رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

تقریب الکترواستاتیک زمانی معتبر است که میدان غیر چرخشی داشته باشیم یعنی:

a09267a7d7d2076463c94bafe0343d10.png

‫مطابق با قانون فاراده این فرض، معادل است با:

bc60a025423a96ab304afe8865e5d0d6.png

الکترو استاتیک الکترو استاتیک شاخه‌ای ‌از دانش است که‌ با پدیده‌هایی ‌سر و کار دارد که ‌از بارهای‌ الکتریکی ‌ساکن یا دارای ‌حرکت آهسته ‌ناشی ‌می‌شوند. از زمان باستان دانسته‌ شده‌ بود که ‌برخی ‌از مواد، مانند کهربا، پس از مالیده ‌شدن، مواد و ذرات سبک را جذب می‌کنند. واژه‌ی‌ یونانی ‌برای ‌کهربا (ήλεκτρον یا همان electron) سرچشمهٔ ‌پیدایش واژهٔ ‌electricity شد. پدیده‌های ‌الکترو استاتیک از نیروهایی ‌ناشی‌ می‌شوند که‌ بارهای ‌الکتریکی ‌بر هم وارد می‌کنند. این نیروها به‌ وسیلهٔ ‌"قانون کولمب" توصیف می‌شوند. اگرچه‌ ممکن است نیروهای ‌القا شده ‌بر اثر الکترو استاتیک به ‌نظر ضعیف بیایند، اما به ‌عنوان نمونه، نیروی ‌الکترو استاتیکی ‌بین یک الکترون و یک پروتون، که ‌با یکدیگر یک اتم هیدروژن را تشکیل می‌دهند، در حدود ۴۰ مرتبه ‌از نیروی ‌گرانشی ‌بین آنها بزرگ‌تر است.

پدیده‌های ‌الکترو استاتیکی ‌مثال‌های متعددی ‌دارند که ‌مواردی ‌مانند چسبیدن پوشش های ‌پلاستیکی‌ به‌ دست پس از جدا کردن آنها از بسته‌بندی، انفجار ظاهراً خودبخودی ‌سیلوی‌ غلّات، آسیب وارده‌ به ‌قطعات الکترونیکی ‌در هنگام ساخت، و عملکرد دستگاه‌های ‌فوتوکپی ‌را در بر می‌گیرد. الکترو استاتیک شامل تجمع بار الکتریکی ‌بر سطح اشیا است که‌ بر اثر تماس با اشیای‌ دیگر صورت می‌گیرد. اگر چه‌ تبادل بار الکتریکی، هر بار که ‌دو جسم با هم تماس یافته ‌و از هم جدا می‌شوند صورت می‌گیرد، اثرات این تبادل بار معمولاً تنها زمانی ‌قابل مشاهده‌اند که‌ حداقل یکی ‌از سطوح دارای ‌مقاومت بالایی ‌در برابر جریان الکتریکی‌ باشد. این به ‌این دلیل است که‌ بارهایی‌که ‌به/از یک سطح دارای ‌مقاومت الکتریکی ‌بالا منتقل می‌شوند کم و بیش برای ‌مدت زمانی ‌در آنجا می‌مانند که ‌برای ‌مشاهدهٔ ‌اثرات آنها به ‌اندازهٔ ‌کافی ‌طولانی ‌است. این بارها زمانی ‌از روی‌ سطح جابجا می‌شوند که ‌یا به ‌زمین راه ‌پیدا کرده ‌و یا با یک دشارژ سریع خنثی ‌شوند. به‌ عنوان نمونه‌ای‌ از دشارژ، می‌توان پدیدهٔ ‌آشنای ‌"شوک" استاتیک را نام برد که‌ هنگامی ‌رخ می‌دهد که‌ بار جمع شده‌ در بدن بر اثر تماس با سطوح نارسانا، خنثی‌ شود.

لینک به دیدگاه

قانون کولمب (به مرور زمان و برای راحتی بیان از کولمب به کولن تغییر یافته است) معادلهٔ ‌پایهٔ ‌الکترو استاتیک، قانون کولمب است که ‌نیروی ‌بین دو "بار نقطه‌ای" را توصیف می‌کند. اندازهٔ ‌نیروی ‌الکترومغناطیسی ‌بین دو بار الکتریکی ‌نقطه‌ای ‌با حاصلضرب اندازهٔ ‌بارها نسبت مستقیم، و با مربع فاصلهٔ ‌بین دو بار نسبت معکوس دارد:

6b0d869c450105d84bc1c037ca40e009.pngدر رابطه‌ی‌ بالا، Q۱ و Q۲ اندازهٔ ‌بارها و r فاصلهٔ ‌بین دو بار بوده ‌و ε۰ ثابتی است که‌"گذردهی‌فضای‌آزاد" نامیده‌ می‌شود، و طبق تعریف برابر است با:

c81829086fb0953e7080deb4687c3a93.png

Paper_shavings_attracted_by_charged_cd.jpg

لینک به دیدگاه

میدان الکتریکی ‌(دارای ‌واحد ولت بر متر) در یک نقطه ‌به ‌صورت نیرو (بر حسب نیوتون) بر واحد بار (بر حسب کولمب) بر یک بار موجود در آن نقطه ‌تعریف می‌شود.

5cb6c007441e0976690a58aabc19f511.png

با توجه ‌به ‌این تعریف و قانون کولمب، نتیجه‌گیری‌ می‌شود که‌ اندازه‌ی‌ میدان الکتریکی‌E که ‌به ‌وسیلهٔ ‌یک بار نقطه‌ای‌ تنها، Q، ایجاد می‌شود از این رابطه ‌به ‌دست می‌آید:

8c70bba002ed7dba38e9efc6a765bedb.png

میدان الکتریکی که ‌به ‌وسیله‌ی‌ توزیعی ‌از بارها ایجاد می‌شود که ‌دارای‌ چگالی‌ حجمی ‌بار هستند به ‌وسیلهٔ ‌انتگرال سه‌گانهٔ ‌یک تابع برداری ‌به‌ دست می‌آید:

31d1c3028809a560872bce64aa767895.png

لینک به دیدگاه

قانون گاوس بیان می‌کند که‌ "شار کلّی ‌الکتریکی‌ که ‌از درون یک سطح بسته ‌می‌گذرد با بار کلی ‌الکتریکی ‌که ‌به ‌وسیله‌ی‌ سطح در بر گرفته ‌می‌شود متناسب است". به ‌بیان ریاضی، قانون گاوس شکل یک معادلهٔ ‌انتگرالی ‌را به ‌خود می‌گیرد:

d119494567aca12e279363b6104a2897.png

به‌ یک صورت دیگر، به ‌فرم دیفرانسیل، معادله‌ ‌به ‌این صورت در می‌آید:

9014ae2b344c10fd295bcbda76d6c64a.png

در رابطهٔ ‌بالا،586f7a3ac2a381f0a71274579058a428.pngعملگر دیورژانس است.

لینک به دیدگاه

با ترکیب تعریف پتانسیل الکترواستاتیک با فرم دیفرانسیلی ‌قانون گاوس، رابطه‌ای ‌بین پتانسیل φ و چگالی ‌بار ρ به ‌دست می‌آید:

e0ee8455901a1e861f5ddc4cd0a8e9ce.png

این رابطه، صورتی ‌از معادلهٔ ‌پواسون است. در این رابطه، ε۰ گذردهی‌ خلأ است. معادله‌ی‌ لاپلاس در غیاب بار الکتریکی، معادله ‌به ‌این صورت در می‌آید:

06ff69a020856243c152a91923da773f.png

به ‌این معادله، معادلهٔ ‌لاپلاس گفته ‌می‌شود.

لینک به دیدگاه

اعتبار تقریب الکترواستاتیک بودن بر این فرض استوار است که‌ میدان الکتریکی، "غیر چرخشی" است:

8756d3053a903b8971297ea48c9ede5a.png

با توجه ‌به ‌قانون فاراده، این فرض متضمّن عدم وجود (یا عدم وجود تقریبی) میدان مغناطیسی ‌متغیر با زمان است:

bf68e63916520483a22f5e399c09d643.png

به ‌بیان دیگر، تقریب الکترواستاتیک بودن نیاز ندارد که‌ میدان مغناطیسی ‌یا جریان الکتریکی ‌وجود نداشته ‌باشد، بلکه‌ اگر میدان مغناطیسی ‌یا جریان الکتریکی ‌وجود داشته‌ باشد، باید با زمان تغییر نکند، یا در بدترین حالت، باید تغییرات آن با زمان بسیار کند باشد. در برخی ‌از مسائل، برای ‌پیش‌بینی ‌دقیق هم به ‌الکترو استاتیک و هم به‌ مگنتو استاتیک نیاز است. اما در این حالت می‌توان از تزویج بین این دو چشم‌پوشی ‌کرد.

لینک به دیدگاه

از آنجا که ‌میدان الکتریکی ‌در مباحث مربوط به ‌الکترواستاتیک، غیر چرخشی ‌است، می‌توان میدان الکتریکی ‌را به‌ صورت گرادیان یک تابع اسکالر در نظر گرفت. به ‌این تابع، پتانسیل الکترواستاتیک (که ‌با نام ولتاژ هم شناخته ‌می‌شود) گفته ‌می‌شود. جهت یک میدان الکتریکی، ، از نقاط دارای‌پتانسیل، ، بالا به ‌نقاط دارای ‌پتانسیل پایین است. این واقعیت به‌ صورت ریاضی ‌به‌ این شکل نشان داده ‌می‌شود:

d67a1df2bd63366c503a692a4a7a1eae.png

پتانسیل الکترواستاتیک در یک نقطه ‌را می‌توان به‌ صورت مقدار کار بر واحد شارژ که ‌لازم است انجام شود تا بار الکتریکی ‌از نقطه‌ای ‌واقع در بی‌نهایت به ‌آن نقطه ‌آورده ‌شود تعریف کرد.

لینک به دیدگاه

اثر تریبو الکتریک " نوعی ‌از باردار شدن الکتریکی ‌بر اثر تماس است که‌ در آن، برخی‌ از مواد هنگامی‌که ‌با ماده‌ی‌ دیگری ‌تماس یافته ‌و سپس از آن جدا می‌شوند، دارای ‌بار الکتریکی ‌می‌شوند. یکی ‌از مواد دارای ‌بار مثبت شده ‌و دیگری ‌باری ‌منفی ‌با همان اندازهٔ ‌بار مثبت ماده‌ی‌ دیگر خواهد داشت. قطبیت و میزان بارهای ‌تولید شده ‌بسته ‌به ‌جنس مواد، ناهمواری ‌سطح، دما، کرنش، و سایر مشخصات تغییر می‌کنند. به‌ عنوان مثال، کهربا می‌تواند بر اثر اصطکاک با ماده‌ای‌ مانند پشم دارای‌ بار الکتریکی ‌شود. این ویژگی، که‌ برای ‌نخستین بار به ‌وسیله‌ی‌ تالس ثبت شد، نخستین پدیدهٔ ‌الکتریکی ‌بود که ‌به ‌وسیلهٔ ‌بشر مورد بررسی‌ قرار گرفت. نمونه‌هایی ‌از مواد دیگر که ‌وقتی ‌به ‌هم مالیده‌ شوند می‌توانند دارای ‌بار قابل ملاحظه‌ای ‌شوند عبارتند از شیشه‌ای ‌که ‌با ابریشم مالیده ‌شود، و لاستیک سفتی‌ که‌ با خز مالیده‌ شود.

لینک به دیدگاه

وجود عدم تعادل در بار سطحی ‌به ‌این معنی ‌است که ‌اشیا، نیروهای ‌جاذبه‌ یا دافعه‌ از خود نشان می‌دهند. این عدم تعادل بار سطحی، که‌ الکتریستهٔ ‌ساکن تولید می‌کند، می‌تواند به ‌وسیله‌ی‌ تماس و سپس جدایش دو سطح با جنس مختلف، بر اثر پدیدهٔ ‌باردار شدن الکتریکی ‌تماسی ‌و اثر تریبو الکتریک تولید شود. مالش دو جسم نارسانا مقدار زیادی ‌الکتریستهٔ ‌ساکن تولید می‌کند. این تنها بر اثر اصطکاک نیست؛ دو سطح نارسانا را می‌توان تنها با قرار دادن روی‌ هم دارای‌ بار الکتریکی ‌کرد. از آنجا که‌ بیشتر سطوح، ناهموار هستند، باردار شدن الکتریکی ‌از راه‌ تماس نسبت به ‌مالش زمان بیشتری ‌می‌برد. مالش دو جسم به ‌هم مقدار تماس چسبنده‌ را بین آن دو افزایش می‌دهد. معمولاً نارساناها، یعنی‌ موادی ‌که ‌الکتریسیته‌ را هدایت نمی‌کنند، بار سطحی ‌را هم خوب تولید کرده ‌و هم خوب نگه ‌می‌دارند. مثال‌هایی ‌از این مواد عبارتند از لاستیک، پلاستیک، شیشه، و مادهٔ ‌سفید رنگ موجود در پوست پرتقال. مواد رسانا، به ‌جز مواردی ‌که‌ مثلاً یک سطح فلزی ‌به‌ وسیلهٔ ‌نارساناهای ‌جامد یا مایع تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به ‌ندرت عدم تعادل بار الکتریکی ‌ایجاد می‌کنند. باری ‌که ‌هنگام باردار شدن الکتریکی ‌منتقل می‌شود، بر روی ‌سطح جسم ذخیره‌ می‌شود. مولدهای ‌الکتریسیتهٔ ‌ساکن، دستگاه‌هایی‌که ‌ولتاژهای ‌خیلی ‌بالا در جریان خیلی‌ پایین تولید کرده‌ و برای ‌نمایش پدیده‌ی‌ الکترو استاتیک در کلاس درس مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، بر این اثر تکیه‌ دارند. توجه ‌کنید که ‌وجود جریان الکتریکی ‌نه ‌از نیروهای‌ الکترو استاتیک و نه ‌از جرقه ‌زدن، تخلیهٔ ‌کرونا، و پدیده‌های‌ دیگر جلوگیری ‌نمی‌کند. هر یک از این پدیده‌ها می‌توانند هم‌زمان با جریان الکتریکی‌ در یک سیستم وجود داشته ‌باشند.

لینک به دیدگاه

آشناترین شکل پدیده‌های ‌الکترو استاتیک طبیعی، ایجاد اذیت برای ‌انسان در فصول دارای ‌رطوبت کم است. اما این پدیده‌ها می‌توانند در برخی ‌از شرایط، مخرب و مضر باشند (مانند ساخت قطعات الکترونیکی). هنگام کار در تماس مستقیم با مدارهای ‌مجتمع الکترونیکی ‌(به ‌ویژه‌mosfetهای‌ ظریف)، یا در حضور گازهای ‌قابل اشتعال، باید احتیاط شود که ‌از ذخیره ‌شدن و سپس تخلیهٔ ‌ناگهانی‌ بار الکتریکی‌ ساکن جلوگیری‌ شود.

لینک به دیدگاه

القای ‌بار هنگامی ‌اتفاق می‌افتد که ‌یک جسم دارای ‌بار منفی ‌سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری ‌می‌شود. این امر ناحیه‌ای ‌در جسم دوم ایجاد می‌کند که‌ دارای‌ بار مثبت‌تری ‌است. سپس یک نیروی ‌جاذبه ‌بین دو جسم اعمال می‌شود. برای ‌نمونه، هنگامی ‌که‌ یک بادکنک مالش داده ‌می‌شود، در نتیجهٔ ‌ایجاد نیروی‌ جاذبه ‌بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که‌ دارای ‌بارهای ‌الکتریکی ‌مخالف هستند، بادکنک به‌ دیوار می‌چسبد (سطح دیوار به‌ دلیل القای ‌بار دارای ‌بار الکتریکی ‌می‌شود. این امر به‌ این ترتیب اتفاق می‌افتد که‌ الکترون‌های ‌آزاد موجود بر سطح دیوار به ‌وسیلهٔ ‌بادکنک دارای ‌بار منفی‌ رانده ‌می‌شوند و به ‌این ترتیب سطح دیوار دارای‌ بار مثبت می‌شود که ‌به ‌سطح بادکنک که‌ دارای ‌بار منفی ‌است نیروی‌ جاذبه ‌اعمال می‌کند).

لینک به دیدگاه

پیش از سال ۱۸۳۲، که‌ در آن مایکل فاراده ‌نتایج آزمایش خود در زمینه‌ی‌ ماهیت الکترونیک را منتشر کرد، فیزیکدان‌ها تصور می‌کردند که ‌"الکتریسیتهٔ ‌ساکن" با سایر بارهای‌ الکتریکی‌ تفاوت دارد. مایکل فاراده‌ ثابت کرد که ‌الکتریسیتهٔ ‌القا شده ‌به ‌وسیلهٔ ‌آهن‌ربا، الکتریسیتهٔ ‌ولتاییک تولید شده‌ به ‌وسیلهٔ ‌باتری، و الکتریسیته‌ی‌ ساکن همگی‌ یکسان هستند. الکتریسیتهٔ ‌ساکن معمولاً هنگامی ‌ایجاد می‌شود که ‌مواد خاصی، مانند پشم و پلاستیک، و یا کف کفش و قالی، به ‌یکدیگر مالیده‌ شوند. این فرایند سبب می‌شود که ‌الکترون‌ها از سطح یک ماده‌ کشیده ‌شده ‌و بر روی‌ سطح مادهٔ ‌دیگر قرار گیرند. یک شوک استاتیک زمانی ‌اتفاق می‌افتد که‌ سطح مادهٔ ‌دوم، که ‌به‌ سبب الکترون‌ها دارای ‌بار منفی ‌شده ‌است، با سطح یک مادهٔ ‌رسانای ‌دارای ‌بار مثبت تماس یابد، یا بر عکس. از الکتریسیتهٔ ‌ساکن در فتوکپی، *****های ‌هوا، و برخی ‌از رنگ‌های ‌اتومبیل استفاده‌ می‌شود. الکتریسیته‌ی‌ ساکن نتیجه‌ی‌ ایجاد بار بر روی ‌دو سطحی ‌است که ‌از هم جدا شده‌اند. برخی‌ از قطعات الکتریکی ‌ممکن است بر اثر الکتریسیتهٔ ‌ساکن به ‌سادگی ‌آسیب ببینند. برای ‌جلوگیری ‌از این امر، سازندگان قطعات از برخی ‌از وسایل ضد الکتریسیتهٔ ‌ساکن استفاده ‌می‌کنند.

 

220px-Lightning_over_Oradea_Romania_3.jpg

لینک به دیدگاه

وقتی ‌دو جسم مختلف با هم تماس یافته ‌و از هم جدا شوند، ممکن است تجمعی ‌از بارهای ‌الکتریکی ‌رخ دهد که ‌سبب می‌شود یکی‌ از مواد دارای ‌بار مثبت و دیگری ‌دارای‌ بار منفی ‌شود. شوک الکتریکی ‌خفیفی‌که ‌پس از لمس یک جسم دارای ‌اتصال به ‌زمین، در حال راه ‌رفتن روی‌ فرش، به ‌انسان وارد می‌شود نمونه‌ای ‌است از بار الکتریکی ‌اضافی‌ که‌ بر اثر اصطکاک بین کفش انسان و فرش به‌ بدن انسان منتقل می‌شود. انتقال بار به ‌بدن ممکن است سبب تخلیهٔ ‌الکتریکی شدیدی ‌شود. اگرچه ‌آزمایش الکتریسیته‌ی‌ ساکن ممکن است جالب باشد، در صنایعی ‌که ‌با مواد قابل اشتعال سر و کار دارند، جرقه‌ ممکن است سبب خطراتی‌ جدی ‌شود. در چنین صنایعی، یک جرقه‌ی‌ الکتریکی‌کوچک می‌تواند سبب اشتعال مخلوط‌های‌ قابل انفجار شده ‌و نتایج مخربی ‌به ‌بار آورد. در سیالات دارای ‌رسانایی‌ پایین الکتریکی ‌هم که ‌در لوله‌ها جریان دارند، یک مکانیزم مشابه‌ باردار شدن الکتریکی ‌ممکن است رخ دهد. این فرایند، باردار شدن الکتریکی ‌جریان نام دارد. سیالات دارای ‌رسانایی ‌پایین الکتریکی ‌(کمتر از ۵۰ پیکو زیمنس بر متر، که‌در آن پیکو زیمنس بر متر واحد رسانایی ‌الکتریکی‌است) "انباره" نامیده ‌می‌شوند. سیالات دارای‌ رسانایی ‌بالای‌pS/m ۵۰، غیر انباره‌ نامیده‌ می‌شوند. در غیر انباره‌ها، بارها با همان سرعتی‌ که‌ از هم جدا می‌شوند با هم باز ترکیب می‌شوند و بنابراین تولید بار الکترو استاتیک قابل توجه ‌نیست. در صنعت پتروشیمی، pS/m ۵۰ مقدار پیشنهادی‌ برای‌ حداقل رسانایی ‌سیال است که ‌برای‌ بارزدایی‌ کافی ‌از سیال مناسب است. یک مفهوم مهم در سیالات نارسانا، "زمان آرامش استاتیک" است. این زمان، مشابه ‌ثابت زمانی ‌(τ) در یک مدار RC است. برای ‌مواد نارسانا، این پارامتر برابر نسبت ثابت دی‌ الکتریک استاتیک تقسیم بر رسانایی ‌ماده ‌است. برای‌ سیالات هیدرو کربنی، این عدد گاهی ‌به‌ صورت تقریبی ‌با تقسیم عدد ۱۸ بر رسانایی ‌ماده ‌به‌ دست می‌آید. پس سیالی‌ که ‌دارای ‌رسانایی ‌الکتریکی ‌pS/cm ۱ (pS/m 100) است دارای ‌زمان آرامشی ‌تقریباً برابر با ۱۸ ثانیه ‌خواهد بود. بار اضافی ‌موجود در سیال در طی ‌زمانی ‌تقریباً ۴ تا ۵ برابر زمان آرامش، ۹۰ ثانیه ‌برای ‌سیال فرضی ‌ما، کاملاً محو خواهد شد. در سرعت‌های‌ بالاتر سیال و قطرهای ‌بالاتر لولهٔ ‌حامل سیال، تولید بار افزایش می‌یابد و در لوله‌های ‌دارای ‌قطر ۸ اینچ (cm 20) و بیشتر، تولید بار قابل توجه ‌است. بهترین راه‌ کنترل تولید بار استاتیک در این سیستم‌ها، محدود کردن سرعت سیال است. استاندارد بریتانیایی

BS PD CLC/TR ۵۰۴۰۴:۲۰۰۳ Code of Practice for Control of Undesirable Static Electricity

حدود سرعت را تعیین می‌کند. به‌ دلیل اثر بزرگ آب بر ثابت دی‌ الکتریک، سرعت پیشنهادی‌ برای‌ سیالات هیدرو کربنی ‌حاوی ‌آب به ‌m/s ۱ محدود می‌شود. اتصال و زمین کردن، راه‌های ‌متداولی ‌هستند که ‌می‌توان به‌ وسیلهٔ ‌آن‌ها از تجمع بار جلوگیری ‌کرد. برای‌ سیالات دارای ‌رسانایی ‌الکتریکی ‌کمتر از pS/m ۱۰، این تمهیدات کافی ‌نبوده‌ و استفاده ‌از افزودنی‌های ‌ضد الکتریسیته‌ی‌ ساکن هم ممکن است لازم باشد.

لینک به دیدگاه
  • 11 ماه بعد...

سلام خسته نباشید

 

مطالب بسیار جالب و مفیدی بود

 

فقط یه سوال اگه زحمتی نیست میشه در مورد کاربرد الکترواستاتیک در زندگی روزمره منو کمک کنید

 

سایت های فارسی زبان زیادی رو گشتم ولی چیزی نداشت

 

باید تحقیقی در این مورد ارائه بدم ممنون میشم کمکم کنید

 

لینک به دیدگاه
سلام خسته نباشید

 

مطالب بسیار جالب و مفیدی بود

 

فقط یه سوال اگه زحمتی نیست میشه در مورد کاربرد الکترواستاتیک در زندگی روزمره منو کمک کنید

 

سایت های فارسی زبان زیادی رو گشتم ولی چیزی نداشت

 

باید تحقیقی در این مورد ارائه بدم ممنون میشم کمکم کنید

 

توی صنعت رنگ خودرو و دیگر لوازمی که بدنه فلزی دارند کاربرد زیادی داره

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...