رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

تو این تاپیک قصد داریم مجموعه ای از استانداردهای دردسترس ومورد نیاز برای مهندسی مکانیک رو به کمک شما دوستان گرامی گرداوری کنیم

هرکدوم از دوستان که میتونن دراین زمینه کمک کنند لطف کنند با مشخص کردن سال انتشار استاندارد ,سازمان منتشر کننده استانداردوموضوع دقیق استاندادری که قرار میدن تو این زمینه فعالیت بکنند

از همکاری تمامی دوستان عزیز پیشاپیش سپاسگزارم

امیدوارم با کمک شما دوستان مرجع کاملی برای استانداردها فراهم بیاوریم

ویک نکته

این تاپیک جای درخواست استاندارد نیست

پیشاپیش ازهمکاری همه دوستان سپاسگزارم:icon_gol:

لینک به دیدگاه

خب اولین استانداردی که تقدیم حضور دوستان میشه:

 

Flanged Steel Pressure Relief Valves

 

API STANDARD 526 FOURTH EDITION, JUNE 1995

 

امیدوارم به درد دوستان عزیز بخوره

موفق باشیم:icon_gol:

 

دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

خب دوستان اینم دومین استانداردی که تقدیم حضورتون میشه

 

Check Valves:

Wafer, Wafer-Lug, and

Double Flanged Type

 

API STANDARD 594

FIFTH EDITION, NOVEMBER 1997

 

دانلود کنید:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

اینم اخرین استانداردی که امروز تقدیم خضورتون میشه

امیدوارم به درد دوستان عزیز خورده باشه

 

 

Requirements for Safe Entry and

Cleaning of Petroleum Storage

Tanks

 

ANSI/API STANDARD 2015—2001

SIXTH EDITION, AUGUST 2001

 

دانلود کنید:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

استاندارد DIN برای فلومترها

امیدوارم به درد دوستان عزیز بخوره

موفق باشیم

 

دانلود کنید:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

استاندارد DIN برای تراپها ومتعلقات تله های بخار

 

دانلود کنید:icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 5 ماه بعد...
salamdoste aziz

 

standard astm d4378 مربوط به روغن و تست روغن

 

و din 51522 و استاندارد مربوط به انتخاب بلت نوار نقاله رو میخاستم.ممنون

مسشم اگه بتونین کمک کنید.

 

این لینک دانلود استاندارد ASTM برای مونیتورینگ مواد معدنی درروغن توربین بخار وتوربین گازی هست

امیدوارم کارتون راه بیفته

استاندارد DIN رو متاسفانه ندارم من اگر از دوستان کسی داشت زحمتشو میکشه

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

دانلود سری کامل استانداردهای ASTM تا سال 2006

 

 

 

Volume_01.01_Steel--Piping__Tubing__Fittings.rar

Volume_01.02_Ferrous_Castings__Ferroalloys.rar

Volume_01.03_Steel--Plate__Sheet__Strip__Wire__Stainless_Steel_Bar.rar

Volume 01-04_Steel--Structural, Reinforcing, Pressure Vessel, Railway.rar

Volume_01.05_Steel--Bars__Forgings__Bearing__Chain__Springs.rar

Volume_01.06_Coated_Steel_Products.rar

Volume_01.07_Ships_and_Marine_Technology.rar

Volume_01.08_Fasteners__Rolling_Element_Bearings.r ar.html

Volume_02.01_Copper_and_Copper_Alloys.rar.html

Volume_02.02_Aluminum_and_Magnesium_Alloys.rar.htm l

Volume_02.03_Electrical_Conductors.rar.html

Volume_02.04_Nonferrous_Metals__Precious__Reactive __Refractory_Metals_and_Alloys_others.rar.html

Volume_02.05_Metallic_and_Inorganic_Coatings__Meta l_Powders__Sintered_P-M_Structural_Parts.rar.html

Volume_03.01_Metals_--_Mechanical_Testing__Elevated_and_Low-Temperature_Tests__Metallography.rar.html

Volume_03.02_Wear_and_Erosion__Metal_Corrosion.rar .html

Volume_03.03_Nondestructive_Testing.rar.html

Volume_03.04_Magnetic_Properties.rar.html

Volume_03.05_Analytical_Chemistry_for_Metals__Ores __and_Related_Materials.rar.html

Volume_03.06_Molecular_Spectroscopy__Surface_Analy sis.rar.html

Volume_04.01_Cement__Lime__Gypsum.rar.html

Volume_04.02_Concrete_and_Aggregates.rar.html

Volume_04.03_Road_and_Paving_Materials__Vehicle-Pavement_Systems.rar.html

Volume_04.04_Roofing_and_Waterproofing.rar.html

Volume_04.05_Chemical-Resistant_Nonmetallic_Materials__Vitrified_Clay_Pi pe__Concrete_Pipe_others.rar.html

Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html

Volume_04.06_Thermal_Insulation__Environmental_Aco ustics.rar.html

Volume_04.07_Building_Seals_and_Sealants__Fire_Sta ndards__Dimension_Stone.rar.html

Volume_04.08_Soil_and_Rock__I__D_420_-_D_5611.rar.html

Volume_04.09_Soil_and_Rock__II__D_5714_-_latest.rar.html

Volume_04.10_Wood.rar.html

Volume_04.11_Building_Constructions__I__E_72_-_E_1670.rar.html

Volume_04.12_Building_Constructions__II__E_1671_-_latest__Property_Management_Systems_others.rar.ht ml

Volume_04.13_Geosynthetics.rar.html

Volume_05.01_Petroleum_Products_and_Lubricants__I_ _D_56_-_D_3230.rar.html

Volume_05.02_Petroleum_Products_and_Lubricants__II __D_3231_-_D_5302.rar.html

Volume_05.03_Petroleum_Products_and_Lubricants__II I__D_5303_-_D_6553.rar.html

Volume_05.04_Petroleum_Products_and_Lubricants__IV __D_6557_-_latest.rar.html

Volume_05.05_Test_Methods_for_Rating_Motor__Diesel __and_Aviation_Fuels__Catalysts__Manufactured_Carb .html

Volume_05.06_Gaseous_Fuels__Coal_and_Coke.rar.html

Volume_06.01_Paint_--_Tests_for_Chemical__Physical__and_Optical_Propert ies__Appearance.rar.html

Volume_06.02_Paint_--_Products_and_Applications__Protective_Coatings__P ipeline_Coatings.rar.html

Volume_06.04_Paint_--_Solvents__Aromatic_Hydrocarbons.rar.html

Volume_07.01_Textiles__I__D_76_-_D_4391.rar.html

Volume_07.02_Textiles__II__D_4393_-_latest.rar.html

Volume_08.01_Plastics__I__D_256_-_D_3159.rar.html

Volume_08.02_Plastics__II__D_3222_-_D_5083.rar.html

Volume_08.03_Plastics__III__D_5117_-_latest.rar.html

Volume_08.04_Plastic_Pipe_and_Building_Products.ra r.html

Volume_09.01_Rubber__Natural_and_Synthetic_--_General_Test_Methods__Carbon_Black.rar.html

Volume_09.02_Rubber_Products__Industrial_--_Specifications_and_Related_Test_Methods__Gaskets_ _Tires..html

Volume_10.02_Electrical_Insulation__II__D_2518_-_latest.rar.html

Volume_10.03_Electrical_Insulating_Liquids_and_Gas es__Electrical_Protective_Equipment.rar.html

Volume_10.04_Electronics.rar.html

Volume_11.01_Water__I_.rar.html

Volume_11.02_Water__II_.rar.html

Volume_11.03_Atmospheric_Analysis__Occupational_He alth_and_Safety__Protective_Clothing.rar.html

Volume_11.04_Waste_Management.rar.html

Volume_11.05_Biological_Effects_and_Environmental_ Fate__Biotechnology__Pesticides.rar.html

Volume_12.01_Nuclear_Energy__I_.rar.html

Volume_12.02_Nuclear_Energy__II___Solar__and_Geoth ermal_Energy.rar.html

Volume_13.02_Emergency_Medical_Services__Search_an d_Rescue.rar.html

Volume_14.02_General_Test_Methods__Forensic_Psycho physiology__Forensic_Sciences__Terminology_others. .html

Volume_14.03_Temperature_Measurement.rar.html

Volume_14.04_Laboratory_Apparatus__Degradation_of_ Materials__SI__Oxygen_Fire_Safety.rar.html

Volume_15.02_Glass__Ceramic_Whitewares.rar.html

Volume_15.03_Space_Simulation__Aerospace_and_Aircr aft__Composite_Materials.rar.html

Volume_15.04_Soaps_and_Other_Detergents__Polishes_ _Leather__Resilient_Floor_Coverings.rar.html

Volume_15.05_Engine_Coolants__Halogenated_Organic_ Solvents_and_Fire_Extinguishing_Agents__Industrial .html

Volume_15.06_Adhesives.rar.html

Volume_15.07_Sports_Equipment_and_Facilities__Pede strian_Walkway__Safety_and_Footwear_OTHERS.rar.htm l

Volume_15.08_Sensory_Evaluation__Livestock__Meat__ and_Poultry_Evaluation_Systems_OTHERS.rar.html

Volume_15.09_Paper__Packaging__Flexible_Barrier_Ma terials__Business_Imaging_Products.rar.html

 

 

لینک دانلود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...
 • 2 ماه بعد...
 • 1 ماه بعد...

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نام استاندارد

حروف اختصاری

استاندارد ملی آمریكا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...
اگه کسی نیاز به استاندارد داره بگه

اگه داشته باشم حتما ارسال می کنم

سلام فرزاد من قراره برم مصاحبه یه سری استانداردهای مهندسی مکانیک می خاستم اگه برام بفرستی ممنون میشم ازت. کارم لنگه موندم مرسی alireza21870@yahoo.com

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...
 • 2 ماه بعد...
 • 2 ماه بعد...

همانطور که می دانید استاندارد ASME SEC IX با عنوان Welding and Brazing Qualifications یکی از استانداردهای متداول در ساخت ظروف تحت فشار می باشد که اکثر کارشناسان جوشکاری بخصوص بازرسان به آن مراجعه می نمایند. در ویرایش سال ۲۰۰۷ این استاندارد اولین تغییری که به چشم می خورد جلد آن است که با ویرایش های قبلی فرق می کند و شاید احساس کنید محتوای آن نیز همچون جلد آن تغییر کرده ولی پس از مطالعه گذرای آن متوجه خواهید شد که تغییرات چندانی نکرده است.

مشخصات فایل : ۳۳۰ صفحه- با فرمت PDF - با قابلیت جستجو-Bookmarked

asme.JPG

 

رمز عبور:rezazade

منبع : بانک مقالات جوشکاری

 

 

لینک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...