رفتن به مطلب

نگاهی به چند نمونه از قوانین اساسی ایران در خصوص زنان


پست های پیشنهاد شده

 

 

582.jpg

به گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد : با وجود صدور بخشنامه توقف سنگسار در ایران توسط قوه قضائیه این امر کماکان ادامه دارد.

موارد نقض حقوق بشر زنان در ایران روزانه در شبکه های اینترنتی وبعضی رسانه های خارج از کشور دیده میشود. ولی متأسفانه هیچوقت آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد ،به همین دلیل است که وقتی خانم یاکین آرتورگ گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود با وجود اشارات زیادی به نقض حقوق بشر زنان در ایران نتوانسته گزارش کامل و دقیقی را دراختیار خبرنگاران قرار دهد .

امابه نظرمن اینطور به نظر می رسد که سازمان ملل به درستی نمی خواهد به این مسئله توجه کند چه زیراکه نگاهی اجمالی به قانون اساسی ومدنی ایران در خصوص قوانین زنان که در آن بسیاری از حقوق اولیه انسانی برای زنان در نظرگرفته نشده است ،می تواند دلیل کاملأموجهی برنقض حقوق زنان در جامعه ایران امروز برای همه جهانیان مشخص کند .

برای اطلاع به چند نمونه از آنها اشاراتی میکنم:

پایین بودن سن بلوغ شرعی در دختران ،پدر یا جد پدری می تواند به شرط رعایت مصلحت دختر را پیش از رسیدن به بلوغ به عقد مرد در آورد . محدود کردن حوزه انتخاب همسر توسط خود دختر با افزودن شرط اجازه پدر یا جد پدری (که در واقع نوعی مشروع شدن ازدواجهای اجباری و عدم مقابله قانونی با آنهاست ).

لزوم تمکین زن ازشوهر در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن است که امروزه در بسیاری از ممالک دنیا جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی دارد.

امکان چند همسری برای مرد ( دائم یا موقت ) .

قانون ازدواج موقت که به دلیل شرایط خاص آن و نداشتن هیچگونه تعهدی از جانب مرد ، زن متحمل خشونتهای جنسی به مراتب بیشتری میشود.

طبق ماده 1133مرد هر زمان اراده کند زن را میتواند طلا ق دهد اما زن از نظر قانون چنین حقی ندارد مگر شرایطی که ضمن عقد در سند مطرح شده که اگر مرد آن را امضاء نکند هیچ اعتبار قانونی ندارد.

شهادت دو زن در ایران برابر یک مرد است ، گاهی اصلأ بدون شهادت مرد ،شهادت زن پذیرفته نمیشود ودر برخی موارد اصلأ شهادت زن پذیرفته نیست. (مثل قتل )

دیه زن ( پولی که بابت کشته شدن یک زن از قاتل گرفته میشود) نصف دیه مرد است.

در قوانین 75،76،77،78و چندین تبصره در بخش شرایط کار زنان ذکر شده :بسیاری از کارها برای زنان ممنوع است (مثل قضاوت). در این بخش قوانینی درباره مزد مساوی برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه برای زن ومرد بدون توجه به جنس و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی وجوددارد ولی همانطور که میدانیم پذیرش مزد برابر در جامعه ایران مثل جوامعه دیگر بشری نیست زیرا زنان در جمهوری اسلامی بعنوان شهروند درجه دوم هستند و از حقوق شهروندی برابر با مرد برخوردار نیستند.

زن طبق قوانین شرع که در ایران حاکمیت مطلق دارد تحت قیمومیت مرد چه پدر چه شوهر است و کار زن باید در محدوده شرع ومقررات اسلامی باشدو شرع بسیاری از کارها را برای زن غیرمجاز میداند و شغل در ایران نباید مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد . این موارد محدودیتهای بسیاری در زمینه کاری برای زنان به وجود می آورد . میتوان تفسیر کرد که قوانین شرع مانع اصلی برای اجرای قوانین کار برابر برای زنان و مردان است. و در واقع قوانین کار در مقابل قدرت مطلق شرع در ایران عملأ قابل اجراء نیست.

همانگونه که در قانون اساسی ایران تعریف شده است مسئولیت یک زن فقط در محدوده پرورش انسانهای مکتبی و در خدمت مرد و اعضای دیگر خانواده بودن ،است . تا بتواند ارزش و کرامت خود را بازیابد ولی به نظر من زن طبق این تعاریف به عنوان یک ابزار برای لذت مرد محسوب می شود و هویت واقعی زن درآن در نظر گرفته نشده است.

این قوانین نمونه های کوچکی از مجموع قوانینی است که همراه با قوانین شرع و تفسیرهای متفاوت موانع بسیاری را برای ترقی و تجدد در سر راه زن ایرانی قرارداده است .زن ایرانی همواره خود را زندانی منازعات بی پایان فقهی و حقوقی و در سیطره قوانینی می بیند که هیچگونه تعریف روشنی ندارد که برداشتهای شخصی میتواند آنها را در جهت عکس نیز به اجراء در آورد.

آمار خودکشی ها و خودسوزیها ، فرار از خانه ها ، تن فروشی ها ، قاچاق زنان ، خشونت علیه آنها، اعتیاد ،تجاوز ، طلاق و سقط جنین ها و.....همه حاکی از شرایط ناشی از بی عدالتی هاو جو حاکم در محیط کار ، مدرسه ، دانشگاه ، کوچه ، خیابانها و خانه ها است ودر وضعیت کنونی که رئیس جمهوری روی کارآمده که زنان را بخاطر جنسیتشان مضحکه میکند و به آنها به چشم ضعیفه نگاه میکند .به نظر ایشان مسئولیت اصلی زنان در خانه است که این با شغل و با وزارت هماهنگی ندارد وایشان در همان اوایل پست ریاست جمهوریشان این اعتقاد خود را به مرحله اجراء گذاشتند واولین ضربه کاری خود را به پیکر زخم دیده زن ایرانی ،با محدود کردن ساعت اضافه کاری در برخی از نشریات وارد کردند .بسیاری از این زنان انسانهایی هستند که حقوق ناچیز این ساعات اضافه کاری برای رفع نیازهای مادی خانواده استفاده میکردند و معلوم نیست که با این همه التفات رئیس جمهور منتخب مردم به این قشر از جامعه ،چه برسراین بخش از زنان زحمتکش می آید، زنانی که قربانیان اصلی انقلاب هستند . جدیدأ هم که طی بخشنامه ای که توسط کارشناسان امور زنان در قم آمده ، گفته شده است: حضور زنان در عرصه های اجتماعی باعث سرگردانی آنها و سرخوردگی و دوری آنها از هدف اصلی آنها که انتقال ارزشها و هویت دینی و ایجاد اخلاق اسلامی در خانواده است،میشود.لازم است به این دوستان که خودشان را مدافع حقوق زنان میدانند و معلوم نیست که این صلاحیت را از کجا کسب کرده اند که برای زن ایرانی هدف مشخص کنند ، تذکر داده شود ،هدف زن ایرانی پیشبرد منافع عمومی و حقوق زنان است ، جهت دادن درست به افکاری است که فاصله ای بین زن ومرد می بینندو با تفسیرهای متفاوت به بهانه شرع موانع زیادی را برای زنان به وجود آورده اند.زنان ایرانی به دنبال ایجاد محیطی مناسب و در حدود لیاقت برای پیشرفت هستند دورازهرگونه تبعیض و فشارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی .

ما در پی حقوق اولیه انسانی خود هستیم (حق انتخاب، شاد ، آزاد و برابر زیستن همه انسانها)

لینک ارسال

باز هم میگم،تا وقتی یه عده از زنان ایرانی،چادر سر کنند و موقع حرف زدن جلوی دهانشان را بگیرند تا صدایشان عوض شود و..........

 

حقشان است هرچی سرشون بیاد.

 

همچنین حق مردان است هرچی سرشون بیاد تا وقتی قمه و زنجیر میزنن و علم بلند میکنند و.....

لینک ارسال
باز هم میگم،تا وقتی یه عده از زنان ایرانی،چادر سر کنند و موقع حرف زدن جلوی دهانشان را بگیرند تا صدایشان عوض شود و..........

 

حقشان است هرچی سرشون بیاد.

 

همچنین حق مردان است هرچی سرشون بیاد تا وقتی قمه و زنجیر میزنن و علم بلند میکنند و.....

ببين به نظر من نبايد اصلا به اعتقدات بقيه ايرادي گرفت.قمه زني كثيفه ولي شايد جز اعتقاداتشه.بايد اينقدر فرهنگ ازادي بين مردم باشه كه هيچكي به خودش اجازه توهين به ارزشاي ديگري رو نده.

چادري به غير چادري يا برعكس!

لینک ارسال
ببين به نظر من نبايد اصلا به اعتقدات بقيه ايرادي گرفت.قمه زني كثيفه ولي شايد جز اعتقاداتشه.بايد اينقدر فرهنگ ازادي بين مردم باشه كه هيچكي به خودش اجازه توهين به ارزشاي ديگري رو نده.

چادري به غير چادري يا برعكس!

 

یعنی چی !!!!!

 

مثلا من اعتقاد داشته باشم که با چاقو بیام تو خیابان به مردم حمله کنم،شما به اعتقاد من احترام میذاری؟؟؟!!!

 

پس شما هم به اعتقادات بن لادن و طالبان و...... احترام بذار......:icon_gol:

یه سری اعتقادات = تحجر و حماقت.

 

پس باید باهاش مقابله بشه.

لینک ارسال
یعنی چی !!!!!

 

مثلا من اعتقاد داشته باشم که با چاقو بیام تو خیابان به مردم حمله کنم،شما به اعتقاد من احترام میذاری؟؟؟!!!

 

پس شما هم به اعتقادات بن لادن و طالبان و...... احترام بذار......:icon_gol:

یه سری اعتقادات = تحجر و حماقت.

 

پس باید باهاش مقابله بشه.

تو خونه خودش بشينه از صبح تا شب قمه بزنه ولي تا وقتي به يكي ضرر نرسونده مهم نيست.

 

منظور من بي دردسرا بود!

لینک ارسال
تو خونه خودش بشينه از صبح تا شب قمه بزنه ولي تا وقتي به يكي ضرر نرسونده مهم نيست.

 

منظور من بي دردسرا بود!

شما اگه بشینی تو خونه خودت از صبح تا شب الکل بخوری،اختیارت را از دست میدی،از خونه میایی بیرون و واسه بقیه مزاحمت ایجاد میکنی.

تنها مکانیکه کسی میتونه هر بلایی خواست سر خودش بیاره و به دیگران آسیبی نرسونه،سلول انفرادی تحت مراقبت های ویژه است.....

لینک ارسال
شما اگه بشینی تو خونه خودت از صبح تا شب الکل بخوری،اختیارت را از دست میدی،از خونه میایی بیرون و واسه بقیه مزاحمت ایجاد میکنی.

تنها مکانیکه کسی میتونه هر بلایی خواست سر خودش بیاره و به دیگران آسیبی نرسونه،سلول انفرادی تحت مراقبت های ویژه است.....

درسته..........حرف من درمورد موردايي بود كه تو پست اولت گفتي!!!!:icon_gol:

لینک ارسال

تا وقتی یه عده از زن ها (هر چند کم) هستن که از این چیزها حمایت میکنن امیدی به تغییرش نیست. زن هایی که اینهارو قبول دارن میتونن برن تو مجلس...پس کاری برای عوض کردنشون نمیکنن تازه میان دفاع هم میکنن و چند تا قانون بدتر هم میذارن.

لینک ارسال

این حرف یعنی چی؟

 

لزوم تمکین زن ازشوهر در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن است که امروزه در بسیاری از ممالک دنیا جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی دارد.

لینک ارسال

تا وقتی امثال لاله جون و عشرت جون و ... هستن که دنبال این هستن که حق هوس بازی به مردا بدن . وضع زنها هیچ تغییری نمیکنه .

از ماست که برماست . :icon_pf (34):

لینک ارسال
تا وقتی یه عده از زن ها (هر چند کم) هستن که از این چیزها حمایت میکنن امیدی به تغییرش نیست. زن هایی که اینهارو قبول دارن میتونن برن تو مجلس...پس کاری برای عوض کردنشون نمیکنن تازه میان دفاع هم میکنن و چند تا قانون بدتر هم میذارن.

 

 

همه این حقوق به نفع زنان مسلمانه. غیر مسلمانها اگه قبول ندارن به خودشون مربووطه اما حق ندارن بهش ایراد بگیرن و سعی کنن حذفشون کنن.

 

من خودم به شخصه موافق سنگسار شدن اون زنانی هستم که ممکنه همسرم یا مردای مومن دیگه را از راه به در کنن. حقشونه

 

چرا ازدواج موقت که یه سری سنگ جلوی پای مردا و زنها میندازه بده اما روابط نامشروع بی حد و مرز خوبه؟

 

تازه ازدواج موقت هم کسانی در پیش هستن که به خانه و خانواده پایبند نیستن. یه آدم عاقل هیچ وقت پی این کارا نمیره

لینک ارسال
همه این حقوق به نفع زنان مسلمانه. غیر مسلمانها اگه قبول ندارن به خودشون مربووطه اما حق ندارن بهش ایراد بگیرن و سعی کنن حذفشون کنن.

 

من خودم به شخصه موافق سنگسار شدن اون زنانی هستم که ممکنه همسرم یا مردای مومن دیگه را از راه به در کنن. حقشونه

 

چرا ازدواج موقت که یه سری سنگ جلوی پای مردا و زنها میندازه بده اما روابط نامشروع بی حد و مرز خوبه؟

 

تازه ازدواج موقت هم کسانی در پیش هستن که به خانه و خانواده پایبند نیستن. یه آدم عاقل هیچ وقت پی این کارا نمیره

 

خدایا خدایا

عزیزم شما مواظب شوهر مومن !!! ساده !!! گول خورت!!!! باش.

یه نمونه مرد مظلوم گول خورده نام ببر تو رو خدا . من عمری دارم میگردم پیدا کنم .

لینک ارسال

من خودم به شخصه موافق سنگسار شدن اون زنانی هستم که ممکنه همسرم یا مردای مومن دیگه را از راه به در کنن. حقشونه

یا پیغمبر............

 

خدا قوت مومن.

 

پس حتما خودتون هم سنگ بردارین و چنان تو کله اون زن مفسد بزنین که خون فواره بزنه.

 

:icon_gol: :icon_gol: :icon_gol:

لینک ارسال
همه این حقوق به نفع زنان مسلمانه. غیر مسلمانها اگه قبول ندارن به خودشون مربووطه اما حق ندارن بهش ایراد بگیرن و سعی کنن حذفشون کنن.

 

من خودم به شخصه موافق سنگسار شدن اون زنانی هستم که ممکنه همسرم یا مردای مومن دیگه را از راه به در کنن. حقشونه

 

چرا ازدواج موقت که یه سری سنگ جلوی پای مردا و زنها میندازه بده اما روابط نامشروع بی حد و مرز خوبه؟

 

تازه ازدواج موقت هم کسانی در پیش هستن که به خانه و خانواده پایبند نیستن. یه آدم عاقل هیچ وقت پی این کارا نمیره

 

 

 

تا وقتی زنهایی کوچیک مغزی وجود دارند که ذهنشون اینقدر ^ محدوده این قوانین هیچ تغییری نمیکنن.

خدایا مارو نجات بده از دست اینا!!!!!!!!!!:icon_pf (34):

لینک ارسال
همه این حقوق به نفع زنان مسلمانه. غیر مسلمانها اگه قبول ندارن به خودشون مربووطه اما حق ندارن بهش ایراد بگیرن و سعی کنن حذفشون کنن.

 

من خودم به شخصه موافق سنگسار شدن اون زنانی هستم که ممکنه همسرم یا مردای مومن دیگه را از راه به در کنن. حقشونه

 

چرا ازدواج موقت که یه سری سنگ جلوی پای مردا و زنها میندازه بده اما روابط نامشروع بی حد و مرز خوبه؟

 

تازه ازدواج موقت هم کسانی در پیش هستن که به خانه و خانواده پایبند نیستن. یه آدم عاقل هیچ وقت پی این کارا نمیره

 

هیچ کدوم از قوانین اسلام درمورد زن به درد جامعه الان نمیخوره. شاید 1400 سال پیش مترقی بود ولی الان نیست.

من چنین قوانین قرون وسطایی و وحشیانه ای مثل سنگسار رو قبول ندارم..شما داری برای خودت قبول داشته باش.

چرا بحث بی مورد میکنین؟؟ من گفتم ازدواج موقت بده ، نگفتم روابط نامشروع خوبه. گفتم؟

این نشانه کوته فکری و ذهن بسته است که تا کسی از صیغه انتقاد کرد پای بی بند و باری کشیده میشه وسط.

ازدواج موقت هیچ فرقی با فحشا نداره.

 

پس قبول داری ازدواج موقت عاقلانه نیست....حالا چرا چنین چیز دور از عقلی در تشیع مجازه؟ چرا اسلام که به قول شماها این قدر به خانواده اهمیت میده صیغه رو مجاز کرده؟ واقعا فرق بین مردی که میره صیغه میکنه و مردی که با یه روسپی رابطه داره تو همون 4کلمه خطبه عربیه ... هیچ فرق دیگه ای ندارن... یعنی 4 تا کلمه عربی به این کار دور از عقل مشروعیت میده.. هر شب بره با یه زن ولی قبلش یه خطبه بخونن کار بدی نیست، خطبه نخونده بده ... یه کم فکر کن ببین چه فرقی هست بین این دوتا و چرا مجازه..

لینک ارسال
خدایا خدایا

عزیزم شما مواظب شوهر مومن !!! ساده !!! گول خورت!!!! باش.

یه نمونه مرد مظلوم گول خورده نام ببر تو رو خدا . من عمری دارم میگردم پیدا کنم .

 

 

خدا رو شکر همسر من اینقدر نادان و کوته فکر نیست که گول زرق و برق به قول خودش این خورو خریا رو بخوره . اما شما که نمیدونید من کیم. همه مردا هم که ایمانشون در اون حدی نیست که بتونن خودشونو کنترل کنن و از خودبیخود نشن.

 

اون مردی که گول میخوره مظلوم نیست بلانسبت احمقه

لینک ارسال
یا پیغمبر............

 

خدا قوت مومن.

 

پس حتما خودتون هم سنگ بردارین و چنان تو کله اون زن مفسد بزنین که خون فواره بزنه.

 

:icon_gol: :icon_gol: :icon_gol:

 

نه ما این کارو نمیکنیم. این حرفم از این بابت زدم که زیادی روی این مساله مانور میدن.

 

ما اگه بگیم دلمون نمیاد که حقیقتم همینه خودمون به دست خودمون کارشونو امضاء کردیم.

 

اتفاقا من دلم میسوزه واسه اون زنهای بدبختی که توی این لنجنزار دست و پا میزنن و خودشونم نمیفهمن چیکار میکنن

 

 

در ضمن تو این حکم بین فقها اختلافه بعضی میگن اجرای حدود فقط باید به دست امام معصوم اجرا بشه.

لینک ارسال

اتفاقا من دلم میسوزه واسه اون زنهای بدبختی که توی این لنجنزار دست و پا میزنن و خودشونم نمیفهمن چیکار میکنن

 

در ضمن تو این حکم بین فقها اختلافه بعضی میگن اجرای حدود فقط باید به دست امام معصوم اجرا بشه.

ولی من بیشتر دلم واسه اون حیوون های زبون بسته ای میسوزه که با سنگ و پاره آجر تو مغز فرد خطارکار چال شده در زمین میزنند.

 

در ضمن این مجازات ها به هیچ وجه بازدارنده نیست،چون فردی که داره خلافی رو انجام میده،یک دهم هم احتمال نمیده که گیر بیافته.

 

فعلا که آمار جنایت و فحشا تو ایران رکورد میزنه و بیشترین آمار اعدام دنیا نسبت به جمعیت هم ماله حکومت نواب امام زمان در ایران است.

 

 

کشوریکه عرضه فرهنگ سازی نداره و فقط سرکوب میکنه،خیلی بیجا میکنه حد جاری میکنه.

لینک ارسال
هیچ کدوم از قوانین اسلام درمورد زن به درد جامعه الان نمیخوره. شاید 1400 سال پیش مترقی بود ولی الان نیست.

 

مگه انسانهای امروزی با انسانهای گذشته فرقی کردن؟ اگه انسان امروز خودشو متمدن میدونه در هر زمانی همین فکرومیکرده اگه از نظر غریزی میگید همیشه همین بوده. چه چیزی امروزه وجود داره که با اون موقع انسانها رو متمایز میکنه؟ در اون زمان که این احکام اومد هر چقدر که دلشون میخواست زن میگرفتن الانم کسانی مخالف این احکامن که دنبال آزادیهای بی قیدو شرطن حتی نه در محدوده ازدواج. پس اونا از ما متمدنتر بودن نه؟

 

من چنین قوانین قرون وسطایی و وحشیانه ای مثل سنگسار رو قبول ندارم..شما داری برای خودت قبول داشته باش.

 

وحشیانه در مورد اون بدبختهاییه که بی گناه قربانیه بیماریهای ج ن س ی میشن .

 

وحشیانه در مورد اون زنها و دخترها و بچه های بدبختی هست که قربانی این روابط نامشروع میشن نه قانونی که باعث کم شدن این بدبختیها میشه اینهمه جنایت تو دنیا میشه اینهمه زنها و بچه ها قربانی میشن کسی حرفی نمیزنه اینجا که رسید وحشیانه شد؟

 

چرا بحث بی مورد میکنین؟؟ من گفتم ازدواج موقت بده ، نگفتم روابط نامشروع خوبه. گفتم؟

 

تا اینجا که داشتید از این افراد طرفداری میکردید.!!!

 

این نشانه کوته فکری و ذهن بسته است که تا کسی از صیغه انتقاد کرد پای بی بند و باری کشیده میشه وسط.

 

آههان پس این مساله هیچ ربطی به بی بندو باری نداره و اون جوامعی که صیغه ندارن هم همه پاکن حالا ما باید همون راهیو بریم که اونا رفتن. آره؟ یا اینکه راه سومی هم هست و ما خبر نداریم؟ اگه هست لطفا بفرمایید استفاده کنیم

 

ازدواج موقت هیچ فرقی با فحشا نداره.

 

پس قبول داری ازدواج موقت عاقلانه نیست....حالا چرا چنین چیز دور از عقلی در تشیع مجازه؟ چرا اسلام که به قول شماها این قدر به خانواده اهمیت میده صیغه رو مجاز کرده؟

 

اجرای احکام الهی برمیگرده به شرایط خاص خودش. حج واجبه اما نه برای کسی که مستطیع نیست. نماز و روزه بر زنها واجبه اما نه در هر زمانی. امر به معروف و نهی از منکر واجبه اما نه در هر شرایطی. چی شده حالا این حکمی را که واجب هم نیست و هر انسان منصفی میدونه برای شرایط استثنایی وضع شده را علم کردیم و باهاش میجنگیم؟

 

واقعا فرق بین مردی که میره صیغه میکنه و مردی که با یه روسپی رابطه داره تو همون 4کلمه خطبه عربیه ... هیچ فرق دیگه ای ندارن... یعنی 4 تا کلمه عربی به این کار دور از عقل مشروعیت میده.. هر شب بره با یه زن ولی قبلش یه خطبه بخونن کار بدی نیست، خطبه نخونده بده ... یه کم فکر کن ببین چه فرقی هست بین این دوتا و چرا مجازه..

 

بله زمین تا آسمون فرق میکنه. اون محدودیتهای فراوانی داره که این نداره .

 

اگه این حرف صحیح باشه پس از فردا پاشید بگید فرق بین دکترا با دیپلم چیه. غیر از اینه که 4 تا کلمه هست یکی توش نوشته دکترا یکی توش نوشته دیپلم.

لینک ارسال

در ضمن این مجازات ها به هیچ وجه بازدارنده نیست،چون فردی که داره خلافی رو انجام میده،یک دهم هم احتمال نمیده که گیر بیافته.

 

QUOTE]

 

بازدارنده هست برای کسی که از اول درست تربیت بشه یا حتی کسی که به خودش بیاد.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...