رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

استان سمنان

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

 

پرش به:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

استان سمنان یکی از استان‌های کشور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. مرکز آن شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. مساحت این استان برابر با ۹۷٬۴۹۱
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که ۹٫۵ درصد مساحت کل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را شامل می‌شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است.

این استان از جانب شمال به استان‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، از جنوب به استان‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، از مشرق به استان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از مغرب به استان‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محدود است.

 

 

فهرست مندرجات

 

[نهفتن]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] تقسیمات کشوری

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

استان سمنان

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

 

پرش به:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

استان سمنان یکی از استان‌های کشور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. مرکز آن شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. مساحت این استان برابر با ۹۷٬۴۹۱
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که ۹٫۵ درصد مساحت کل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را شامل می‌شود. این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است.

این استان از جانب شمال به استان‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، از جنوب به استان‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، از مشرق به استان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از مغرب به استان‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محدود است.

 

 

فهرست مندرجات

 

[نهفتن]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] تقسیمات کشوری

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مردم

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، جمعیت استان ۵۸۹٬۷۴۲ نفر بوده که از این تعداد ۴۴۰٬۵۵۹ نفر در مناطق شهری ساکن بوده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تراکم نسبی جمعیت در همین سال ۶ نفر در هر کیلومترمربع بوده‌است. استان سمنان کمترین تراکم نسبی جمعیت در ایران را دارد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جالب توجه اینکه این استان پهناور کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌است.

تقریباً تمامی مردم این استان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و پیرو مذهب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵ از ۵۸۹٬۷۴۲ نفر جمعیت استان ۵۸۶٬۲۹۷ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۲۹ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۳۲۹ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۱ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۶۴۵ نفر سایر و ۲۴۴۱ نفر اظهار نشده در استان زندگی می‌کنند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(برخی از مهاجرانی که در حال حاضر در سمنان ساکن هستند پیرو مذهب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌باشند و همچنین درصدی بهائی به ویژه در منطقه سنگسر حضور دارند که در طول سالیان، بسیاری از آنها به مناطق دیگر مهاجرت کرده‌اند).

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی و صنعتی

 

استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ومحدودیت‌های آب وخاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست. تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. عمده ترین محصولات این استان را گندم، جو، سیب زمینی، پنبه (وش) بومی و ورامینی، یونجه، اسپرس، شبدر و چغندرقند تشکیل می‌دهند. از لحاظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این منطقه به علت دارا بودن مراتع از وضعیت نسبتا” خوبی برخورداراست. استان سمنان با ۵٫۵ میلیون هکتار مرتع و ۲٫۵ میلیون واحد دامی یکی از قطب‌های دامپروری کشور به شمار می‌آید. استان سمنان از مراکز قابل توجه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود. دراین استان انواع صنایع دستی نظیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و … وجود دارد.

مطالعات زمین شناسی انجام شده نشان می‌دهد که قدیمی ترین تشکیلات از سنگ‌های دیرین‌زیستی تا آبرفت‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دراین منطقه وجود دارد. سنگ‌های دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شمال سمنان، اطراف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جنوب ارتفاعات شمال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وجود دارند. سنگ‌های دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شمال شهمیرزاد در حوالی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیده می‌شود. رسوبات دوره دوران ترشیاری از سمنان تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و طبقات گچدار در شمال سمنان دیده می‌شوند. سنگ‌های دوران کواترنری نیز از کوه‌های شمالی تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیده می‌شوند[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
].

بر اساس اطلاعات موجود علاوه بر واحدهای صنعتی درحال تولید، واحدهای قابل توجه دیگری نیز در دست ساختمان است که از این تعداد بیش‌ترین واحد در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۵۶٪) و کم‌ترین واحد در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۱۳٪) مستقر هستند. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه، این استان از نظر تنوع مواد معدنی نیز یکی از مناطق غنی کشور به شمار می‌آید. معادن فعال استان را
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، کرومیت،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نمک، سیلیس، سولفات دوسود، دولومیت، پتاس، خاک‌های صنعتی، مس، سرب، روی، بوکسیت، منگنز، گوگرد، فسفات و... تشکیل می‌دهند[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
].

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند که در استان سمنان قرار دارند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] پیشینه تاریخی

 

استان سمنان در دوران باستان بخشی از چهاردهمین ایالت تاریخی ورن (ورنه) از تقسیمات شانزده گانه اوستایی بود. حتی تهمورث دیوبند را بنیانگذار شهر سمنان می‌دانند. برخی از دانشمندان، این ایالت را

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فعلی می‌دانند ولی قدر مسلم این که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و خوار شمال سمنان،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شهمیرزاد،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ده‌نمک و آهوان، قوشه،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نقاط کوهستانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است.

این منطقه در تمام دوره حکومت مادها و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، کومیسنه یا کومیشان (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بعد از اسلام) جزو ایالت بزرگ پارت یا پرتو به شمار می‌رفت. در این دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شهر سرحدی ایالت‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ماد به شمار می‌رفت. به همین علت برخی از مورخان، زمانی این شهر را جزو مادها و گاهی جزو پارت‌ها به حساب می‌آورند. این ایالت که در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به پشتخوارگر تغییر نام داده، شامل همان شهرهایی بود که در ایالت ورن وجود داشتند. حد غربی این ایالت، خوار (گرمسار فعلی)، حد شرقی آن شاهرود و حد شمالی آن، کوهستان‌های جنوبی طبرستان بود.

سلوکیان بزرگ ترین عامل یونانی کردن مشرق بودند و به همین جهت، برای ادامه فرمان روایی خود نظر مساعد مردم را لازم داشتند و برای این کار تقریباً شصت شهر در مشرق و ایالت پارت بنا کردند. یکی از این شهرها آپاما یا روستای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فعلی است که در ۳۴ کیلومتری سمنان واقع شده و دیگری شهر هکاتم‌پلیس (صد دروازه)است که عده‌ای آن را دامغان می‌دانند. اشکانیان ایالات ایران را به هجده بخش وسیع تقسیم کردند که یکی از ایالت‌های مهم آن کمیسن قومیس یا قومس در نواحی سمنان و دامغان کنونی بود.

در نیمه قرن هفتم میلادی در زمان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی، مهاجمان عرب کشور ایران را به تصرف خود درآوردند. اعراب نخست شهر بزرگ و آباد ری را تسخیر کردند، سپس به شمال شرقی رفته و به سرزمین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(شهرهای سمنان، دامغان، بسطام) رسیدند و آن ر اتسخیر کردند.

سمنان در دوره‌های بعد از اسلام جزو سرزمین تاریخی قومس (کومش) به شمار می‌آمد. سمنان طی تاریخ دو هزار ساله خود شاهد فراز و نشیب‌ها، جنگ‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌های بی شمار بوده‌است. در دوره‌های بعدی نیز منطقه سمنان مورد توجه خاص حکومت‌های مرکزی قرار گرفت و منازعه‌ها و مناقشه‌های متعدد بر سر این منطقه بین قدرتمندان درگرفت.

دردوران حکومت امویان و عباسیان به ویژه پس از قتل ابومسلم خراسانی به دست منصور دوانیقی، شورش و بلوا سراسر ایران را در برگرفت و نهضت‌های بی‌شماری به وقوع پیوست که از مهم‌ترین آن‌ها قیام سنباد زردتشتی بود. در اندک زمان، زرتشتیان طبرستان و نواحی جنوب طبرستان یعنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(مهدی‌شهر) و شهمیرزاد و فولاد محله، به دور رهبر این نهضت جمع شدند و قومس و ری را به تصرف در آوردند، ولی در ساوه شکست خوردند و سنباد به قومس گریخت و پس از ضبط خزاین ابومسلم رو به طبرستان نهاد. وی پس از مدتی در دره‌های سنگسر و شهمیرزاد به قتل رسید.

ایالت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از کانون‌های مهم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در قرن‌های ششم و هفتم هجری بود. به طوری که در این ایالت ۱۵۰ قلعه در اختیار این فرقه بود که هر مجموعه از آن‌ها را یک کدخدا و هر قلعه مجزای آن را یک محتشم که به منزله فرماندار کل یا حاکم بزرگ بود، زیر نظر داشت.

سمنان در دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، هم چون سایر نقاط ایران از حمله و کشت و کشتار این قوم در امان نماند و متحمل خسارات جانی و مالی بسیار شد. این کشت و کشتار، در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز که از سال ۷۸۳ هجری حمله به ایران را شروع کرد، ادامه یافت.

پس از ظهور و استقرار حکومت صفویان، شاه اسماعیل صفوی به سرکوب گردن کشان ولایت‌ها پرداخت. از جمله، حاکم قلعه فیروزکوه را دستگیر کرد و به این ترتیب، ولایت فیروزکوه و خوار، سمنان و سنگسر به تصرف صفویان درآمد.

کریم خان زند با عنوان وکیل الرعایا مدت ۲۹ سال در ایران سلطنت کرد، ولی در این مدت شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام، را در اختیار بزرگان خانواده قاجار قرار داد. بعد از مرگ خان زند، آغا محمد خان شیراز را ترک کرد و به طرف کومش و دامغان رفت و با گرد آوردن عده‌ای از افراد قبیله خود، سرانجام توانست به ولایت کومش (سمنان، دامغان و بسطام) و ولایت جنوبی دریای خزر دست یابد.

پس از آغا محمد خان، برادر زاده وی به نام فتحعلی شاه قاجار بر اریکه سلطنت تکیه زد و از همان ابتدای سلطنت، سرزمین قومس را که زادگاهش بود مورد توجه قرار دارد و ذوالفقار را به عنوان حاکم سمنان برگزید. نام جغرافیایی قومس تا اواخر دوران قاجاریه بر سر زبان‌ها بود، لیکن در دوران حکومت پهلوی اول، سمنان در شمار شهرهای استان دوم، یعنی مازندران در آمد.

در آغاز سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی و وزارت کشور سپهبد عزیزی، به پیروی از سنت تاریخی، طبق تصویب نامه هیئت وزیران، ایالت کومش (سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام وسرخه) و جنوب طبرستان یعنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(مهدیشهر)، و شهمیرزاد و نقاط تابعه آنها) از نظر تقسیمات کشوری به نام فرمانداری کل سمنان نامگذاری شد. مرکز حکومت آن نیز در شهر سمنان تعیین و مستقر گردید.

در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی طبق تصمیم دولت وقت با اضافه شدن دماوند، فیروزکوه، گرمسار و ورامین فرمانداری کل سمنان به استان سمنان تبدیل شد و مرکز آن نیز همچنان شهر تاریخی سمنان باقی ماند. البته طبق تقسیمات کشوری سال‌های اخیر، سه شهر دماوند، فیروزکوه و ورامین از استان سمنان جدا گردیدند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] صنایع دستی

 

استان سمنان از مراکز قابل توجه صنایع دستی کشور است. در این استان انواع صنایع دستی نظیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و... وجود دارد که هر یک از آن‌ها سوغاتی گرانقدر برای بازدیدکنندگان از استان به شمار می‌آیند. مهم‌ترین صنایع دستی استان عبارت‌اند از:

قالیبافی:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تولید قالی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از دیرباز یکی از تولیدات مهم استان سمنان به شمار می‌رفته‌است. این منطقه که در دوران قبل، دارای استادان زبردست قالیباف و طراح نقش قالی بود و قالی‌ها و قالیچه‌های ارزنده از دارهای آنان به عمل می‌آمد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از مراکز مهم تولید قالی و قالیچه در استان سمنان به شمار می‌روند.

گلیم بافی : روستاهای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، سمنان و روستاهای کندو، خیج و رضاآباد شاهرود از مراکز تولید اصلی گلیم در استان سمنان هستند.

نمد مالی: یکی دیگر از صنایع دستی که قدمتی دیرینه در استان سمنان دارد، نمد مالی است. وضعیت فعلی تولید نمد در استان سمنان از نظر کمی و کیفی بسیار مطلوب است و مراکز تولید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان، شهرستان سمنان، دامغان و روستای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاهرود است.

چاپ قلمکار: مهم ترین مرکز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان در شهرستان دامغان قرار دارد که ماهانه انواع رومیزی پرده و سفره و سایر محصولات قلمکار تولید و برای صدور به خارج از کشور آماده می‌کند.

سفالگری و سرامیک : صنعت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان سمنان از پیشینه معتبر برخوردار است. به طوری که دکتر اریک اشمید هنگام حفاری در اطراف دامغان امیدوار به کشف شهر افسانه‌ای هکاتوم پلیس یا شهر صد دروازه بود، به مجموعه‌ای از بهترین فراورده‌های صنعتگران دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح دست یافت. این فراورده‌ها شامل کوزه‌های بزرگ به اشکال هندسی و دارای لعاب قهوه‌ای روشن و کرم بودند. در سالهای اخیر، راه اندازی واحدهای آموزش سفالگری و سرامیک در شهرهای سمنان و شاهرود موجب احیا و رشد بیشتر این صنعت در استان شد. در حال حاضر سفالگران استان سمنان در کارگاه‌های سفالگری و سفال سازی در سطح استان به ساختن گونه‌هایی ارزشمند سفال مشغولند.

دستباف‌ها: دستبافی شامل تولید پرده‌های سنتی و هنری و حوله و شال گردن و پارچه‌های متقال زیر ساخت قلمکار است که در استان رایج است. علاوه برآن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، چادر شب، پلاس و چوقا (چوخا) که عمدتاً توسط روستائیان و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تولید می‌شود، از دیگر صنایع دست باف مردم استان است. شهرستان سمنان به ویژه سرخه، مهدی شهر، روستای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و روستاهای شهرستان دامغان و روستاهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از مراکز تولیدات جاجیمچه و دستباف استان به شمار می‌روند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] موقعیت اقتصادی و اجتماعی

 

این استان از نظر اقتصادی جایگاه در خور توجهی در اقتصاد کشور دارد. بخش صنعت استان به علت نزدیکی با استان تهران، دارا بودن شبکه ارتباطی پیشرفته و راه‌آهن با استانهای تهران، خراسان، مازندران و جنوب کشور و کشف ذخائر معدنی مهم، طی سالهای اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌است. توزیع جمعیت و تراکم آن در این استان یکسان نمی‌باشد و آهنگ افزایش آن با مقایسه تراکم نسبی سالهای گذشته از میزان مساوی تبعیت نمی‌کند.

لینک به دیدگاه

مردم

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، جمعیت استان ۵۸۹٬۷۴۲ نفر بوده که از این تعداد ۴۴۰٬۵۵۹ نفر در مناطق شهری ساکن بوده‌اند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تراکم نسبی جمعیت در همین سال ۶ نفر در هر کیلومترمربع بوده‌است. استان سمنان کمترین تراکم نسبی جمعیت در ایران را دارد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جالب توجه اینکه این استان پهناور کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌است.

تقریباً تمامی مردم این استان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و پیرو مذهب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵ از ۵۸۹٬۷۴۲ نفر جمعیت استان ۵۸۶٬۲۹۷ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۲۹ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۳۲۹ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۱ نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۶۴۵ نفر سایر و ۲۴۴۱ نفر اظهار نشده در استان زندگی می‌کنند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(برخی از مهاجرانی که در حال حاضر در سمنان ساکن هستند پیرو مذهب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌باشند و همچنین درصدی بهائی به ویژه در منطقه سنگسر حضور دارند که در طول سالیان، بسیاری از آنها به مناطق دیگر مهاجرت کرده‌اند).

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی و صنعتی

 

استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ومحدودیت‌های آب وخاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست. تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. عمده ترین محصولات این استان را گندم، جو، سیب زمینی، پنبه (وش) بومی و ورامینی، یونجه، اسپرس، شبدر و چغندرقند تشکیل می‌دهند. از لحاظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این منطقه به علت دارا بودن مراتع از وضعیت نسبتا” خوبی برخورداراست. استان سمنان با ۵٫۵ میلیون هکتار مرتع و ۲٫۵ میلیون واحد دامی یکی از قطب‌های دامپروری کشور به شمار می‌آید. استان سمنان از مراکز قابل توجه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود. دراین استان انواع صنایع دستی نظیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و … وجود دارد.

مطالعات زمین شناسی انجام شده نشان می‌دهد که قدیمی ترین تشکیلات از سنگ‌های دیرین‌زیستی تا آبرفت‌های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دراین منطقه وجود دارد. سنگ‌های دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شمال سمنان، اطراف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جنوب ارتفاعات شمال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وجود دارند. سنگ‌های دوران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شمال شهمیرزاد در حوالی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیده می‌شود. رسوبات دوره دوران ترشیاری از سمنان تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و طبقات گچدار در شمال سمنان دیده می‌شوند. سنگ‌های دوران کواترنری نیز از کوه‌های شمالی تا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیده می‌شوند[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
].

بر اساس اطلاعات موجود علاوه بر واحدهای صنعتی درحال تولید، واحدهای قابل توجه دیگری نیز در دست ساختمان است که از این تعداد بیش‌ترین واحد در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۵۶٪) و کم‌ترین واحد در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۱۳٪) مستقر هستند. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه، این استان از نظر تنوع مواد معدنی نیز یکی از مناطق غنی کشور به شمار می‌آید. معادن فعال استان را
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، کرومیت،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نمک، سیلیس، سولفات دوسود، دولومیت، پتاس، خاک‌های صنعتی، مس، سرب، روی، بوکسیت، منگنز، گوگرد، فسفات و... تشکیل می‌دهند[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
].

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند که در استان سمنان قرار دارند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] پیشینه تاریخی

 

استان سمنان در دوران باستان بخشی از چهاردهمین ایالت تاریخی ورن (ورنه) از تقسیمات شانزده گانه اوستایی بود. حتی تهمورث دیوبند را بنیانگذار شهر سمنان می‌دانند. برخی از دانشمندان، این ایالت را

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فعلی می‌دانند ولی قدر مسلم این که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و خوار شمال سمنان،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شهمیرزاد،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ده‌نمک و آهوان، قوشه،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نقاط کوهستانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده‌است.

این منطقه در تمام دوره حکومت مادها و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، کومیسنه یا کومیشان (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بعد از اسلام) جزو ایالت بزرگ پارت یا پرتو به شمار می‌رفت. در این دوره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شهر سرحدی ایالت‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ماد به شمار می‌رفت. به همین علت برخی از مورخان، زمانی این شهر را جزو مادها و گاهی جزو پارت‌ها به حساب می‌آورند. این ایالت که در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به پشتخوارگر تغییر نام داده، شامل همان شهرهایی بود که در ایالت ورن وجود داشتند. حد غربی این ایالت، خوار (گرمسار فعلی)، حد شرقی آن شاهرود و حد شمالی آن، کوهستان‌های جنوبی طبرستان بود.

سلوکیان بزرگ ترین عامل یونانی کردن مشرق بودند و به همین جهت، برای ادامه فرمان روایی خود نظر مساعد مردم را لازم داشتند و برای این کار تقریباً شصت شهر در مشرق و ایالت پارت بنا کردند. یکی از این شهرها آپاما یا روستای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فعلی است که در ۳۴ کیلومتری سمنان واقع شده و دیگری شهر هکاتم‌پلیس (صد دروازه)است که عده‌ای آن را دامغان می‌دانند. اشکانیان ایالات ایران را به هجده بخش وسیع تقسیم کردند که یکی از ایالت‌های مهم آن کمیسن قومیس یا قومس در نواحی سمنان و دامغان کنونی بود.

در نیمه قرن هفتم میلادی در زمان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی، مهاجمان عرب کشور ایران را به تصرف خود درآوردند. اعراب نخست شهر بزرگ و آباد ری را تسخیر کردند، سپس به شمال شرقی رفته و به سرزمین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(شهرهای سمنان، دامغان، بسطام) رسیدند و آن ر اتسخیر کردند.

سمنان در دوره‌های بعد از اسلام جزو سرزمین تاریخی قومس (کومش) به شمار می‌آمد. سمنان طی تاریخ دو هزار ساله خود شاهد فراز و نشیب‌ها، جنگ‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌های بی شمار بوده‌است. در دوره‌های بعدی نیز منطقه سمنان مورد توجه خاص حکومت‌های مرکزی قرار گرفت و منازعه‌ها و مناقشه‌های متعدد بر سر این منطقه بین قدرتمندان درگرفت.

دردوران حکومت امویان و عباسیان به ویژه پس از قتل ابومسلم خراسانی به دست منصور دوانیقی، شورش و بلوا سراسر ایران را در برگرفت و نهضت‌های بی‌شماری به وقوع پیوست که از مهم‌ترین آن‌ها قیام سنباد زردتشتی بود. در اندک زمان، زرتشتیان طبرستان و نواحی جنوب طبرستان یعنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(مهدی‌شهر) و شهمیرزاد و فولاد محله، به دور رهبر این نهضت جمع شدند و قومس و ری را به تصرف در آوردند، ولی در ساوه شکست خوردند و سنباد به قومس گریخت و پس از ضبط خزاین ابومسلم رو به طبرستان نهاد. وی پس از مدتی در دره‌های سنگسر و شهمیرزاد به قتل رسید.

ایالت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از کانون‌های مهم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در قرن‌های ششم و هفتم هجری بود. به طوری که در این ایالت ۱۵۰ قلعه در اختیار این فرقه بود که هر مجموعه از آن‌ها را یک کدخدا و هر قلعه مجزای آن را یک محتشم که به منزله فرماندار کل یا حاکم بزرگ بود، زیر نظر داشت.

سمنان در دوران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، هم چون سایر نقاط ایران از حمله و کشت و کشتار این قوم در امان نماند و متحمل خسارات جانی و مالی بسیار شد. این کشت و کشتار، در زمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز که از سال ۷۸۳ هجری حمله به ایران را شروع کرد، ادامه یافت.

پس از ظهور و استقرار حکومت صفویان، شاه اسماعیل صفوی به سرکوب گردن کشان ولایت‌ها پرداخت. از جمله، حاکم قلعه فیروزکوه را دستگیر کرد و به این ترتیب، ولایت فیروزکوه و خوار، سمنان و سنگسر به تصرف صفویان درآمد.

کریم خان زند با عنوان وکیل الرعایا مدت ۲۹ سال در ایران سلطنت کرد، ولی در این مدت شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام، را در اختیار بزرگان خانواده قاجار قرار داد. بعد از مرگ خان زند، آغا محمد خان شیراز را ترک کرد و به طرف کومش و دامغان رفت و با گرد آوردن عده‌ای از افراد قبیله خود، سرانجام توانست به ولایت کومش (سمنان، دامغان و بسطام) و ولایت جنوبی دریای خزر دست یابد.

پس از آغا محمد خان، برادر زاده وی به نام فتحعلی شاه قاجار بر اریکه سلطنت تکیه زد و از همان ابتدای سلطنت، سرزمین قومس را که زادگاهش بود مورد توجه قرار دارد و ذوالفقار را به عنوان حاکم سمنان برگزید. نام جغرافیایی قومس تا اواخر دوران قاجاریه بر سر زبان‌ها بود، لیکن در دوران حکومت پهلوی اول، سمنان در شمار شهرهای استان دوم، یعنی مازندران در آمد.

در آغاز سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی و وزارت کشور سپهبد عزیزی، به پیروی از سنت تاریخی، طبق تصویب نامه هیئت وزیران، ایالت کومش (سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام وسرخه) و جنوب طبرستان یعنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(مهدیشهر)، و شهمیرزاد و نقاط تابعه آنها) از نظر تقسیمات کشوری به نام فرمانداری کل سمنان نامگذاری شد. مرکز حکومت آن نیز در شهر سمنان تعیین و مستقر گردید.

در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی طبق تصمیم دولت وقت با اضافه شدن دماوند، فیروزکوه، گرمسار و ورامین فرمانداری کل سمنان به استان سمنان تبدیل شد و مرکز آن نیز همچنان شهر تاریخی سمنان باقی ماند. البته طبق تقسیمات کشوری سال‌های اخیر، سه شهر دماوند، فیروزکوه و ورامین از استان سمنان جدا گردیدند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] صنایع دستی

 

استان سمنان از مراکز قابل توجه صنایع دستی کشور است. در این استان انواع صنایع دستی نظیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و... وجود دارد که هر یک از آن‌ها سوغاتی گرانقدر برای بازدیدکنندگان از استان به شمار می‌آیند. مهم‌ترین صنایع دستی استان عبارت‌اند از:

قالیبافی:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تولید قالی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از دیرباز یکی از تولیدات مهم استان سمنان به شمار می‌رفته‌است. این منطقه که در دوران قبل، دارای استادان زبردست قالیباف و طراح نقش قالی بود و قالی‌ها و قالیچه‌های ارزنده از دارهای آنان به عمل می‌آمد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از مراکز مهم تولید قالی و قالیچه در استان سمنان به شمار می‌روند.

گلیم بافی : روستاهای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، سمنان و روستاهای کندو، خیج و رضاآباد شاهرود از مراکز تولید اصلی گلیم در استان سمنان هستند.

نمد مالی: یکی دیگر از صنایع دستی که قدمتی دیرینه در استان سمنان دارد، نمد مالی است. وضعیت فعلی تولید نمد در استان سمنان از نظر کمی و کیفی بسیار مطلوب است و مراکز تولید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان، شهرستان سمنان، دامغان و روستای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاهرود است.

چاپ قلمکار: مهم ترین مرکز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان در شهرستان دامغان قرار دارد که ماهانه انواع رومیزی پرده و سفره و سایر محصولات قلمکار تولید و برای صدور به خارج از کشور آماده می‌کند.

سفالگری و سرامیک : صنعت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در استان سمنان از پیشینه معتبر برخوردار است. به طوری که دکتر اریک اشمید هنگام حفاری در اطراف دامغان امیدوار به کشف شهر افسانه‌ای هکاتوم پلیس یا شهر صد دروازه بود، به مجموعه‌ای از بهترین فراورده‌های صنعتگران دو تا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح دست یافت. این فراورده‌ها شامل کوزه‌های بزرگ به اشکال هندسی و دارای لعاب قهوه‌ای روشن و کرم بودند. در سالهای اخیر، راه اندازی واحدهای آموزش سفالگری و سرامیک در شهرهای سمنان و شاهرود موجب احیا و رشد بیشتر این صنعت در استان شد. در حال حاضر سفالگران استان سمنان در کارگاه‌های سفالگری و سفال سازی در سطح استان به ساختن گونه‌هایی ارزشمند سفال مشغولند.

دستباف‌ها: دستبافی شامل تولید پرده‌های سنتی و هنری و حوله و شال گردن و پارچه‌های متقال زیر ساخت قلمکار است که در استان رایج است. علاوه برآن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، چادر شب، پلاس و چوقا (چوخا) که عمدتاً توسط روستائیان و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تولید می‌شود، از دیگر صنایع دست باف مردم استان است. شهرستان سمنان به ویژه سرخه، مهدی شهر، روستای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و روستاهای شهرستان دامغان و روستاهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از مراکز تولیدات جاجیمچه و دستباف استان به شمار می‌روند.

[

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] موقعیت اقتصادی و اجتماعی

 

این استان از نظر اقتصادی جایگاه در خور توجهی در اقتصاد کشور دارد. بخش صنعت استان به علت نزدیکی با استان تهران، دارا بودن شبکه ارتباطی پیشرفته و راه‌آهن با استانهای تهران، خراسان، مازندران و جنوب کشور و کشف ذخائر معدنی مهم، طی سالهای اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌است. توزیع جمعیت و تراکم آن در این استان یکسان نمی‌باشد و آهنگ افزایش آن با مقایسه تراکم نسبی سالهای گذشته از میزان مساوی تبعیت نمی‌کند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...