رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

تو این تاپیک مقاله های شهرسازی که تو مجله هنرهای زیبا دانشگاه تهران هستش به صورت PDF آورده شده. مقاله ها به صورت فایل زیپ شده برای دانلود قرار داده میشن.

 

مقاله 1- ارزيابي اثرات كالبدي – فضايي برج سازي در تهران محلات فرمانيه – كامرانيه

نویسنده : دکتر محمدمهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 4و5 – تاریخ انتشار : 1/12/1377

دریافت مقاله

 

مقاله 2- ارزيابي دوره آموزشي دکتراي شهرسازي دانشگاه تهران

نویسنده : دکتر سید حسین بحرینی – دکتر منوچهر طبیبیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 30 – تاریخ انتشار : تابستان 1386

دریافت مقاله

 

مقاله 3- افزايش قابليت پياده مداري،گامي به سوي شهري انساني تر

نویسنده : مهندس سید محمد مهدی معینی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 104
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

مقاله 4- آموزش شهرسازي در كشورهاي مشترك المنافع كمتر توسعه يافته

نویسنده : دکتر محمدمهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 3 – تاریخ انتشار : 1/1/1377

دریافت مقاله

 

مقاله 5- شهر سازي (انديشه هاي خام شهر سازي)

نویسنده : مهندس احمد سعیدنیا

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 1 – تاریخ انتشار : 1/1/1374

دریافت مقاله

 

مقاله 6- عملياتي کردن شهرسازي مشارکتي در شرايط ايران

نویسنده : هادی سعیدی رضوانی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 7- ارزيابي روش هاي تعيين سلسله مراتب و سطح بندي سكونتگاه ها در رويكرد عملكردهاي شهري در توسعه روستايي

نویسنده : دکتر اسفندیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 13 – تاریخ انتشار : 1/1/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 8- اصل ارتباط در طراحي شهري

نویسنده : مهندس محمود توسلی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 14 – تاریخ انتشار : 1/4/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 9- اصل کليت در طراحي شهري

نویسنده : مهندس مرضیه السادات نعمتی مهر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 22 – تاریخ انتشار : 1/4/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 10- از فكر تا اجرا، برنامه مداخله مردم محله در برنامه ريزي و طراحي شهري

نویسنده : دکتر فرشاد نوریان – دکتر محمود رضایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 11- از مدرسه صنايع مستظرفه تا دانشكده هنرهاى زيبا

نويسنده : دکتر غلامحسين زرگري نژاد

منبع : نشريه هنرهاي زيبا – دانشگاه تهران – شماره 30 – تاريخ انتشار : تابستان 1386

دريافت مقاله

 

مقاله 12- بازشناسي اثر آئين هاي جمعي بر پيكره بندي شهر سنتي

نويسنده : دکتر بهرام امين زاده

منبع : نشريه هنرهاي زيبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاريخ انتشار : 30/9/1386

دريافت مقاله

 

مقاله 13- برنامه شناسايي و تحليل محيط هاي كالبدي

نويسنده : دکتر شهيندخت برق جلوه

منبع : نشريه هنرهاي زيبا – دانشگاه تهران – شماره 1 – تاريخ انتشار : 1/7/1383

دريافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 14- برنامه ريزي محله- مبنا رهيافتي کارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار

نویسنده : خلیل حاجی پور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 26 – تاریخ انتشار : 25/6/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 15- باغ ايراني تمثيلي از بهشت با تاكيد بر ارزش هاي باغ ايراني دوران صفوي

نویسنده : دکتر مجتبی انصاری – مهندس هادی محمودی نژاد

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 29 – تاریخ انتشار : 29/1/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 16- باغِ هستي ، الگويي ايراني براي طراحي يك فضاي شهري

نویسنده : محمد نقی زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 40 – تاریخ انتشار : زمستان 85

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 17- بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

نویسنده : داود اکبری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاریخ انتشار : 30/9/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 18- بررسي روند و الگوي توسعه شهري سنندج با استفاده از GIS و RS

نویسنده : دکتر احمد پوراحمد – علی یدقار – کیومرث حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 16 – تاریخ انتشار : 1/10/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 19- بررسي و ضعيت تراكم ساختماني و ارائه مدل پيشنهادي تعيين F.A.R با توجه به شبكه معابر ( مو رد مطالعه محل الهيه تهران)

نویسنده : مهندس مصطفی ادب خواه – دکتر محمدرضا پورجعفر – دکتر علی اکبر تقوایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 13 – تاریخ انتشار : 1/1/1382

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 20- بررسي اثرات کالبدي اجراي طرح هاي هادي روستايي مطالعه موردي غرب گيلان

نویسنده : دکتر نورالدین عظیمی – مجید جمشیدیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 22 – تاریخ انتشار : 1/4/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 21- بررسي تحليل و ارائه الگويي براي نظام شهري استان خوزستان

نویسنده : خلیل حاجی پور – اسفنیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 23 – تاریخ انتشار : 1/7/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 22- بررسي تحولات نخست شهري در ايران

نویسنده : دکتر اسفندیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 29 – تاریخ انتشار : 29/1/1386

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 23- بررسي تطبيقي دگرگوني جمعيت خانوار - سكونت و شهرگرايي ايران فرانسه و روماني

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی – دکتر زهرا اهری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 19 – تاریخ انتشار : 1/7/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 24- بررسي سياست هاي محلي مسكن در ايران و انگليس

نویسنده : دکتر غلامحسین مجتهدزاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 17 – تاریخ انتشار : 1/1/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 25- بررسی علل و عوامل اثرگذار در فرایند شكل*گیری و تكوین مناطق كلانشهری

نویسنده : خلیل حاجی پور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 34 – تاریخ انتشار : 8/4/1387

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 26- اتخاذ رويکردي نوين براي طرح هاي توسعه شهري

نویسنده : دکتر مصطفی عباس زادگان – حامده رضوی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 27- امكان سنجي ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه در محدوده تهران قديم

نویسنده : دکتر فریدون قریب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 19 – تاریخ انتشار : 1/7/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 28- بكارگيري نشانه شناسي در شهرسازي

نویسنده : بیتا جمالپور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 29- بازآفريني تصوري شهر از متون تاريخي نيشابور غازانخاني

نویسنده : دکتر علیرضا عینی فر – دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران شماره 11 – تاریخ انتشار : 1/4/1381

دریافت مقاله

 

مقاله 30- بازآفريني شهرستان رشيدي

نویسنده : مهندس احمد سعیدنیا

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 11 – تاریخ انتشار : 1/4/1381

دریافت مقاله

 

مقاله 31- بازخواني ميدان صاحب آباداز روي تصاويرشاردن

نویسنده : دکتر پیروز حناچی – احد نژاد ابراهیم سردورد

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 25 – تاریخ انتشار : 30/3/1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 32- به سوي رويكرد دارايي- مبنا براي توسعه اجتماع محلي

نویسنده : دکتر مهیار عارفی – دکتر نوین تولایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 10 – تاریخ انتشار : 1/12/1380

دریافت مقاله

 

مقاله 33- بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی

نویسنده : حمیدرضا جعفریان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاریخ انتشار : 30/9/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 34- جامعه مدني و حيات شهري

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 7 – تاریخ انتشار : 1/4/1379

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 35- جايگاه آب و آبنما در پارک هاي شهري

نویسنده : دکتر علی اصغر ادیبی – مهندس علیرضا منعام – مهندس سیده ندا قاضی زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 22 – تاریخ انتشار : 1/4/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 36- جايگاه شاخص هاي مسكن در فرآيند برنامه ريزي مسكن

نویسنده : دکتر محمد مهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 17 – تاریخ انتشار : 1/1/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 37- جريان شكلگيري محيطهاي كهن شهري در ايران در بستر تاريخ

نویسنده : دکتر منوچهر طبیبیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 18

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 38- چارچوب مفهومی برنامه‏ریزی پایداری محیط، تعالی‏خواهی عملکرد شبکه‏‏ سامانه‏‏‏های بومی-انسانی

نویسنده : دکتر شهیندخت برق چهره

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 39- چشم انداز شهر / محله پيشنهاد يك چارچوب مفهومي براي صورت بندي بيانيه چشم انداز

نویسنده : دکتر کوروش گلکار

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 40- چشم انداز نظام حاكمیت منطقه كلان شهری تهران

نویسنده : دکتر بهرام امین زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 33 – تاریخ انتشار : بهار 1387

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 41- چگونگي الگوپذيري و تجديد سازمان استخوانبندي محله

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 13 – تاریخ انتشار : 1/1/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 42- حاكميت شهر – منطقه تهران ، چالش ها و روندها

نویسنده : دکتر عباس احمد آخوندی – دکتر ناصر برک پور – ایرج اسدی – حبیب الله طاهرخانی – میثم بصیرت – گلزار زندی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 29 – تاریخ انتشار : 29/1/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 43- حسينيه ها و تكايا بياني از هويت شهرهاي ايراني

نویسنده : دکتر بهناز امین زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 6 – تاریخ انتشار : 1/12/1378

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 44- حفاظت و توسعه در ايران

نویسنده : امیر صحاف

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاریخ انتشار : 30/9/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 45- در آمدي بر پايه هاي نظري وگونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

نویسنده : دکتر زهره دانش پرور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 15 – تاریخ انتشار : 1/7/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 46- دروازه هاي قديم در خاطره جمعي شهر معاصر

نویسنده : مهسا شعله

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 47- والتربنيامين : دگرگوني تجربه و خاطره در عصر جديد و كلانشهر مدرن

نویسنده : گلناز تاج بخش

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 20 – تاریخ انتشار : 1/10/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 48- فرآيند توسعه و توليد درون زا

نویسنده : دکتر سید غلامرضا اسلامی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 10 – تاریخ انتشار : 1/12/1380

دریافت مقاله

 

مقاله 49- فضاهاي عمومي شهري بازنگري و ارزيابي كيفي

نویسنده : مجتبی رفیعیان – مهسا سیفایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 23 – تاریخ انتشار : 1/7/1384

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 50- قاعده لا ضرر و رعايت آن در اصول معماري و شهرسازي اسلامي

نویسنده : مهندس محمدکاظم سیفیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 3 – تاریخ انتشار : 1/1/1377

دریافت مقاله

 

مقاله 51- قوه خيال و عالم مثال در آراء و انديشه امام محمد غزالي

نویسنده : دکتر حسن بلخاری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 26 – تاریخ انتشار : 25/6/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 52- هماوايي نور و رنگ در فضاي شهري ايراني

نویسنده : دکتر فرح حبیب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 53- هويت انسان ساز ، انسان هويت پرداز (تأملي در رابطه هويت و معماري)

نویسنده : دکتر عیسی حجت

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 54- اصول و راهكارهاي طراحي منظر فرا صنعت

نویسنده : دکتر بهناز امین زاده – مهندس پوپه آریامن

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 20 – تاریخ انتشار : 1/10/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 55- پديدار شناسي نماي ساختمان هاي مسكوني و سير تكويني توقعات از آن

نویسنده : دکتر جهانشاه پاکزاد

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 14 – تاریخ انتشار : 1/4/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 56- پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی با استفاده از GIS

نویسنده : دکتر مسعود مهدوی – حسن کریم زاده

منبع : نشریه پژوهش های جغرافیایی – دانشگاه تهران – شماره 55 – تاریخ انتشار : بهار 1385

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 57- تاثير اصلاحات ارضي بر شكل روستاهاي ايران

نویسنده : دکتر عیسی حجت

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 26 – تاریخ انتشار : 25/6/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 58- تاثير بزرگراه هاي درون شهري در تغيير منظر شهري تهران

نویسنده : دکتر محمدمهدی محمودی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 12 – تاریخ انتشار : 1/10/1381

دریافت مقاله

 

مقاله 59- تاثير معماري و شهر بر ارزش هاي فرهنگي

نویسنده : دکتر محمد نقی زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 11 – تاریخ انتشار : 1/4/1381

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

مقاله 60- پژوهشي در ربع رشيدي

نویسنده : مهندس احمد سعیدنیا

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 7 – تاریخ انتشار : 1/4/1379

دریافت مقاله

 

مقاله 61- پژوهشي درباره دگرديسي و پايايي در مرمت شهري

نویسنده : سهند لطفی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 31 – تاریخ انتشار : 1/7/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 62- تاملي بر شهرسازي دوره پهلوي اول

نویسنده : وحید وحدت زاد

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 31 – تاریخ انتشار : 1/7/1386

دریافت مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...