رفتن به مطلب

آدرس دریافت کتابهای صوتی


ارسال های توصیه شده

  • 3 هفته بعد...

بدلیل ممنوع و در نتیجه نایاب شدن یه سری کتابهای مفید بخشی از اونها در لیست زیر آورده شده. سال ها قبل کتاب های صوتی با استفاده از دستگاه های ضبط و پخش با انگیزه استفاده نابینایان تولید می شد اما درچند سال اخیر صوتی شدن کتاب ها یکی از بهترین راهکارهای مطالعه برای کسانیه که در شتاب این روزها فرصت کتاب خواندن رو ندارن.

اگر شما هم علاقمند هستید کسی برای شما کتاب های متنوع بخونه،از بین کتاب های زیر انتخاب کنید و بعد از دانلود ،لذت شنیدن کتابهایی که شاید کمتر فرصت خواندنشان را در این روزهای پرشتاب دارید روتجربه کنید.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صادق هدایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر ابراهیم پاریزی باستانی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دان ناردو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
_new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- از کتاب مرگ در می زند - وودی آلن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سازمان ملل

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- لوییس کارول

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دان ناردو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- گیل استوارت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- تولستوی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صادق چوبک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- از کتاب ضد یادها - مسعود بهنود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- میخائیل شولوخوف

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- وین دایر - لینک مستقیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- کریشنامورتی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جمال میر صادقی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- اونوره دو بالزاک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- خالد حسینی - برنده ی کتاب سال نیویورک _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر علی شریعتی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- امیر حسن چهل تن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- وین دایر _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جلال آل احمد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر عبدالحسین زرین کوب _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شیوا ارسطویی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- کورت توخولسکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- غلامحسین هرندی زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سیمین دانشور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر عبدالحسین زرین کوب _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جبران خلیل جبران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دبورا بکراش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- آیت الله شهید مرتضی مطهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- استاد محمد جعفر مصفا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- آلبرت اینشتین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر علی رضا آزمندیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ناصر نجمی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ریچارد باخ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- تیموتی لوی بیتل

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- نادروس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- هوشنگ مرادی کرمانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- امین موسوی زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر عبدالکریم سروش _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- کتاب صوتی تصویری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صادق هدایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمد رضا شفیعی کدکنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شهرام رحیمیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی فارسی - امام علی (ع) _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- یوستین گردر _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- از کتاب تهرانجلس - ابراهیم نبوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جلال آل احمد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- مارلن هاس هوفر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- حافظ شیرازی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جبران خلیل جبران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- نیکلاس بلیک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- هادی بیگدلی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- راندا برن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- استاد محمد جعفر مصفا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- از کتاب راه رفت روی ریل - فریدون تنکابن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- احمد دهقان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- فریدون تنکابنی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- پژوهشی در خداشناسی فطری - دکتر علی شیروانی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سیاوش کسرایی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- مهدی اخوان ثالث

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بیژن مفید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- کریشنامورتی - ترجمه استاد محمد جعفر مصفا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- آنتوان دو سنت اگزوپری - اجرای احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- فردوسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- داستایووسکی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شهریار مندنی پور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بیژن مفید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سهراب سپهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی فارسی - امام سجاد (ع) _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صادق هدایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ایرج پزشکزاد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- علی اشرف درویشیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سید کاظم خلخالی سید محمود اختریان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- آیت الله مرتضی مطهری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- پرویز ناتل خانلری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
_new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمد علی جمال زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه و اجرای احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی فارسی - ترجمه ی استاد فولادوند

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی فارسی - ترجمه استاد بختیاری نژاد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی منظوم فارسی (قرآن به شعر) - امید مجد _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترجمه صوتی انگلیسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ترتیل استاد پرهیزگار

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- رسول پرویزی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- مولوی - جعفر ابراهیمی (شاهد)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- هوشنگ مرادی کرمانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- جورج اورول_new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- برایان تریسی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمد علی جمال زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- پاول ویلسون _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دانته _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- آلبر شاندور _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- پائولو کوئلیو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- موبد فیروز آذرگشسب _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- غلامحسین ساعدی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سعید بنکدار تهرانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(کامل)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- شیخ محمود شبستری - تصحیح و شرح دکتر الهی قمشه ای _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمد پورسانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمود نامنی _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- حکیم نظامی گنجوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- مولانا جلاالدین بلخی رومی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ژاکلین سرون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- افسانه ی قدیمی هندی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- بیژن مفید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صادق هدایت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- احمد شاملو

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(اولین و دومین) - پائولو کوئلیو _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- محمود اعتماد زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- سید محمد خاتمی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- اوریانا فالاچی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- علی اشرف درویشیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر سید جعفر محجوب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- فخرالدین اسعد گرگانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- دکتر علی شریعتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- برایان تریسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- استاد محمد جعفر مصفا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- استیفن کینزر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- علی اشرف درویشیان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- اریک فروم _new_icon.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- ریچارد باخ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- صمد بهرنگی

لینک به دیدگاه

برای مشاهده فهرست نویسندگان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رو کلیک کنید.

p3.gifبرای مشاهده کتاب های صوتی زبان انگلیسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رو کلیک کنید.

p3.gifبرای مشاهده راهنمای دانلود و راهنمای استفاده از کتاب های صوتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رو کلیک کنید.

p3.gifبرای مشاهده راهنمای ساخت کتاب های صوتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را کلیک کنید.

لینک به دیدگاه

قلعه حیوانات

نویسنده: جورج اورول

Ghaleye_Heyvanat.jpg?rnd=0.5166775182630888&sizeM=3

راوی: م.ا زمان کل: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...