رفتن به مطلب

خطرات میكروبیولوژی در مواد غذایی


nafasam

ارسال های توصیه شده

بیماری هایی با منشاء غذایی ناشی از میكروارگانیسم ها یك مشكل بهداشت عمومی بزرگ و در حال رشد می باشد، اكثر كشورهایی كه سیستم ثبت و گزارش بیماری های غذازاد را دارند افزایش مشخص و بارزی در میزان وقوع این بیماری ها بوسیله میكروارگانیسم ها در مواد غذایی را مستند سازی و گزارش كرده اند . این عوامل بیماریزا شامل سالمونلا ، كامپیلو باكترژئوژنی و اشرشیاكلی و انگل هایی مثل كریپتو سپوریدیم ، و ترماتودها می باشند .

بیماری های غذازاد عمومی شده اند چرا كه در آمریكاهر سال حدود ۵/۶ الی ۳۳ میلیون دلار در انگلیس در سال ۱۹۹۶ ، پنج مورد همه گیری با هزینه ۷۰۰-۳۰۰ میلیون پوند در كشور های در حال توسعه ۸/۱ میلیون كودك به علت اسهال ناشی از عوامل میكروبی تلف شده اند و یا در استرالیا روزانه۱۱۵۰۰ مورد بیماری مسمومیت غذایی گزارش و ثبت شده اند . افزایش میزان بروز بیماری های غذا زاد ناشی از خطرات عوامل میكروبی در این دنیای درحال تحول سریع، پیچیدگی عوامل بیماریزا را نشان می دهد . اگر چه اكثر این عفونت ها باعث ایجاد بیماری ملایم یا عفونت های شدید حاد و عواقب جدی مانند مرگ می شوند . اهمیت بهداشت عمومی بیماری های غذازاد بدلیل شناسایی عوامل بیماریزای جدید در این زمینه و نیز راههای انتقال جدید باعث به چالش كشیدن اقتصاد و بهداشت عمومی در زمینه تولید مواد غذایی تنهاست . منابع تامین مواد غذایی در دنیای تجارت بین المللی ، حمل و نقل سریع مواد فساد پذیر و حق انتخاب مشتری برای انواع منابع جدید و بهینه منجر به در معرض انواع مولد بیماریهای غذازاد مختلف از منابع و كشورهای مختلف شده است . افزایش مصرف غذاهای رستورانی موجب ایجاد اپیدمیولژی های جدید بیماری های غذا زاد میشود . تغییرات در نحوه كشت مواد غذایی (كشت مكانیزه) و استفاده از مواد شیمیایی علم ژنتیك سیستم های بسیار گسترده پخش و توزیع مواد غذای در سراسر دنیا و افزایش مصرف گوشت . مرغ در كشور های در حال توسعه همگی منجر به افزایش میزان وقوع بیماری های غذازاد شده است . تغییرات نحوه غذا خوردن مردم مانند استفاده از غذاهای نیمه آماده و افزایش زمان بین فرآوری و مصرف مواد غذایی و افزایش مصرف غذا ها در خارج از خانه همگی در افزایش میزان مسمومیت هایی به دلیل ارگانیسم های میكروبی مؤثر بوده است .

 

اصول كار با مواد غذایی :

خیلی از افراد هنوز سلامت مواد غذایی را به اندازه كافی جدی نگرفته اند . در حقیقت حدود ۷۰ هزار آمریكایی سالانه به بیماری های غذازاد مبتلا می شوند راههای ساده و اصولی وجود دارد كه به راحتی می توان شانس در معرض این عفونت ها قرار گرفتن را كاهش داد و یا از وقوع این بیماری ها كاملاً جلوگیری نمود . رعایت اصول ایمنی و saft در مراحل كار با مواد غذایی food handling پخت غذا ciiking و نگهداری strong در پیشگیری از بیماری هایی با منشاء غذایی اساسی و ضروری می باشند . در زمانیكه به یك مسمومیت غذایی در یك ماده غذایی مشكوك هستید شما نمی توانید باكتریهای خطرناك موجود در غذا را ببینید یا از طریق بوئیدن یا مزه كردن غذا وجود یا عدم وجود عامل بیماری را تعیین نمائید و تنها به روش های آزمایشگاهی خاص عامل بیماریزا باید ایزوله و شناسایی و تایید شود . در هر مرحله ار تهیه غذا چهار اصل كلی مبارزه با باكتری در حفظ سلامت و ایمنی غذایی را باید بطور كامل رعایت و اجرا كنید.

۱- رعایت نظافت : با شستشوی دست ها و سطوح كار

۲- جداسازی : به منظور جلوگیری از پخش ، گسترش و انتقال آلودگی های متقاطع

۳- پخت كردن: پختن غذا تا رسیدن و تامین دمای مناسب و كافی عذا

۴- سرد كردن: سرد نگه داشتن صحیح مواد غذایی

۵- رعایت نظافت و شستشو در مواردی مانند قبل و بعد از كار با مواد غذایی ، پس از دوش گرفتن ، پس از تعویض پانسمان و تماس با فرد بیمار یا متعاقب سرفه، عطسه الزامی است بدین منظور حتما از آب گرم و صابون استفاده نمائید در صورتی كه رد سطح زخم هر نوع سائیدگی پوست یا عفونت داشته باشد حتما از دستكش مطمئن استفاده كند به دلیل اینكه باكتریها در هر جایی وجود دارند مهمترین اصل در پیشگیری از بیماریهایی با منشا و رعایت كامل نظافت در رابطه با كلیه مواردی كه با مواد غذایی در تماس هستند میباشد .

ملاحظات خرید :

خرید موارد یخچالی و منجمد پس از انتخاب موارد غیر فساد پذیر انجام شود

گوشت ،‌مرغ یا ماهی بسته بندی شده ای كه نشتی یا پارگی بسته بندی دارد را انتخاب نكنید و برگشت دهید .

گوشت خام ، مرغ و ماهی را در كیسه های پلاستیكی قرار دهید به طوری كه شیرابه گوشت آلودگی را وارد غذای پخته یا خام یا سایر مواد خام خوردنی مانند سبزی یا میوه وارد نكند یا آلودگی متقاطع ایجاد ننماید.

در انتقال مواد غذایی یخچاالی یا منجمد با حفظ زنجیره سرد از ماشین سردخانه دار مناسب استفاده نمایید .

از خرید هر ماده خام مشكوك و غیر مطمئن جدا خودداری نمایید .

اصول نگهداری :

هیچ نوع ماده خام گوشتی (گوشت قرمز و سفید ) را خارج از یخچال یا فریزر نگهداری ننمایید .

مواد غذایی فاسد شدنی را ظرف مدت دو ساعت مصرف كنید و در غیر این صورت مهلت نگهداری طولانیتر حتما در یخچال نگهداری كنید .

دمای یخچالها و فریزر ها را به طور منظم و با دقت كامل كنترل نموده و دماهای هر ركورد را ثبت كنید (ترجیحا از ثبات درجه حرارت استفاده نمایید )

غذایهای خام فساد پذیر مانند گوشت قرمز ،‌مرغ و ماهی را به روش مطمئن و سالم و با حفظ كیفیت دیفراست نمایید . به نحوی كه حداقل خونابه در اثر آب شدن یخ آن ایجاد شود و از نشتی خونابه های این فرآورده ها به سایر مواد غذایی اجتناب نمایید .

به منظور حفظ كیفیت انواع گوشت در زمان انجماد آنها ، آنها را در بسته بندی اولیه تا زمان مصرف نگهداری نمایید و جهت استفاده از حالت انجماد به روش اصولی دیفراست كنید.

مواد غذایی دریایی مانند ماهی و میگو را سردترین دمای سردخانه نگهداری كنید .

به طور كلی فرآورده های كنسرو شده با اسیدیته مانند رب گوجه فرنگی ئ انئاع كمپئت را به مدت ۱۲ تا۱۸ ماه نگهداری كنید و كنسروهای گوشتی كم اسید را به مدت ۲ تا ۵ سال قابل نگهداری هستند . در زمان استفاده از هر فراورده كنسروی شكل ظاهری طبیعی و عدم باد كردگی و تاریخ مصرف صحیح آن را كنترل نمایید .

كلیه كنسروهای بمبه شده ، له شده و ضربه دیده و احتمالا دارای زنگ زدگی را دور بریزید .

آماده سازی:

همیشه دستهایتان را قبل و بعد تماس با مواد غذایی شستشو و ضد عفونی نمایید .

از هر نوع بروز آلودگی متقاطع جلوگیری كنیم.

مواد خام گوشت ، مرغ ، ماهی و سایر آب میوه ها را از یكدیگر دور نگهداری و نیز از سایر مواد غذایی كاملاً دور نگه دارید.

پس از مراحل آماده سازی گوشت خام ، مرغ و ماهی و سبزی و غیره را با دستها ، گوشت (سطوح میز كار) ، چاقو و لوازم كار را با آب داغ و مواد شوینده و ضد عفونی كننده به طور كامل و صحیح شستشو نمایید .

عمل آوری كباب و گوشت (جوجه كباب ،‌كباب برگ و غیره )قبل از طبخ در مراحل عمل آوری به وسیله ادویه ، زعفران و غیره را حتما در یخچال انجام دهید و تا زمان پخت كباب آنها را در یخچال نگهداری نمایید .

ضد عفونی ، سطوح میز كار و لوازم و وسایل را با استفاده از محلول كلر انجام دهید .

دیفراست (خارج كردن گوشت از انجماد ) :

به سه روش زیر عمل دیفراست (خروج گوشت از حالت انجماد ) قابل انجام است .

۱- یخچال : با قرار دادن انواع گوشت منجمد در یخچال (دمای صفر تا پنج درجه سانتیگراد ) دیقراست آرام و سالم و مطمئن انجام میشود .

اطمینان حاصل كنید كه در طی عمل ذوب یخ گوشت هیچگونه شیرابه مواد گوشتی وارد سای مواد غذایی نشود و حد اقل مقدار خون آبه ایجاد شود .

۲- آب سرد: برای ذوب یخ سریعتر مواد غذایی (انواع گوشت )را در داخل بسته پلاستیكی ضد آب و كاملا نفوذ ناپذیر قرار دهید و بسته ها را در حوضچه آب سرد و از هرگونه افزایش دمای آب با تعویض آب سرد هر ۳۰دقیقه یكبار اجتناب كه یا از آب سرد در جریان استفاده كنیم .

مواد غذایی كه بدین روش یخزدایی مینماییم بلافاصله پس از یخ زدایی فورا طبخ نمایید و دوباره نمیتوانیم آنرا منجمد كنید و فقط پس از طبخ كامل میتوانید آنرا منجمد نمایید .

۳- میكرویو: روش میكرویو در سریعترین و تند ترین روش یخ زدایی فراورده های گوشتی در حجم كم و در كوتاه هترین زمان ممكن است . پس از یخ زدایی میبایست گوشت را فورا پخت نمایید .

پخت كردن :

طبخ یا پخت غذا مهمترین و اساسی ترین مرحله پخت غذا میباشد . این مرحله به علت اینكه مرحله رفع آلودگی میكروبی می باشد اهمیت اساسی دارد . پخت غذا علاوه بر از بین بردن میكرو ارگانیسمهای خطر ناك و سالم سازی غذا و افزایش قابلیت هضم مواد غذایی و بهبود و افزایش طعم ،‌بو و شكل و رنگ و قوام غذا و نهایتا تامین و برآورد كردن ذائقه مردم میشود . اهمیت زیادی در مراحل كلی تهیه غذا دارد .

در جهت تامین این اهداف اقدامات ذیل توصیه میشود :

۱- در كلیه مراحل پخت كردن غذا با استفاده از ترمومتر (دماسنج) مطمئن و دقیق دمای درونی ضخیمترین قسمت گوشت و مواد غذایی را تا محدوده دمایی مطمئن چك و كنترل كنید . مثلا انواع مواد گوشتی حداقل باید تحت دمای ۷۳ درجه سانتیگراد حرارت داده شوتد دمای پخت گوشت گاو ، گوساله و بره (گوسفند) ۶۳ درجه سانتیگراد و دمای پخت مرغ كاملا عضله ، ران ۱۸۰ درجه فارنهایت (۸۵ درجه سانتیگراد) و عضله سینه ۱۷۰ درجه فارنهایت (۷۷ درجه سانتیگراد می باشد)

۲- در زمان پخت ماهی و مرغ دما را در ضخیمترین قسمت كنترل نمایید.

۳- دمای استاندارد پخت ماهی به ضخامت یك اینچ در ۴۵۰ درجه فارنهایت طی ۱۰ دقیقه و در طی مدت پخت برای هر سمت ماده غذایی زمان را نصف كنید مثلا برای پخت یك اینچ استیك ماهی طی دو زمان ۵ دقیقه ای هر سمت استیك را بپزید لذا در طی ۱۰ دقیقه زمان قطعه ای به ضخامت یك اینچ پخته می شود. در صورتیكه كه قطر ماهی از نیم اینچ كمتر باشد نیازی به گردانیدن آ‎ن نمی باشد .(هر اینچ برابر با ۵۳/۲ سانتیمتر می باشد)

۴- در حالتی از پخت كه ازفویل آلومینیومی اطراف ماده غذایی استفاده می نمایید كلاً ۵ دقیقه به زمان پخت اضافه نمایید.

۵- زمانیكه ماده غذایی دیفراست نشده را می خواهید مستقیماً پخت نمایید زمان پخت را ۲ برابر نمایید .( زمان استاندارد ۲۰ دقیقه به ازاء هر اینچ می باشد)

انواع روشهای پخت :

۱- پخت با كمك آب (مرطوب) در این روش گرما با استفاده از آب یا بخار به ماده غذایی انتقال می یابد كه شامل روشهای آب پز كردن (جوشانیدن) ، نیم جوش كردن در آب جوشانیدن داخل ظرف مخصوص،بلانچینگ ، جوش برنجی ، بخار دادن(بخار پز كردن می باشد) كه در همه این روشها پخت غذا بوسیله آب انجام می شود اما مقدار و نحوه قرار دادن در آب و با درجه حرارت متفاوت است .

۲- پخت بوسیله گرمی خشك در این روش ماده غذایی بدون استفاده از مایعات عادی طبخ می شود انواع آن شامل : كباب یا برشته كردن ، روی آتش سرخ كردن ، گوشت كباب كن شبكه ای ، باربیكیوانیك ، سرخ كردن می باشد (در سرخ كردن از مایع روغن یا كره استفاده شود)

۳- اشعه دادن : بوسیله اشعه مادون قرمز یا میكرویو می باشد این روش سریعترین روش پخت می باشد و به عنوان روش پخت نوین در حال تحول و تكامل بیشتر است.

سرو كردن غذا :

درمحل سرو غذا پیشخوان و میز كار و كلیه لوازم و وسایل مصرفی باید كاملاً تمیز و ضد عفونی شده باشند مواد غذایی داغ در كلیه مراحل سرو غذا باید حداقل در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود و از هر افت درجه حرارت اجتناب شود .

مواد غذایی سرد مانند سس های سرد، سالاد اولویه ، سالادها در درجه حرارت ۵/۴ درجه سانتیگراد یا فارنهایت نگهداری كنید.

حداكثر زمان نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی طبخ شده در خارچ از یخچال ۲ ساعت می باشد.

درصورتیكه می خواهید غذا بیشتر از ۲ ساعت خارج از یخچال نگهداری كنید حتماً غذا را در یخچال نگهداری كنید .

برای نگهداری مواد غذایی پخته و انتقال غذا بلافاصله اقدام نموده و غذا را در ظرفهای كم عمق و در حد امكان حجم كم تقسیم كنید و برای گرم كردن مجدد مقدار لازم برای مصرف را از یخچال خارج نموده و بسرعت و كامل گرم نمایید سپس مصرف كنید .

هر مقدار غذای مانده در یخچال بیشتر از ۲ ساعت را دور بریزید و استفاده نكنید .

حداكثر زمان نگهداری غذا در یخچال ۴-۳ روز می باشد برای نگهداری غذای پخته بمدت طولانی تر باید آنرا ار ابتدا منجمد نموده و در فریزر –۱۸ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .

بهترین دمای یخچال :

1- ۵ درجه سانتیگراد (۴۰ درجه فارنهایت) این دما باعث كاهش رشد باكتریها می شود این دما باكتری ها را نمی كشد اما از تكثیر آنها جلوگیری می كند و بدلیل آنكه تعداد باكتری ها كمتر هست احتمال بیمار شدن كاهش می یابد .

۲- غذا را در بیرون یخچال حداكثر ۲ ساعت قابل نگه داشتن هستند و غذای گرم و داغ یسرعت باید به سرعت به یخچال منتقل شود .

۳-بطور كلی مواد غذایی بمدت ۲ تا ۳ روز در یخچال سالم می مانند . ظرفشویی آشپزخانه باید با مقدار یك قاشق چایخوری كلر (۵۰ میلی لیتر) در یك لیتر آب ضد عفونی شود .

ذرات و بقایای غذاها در سیفون ظرفشویی ها محیط مناسبی برای رشد باكتری ها هستند .

۴-هرگز اجازه ندهید گوشت قرمزخام ، گوشت مرغ یا ماهی در تماس با سایر مواد غذایی قرار گیرد . شستشوی ناقص یا تمیز كردن با پارچه نم دار باكتری ها را پاك نمی كند و شستن تنها با آب و صابون هم در از بین بردن باكتری ها كاملاً مؤثر نیست لذا برایجلوگیری از آلوده گی متقاطع از تخته گوشت به توصیه FDA مراحل ذیل را دنبال كنید .

الف ) از تخته گوشت صاف و سطح از جنس HARD MAPLE یا موادی NON-POROUSمانند پلاستیك و عاری از ترك و خراش استفاده كنید .

ب) تخته گوشت را با آب داغ و صابون بشویید و از برس مناسب جهت رفع ذرات مواد غذایی استفاده كنید ، سپس سطح تخته گوشت را با یك قاشق غذاخوری یا ۵ میلی لیتر CHLORINE BLEACH در یك لیتر آب ضدعفونی كنید .

ج) همیشه پس از استفاده از تخته گوشت برای مواد خام و قبل از آماده سازی مجدد مواد را شسته و ضد عفونی كنید . بخاطر داشته باشید كه همیشه از یك تخته گوشت برای مواد غذایی كه پخت می شوند مانند ماهی خام ، و یك تخته گوشت برای مواد غذایی كه بلافاصلع استفاده می شوند مانند ماهی پخته ، میوه و سبزیجات تازه و نان و … استفاده كنید .

استفاده از تخته گوشتهای یكبار مصرف یك انتخاب جدید ومناسب می باشد .

سرد كردن :

قوانین سرما

۱-غذا را بسرعت سرد كنید زیر دمای سرد از تكثیر بسیاری از باكتری های خطرناك موجود جلوگیری می نماید (اغلب مردم فكر می كنند گذاشتن غذای داغ در یخچال به آن صدمه میزند در صورتی كه صحیح نیست)(مواد غذایی داغ به یخچال صدمه نمی زنند).

مهمترین نكته این است كه سرد كردن درست موتد غذایی شما و خودتان را سالم نگه می دارد .

۲- دمای یخچال را بیشتر از ۴ درجه سانتیگراد و فریزر ۱۸- درجه سانتیگراد تنظیم نكنید .

۳- غذاهای فاسد شدنی وغذاهای آماده و غذاهای مانده را در ظرف مدت دو ساعت سرد كرده یا منجمد كنید .

۴- مقدار زیاد مواد غذایی مانده را در ظروف كم عمق برایسریع سرد شدن قرار داده و در یخچالقرار دهید .

۵- یخچال را خیلی پر نكنید (هوا سرد می بایست بتواند حركت كند تا غذا را سالم نگه دارد)

۶- MARINATE مواد غذایی را در یخچال نگهداری كنید.

۷- در پیك نیك خانوادگی یا باربی كیو برای سرد نگه داشتن مواد غذایی فساد پذیر غذا را با كولر سرد كنید یا از یخ یا بسته های سرد استفاده كرده و غذا را سرد كنید .

- هرگز مواد غذایی یخ زده را برای آب كردن یخ در دمای اطاق قرار ندهید در یخچال می توانید با اطمینان از سلامت ماده غذایی عمل آب كردن یخ را انجام دهید .

۴-۵ پوند ماده غذایی طی مدت ۲۴ ساعت در یخچال آب می شود .

- در خارج یخچال می توانیم با غوطه ور سازی در آب سرد انجام دهید (آب را هر نیم ساعت برای حفظ سرمای آب تعویض كنید)

- شما می توانید مواد غذایی را در میكرویو یخ زدایی كنید اما باید فوراً آن را پخت كنید .

سلامت تخم مرغ :

برای جلوگیری از بروز بیماری های با منشاء غذایی از تخم مرغ تازه را بدقت جابه جا شود ، حتی تخم مرغهای تمیز و ترك نخورده ممكن است آلوده به سانحولا بوده و باعث بروز عفونت های روده ای شود .

اولین گام در تهیه غذای سالم نظافت و تمیزی است

تمیز كردن سطوح :

- برای تمیز كردن سطوح آشپزخانه از حوله كاغذی استفاده كنید و اجرام بیماری زا را با حوله دور بیاندازید و اگر حوله پارچه ای استفاده می كنید آن را اغلب شستشو كرده و با آب داغ بشوئید .

- توجه: دستتان را با حوله ای كه قبلاً برای تمیز كردن گوشت قرمز، مرغو آب غذاهای دریایی آغشته شده خشك نكنید .

- سطوح برش (تخته گوشت) ظروف و وسایل پس از آماده كردن هر جزء غذا با آب داغ و صابون بشوئید ( شستشو با محلول كلر یك قاشق چایخوری كلر در یك لیتر آب)

(برای ضد عفونی كردن سطح می باید محلول بمدت ۱۰ دقیقه در سطح تماس یابد تا اثر ضد عفونی كننده داشته باشد)

- سطوح برشی صدمه دیده (چوبی، پلا ستیكی را تعویض كنید)

- (بتاكتری ها در ترك ها و شكافها تخته برش گوشت به سختی نمیز می شوند)

- سطوحی كه مواد غذایی را قرار می دهید قبلاً كاملاص تمیز كنید .

- برای پیشگیری از آلوده شدن مواد غذایی در یخچال با شیرابه گوشت و مرغ و ماهی آنها را قبلاً در كیسه های پلاستیكی یا ظروف درب بسته قرار دهید .(SEALIT)

- SEPARTEجابه جایی كردن نادرست مواد خام (گوشت مرغ و ماهی) می تواند مرحله ای از آلودگی متقاطع باشد .

- مواد گوشت خام ، مرغ و ماهی را از سایر مواد غذایی جدا نگه دارید .

- در صورت امكان یك تخته برش برای گوشت های خام و یك تخته جدا برای سایر مواد عذایی استفاده كنید .

- اولین اصل نگهداری مواد فساد پذیر در یخچال یا فریزر است .

بهترین راه تمیز كردن پیشخوان آشپزخانه kitchen counters :

سفید كننده ها و تمیز كننده ها ی تجاری بهترین ضدعفونی كننده ها هستند . آب مقطر آشغال و كثیفی قابل دیدن را از بین می برد و آب داغ و صابون خوب عمل می كند اما ممكن است باكتری ها را از بین نبرند لذا باید با عوامل ضد عفونی كننده این كار را انجام دهیم .

اسفنج و پارچه (خشك كن) ظروف را باید تمیز و ضد عفونی نموده بخاطر اینكه در زمان مرطوب بودن می توانند باكتری ها را منتقل كرده و رشد آنها را افزایش دهند .

سالمترین روش دیفراست گوشت مرغ و ماهی

۱- یخچال ۲- آون میكروبی ۳- قرار دادن بسته های گوشت در بسته های پلاستیك درب بسته و ضد آب كه در آب سرد غوطه ور شده و آب آن حوضچه ها را هر نیم ساعت تعویض كنند .

(تعویض آب بدلیل اطمینان از سرد نگه داشتن گوشت كه عامل مهمی در كاهش رشد باكتریها در قسمت خارجی كه باز شده در مقایسه با قسمت های داخلی كه هنوز باز نشده است شود .)

در میكرویو باید حدود ۵ سانتی متر فاصله بین دیواره آون و ماده غذایی فاصله گذاشت كه امكان گردش و چرخش گرما داده شود .

مواد غذایی كه در میكرویو باز میشوند باید بلافاصله مصرف شوند .

توجه : گوشت مرغ و ماهی را رئی پیشخوان یا بدون آب سرد داخل ظرفشویی قرار دهید بخاطر اینكه باكتریها در دمای اطاق بسرعت تكثیر می یابند .

مواد غذایی گرم باید ظرفمدت ۲ ساعت بعد از پخت مصرف شده و یا در دمای یخچال ۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند . در یخچال بمدت ۵-۳ روز در یخچال سالم می مانند.

تخم مرغ :

از تخم مرغ سالم استفاده كنید و در یخچال نگهداری كرده و بمدت ۳ هفته قابل نگهداری است .

عوامل تضمین كننده سلامت مصرف تخم مرغ

۱- رعایت كاملنظافت و تمیزی (شستشو دستها و وسایل و لوازم)

۲- پخت صحیح و كامل

۳- سرو در شرایط مناسب

۴- سرد كردن و سرد نگه داشتن صحیح

اهمیت دما :

سالیانه ملیونها نفر در اثر باكتری های خطرناك مواد غذایی بیمار می شوند .

خیلی از مردم بیماری خود رابه باكتری با منشاء غذایی مرتبط نمیدانند و آنرا می دانند شما می توانید ظرف مدت ۲۰ دقیقه تا ۶ هفته پس از خوردن غذا به انواع باكتری های خطرناك آلوده شده وبیمار شوید.

در اطفال ، زنان حامله و افراد مسن و كهنسال بیشترین خطر بروز بیماری ها با منشاء غذایی وجود دارد و همچنین افرادی كه سیستم ایمنی بدنشان در اثر بیماری مانند AIDS ایدز ، مرض قند و بیماری های كلیوی و پیوند اعضاء هم در معرض خطر هستند .

تنها راه اطمینان از تخریب و از بین رفتن باكتریهایی با منشاء غذایی فقط كنترل دمای پخت مواد غذایی بخصوص مواد گوشتی مانند گوشت قرمز ، مرغ ، ماهی ، همبرگر و غیره اكتفا كردن به رنگ آن در اثر پخت می تواند گمراه كننده باشد و مطمئن ترین راه كنترل دما می باشد . به منظور منترل مانومتر را به اندازه ۲ اینچ در گوشت فرو برده و بعد از مدت ۳۰ ثانیه دما را ثبت و كنترل می كنیم .

توجه كنید : رنگ ناشی از پختن گمراه كننده و گول زننده است .

CHILL سرد كردن: زمانیكه در مورد نگهداری بصورت سرد شك دارید آن ماده غذایی را دور بریزید .

خطر : هرگز مواد غذایی را كه بو و رنگ غیر عادی دارند مزه نكنید و اگر هنوز استفاده نكرده اید دور بیاندازید.

كپك زدگی:

كپكی كه بر روی هر نوع ماده غذایی می بینید مانند نك كوه یخ بوده و خطرواقعی آن پنهان می باشد . سمومی كه كپك ها ایجاد مینمایند درزیر سطح پوست یافت شده و كندن تكه كپك زده بر روی مواد غذایی را انجام دهید اما! در عین حال اكثر غذاهای كپك زده را باید دور بیاندازید.

دمای مناسب یخچال :

دمای یخچال باید ۵ درجه سانتیگراد باشد .

دمای ۵ درجه سانتیگراد یا كمتر به این خاطر اهمیت دارد كه رشدباكتری ها را كاهش می دهد .

این دما باكتری ها را نمیكشد اما ازتكثیر و افزایش آنها جلوگیری كرده و تعداد آنها در حد كم است كه احتمال بیمار شدن در اثر مصرف آنها خیلی كم است . ( فریز كردن در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد رشدباكتری ها را متوقف كرده ولی باكتری هایی كه قبلاً رشد كرده اند را نمی كشد )

 

منبع :

سایت پزشکان بدون مرز

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...