رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

P_shams_5.jpg

از راست: فريدون جم، شمس پهلوي، بهجت [مشار] و علي ايزدي، از همراهان رضاشاه پهلوي هنگام تبعيد به جزيره موريس
.

 

 

P_shams_4.jpg

از راست: شمس پهلوي. اشرف پهلوي و علي‌محمد قوام در سال 1319

 

P_shams_9.jpg

ديدار شمس پهلوي و مهرداد پهلبد با محمدضا پهلوي قبل از عقد رسمي از راست: مهرداد پهلبد، توران اميرسليماني، شمس پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي و محمدرضا پهلوي

 

 

P_shams_8.jpg

شمس پهلوي و پرستار مخصوص ميمونهايش

 

P_shams_6.jpg

از راست: 1. علي ايزدي 3. مهرداد پهلبد 5. شمس پهلوي، از همراهان رضاشاه پهلوي در ژوهانسبورگ

P_shams_12.jpg

مسافرت شمس پهلوي و مهرداد پهلبد به واتيكان. از راست: 3. مهرداد پهلبد 4. شمس پهلوي

 

P_shams_11.jpg

جشن ساليانه كانون بانوان ايران (خرداد 1327) 1. جم (بانو) 2. محمود جم 3. شمس پهلوي 4. شهناز پهلوي

 

 

P_shams_10.jpg

مهرداد پهلبد و شمس پهلوي (زيرنويس عكس: به رسم يادبود به خاله عزيزم فخرالملوك اهدا شد، شمس)

 

 

P_shams_15.jpg

شمس پهلوي در كشور اردن: 1. ملك حسين (پادشاه اردن) 2. شمس پهلوي

 

 

P_shams_14.jpg

جلسه هيئت مركزي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران به رياست شمس پهلوي (6/3/1353) 1. شمس پهلوي 2. فريده ديبا 3. جمشيد آموزگار 4. محمدرضي ويشكاكي 5. حسين خطيبي 6. مهرداد پهلبد

 

P_shams_16.jpg

بازديد شمس پهلوي از كارخانه آبجوسازي مجيديه 1. فريده ديبا 2. شمس پهلوي 3. شهرآزاد پهلبد 4. قدسيه ارجمند (مسعودي) 5. عباس مسعودي

 

 

P_shams_13.jpg

شمس پهلوي

P_shams_17.jpg

جشن ازدواج شهرآزاد پهلبد و هاوارد باريس (از اتباع كشور انگليس) از راست: شهرآزاد پهلبد، عبدالرضا پهلوي، هاوارد باريس، شمس پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي

 

 

P_shams_18.jpg

شهرآزاد پهلبد و همسرش هاوارد باريس و عده‌اي از بستگان و اعضاي خانواده ايشان در يك مهماني از راست: شهيار پهلبد، مهرداد پهلبد، بئاتريس يانك (همسر شهباز پهلبد)، شهباز پهلبد، شمس پهلوي، هاوارد باريس، شهرآزاد پهلبد، تاج‌الملوك پهلوي، محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي، مادر هاوارد باريس، پدر هاوارد باريس

 

 

P_shams_20.jpg

از راست: مهرداد پهلبد، شمس پهلوي، فرح پهلوي، ملك حسين پادشاه اردن، همسر كارامانليس، محمدرضا پهلوي، همسر ملك حسين، كنستانليس كارامانليس (پادشاه يونان)، عبدالرضا پهلوي، پري سيما زند و شهرآزاد پهلبد

 

P_rezaplvtakodeta_3.jpg

سرهنگ رضاخان پهلوي و جمعي از افسران روسي و ايراني آترياد همدان 1. محمود آيرم 2. عبدالله اميرطهماسبي 3. رضاخان پهلوي

 

P_rezaplvtakodeta_2.jpg

ياور رضاخان پهلوي محافظ منزل عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به همراه عده‌اي ديگر در كرمانشاه (شخصِ غيرنظامي كنارِ رضاخان؛ محمدولي ميرزا فرمانفرمائيان

 

P_rezaplvtakodeta_1.jpg

رضاخان پهلوي نگهبان سفارت هلند در تهران از چپ: رضاخان پهلوي و كنوبل (وزيرمختار هلند در ايران)

 

P_rezaplvtakodeta_10.jpg

ژنرال آيرونسايد، ژنرال اسميت و دو تن از فرزندان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از راست: محمدولي ميرزا فرمانفرمائيان، ادموند آيرونسايد، ژنرال اسميت و نصرت‌الدوله فيروز

 

 

P_rezaplvtakodeta_9.jpg

اردشير جي (1908)

P_rezaplvtakodeta_12.jpg

بازديد رضاخان پهلوي وزير جنگ از يك مانور نظامي 1. رضاخان پهلوي 2. محمدصادق كوپال

 

P_rezaplvtakodeta_11.jpg

رضاخان پهلوي در بامداد روز سوم اسفند سال 1299 چند ساعت پس از كودتا، در كنار اتومبيل مصادره شده نصرت‌الدوله فيروز

P_rezaplvtakodeta_16.jpg

احمدشاه قاجار، رضاخان پهلوي (وزير جنگ) و محمدخان اميرعلايي (آجودان احمدشاه)

P_rezaplvtakodeta_14.jpg

سيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان پهلوي (نخست‌وزير و فرمانده كودتا) و عده‌اي از همكارانش

P_rezaplvtakodeta_4.jpg

نايب رضاخان پهلوي و عده‌اي از فرماندهان ارشد قزاقخانه 1. مير پنج حسن خان 2. ميرپنج محمدخان (بعدها مطبوعي) 3. سرهنگ حسين قلي خان بيگدلي 4. نايب رضاخان ۵. ميرپنج اسکندر خان ارمني

P_hamsaranrezashah_3.jpg

تاج‌الملوك پهلوي دومين همسر رضاشاه

 

 

P_hamsaranrezashah_2.jpg

هادي آتاباي همسر همدم‌السلطنه اولين فرزند رضاشاه

 

 

P_hamsaranrezashah_1.jpg

فاطمه پهلوي (همدم‌السلطنه) فرزند اولين همسر رضاشاه و دو تن از فرزندان همسران بعدي وي. از چپ: غلامرضا پهلوي (تنها فرزند توران اميرسليماني)، همدم‌السلطنه (تنها فرزند صفيه) و محمودرضا پهلوي (فرزند عصمت‌الملوك دولتشاهي
)

 

 

P_hamsaranrezashah_6.jpg

محمدرضا پهلوي (وليعهد) و مادرش تاج‌الملوك پهلوي

 

 

P_hamsaranrezashah_5.jpg

تاج‌الملوك پهلوي در كنار فرزندان خود در سويس (1314ش) از چپ: شمس پهلوي، محمدرضا پهلوي، تاج‌الملوك پهلوي، عليرضا پهلوي و اشرف پهلوي

 

 

P_hamsaranrezashah_4.jpg

فرزندان رضاخان و تاج‌الملوك به همراه دو نفر از گماشته‌هايشان از چپ: محمدرضا پهلوي، شمس پهلوي، اشرف پهلوي و عليرضا پهلوي

 

P_hamsaranrezashah_9.jpg

توران اميرسليماني همسر سوم رضاشاه

 

 

P_hamsaranrezashah_8.jpg

غلامحسين صاحب ديواني شوهر دوم تاج‌الملوك پهلوي به همراه علي قوام، در محوطه آرامگاه حافظ در شيراز. از چپ: غلامحسين صاحب ديواني و علي قوام

 

 

P_hamsaranrezashah_7.jpg

عليرضا پهلوي تنها برادر تني محمدرضا پهلوي

 

P_hamsaranrezashah_11.jpg

توران اميرسليماني و همسر دومش ذبيح‌الله ملكپور

 

 

 

P_hamsaranrezashah_10.jpg

غلامرضا پهلوي در پنج سالگي در كنار مادرش توران اميرسليماني و چند تن از بستگان خويش، در باغ مكتب‌خانه (1307ش) از چپ: توران اميرسليماني و غلامرضا پهلوي

 

 

P_hamsaranrezashah_15.jpg

تاج‌الملوك پهلوي در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلوي

 

 

P_hamsaranrezashah_14.jpg

رضاشاه در اواخر عمر در ژوهانسبورگ

 

 

P_hamsaranrezashah_12.jpg

عصمت‌الملوك دولتشاهي همسر چهارم رضاشاه، در دوران اقامت در جزيره موريس در افريقاي جنوبي

 

P_ghiam30tir_3.jpg

دكتر مصدق به اتفاق هانري رولن در جريان شركت در دادگاه لاهه

 

 

 

P_ghiam30tir_2.jpg

آيت الله كاشاني در منزل دكتر محمد مصدق

 

 

P_ghiam30tir_1.jpg

دكتر مصدق نخست وزير به هنگام ملاقات با آيت الله ابوالقاسم كاشاني

 

 

P_ghiam30tir_6.jpg

مظفر بقائي كرماني نماينده مجلس شوراي ملي از راست: 1- كريم سنجابي 2- حسين فاطمي 3- علي شايگان

 

 

P_ghiam30tir_5.jpg

احمد قوام

 

P_ghiam30tir_18.jpg

نثار گل بر مزار شهداي قيام سي تير سال 1331

 

 

P_ghiam30tir_17.jpg

از چپ به راست: مهندس كاظم حسيبي و عبدالله معظمي

 

 

P_ghiam30tir_16.jpg

محمدرضا پهلوي، حسن امامي (امام جمعه تهران) و مهديقلي علوي مقدم

 

 

P_eshghaliran_2.jpg

آندرويچ اسميرنوف، سفير شوروي در ايران به اتفاق همراهان خود در محوطه كاخ سعدآباد 1. آندرويچ اسميرنوف

 

 

P_eshghaliran_1.jpg

حسن اسفندياري (محتشم‌السلطنه) رئيس مجلس شوراي ملي در ملاقات با آدولف هيتلر صدراعظم آلمان (1319-1320) از چپ: موسي نوري اسفندياري (سفير ايران در آلمان)، حسن اسفندياري و آدولف هيتلر

 

 

P_eshghaliran_6.jpg

محمدرضا پهلوي و همسر وي فوزيه به همراه جمعي از مقامات كشور در بازديد از مقر نيروهاي نظامي انگليس در تهران 1. غلامرضا نورزاد 2. عيسي صديق 3. حسين علاء 4. مرتضي يزدان‌پناه 5. محمدرضا پهلوي 6. فوزيه 7. علي سهيلي (نخست‌وزير) 8. حاجيعلي رزم‌آرا 9. ابوالحسن اردلان (عزالممالك) 10. علي‌اصغر مؤدب نفيسي 11. قاسم غني 12. حميد سياح 13. مصطفي عدل (منصورالسلطنه) 14. محمد ساعد مراغه‌اي 15. عبدالحسين هژير 16. محسن قراگزلو 17. يوسف شكرايي

 

P_eshghaliran_5.jpg

محمدرضا پهلوي در حال اداي سوگند شاهي در مجلس شوراي ملي. در عكس محمدعلي فرزين (كلوپ) نيز ديده ميشود (26/6/1320
)

 

 

P_eshghaliran_4.jpg

محمدرضا پهلوي در روز اداي سوگند پادشاهي در مجلس شوراي ملي، به اتفاق محمدعلي ذكاءالملك فروغي نخست‌وزير (
۱۳۲۰/۶/۲۶
)

 

 

P_eshghaliran_9.jpg

رجبعلي منصور

 

 

P_eshghaliran_8.jpg

ريدر ويليام بولارد وزيرمختار انگليس در ايران، محمدرضا پهلوي و ژنرال ويول فرمانده انگليسي قشون متفقين

 

P_eshghaliran_14.jpg

ملاقات محمدرضا پهلوي با وينستون چرچيل نخست‌وزير انگلستان، در محل سفارت اين كشور در تهران (8/9/1322) از راست: وينستون چرچيل، اسماعيل شفائي، محمدرضا پهلوي، حسين علاء ، محمد ساعد مراغه‌اي (وزير امور خارجه) و علي سهيلي (نخست‌وزير
)

 

 

P_eshghaliran_13.jpg

سران كشورهاي متفق در حاشيه برگزاري ”كنفرانس تهران“، در محل سفارت شوروي (6/9/1322) 1. ژوزف استالين (نخست‌وزير شوروي) 2. وياچسلاو ميخائيلويچ مولوتف (وزير امور خارجه شوروي) 3. اورل هريمن (سفير آمريكا در مسكو) 4. فرانكلين روزولت (رئيس‌جمهور آمريكا) 5. آنتوني ايدن (وزير امور خارجه آمريكا) 6. وينستون چرچيل (نخست‌وزير انگلستان
)

 

 

P_eshghaliran_15.jpg

 

ژوزف استالين نخست‌وزير شوروي در حاشيه برگزاري كنفرانس سران كشورهاي متفق در تهران، هنگام ملاقات با محمدرضا پهلوي (9/9/1322) از راست: ماكسيموف (سفير شوروي در ايران)، وياچسلاو ميخائيلويچ مولوتف (وزير امور خارجه شوروي)، محمدرضا پهلوي، ژوزف استالين و محمد ساعد مراغه‌اي (وزير امور خارجه ايران
)

 

P_tahrimtanbako_2_3.jpg

علي‌اصغرخان امين‌السلطان صدراعظم ناصرالدين شاه به همراه عده‌اي از مقامات و رجال و خدمه 1. علي‌اصغر امين‌السلطان 2. غلامحسين غفاري (صاحب اختيار
)

 

P_tahrimtanbako_2_2.jpg

ناصرالدين شاه قاجار در سفر سوم خويش به اروپا به همراه جمعي از مقامات ايراني و خارجي در لندن 1. ناظم‌الدوله (ميرزاملكم خان) 2. علي‌اصغر امين‌السلطان 3. ناصرالدين شاه قاجار 4. ابوالقاسم ناصرالملك 5. مهدي وزير همايون 6. مهدي مجدالدوله

 

P_tahrimtanbako_2_1.jpg

ناصرالدين شاه قاجار

 

P_tahrimtanbako_2_6.jpg

حسين امين‌الضرب اصفهاني

 

 

P_tahrimtanbako_2_5.jpg

[3247-1]
ناصرالدين شاه قاجار به همراه عده‌اي از رجال و خدمه خود در شكارگاه دوشان تپه در سال 1310ق 1. ابوالحسن اردلان 2. ناصرالدين شاه قاجار 3. غلامعلي عزيزالسلطان 4. اكبر سيف‌السلطان

 

 

P_tahrimtanbako_2_4.jpg

مركز انحصار توتون و تنباكوي ايران در تهران

 

 

P_tahrimtanbako_2_9.jpg

آيت‌الله سيدمحمدحسن ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو

 

 

P_tahrimtanbako_2_8.jpg

آيت‌الله آقانجفي و آيت‌الله شيخ نورالله نجفي

 

 

P_tahrimtanbako_2_7.jpg

كاركنان ايراني و انگليسي اداره شاهنشاهي انحصار دخانيات كل ممالك محروسه ايران در مشهد در سال 1309ق

 

 

P_tahrimtanbako_2_13.jpg

آيت‌الله ميرزا محمدحسن شيرازي هنگام اقامه نماز جماعت در عراق

 

 

P_tahrimtanbako_2_12.jpg

آيت‌الله آقانجفي اصفهاني

 

 

P_tahrimtanbako_2_10.jpg

آيت‌الله حاج ميرزا حسن آشتياني

 

 

 

P_jashn2500sale_2.jpg

نماي عمومي از آثار و بقاياي تخت جمشيد (پرسپوليس) در ايام جشنهاي 2500 ساله

 

 

P_jashn2500sale_3.jpg

بازديد غلامرضا پهلوي و همسرش از ماكت محل برگزاري جشنها. از راست: 2. بهمن پهلوي 4. غلامرضا پهلوي 5. منيژه جهانباني 6. محسن فروغي 7. امير متقي

 

 

P_jashn2500sale_4.jpg

محمدرضا پهلوي در كنار آثار تاريخي تخت جمشيد شيراز

 

 

P_jashn2500sale_6.jpg

كنگره بزرگداشت كورش هخامنشي توسط يهوديان وابسته به اسرائيل

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...