رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

:flowerysmile:با سلام خدمت مهندسین عزیز :a030:

تو این تاپیک قصد داریم مباحثی در مورد مدیریت پروژه عنوان کنیم، که یکی از بحثهای مهم در این زمینه کنترل کیفیت اجرا در پروژه های عمرانی هست.

بیشتر سعی بر این هست که با بحث و تبادل نظر و ارائه اطلاعاتمون به هم در یادگیری کمک کنیم . من برای این کار از کتاب مدیر پروژه 2 (مهندس علی خورشیدی) استفاده میکنم به این صورت که سعی میکنم خلاصه ای از مطالبی رو که خوندم اینجا قرار بدم .:ws49:

امید که با همکاری هم به نتیجه مطلوبی برسیم.:w16::w42:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تجهیز وآماده سازی پروژه های عمرانی

کلیات

استفاده از این مجموعه برای امورفنی و مشخصات اجرایی پروژه ها مفید می باشد.

چنانچه در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن اجرای کار مشخصات فنی منطقی تری وجود داشته باشد مهندسان مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی این موارد را صراحتا ذکرنمایند.

آماده کردن کارگاه

پس از تحویل کارگاه ، پیمانکار باید براساس ضوابط و مندرجات قرارداد نسبت به آماده سازی کارگاه اقدام نماید.

آماده سازی اولیه به منظور استقرار عوامل ارجایی و شروع کار به شرح زیر است:

تخریب ساختمان های موجود مانع از اجرا پروژه

ساختمانهای موجود و قدیمی که در محدوده عملیاتی پروژه و در محل اجرا و استقرار بناهای جدید بوده و به منظور انجام کار ، تخریبشان ضروری است باید با نظر کارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت اندازه گیری،صورت مجلس و تخریب شوند، این نوارد باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر گردند.

قبل از تخریب ساختمانها باید مسائل ایمنی و اصول فنی در مورد قطع و کنترل انشعابات خطوط آب،برق،تلفن و... با هماهنگی سازمانهای مسئول مراعات گردد.

ساختمانهای مربوط به آثار باستانی از شمول این قسمت خارج است.

 

مسطح نمودن محوطه،گودبرداری ها و زهکشی

چنانچه محوطه کارگاه دارای پستی و بلندی های زیاد باشد به نحوی که مانع از شروع اجرای عملیات گردد پیمانکار باید با نظر دستگاه نظارت نسبت به تسطیح محوطه تا تراز مورد نظر و پاک کردن ان اقدام نماید.

گودبرداری محل سازه ها باید با توجه به رعایت نکات ایمنی وحفظ ساختمانهای موجود هموجوارو رعایت مقررات ودستورالعملهی شهرداریها و وزرات کار صورت گیرد و تدابیر لازم هنگام گودبرداریها و حین عملیات ساختمانی در مورد حفاظت ساختمانهای همجوار اتخاذ گردد.پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده به شخص ثالث در اثر عدم رعایت نکات ایمنی خواهد بود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نقاط نشانه و مبدا

برای پیاده کردن قسمتهای مختلف پروژه و تعیین حدود قانونی کار و مرز عملیات قرارداد بر اساس نقشه های اجرایی مقدار کافی نقاط نشانه و مبدا از طرف کارفرما و دستگاه نظارت طی صورت جلسه ای هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرارداده خواهد شد.

این نشانه ها باید توسط پایه های بتنی 15*25وارتفاع 70 سانتیمتر ساخته شود و حداقل 20 سانتیمتر از آن از سطح زمین تسطیح شده اجرای عملیات بالاتر باشد.

پرکردن چاه ها،قنوات و اشجار

چاه های آب وفاضلاب و قنوات متروکه که در محوطه عملیاتی پروژه واقع شده اند وپرکردن آنها ضروری است باید با نظر دستگاه نظارت پرو ساخته شوند،نحوه اجرای عملیات و چگونگی پرداختحق الزحمه مربوط به آنها با نظر دستگاه نظارت و توافق پیمانکار صورت خواهد گرفت.بطور کلی لزوم قطغع اشجار باید قبلا به تصویب کارفرما رسیده باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
نقاط نشانه و مبدا

برای پیاده کردن قسمتهای مختلف پروژه و تعیین حدود قانونی کار و مرز عملیات قرارداد بر اساس نقشه های اجرایی مقدار کافی نقاط نشانه و مبدا از طرف کارفرما و دستگاه نظارت طی صورت جلسه ای هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرارداده خواهد شد.

این نشانه ها باید توسط پایه های بتنی 15*25وارتفاع 70 سانتیمتر ساخته شود و حداقل 20 سانتیمتر از آن از سطح زمین تسطیح شده اجرای عملیات بالاتر باشد.

نام دیگر این نقاط نشانه و مبدا بنچ مارک (Bench Mark) می باشه که در پروژه هایی اجرایی با B.M مشخص می شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بخش دوم

عملیات خاکی

تعریف

بطورکلی عملیات خاکی مشتمل است بر تمیز کردن بستر و حریم منطقه موردنظر از درختان و ریشه گیاهان برداشت خاک های نباتی و نامرغوب،خاکبرداری،گوبرداری،خاکریزی وکوبیدن خاک وبالخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق.

 

خاکبرداری وگودبرداری

کلیات

منظور از خاکبرداری و گودبرداری که عبارتست از برداشت خاک های محوطه،گودبرداری پی ساختمان و محل ابنیه فنی تاسیسات،برداشت خاک از منابع قرضه با وسائل،تجهیزات و ماشین آلات مورد تایید تا تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه ی اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت.

قبل از انجام هرگونه عملیات خاکی پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با توجه به برنامه زمان بندی پروژه و نحوه اجرای کار،نوع و تعداد ماشین آلات را به تایید دستگاه نظارت برساند.

شروع و تداوم عملیات خاکی باید طبق برنامه زمان بندی و پیش بینی شده بطور پیوسته ادامه یابد. تمامی مصالح حاصل از گودبرداری و خاکبرداری ها باید پس از تایید دستگاه نظارت وعنداللزوم پس از تایید آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما به مصرف خاکریزی ها برسد.

مصالح نامناسب باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محل های مناسب تخلیه و به فرم مورد قبول پخش و رگلاژ شود.

 

حفاظت و حراست تاسیسات موجود

هنگام عملیات اجرایی پیمانکار موظف است از تاسیسات و ابنیه فنی موجود در محل پروژه،به جز آنچه که تخریب آن در شرایط خصوصی پیمان یا نقشه های اجرایی پیش بینی شده،نظیر ساختمانها،تاسیسات جدید،لوله های آب وگاز ونفت،کابل های برق،تلفنريا،تاسیسات،ابنیه تاریخی و نظامی مجاور حفاظت و حراست نماید.قطع درختان موجود در محل اجرای پروژه به غیراز درختانی که قطع آنها در پروژه پیش بینی شده مجاز نمی باشد. مسئولیت صدمه دیدن اشجار و سایر تاسیسات و ابنیه در اثر اجرای عملیات بدون مجوز قبلی کلا به عهده پیمانکار بوده و علاوه بر مسئولیت رفع این صدمات باید جوابگوی مسائل حقوقی مرتبط با آن نیز باشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برداشت خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی

خاک های نباتی و یا فرسوده سطحی به خاک هایی اطلاق می شود که برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نباشند. لایه های خاک حاوی مواد آلی شامل ریشه های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن جزو خاک های نباتی محسوب می شوند.

خاکهای نباتی اضافی و بدون مصرف باید زیر نظر گروه نظارت به محل های تعیین شده حمل،تخلیه و فرم داده شوند.

در زمین های چمنی با پوشش تازک علفی برداشت تا 15سانتیمتر خاک نباتی توصیه می شود ولی در زمین های جنگلی عملیات تا برداشت کامل ریشه وکنده درختان و رسیدن به بستر مناسب ادامه می یابد.

خاکبرداری

منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی،مصالح قلوه سنگی،شن و ماسه و مصالح سنگی ریزشی و لغزشی از بستر رودخانه ها،صرفنظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح،شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمانها،سازه های فنی،راه های ارتباطی و تامین خاک از منابع قرضه می باشد.تمامی عملیات خاکبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی ودستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد. عملیات خاکبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش باید به طور همزمان صورت گیرد. کارهای بعدی باید بلافاصله پس از خاکبرداری صورت پذیرد. در هر حالت نباید سطوح خاکبرداری شده بیش از 72 ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرند.

در صورت انجام خاکبرداری اضافی توسط پیمانکار باید محل تا تراز و رقوم نهایی خواسته شده با مصالح مناسب و یا بتن سازگار با خورندگی خاک و حداقل با بتن c15به هزینه پیمانکار ترمیم و رگلاژ شود.

نحوه بکارگیری و محل استقرار ماشین آلات و یا روشهای انجام عملیات بسته به نوع و طبیعت خاک محل اجرای کار باید با توجه به برنامه زمان بندی اجرای عملیات به تایید دستگاه نظارت برسد.

در خاکبرداری محل کلنال ها برای کارگذاری لوله و کابل چنانچه کارکندن با ماشین صورت گیرد باید عملیات تا 15 سانتیمتری عمق نهائی انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگلاژ کف کانال با دست صورت گیرد.

پی کنی و گودبرداری

منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمان ها ودیوارها حایل ،لوله ها،پایه پلها در محوطه ساختمانها ونظایر آن با دست یا ماشین آلات مناسب طبق رقوم های خواسته شده در نقشه ها ودستورالعملهای دستگاه نظارت است.

چنانچه اشتباهاًپیمانکار مبادرت به انجام گودبرداری بیش از ابعاد تعیین شده نماید باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر دستگاه نظارت به هزینه پیمانکار پر و برای ادامه کار آماده شود.

بطورکلی عملیات گودبرداری باید با دیواره قائم صورت پذیرد مگر آنکه نوع خاک ،حفاری جدار گود به صورت شیب دار اجتناب ناپذیر سازد.

پی کنی و گودبرداری در محلهایی که در آن پی سازی پیش بینی شده در صورت تایید دستگاه نظارت می تواند طوری صورت گیرد که تا حد امکان به قالب بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاکبرداری شده با استفاده از پلاستیک یا روش های مشابه تایید شده استفاده نمود. در صورتیکه نتوان از جبهه خاکبرداری شده برای اجرای کارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذیر باشد می توان با تایید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 70سانتیمتر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی اضافه نمود.

پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد . چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود گودبرداری باید تا 15 سانتیمتری رقوم نهایی انجام و 15سانتیمتری اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیب های داده شده در نقشههای اجرایی تنظیم و رگلاژ شود. به منظور جلوگیری از نفوذ آب بسته به مورد باید از روش های متداول نظیر احداث دیوار آب بندپلاستیک،سپرکوبی،انحراف مسی آب زهکشی،پمپاژ و غیره استفاده نمود. ترتیب و روش اجرای کار باید قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوستان در مورد راه های جلوگیری از نفوذ آب کسی میتونه با جزئیات بیشتر توضیح بده؟(احداث دیوار آب بندپلاستیک،سپرکوبی،انحراف مسی آب زهکشی،پمپاژ):ws37:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوستان در مورد راه های جلوگیری از نفوذ آب کسی میتونه با جزئیات بیشتر توضیح بده؟(احداث دیوار آب بندپلاستیک،سپرکوبی،انحراف مسی آب زهکشی،پمپاژ):ws37:

یک پاورپوینت از نحوه اجرای سازه شیت پایل کوبی شده.

دانلود :

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شیت پایل (Sheet Pile) و شیت پایل کوبی به طور کلی در محلهایی استفاده میگردد که جهت اجرای سازه امکان ریزش خاک اطراف سازه و یا نفوذ آب به محل اجرای سازه وجود دارد .بیشرین مورد استفاده از شیت پایل در اطراف اسکله ها میباشد.

4ou10nk3be99kwp1jk5.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خاکبرداری در زمین های لجنی

زمین های لجنی و آبدار، خاک های اشباع شده از آب و حاوی موادآلی بوده که تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می شوند.

در زمینهای لجنی باید حتی الامکان از ماشین آلات کوچک،سبک و با سطح اتکا زیاد استفاده شود تا عملیات با سهولت بیشتر انجام شده و اشکالی پیش نیاید نظر به اینکه حفاری در لجن و حمل مواد کاری مشکل و غیراقتصادی است در مواردی که عمق و حجم لجن زیاد باشد پیمانکار باید بر اساس دستورات دستگاه نظارت ایتدا با روشهای مورد تایید نسبت به پایدار ساختن لجن از طریق خشک کردن محل عمل نموده و پس از آن اقدام به عملیات خاکبرداری نماید.

لجنها حتی الامکان به مصارف زراعی برسد.

 

 

 

 

خاکبرداری در زمین های سنگی

چنانچه در حالات خاص عملیات سنگ برداری اضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهای اضافی باید جداگانه صورت مجلس شده و به تایید کارفرما برسد. عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود که بافت های
سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظ شود . یکی از روشهای تخریب سنگها استفاده از مواد منبسط شونده است. استفاده از مواد ناریه در حفاری مناطق سنگی باید با تایید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد. تخریب با استفاده از مواد منفجره در فاصله ای کمتر از یکصد متر از ساختمانهای ساخته شده یا نیمه تمام واماکن مسکونی به هیچ وجه مجاز نیست. پیمانکار باید

حداقل یک ساعت قبل از اجرای عملیات دستگاه نظارت را از محل و وسعت انفجار مطلع نماید.

موافقت دستگاه نظارت با روش اجرای کار رافع مسئولیت پیمانکار نبوده وچنانچه عملیات انفجاری باعث تخریب اضافی یا احتمالاً سست شدن بستر گردد پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقوم های خواسته شده مطابق دستور دستگاه نظارت بازسازی و ترمیم نماید.

چنانچه روی بسترهای سنگی پی سازی انجام می شود این بستر باید عاری از هرگونه مصالح سست و جداشونده بوده وسطح کار قبلا صاف شده باشد. شکافها و ناهمواریها باید قبل از عملیات پی سازی مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات پر و تسطیح شوند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

حفاظت بدنه پی ها وگودها

حفاظت بدنه پی ساختمان، زیرزمینها و ترانشه ها عبارتست از قرار دادن و بستن حائل های موقت به منظور جلوگیری از ریزش های احتمالی و تامین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی. جزئیات اجرایی حفاظت بدنه پی ها و گودها باید قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت برسد.

شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاک، عمقگودبرداری،ارتعاشات ایجاد شده در محل گود در اثر شرایط ترافیکی اطراف، مدت زمان تداوم عملیات،وجود آبهای زیرزمینی و غیره خواهد داشت.

با توجه به عوامل یادشده استفاده از سپر،حائل های نگهدارنده و پشت بند توصیه می شود. در صورت وجود آب زیرزمینی پایه ها باید بطور کامل به یکدیگر قفل و بست شده وبرای کنترل آب زیرزمینی و سهولت اجرای عملیات پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد. در صورت وجود آب زیاد برای پایین انداختن سطح آب زیرزمینی باید از روش های دیواره آب بند، سیستم پمپاژ و دیگر روشهای مورد تایید استفاده نمود.

در مواردی که قرار است کارگران درون ترانشه یا گود کار کنند باید بازرسی های زیر انجام شود:

الف حداقل روزی یک بار در صورتی که پرسنل بطور مرتب درون ترانشه کار می کنند.

ب- پس از هر ریزش غیرمنتظره مصالح به درون ترانشه.

 

 

خاکریزی

مصالح خاکریزی

بطورکلی مصالح مناسب برای خاکریزی باید از مصالح حاصل از گودبرداری ها و خاکبرداری های پروژه تامین شود. تمامی خاکهایی که در گروه هفتگانه a-1 الیa-7 استاندارد m-145 اشتو قرار گیرند جز خاکهای قابل قبول برای خاکریزی محسوب می شوند. خاکهای یاد شده به دو طبقه به شرح زیر تقسیم می شوند:

خاکهای درشت دانه گروه a1, a2,a3

خاکهای ریزدانه گروه a4,a5,a6,a7

استفاده از خاکهای فوق الذکر با توجه به شرایط اجرای کار، نوع بهره برداری و بارگذاری بر روی خاکریز و همچنین میزان مصالح ریزدانه(گذرنده از الک نمره 200) توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم تایید آزمایشگاه مورد تایید کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ می شود.

تمامی خاهای گچی،نمکی،نباتی،لجنی،زراعی قابل تورم، قابل انقباض، خاکهای دارای مواد آلی و رستنی ها در شمار خاکهای نامرغوب و نامناسب قرار می گیرند که باید از مصرف آنها خودداری شود. در موارد استثنایی و در کارهای کوچک می توان پشت دیوارها و سازه های فنی را با مصالح مناسب دیگر نظیر بتن لاغر و شفته آهکی نیز پر و اصلاح نمود.

در مواردی که خاک حاصل از عملیات گودبرداری یا خاکبرداری پروژه برای خاکریزی کفایت ننماید و یا خاک مناسب در فاصله حمل اقتصادی قرار نداشته باشد، با توجه به مشخصات فنی خصوصی و با اجازه قبلی دستگاه نظارت می توان از مصالح رودخانه ای استفاده نمود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

چنانچه روی بسترهای سنگی پی سازی انجام می شود این بستر باید عاری از هرگونه مصالح سست و جداشونده بوده وسطح کار قبلا صاف شده باشد. شکافها و ناهمواریها باید قبل از عملیات پی سازی مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات پر و تسطیح شوند.

؟

؟

؟

دوستان در این مورد باز برام سواله چطور پیوستگی بین بتن و سطح سنگ ایجاد میشه چون معمولا سطح سنگا صافه تازه با توجه به مطلب بالا باید شکافها هم پر بشه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
دوستان در این مورد باز برام سواله چطور پیوستگی بین بتن و سطح سنگ ایجاد میشه چون معمولا سطح سنگا صافه تازه با توجه به مطلب بالا باید شکافها هم پر بشه؟

به نظر شما پیوستگی بین بتن و خاک بیشتر از پیوستگی بتن با سنگ است؟

گودبرداری می کنیم تا برسیم به خاک سفت و محکم

بیشتر از اینکه بدنبال پیوستگی باشیم بدنبال یک سطح صاف و محکم برای انتقال و تحمل نیروها هستیم که از هر جهت بستر سنگی بهتر از بستر خاکیه

تا نظر دیگر دوستان چه باشه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اول از همه از ارانوس عزيز براي ايجاد تاپيك خوبشون تشكر مي كنم ...

و بعد از سينا كه در مباحث فعال هستند ...

و اميدوارم نظر ديگر كاربران بخودش جلب كنه

 

-----------------------

اما در مورد سوالي كه پرسيده شد

سينا جواب خوبي داد

و منم ايجوري تكميلش ميكنم

در پيكني يا گود برداري براي اين هست كه ما به يك سطح محكم و قابل اطمينان برسيم

منظور از قابل اطمينان سطحيه كه در مرحله اول نشست اون تا حد امكان صفر باشه

و بعد داراي پيوستگي باشه يني طوري نباشه كه يك قسمت بيشتر از قسمت ديگر نشست كند ...

 

و بحث چسبندگي اصلا ملاك نيست ( البته از نظر من و اطلاعاتي كه دارم )

چون وقتي قرار كه نيرو وارد بشه اونم بشكل عمودي خواه نا خواه چسبندگي بوجود مياد

اگه يخورده دقت بشه قابل تصوره :w16:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اصلاح مصالح

استفاده از خاک رس با درصد تورم بالا به منظور خاکریزی زیر پی یا کف ساختمان ها به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

چنانچه به علت نبودن خاک مناسب از خاک رس قابل تورم استفاده شود می توان رطوبت را به میزان 1-2 درصد بیشتر از رطوبت بهینه در نظر گرفت. برای کم کردن خاصیت خمیری این خاکها می توان از آهک استفاده نمود.

اضافه نمودن آهک علاوه بر کنترل پلاستیسیته خاک رس باعث بالا بردن کارآیی سیلت و رس با درصد رطوبت بیشتر از میزان رطوبت بهینه خواهد شد.

کاهش آب آزاد خاک ضمن آبگیری اهک بعث بهبود مقاومت خاک خواهد شد. در صورتی که ظرفیت باربری زیادی از خاک مورد نظر باشد، به کاربردن سیمان پرتلند و یا اضافه نمودن آهک نیز بهبهبود ظرفیت باربری خاک کمک می نماید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

انواع خاکریزی

بسته به نوع استفاده و عملکرد، خاکریزی به دو بخش خاکریز باربر و خاکریز پرکننده تقسیم می شود.

خاکریزهای باربر

خاکریز باربر به خاکریزی اطلاق می شود که بارهای استاتیکی وارده از شالوده و کف ساختمان و نیز بارهای دینامیکی حاصل از ماشین آلات و تاسیسات را تحمل نمایند. نکات مهمی را که باید در اجرای خاکریزیهای باربر رعایت شوند به شرح زیر است:

- ضمن توجه به نوع خاک و انتخاب ماشین آلات مناسب تراکم خاک به نحو مطلوب انجام شود.

- بستر آماده شده خاکریزی باید دارای ظرفیت باربری کافی برای تحمل بارهای وارده باشد.

- خاکریز بدون نشست و یا حتی الامکان نشست آن در حد مجاز باشد.

- اجرای خاکریزی بر روی بسترهایی که دارای خاکهای قابل انقباض هستند مجاز نیست و باید این خاکها با مصالح مناسب جایگزین شوند.

- به کار بردن رس هایی با خاصیت خمیری و قابلیت تورم زیاد در خاکریزی مجاز نیست.

خاکریزیهای پرکننده

برای پرکردن اطراف پی ساختمانها ، دیوارهای حائل،ترانشه لوله ها و مشابه آن از خاکریزیهای پرکننده استفاده می شود. در صورت عدم دسترسی به خاک مناسب با تایید قبلی دستگاه نظارت می توان از مصالحی نظیر بتن سبک و شفته آهکی استفاده نمود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کنترل رطوبت خاکریزها

خاکریزها با مصالح ریزدانه

قبل از اجرای عملیات تراکم در خاکریزها ، مصالح ریزدانه باید دارای رطوبت بهینه باشد.

رطوبت بهینه بایستی بر اساس روش پروکتور استاندارد کنترل شود. بهتر است رطوبت در محل قرضه به خاک اضافه شده و پس از حمل و پخش ، رطوبت در محل کنترل شود. باید برای اندازه گیری وزن مخصوص خاک در محل از روش مخروط ماسه مطابق استاندارد (t-191) استفاده شود. عملیات تراکم باید تا حصول وزن مخصوص مورد نظر ادامه یابد.

خاکریزها با مصالح درشت دانه

میزان تراکم و رطوبت بهینه خاکریزی یا مصالح درشت دانه نظیر مصالح ماسه ای، شنی و مخلوط شن و ماسه باید توسط آزمایشگاه مورد تایید کارفرما مشخص شود. میزان تراکم با توجه به استاندارد(astm d2049)مشخص می شود.

خاکریزها با مصالح رودخانه ای

میزان تراکم و رطوبت بهینه این نوع خاکریزها باید با توجه به نوع مصالح و درصد مواد ریزدانه توسط آزمایشگاه مشخص شود. روش آزمایش روش پروکتور استاندارد می باشد.

 

.

.

.

.

دوستان اگه نظری هم در مورد نحوه پست دادن،فونت و...دارین خوشحال میشم بشنوم:ws37:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
دوستان اگه نظری هم در مورد نحوه پست دادن،فونت و...دارین خوشحال میشم بشنوم:ws37:

 

همه چیز عالیه:a030:

دستت درد نکنه خانوم مندس:ws37:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
همه چیز عالیه:a030:

دستت درد نکنه خانوم مندس:ws37:

 

:girl_blush2: خواهش موکنم همینجا هم فرصت رو غنیمت میشمرمsmilie%20%2877%29.gif و از همراهی شوما تشکر موکنم:a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

پخش تسطیح و کوبیدن

کلیات

پیمانکار موظف است بر اساس برنامه زمان بندی منضم به قرارداد تمامی ماشین آلات اعم از ماشین آلات پخش و تسطیح، آب پاشی و کوبیدن را با توجه به نوع مصالح آماده نماید.

پیش بینی تعداد ماشین آلات باید چنان صورت گیرد که انجام یک کار ممتد و بدون وقفه را امکان پذیر نماید.

چنانچه در حین اجرای کار نتایج رضایت بخشی از کار ماشین ها حاصل نشود پیمانکار باید با نظر دستگاه نظارت در مورد جایگزین نمودن ماشین آلات اقدام نماید.

آماده سازی بستر خاکریزی

قبل از اجرای عملیات خاکریزی رعایت نکات زیر الزامی است:

- اگر زمین بستر خاکریزی از جنس خاکهای ریزدانه سیلیسی یا رسی باشد ابتدا باید به عمق 15 سانتیمتر بستر شخم زده و سپس با تراکم خواسته شده کوبیده شود.

- چنانچه زمین بستر خاکریزی از مصالح شن و ماسه باشد، باید سطح کار با تراکم مورد نظر رگلاژ و کوبیده شود.

- چنانچه لازم باشد خاکریزی روی سطوح شنی انجام شود، قبل از اجرای عملیات باید سطح بتن کاملا تمیز و مرطوب گردد.

- چنانچه لازم باشد خاکریزی روی سطوح سنگی انجام شود قبل از خاکریزی باید مواد خارجی، سنگهای سست و مواد اضافی دیگر از محل کار حذف و پس از مرطوب نمودن سطح آن خاکریزی شروع شود.

خاکریزهای باربر

پخش لایه ها

عملیات خاکریزی باید به صورت لایه های افقی صورت گیرد. نحوه توزیع و پخش مصالح در لایه های خاکریزی باید چنان باشد که در هیچ قسمت از کار حفره و سوراخ به وجود نیامده و مصالح به صورت یکنواخت پخش شود. لایه های افقی باید به صورتی ریخته شوند که هر لایه بعد از خاتمه عمل کوبیدن لایه قبلی ریخته شود. ضخامت این لایه باید به نحوی انتخاب شود که پس از عمل کوبیدن و تحصیل تراکم مورد نظر هیچگاه ضخامت لایه تمام شده از 15 سانتیمتر تجاوز ننماید. هیچگاه نباید ضخامت لایه خاک نکوبیده ریزدانه از 40 سانتیمتر تجاوز نماید.

چنانچه دستگاه نظارت تشخیص دهد که بعد از اتمام عمل کوبیدن سطح کار بسیار صاف و آیینه ای بوده و در نتیجه اتصال با لایه بعدی دچار اشکال خواهد شد، دستور شخم زدن سطح کار قبل از ریختن لایه بعدی را صادر خواهد نمود.

روش و میزان کوبیدن

پس از ریختن مصالح پخش آن باید با گریدر یا ماشین آلات مشابه به روش های مورد تایید اجام شود در صورتیکه میزان تراکم لایه ها در نقشه مشخص نشده باشد مصالح باید حداقل با تراکمی معادل 100درصد روش پروکتور استاندارد و یا 45درصد آشتو اصلاح شده کوبیده شود. بسته به نوع خاکریزی وضعیت اجرای کار و نوع مصالح می توان از غلتکهای مکانیکی نظیر چرخ لاستیکی،استوانه ای صاف، پاچ ریزی، پاچه فیلی یا ویبراتورهای کششی استفاده نمود.

روی هم افتادگی گذرهای متوالی نباید کمتر از 30 سانتیمتر اختیار شود.

مقاطع طولی و عرضی باید دقیقا بر اساس قراردادهای لازم اجرا و تنظیم شده و ناهمواریهای خاکریز در محور طولی در طول شمشه 5متری نباید از 3 سانتیمتر تجاوز نماید.

خاکریزهای پرکننده

پخش مصالح

پخش لایه ها و کوبیدن با توجه به وضعیت سازه باید با روش های سبک دستی به نحوی انجام شود که هیچگونه صدمه ای به سازه وارد نیاید.

روش و میزان کوبیدن

میزان تراکم خاکریزهای پرکننده چنانچه در نقشه مشخص نشده باشد 95 درصد بر اساس روش پروکتور اساندارد می باشد. پیمانکار برای متراکم ساختن مجاز به غرقاب کردن نبوده و باید با روش های مورد تایید دستگاه نظارت اقدام به تراکم خاکریز نماید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بخش سوم

 

پی و پی سازی

 

مقدمه

 

این قسمت شامل مقررات مربوط به اجرای پی ساختمانها بوده و شامل موارد زیر می باشد:

 

1- کلیات

 

2- بررسی ژئوتکنیک و شناسایی خاکها

 

3- شالوده ها(پی های سطحی)

 

کلیات

 

حوزه شمول

 

رعایت کلیه مقررات موارد 2و3 در طراحی و اجرای ساختمانهای مشروحه ذیل الزامی است.

 

الف: کلیه ساختمانهای دولتی شامل ساختمانهایی که توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها و سازمانهای دولتی و. سازمانها و موسسات و شرکتهایی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا توسط بخش خصوصی برای واگذاری به دولت ساخته می شوند.

 

ب: کلیه ساختمانهای غیردولتی عمومی.

 

ج: کلیه ساختمانهای غیردولتی مخاطره آمیز که در آنها مواد اشتعال زا یا قابل انفجار یا تشعشع زا نگهداری می شود.

 

در طراحی و اجرای سایر ساختمانهای واقع در محدوده شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس تبصره ماده 6 اصلاحی قانون نظام معماری و ساختمانی اعلام شده یا می شوند صرفا رعایت قسمت دوم مقررات مربوط به "پی و پی سازی" الزامی است و متناسب با توسعه امکانات فنی در سطح کشور با اعلام مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور رعایت قسمت اول در شهرهای موضوع تبصره 6 نیز الزامی می گردد.

 

تعاریف کلی و واژه ها

 

مجموعه بخشهایی از سازه و خاک در تماس با ان، که انتقال بار بین سازه و زمین، از طریق آن صورت می پذیرد"پی" نام دارد به طور کلی پی ها را می توان به 4گروه عمده تقسیم کرد:

 

- پی های سطحی یا شالوده

 

- پی های عمیق، مانند پی های شمعی

 

پی های نیمه عمیق،مانند پی های چاهی

 

- پی های ویژه،مانند پی های با صندوقه و مهار

 

پی های سطحی یا شالوده

 

شالوده ها پی هایی هستند که در عمق کم و نزدیک یک سطح زمین اجرا می شوند و بارهای سازه را به زمین منتقل می کنند.

 

شالوده ها بر سه نوع هستند:منفرد،نواری،گسترده.

 

شالوده ممکن است سنگی،بتنی،یا بتن ارمه باشد.آنچه معمولا در زیر ساختمان و بر روی پی های عمیق اجرا می شود و بارهای سازه را به پی عمیق منتقل میکند نیز شالوده است.

 

پی های عمیق

 

آن دسته از پی ها را که نسبت عمق آنها به کوچکترین بعد افقیشان از 6 تجاوز کند،پی های عمیق می نامند.انواع پی های شمعی،دیوارکها،ودیوارهای جداکننده از جمله پی های عمیق اند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...