رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

پروژه دانشجویی مقطع دکتری-دانشگاه AA - گروهThe Underground

 

 

624634272571441881250201024618812.jpg

زیر سطح زمین زمانی که سیستم الگوریتمی زمینی، باهم ترکیب می شوند اشکال جالبی پدید می آید وروابط سیمبیوتیکsymbiotic ازسیستم نوع L باعث تقسیمات مجدد وایجاد سطح های پریودیک و رشد جدید می شود. این سیستم همانطورکه از فرمی به فرم های دیگرتغییرمی کند می تواند تغییرساختارنیزدهد. این سیستم می تواند طیف وسیعی ازمقیاس طبقات را نشان دهد.سیستم سیمبیوتیک درنواحی مرطوبی که عوامل مختلف طبیعی روی کارمی آیند منتشرمی شود.زیرا زمین های مرطوب جزء نواحی بحرانی به حساب می آیند. طراحی این تداخل باعث بروز فاکتورهایی درقسمتهای مدخل رودخانه ها،لایه های ماسه ای، محل های استخراج مواد انرژی می شود.نمونه های اولیه دراکوسیستم درمی آمیزد و بخشی ازآن می شود وباعث تسهیل درافزایش گونه های طبیعی می شود. Team: Muhammed Shameel [india], Ardes Perdhana [indonesia], Pebyloka Pratama [indonesia], Mehmet Akif Cinar [Turkey] Tutor: Alisa Andrasek

 

624634272573242662500201024626612.jpg 2

 

 

624634272573751568750201015615612.jpg 3

 

 

624634272574325475000201012654712.jpg 4

 

 

624634272574715006250201051650012.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 95
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

620634271766334701398201033547012.jpg

FLYING _ ANIMALS در روش قالب ریزی سنتی،کارما کاملابه یک قالب ثابت وابسته است.اما چرا این کاررا با یک قالب ثابت انجام بدهیم؟ به عبارت دیگرمی توان روشی را تصورکرد که درآن قالب،مدام متناسب با جسم مورد نظرتغییرکند.بدین ترتیب آیا شما فکر نمی کنیدراندمان کاربسیارچشمگیرشود؟ اینها اساسی ترین سوالاتی ست که باعث شروع تحقیقاتی مبنی برمطالعه درمورد رفتارماده درساخت دیجیتالی ساختارآن شده است.این پروژه منجربه کشف تکنولوژی انجام مراحل تغییردرشکل مواد با استفاده ازکاتالیزری به نام آب شد.سپس هدفی تعیین شد که براساس آن یک سیستم ساخت کنترل دیجیتالی ساخته شود که به ما اجازه تغییرشکل اجسام را درآب بدهد.از این رو در صورت فکر کردن به توسعۀ محیط کار،درحد یک دریا،می توان به گنجی نامنتاهی ازکاربردهای این پدیده دست یافت. قالبی که مدام متناسب با حجم تغییرمی کند. Team: Ena Lloret Kristensen [ Denmark ], Maria Eugenia Villafaρe Argentina ], Jaime de Miguel [ Spain ], Catalina Pollak [ Chile ] Tutors: Marta Malé-Alemany / Jeroen van Ameijde

 

620634271766838607648201023586012.jpg 2

 

 

620634271767023451398201042534512.jpg 3

 

 

62063427176721360764820101536012.jpg 4

 

 

6206342717675900138982010395112.jpg

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

618634271691117513898201011575112.jpg

FABRIC اهداف تيم دراين پروژه رسيدن به يك طرح بافت دار،باساختار سبك كه به عنوان پوشش سقف فروشگاه ماهي توكيو قرارگيرد،مي باشد.از اهداف اوليه طرح،رسيدن به موادي بودكه به عنوان ابزاراصلي كارقرارگيرد. درنتيجه ازمحصولات نساجي استفاده شد،چراكه تركيبي دربافت داردكه باعث استحكام بيشتردركار مي شود.ازديگرمزاياي اين تركيب مي توان به قابليت انتخاب هرنوع ساختاروشكلي درطرح آن نام برد.اين خصوصيات باعث مي شودكه بتوان ازآن به روشهاي متفاوتي سودجست. يك:ايجاد يك الگوي چين داردرطرح هاي دواربراي كنترل فشارهاي موضعي. دو:درساختارهاي متقابل ومعكوس،اختيارعمل وكيفيت هاي متفاوتي درفضاسازي ايجادمي كند. Team: Denis Lacej [ Albania/Italy ], Denis Vlieghe [belgium ], Soomeen Hahm [ Korea ] Xin Wang [ China ] Tutor: Yusuke Obuchi

 

618634271693958138898201055581312.jpg 2

 

 

61863427169408470139820108547012.jpg 3

 

 

618634271694314545148201031545412.jpg 4

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

617634271684564232648201016542312.jpg

OPTECH اعضای یک گروه معماری علاقمند به پروژه ای هستند که قصد دارد پارامترهای فضای داخلی مشاهده شده را تغییر دهند. به عبارت دیگراین تیم می خواهد با خلق یک فضای داخلی جدید، احساس متفاوتی رابا ارتباط دهی بین لایه هایی که با عناصری چون نور،رنگ وپرسپکتیو بوجود آمده اند،ایجاد کند. بنابراین باید گفت که پروژه به نتایج تحقیقات وپیشرفت سیستم های چندگانه واثرآن براستفاده کننده نگاه می کند به طوری که فضای بدست آمده ازاین سیستم ها احساس دلنشینی درکلوپ وینا را ایجاد کند. Team: Amro Ghazzawi [ Saudi Arabia ], Nahed Jawad [ Syria ], Juan Camilo Mogollσn[ Colombia and Nicaragua ], Luis Miguel Samanez [ Peru ] Tutor: Patrik Schumacher / Christos Passas

 

617634271684728763898201032587612.jpg 2

 

 

617634271684955795148201055557912.jpg 3

 

 

617634271685104701398201010547012.jpg 4

 

 

617634271685318920148201031589212.jpg 5

 

 

617634271685511576398201051515712.jpg 6

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

616634271677944701398201014547012.jpg

[0X1] تحقيقاتي جهت كشف يك ماده بافت دار وايجاد زميني كه پايداري وتحمل حجم جمعيت را در فروشگاه ماهي در توكيو داشته باشد.وهمينطور پيدا كردن موادي مدولار كه با بافت هاي قابل انعطاف بتواند به عنوان بدنه سازه استفاده شود. Team: Shaju Nanukuttan [ India ], Atul Mhatre [ India ], Yichi Zhang [ China ], Sudhanshu Mandlik [ India ] Tutor: Yusuke Obuchi

 

616634271678328295148201052582912.jpg 2

 

 

616634271678501732648201010517312.jpg 3

 

 

616634271678803920148201040539212.jpg 4

 

 

616634271679112826398201011528212.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

609634269950311512500201051315112.jpg

D + + Team: Jiali Zhou [ China ], Stuti Shah [ India ], Xiaosheng Li [ China ], Yuxi Fu [ China ] Tutors: Patrik Schumacher / Christos Passas گروه علاقمند به تغییرشکل وساختارفضاهای داخلی بودند.چراکه دارای پارامترهایی بود که بسیارمحدودوبسته به نظرمی رسید.لذا اهداف پروژه شامل خلق فضاهای داخلی واحساسی نوبا ایجادلایه های جدید توسط چیزهایی مثل نور، رنگ، متن ونمای ظاهری شد.اجرای این سیستم باعث ایجاد فضاهای حساب شده ودقیقی ازاشکال وموقعیت آن درسایت شد.که به عنوان بخشی ازیک کلوپ شبانه درشهروینا استفاده خواهد شد.

60963426995043870000020103387012.jpg 2

 

 

609634269950557450000201015374512.jpg 3

 

 

609634269950715262500201031352612.jpg 4

 

 

609634269950919481250201051394812.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

633634273577743912500201034739112.jpg

ترکیب لاستیک وچسب براساس قانون کشش وفشارما را به طراحی یک سیستم ساختاری ترکیبی بااشکال هندسی زیبا رهنمون می کند.این سیستم هایبرید یا چندگانه باعث طرح های گسسته درعوارض موجود درنقشه ماکت می شود.این اشکال هندسی ایجاد شده حاصل رفتار خاص مواد لاستیکی ایجاد کننده اش می باشد.نمونه اولیه این سیستم درساخت فروشگاه ماهی Tsukiji ومتناسب با شرایط محیط پیاده سازی شد.ومی توان کاربرد آن را در دیگر جاهای شهر نیز گسترش داد.این سیستم می تواندیک قالب ادراکی رادرمیان فضاهای موجود درشهرایجاد کند. سیستمی که بعدها درحجم وسیعی ازتکنیک های طراحان اجرا وتبدیل به یک اثر زیبا شناختی خواهد شد ودر فضاهای شهری گسترده می شود. Team: Ning Duo [ China ], Roland Jarosz [ Poland ], Kanop Manglapurk [ Thailand ], Michalis Roidis [ Greece ]

 

633634273577857506250201045775012.jpg 2

 

 

63363427357807469375020107746912.jpg 3

 

 

633634273578267037500201026770312.jpg 4

 

 

633634273578417193750201041771912.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

631634273571213756250201041737512.jpg

در خلال تحقیقات روی نمونه اولیه از برج های ساخته شده ازLAMELLAE ،هدف گروه سیستم ها یی است که درعین سبک بودن توجیه اقتصادی نیزداشته باشند.چرا که این سیستم های لایه لایه درقبال تحریک وفشارخارجی ازخود واکنش مناسب را نشان می دهند. دراین سیستم استفاده بلند مدت باعث کارایی وسازگازی بیشتری نسبت به محیط می شود.این خاصیت ازرشد تحت فشار الهام گرفته شده وبرهمین اساس سیستم مواد لایه لایه تحت فشار سخت ترومقاوم ترشده،درنتیجه کارایی وعمرشان بیشتر می شود. LAMELLAE سیستمی را به ما ارائه می دهد که سیال وانعطاف پذیراست وازاستاندارد بالایی برخوردار بوده وقادربه شکل دادن به ایدۀ شما می باشد. بنابراین می توان از آن برای ساخت طرح های سه بعدی خود در محیط اطراف سود جست. Team names: Giulia Conti (Italy), Danhy Huang Shigang (China), Peter Lin Zhihong (China), Lorenzo Vianello (Italy) Tutors: Patrik Schumacher / Christos Passas

 

631634273572121100000201012711012.jpg 2

 

 

631634273572313912500201031739112.jpg 3

 

 

631634273572449537500201044795312.jpg 4

 

 

63163427357268594375020108759412.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

626634272661116725000201051667212.jpg

باغ آب های درخشان یک ایده پیشنهادی برای نمونه اولیه ازیک پارک آبی درسرزمینهای مملو ازآب ایسلند می باشد Canvey Island,UKجایی که یک مکانیزم مقاومت کننده درساحل وجود دارد که باعث بروزایراد درکارمی شود وچیزهایی را که ما طراحی کردیم رادوباره تغییرداده وبه شکل محیط درمی آورد. با توجه به رشد طبیعی محیط، پیشنهاد می شود که سیرتکاملی درطول زمان نیزبه محاسبات طراحی اضافه گردد.آب،ماسه ونورازموادمأثردرطراحی ما می باشند که دارای فعالیت پایدار، توان ذاتی، دوره زمانی واثراساسی دربافت محیط می باشند.اینک مابرای احیاء معماری معاصرمی بایست درعین حساس بودن واحترام نسبت به طبیعت، ازافکت های معماری طبیعی وبافت های بوجود آمده استفاده کرده وسیمای جدیدی بوجود آوریم. Team: Shany Barath [ Neptune ], Gary Freedman [ Pluto ], Immanuel Koh [ Uranus ], Osbert So [ Pandora ] Tutor: Alisa Andrasek

 

626634272661304537500201010645312.jpg 2

 

 

626634272661401256250201020612512.jpg 3

 

 

62663427266161078750020104167812.jpg 4

 

 

626634272661745631250201054656312.jpg

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6456342758090545375002010251045312.jpg

پروژه پل پیاده رو بایستی سه سطح متفاوت از فضای قدیمی تر و استودیوی طراحی مدرسه A-A را به هم متصل نماید . این ساختار متصل به سه سطح مختلف از درون حیاط میانی میگذرد . پل را میتوان به ساختار هیبریدی میان پل و پله توصیف کرد . هدف از برنامه دستیابی به ساختاری مورفولوژیک جهت تسهیل سیرکلاسیون درونی دانشکده بوده است . جهت طراحی پروژه فرآیندی از طراحی با کامپیوتر ، سه بعدی سازی و ساخت ماکت های نمونه در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار گرفت . به منظور طراحی این پل به مفاهیم پایه ای چون کف پله ، خیزپله ، سازه حمال و نرده پله به گونه ای متفاوت نگاه شد . در واقع طرح امکان در هم آمیزی مفاهیم و تبدیل آنها به یکدیگر را فراهم میکند . در این طرح ترکیب کف پله و نرده پله سازه اصلی پله را شکل داده اند در واقع طرح به عنوان سیستمی یکپارچه و در عین حال مدولار شکل میگیرد . جهت ایجاد این یکپارچگی مصالح مختلفی از قبیل سازه های کامپوزیتی تا چوب و تخته های چند لا ، آزمایش شدند که در نهایت تخته سه لا به دلیل قیمت مناسب و قابلیت کاهش هزینه های حمل و نقل ، ذخیره سازی ، و تولید تدارکات انتخاب شد . مدل هایی در یک مقیاس 1:05 و نمونه اولیه از قطعات در مقیاس 01:01 قابلیت اجرای طرح را تایید کرده اند. فرآیند تولید در سال 2010 شروع شد .

6456342758099825062502010581025012.jpg دستیابی به ساختاری مورفولوژیک جهت تسهیل سیرکلاسیون درونی دانشکده

 

 

6456342758171459437502010541059412.jpg پل را میتوان به ساختار هیبریدی میان پل و پله توصیف کرد

 

 

6456342758174428187502010241028112.jpg و نمونه اولیه از قطعات در مقیاس 01:01 قابلیت اجرای طرح را تایید کرده اند

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6486342770409551625002010351151612.jpg

در سال 1967 میشل فوکو سخنرانی مبنی بر " فضای دیگر" "" Heterotopias ارایه داد . فضای دیگر که معنایی غیر هژمونیک با فضای رسمی را شامل میشد و عملکرد هایی را در بر میگرفت که تا آن زمان به آنها توجهی نشده بود . این فضا میتوانست فیزیکی یا روانی باشد مانند فضای یک کیوسک تلفن یا فضای روانی ، هنگامی که شما خود را در آیینه میبینید . این مفهوم از سویی در تضاد با آرمانشهر " " Otopias نیز قرار میگیرد و اشاره بر ناکامل بودن مفهوم آرمانشهر دارد . در سخنرانی میشل فوکو به تئاتر های خیابانی به عنوان فضا هایی که نه اینجا هستند و نه نیستند ،اشاره شده بود . آنها برای مدتی فضایی را خلق میکنند و سپس محو میشوند . در واقع فضای دیگرسوالی است درباره زمینه های بحرانی شهری و اجتماعی در تقابل انطباق و تجانس . امروز ،" اینتر13 " به عنوان صورت مسئله پروژه ه از دانشجویان خود می پرسد : چگونه می توان شهر های پرتراکم و شلوغ امروزی فضایی متنوع با این نوع درک از فضا ساخت؟ در راستای این سوال دانشجویان پروژه هایی را طراحی کرده اند که اتووود به ترتیب به آنها خواهد پرداخت . رها فرازمند یکی از دانشجویانی است که پروژه خود را بر اساس تئاتر خیابانی و چگونگی پرداخت به این موضوع از نگاه فضا پرداخته است . او سایت خود را در یکی از محلات شهر لندن در میان – فضایی بازمانده میان توده ساختمان ها انتخاب نموده و هدف پروژه خود را ایجاد امکان دیدن و دیده شدن میداند . بسیاری از چهره ها در راندو های پروژه او اثر نقاش آمریکایی رابرت لانگو است .

648634277041080943750201048119412.jpg .

 

 

6486342770417111000002010511111012.jpg .

 

 

648634277041818443750201011184412.jpg .

 

 

6486342770422661000002010461161012.jpg .

 

 

648634277042380631250201058116312.jpg .

 

 

6486342770425179750002010111179712.jpg .

 

 

6486342770426370375002010231170312.jpg .

 

 

6486342770427746937502010371146912.jpg .

 

 

6486342770429153187502010511153112.jpg .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6596342775001756388642010571256312.jpg

یک قالب ثابت حاصل سیستم ساختی ست که ازیک فرم درقالب هااستفاده می کند.علم زمین شناسی اولیه ازترکیب دوعامل بوجود آمد.اولی زمان ودیگری موادیست که حاصل ازقرارگرفتن دوچیزمی باشند:تحقیقات طراحی تولیدی،وپروسۀ تولید. پیشرفت سیستم تولید،برای افزایش تولید یا افزایش سفارش کارنیست بلکه بازنگری درتکنیک های طرح ریزی با تغییرشکل قالب نسبت به روشهای محدود قبلی،برای ساخت درابزارطراحی تولیدی می باشد.اینک طرح ریزی وضعیتی ایجاد کرده که باساختار توسعه یافته خودقادربه تولید چارچوبیست که به آرامی می تواند نسبت به شرایط نامطلوب تغییرات لازم راارائه دهد، بطوری که این تغییرات برای کسی ناخوشایند نباشد.وپذیرش جامعه را بدنبال داشته باشد.درمعماری نیزتغییرفرم درقالب های قبلی چندان معنی دارنیست.واین یعنی قالب باید بگونه ای همه پسند تغییرکرده، تابه تبع آن فرم هم تغییرکند. بنابراین ما فکر می کنیم معماری هم به فرم ختم نمی شود.بلکه حالت ثابتی ازقالب وطرح است. Team names: Povilas Cepaitis (Lithuania), Diego Ordonez (Ecuador), Carlos Piles (Spain), Lluís Enrique (Spain) Tutors: Yusuke Obuchi / Rob Stuart-Smith

6596342775003929784412010191229712.jpg 2

 

 

659634277500500945118201030129412.jpg 3

 

 

6596342775006214115552010421214112.jpg 4

 

 

6596342775007090661222010501290612.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6586342774910073773982010401273712.jpg

یک ماشین انتزاعی رادرنظربگیرید که به صورت خودکارعمل کرده وقسمت هایی را دربدن ایجاد می کند که نسبت به بحران وفشارهایی که گه گاه درمیزبان به وجود می آید واکنش نشان می دهد. درسطح پوست ما نمایندگی هایی وجوددارند که مرتبط با منافذ پوست کارمی کنند واطلاعات مهمی را درمورد اتفاقات حادث شده می گیرند.این موجودات هوشمند درDNA وجود دارند که شامل سلول هایی با اشکال هندسی خاصی هستند که درزمان هایی که تشخیص می دهد، اجازۀ توسعه به اطراف وترمیم را صادرمی کنند.برای مثال زمانی که پای ما در باتلاق فرو می رود کاراین سیستم شروع شده، وبراساس اطلاعات دریافت شده نسبت به میزان تراکم سلول ها وایجاد رگ های جدید تصمیم گیری می کند. اطلاعاتی که تصمیمات را رقم می زند می تواند شامل رطوبت، فشار، نوروغیره باشد.این کارباعث می شود که بدن با شرایط جدید سازگاری پیدا کند. Team: Knut Brunier [ Germany ], Diego Rossel [ Chile ], Jose Sanchez [ Chile ], Anica Taneja [ India ] Tutor: Alisa Andrasek

6586342774911315937632010531215912.jpg 2

 

 

658634277491246122814201041261212.jpg 3

 

 

6586342774913894013132010181294012.jpg 4

 

 

65863427749153002361320103312212.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
6656342785995120775002010111320712.jpg

اين پروژه بر روي طراحي سيستمي تمركز دارد كه از متد جديدي در ساخت ساختمان ها استفاده مي كند.پروسه اي كه در چند لايه انجام شده واز مواد چسبناكي در آن استفاده مي شود.اين سيستم با استفاده از تكنولوژي CNCوطراحي توسط نرم افزار CADوبر اساس دستورالعمل هاي پلتفرم،تعادلي را بين مواد واهداف برنامه ريزي وپروسه ساخت ايجاد مي كند.بنابراين توسعه دو موردطراحي وتكنولوژي ساخت به موازات هم،منجر به ايجاد خانه هايي مي شود كه مي توان آنها را بومي منطقه خواند،چراكه با توجه به پارامتر هاي محيط شكل مي گيرند. Team: Mei-Ling Lin [Taiwan], Shankara Subramaniam [india], Ling Han [China], Jiawei Song [China] Tutors: Marta Malé-Alemany / Jeroen van Ameijde

6656342785997070775002010301370712.jpg 2

 

 

6656342785999616087502010561316012.jpg 3

 

 

665634278600074890000201071348912.jpg 4

 

 

6656342786002659837502010261359812.jpg 5

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6636342785945919212502010591319212.jpg

دراين پروژه برج مارپيچ شكلي معرفي مي شودكه شبيه به فرم رشد تاكستان مي باشد.اين ايده از رشد مارپيچ گياهان گرفته شده،چراكه تاروپود هاي گياهان براي استحكام بيشتربدين حالت درمي آيند.بنابراين بااستفاده ازاين شكل هندسي اين طرح توسعه يافته وتكنيك اصلي ساخت نام گرفته است.هدف اصلي طرح خلق يك مكان جديدبراي توليد انبوه اين فيبرهابوده تابتواندعضو اصلي تشكيل دهنده برجها نام گيرد.اين materialقادرست با توجه به نياز محيطي به اشكال وحالات متناسب تبديل شود.ونتيجه اين پروژه اين بودكه اين قالب عنكبوتي شكل مي تواند بافرم مارپيچ خودبراي ايجادمقاومت بيشتردرنظرگرفته شود. Team names: Ermis Chalvatzis, Natassa Lianou, Andri Shalou, Chen Jiang Tutors: Patrik Schumacher / Christos Passas

6636342785948169212502010211369212.jpg 2

 

 

6636342785949856712502010381356712.jpg 3

 

 

6636342785951086400002010501386412.jpg 4

 

 

6636342785951961400002010591361412.jpg 5

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6616342785793811400002010381311412.jpg

اين پرو‍ژه شامل خلق يك معماري بابدنه نرم بوده كه امروزه با فلسفه معماري ثابت وسخت در كشاكش ورقابت مي باشد.اين سيستم بدنه نرم رادرحالاتي ازاستاتيك تاديناميك تعريف مي كند.وبعبارتي حالتي ست بين موادسخت تاسيال.كه اين مطلب بابازنگري دراصول معماري ازقبيل نوع اتصال ساختمان بازمين،چگونگي واكنش ظاهري ساختمان،چگونگي ايجادپايداري درساختار با وجود بكارگيري موادنرم،حاصل شده وموجبات ايجاديك فضاي مسكوني متحرك و قابل تركيب رامحيا مي كند و با سازمان دهي اين سيستم،ظرفيت ساخت وتوليدبدنه نرم ايجادمي شود. Team names: Miguel Miranda (Puerto Rico), Said Fahim Mohammadi (Germany), Katharina Penner (Germany), Yifan Zhang (China) Tutor: Theodore Spyropoulos

6616342785795870775002010581370712.jpg 2

 

 

661634278579679265000201071392612.jpg 3

 

 

6616342785797541087502010151341012.jpg 4

 

 

6616342785799016087502010301316012.jpg 5

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

682634281281465827500201061658212.jpg

مواد فرا زمان- یک گروه چهار نفره علاقمند به تحقیق روی موادی شدند،که دارای سیستمی می باشدکه فرا زمانی عمل کرده وشامل یک شبکۀ مرتبط ازعناصرباشدکه تحت یک پروسۀ مجازی قادربه واکنش نسبت به عکس العمل های سایت وتغییرموقعیت آن باشد.به عبارتی یک پروسۀ خودتکاملی در تغییرفرم سازه ارائه دهد. اساس کاراین مواد برفعالیتهای عناصری استواراست که قابلیت تورم وایجادحجم وهمچنین عکس آن راداشته باشند.تا بتوانندکنترل فواصل وساختاروسازمان کلی سازه رادرجهت اهداف معماری بدست گیرند. که البته این موادرامی توان باموادکم وزنی چون فوم polyurethaneترکیب کردوروال پروسه را تسریع بخشید. حال برای انجام این کارنیاز به یک ربات سیارمی باشد،تااین تغییراحجام راسازمان دهی کند .همچنین سنسورهایی نیزباایجاد فیدبک اطلاعات لازم ازتغییرات سازه رابه سامانه داده وسپس واکنش مناسب صورت می گیرد.وبدین ترتیب پروسه تکمیل می شود. Team names: Elina Pattichi (Cyprus), Brendon Carlin (U.S.A), Afra Farry (U.S.A.), Kyle Chou (U.S.A.) Tutor: Theodore Spyropoulos

6826342812817170775002010311670712.jpg 2

 

 

6826342812818327025002010431627012.jpg 3

 

 

6826342812819475462502010541675412.jpg 4

 

 

682634281282088015000201081680112.jpg 4

 

 

6826342812822958275002010291658212.jpg 6

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6756342804543234837502010321534812.jpg

درچند دهه گذشته منطقهSouthwarkموردغفلت واقع شده و به شکل نامناسبی درآمده بود. و باعث ایجاد فضای ناخوشایندی دربافت قدیم لندن شده است. هرچند رودخانه و ساختمان های اطرافش تبدیل به محلی توریستی شده و فعالیت های تجاری در آن رونق گرفته اما Southwarkهنوز نتوانسته ازعواید آن بهرمند شود. لذا گروهی تصمیم گرفتند، بطور نامحسوس وضعیت را تغییرداده و این محله را به یک جای دیدنی و پررونق تبدیل کنند. بنابراین آنها درفعالیت های شبانه خود شروع به تغییر معماری محیط کردند، معماری آنها آهنگی از حرکت انسان و جایی برای فعالیت های روزانه، زندگی، فراگیری و برخورد های روزانه مردم بود. آنها برای ایجاد شکاف بین کالبد تجاری شکل گرفته درمحله، یک کلوپ موقتی بوکس رادرفضای بین ساختمان ها ایجاد کردند. بدین ترتیب با پرده برداشتن از آن درصبح هنگام،کنتراستی عمیق بین هژمنی رفتار خشک سرمایه ای و جو غیررسمی موجود در باشگاه بوکس بوجود آمد. طرح های دیگری مثل دیوارنوردی اجرا شد،بطوری که متناسب با توانایی و نوع حرکت انسان شکل گرفته بود. روی دیوارها یک حرکت موج دار برای دویدن درنظرگرفته شده بود که شبیه آموزش سربازان بود و درکل قصد این طراحی ایجاد ارتباط بین فرد و اندیشه با محیط شهری، همراه با آموزش بود.

6756342804545861400002010581561412.jpg Disciplines of Mind and Body

 

 

6756342804547361400002010131561412.jpg An Intervention

 

 

6756342804550178587502010411578512.jpg Disruption of the Office

 

 

6756342804551989525002010591589512.jpg Modular of Movement

 

 

6756342804554331712502010231531712.jpg Ground Level of Refuge

 

 

6756342804577187962502010111587912.jpg The Approach

 

 

6756342804580186400002010411586412.jpg Layered Spaces

 

 

6756342804583164525002010111564512.jpg Circulation + Training

 

 

6756342804595395775002010131595712.jpg Courtyard

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

674634280420488483750201081584812.jpg

اینجا ساحل جنوبی رودخانه Thamesدرقلب لندن است.جایی که یک طرح جالب قصد دارد به گونه ای دیگربه مفهوم نگاه کند. این اثربا نگاهی دوگانه به تفکرات روانی پرداخته وازدید نزدیک دوری می کند .چنان که ازیک فضای معمولی اجتناب شده ووسوسۀ سوال کردن درباره یک فضای دیگری بجزچیزی که دیده می شود را در ذهن می اندازد. و تلاش می کند با توجه به فواصل ، به اثرفضا برتماشاخانه وتماشاچی تاکید کند.این گالری یک پرده نقاشی سفید نیست، بلکه دارای مفهومی اجتناب ناپذیرست .این اثرتحت تاثیرجزرومد آب معنا می گیرد.چرا که آب ، با بالا آمدن باعث تشکیل جزیره شده وبه داخل مکعب می رود ویک فضای دادرسی را تداعی می کند.طراحان دراین اثر تردیدی را ایجاد کرده اند که تشخیص بازیگر و بیننده را سخت کرده و معلوم نیست که کدام یک نظاره گربازی دیگریست. ریتم جزر و مد ممکن است اجباری و محدود کننده به نظرآید، اما از طرفی هم ممکن است مفری برای زندانیان دربند گالری باشد. فلسفه قالب دراینجا وجود تعمدی محدودیت وفشاراست.ودرعین حال رهانیدن روان از بند مرزومحدودیت

6746342804206445775002010241545712.jpg Inviting the Stroller on to the Riverbed

 

 

6746342804209911400002010591511412.jpg The Tidal Landscape at Low and High Tide

 

 

6746342804212017650002010201517612.jpg The Tidal Landscape at Low and High Tide

 

 

6746342804213469212502010341569212.jpg Carving the Landscape with the Stream

 

 

6746342804215180150002010511580112.jpg Section through Flooded Gallery

 

 

6746342804218158275002010211558212.jpg Antony Gormley's Exhibition in One of the Galleries

 

 

674634280421970827500201037158212.jpg Plan of Underground Venue Space

 

 

6746342804221523900002010551523912.jpg Venue Space at Low Tide

 

 

674634280422292077500201091520712.jpg Venue Space at High Tide

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

6736342795063897337502010381497312.jpg

مورچه های کارگرهمیشه درپی یافتن مواد ترکیبی وقابل انعطاف برای ایجاد یک معماری که متناسب با شرایط محیط باشد،هستند.گروه باایمان به این سیستم درپی دسته ای ازمواد ترکیبی ست که دارای خواص انعطاف پذیری بالایی باشد.هدف آنها ابداع سیستمی ست که بتواند معماری راازسخت ترین حالت تاانعطاف پذیرترین آن اجراکند.تاقادربه پاسخ گویی نیازمشتریان درشرایط محیطی کاملامتنوع باشد و باید گفت که هدف غایی این خوش بینی می تواند منجربه تثبیت ساختاری شود که برای همیشه ازیک ترکیب انعطاف پذیر استفاده کند. Team names: Dan Wang (China), Luis Costa (Portugal), Michael Rogers (U.S.A.), Sean Gaspar Rasmussen (U.S.A.) Tutor: Theodore Spyropoulos

 

6736342795068581712502010251481712.jpg 2

 

 

6736342795070066087502010401466012.jpg 3

 

 

6736342795071678587502010561478512.jpg 4

 

 

6736342795073095775002010101495712.jpg 5

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...