشید. به طوری‏ که ماوس با وجود اتصال به کامپیوتر، عمل نکرده و نشان‏گر آن در محیط ویندوز کار نکند. در این ترفند برای از کار انداختن ماوس از یک روش غیر نرم‏افزاری و تا حدودی عجیب بهره خواهیم برد و به نوعی سر موش کامپیوترتان را خواهیم برید! از این ترفند می‏توانید برای شوخی با دوستانتان استفاده کنید.

 

 

برای این کار:

شما تنها به مقدار اندکی خمیر بازی احتیاج دارید. خمیرهای بازی در فروشگاه‏های اسباب‏ بازی فروشی به سادگی قابل خریداری هستند. همچنین می‏توانید از آدامس هم به جای خمیر استفاده کنید.

ماوس شما نیز بایستی ماوس نوری باشد. نه از نوع ماوس‏های قدیمی و گوی‏دار.

 

اما برای از کار انداختن ماوس:

کافی است مقدار اندکی خمیر به اندازه نوک انگشت را در زیر ماوس، درست در مرکز منطقه‏ای که نور از ماوس خارج می‏شود قرار داده و بچسبانید.

اکنون (ترفندستان) در صورتی که با ماوس کار کنید، ماوس به سادگی حرکت می‏کند اما نشانگر ماوس بی حرکت ایستاده است.

با برداشتن خمیر از روی ماوس مجدد می‏توانید از ماوس استفاده کنید.

 

ترجیحأ از خمیر به جای آدامس استفاده کنید، چرا که چسبندگی آدامس بیشتر است و ممکن است به این آسانی از روی ماوس پاک نشود

لینک به دیدگاه

استفاده بهینه از پرینتر

پرینتر یا چاپگر، یکی از قطعات جانبی کامپیوتر است که امروزه اهمیت خاصی پیدا کرده است و وجودش برای هر کاربر به یک التزام تبدیل شده است. در بازار نیز پرینترهای مختلفی با مدل*ها و قابلیت*های مختلف وجود دارد. اما در صورتی که پرینتر با هر نوع و خاصیتی دارید بایستی نحوه استفاده بهینه از آن را نیز بدانید. هم*اکنون قصد داریم تا چهار ترفند کاربردی و آسان پیرامون چاپ بهینه با پرینتر را برای شما مطرح کنیم.

 

 

 

 

پرینت متناوب چندین فایل مختلف

شاید دوست داشته باشید فایل*های خود را یکی پس از دیگری پرینت کنید. بدین منظور تمامی فایل*های مورد نظر را اگر در یک پوشه قرار دارند با راست کلیک در فضای خالی و انتخاب Select All و یا استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+A انتخاب کنید. همچنین (ترفندستان) اگر فایل*ها در مکان*های مختلفی هستند به صورت تک*تک با نگاه داشتن کلید Ctrl و کلیک روی آن*ها فایل*ها به حالت انتخاب دربیاورید. روی یکی از فایل*ها راست کلیک کرده و Print را انتخاب کنید. هر فایل در برنامه مرتبط با خودش باز شده و چاپ می*شود.

 

پرینت یک صفحه وب بدون عکس*ها و تصاویر پس*زمینه

اگر گزینه Print Preview را از منوی File در مرورگر IE انتخاب کردید و در آن خبری از عکس و رنگ*های پس*زمینه نبود مشکلی نیست. اما اگر قرار است دقیقأ همان صفحه اینترنتی پرینت شود، بر روی منوی Tools و سپس Internet Options کلیک کنید. سپس بخش Advanced را انتخاب کرده و قسمت Printing را پیدا کنید. حال کافیست تا تیک گزینهPrint background colors and images را بردارید تا صفحه مربوطه بدون عکس*ها و تصاویر پس*زمینه پرینت شود.

 

افزایش سرعت پرینت

معمولأ سیستم مدت کوتاهی پرینت*های شما را نگه می*دارد و سپس برای چاپ به پرینتر می*فرستد. در بسیاری از چاپگرها با انتخاب گزینه Properties و رفتن به بخش Advanced مرتبط با پرینترتان (ترفندستان) می*توانید به بخش مربوط به Printer Spooler دسترسی پیدا کنید. اکنون گزینه Print directly to the printer را انتخاب کنید. البته مدت زمانی طول می*کشد تا پرینتر تمام اطلاعات را دریافت کند اما این گزینه برای موقعیت*هایی که پرینتر دچار اختلال شده و شما نیاز دارید تا قبل از راه*اندازی مجدد سیستم چاپ*هایتان را تحویل بگیرید بسیار مفید است.

 

جلوگیری از قاطی شدن صفحات چاپ شده

با انتخاب گزینه Properties مربوط به پرینترتان، در قسمت Advanced بر روی گزینه Separator Page کلیک کنید. بعد از فشار دادن دکمه Browse، پوشه systemroot\system32 را پیدا کرده و یکی از گزینه*های ویندوز برای چاپ صفحه جداکننده مثل pcl.sep را انتخاب کنید. این کار باعث می*شود که بعد از اتمام چاپ هر فایل، یک صفحه جداکننده قرار گیرد و سپس چاپ فایل بعدی آغاز شود.

لینک به دیدگاه

ضربه بزن روشن شی !

 

همانطور که میدانید مانیتورهای lcd از کریستال مایع تشکیل شده است. برای ساخت lcd دو شیشه پولاروید را با ۹۰ درجه اختلاف نسبت به یکدیگر قرار میدهند و یک کریستال مایع بین آنها میگذارند. در مانیتورهای lcd مادهای رسانا و شفاف روی یک سطح صاف شیشهای قرار میگیرد و سپس یک لایه ارگانیک روی آنرا میپوشاند. پس از آن، دومین لایه رسانا روی ایـــن دو لایه قرار میگیرد. با برقرار کردن جریان الکتریکی در دو لایه رسانا، میان این دو لایه، میدان الکتریکی بهوجود آمده و لایه ارگانیک در اثر آن نورانی میشود. با این توضیح مختصر، متوجه کارکرد این نوع از مانیتور شدهاید. یکی از مشکلات شایع این نوع از مانیتورها، خاموش شدن یا سوختن یکی از پیکسلهاست. اگر به صفحه lcd خود دقت کنید متوجه نقاط سیاه بسیار کوچکی در صفحه lcd خود میشوید که هرکدام از این نقاط یک پیکسل میباشد. در ایجاد این نقـاط سیــاهرنگ 2 حالت وجود دارد. اول اینکه این نقاط سیاه، پیکسل خاموش هستند و در حالت دوم، این نقاط سیاه، پیکسل سوخته هستند. در این ترفند به رفع مشکل حالت اول میپردازیم. در مورد حالت دوم متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد. این تـرفند به روشی بسیار ساده اما کارآمد مشکل شما را حل میکند. برای آنکه بدانید مانیتور شما نیز دچار این مشکل است، ابتدا یک صفحه کاملا سفید را بهصورت تمامصفحه بـــاز کرده و بهدقـــت صفحه را بررسی کنید. نقاط سیاه بهصورت کاملا ریز و اندازه سر سوزن هستند. پس نیاز به دقت بالایی دارید. نکته دیگر اینکه تعداد این نقاط بسیار کم هستند. برای از بین بردن این نقاط کافیست روی آن نقاط سیاه با پشت انگشت چند ضربه آرام وارد کرده! تا این نقاط سیاه از بین بروند و به اصطلاح این پیکسلها روشن شوند. اگر پیکسلها روشن نشد یکبار lcd خود را خاموش و روشن کنید و دوباره اینکار را با ضرب بیشتری انجام دهید. فقط دقت کنید شدت ضربه به حدی نباشد که به صفحه lcd آسیب وارد شود. این روش در 90 درصد مواقع جواب میدهد. در صورتیکه نقاط سیــــــاه از بین نرفت، آن نقاط سوخته است و متاسفانه نمیتوان کاری کرد. امیدواریم که این ترفند بسیار ساده برای شما کارآمد باشد

لینک به دیدگاه

افزایش سرعت هارددیسک در ویستاADSL

اهمیت هارددیسک بین قطعات دیگر همیشه از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است چرا که وجود چنین قطعهای بهجز ضرورت وجودی خود، ضرورت و معنایی دیگری نیز دارد که آن حفظ و انباشت اطلاعات به میزان مورد نیاز ماست. از اینرو هر روز فناوریهای جدیدی در همین راستا به بازار عرضه میگردد. هارددیسکهای دارای فناوری SATA نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بهدلیل سرعت بالا و ظرافت خود، روز‏به‏روز در حال گسترش هستند. نکته مهم دیگر در مورد هارددیسکها موضوع سرعت آن است. همانطور که میدانید یکی از عواملی که سرعت سیستم را افزایش میدهد سرعت هارددیسک است. سرعت بالای هارددیسک در فراخوانی اطلاعات نکته مهمی میباشد که به سرعت نهایی سیستم کمک میکند. از طرفی دیگر سیستمعاملهای امروزی مانند ویندوز ویستا بهطور پیش‏فرض از هارددیسک‏های SATA پشتیبانی می‏کند که این نشاندهنده اهمیت هارددیسک و همینطور سرعت قابل قبول آن است. قابلیتی در ویستا نهفته است که باعث افزایش سرعت بیش‏از‏پیش این نوع هارددیسک‏ها می‏شود اما در حالت معمولی و بهطور پیش‏فرض این قابلیت در ویندوز ویستا غیرفعال است. در مطلب این شماره قصد داریم نحوه فعال‏سازی این قابلیت و در نتیجه افزایش سرعت هارددیسک‏های SATA را در ویندوز ویستا برای شما عنوان کنیم. برای استفاده از این ترفند، مراحل زیر را با ما دنبال کنید. در منوی Start عبارت devmgmt.msc را وارد کنید و Enter بزنید تا به Device Manager ویندوز بروید. دقت داشته بــــاشیــــد بــــرای اجرای این ترفند حتما باید در محیط Administrator باشید؛ در غیر اینصورت امکان اجرای ایــــن ترفند وجود ندارد. در این محیط از شاخه Disk Drives روی نام هارددیسک خود راست‏کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در این مرحله اگر هارددیسک اکسترنال دارید آنرا خارج کنید تا از این فهرست حذف شود و شما در انتخاب دچار مشکل نشوید. در پنجره باز شده به سربرگ Policies بروید. اکنون در این محیط گزینه Enable advanced performance را یافته و تیک فعالسازی آنرا بزنید و در نهایت پنجره‏های باز را OK کنید. بهتر است سیستم را راهاندازی مجدد کنید تا فــــرایند انجامشده ثبت شود. حالا شما از تمام ظرفیت سرعت هارددیسک خود بهرهمند هستید. امیدوارم این ترفند مورد استفاده شما قرار بگیرد.

لینک به دیدگاه

همانطور که ميدانيد يکي از اصلي ترين عمليات کامپيوتر در هنگام روشن شدن عمليات POST يا Power On Self Test ميباشد. که تمامي نرم افزارها و قطعات سخت افزاري لازم براي بوت سيستم را تست کرده و آماده به کار ميکند و در واقع کامپيوتر شما بعد از فشردن کليد Pwoer توسط شما، در ابتدا تمامي فرمانها را از بايوس کامپيوتر دريافت مي کند. از اينرو بايوس وظيفه دارد که مشکلات سخت افزاري را به شما گوشزد کند. همه بايوس ها در هنگام درست بوت شدن سيستم يک بوق کوتاه در شروع کارد ميزنند که اين بوق به معني درست و کامل کار کردن تمامي نرمافزارها و سخت افزارهاي اصلي سيستم است، اما گاهي نيز اتفاق مي افتد که يک يا چندي از برنامه ها يا قطعات معيوب شده يا به عللي از انجام وظيفه باز مي مانند، اينجاست که بايوس با تنها راه ارتباطي مستقيم با کاربر ( بوق ) شما را آگاه مي سازد. اما تا وقتي که از مفهوم بوقهاي بايوس اطلاع نداشته باشيد تشخيص اينکه کدام يک از قطعات وظيفه خود را به خوبي انجام نميدهد، تقريبا غير ممکن است. ورفع اشکال را با سختي و مشقت بسيار همراه ميکند. در ادامه بوقهاي اصلي دو شرکت بزرگ توليد کننده تراشه بايوس (AWARD و AMIBIOS) را شرح داده ايم.

 

كدهاي بوقي بايوس AWARD :

 

بايوس آوارد عمدتا به پيامهاي خطا براي آگاه کردن کاربران از وجود مسئله اتکا دارد، اما چند کد بوقي مشهور وجود دارد که اين تراشه بايوس توليد ميکند:

 

تعداد بوقها در عمليات Post مفهوم بوق

نا محدود (تکرار شوند) خطاي حافظه سيستم

يک بوق بلند پس از دو بوق کوتاه خطاي کارت گرافيک

يک بوق باند پس از سه بوق کوتاه خطاي گرافيک يا حفظه گرافيک

بوقهاي با ارتفاع بالاي نا محدود (تکرار شونده) خطاي داغ شدن پردازنده

بوقهاي با ارتفاع بالا ،با ارتفاع پايين ( تکرار شونده) خطاي پرازنده

 

 

 

کدهاي بوقي بايوس AMIBIOS :

 

بايوس AMIBIOS محصول شرکت American Megatrends يکي از بايوسهاي متداول است و آخرين نگارش تعدادي کد بوقي دارد که اشکالات زمان بوت شدن را به کاربران مي گويد:

 

تعدا بو قها در زمان راه اندازي (پيش از POST) مفهوم بوقها

1 ديسکت را در ديسکران A: قرار دهيد

2 فايل AMIBOOT.ROM بر روي ديسکت بوت شدني نيست

3 خطاي حافظه سيستمي

4 عمليات روز آمد سازي بايوس موفقيت آميز بوده است

5 خطاي خواندن ديسک

6 خرابي فرمان صفحه کليد

7 حافظه فلش بايوس تشخيص داده نشده است

8 خرابي کنترل کننده ديسکت ران

9 خطاي مجموع بررسي (checksum) بايوس

10 خطاي پاک کردن حافظه فلش

11 خطاي برنامه سازي حافظه فلش

12 اندازه فايل AMIBOOT.ROM درست نيست ( يا حضور ويروس)

13 نا همساني تصوير BIOS ( فايل ROM دقيقا همان نسخه درون بايوس نيست)

 

تعداد بوقها در زمان POST

1 خطاي Timer احياي حافظه سيستم

2 خطاي پريتي حافظه سيستم

3 خطاي آزمايش خواندن / نوشتن حافظه سيستم

4 زمان دار تخته مدار مادر کار نميکند

5 خطاي پردازنده

6 کامپيوتر نمي تواند به حافظه حالت حفاظت شده برود

7 خطاي استثنای عمومي (مربوط به پردازنده)

8 خطاي حافظه نمايش ( مربوط به کارت ويدئويي)

9 خطاي مجموع بررسي AMIBIOS ROM

10 خطاي خواندن / نوشتن رجيستر CMOS

11 اشکال آزمايش حافظه نهانگاهي (cache)

 

 

نکته : اگر موقع عمليات POST يک ، دو يا سه بوق بشنويد، تعويض کارتهاي RAM را در نظر بگيريد يا دست کم آنها را بررسي کنيد تا اطمينان يابيد که درست نصب شده اند. اگر در عمليات POST هشت بوق بشنويد اطمينان يابيد که کارت ويدئويي درست نصب شده است، ممکن است لازم باشد که آن را عوض کنيد. اگر موقع عمليات POST تعداد بوقها با آنچه گفته شد متفاوت بود ( چهار تا هفت يا 9 تا يازده بوق)، ممکن است يک مطئله جدي در تخته مدار مادر يا قطعات ديگر وجود داشته باشد، کامپيوتر را به يک تعميگاه تخصصي ببريد.

لینک به دیدگاه

پاسخگویی به تماسها در هنگام کار با اینترنت!

شاید شما از افرادی باشید که از اینترنت معمولی یا همان اینترنت کارتی استفاده میکنید و میدانید که استفاده از این نوع سرویسها باعث مشغولماندن خط تلفن خواهد شد. برای بسیاری، این موضوع محل اشکال است و باید به نوعی آنرا برطرف کنند یا شرایط طوری است که باید برخی تماسها را حتما جواب داد و این موضوع باعث پشت خط ماندن فرد تماسگیرنده میشود. در اینصورت اولین راهکار، استفاده از سرویس انتظار است اما سرویس انتظار هم در زمان اتصال به اینترنت به کار نمیآید چرا که متوجه نمیشویم که کسی پشت خط است و همچنین تشخیص مخاطب امکانپذیر نیست. برای رفع این مشکل بهصورت اسـاسیتر، مودمهایی در بازار وجود دارد که امکان نمایش تلفن تماسگیرنده را برای ما دارد دقیقا مانند همان چیزی که آنرا با نام Caller ID میشناسیم. در این شماره به توضیح راهاندازی این قسمت از مودم میپردازیم که با تماس شخص تماسگیرنده، شماره او در کنار صفحه Desktop شما نمایش داده شده و مشکل پشت خطی شمــا رفع شود و بتوانید تماسهای ضروری را پاسخ دهید. لازم به ذکر است که برای استفاده از این قابلیت، باید مودم شما Voice و Caller ID را پشتیبانی کند و از همه مهمتر اینکه این سیستم با مخابرات بعضی از مناطق پشتیبانی نمیشود. اگر تلفن منزل شما Caller ID دارد و شمــاره تماسگیرنــــده نمایش داده میشود، این ترفند جوابگو خواهد بود. بدین منظور از منوی Start و سپس All Programs روی Startup راستکلیک کرده و Open را انتخاب کنید تا پنجره مورد نظر باز شود. در پنجره باز شده روی فضای خالی از صفحه، راستکلیک کرده و از منوی باز شده گزینه New و بعد از آن روی Shortcut کلیک کنید. در پنجره مورد نظر آدرس زیر را تایپ کنید: C:/Program files/Windows NT/dialer.exe دقت کنید در صورتی که ویندوز XP خود را در درایو دیگری نصب کردهاید نام آنرا جایگزین C کنید. اکنون Shortcut ساخته شده را اجرا کنید. خواهیــد دیــد که برنامه Phone Dialer باز میشود. در این برنامه از منوی View تیک گزینه Hide when minimized را بزنید. از این پس با هر بار روشن کردن سیستم این نرمافزار نیز اجرا میشود. کافیست آنرا Minimize کنید تا وارد Taskbar شود.

لینک به دیدگاه

یکی از مشکلات شایعی که به هنگام کار با کامپیوتر برای کاربران پیش می‏آید، گرم شدن بیش از حد قطعات سخت افزاری کامپیوتر است. این موضوع علاوه بر آسیب‏رسانی به سخت‏افزارها میتواند عمر آن‏ها را نیز کوتاه‏تر کند و حتی تأثیر منفی بر روی عملکرد نرم افزارهای در حال اجرا بگذارد. برای حل این مشکل، قصد داریم تا هم‏اکنون به معرفی 10 ترفند کاربردی جهت خنک نگه‏داشتن قطعات کامپیوتر بپردازیم.

 

- اگر از کامپیوتر استفاده نمی‌کنید، حتمأ آن را خاموش کنید. این یکی از بهترین راه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف برق و همچنین جلوگیری از تولید گرمای زیاد می‌باشد.

 

2- پاورهای موثر در انرژی، در از بین رفتن انرژی زیاد که تبدیل به گرمای غیرقابل مصرف می‌شوند جلوگیری می‌کنند. آن دسته از پاورهایی که واقعا در انرژی مؤثرند، امروزه حتما دارای لیسانس 80Plus می‌باشند. این مسئله باید در هنگام خرید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

 

3- در هنگام نصب خنک کننده CPU باید به این نکته توجه شود که میزان حساب شده این از خمیر سیلیکن (خمیر هادی گرما) در میان پردازشگر و رادیاتور فن ریخته شود. چرا که هنگام گرم شدن پردازشگر، انرژی زیادی نیز مصرف می‌شود.

 

4- بهتر است کامپیوتر در مکان خنکی قرار داده شود. ارتباط مستقیم با نور آفتاب و یا هر منبع گرمایی دیگر مانند لامپ‌های هالوژن باعث گرمای بسیار زیاد کامپیوتر می‌شوند.

 

5- کامپیوتر احتیاج به فضایی کافی برای گردش هوایی مؤثر می‌باشد. این مسئله علی‌الخصوص برای نوت‌بوک‌ها صدق می‌کند. توجه داشته باشید که به هیچ وجه کامپیوتر را بر روی متکا، پتو و یا هر چیزی که به گونه‌ای دریچه‌های هوا را مسدود کند قرار ندهید.

 

6- کیس کامپیوتر و همچنین در صورت وجود، فیلترهای هوا، باید به صورت منظم تمیز شوند تا از گرد و خاک بر روی کامپیوتر محافظت شود. جمع شدن گرد و خاک می‌تواند باعث ایزوله شدن قطعات الکترونیکی شده، مانع جریان هوا شده و اینگونه هواگیری را با دردسر مواجه کنند.

 

7- یکی از مسائل مهم دیگر برای سیستم جریان هوای عالی و کافی می‌باشد. به همین علت هم مسئله زیر صدق می‌کند:

جلوگیری از ایجاد کابل‌های تو در تو، زیاد و به هم پیچیده در کیس سیستم.

برای این کار کافی است هر کدام از کابل‌ها را به کابل مورد نظر ارتباط داده و سپس آنها را از سیستم مدیریت کابل‌ها عبور داد.

 

8- برای خنک نگه داشتن آن دسته از قطعاتی که در مسیر مستقیم جریان هوا نمی‌باشند، یک سیستم خنک کننده مؤثر و هدف دار بسیار مهم است.

 

9- بهتر است به فکر یک خنک کننده آبی نیز برای پردازشگر خود باشید، چرا که هم سیستم خنک کننده‌اش بسیار عالی می‌باشد و هم صدایی کمتر از صدای خنک کننده‌های عادی دارد.

 

10- از آنجا که در نوت‌بوک‌ها، خنک‌کننده‌ها و دریچه‌ها کوچک‌تر می‌شوند، مسئله استفاده از سیستم خنک کننده مناسب بسیار مهم است. یک خنک کننده ماهرانه و متناسب می‌تواند عمر دستگاه و بدنه را تا چند سال افزایش بخشد.

 

به نقل از ترفندستان

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...