رفتن به مطلب

چگونه يک تيم مديريتي قوي تشکيل دهيم ؟


ارسال های توصیه شده

رشد تيم هاي مديريتي برخاسته از نياز به توسعه و اجراي برنامه هاي تغيير يا حل مسائل مهم داخلي و خارجي است. وجود ديدگاه هاي حرفه اي متعدد، تفکر جمعي، هدف و عملکرد مشترک براي اطمينان از حصول نتايج مطلوب ضروري است.

هيچ سازمان تجاري نيست که بتواند بدون يک تيم مديريتي قوي که استراتژي ها و اقدامات لازم براي برد را به صورت هماهنگ در جهت کمک به تحقق اهداف، ماموريت و ديدگاه شرکت تنظيم نمايد، رشد کرده و به حياتش ادامه دهد. از اين رو تشکيل يک تيم مديريتي قوي بيانگر گزينش هدفمند افرادي با قابليت هاي فردي تاييد شده در جهت ارزش نهادن نه تنها به خود سازمان، بلکه مهم تر از آن به عموم مردمي است که سازمان به آنها خدمات رساني مي نمايد که همان مشتريان هستند.

از آن جا که يک تيم مديريتي قوي بايد شامل مجموعه اي از قواعد عمده همچون فروش و بازاريابي، امور مالي و مميزي، امور قانوني، منابع انساني، مهندسي، توليد، تدارکات و تکنولوژي باشد، دانش و ارزيابي نقش مهمي در تشکيل آن دارد. براي دستيابي به موفقيت، ساختار و ترکيب يک تيم مديريتي ناگزير بايد بي نقص باشد.

بعد از اولين بازنشستگي ام، در اينکه چگونه قسمتي از پول بازنشستگي ام را براي سود بردن از تجارتي ميان مدت در سيستم هاي ارتباطي از راه دور به کار برم، با مشکل روبه رو بودم. از آنجا که تصميم داشتم در شرکت ديگري دوباره استخدام شوم، شخصا نمي توانستم درگير سرمايه گذاري شوم، اما مي بايست اين فرصت خارج از کار را دنبال مي کردم، چرا که عملاطي مدت زمان کوتاه 3 تا 4 ساله به بار مي نشست.

سختي کار در اينجا بود که مجبور بودم تيمي متشکل از چهار مدير حرفه اي خودکار که داراي شايستگي، انگيزه، تمرکز، گرايش، سابقه، شبکه کاري، بردباري و صميميت براي به جان خريدن سختي هاي يک تجارت نو پا باشند، تشکيل دهم و در آخر نيز اين تيم بايد قادر به تحقق اهداف من از تشکيل يک تيم مديريتي و انجام آنچه مي خواستم در مدت کوتاه دو سال و نيم باشند. انجام دادن اين کار بزرگ شامل تمرين سخت تفکر استراتژيک، اقدامات ريسک دار و تعيين کننده و بررسي هاي تصادفي سخت گيرانه براي آگاهي از نحوه پيشرفت امور مي شد. طبق تجربيات من تشکيل يک تيم مديريتي قوي مستلزم طي مراحل زير مي باشد:

 

الف) پايه کار خود را طرح ريزي کرده و آن را به اثبات رسانيد

1- به عنوان اولين قدم، بايد بدانيد که کجا هستيد و قرار است چه کاري انجام دهيد

داشتن ديدگاهي در بدو امر، به شما اين ايده را خواهد داد که با چه نوع افرادي در راه رسيدن به هدف مورد نظر گام برداريد. هنگامي که من مي خواستم اقدام به سرمايه گذاري و تجارت نمايم، ديدگاهم همچون کريستالي روشن و شفاف بود. من مي خواستم از اين فرصت موجود، 80 درصد استفاده را طي 3 سال ببرم.

 

2- ماهيت کارتان که در واقع ماموريت شما مي باشد را بشناسيد

دردناک است که ندانيد مي خواهيد چه کاري انجام دهيد. مي گويند، «اگر ندانيد به کجا مي خواهيد برويد، هر مسيري شما را با خود خواهد برد.» اينجا است که بايد الگوي تجارت خود را در ارتباط با زمان، منابع مالي و شبکه کاري تعيين نماييد. من تجارت بين الملل را به عنوان الگوي تجاري خود انتخاب كردم، زيرا موانع ورودي و خروجي نداشت؛ نوعي سيستم تجاري مجاز که مرا قادر ساخت تا با اطمينان بر مساله زمان فائق آيم. من تجارت ارتباط از را دور را انتخاب كردم، چرا که آشنايي کامل با آن داشتم و برايم بسيار هيجان انگيز مي نمود.

 

3- اهداف بلندمدت خود را تعيين کرده و هرگز مسير آنها را گم نکنيد

مشخص بودن ديدگاه و ماموريتم، باعث شد تا در تعيين اهداف سه ساله تجارت خود مشکلي نداشته باشم. براي از دست ندادن روال کار، مراحل عملکردي شش ماهه اي را تعيين نمودم؛ مدت زماني منطقي که اقدامات انعطاف پذيري را در برابر تغييرات و ناسازگاري ها در برمي داشت. در ارتباط با اهدافم، در هر زمان مي دانستم که آيا با ماموريت و ديدگاه خود هماهنگ مي باشم يا خير.

 

4- تحليل swot را انجام داده و مفهوم تجارت را فرا گيريد

در اينجا است که درک مشخصي از دو مفهوم خارجي و داخلي در تجارت به دست مي آوريد. اصطلاح swot، بيانگر نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها مي باشد. نقاط ضعف و قوت، مفاهيم داخلي سازمان هستند، حال آنکه فرصت ها و تهديدها، من جمله عوامل رقابتي، از مفاهيم خارجي سازمان به شمار مي روند.

تمرين تحليل swot، مي تواند مبنايي براي استراتژي هاي سازمان شما باشد. اين تحليل عوامل کليدي موفقيت را به روي شما باز مي نمايد.

 

5- استراتژي ها و اقدامات حمايتي را تنظيم کنيد

زمان قابل توجهي را به رشد و گسترش استراتژي ها و اقدامات کليدي در جهت دستيابي به مقاصد خود اختصاص دهيد. حداقل 3 استراتژي جايگزين را که گزينه هاي ديگري نيز ارائه داده و نتايج قابل توجه مشابهي را به همراه دارند، تعيين نماييد.

و بالاخره اهميت طي كردن اين پنج مرحله در تشکيل يک تيم مديريتي چه مي تواند باشد؟ اين مراحل اهميت بسياري دارند. در اينجا است که شما مهارت کاملي در تجارت به دست مي آوريد و اين دقيقا همان دانشي است که در متقاعد نمودن خبرگان مديريت، براي پيوستن به خود نياز داريد. اگر شما به عنوان مدير پروژه، نمادي از ناآگاهي در مورد کارتان باشيد، نمي توانيد افراد را به سمت خود جذب نماييد.

 

ب) اعضاي تيم خود را پيدا کنيد

1- براي هر پست مديريتي، شرح شغلي بسيار دقيق ارائه دهيد

داشتن شرح شغلي واضح و مکتوب براي هر يک از کارکردهاي مديريتي، حاکي از عقيده راسخ و تعهد شما نسبت به کار بوده و بيانگر ارزش سازماني پست تعيين شده هر يک از اعضاي آينده مي باشد. با هدايت تيم، اين عمل همچنين موجب تحسين نقش هر يک از اعضا توسط شما مي شود.

 

2- براي هر عضوي از تيم، ميزان هاي مناسبي ازعملکرد تعيين کنيد

دانستن آنکه عملکرد هر يک از اعضا چگونه ارزيابي و اندازه گيري مي شود، آنها را مطمئنا علاقه مند مي سازد. اين استانداردها و ميزان هاي عملکردي، بيانگر ارزش نسبي جايگاه افراد و اينکه آيا رسيدن به نتايج دلخواه در توان و ظرفيت شان است، مي باشد. اين ميزان ها به داوطلبين کمک مي نمايد تا تصميم بگيرند آيا به تيم شما ملحق شوند يا خير.

 

3- اعضاي تيم مديريتي خود را شناسايي و ارزيابي کنيد

منابع فراواني براي يافتن افراد مورد نظرتان وجود دارد. براي مثال: بنگاه هاي کاريابي و جذب کنندگان نيرو. من بهتر ديدم که ابتدا خود دست به کار شوم. هيچ چيز نمي تواند جاي برخورد مستقيم با افرادي که خودمان به خوبي مي شناسيم را بگيرد، زيرا به آنها به دليل شايستگي، صداقت، سخت کوشي، سابقه و دسترسي شان به شبکه اي از افراد با نفوذ در تجارت، احترام مي گذاريد، اعتماد داريد و ارزش زيادي برايشان قائل هستيد و البته آنها نيز براي شما به عنوان يک انسان و يک حرفه اي، ارزش قائلند.

 

ج) راهي براي اتحاد و انسجام اعضاي تيم شناسايي و تعيين کنيد

انجام اين مرحله به معناي درک ضرورت انسجام پايدار، ارزش مشترک، احترام متقابل، همکاري، رهبري، کار گروهي، مسووليت پذيري و شفافيت در کار(کسي در تيم برتري ندارد)، از سوي هر داوطلب مي باشد. لازم است تا نوعي فرهنگ کيفيت و برتري، محيطي به دور از کارهاي سطحي و متوسط و تيمي موفق در پيشبرد اهداف و مقاصد در سازمان نهادينه شود.

 

د) اعضاي تيم مديريتي خود را انتخاب کرده و به کار گماريد

پس از تثبيت پايه کاري خود و تعيين شيوه اتحاد تيم، براي آخرين شرايط کار، شامل پکيج جبراني آماده باشيد. با پيوستن دوستاني به تيم مديريتي، اين عمل مي تواند راحت تر انجام گيرد، اما اگر اعضاي تيم آينده شما از دايره همکاران جدا باشند، کار بسيار متفاوت خواهد بود.

در هر صورت، کار بايد بر اساس تحليل حساسيت قبلي که نيازهاي اعضاي تيم را با الزامات مالي تجارت منطبق مي نمايد، انجام گيرد. در صورت موافقت با شرايط پيشنهادي، با هر يک از اعضاي تيم به طور خصوصي ملاقات كرده و به سرعت آنهايي را که اعلام پذيرش و تعهد کامل نسبت به پيشنهاد شما مي نمايند، انتخاب کنيد.

پس از مرحله انتخاب، جلسه اي با اعضاي تيم ترتيب داده، يخ آنها را کم کم بشکنيد، سازگاري آنها را با هم محک زده و اوراق استخدامي را در اختيارشان قرار دهيد.

 

ه) عملکرد تيم را پيگيري و کنترل کنيد

با حرکت تيم به سمت جلو، تلاش فراواني در جهت نظارت و کنترل دوره اي هر بخش از کار كرده، اقدامات اصلاحي را به موقع انجام دهيد و دائما از هماهنگي با اهداف، ماموريت و ديدگاه سازمان خود اطمينان حاصل نماييد. اين نوع مشارکت فعالانه در انجام کار، رهبري شما را برجسته كرده و همه اعضا به اتفاق به سوي موفقيت حرکت خواهند كرد.

 

روزنامه دنیای اقتصاد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...