رفتن به مطلب

تست هوش دکتر حسابی هرکی خودشوباهوش میدونه جواب بده!!!!!


نغمه

ارسال های توصیه شده

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزارتومان بوده و هر کدام نفری 10 هزارتومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزارتومان بوده. این 5 هزارتومان را بگیر و به آنها برگردان!

شاگرد هم از 5 هزارتومان، 2 هزارتومان را برای خود بر میدارد و 3 هزارتومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزارتومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند. که 3*9 برابر 27 میشود.

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

؟؟؟

؟؟

؟

لینک به دیدگاه
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزارتومان بوده و هر کدام نفری 10 هزارتومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزارتومان بوده. این 5 هزارتومان را بگیر و به آنها برگردان!

شاگرد هم از 5 هزارتومان، 2 هزارتومان را برای خود بر میدارد و 3 هزارتومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزارتومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند. که 3*9 برابر 27 میشود.

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

؟؟؟

؟؟

؟

 

تیگراری

لینک به دیدگاه
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزارتومان بوده و هر کدام نفری 10 هزارتومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزارتومان بوده. این 5 هزارتومان را بگیر و به آنها برگردان!

شاگرد هم از 5 هزارتومان، 2 هزارتومان را برای خود بر میدارد و 3 هزارتومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزارتومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند. که 3*9 برابر 27 میشود.

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

؟؟؟

؟؟

؟

 

چقدر گرون بوده ساعته نسبت به زمان دکتر حسابی:hanghead:

لینک به دیدگاه
سلام منو به دکتر حسابی برسون

این اقایون 25 تومن دادند

شاگرد هم 3 تومن بهشون میده

میشه 25+3=28

2 تومن هم تو جیب شاگرده هست میشه

25+2=30 تومن

:ws3:

آقای دانشمند

این که مشخص بود از اول

نکته سوال اینه:

بعد از گرفتن نفری هزار تومن جمعا نفری9 هزار پرداخت کردن که روی هم میشه27 هزار

با دو هزار تومن شاگرده میشه29 هزار

اون هزار تومن دیگه کجا رفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:w00:

لینک به دیدگاه

یادتونه بچه که بودیم جمعه ها یه برنامه کودک پخش میگرد ...

 

یارو 10 تا انگشت دستو از اخر میشمرد ...

10 و 9 و هشت و هفت و شیش

 

با 5 تا میشه 11 تا !!!

 

اینم همونه دیگه ...

لینک به دیدگاه
سلام منو به دکتر حسابی برسون

این اقایون 25 تومن دادند

شاگرد هم 3 تومن بهشون میده

میشه 25+3=28

2 تومن هم تو جیب شاگرده هست میشه

25+2=30 تومن

:ws3:

حمید ترشی نخوری یه چیزی میشیا

توحیفی حمیــــــــــــــــــد:ws28:

لینک به دیدگاه
چقدر گرون بوده ساعته نسبت به زمان دکتر حسابی:hanghead:

 

دکتر حسابی اون زمان خیلی ازکشورای خارجی سفر کرده خب لابد به نرخ اونجا حساب کرده:ws3:

لینک به دیدگاه
آقای دانشمند

این که مشخص بود از اول

نکته سوال اینه:

بعد از گرفتن نفری هزار تومن جمعا نفری9 هزار پرداخت کردن که روی هم میشه27 هزار

با دو هزار تومن شاگرده میشه29 هزار

اون هزار تومن دیگه کجا رفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:w00:

 

خوب بذار از دید شما به مسئله نگاه کنیم

اون ساعت پای اون سه نفر افتاده 9*3 =27 و درسته 25 تومن پول دادن به مغازه دار+2 تومن هم دادن به شاگرد مغازه یعنی 25+2=3*9

درست شد ؟

پول ساعت پای این اقایون افتاده 27 تومن...........که 30 تومن دادند 3 تومن پس گرفتن

لینک به دیدگاه
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزارتومان بوده و هر کدام نفری 10 هزارتومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزارتومان بوده. این 5 هزارتومان را بگیر و به آنها برگردان!

شاگرد هم از 5 هزارتومان، 2 هزارتومان را برای خود بر میدارد و 3 هزارتومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزارتومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند. که 3*9 برابر 27 میشود.

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

؟؟؟

؟؟

؟

اون 2 هزار تومن از روو 27 هزار تومن خرج شده برداشته شده که اصلا نباید باهاش جمع بشه! درواقع 27-2=25 هزار تومنه که قیمت ساعت بوده! منظورم اینه که اصلا ربطی به ضرب کردن نداره این سوال!

نمدونم گرفتین چی میگم یا نه!!! :ws3:

لینک به دیدگاه
سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزارتومان بوده و هر کدام نفری 10 هزارتومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزارتومان بوده. این 5 هزارتومان را بگیر و به آنها برگردان!

شاگرد هم از 5 هزارتومان، 2 هزارتومان را برای خود بر میدارد و 3 هزارتومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزارتومان)

حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند. که 3*9 برابر 27 میشود.

این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

؟؟؟

؟؟

؟

 

سوال انحرافی مطرح شده.

خود سوال مشکل داره، اون جاش که میگه اون دوهزارتومن رو با اون 27 تومن باید جمع کرد.

ببینید حالت اول سه نفر 3 تا 10 تومن می دن یه طرف.

حالت دوم که می فهمن قیمتو اشتباه حساب کردن، فرض کنید که اصلا شاگردیو دو تومنی در کار نبوده و صاحب مغازه 3 تومن از اون 30 تومن رو برمی داره و به اون سه نفر میده. که در این صورت خودش 27 تومن داره و اون سه نفر هرکدوم 9 تومن پرداخت کردن. حالا این صاحب مغازه میاد از روی 27 تومنی که الان داره 2 تومن دیگه بر می داره می ده به شاگردش.

یعنی بدون انعام به شاگردش 27 تومن پول داشته، با انعام 2-27 تومن یعنی 25 تومن پول داشته. سوال اومده به صورت انحرافی این دو تومن رو به جای این که کم کنه، اضافه کرده. (در واقع اون دو تومن رو صاحب مغازه داده به شاگرد، ولی اگه بیایم طبق صورت سوال با اون 27 تومن جمع کنیم، انگار که شاگرد دو تومن داده به صاحب مغازه)

لینک به دیدگاه
سوال انحرافی مطرح شده.

خود سوال مشکل داره، اون جاش که میگه اون دوهزارتومن رو باون 27 تومن باید جمع کرد.

ببینید حالت اول سه نفر 3 تا 10 تومن می دن یه طرف.

حالت دوم که می فهمن قیمتو اشتباه حساب کردن، فرض کنید که اصلا شاگردیو دو تومنی در کار نبوده و صاحب مغازه 3 تومن از اون 30 تومن رو برمی داره و به اون سه نفر میده. که در این صورت خودش 27 تومن داره و اون سه نفر هرکدوم 9 تومن پرداخت کردن. حالا این صاحب مغازه میاد از روی 27 تومنی که الان داره 2 تومن دیگه بر می داره می ده به شاگردش.

یعنی بدون انعام به شاگردش 27 تومن پول داشته، با انعام 2-27 تومن یعنی 25 تومن پول داشته. سوال اومده به صورت انحرافی این دو تومن رو به جای این که کم کنهريا، اضافه کرده. (در واقع اون دو تومن رو صاحب مغازه داده به شاگرد، ولی اگه بیایم طبق صورت سوال با اون 27 تومن جمع کنیم، انگار که شاگرد دو تومن داده به صاحب مغازه)

به پست بالای پستت نگا کن!!!:ws3: :ws37::icon_gol:

لینک به دیدگاه
خوب بذار از دید شما به مسئله نگاه کنیم

اون ساعت پای اون سه نفر افتاده 9*3 =27 و درسته 25 تومن پول دادن به مغازه دار+2 تومن هم دادن به شاگرد مغازه یعنی 25+2=3*9

درست شد ؟

پول ساعت پای این اقایون افتاده 27 تومن...........که 30 تومن دادند 3 تومن پس گرفتن

این هوتن خیلی باهوشه:ws3:

هر طور میپیچونمش جواب میده :ws28:

لینک به دیدگاه
این هوتن خیلی باهوشه:ws3:

هر طور میپیچونمش جواب میده :ws28:

 

شماره حسابتو اعلام کن شما تو مسابقه بهترین کاربر تالار گفتگوی ازاد برنده 500 میلیون ریال وجه نقد شدی:ws3:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...