رفتن به مطلب

امتیازات و مدال های کاربران تالار معماری


ارسال های توصیه شده

* v e n o o s * مهمان

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه بهمن :

 

2685979hcaoilv5zn.gif

عنوان مسئول نرم افزارهای معماری به جنابh.shafiee

2685979hcaoilv5zn.gif

 

 

loh_karbar.gif مدال کاربر نمونه تالارها -----> snowy ( انتخاب شده توسط کاربرای تالار معماری)

 

loh_bazneshaste.gif بهترین کاربر ماه -----> *pedram*

2685979hcaoilv5zn.gif

امتیازات داده شده به کاربران فعال تالار معماری: ( این امتیازات توسط مدیران تالار معماری (مدیر روابط عمومی ) و بر اساس فعالیت های دوستان داده میشود)

mbj6ivxkw3ccem7bie7e.gif

snowyر -------> 200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

*Cloudy skyر-------> 200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

* Ven000s *ر -------> 200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و زدن تاپیک های مفید)

 

azadeh_arch _engر -------> 150 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران )

*pedram*ر -------> 150 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران )

h.shafieeر -------> 150 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و آموزش ماکتسازی و پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

zahra22ر------->100 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار و زدن تاپیک های مفید )

z.pvر------->100 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار و زدن تاپیک های مفید )

yosefiر------->100 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

 

*mini*ر-------> 75 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

kebriyaر------->50 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

noorano2001ر------->50 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار)

memmarر------->30 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

Ali.Akbarر------->30 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

mani24ر------->30 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید )

 

dokhtar.irooniر------->25 امتیاز (پاسخگویی به سوالات کاربران )

tina-archر------->25 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

ebrahim heidari

ر------->25 امتیاز (

پاسخگویی به سوالات کاربران

)

 

2685979hcaoilv5zn.gif

 

akkas.gifمســــابــقه ی عکس معماری سری 15 ○ 2eaoapgxehimkak1y7ei.gif

 

 

*Mina*------->ء 150 امتیاز و یک مدال عکاس برتر

...Urbanist...------->.ء 100 امتیاز

Atre Baroon-------> ء 50 امتیاز

 

 

2685979hcaoilv5zn.gif

امتیازات دوستانی که در تهیه مجله مشارکت داشتن:

qfu28wh4kkweeki7jfi.gif

zahra22 ------ >ء100 امتیاز

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...
* v e n o o s * مهمان

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه اسفند و فروردین :

 

 

2685979hcaoilv5zn.gif

loh_karbar.gif مدال کاربر نمونه تالارها( اسفند) -----> snowy ( انتخاب شده توسط کاربرای تالار معماری)

 

loh_bazneshaste.gif بهترین کاربر ماه( اسفند ) -----> zahra22

 

loh_bazneshaste.gifبهترین کاربر ماه(فروردین ) -----> Apameh

 

 

2685979hcaoilv5zn.gif

 

امتیازات داده شده به دوستان فعال در تالار معماری ؛در ماه اسفند و فروردین :icon_gol::

snowyر -------> 400 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

zahra22ر------->400 امتیاز ( فعالیت خیلی خوب در تالار و زدن تاپیک های مفید )

*Cloudy sky*ر-------> 400 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید)

* Ven000s *ر -------> 400 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و زدن تاپیک های مفید)

* Mina*------->ر400 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و زدن تاپیک های مفید)

Apamehر -------> 300 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران )

*pedram*ر-------> 300 امتیاز (فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید)

ShaMohر -------> 200 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

h.shafieeر -------> 200 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

*mini*ر-------> 150 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

VoLATiLEر------->150 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران )

mani24ر------->75 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

memmarر------->75 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

Ali.Akbarر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

sara.archiر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار)

tina-archر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار )

noorano2001ر------->50 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار)

 

 

nader22ر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار)

 

آرتاشر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار)

 

Eng.MHSNر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

Brightnessر------->30 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

saeid_msر------->25 امتیاز ( زدن تاپیک مفید )

سامیار220ر------->25 امتیاز ( فعالیت در تالار)

Mahnaz.Dر------->25 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

zahra-dر------->20 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

2685979hcaoilv5zn.gif

ostad.gif امتیازات مسابقه ی راندو سری هشتم ha5t4lmd53df3cpu2lq.gif

نفر اول : 100 امتیاز و یک مدال طراح برتر به h.shafiee

نفر دوم : 50 امتیاز به snowy

 

2685979hcaoilv5zn.gif

akkas.gif امتیازات مـســــــــابقه ی عکــــــس معمـــاری ســــری 16ha5t4lmd53df3cpu2lq.gif

نفر اول : 300 امتیاز و یک مدال عکاس برتر به vergil

نفر دوم : 200 امتیاز به h.shafiee

نفر سوم : 150 امتیاز به *Mina*

نفرچهارم : 100 امتیاز به noorano2001

نفر پنجم : 50 امتیاز به * Ven000s *

 

2685979hcaoilv5zn.gif

نفر اول : 100 امتیاز و یک مدال طراح برتر به *mini*

نفر دوم : 50 امتیاز به snowy

نفر سوم : 30 امتیاز به partow

 

2685979hcaoilv5zn.gif

نفر اول : 150 امتیاز و یک مدال طراح برتر به

snowy

نفر دوم : 100 امتیاز به

partow

نفر سوم : 50 امتیاز به* Ven000s * و h.shafiee

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه اردیبهشت : 693116_tulipsmileyf.gif

 

pichak.net-54.gif

امتیازات :693116_tulipsmileyf.gif

 

*Mina*ر-------> 200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

*Cloudy sky*ر-------> 200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

 

zahra22ر------->150 امتیاز ( فعالیت خیلی خوب در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

* V E N O O S *ر -------> 100 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و زدن تاپیک های مفید)

snowyر -------> 100 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران )

*mini*ر-------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

memmarر------->100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

VoLATiLEر------->75 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

ShaMohر -------> 75 امتیاز (پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

Apamehر -------> 50 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

sam archر------->50 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

Ali.Akbarر------->25 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

*pedram*ر-------> 25 امتیاز (پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

 

آرتاش ر------->20 امتیاز ( فعالیت در تالار)

 

 

pichak.net-54.gif

عناوین :693116_tulipsmileyf.gif

 

 

 

 • Like 27
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه خرداد:

693116_tulipsmileyf.gif

line.gif

w70.gifبهترین کاربر ماه(خرداد )loh_bazneshaste.gif -----> سایه سپیدw70.gif

line.gif

snowyر ------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

سایه سپیدر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

 

*Cloudy sky*ر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

 

*Mina*ر------->150 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

 

setare.blueر------->100 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

 

* V E N O O S *ر------->100 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

zahra22ر------->100 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

 

*mini*ر-------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

memmarر------->100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

Apamehر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

sam archر------->100 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

...Mahsa...ر------->100 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

saman 7ر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

Mehdi-82ر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

hami_saniر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

VoLATiLEر------->50 امتیاز ( 50 امتیاز ( فعالیت خوب در تالار )

 

Ali.Akbarر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

آرتاش ر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار)

 

line.gif

 • Like 21
لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه تیر :

627719_balloons.gif

line.gif

عنوان کاربر ویژه معماری به

Saye Noori عزیز w70.gif2eaoapgxehimkak1y7ei.gif

line.gif

امتیازات : 480819_hoppisar1.gif

 

 

 

 

Saye Nooriر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

 

...Mahsa...ر------->150 امتیاز (زدن تاپیک های مفید پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید)

 

sam archر------->150 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

zahra22ر------->100 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

Apamehر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

memmarر------->100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

saman 7ر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

Mina Yousefiر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

masoud 65ر------->80 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

+پویار------->80 امتیاز (فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید)

 

Mehdi-82ر------->50 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

hojjat.66ر------->30 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

line.gif

امتیازات : نظرسنجی مسابقه عکس معماری #18 :

 

R.Irankhah ء 150 امتیاز به همراه مدال عکاس برترakkas.gif

faezeh mzk ء 100 امتیاز

 

Atre Baroon ء 50 امتیاز

 

line.gif

امتیازات نظر سنجی مسابقه راندو سری 10 :

Saye Noori ء 100 امتیاز به همراه مدال طراح برترostad.gif

 

line.gif

 • Like 18
لینک به دیدگاه
 • 5 هفته بعد...

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در ماه مرداد :

627719_balloons.gif

 

w70.gifبهترین کاربر ماه(مرداد ) -----> sam archw70.gif

 

line.gif

 

امتیازات : 480819_hoppisar1.gif

 

 

sam archر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

Saye Nooriر------->150 امتیاز ( فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران و ایجاد تاپیک های مفید )

zahra22ر------->150 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

 

yosef-abdousر -------> 100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار )

Apamehر -------> 80 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار )

 

asal sadraر------->80 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

manjariر------->80 امتیاز (فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

memmarر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

...Mahsa...ر------->50 امتیاز (پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

saman 7ر------->50 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید )

 

noorano2001ر------->20 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید)

 

Brightnessر------->10 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

kimiaر------->10 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

mina.fر------->10 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

معماری منظرر------->10 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

maryam*archر------->10 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

 

 

line.gif

 

امتیازات : نظرسنجی مسابقه عکس سری 19

 

Saye Noori ء 150 امتیاز به همراه مدال عکاس برترakkas.gif

 

Lam soo& M4jid ء 100 امتیاز

 

raz-raz ء 50 امتیاز

 

line.gif

 • Like 21
لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

امتیازات و مدال ها و عناوین داده شده در شهریور ماه :

627719_balloons.gif

line.gif

اهدای عنوان مسئول دانشگاه مجازی معماری به

zahra22 عزیز w70.gif2eaoapgxehimkak1y7ei.gif

 

195.gif

line.gif

امتیازات : 480819_hoppisar1.gif

 

 

 

Bahram Shر -------> 300 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و قرار دادن جزوات خیلی مفید برای کنکور ارشد 93 - در مرداد و شهریور )

 

moseuر------->200 امتیاز ( آماده کردن ششمین شماره مجله مهراز )+100 امتیاز ( ارسال مطالب برای مجله )

sam archر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

zahra22ر------->200 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار)

 

faezeh mzkر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و کمک در تصمیم گیری های تالار)

 

*mini*ر------->100 امتیاز ( فعالیت در تالار و برگزاری مسابقات تالار معماری )

 

memmarر------->100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

yosef-abdousر -------> 100 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار )

Saye Nooriر -------> 100 امتیاز ( ارسال مطالب برای مجله)

 

Mina Yousefiر -------> 80 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید )

tina-archر------->50 امتیاز ( طراحی جلد مجله مهراز )

معماری منظرر------->50 امتیاز ( فعالیت در تالار )

manjariر------->50 امتیاز (فعالیت در تالار )

Setare Yosefiر------->50 امتیاز (فعالیت در تالار )

 

 

saman 7ر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار )

ShaMohر -------> 30 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

...Urbanist...ر------->30 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

noorano2001ر------->20 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید)

 

mina.fر------->20 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

grandma92ر------->10 امتیاز ( فعالیت در تالار )

line.gif

 

«« نظرسنجی مسابقه شیت بندی سری هفتـــــــــــــ »»

 

manjari ر>>>>>>>>>> 150 امتیاز + مدال طراح برتر ostad.gif

 

faezeh mzk ر>>>>>>>>>> 100 امتیاز

 

yosef-abdous ر>>>>>>>>>> 50 امتیاز

 

line.gif

 

نظرسنجی مسابقه هنرهای فنی معماری

 

zahra22 ر>>>>>>>>>> 150 امتیاز

 

line.gif

 

☼☼ نظرسنجی مسابقه عکس معماری سری بیست ☼

 

ShaMoh ر>>>>>>>>>> 300 امتیاز + مدال عکاس برتر akkas.gif

 

s4r4kh ر>>>>>>>>>> 250 امتیاز

 

سـارا ر>>>>>>>>>> 200 امتیاز

 

faezeh mzk ر>>>>>>>>>>150 امتیاز

 

Lam soo ر>>>>>>>>>> 100 امتیاز

R.Irankhah ر>>>>>>>>>>50 امتیاز

line.gif

 

 

با تشکر از فعالیت همه شما دوستان خوبم 693116_tulipsmileyf.gif

 • Like 18
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات داده شده در مهرماه :
627719_balloons.gif

line.gif

 

 

Bahram Sh
ر -------> 200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و برنامه ریزی برای کنکور ارشد 93 )

 

.Apameh
ر------->200 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و دعوت کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم در تالار)

zahra22
ر------->200 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و رسیدگی به بخش دانشکده مجازی)

sam arch
ر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

 

faezeh mzk
ر -------> 200 امتیاز (
فعالیت در تالار و
زدن تاپیک های مفید )

 

memmar
ر------->150 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت خوب در تالار)

 

*mini*
ر------->150 امتیاز ( برگزاری مسابقات تالار معماری )

 

Mina Yousefi
ر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

Setare Yosefi
ر------->100 امتیاز (فعالیت در تالار و پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

Mohammad Aref
ر------->50 امتیاز ( قرار دادن لینک دانلود مقالات )

 

Lam soo
ر------->20 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

 

line.gif

 

نظر سنجی مسابقه عکس سری بیستـــــــــ و یکـــــــ

 

Mina Yousefi
ر>>>>>>>>>>
100 امتیاز + مدال عکاس برتر
akkas.gif

 

Zahra22
ر>>>>>>>>>>
50 امتیاز

 

 

line.gif

 

نظرسنجی مسابقه راندو سری 10+1

 

ر>>>>>>>>>>
100 امتیاز + مدال طراح برتر
ostad.gif

 • Like 14
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات داده شده در آبان ماه :

627719_balloons.gif

line.gif

 

sam archر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

Bahram Shر -------> 200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و برنامه ریزی برای کنکور ارشد 93 )

zahra22ر------->200 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و رسیدگی به بخش دانشکده مجازی)

.Apamehر------->100 امتیاز ( دعوت کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم در تالار)

 

Mina Yousefiر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

memmarر------->75 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 • Like 12
لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

امتیازات داده شده در آذرماه :

627719_balloons.gif

line.gif

 

 

memmarر------->200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و دعوت و خوش آمدگویی به کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم تالار )

 

sam archر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

Bahram Shر -------> 200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و راهنمایی برای کنکور ارشد 93 )

zahra22ر------->150 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و رسیدگی به بخش دانشکده مجازی)

*mini*ر------->100 امتیاز ( برگزاری مسابقات تالار معماری )

 

Mina Yousefiر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

line.gif

 

امتیازات مسابقه عکس سری 22

 

atefehkhanoom------>ر 200 امتیاز + مدال عکاس برترakkas.gif

 

nice-arch------>ر 150 امتیاز

 

Mina Yousefi------>ر 100 امتیاز

 • Like 13
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات داده شده در دی و بهمن ماه :

627719_balloons.gif

line.gif

sam archر------->400 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

 

memmarر------->400 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و دعوت و خوش آمدگویی به کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم تالار )

 

Bahram Shر -------> 200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و راهنمایی برای کنکور ارشد 93 )

zahra22ر------->300 امتیاز (زدن تاپیک های مفید و فعالیت در تالار و رسیدگی به بخش دانشکده مجازی)

*mini*ر------->300 امتیاز ( برگزاری مسابقات تالار معماری )

 

Mina Yousefiر -------> 300 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

faezeh mzkر -------> 300 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و معرفی لینک های خراب برای اصلاح شدن )

 

Mohammad Arefر------->50 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید )

 

Setare Yosefiر------->50 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران )

 

saman 7ر------->20 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 • Like 21
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات تالار معماری در اسفند ماه :
627719_balloons.gif

line.gif

 

sam arch
ر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

 

memmar
ر------->200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و دعوت و خوش آمدگویی به کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم تالار )

 

Bahram Sh
ر -------> 150 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و راهنمایی برای کنکور ارشد 93 )

 

Setare Yosefi
ر------->150 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار و معرفی لینک های خراب برای اصلاح )

Mina Yousefi
ر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

faezeh mzk
ر -------> 70 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

سـارا
ر------->50 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید )

 

ShaMoh
ر------->20 امتیاز (فعالیت در تالار)

 

mahsa_killer
ر------->20 امتیاز ( فعالیت در تالار )

 

tina-arch
ر------->20 امتیاز (فعالیت در تالار )

 

shjojo
ر------->20 امتیاز (فعالیت در تالار)
 • Like 16
لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

امتیازات تالار معماری در فروردین ماه :

627719_balloons.gif

line.gif

 

sam archر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات ) + 2 امتیاز طلایی بابت فعالیت خیلی خوب

 

memmarر------->200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و دعوت و خوش آمدگویی به کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم تالار )

*mini*ر -------> 150 امتیاز ( فعالیت در تالار و برگزاری مسابقات تالار )

Bahram Shر -------> 150 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و راهنمایی برای کنکور ارشد 93 )

Setare Yosefiر------->70 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار )

Mina Yousefiر -------> 50 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

سـارار------->70 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید )

Mohammad1675ر------->70 امتیاز ( فعالیت در تالار )

zahra22ر -------> 50 امتیاز( فعالیت در تالار )

 • Like 14
لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

امتیازات تالار معماری در اردیبهشت ماه :
627719_balloons.gif

line.gif

 

sam arch
ر------->200 امتیاز ( فعالیت در تالار و زدن تاپیک های مفید و قرار دادن مقالات )

 

memmar
ر------->200 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و دعوت و خوش آمدگویی به کاربران تازه وارد و تبلیغ لینک های مهم تالار )

 

Setare Yosefi
ر------->150 امتیاز ( پاسخگویی به سوالات کاربران و فعالیت در تالار و معرفی لینک های خراب برای اصلاح )

 

آتیه معماری
ر -------> 100 امتیاز ( فعالیت خیلی خوب در تالار)

zahra22
ر -------> 100 امتیاز ( زدن تاپیک های مفید و پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

jijo
ر------->70 امتیاز (فعالیت خوب در تالار )

 

Just Mechanic
ر------->50 امتیاز ( تاپیک آموزش انیمیشن در کد )

 

faezeh mzk
ر -------> 30 امتیاز (پاسخگویی به سوالات کاربران)

 

tina-arch
ر------->30 امتیاز (فعالیت در تالار )

 

آرتاش
ر -------> 20 امتیاز (
پاسخگویی به سوالات کاربران
)

 

ShaMoh
ر------->20 امتیاز (فعالیت در تالار)

 

eliiiiiii
ر------->20 امتیاز (فعالیت در تالار)
 • Like 17
لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...

سلام به روی ماه دوستان معمار من...

 

 

امتیازات ذیل برای دوستانی که تو بهینه سازی تالار معماری شرکت کردند به حساب کاربری شون واریز شد...:icon_gol::icon_redface:

 

 

کاربر محترم(.Apameh) در بخش معماری ایران ...150 امتیاز

 

کاربر محترم(Mina Yousefi)در بخش سبک های معماری ... 100 امتیاز

 

کاربر محترم(سامیار220) در بخش نرم افزارهای معماری 300 امتیاز

 

کاربر محترم(faezeh mzk) در بخش مجلات معماری و عکاسخونه 250 امتیاز

 

کاربر محترم(zahra22) در بخش دانشگاه مجازی 100 امتیاز

 

 

و برای مدیریت محترم سابق (R.Irankhah) برای اعمال موارد بهینه سازی 300 امتیاز

 

 

از این دوستان خوبم بسیار سپاسگزارم که زمان گذاشتن...:icon_gol::icon_redface:

 

 

اگر دوستی این میون جا مونده مطمئنا از کم توجهی من بوده...و اگر خصوصی بهم اعلام کنه حتما اصلاح می کنم:icon_redface:

 

آرامش پیشکش لحظه هاتون:icon_gol::icon_redface:

 • Like 10
لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...

امتیازات تالار معماری در آذر ماه 93

 

yosef-abdous -------- بخاطر فعالیت خوب در بخش کمک- درخواست-سئوال-پروژه ی درسی (معماری) 50 امتیاز به ایشون تعلق گرفت.

 

آتیه معماری -----------

بخاطر فعالیت خوب در بخش

50 امتیاز

به ایشون تعلق گرفت.

Tamana73 ------------ بخاطر فعالیت خوبشون در تالار 50 امتیاز به ایشون تعلق گرفت.

 

از همگی دوستان سپاسگذاریم:icon_gol:

 • Like 9
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

امتیازات کاربران تالار معماری در بهمن ماه 93

 

200 امتیاز به کاربر محترم Tamana73...... بخاطر اطلاع رسانی مطالب تالار به کاربران:icon_gol:

150 امتیاز به کاربر محترم آتیه معماری .......بخاطر شرکت در بحث ها و اشتراک گذاری پروژه هاشون در تالار:icon_gol:

100 امتیاز به کاربر محترمuzf...... بخاطر همکاری خوبی ایشون در تالار:icon_gol:

100 امتیاز به کاربر محترم سارا بهمنی..... بخاطر ارسال تاپیک های آموزشی و پاسخگویی به کاربران:icon_gol:

 

 

از همگی این دوستان عزیز ممنونیم، خسته نباشید.... :icon_gol:

 • Like 9
لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...
 • 3 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...