رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام دوستان گرامی:icon_gol:

دراین تاپیک قصد داریم درمورد تولید پراکنده Distributed Generation که به اختصار D.G نامیده میشه صحبت کنیم

درمورد مزایا ومعایب تولید پراکنده

امکان سنجی محصولات تولید پراکنده

اشنایی با اصول وکلیات تولیدات پراکنده

نقش تولید پراکنده درشبکه های قدرت

اشنایی با ساختارها واصول تولید پراکنده

خلاصه میخوایم یه بحث کامل دراین زمینه داشته باشیم

امیدوارم با همکاری دوستان بتونیم به نتایج مفیدی دست پیدا کنیم

موفق باشیم

لینک به دیدگاه

برای شروع بحث این مقاله رو دانلود کنید تا منم مطالبم رو مرتب کنم وبه بحثمون ادامه بدیم

دانلود مقاله ای درزمینه تولید پراکنده با عنوان:

 

مقاله ای با عنوان تولید پراکنده انرژی در ایران

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تخصیص تولید توزیع بهینه برای قابلیت اطمینان – افت ها و بهبود ولتاژ

 

1- مقدمه :

تولید، توزیع شده (DG) با کاربرد واحدهای کوچم نصب شده از نقاط استراتژیک سیستم برق الکتریکی نزدیک به مراکز باری در ارتباط می باشد. تکنولوژیهای پذیرفته شده در DG، توربین های گازی کوچک و توربین های کوچک، پیل های سوختی، انرژی خورشیدی، بادی و غیره را تشکیل می دهند.

DC می تواند به روش مجزا مورد استفاده قرار بگیرد، نیازهای محلی مصرف کننده تامین می گردد و انرژِ بقیه سیستم برقی المین می شود. در سیستم های توزیعی: DG می تواند برای مصرف کنندگان و تاسیسات بهتری، منافعی داشته باشد مخصوصا در محلهایی که تولید مرکزی عملی نیست یا در جایی که نقص هایی در سیستم انتقالی مشاهده می گردد. در این بافت دستیابی به شبکه توزیع برای تولید کنندگان مستقلجهت نصب واحدهای DG با نیاز به کنترل شبکه و تضمینایمنی و سطوح پایایی در تقابل می باشد. عدم قعطیت در طراحی سیستم و عملیات افزایش یافته و روشهای جدید پیش بینی رفتار سیستم مورد تحلیل قرار می گیرند.

طراحی سیستم برقی با وجود DG نیازمند تعیین مراحل مختلفی می باشد بهترین تکنولوژی مورد استفاده، تعداد و ظرفیت واحدها، بهترین محل، نوع اتصالات شبکه ای و غیره تاثیر DG در ویژگیهای عملیاتی سیستم می باشد افت الکتریکی، پروفیل ولتاژ، پایداری و پایایی بایستی ارزیابی شوند.

مصاله تخصیص DG و تعیین اندازه اهمیت بیشتری دارد. نصب واحدهای DG در محلهای غیر مطلوب به افزایش افت سیستم منجر می شود بدین معنی که افزایش هزینه ها به وضعیت مطلوب تاثیر عکس دارد. به همین دلیل استفاده از روش بهینه سازی با توانایی نشان دادن بهترین راه حل برای شبکه توزیعی معین می تواند برای مهندس طراحی سیستم مفید باشد وقتی که میزان نفوذ DG افزایش می یابد.

انتخاب بهترین مکان ها برای نصب و اندازه مناسب واحدهای DG در سیستم های توزیعی بزرگ مساله ترکیبی پیچیده ای است.

در (1) از روشهای مبتنی بر Lagrangian برای تعیین محلهای بهینه برای قرار دادن کالا استفاده می شود، با توجه به محدودیت های اقتصادی و محدودیت های پایداری حالا از روشهای بهینه سازی برای مسایل بهینه سازی ترکیبی در سیستم های قدرت با موفقیت استفاده می شود.

در میان این روشها می توان الگوریتم های ژنتیکی را ذکر کرد. در (2) تخصیص DG مبتنی بر DG ارائه می شود که در ان کاهش قدرت در شبکه کاهش می یابد. پروفیل ولتاژ سطح اتصال کوتاه در طی فرآیند بهینه سازی مشخص می شوند. مساله تاثیر DG بر پایایی در (3) الگوسازی شده است که در ان روش تئوریکی ارزیابی فرکانس و سیستم انقتال در بار سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف روش ارائه شده در این مقاله بهینه سازی تخصیص و اندازه واحدهای DG برای کاهش افت های الکتریکی در شبکه توزیع اولیه و تضمین سطوح قابلیت اطمینان پروفیل ولتاژ می باشد. فرایند بهینه سازی با ترکیب الگتوریتمهای ژنتیکی حل می گردد و تاثیرات DG در قابلیت اطمینان سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی DG بین منافع حاصله از نصب واحدهای DG و هزینه های عملیاتی ارتباطی برقرار می شود. ارزیابی میزان افت و پروفیل ولتاژ به جریان قدرت برای شبکه های شعاعی با ارائه ژنراتورهای پخش شده مبتنی می باشد. شاخص های پایایی بر اساس روشهای تحلیلی تولیدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.

لینک به دیدگاه

2- تاثیر تولید توزیع شده (پراکنده )

 

سیستم های توزیع مطابق این فرضیه طراحی می شوند که جریان های قدرت الکتریکی از شیستم برق بطرف بار می باشد. بنابراین اگر نوسانات بون داد بعلت DG در شبکه روی بدهند، این احتمال وجود دارد که بر کل سیستم بر حسب کیفیت برق یا محافظت و ایمنی تاثیری وجود داشته باشد. تاثیرات بالقوه DG عبارتند از:

1-2- ایمنی توالی

(a) افزایش در جریان اتصال کوتاه : وقتی که نقص و اتصال کوتاه روی می دهد جریان از سیستم قدرت و DG بطرف نقطه معیوب برقرار می شود. اگر جریان کلی عیب بیشتر از ظرفیت قطع کننده مدار تغذیه کننده باشد عیب موجود باقی می ماند.

(b) تخریب حساسیت نسبت به معایب: بسته به محل عیب حساسیت سیستم رله از میان می رود. جریان عیب تغذیه کننده بوسیله برقراری جریان از DG کاهش می یابد. به همین دلیل، سیستم رله ممکن است قادر به آشکار سازی عیب نباشدی.

 

2-2- کیفیت توان

(a) اضافه ولتاژ : ولتاژ خطوط توزیع بوسیله تاثیر با برنامه زمانی یا جبران کننده افت خط کنترل می شود. در کل ترانسفورمر SVR ولتاژ را در مسیر خط در توان سنگین جاری یا در طول خطهای انتقال جبران می کند. بار هر تغذیه کننده بایستی متعادل با استفاده از این سیستم های کنترل ولتاژ متعادل بشود. اگر در یک خط ویژه اتصالات DG زیادی وجود داشته باشند شکاف موجود در توان جاری در میان خطوط تغذیه کننده بعلت جریان برگشتی از DG افزایش می یابد. این اختلاف ممکن است موجب بشود که پروفیل ولتاژ از دامنه مناسب منحرف شود.

(b) نوسان ولتاژ: ولتاژ سیستم خطی محلی احتمالا در صورتی نوسان بکند که بورن DG در مدت زمان کوتاه تغییر بکند و این نوسان موجب افزایش یا کاهش ولتاژ در نقطه دریافت مشتری می گردد. بسته به شرایط طبیعی، یک نگرانی کلی در مورد سیستم های خورشیدی یا بادی مرتبط با سیستم محلی وجود دارد.

 

3-2- قابلیت اطمینان

واحدهای DG می توانند بر روی سیستم توزیع تاثیر مثبت داشته باشند اگر آنها با بقیه شبکه هماهنگی درست داشته باشند، نمونه متداولی از کاربرد DG، پشتیبانی در تولید می باشد که در آن واحد در صورت قطع منبع اصلی عمل می کند. استفاده از DG در کل تزریق نیرو به شبکه است وقتی که ظرفیت DG بیشتر از بارهای محلی است، مصلا کارخانه تولیدی که در آن DG در شبکه بار دار می شود.

وقتی که DG به موازات سیستم عمل می کند شرایط جدیدی در عملیات شبکه و روندهای طراحی ایجاد می شوند.

یک متناوب ساده برای مدل DG، تزریق نیروی فعال مستقل از ولتاژ سیستم در گذرگاه انتهایی واحد می باشد.

مدل DG بار منفی می تواند بر قابلیت اطمینان سیستم تاثیر مثبت داشته باشد اگر در مدل ارزیابی قابلیت اطمینان محدودیت های ظرفیتی در سیستم مورد ملاحظه قرار بگیرد. متناوب دیگر الگوسازی واحدهای DG بصورت منافع ولتاژ کنترل شده است که در آن ولتاژ انتهایی در مقدار ثابت باقی می ماند. تحت این شرایط، در صورت لزوم منابع DG قطع شوند چون واحدهای DG ویژگی توزیعی ندارند. این مساله می تواند با الگوسازی بیشترین مقدار نیرو حل شود.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

تولید پراکنده گرایش جدیدی در تولید توان الکتریکی است این ایده به مصرف کننده های الکتریسیته که الکتریسیته مورد نیازشان را خودشان تولید می کنند این اجازه را می دهد که اضافه توان الکتریکی شان را به شبکه توان بفرستند بسیاری از کارخانجات ادارات و خصوصا" بیمارستانها نیاز به منابعی با قابلیت اطمینان بالا برای تولید الکتریسیته و سیستمهای گرمایی هواساز و آبگرم دارند برای بالا بردن اطمینان منابع تغذیه و کاهش هزینه ها برخی ادارات و کارخانجات از تولید ترکیبی یا کارخانجات انرژی کلی استفاده می کنند که اغلب از مواد اضافی نظیر آشغال چوب یا گرمای اضافی حاصل از یک فرآیند صنعتی برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند در برخی موارد الکتریسیته از یک سوخت تغذیه شده به صورت محلی مانند گاز طبیعی یا گازوئیل تولید می شود وسپس از گرمایی اضافی منبع انرژی گرمایی ژنراتور برای فراهم آوردن آب داغ و نیز گرمایش صنعتی استفاده می کنند هنگامی که یک فرآیند صنعتی نیازمند مقادیر زیادی گرمایی است که از منابع غیر الکتریکی نظیر سوختهای فسیلی تامین می شود استفاده از یک کارخانه تولید ترکیبی مقرون به صرفه است

تاکنون مسایل نظارتی وتکنولوژیکی بدین مفهوم بوده است که الکتریسیته تولید شده توسط مصرف کننده های خانگی را نمی توان به راحتی و بدون خطر با تغذیه توان ورودی همراه کرد شرکتهای الکتریکی بایستی توانایی جداسازی بخش های شبکه برق را داشته باشند وقتی یک خط از کار می افتد کارگران بایستی از قطع بودن برق قبل از کار روی آن مطمئن باشند آنها همچنین وقت زیادی را صرف می کنند تا کیفیت برق را در شبکه شان حفظ کنند تاسیسات پراکنده برق هم می تواند کنترل این موارد را مشکلتر می کند با ظهور تجهیزات الکترونیک قدرت با قابلیت اطمینان بالا نصب تجهیزات تولید ترکیبی حتی با اندازه های خانگی اقتصادی و بی خطر شده است این تاسیسات می توانند آب داغ خانگی الکتریسیته و گرمایش خانگی را تولید کنند و انرژی اضافی را به شرکت برق بفروشند پیشرفت در الکترونیک موجب ساده شدن دسترسی به مسایل امنیتی و کیفی شرکتهای الکتریکی شده است برای برطرف کردن موانع رسیدن به افزایش سطوح تولید پراکنده تنظیم کننده ها می توانند توسط تضمین عملکرد تولیدهای متمرکز و پراکنده بر روی یک زمینه با سطح متغیر اقدام کنند در ایالات متحده قانون فدرال از شرکتهای الکتریکی می خواهد که برق را از تولیدکنندکان مستقل که تحت پوشش قوانین و بیمه هستند خریداری کنند تولید پراکنده به سوخت فسیلی محدود نشده است برخی ازکشورها و مناطق در حال حاضر دارای منبع انرژی تجدید پذیر قابل توجهی در توربین های بادی و احتراق زیست جرمی هستند افزایش تولید پراکنده نبازوند تغییر در فن آوری مورد نیاز برای مدیریت انتقال و توزیع الکتریسیته است در این صورت نیاز فزاینده ای به اپراتورهای شبکه برای مدیریت شبکه ها به صورت فعال به جای غیر فعال وجود خواهد داشت با افزایش مدیریت فعال مزایای اضافی برای مصرف کننده ها به وجود خواهد آمد که این مزایا به صورت معرفی با حق انتخابهای بیشتری به نسبت خدمات تغذیه ی انرژی و رقابت بیشتر خواهد بود اما به هر حال رفتن به سوی مدیریتی فعالتر می تواند مشکل باشد شبکه های توزیع الکتریسیته یک حق انحصار طبیعی هستند و بنابراین بشدت قانونمند شده اند تا هزینه زیادتری با کار مصرف کننده ها بدست نیاورند سرمایگذاری شبکه یک معیار کلیدی برای تعیین هزینه هایی است که شبکه می تواند به مصرف کننده ها بدهد

شبکه ها سعی می کنند تا مزایای شان را در چارچوب کاری فراهم شده توسط قوانین شان حداکثر کنند در حال حاضر چنین قوانینی خیلی مناسب تشویق به انجام رفتارهای ابداعی توسط شبکه ها نیستند به نظر می رسد که این امرهم برای توسعه شبکه ها وهم برای زیاد شدن سطح تولید پراکنده که به شبکه ها اضافه می شوند مانع ایجاد کند اما نشانه هایی وجود دارد کهمقامات نظارتی در حال اشنا شدن هر چه بیشتر با موانع بالقوه هستند ودر حال ارائه قوانین هزینه های اتصال و شرایطی برای فعال کردن تولید کننده های پراکنده برای شرکت در بازار الکتریسیته هستند

لینک به دیدگاه

در دهه‌هاي اخير، تجديد ساختار صنعت برق و همچنين خصوصي‌سازي اين صنعت، مطرح و در برخي كشورها اعمال گشته است. طي اين مدت، به خاطر بالا بردن بازده بهره‌برداري و تشويق سرمايه‌گذاران، صنعت برق دستخوش تغييرات اساسي از لحاظ مديريت و مالكيت گرديده است، به طوريكه براي ايجاد فضاي رقابتي مناسب، بخش‌هاي مختلف آن از جمله توليد، انتقال و توزيع از هم مستقل گرديده‌اند. در محيط تجديد ساختار يافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازيگران بازار به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي چندين ميليارد دلاري توليد و انتقال توان آسان نيست.

اين تغيير و تحولات از يك طرف و همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شد، عواملي همچون آلودگي محيط‌زيست، مشكلات احداث خطوط انتقال جديد و پيشرفت فناوري در زمينه اقتصادي نمودن ساخت واحدهاي توليدي در مقياس كوچك در مقايسه با واحدهاي توليدي بزرگ از طرف ديگر، باعث افزايش استفاده از واحدهاي توليدي كوچك تحت عنوان "توليدات پراكنده" كه به طور عمده به شبكه‌هاي توزيع متصل شده و نيازي به خطوط انتقال ندارند، گرديده است.

اكثر تكنولوژي‌هاي توليد پراكنده در جنبه هاي متعدد مانند عملكرد، اندازه و قابليت گسترش، انعطاف پذير هستند. ضمن اينكه استفاده از توليد پراكنده باعث يك عكس‌العمل قابل انعطاف به مقداردهي قيمت برق مي گردد.

شبكه‌هاي توزيع معمولاً به صورت شعاعي طراحي مي‌شوند كه هيچ ژنراتوري در سمت بار وجود ندارد. بنابراين وجود ژنراتور در شبكه توزيع روي توان جاري شده و شرايط ولتاژ بار و تجهيزات شبكه الكتريكي تأثير مي گذارد و اين مي‌تواند روي پارامترهاي عملكردي سيستم، تأثير مثبت يا منفي داشته باشد.

انرژي الكتريكي توليدي توسط توليدات پراكنده در اكثر كشورهاي پيشرفته، تحول عظيمي در سيستم‌هاي توليد و انتقال انرژي بوجود آورده كه تمام نيازها و مزاياي پايه توليد و انتقال در موارد فني، آكادميك و بازرگاني را برآورده مي‌كند.

توليد پراكنده انرژي اصطلاح جديدي نيست. از آغازين روزهايي كه بشر براي رفع نياز خود، به انواع مختلف انرژي نياز داشت، توليد پراكنده شكل گرفته است، چرا كه اين انرژي عملاً در نزديكي محل مصرف آن‌ توليد مي‌شود. توليدات پراكنده به صورت محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با توجه به اين‌كه اين توليدات نزديك به مراكز مصرف مي‌باشند، نيازي به انتقال انرژي الكتريكي خروجي آن‌ها درمسافت‌هاي طولاني وجود ندارد. هرچه مصرف‌كننده به توليدكننده نزديك‌تر باشد، هزينه تأمين انرژي الكتريكي نيز كاهش خواهد يافت.

اين مباحث و مسائل باعث شده است كه توليد پراكنده به عنوان يك انتخاب مناسب جهت توليد و پاسخگويي به افزايش تقاضاي مصرف مطرح گردد

لینک به دیدگاه

مقدمه اي بر توليد انرژِي درايران وجهان

 

 

1-1 مقدمه

 

در سيستم‌هاي بهم پيوسته برق، با توجه به صرفه‌جويي‌هاي مقياس ، توليد انرژي الكتريكي بصورت مركزي و توسط نيروگاه‌هاي بزرگ صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي اوليه پيدايش سيستم‌هاي بهم پيوسته، معمولاً سيستم با رشد سالانه حدود 6 الي 7 درصدي در مصرف انرژي الكتريكي مواجه بود. در دهه 1970 مباحثي از قبيل بحران نفتي و مسائل زيست‌محيطي مشكلات جديدي را براي صنعت برق مطرح نمودند، به‌گونه‌اي كه در دهه 1980 اين فاكتورها و تغييرات اقتصادي، منجر به كاهش رشد بار به حدود 6/1 الي 3 درصد در سال شدند. در همين زمان هزينه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نيز به طرز قابل توجهي افزايش يافت. لذا توليد مركزي توسط نيروگاه‌هاي بزرگ، اغلب به دليل كاهش رشد بار، افزايش هزينه انتقال و توزيع، حاد شدن مسائل زيست محيطي و تغييرات تكنولوژيكي و قانون‌گذاري‌هاي مختلف غير عملي شدند.

در دهه‌هاي اخير، تجديد ساختار صنعت برق و همچنين خصوصي‌سازي اين صنعت، مطرح و در برخي كشورها اعمال گشته است. طي اين مدت، به خاطر بالا بردن بازده بهره‌برداري و تشويق سرمايه‌گذاران، صنعت برق دستخوش تغييرات اساسي از لحاظ مديريت و مالكيت گرديده است، به طوريكه براي ايجاد فضاي رقابتي مناسب، بخش‌هاي مختلف آن از جمله توليد، انتقال و توزيع از هم مستقل گرديده‌اند. در محيط تجديد ساختار يافته صنعت برق، متقاعد نمودن بازيگران بازار به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي چندين ميليارد دلاري توليد و انتقال توان آسان نيست.

اين تغيير و تحولات از يك طرف و همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شد، عواملي همچون آلودگي محيط‌زيست، مشكلات احداث خطوط انتقال جديد و پيشرفت فناوري در زمينه اقتصادي نمودن ساخت واحدهاي توليدي در مقياس كوچك در مقايسه با واحدهاي توليدي بزرگ از طرف ديگر، باعث افزايش استفاده از واحدهاي توليدي كوچك تحت عنوان "توليدات پراكنده " كه به طور عمده به شبكه‌هاي توزيع متصل شده و نيازي به خطوط انتقال ندارند، گرديده است.

اكثر تكنولوژي‌هاي توليد پراكنده در جنبه هاي متعدد مانند عملكرد، اندازه و قابليت گسترش، انعطاف پذير هستند. ضمن اينكه استفاده از توليد پراكنده باعث يك عكس‌العمل قابل انعطاف به مقداردهي قيمت برق مي گردد.

شبكه‌هاي توزيع معمولاً به صورت شعاعي طراحي مي‌شوند كه هيچ ژنراتوري در سمت بار وجود ندارد. بنابراين وجود ژنراتور در شبكه توزيع روي توان جاري شده و شرايط ولتاژ بار و تجهيزات شبكه الكتريكي تأثير مي گذارد و اين مي‌تواند روي پارامترهاي عملكردي سيستم، تأثير مثبت يا منفي داشته باشد.

انرژي الكتريكي توليدي توسط توليدات پراكنده در اكثر كشورهاي پيشرفته، تحول عظيمي در سيستم‌هاي توليد و انتقال انرژي بوجود آورده كه تمام نيازها و مزاياي پايه توليد و انتقال در موارد فني، آكادميك و بازرگاني را برآورده مي‌كند.

لینک به دیدگاه

توليد پراكنده انرژي اصطلاح جديدي نيست. از آغازين روزهايي كه بشر براي رفع نياز خود، به انواع مختلف انرژي نياز داشت، توليد پراكنده شكل گرفته است، چرا كه اين انرژي عملاً در نزديكي محل مصرف آن‌ توليد مي‌شود. توليدات پراكنده به صورت محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با توجه به اين‌كه اين توليدات نزديك به مراكز مصرف مي‌باشند، نيازي به انتقال انرژي الكتريكي خروجي آن‌ها در مسافت‌هاي طولاني وجود ندارد. هرچه مصرف‌كننده به توليدكننده نزديك‌تر باشد، هزينه تأمين انرژي الكتريكي نيز كاهش خواهد يافت.

اين مباحث و مسائل باعث شده است كه توليد پراكنده به عنوان يك انتخاب مناسب جهت توليد و پاسخگويي به افزايش تقاضاي مصرف مطرح گردد.

تحقيقات انجام شده توسط مراكز تحقيقاتي بيانگر استفاده بيش از 25 درصد انرژي الكتريكي توليدي توسط توليدات پراكنده تا سال 2010 مي باشد. همچنين اين رقم طبق تحقيقات ngf تا 30 درصد نيز پيش‌بيني شده است.

در آمريكا و اروپا توليد پراكنده به يك راه‌حل ممكن فني و مالي، براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تبديل شده و اعتبار و اطمينان تهيه برق را بسيار بهبود بخشيده است. در اكثر كشورها، توليد پراکنده حدود 10 درصد ظرفيت نصب شده توليد را تشكيل مي‌دهد، اما در كشورهايي نظير هلند و دانمارك اين روش بيش از 30 تا 40 درصد ظرفيت نصب شده را شامل مي‌شود. در برخي كشورها نيز مانند استراليا، پيش‌بيني مي‌گردد تا سال 2010 حدود 78 درصد برق اين كشور بر اساس انرژي توليدي توسط اين سيستم نوين باشد

در كشورهاي در حال توسعه، جمعيت قابل ملاحظه‌اي به انرژي الكتريكي دسترسي ندارند. بهره‌گيري از توليدات پراكنده امكاني را براي افزايش سريع كيفيت زندگي اين افراد فراهم مي‌سازد. در كشورهاي در حال توسعه و يا روستاها، هزينه افزايش توسعه خطوط انتقال و توزيع، با توجه به پراكندگي بار، بسيار زياد است. يكي از نمونه‌هاي بارز بهره‌گيري از توليدات پراكنده در كشورهاي در حال توسعه، آفريقاي جنوبي مي‌باشد. تقريباً 20 درصد جمعيت روستايي افريقاي جنوبي، اميدي به دسترسي به شبكه برق تا 20 سال آينده ندارند. دولت افريقاي جنوبي اهميت توليد پراكنده را دريافت و طرح برق رساني به 2000 كلنيك و 16800 مدرسه با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي توليد پراكنده را تصويب نمود. در كشورهاي ديگر نيز طرح‌هاي مشابه توسط ارگان‌هاي دولتي و غير دولتي در حال پيگيري است. دولت هند طرح برق‌رساني به 100000 روستا را با بهره‌گيري از توليدات پراكنده مد نظر قرار داد. در مكزيك نيز طرح برق‌رساني به 600000 روستا توسط توليدات پراكنده تا سال 2000، در دستور كار قرار داشت

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن

(نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

دانلود یک اسلاید اموزشی جالب درزمینه تولیدپراکنده DG که اطلاعات مفیدی رو دراختیار علاقه مندان به این مبحث خواهد گذاشت

مزایای استفاده از تولید پراکنده:

 

1- کارکرد به عنوان پشتیبان ظرفیت شبکه Capacity Support

تولید DG آزادسازی ظرفیت انتقال

2- پشتیبانی ظرفیت اضطراری شبکه کاهش حجم خاموشی

3- راه اندازیBlack Start

تولید DG ایجاد جزیره های کوچک راه اندازی ساده تر شبکه

4- تولید همزمان برق و گرما(CHP)

استفاده از حرارت تولید شده هنگام تولید برق

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

امکان سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده در پست های فوق توزیع

 

 

ارزیابی فنی و اقتصادی اتصال واحدهای تولید پراکنده به سیستم قدرت یکی از مراحل اساسی مطالعات مرتبط با این تولیدات محسوب می گردد. قابلیت هایی همچون حضور اپراتور و وجود سیست مهای کنترل و نظارت در پست های فوق توزیع، این پس تها را به مکان مناسبی برای احداث واحدهای تولید پراکنده مبدل نموده است. در این مقاله روشی برای امکان سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده تحت مدیریت و مالکیت شرک تهای توزیع در پست های فوق توزیع ارائه شده است. در همین راستا ابتدا هزینه ها و منافع اقتصادی ناشی از احداث واحد تولیدی در این پست ها به صورت ریاضی مدل سازی شده و از ترکیب آنها تابع هدف مسأله فرموله بندی شده است.

همچنین محدودیت های بهره برداری از واحدهای تولیدی مبتنی بر ژنراتورهای سنکرون که سهم عمدۀ فناور یهای مرسوم تولیدات پراکنده را به خود اختصاص داده اند، در مدل سازی منظور شده است. از مدل و روش پیشنهادی می توان در تعیین ظرفیت بهینۀ تولید پراکنده در پست های فوق توزیع استفاده نمود. علاوه براین مدل سازی به گونه ای است که استراتژی بهینۀ بهره برداری از واحد تولیدی نیز مشخص می گردد. در انتها با انجام آزمایش هایی کارایی مدل پیشنهادی نشان داده شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

«DG» توليد پراكنده

توليد پراكنده گرايش جديدي در توليد توان الكتريكي است . اين ايده به مصرف كننده هاي الكتريسيته كه الكتريسيته مورد نيازشان را خودشان توليد مي كنند، اين اجازه را مي دهد كه اضافه توان الكتريكي شان را به شبكه توان بفرستند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دانلود اسلایدهایی درزمینه اموزش تولید پراکنده وسیاست گذاری درزمینه تولید پراکنده درشبکه برق ایران

موفق باشیم

 

 

توليد پراكنده

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

در اکثر کشورهای پیشرفته در زمینه صنعت برق، تحول عظیمی در سیستم­های تولید و انتقال انرژی به وجود آمده است که تمام نیازها و مزایای پایه تولید و انتقال در موارد فنی، آکادمیک و بازرگانی را بر آورده می­کند. این سیستم نوین تولید صنعت انرژی را تولید پراکنده (distributed generation) انرژی می­گویند.این روش اعتبار و اطمینان تهیه­ی برق را نیز بسیار بهبود بخشیده و سبب شده است که سرمایه­گذاری قابل توجهی در راستای به کارگیری واحد­های تولید پراکنده صورت پذیرد. در اکثر کشورها DG حدود 10 درصد ظرفیت نصب شده تولید را تشکیل می­دهد، در کشورهایی نظیر هلند و دانمارک این روش بیش از 30 تا 40 درصد ظرفیت نصب شده را شامل می­شود. برخی کشورها نیز مانند استرالیا، پیش­بینی می­گردد تا سال 2010 حدرد 78 درصد برق این کشور بر اساس انرژی تولیدی توسط این سیستم نوین باشد.برای سیستم تولید پراکنده تعاریف متعدد وجود دارد اما مفهوم مشترک و پایه را می­توان این گونه بیان کرد : سیستم تولید پراکنده نیروگاه­هایی کوچک با ظرفیت­های بین 15 کیلووات تا 25 مگاوات برای شارژ نمودن ایستگاه­های نزدیک به محل مصرف و تأمین نیارمندی­های شبکه و بار می­باشند که این نیروگاه­ها را با علامت اختصاری DG نمایش می­دهند. در بحث تجدید ساختار، وظایف توزیع و انتقال از وظیفه تولید جدا شده و به شرکت­های توزیع و انتقال محول گردیده، در این ساختار اجازه انتخاب منابع تأمین توان به مصرف کنندگان داده شده است که این نیز پیامد­های قابل توجهی از جمله دستیابی مصرف کنندگان به منابع توان رقابتی و ایجاد بازار رقابت برای منابع تولید توان به ویژه منابع DG در پی خواهد داشت.هم‌اكنون انرژي الكتريكي در ايران توسط نيروگاه­هاي متمركز و بزرگ انجام مي‌شود. اگر چه كشور ايران از منابع انرژي بسياري برخوردار است ولي عدم استفاده بهينه از آنها نه­تنها موجب بروز مشكلات اقتصادي مي‌شود، بلكه از نقطه‌نظر زيست‌محيطي نيز كه امروز در سطح جهان با تمايلات فراواني روبه­رو است، اثر نامطلوب دارد. آنچه كه طراحان سيستم‌هاي قدرت را به ايجاد نيروگاه­هاي بزرگ براي توليد متمركز علاقه‌مند كرده است تأمين بارهاي مصرفي بزرگ، افزايش راندمان حرارتي، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه بهره‌برداري به ازاي كيلووات توليدي است. اما بايد توجه داشت در شبكه‌هاي برق‌رساني درصد قابل توجهي (در حدود 13 درصد) از توان و انرژي الكتريكي توليد شده در نيروگاه­ها، ‌در مسير توليد به مصرف تلف مي‌شود. تلفات در تمام سطوح سيستم قدرت يعني توليد، ‌انتقال و توزيع وجود دارد، ‌اما 75 درصد از تلفات در شبكه‌هاي توزيع اتفاق مي‌افتد. علت اين امر زياد بودن مقادير جريان‌هاي خطوط، ‌به دليل پايين بودن سطح ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع و نيز ساختار شعاعي اين شبكه‌ها است. لذا در زمينه كاهش تلفات شبكه‌هاي توزيع از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به ايجاد رقابت و تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت انتظار مي‌رود كه واحدهاي توليدي كوچك (توليد پراكنده) نقش فزآينده‌اي در آينده اين سيستم‌ها داشته باشند. به طوري كه تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد، ‌تا سال 2010 ميلادي بيش از 20 درصد توليد جديد انرژي الكتريكي را توليدات پراكنده تشكيل خواهند داد. به طور كلي هر نوع توليد انرژي در ظرفيت­هاي نسبتاً ‌كم كه در محل مصرف يا در نزديكي آن (عمدتاً در بخش توزيع شبكه قدرت) صورت مي‌پذيرد، ‌بدون در نظر گرفتن تكنولوژي مورد استفاده در پروسه توليد آن، نوعي توليد پراكنده محسوب مي‌شود. از ديدگاه عملي اين سيستم يك نوع امكان براي توليد برق است كه مي‌تواند در داخل يا كنار محل استفاده مشتري نهايي (كه ممكن است يك ناحيه، منطقه صنعتي، ‌يك ساختمان تجاري يا يك مجتمع باشد)،‌ نصب و استفاده شود. واحدهاي توليد پراكنده داراي انواع مختلفي هستند كه بسته‌ به نوع، ‌ظرفيت نامي و نيز قيمت، ‌متفاوتند. توليد پراكنده مي‌تواند در زمان پيك بار روي يك فيدر، ‌در تغذيه بار كمك كند و از اين رو قابليت كاهش هزينه سرمايه‌گذاري روي يك فيدر را دارد. استفاده از توليد پراكنده همزمان با استفاده از نيروگاه­هاي بزرگ و شبكه سراسري نيز امكان‌پذير است. در اين صورت ظرفيت خطوط انتقال و پست­هاي توزيع تا حد قابل ملاحظه‌اي آزاد خواهد شد.

para.jpg

لینک به دیدگاه

معرفی جایگاه تولیدات پراکنده در سیستم‌های برق- قدرت

انتظارمی‌رود که واحدهای تولیدی کوچک (تولید پراکنده) نقش فزاینده‌ای در آینده سیستم‌های قدرت داشته باشند. به طوری که تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد ‌تا سال 2010 میلادی بیش از 20 درصد تولید جدید انرژی الکتریکی را تولیدات پراکنده تشکیل خواهند داد. به طور کلی هر نوع تولید انرژی در ظرفیت های نسبتاً ‌کم که در محل مصرف یا در نزدیکی آن (عمدتاً در بخش توزیع شبکه قدرت) صورت می‌پذیرد،‌ بدون در نظر گرفتن تکنولوژی مورد استفاده در پروسه تولید آن، نوعی تولید پراکنده محسوب می‌شود. این تعریف ‌شامل تولید ترکیبی گرما، سرما و برق (Combined Heat, Cool and Power : CHCP) هم می‌شود. از یک دیدگاه عملی این سیستم یک نوع امکان برای تولید برق است که می‌تواند در داخل یا کنار محل استفاده مشتری نهایی (که ممکن است یک ناحیه، منطقه صنعتی، ‌یک ساختمان تجاری یا یک مجتمع باشد) ‌نصب و استفاده شود. واحدهای تولید پراکنده دارای انواع مختلفی هستند که بسته‌ به نوع، ‌ظرفیت نامی و نیز قیمت ‌متفاوتند . استفاده از تولید پراکنده همزمان با استفاده از نیروگاه‌های بزرگ و شبکه سراسری نیز امکان‌پذیر است . ساختار سنتی سیستم های قدرت به سه بخش تولید ،‌ انتقال و توزیع تقسیم می شود . بخش تولید انرژی الکتریکی ، نیروگاه های با توان تولیدی تا چند صد مگاوات و بالاتر را شامل می گردد . این نیروگاه ها ممکن است نزدیک به نقاط مصرف قرار داشته یا فاصله بسیار زیادی از آن‌ها داشته باشند. سیستم انتقال با به کارگیری سطوح ولتاژ بالا ، وظیفه رساندن توان تولیدی به مراکز مصرف را بر عهده دارد. در بخش توزیع ،‌ توان ورودی به نحوی پخش می گردد که تلفات سیستم حداقل بوده و کیفیت توان تحویلی به مشتری قابل قبول باشد . بنابراین ساختار سنتی دارای سه ویژگی عمده است :

–1 وجود مراکز تولیدی عمده

–2 انتقال توان به مراکز مصرف به وسیله سطوح ولتاژ فشار قوی و شبکه انتقال

– 3توزیع توان انتقالی در مراکز مصرف

آن‌چه که طراحان سیستم‌های قدرت را به ایجاد نیروگاه های بزرگ برای تولید متمرکز علاقه‌مند کرده است تامین بارهای مصرفی بزرگ، افزایش راندمان حرارتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه بهره‌برداری به ازای کیلو وات تولیدی است. اما باید توجه داشت در شبکه‌های برق‌رسانی درصد قابل توجهی (در حدود 13 درصد) از توان و انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه ها ‌در مسیر تولید به مصرف تلف می‌شود. تلفات در تمام سطوح سیستم قدرت یعنی تولید، ‌انتقال و توزیع وجود دارد، ‌اما 75 درصد از تلفات در شبکه‌های توزیع اتفاق می‌افتد. علت این امر زیاد بودن مقادیر جریان‌های خطوط ‌به دلیل پایین بودن سطح ولتاژ در شبکه‌های توزیع و نیز ساختار شعاعی این شبکه‌ها است. لذا کاهش تلفات شبکه‌های توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است . امروزه بخصوص در کشورهای پیشرو صنعتی ،‌ با ایجاد مراکز تولید انرژی الکتریکی موسوم به منابع تولید پراکنده انرژی در نزدیکی مراکز مصرف و با مورد توجه قرارگرفتن مواردی همچون:

- ایجاد رقابت و تجدید ساختار در سیستم های قدرت

- تکیه و تأکید بر حفاظت از محیط زیست

- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهره برداری بهتر از منابع انرژی فسیلی

- رویکرد به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و انرژی های نو

ساختار سنتی مذکور از هر سه جنبه فوق الاشاره دچار دگرگونی قابل ملاحظه ای گردیده است :

1 – ایجاد مراکز تولید انرژی کوچک تا حد چندین مگاوات و کمتر

2 – قرار گرفتن این مراکز در سطوح ولتاژ توزیع و یا مراکز مصرف

3 – وجود همزمان تولید و مصرف در مراکز مصرف

کسب انرژی خورشیدی، حتی در هوای ابری !

لینک به دیدگاه

با بالا رفتن هزینه‌های انرژی، برخی از اروپایی‌ها آرزو دارند گرمای تابستان را برای زمستان ذخیره کنند ! اما این کار دیگر غیر ممکن نیست. یک گروه پژوهشی از دانشگاه فنی برلین، مشغول طرح یک ذخیره‌گاه انرژی خورشید در تابستان است.

مارتین بوخ‌هلتس - پژوهشگر دانشگاه برلین - می‌گوید: یک فنجان قهوه، زودتر از یک‌ پارچ قهوه سرد می‌شود. همچنین یک پارچ زودتر از یک مخزن بزرگ سرد می‌شود. پس می‌توان گفت که برای ذخیره انرژی خورشید باید از مخزن‌های بزرگ استفاده کرد، اما این به این آسانی نیست. برای این‌که گرما برای کل زمستان کافی باشد احتیاج به مخزنی با حجم حداقل 35 ‌مترمکعب داریم. این مسلم است که کسی مخزنی به این بزرگی در خانه خود ندارد. یک کارشناس انجمن اروپایی منابع انرژی‌های تجدید پذیر "یوروسولار" (Eurosolar) نیز تأکید می‌کند که در حال حاضر ذخیره‌کردن انرژی فصلی به نتیجه‌ای نمی‌رسد، زیرا معمولا مخزن‌های بزرگ بسیار گران هستند. درست است که در برخی از خانه‌ها منبع‌هایی هستند که از نظر تکنیکی کار می‌کنند، اما به نظر این کارشناس، هنوز یک بازار انبوه از این مخزن‌ها وجود ندارد. به همین خاطر، تیم پژوهشی مارتین بوخ‌هلتس، هدفش تولید کردن مخزن‌هایی با حجم کمتر، یعنی زیر 10 متر مکعب است. برای ذخیره کردن انرژی خورشید در تابستان، آنها مخزنی در پشت‌بام یک ساختمان آزمایشی می‌گذارند. در طول تابستان، در آن مخزن به‌جای آب معمولی، محلولی از آب نمک می‌ریزند. بوخ‌هلتس شرح می‌دهد که نور آفتاب این محلول را گرم می‌کند، آب بخار می‌شود و مخلوطی که باقی می‌ماند مقدار نمک بالایی دارد. در آخر تابستان این مخلوط حاوی یک سوم نمک و دوسوم آب خواهد بود. آب شور باقی‌مانده تا فصل زمستان در این مخزن می‌ماند. در زمستان باردیگر ازمخزن برای تولید بخار آب استفاده می‌شود. در این فصل یا آب باران وارد مخزن می‌شود یا آن را با آب لوله‌کشی پر می‌کنند. برای این فرایند، انرژی خورشید در زمستان کفایت می‌کند، زیرا که آب داخل مخزن فقط باید بین 15 تا 20 درجه گرم شود. در نهایت، نمک که همواره رطوبت هوا را می‌گیرد، هوای مرطوب وارد شده به مخزن را یعنی همان بخار آب را به مایع تبدیل می‌کند و در این جریان گرما آزاد می‌شود. امروزه هزینه تأسیسات برای فراهم کردن آب گرم جهت استفاده‌های مختلف از جمله برای شوفاژ، حدود 15 هزار یورو است. درست است که هزینه مخزن ذخیره انرژی خورشیدی به 19 هزار یورو می‌رسد، اما دیگر نیازی به خریدن بخاری یا مخزن نفت هم نیست. به‌زودی به‌دست آوردن انرژی از نور آفتاب جایگزین انرژی‌های فسیلی می‌شود، تیم پژوهشی دانشگاه برلین قصد دارد در ابتدا این تکنولوژی را در سال 2010 صرفا برای دوستداران تکنیک و مهندسان وارد بازار کند. هم اکنون تنها یک درصد خانوارهای آلمانی از انرژی خورشیدی برای گرم کردن خانه‌ی خود استفاده می‌کنند. آنها معمولا ازمخارج تهیه این تکنولوژی واهمه دارند، اما به گفته کارشناسان انرژی، استفاده از این تکنیک به‌زودی به‌صرفه خواهد بود، زیرا قیمت انرژی‌های فسیلی همواره بالا خواهد رفت. اغلب گفته می‌شود که استفاده از انرژی خورشیدی در اروپا به‌صرفه نیست، اما به گفته کارشناسان انرژی، این فرض کاملا اشتباه است. مشکل این نیست که در اروپا نور آفتاب کم است، بلکه مشکل این است که تفاوت‌های فصلی در این منطقه شدید هستند؛ به طوری که ممکن است در تابستان همان مقدار انرژی خورشیدی در یک مخزن جمع شود، که در یک روز زمستانی جمع می‌شود. این مخزن ذخیره‌کننده‌ی فصلی که موقتا به نام "واترگی" (Watergy) خوانده می‌شود، قرار است وارد بازار بین‌المللی شود، ولی در ابتدا باید بر یک سری مشکلات تکنیکی غلبه شود. برای مثال این‌که مخزن از چه ماده‌ای باشد که بتواند در برابراین محلول نمک شدید مقاومت کند. به هر حال داشتن خانه‌ای که هیچ مصرف انرژی نداشته باشد، چا‌لشی بزرگ است؛ چه از نظر تکنیکی، چه از نظر اقتصادی. مهمترين عواملي كه سبب شد در اين چند دهه توجه ويژه‌اي به توليد پراكنده شود را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود :

• نياز به تجديد ساختار در صنعت برق

• كيفيت برق و مسائل قابليت اطمينان

• رشد اقتصاد جهاني وجمعيت

• رشد سريع تكنولوژي و ظهور فناوريهاي با راندمان بالا

• آلودگي هوا و محيط زيست ناشي از سوزاندن سوختهاي فسيلي در تكنولوژيهايي كه هم راندمان پايين‌ داشتند و هم آلودگي زيادي توليد مي‌كردند.

• لزوم صرفه‌جويي در مصرف انرژي با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسيلي

• از سوي ديگر توليد پراكنده مزاياي بالقوه‌اي دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

• كاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكه

• احداث و بهره‌برداري بسيار آسان و سريع

• توليد برق با كيفيت بالا و امكان استفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان (CHP)

• صرفه‌جويي زياد در مصرف انرژي

• كاهش تلفات و آزادسازي ظرفيت خطوط انتقال انرژي

• بهبود پروفيل ولتاژ

• امكان استفاده از منابع انرژي اوليه متنوع مانند بيوگاز، گاز طبيعي و ...

• صرفه‌جويي اقتصادي براي مصرف كننده نهايي

• افزايش امنيت تأمين انرژي براي مصرف كننده نهايي خصوصا درصنايع

• انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي پايين

 

فناوريهاي قابل قبول در اين مبحث عبارتند از :

 

• موتورهاي گازسوز رفت و برگشتيGas Reciprocating Engines

• توربين‌هاي گازي/بخاري كوچكMini Steam/Gas Turbine

• ميكرو توربين Micro Turbine

• توربين هاي بادي Micro Wind power

• مولدهاي آبي كوچك Micro Hydro

• سلول خورشيديPhotovoltaic

• پيل سوختيFuel Cell

لینک به دیدگاه

از موارد اشاره شده انواع مولدهاي پراكنده، مولدهاي Gas Engine و Small Gas Turbine داراي بيشترين اقبال براي استفاده از ديدگاه بازار جهاني است. هر چند كه با توجه به وفور منابع گاز در كشور و آشنايي بيشتر با اين نوع فناوري ها و امكان تأمين برخي از قطعات مجموعه‌ها بهره‌برداري از دو نوع فناوري نامبرده داراي بيشترين توجيه مي‌باشد. ساير فناوري ‌ها يا تجاري نشده‌اند و يا به دلايلي در حال حاضر در حد مولدهاي گازسوز توجيه‌پذير نيستند. آمار ارائه شده براي سرمايه‌گذاري تنها براي سفارش خريد مولد و بدون لحاظ شدن هزينه‌هاي انتقال و نصب مي‌باشد .بعلاوه براي سرمايه‌گذاري، حتماً بايد اطلاعات زير را از فروشندگان واحد دريافت نمود :

• قابليت اطمينان دستگاه

o قابليت دسترسي

o ميزان خروجي در شرايط سايت

o ميزان تغييرات خروجي و راندمان دستگاه در هر سال بهره‌برداري تا دوره تعميرات اساسي

o شرايط و هزينه‌هاي تعميرات اساسي

o ميزان سازگاري با شرايط گاز (با ارايه فرمول گاز مصرفي به سازنده)

تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه‌های سراسری انتقال انرژی

شبکه‌های طولانی علیرغم تمام محاسنی که دارند، به طور جدی آسیب‌پذیر هستند. وقوع سیل،‌ زلزله، رانش زمین، بارش سنگین برف، طوفان، تهدیدات خصمانه و اشکالات فنی عناصری از فهرست طولانی عوامل تهدیدکننده­ی شبکه‌ها به شمار می‌روند. این تهدیدها مختص کشورهای ضعیف نیست و کشورهایی که از نظر امنیتی، اقتصادی و فن‌آوری جزء پیشروترین کشورها هستند در معرض آسیب‌دیدگی شبکه‌ها قرار دارند. وقوع خاموشی های گسترده در آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه از جمله ترکیه فقط شواهدی از این واقعیت هستند.

واگذاری نیروگاه­های بزرگ، به سرمایه­های بسیار زیاد نیازمند است اما این امکان وجود دارد که مردم با سرمایه­های اندک نیروگاه­های کوچک احداث کنند و از این طریق علاوه بر تولید مؤثر، به یک اشتغال زودبازده نیز دست یابند. با احداث این نیروگاه­ها می­توان تلفات را در زمان پیک مصرف کاهش داد و بخش عمده­ای از نیاز کشور را فراهم کرد.

بدون کاهش مصرف و تلفات شبکه­ای، برق ایران تا سال 1397 به یک وارد کننده بزرگ انر‍ژی تبدیل خواهد شد. کاهش تلفات توزیع، احداث نیروگاه­های پراکنده، افزایش راندمان از طریق استفاده از گرمای تلف شده و دسترسی به راندمان بالاتر از جمله اهداف وزارت نیرو در زمینه استفاده­ی بهینه از انرژی است. با توجه به شرایط موجود کشور با دو دیدگاه بلندمدت و کوتاه­مدت که کمک به افزایش تولید برق در اوج بار شبکه برق و در تابستان خواهد بود، وزارت نیرو و صنعت برق کشور به جهت توسعه مولدین مقیاس کوچک و در اولین مرحله احداث 2 هزار مگاوات از این نیروگاه­ها را در زمره اهداف جدی خود قرار داده است. مشارکت و جلب پتانسیل­های سرمایه­گذاری در مقیاس کوچک، اجتناب از تلفات شبکه­های انتقال و فوق توزیع، کاهش نیاز به سرمایه­گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع، حذف دشواری­های تصرف اراضی در طرح­های انتقال، آمادگی پدافند غیرعامل، سهولت و سرعت نصب در راه اندازی، امکان بومی­سازی و ساخت داخل مولدها و کاهش آلودگی­های زیست محیطی از جمله مزایای این نیروگاه­ها هستند.

لینک به دیدگاه

مسائل نظارتی و تکنولوژیکی

 

تاکنون مسایل نظارتی و تکنولوژیکی به این مفهوم بوده است که الکتریسیته تولید شده توسط مصرف کننده‌های خانگی را نمی‌توان به راحتی و بدون خطر با تغذیه توان ورودی همراه کرد. شرکت‌های الکتریکی بایستی توانایی جداسازی بخش‌های شبکه برق را داشته باشند، وقتی که یک خط از کار می‌افتد، کارگران بایستی از قطع بودن برق قبل از کار روی آن مطمئن باشند. آن­ها همچنین وقت زیادی را صرف می‌کنند تا کیفیت برق را در شبکه‌شان حفظ کنند. تأسیسات پراکنده برق هم می‌تواند کنترل این موارد را مشکل‌تر کند. با ظهور تجهیزات الکترونیک قدرت با قابلیت اطمینان بالا، نصب تجهیزات تولید ترکیبی حتی با اندازه‌های خانگی، اقتصادی و بی‌خطر شده است. این تأسیسات می‌توانند آب داغ خانگی، الکتریسیته و گرمایش خانگی را تولید کنند و انرژی اضافی را به شرکت برق بفروشند. پیشرفت در الکترونیک موجب ساده شدن دسترسی به مسایل امنیتی و کیفی شرکت‌های الکتریکی شده است. برای برطرف کردن موانع رسیدن به افزایش سطوح تولید پراکنده، تنظیم کننده‌ها می‌توانند توسط تضمین عملکرد تولید‌های متمرکز و پراکنده بر روی یک زمینه با سطح متغیر، اقدام کنند.

در ایالات متحده، قانون فدرال از شرکت‌های الکتریکی می‌خواهد که برق را از تولید کنندگان مستقل که تحت پوشش قوانین و بیمه هستند خریداری کنند.

تولید پراکنده به سوخت فسیلی محدود نشده است. برخی از کشورها و مناطق در حال حاضر دارای منبع انرژی تجدید­پذیر قابل توجهی در توربین‌های بادی و احتراق زیست جرمی هستند. افزایش تولید پراکنده نیازمند تغییر در فناوری مورد نیاز برای مدیریت انتقال و توزیع الکتریسیته است. در این صورت نیاز فزآینده‌ای به اپراتورهای شبکه برای مدیریت شبکه‌ها بهصورت فعال به جای غیر فعال وجود خواهد داشت. با افزایش مدیریت فعال، مزایای اضافی برای مصرف­کننده‌ها به وجود خواهد آمد که این مزایا به صورت معرفی با حق انتخاب‌های بیشتری به نسبت خدمات تغذیه­ی انرژی و رقابت بیشتر خواهد بود. اما به هر حال رفتن به سوی مدیریتی فعال‌تر، می‌تواند مشکل باشد. شبکه‌های توزیع الکتریسیته یک حق انحصار طبیعی هستند و بنابراین به شدت قانونمند شده‌اند تا هزینه زیادتری با کار مصرف کننده‌ها بدست نیاورند. سرمایه­گذاری شبکه یک معیار کلیدی برای تعیین هزینه­هایی است که شبکه می­تواند به مصرف­کننده­ها بدهد. شبکه‌ها سعی می‌کنند تا مزایای­شان را در چارچوب کاری فراهم شده توسط قوانین­شان، حداکثر کنند. در حال حاضر چنین قوانینی خیلی مناسب تشویق به انجام رفتارهای ابداعی توسط شبکه‌ها نیستند. به نظر می‌رسد که این امر هم برای توسعه شبکه‌ها و هم برای زیاد شدن سطح تولید پراکنده که به شبکه‌ها اضافه می‌شود، مانع ایجاد کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که مقامات نظارتی در حال آشنا شدن هر چه بیشتر با موانع بالقوه هستند و در حال ارائه قوانین هزینه‌های اتصال و شرایطی برای فعال کردن تولید­کننده­های پراکنده برای شرکت در بازار الکتریسیته هستند. علی رغم وجود پتانسیل تولید، بخش عظیمی از تغذیه برق از طریق منابع انرژی غیر متمرکز، اعتبارات انرژی، کنترل جمعیت و پایداری سیستم کماکان موارد مهمی‌اند که گسترش این فناوری را محدود می‌کنند. برای حفظ کنترل و پایداری سیستم قدرت در برخی از شبکه‌ها، مصرف کننده‌های همسایه بایستی تمامی توان الکتریکی‌ای را که ممکن است یک مصرف‌ کننده (که تولید کننده هم هست) تولید کند، استفاده کنند. این امر تضمین می‌کند که یک جریان توان الکتریکی خالص از ژنراتور به مصرف­کننده در شبکه توزیع وجود دارد، حتی اگر در توزیع محلی یک برون ریزی محلی وجود داشته باشد.

لینک به دیدگاه

شاخص­های اصلی مورد نظر در تصمیم­گیری و بکارگیری تولید پراکنده

شاخص­های اصلی مورد نظر در تصمیم­گیری و بکار­گیری تولید پراکنده عبارتند از :

1- وجود ظرفیت­های موجود در کشور

2-امکان طراحی و در صورت امکان، ساخت در داخل کشور

3-استفاده از انرژی اولیه مناسب­تر با آلودگی کمتر (مثلاً سوخت گاز یا انرژی­های تجدید­ پذیر)

4-دارا بودن صرفه اقتصادی نسبت به سایر منابع

ضرورت­های رویکرد ایران به تولید پراکنده

دلایل زیر کاربرد تولید پراکنده و تولید همزمان را در کشور ما برای مصارف معمولی و عمومی توجیه می­کند :

1-کاربرد واحد­های کوچک توسط مصرف­کنندگان، صنعت برق را عملاً به تدریج خصوصی می­کند و این خصوصی­سازی از اهداف دولت و وزارت نیرو می­باشد و از سرمایه­گذاری ملی در زمینه تولید می­کاهد.

2-نصب تولید پراکنده در پایدار نگه­داشتن ولتاژ، اصلاح قدرت راکتیو، تزریق قدرت اکتیو و حفظ فرکانس و نهایتاً بهبود کیفیت برق شبکه تأثیر مثبت دارد.

3-نصب تولید پراکنده در محل­های مصرف، جابجایی انرژی الکتریکی را در کل شبکه متناسب با قدرت نصب شده کاهش می­دهد در نتیجه تعویض هادی­ها، کابل­ها و سایر تجهیزات خصوصاً در شبکه توزیع کاهش می­یابد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...