رفتن به مطلب

مقاله ای درمورد تلویزیون


ارسال های توصیه شده

همترین اصل در پیاده سازی طرح تلویزیون دیجیتال ان است که بدانی قرار است چه نوع سرویسی را به مردم ارائه دهی.اگر فقط صدا و تصویر را ارائه دهی شاید طراحی شبکه تلویزیونی و رادیویی چندان پیچیده نباشد ولی مشکل از انجا اغاز می شود که بحث ارائه امکانات جانبی پیش بیاید. با راه‌اندازی شبكه های پخش دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی، نسل جدیدی از تلویزیون‌های آنتن سرخود پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. این تلویزیون‌ها قادرند كه در همه جای خانه، حتی در باغ و فضای باز فقط با یك آنتن معمولی، بدون در نظرگرفتن جهت خاصی برای آنتن، برنامه‌های مختلف تلویزیونی را دریافت كنند. قدم نهادن به دنیای تلویزیون‌های دیجیتالی، قابل مقایسه است با گذار از دوران صفحات گرامافونی به دوران دیسك های موزیك سی.دی. بیش از ده‌ها سال است كه برنامه‌های تلویزیونی فقط از طریق آنتن‌های فرستنده و یا كابل‌های تلویزیونی، پخش میشده كه نوع امواج ارسالی، تا كنون آنالوگ بوده است. مانند سیستم‌های پال در اروپا، سكام در ایران و NTSC در امریكا و كانادا، كه برای همگی تلویزیون‌های خانگی قابل دریافت و پخش بوده است. چون تلویزیون‌های كنونی فقط قابلیت گرفت

 

چکیده

 

مهمترین اصل در پیاده سازی طرح تلویزیون دیجیتال آن است که بدانی قرار است چه نوع سرویسی را به مردم ارائه دهی.اگر فقط صدا و تصویر را ارائه دهی شاید طراحی شبکه تلویزیونی و رادیویی چندان پیچیده نباشد ولی مشکل از

انجا اغاز می شود که بحث ارائه امکانات جانبی پیش بیاید.در این روش مرکز فرستنده می تواند همراه با ارسال صدا

وتصویرتمامی موُلفه های دیجیتالی را نیز ارسال نمایید. تولید دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی جدید از آنجا آغاز میشود كه، بوسیله یك دوربین فیلمبرداری دیجیتالی، صحنه‌ها فیلمبرداری می‌شوند، كه به معنای آن است كه صدا و تصویر هركدام بصورت دیجیتال (رقمی- صفر و یك) ضبط میشوند و به‌همین ترتیب در ادامه خود، از مركز فرستنده تلویزیونی، صدا و تصویر بصورت دیجیتالی پخش میشوند. از اینجا به‌ بعد فقط تلویزیون‌هایی قادرند این برنامه‌ها را دریافت كنند كه به گیرنده‌های دیجیتالی مجهز باشند، تا بتوانند صدا و تصویر را همانطور كه قبلاً بصورت دیجیتال كدگذاری شده‌اند (Coding)، بصورت اولیه‌شان برگردانند (Decoding)، این عمل بوسیله دستگاهی بنام ‹‹ دیكدر Decoder ›› انجام میشود.

 

 

* تلویزیون کابلی - تلویزیون دیجیتال DVB - - ارسال دیتا *

 

مقدمه

 

مهمترین اصل در پیاده سازی طرح تلویزیون دیجیتال ان است که بدانی قرار است چه نوع سرویسی را به مردم ارائه دهی.اگر فقط صدا و تصویر را ارائه دهی شاید طراحی شبکه تلویزیونی و رادیویی چندان پیچیده نباشد ولی مشکل از انجا اغاز می شود که بحث ارائه امکانات جانبی پیش بیاید. با راه‌اندازی شبكه های پخش دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی، نسل جدیدی از تلویزیون‌های آنتن سرخود پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. این تلویزیون‌ها قادرند كه در همه جای خانه، حتی در باغ و فضای باز فقط با یك آنتن معمولی، بدون در نظرگرفتن جهت خاصی برای آنتن، برنامه‌های مختلف تلویزیونی را دریافت كنند. قدم نهادن به دنیای تلویزیون‌های دیجیتالی، قابل مقایسه است با گذار از دوران صفحات گرامافونی به دوران دیسك های موزیك سی.دی. بیش از ده‌ها سال است كه برنامه‌های تلویزیونی فقط از طریق آنتن‌های فرستنده و یا كابل‌های تلویزیونی، پخش میشده كه نوع امواج ارسالی، تا كنون آنالوگ بوده است. مانند سیستم‌های پال در اروپا، سكام در ایران و NTSC در امریكا و كانادا، كه برای همگی تلویزیون‌های خانگی قابل دریافت و پخش بوده است.

 

چون تلویزیون‌های كنونی فقط قابلیت گرفتن و پخش برنامه های آنالوگ را دارند، باید دستگاه كوچك جدیدی بنام STB1 به آنها وصل شود تا امكان گیرندگی برنامه‌های دیجیتالی DVB-T 2 را نیز دارا شوند. این تلویزیون‌ها و این سیستم دریافت برنامه‌ها، بظاهر مانند تلویزیون‌های قبلی و قدیمی 50 سال پیش می‌باشند كه آنتنی بر پشت بام داشتند. ولی در اصل با آنها تفاوت اساسی دارند، از جمله:

 

- صدای ایده‌آل مانند CD همراه با امكان پخش استریو با 5 كانال شبیه Dolby AC3

- امكان استفاده از بخش‌های خدماتی و كاربردی مختلف مانند اینترنت و پست الكترونیكی Email

- امكان پخش برنامه‌های خدماتی همراه و همزمان با یك برنامه تلویزیونی مانند EPG 5

- پخش برنامه‌ها با قدرت كمتر در مقایسه با سیستم پخش آنالوگ، در نتیجه مصرف برق كمتر برای مراكز فرستنده

- و بسیاری امكانات دیگر.

روشهای پخش ودریافت دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی:

پخش ودریافت دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی به سه طریق ممكن می باشد:

 

از طریق كابل ((DVB-C Cable(شکل1-1): بدین صورت كه از مراكز فرستنده تلویزیونی به تك،تك خانه‌ها كابل‌كشی میشود و برنامه‌ها بصورت سیگنال‌های دیجیتالی-الكتریكی از طریق كابل‌های مخصوص انتقال تصویر (Coaxial Cable) مستقیم به خانه‌ها منتقل می‌شود.وتوسط گیرنده های دیجیتالی (شکل 1-4- )دریافت وبعد از پردازش و جداسازی در اختیار مشترک قرار میگیرد.

برای مراكز شهرها و مناطق پر جمعیت و مناطق مسكونی آپارتمانی كه با كابل كشی كمی بتوان همزمان تعداد زیادی خانوار را تحت پوشش قرار داد، و همچنین بعلت اینكه در شهرهای بزرگ ساختمان‌های بلند مانعی جدی برای پخش امواج تلویزیونی می باشند، بیشتر از این روش استفاده میشود.

 

 

1-1-انتقال دیتا ازطریق کابل

 

از طریق ماهواره(DVB-S) (Satellite)(شکل1-2) : در این روش ابتدا از مراكز فرستنده تلویزیونی، برنامه‌ها از طریق كابل به ایستگاه‌های زمینی ماهواره ای منتقل می‌شوند و بعد از طریق ماهواره‌های تلویزیونی كه بر روی مدار زمین در حركتند، نقاط مشخصی از كره زمین را تحت پوشش قرار می‌دهند. مصرف‌كنندگانی كه تحت پوشش قرار گرفته‌اند می‌توانند با نصب آنتن‌های بشقابی، از برنامه‌های تلویزیونی دیجیتالی استفاده كنند.

 

1-2- انتقال دیتا از طریق ماهواره

 

این روش بیشتر برای مناطق مسكونی پراكنده و یا دور از مراكز فرستنده تلویزیونی پیشنهاد میشود.

از طریق آنتن((DVB-T Terrestrial)): در این شیوه، فرستنده تلویزیونی، برنامه‌ها از طریق كابل به آنتن‌های مختلفی در شهر و یا منطقه مورد نظر انتقال مییابد. این آنتن‌های عظیم مركزی امواج را در چندین جهت همزمان پخش میكنند تا منطقه مورد نظر را بپوشانند. با توجه به محدود بودن قدرت پخش امواج، (برای جلوگیری از خطرات احتمالی تاثیر سوء امواج بر انسانها Electro smog ) این آنتن ها را باید در فواصل مشخصی، تكرار كرد. معمولاً پخش از طریق چندین آنتن بطور همزمان، باعث سایه افتادن روی تصاویر تلویزیونی و یا كلاً خراب كردن تصاویر می‌شود كه برای جلوگیری از این مشكل، از تكنیك های بسیار پیچیده‌ای استفاده شده، كه فقط در پناه فن آوری مدرن دیجیتالی و برنامه های بسیار قوی و پیچیده كامپیوتری میسر شده است. با این روش، با داشتن یك آنتن رومیزی و اتصال آن به STB می توان براحتی برنامه های تلویزیونی را كه بصورت دیجیتالی پخش شده‌اند، دریافت كرد. و در مناطقی كه بطور كامل و قوی تحت پوشش قرار دارند، می‌توان با یك تلویزیون پرتابل در فضای باز تلویزیون تماشا كرد.

 

 

1-3- انتقال دیتا ازطریق آنتن

 

تفاوت اصلی این سه نوع پخش در روش مدوله كردن(Modulation) سیگنالهای ارسالی میباشد.

برای انتقال برنامه‌های تلویزیونی به‌روش DVB-T میبایست یك آنتن مركزی امواج را در تمامی جهات پخش كند و تلویزیون‌های دیجیتالی با آنتن سر خود و یا آنتن‌های پشت بام، می توانند برنامه‌ها را در فاصله حدود 150 كیلومتری دورتادور آنتن مركزی دریافت كنند

 

3- دریافت :

 

دریافت بدون اشكال امواج و یا به‌عبارتی دیگر، برنامه‌های تلویزیونی، بستگی به فاصله هر تلویزیون تا مركز پخش دارد. در حوالی مركز پخش، تلویزیون‌ها قادرند در همه جا فقط با یك آنتن كوچك رومیزی و یا آنتن سرخود، برنامه‌ها را براحتی دریافت كنند و دیگران در فواصل دورتر، با نصب آنتن ساده‌ای در فضای باز و یا بهتر از آن، بر روی پشت بامشان، میتوانند برنامه‌های پخش شده را دریافت كنند. در انتقال صدا و تصویر به‌صورت دیجیتالی برای تلویزیون‌های دیجیتالی با آنتن رومیزی، نوع جدیدی از مدولاسیون استفاده میشود كه این مدولاسیون بطور مشخص با تمامی شرایط انتقال تصویر و صدا برای تلویزیون‌های آنتن سر خود مطابقت دارد و در نوع خود منحصر‌ بفرد است. این طریقه مدولاسیون در مقایسه با ارسال امواج بصورت آنالوگ، بر كانال‌های نزدیك خود تاثیرسوء ندارد و در ارسال و پخش امواج در همه طرف، بدون بوجود آمدن تداخل امواج و سایه انداختن امواج بر هم عمل میكند. و همچنین، همه گیرنده‌ها بدون جهت یابی خاصی برای آنتن‌هایشان میتوانند برنامه‌های تلویزیونی دیجیتالی را با كیفیت بالایی دریافت كنند.

 

1-4- بلوک دیاگرام یک گیرنده کابلی

 

پخش برنامه‌های تلویزیونی بصورت دیجیتالی، شروعی است برای فن‌آوری تلویزیون‌های همراه (Mobile Television). همانطور كه هم‌اكنون در هر اتومبیلی میتوان بسادگی به رادیو گوش داد، بزودی باید انتظار تلویزیون را در هر اتومبیلی داشته باشیم. كارخانجات اتومبیل‌سازی مرسدس بنز (Daimler Chrysler) و ب-ام-و (BMW) مدتهاست كه با این طرح مشغول هستند البته با در نظر گرفتن این نكته كه، به‌ محض حركت اتومبیل، مانیتور تلویزیون جلوی راننده خاموش میشود ولی سرنشینان صندلی عقب می‌توانند همچنان برنامه تلویزیونی خود را در حین حركت هم پیگیری كنند.

 

4- انواع سرویسها :

 

میتوانیم این سرویسها را به این ترتیب دسته بندی کلی نماییم

1- سرویسهای یکطرفه بدون نیاز به خط برگشت

2- سرویسهای دو طرفه غیر اختصاصی برای کاربر

3- سرویسهای دو طرفه اختصاصی برای کاربر

اما نظریه های دیگری نیز در این زمینه هست :

سرویسهای ارتباطی یکطرفه مثل تلویزیون سنتی

سرویسهای ارتبا طی بین مخاطب و مخاطبchat

سرویسهای ارتبا طی بین مخاطب و برودکستر VOD

 

 

5- امکانات تلویزیون شخصی :

 

5-1- (Electronic Program Guide) EPG: با توجه به تعدد كانالها و نفوذ برنامه‌های هر كانال امكان انتخاب برنامه‌های مورد نظر از میان خیل برنامه‌ها بسادگی امكانپذیر نیست EPG این امكان را به بیننده می‌دهد كه برنامه مورد نظر خود را به همراه توضیح محتوای برنامه، بازیگران،... زمان پخش و دیگر اطلاعات برنامه را ببیند. در نسخه‌های ابتدایی فقط لیست طولانی برنامه‌ها در دسترس بود و هیچ تعاملی با برودكستر وجود نداشت ولی اكنون با سیستم متادیتا امكان جستجو با عناوین مختلف مثل زمان، ژانر، بازیگر... فراهم آمده است. از دیگر قابلیتهای EPG می‌توان موارد زیر را ذكر كرد. ساپورت(video on demand): هر چه درEPG انتخاب شود سیستمitv برای بیننده بطور اختصاصی ارسال نماید.

 

- از طریق EPG می‌توان به اینترنت دسترسی پیدا نمود. چت كردن و میل را چك نمود.

- قرار دادن محدودیت برای بچه‌ها از طریق توانایی انتخاب برنامه‌های برای ضبط در آینده و قابل تطبیق با PVR

 

5-2- (Video On Demand) VOD: با استفاده از PVR در سیستم VOD بیننده می‌تواند به محتوای مورد نظر دسترسی پیدا كند. هر چند این حالت برای تلویزیون خطی ایده‌آل آرمانگرایانه است ولی بحث (Near Video On Demand) NVOD به این معنی است كه یك محتوای مشخص در یك دوره زمانی مشخص تكرار می‌شود و به ببینندگان بیشتری امكان می‌دهد تا محتو ا را ببینند. در VOD بیننده پس از انتخاب محتوا، بستگی به نوع طراحی شبكه و نرخ بیت تخصیص یافته، باید منتظر باشد تا محتوا روی هارد قرار گیرد و بعد در وقت فراغت می‌تواند از محتوا استفاده كند. در این سیستم نیاز به خط برگشت بوده و گیرنده و سرورهای بسیار پیشرفته و گرانقیمت برای ارائه سرویس نیازمند است. شركتهای آمریكایی بالا تغییر سیستمهایشان از یكطرفه به دوطرفه و ارائه VOD 50 بیلیون دلار سود كرد. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2010 حدود 7/67 میلیون خانواده آمریكایی و 8/42 خانواده انگلیسی به محتویات VOD دسترسی داشته باشند.

 

5-3- اینترنت: چنانچه در طراحی سیستم فنی ارائه خدمات با نرخ بیت بالا و دوطرفه پیش‌بینی شده باشد می‌توان اینترنت را با سرعت مناسب به كاربران ارائه داد و لازمه اینكار شبكه سلولار با سلولهای كوچك و گیرنده‌های مجهز و... در مجموع می‌توان گفت اوج كار itv ارائه اینترنت و VOD است كه در اینترنت علاوه بر بحث نرخ بیت بحث امنیت نیز باید مدنظر گرفته شود.

5-4- بازی : آمارها نشان می‌دهدكه از میان سرویسهای متنوعitv chat, bank, localnews), (weather, shopping sport, movies, این سرویس بیشترین طرفدار را دارد. بازی یكی از عمده‌ترین و پرطرفدارترین بخش itv است. در سال 2001 ركورد

3 میلیون بازی روز در سیستم itv ثبت شد. به گزارش BBC كمپانیهای ماهواره و كابل بالغ بر 4 میلیون پوند از itv game درآمد داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شد در سال 2006 به 7/2 میلیون پوند برسد زیرا هنوز سیستم itv به اوج كارآیی خود نرسیده است. بازیهای itv شامل بازیهای بسیار ساده تا بازیهای پرتحرك است. اكثر بازیهای ساده نیاز به خط برگشت ندارد. به علت اقبال عمومی به بازی شركتهای ارائه‌دهنده روشهای مختلف پرداخت هزینه شارژ را جهت جذب مشتری امكانپذیر نمودند كه شامل پرداخت به ازای هر بازی، آبونمان شدن، مشترك شدن در بازیها بود. بطور معمول گفته می‌شد كه هر بازی 50 pence هزینه برمی‌دارد.

 

5-5- تجارت : در این سیستم تمام كارهای تجاری مانند (خرید، فروش، تبادل، مسائل مالی، بانكداری، انتقال پول از حساب، تبلیغات و...) را می‌توان از طریق تلویزیون انجام داد. قرار دادن اطلاعات بیشتر نسبت به موضوع مورد تبلیغ، امكان درخواست اطلاعات بیشتر از طریق بیننده در مورد جنس تبلیغ شده از طریق تلویزیون و ارسال اطلاعات بیشتر توسط تبلیغاتچی ما تحرك میل و رغبت بیشتر بیننده برای خرید، شریك شدن در رقابت تنگاتنگ بازار، رأی‌گیری، نظرسنجی و... از قابلیتهای تجاری تلویزیون.

تبلیغات در تلویزیونی تعاملی :

 

تبلیغات تلویزیون سنتی فعلی فقط نقطه آغاز تبلیغات تعاملی در تلویزیون است. هنگامی كه این تبلیغات از تلویزیون پخش می‌شود در صورت تمایل، بیننده می‌تواند وارد محیط تعاملی شده و در این مرحله آغاز تبلیغات itv شروع می‌شود. بر فرض اگر اتومبیلی در حال تبلیغ شدن است بیننده در محیط تعاملی می‌تواند از زوایای مختلف اتومبیل، رنگها، طرحهای مختلف و... اتومبیل را مشاهده كند. در صورتیكه اطلاعات بیشتری راجع به این اتومبیل می‌خواهد آدرس و مشخصات خود را از طریق تلویزیون برای تبلیغاتچی می‌فرستد. در حقیقت تلویزیون سنتی 40-30 ثانیه تبلیغات را پخش عمومی می‌كند ولی چنانچه بیننده وارد محیط itv شود دیگر این محیط بطور اختصاصی برای آن بیننده اختصاص دارد كه در این محیط بطور تفصیل، اصل ماجرا و تمام قسمتهای مورد تبلیغ را نمایش می‌دهد. اگر صاحب تبلیغات نیاز به آدرس و شماره تلفن، خرید online جنس مورد نظر، انتخاب، پرداخت پول از حساب بیننده داشته باشد نیاز به خط برگشت دارد وگرنه می‌توان به خط برگشت نیاز نیست. به نوعی این مبحث شامل فروش تلویزیونی و T-shopping می‌باشد

 

1-تلویزیون مدرنENHANCEDTV))

2-تلویزیون مدرن یكطرفه

 

در این حالت بینندگان از یكسری قابلیتهایبیشتری به نسبت تلویزیونهای سنتی برخوردار می‌گردند. این تعامل یكطرفه می‌تواند دربرنامه‌های مستند، كودكان، ورزشی، ... مورد استفاده قرار گیرد. شبكهABCدر برنامه مستندی بنام walkingwith beastsبه گونه‌ای امكانات را فراهم آورده بود كه بیننده می‌توانست چهارسطح متفاوت اطلاعات را براساس نیاز خود در اختیار داشته باشد. اولین سطح، همانندتلویزیون سنتی برنامه مستندی بود كه فقط تصویر را در اختیار بیننده قرار می‌داد.سطح دوم علاوه بر تصویر اصلی یكسری اطلاعاتی راجع به شخصیت اصلی فیلم را نیز همزماندر اختیار قرار می‌داد. در سطح سوم درباره اطلاعات جانبی محیطی اطلاعات در اختیاربیننده قرار می‌داد. در سطح چهارم پشت صحنه و مدلهای ساخته شده و انیمیشن‌سازیهانشان داده می‌شود. انتخاب هر مرحله بواسطه دكمه‌های خاص موجود روی ریموت كنترل مسیراست. در این نوع سرویس نیازی به خط برگشت بین بیننده و برودكستر نیست. برنامه دیگردر دسامبر 2-2 توسطABCبنامlong wayto the top ساخته شد.

این برنامه برای كنسرت و موسیقی بوده و بهبیننده امكان می‌دهد كه از زوایای مختلف دوربین را انتخاب كنند. در این حالت زوایایمختلف محل كنسرت می‌تواند در معرض دید بیننده باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 81%بینندگان از این سیستم راضی بوده‌اند.

 

Interactivesport:

در بعضی از كشورها از جمله انگلستان ازسیستم ارائه برنامه‌های ورزشی بصورت تعاملی استفاده نموده‌اند از جمله برنامه‌هایopen golftournument meteractiveبالغ بر 3/1 میلیون تماس در طول چهار روز را ركورد زد. در این حالتمی‌توان شرح فعالیتها و زندگی و قابلیتهای رقیب، موقعیت، انتخاب زاویه دوربین را ازطریق تلویزیون انتخاب نمود.

رأی‌گیری:

 

شبكه skywayبرای بهترین عنوان خبر سیستمی رأی‌گیری را فعال نمود و تا مارس2000 ركورد 2 میلیون رأی را بدست آورد. در این سیستم نیاز به خط برگشت می‌باشد.

 

كوئیز: در این حالت برودكستر مسابقات چهار جوابیرا طراحی كرده و پخش می‌كند بینندگان بوسیله خط برگشت جواب درست را ارسال می‌نماینداز میان چند میلیون شركت‌كننده فقط آنان كه جواب صحیح را ارسال كرده‌اند به مراحلبعد راه پیدا می‌كند و چون خیل كثیری از بینندگان در این مسابقه بوده‌اند حساسیتخاصی برای پیگیری ادامه مسابقه خواهند داشت. این سیستم نیاز به خط برگشت دارد.

 

6- مراحل ارسال و دریافت یک کانال کابلی(شکل1-5) :

فرستنده:

قسمت تصویر ویدئویی : همان تصویرویدئویی نهایی که باید ارسال شود.

قسمت فشرده سازی دیجیتال : اطلاعات در این قسمت توسط کمپرسورهای دیجیتالی به منظور اشغال پهنای باند کم

فشرده می شوند.

فرمت بندی رشته بیتها : در این قسمت اطلاعات توسط کودرها و به فرمتهای استانداردکدبندی می شوند.

کنترل کدبندی فرکانسها : دراین قسمت فرکانسها از نظر کدبندی تست می شوند.

تقویت دامنه

مدولاسیون دیجیتالی : مدوله کردن اطلاعات برروی یک فرکانس به صورت دیجیتال

تبدیل سیگنال دیجیتال به RF

7- کانال ارتباطی :

1) کابل کواکسیال

2) فیبر نوری

8- گیرنده :

1) مبدل سیگنال RF به دیجیتال

2) دمودله سازی دیجیتالی سیگنال

3) همزمان سازی دامنه و فاز

4) کنترل دکدر سیگنال

5) رمزگشایی فرمت تصویری

6) مدار دکمپرسور: این قسمت سیگنال فشرده شده مارا به همان صورت قبلی بازسازی می کند.

7) تصویر ویدئویی : آخرین مرحله می باشد

 

 

1-5- مراحل پروسه یک سیستم کابلی

 

7- کشورهایی که ازسیستم DVBاستفاده می کنند :

1) سوئد:

 

تست زمینی دیجیتال در 1999 آ‌غاز شد. شبكه شامل MFN و SFN می‌باشد. چهار مالتی‌پلكس 90% و پنج مالتی‌پلكس 50% مردم را پوشش می‌دهند. برای افزایش پوشش چهار مالتی‌پلكس به 98% برنامه‌ریزی شده است. بخشی از برنامه‌ها پولی و بعضی مجانی هستند. با تصویب پارلمان سوئد در تاریخ یك فوریه 2008 آنالوگ قطع می‌شود. طبق برنامه، پوشش دیجیتال اولین MUX 99.8% و دومین MUX در نهایت 98% باشد. دیگر MUX نیزدر صورت نیاز بازار بوجود خواهد آمد. در دسامبر 2004 در اولین فاز قطع انالوگ را ‌آغاز كرد. در پاییز 2005 تلویزیون آنالوگ در سه منطقه Gotland, Gavle & Motol قطع می‌شود.

 

2)روسیه :

 

در حال حاضر پنج فرستنده DVB در حال كاربوده و قرار است یكی دیگر نیز راه‌اندازی شود. هم‌اكنون در حال تست چگونگی پخش همزمان DVB و آنالوگ (SECOM-K) هست. این کشوردر حال تست موبایل با صفحه LCD و خط برگشت GSM می باشد. از فوریه 2002تستهایی برای انتقال و دسترسی به اینترنت پرسرعت روی كانال34 از طریق فرستنده DVB در مسكو انجام شده است

 

3)کرواسی :

 

پایلوت آزمایشی سیستم DVB-T در می 2002 انجام شد. دو فرستنده با 250 وات نامی شهر زاگرب را با حدود 800000 سكنه پوشش می‌دهند. موضوع تست تداخل كانال مجاور (شامل دیجیتال دیجیتال و آنالوگ دیجیتال) بوده است نتیجه این تست تفاوت 23db بین دو كانال بود که در عمل آزموده شد. نتایج این تست در مدهای مختلف عملكرد برای پیاده سازی SFN نیز مورد توجه قرار گرفت. هنوز سند رسمی در مورد زمان خاموش كردن فرستنده و... موجودنیست.

 

4) بلژیک :

 

در بلژیک كابل نفوذ بسیار زیادی دارد.این کشور با چهار فرستنده DVB تست را آغاز نموده است همچنین این کشور تست SFN را مدنظر قرار داد بنابراین مد 8k با بالاترین Gurdinterval را جهت پخش در نظر گرفت بلژیك كلید موفقیت DVB-T را در دیتا سرویس و سرویسهای اینتركتیو می‌داند. انتخاب خط برگشت برای ترمینال سیستمهای پرتابل اكنون در دست مطالعه است یك فرستنده در بروكسل از ژوئن 2001 با مالتی‌پلكس دو برنامه شروع به كار كرده است . تست INTERACTIVE در منطقه Antwerp با خط برگشت ADSL با دو ایستگاه و دو فرستنده كه هر كدام در 2003 شروع به كار كردن شروع شده هر دو فرستنده برای پرتابل INDOOR طراحی شده است. گفته شده یكی از یك تعداد محدودی STB با هارددیسك بالا به مردم داده شده است. اهداف پروژه( (Digital Home Platform DHP بروی این اهداف متمرکز است:

 

1-شناخت تكنولوژی جدید،

2-توسعه تواناییهای جدید رسانه‌ای،

3-باورپذیری كاربر

 

پروژه تحقیقاتی DHP در 30 ژوئن 2003 به پایان رسید و تجربه حاصله در پروژه مشابه در سیستم كابل تلویزیون دیجیتال به نام Flanders Interactive در حال استفاده است. در بعضی شهرها اكنون سیستم دریافت پرتابل برقرار شده است. تاریخ خاموشی آنالوگ سال 2010 است همچنین این كشور در حال بررسی تلفیق دو نوع رسیور DVB-C و DVB-T با هم است.

 

پس به امید روزی كه تماشای تلویزیون، همانند رادیو در اتومبیل و یا مانند تلفن‌های همراه، در همه جا میسر باشد. بخصوص در سفرهای طولانی و خسته كننده زمینی با اتومبیل و اتوبوس، تماشای تلویزیون میتواند عاملی برای فراموشی گذر زمان طولانی بین راه باشد.

نقل از سایتhttp://www.dasres.com

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...