رفتن به مطلب

درختان و بوته ها


pashaa

ارسال های توصیه شده

درختان و بوته ها

اندازه درختان و بوته ها

درختان و بوته ها از نظر رشد سه گروهند: گروه اول، بوته هایی هستند که ارتفاع آنها حداکثر ۵/۱ متر است. این رستنی ها نمی توانند به عنوان حصار مورد استفاده قرار گیرند زیرا به لحاظ ارتفاع کم، همیشه پایین تر از سطح دید قرار می گیرند. از این بوته ها در زمین های غیر معدنی یا چمن کاری شده و حتی گاهی برای ایجاد ترکیب مختلطی از رنگ و شکل استفاده میشود. گروه دوم را درختان و بوته هایی تشکیل می دهند که ارتفاع آنها گاه تا چهار متر می رسد. از آنجا که این نوع رستنی ها، به لحاظ چنین ارتفاعی، حصاری مناسب در مقابل سطح دید یک شخص بالغ ایجاد می کنند، بیشتر برای ایجاد حصاری های طبیعی و انبوه مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از این نوع بوته ها برای پوشش فضایی که مصالح سختی مانند سیمان و قیر معدنی در آنها به کار نرفته استفاده می شوند. این عمل برای ایجاد هماهنگی بین بنا و محیط اطراف آن صورت می گیرد. گاه حتی برای تعیین حدود یک قطعه زمین نیز از این نوع گیاهان استفاده می شود

بوته ها معمولا به صورت انبوه یا گروهی در محوطه های چمن کاری یا درخت کاری شده،دیده می شوند. البته اگر این بوته ها به تنهایی کاشته شوند، زیبایی و همچنین کاربرد بیشتری پیدا خواهند کرد. برای جلوه بیشتر بوته هایی که به صورت گروهی کشت می شوند، اغلب از ترکیب گونه های مختلف آن استفاده می شوند. برای این منظور، با رعایت توالی کاشت بوته ها،فضای آرامش بخش بوجود خواهد آمد. انواع بوته های کاشته شده در فضاهای شهری بسیار متنوع است. به این ترتیب انواع بوته ها بر اساس خصوصیات مختلفشان قابل طبقه بندی اند. برای مثال، بوته هایی که به صورت گروهی و یا بوته هایی که به صورت تک، در فضایی محدود کاشته شده اند، از آن جمله اند

انواع دیگر بوته ها عبارتند از

ـ بوته هایی که ساقه برهنه دارند و برگ و گل آنها در انتهای ساقه می روید؛ مثل رز مجنون و رز پا کوتاه

ـ بوته هایی که مدورند و از بن ساقه تا نوک شاخه هایشان برگ و گل دارند؛ مثل ریش بزی، کرک دار و بته جقه ای

ـ بوته های انبوه و پر برگ

برای تزیین فضا های بیرون شهری می توان از گیاهان زیر استفاده کرد

ـ بوته های هرس شده گز و یا رز، بوته های استوانه ای، بوته های تززیینی که شاخه های در هم دارند و بوته های پهن برگ وغیر بومی

ـ بوته های خمیده که قابلیت پوشاندن سطوح مختلف را دارند

ـ بوته های پهن برگ و گل دار که به صورت انبوه کاشته می شوند

ـ بوته های فرشی که برای پوشاندن سطوحی به کار می روند که قبلا چمن کاری شده بودند

گروه سوم، درختانی هستند که ارتفاع آنها به ۱۵ متر می رسد و شاخ و برگشان کاملا از سطح زمین جداست. عمر یک درخت که از سه دوره تشکیل شده، بر حسب نوع آن کم و بیش طولانی است. بطور کل می توان این سه دوره را با خصوصیات زیر مشخص کرد

ـ دوره جوانی یک درخت، که با انبوه زیاد برگ ها و رشد عمودی تنه درخت مشخص می شود

ـ دوره بلوغ درخت، که طی آن رشد طولی درخت برای ظهورو رشد شاخ و برگ متوقف می شود

ـ دوره پیری که طی آن شاخه ها ضعیف می شوند

عمر یک درخت به نوع آن بستگی دارد. با کاشت این درخت، آینده مقید می شود؛ درخت را نمی توان جا بجا کرد، محیط زیست درخت را نیز نمی توان بدمن مواجهه با تبعات علاج ناپذیر تغییر داد . یک درخت معمولا ده ها سال عمر می کند. آشنایی با چگونگی رشد طولی و عرض درخت،کیفیت خاک و قدرت شبکه ریشه ای درخت، انتخاب نوع مناسب درخت را سبب می شود. قبل از کاشت درخت باید روش نگهداری از درخت نیز مشخص شود. بزرگ و بلند بودن انواع گوناگون درختان خیابانی مشکل پر کردن فضای خالی را حل می کند. درختان را می توان از نوع جوان، ساقه ای یا شاخ و برگدار انتخاب کرد.این درختان باید مستقیم،سالم و خوش ترکیب بوده و ریشه های قوی داشته باشند.ساقه ها باید نوک تیز بوده و ساقه مرکزی کاملا عمود باشد. گاهی از درختان قطور و بلند استفاده می شود. قدر مسلم این که درخت در مناطق معدنی،علی رغم هزینه خرید، کاشت و نگهداری اش، نقش مهمی ایفا میکند. گاهی چندین سال طول می کشد تا درختان جدید با محیط تازه سازگار شوند. درختان، از نظر ارتفاع به سه دسته تقسیم می شوند: ارتفاع ۲۰ متر یا بیشتر؛ ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متر، و ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر

تراکم شاخ و برگ درختان

تراکم و انبوهی شاخه های درختان دومین معیار برای تفکیک و تشخیص انواع آنها و تاثیری است که بر محیط وارد می کنند. تراکم برگها مانعی نسبتاً بزرگ در مقابل نور و صدا محسوب می شود. بدینسان ، برگهای انبوه درخت، پرده ای سبز در مقابل باد یا عناصر دیگر تشکیل می دهند. تراکم شاخ و برگ ، بر حسب نوع و گونه درخت ، رشد آن (ارتفاع، گستردگی و غیره) و فصل سال متفاوت است. درختان، با توجه به این ویژگیهای مختلف ، سه نوع پرده ایجاد می کنند. پرده کدر، پرده نیمه شفاف و پرده شفاف

پرده های کدر کاملاً غیر قابل نفوذند. خانواده کاج ها اساساً دارای چنین ویژگی هستند. کاج ها با رشد و گسترش خود پرده سبز کدری تشکیل می دهند

اکثر درختانی که برگ شکسته دارند، از قبیل زیرفون و شاه بلوط، پرده نیمه شفاف ایجاد می کنند . شاخ وبرگ این درختان از فاصله ای دور متراکم به نظر میرسد،اما با کاهش تدریجی فاصله، مشخص می شود که این شاخ و.برگها نور را به راحتی ازخودعبور داده و به صورت پرده ای نیمه شفاف در می آیند

پرده های شفاف در درختان میوه یا برخی از انواع صنوبر ها که شاخ و برگ بسیار سبک دارنددیده می شود. این درختان ، هرگز سایه ای انبوه و متراکم ایجاد نمی کنند وتابش نور از لابلای شاخ وبرگ آنها متغییر است. شکل درختان سومین معیار برای تفکیک انواع گونه های درخت در فضاهای شهری است. شکل هر درخت عبارت است از نمای کلی وترکیب شاخه های آن. نمای درختان را می توان به شش نوع مختلف تقسیم کرد: پهن ،هرمی، تخم مرغی، استوانه ای، مجنون و کروی. درختانی که نمای مدور، مربع یا عریض دارند، مانند بلوط، شاه بلوط،چنار و نارون غالبا برگهای شکسته دارند واز آنها در کاشت ردیفی درختان استفاده می شود. درختانی که نمای نوک تیز،مخروطی یا استوانه ای دارند در فضاهای شهری به ویژه خیابان ها و میادین، بسیار نادر هستند. درختان سرو و تبریزی از آن جمله اند

ترکیب و بار شاخه ها و برگهای درختان نیز دو عنصر مهم تر در تعیین نوع درخت در محیط شهر محسوب می شوند. با توجه به سه معیار ذکر شده، می توان نوع مناسب درختان را در آزمایش فضای شهر تعیین نمود

وجوه تمایز دیگری نیز در انواع رستنی ها و درختان وجود دارد که توجه به آنها مفید خواهد بود. در مورد درختان برکگدار، می توان به برگهای بادوام، شکوفه های بهاری و سایه ایجاد شده در تابستان و برگهای رنگارنگ درختانی چون آلش، بلوط، افرا، زبان گنجشک و گردو در پاییز اشاره کرد

کاشت ردیفی گیاهان

درختانی که به صورت ردیفیدر امتداد خیابان ها و بلوار ها کاشته می شودند باید خصوصیات لازم را برای بقا در محیط زیست شهری، خصوصا در فضای خیابانها ـ که قالبا محدود است ـ را داشته باشند. درخت خیابانی نمایی مستقیم و منظم دارد و انشعابات آن بسیار متوازن است. در این رابطه بایدانواعی از درختان انتخاب شوند که چوبشان شکننده نبوده و ریشه های آنها ضروری برای مصالح پیاده رو ها و کانالها ایجاد نکنند. در این خصوص اغلب درختانی ارجح اند که برگهای آنها کوچک بوده و به سهولت توسط باد پراکنده می شوند. این نوع برگها روی گذر گاه ها و پیاده رو ها فرشی لغزنده ایجاد نخا هند کرد

قبل از کاشت هر نوع گیاه باید طبیعت خاک کاملا بررسی شود. خاک ضعیف را می توان با خاک گیاهی یا کود مناسب غنی ساخت. کاشت درخت مستلزم حفر گودالهای نسبتا وسیع است. بلافاصله پس از کاشت درخت، باید نهال را، به ویژه در سال اول رشد آن را آبیاری کرد. درختان کاج، خصوصا، نیاز به مواد ضد عرق دارند. همچنین باید انواع داربست های حایل،از قبیل چوب در پای درخت، بند و بست و نرده پیش بینی شوند. البته برای کاشت گیاهان در معابر عمومی فاصله خاصی نسبت به ساختمانهای اطراف تعیین نشده است ، در آیین نامه خدمات شهری ، حد فاصل هر گونه گیاهی که ارتفاع آن از ۲ متر بیشتر باشدتا ۲ متر و گیاهانی که ارتفاع آنها کمتر از۲ متر باشد تا ۰.۵ متر از ساختمان های اطراف پیش بینی شده است . در شهر برای جلو گیری ازهر گونه وقفه در تردد،حداقل فاصله مطلوب میان مسیر تردد و درخت باید ۱.۵ متر در نظر گرفته شود. حد فاصل درختانی که رشد متوسط دارند ۱۰ تا ۱۲ مترو درختانی که رشد سریع دارند ۱۲ تا ۱۵ متر و همچنین حداقل ارتفاع زمین تا تاج درخت ۴.۲۰ متر و حداکثر آن ۶ متر است

پس از کاشت گیاهان جوان،پیش بینی نحوه نگهداری آنها امری ضروری است . اطراف گودال کاشت درخت نباید مسدود شود، بنا براین توصیه می شود که در اطراف کنده درخت دایره ای به قطر ۳ متر آزاد بماند و توسط پنجره ای(آهنی،فولادی یا بتنی)جهت جذب آب پو شانده شود . تنه درختان جوان معمولاً توسط نرده های چوبی یا آهنی در مقابل تصادم اتومبیل یا سایر وسایل نقلیه محافظت می شوند. اغلب درختان تحت تاثیر عملیاتی که در حوالی آنها انجام می شود قرار می گیرند؛بنا بر این قبل از آغاز هر نوع عملیات کارگاهی در یک فضای درختکاری شده باید وضعیت محل بطور مشروح مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، بهتر است در قرار داد ها اقداماتی را برای حفاظت از درختان پیش بینی کرد. با چنین اقداماتی می توان از تنه درختان با استفاده از موانعی محافظت کرده و در صورت ایجاد خساراتی توسط بانیان آن، غرامت مطالبه نمود. اتخاذ این گونه تصمیمات از قبیل ایجاد موانع یا مطالبه غرامت موجب توجه بیتری به درختان خواهد شد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...