رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

هدف: سنتز استانیلید از آنیلین و استیک آنیدرید و مشاهده رفتار واکنشهای آسیلاسیون.

 

تئوری

 

استانلید یا فنیل استامید نرمال یا استانیلین نرمال یک ماده ورقه ای سفید یا کرم رنگ می باشد. این ماده در انواع بی رنگ،کریستالی براق نیز موجود است. از این ماده به عنوان تب بر و ضد درد استفاده می گردد. همچنین استانلید به عنوان یک ماده میانی در ساخت رنگینه ها نقش حیاتی ایفا می کند.

 

خصوصیات استانلید:1) استانیلید یک پودر سفید رنگ یا کرم رنگ یا به صورت ورقه ای می باشد.2) وزن مولکولی آن برابر 16/135 می باشد.3) وزن مخصوص استانیلید 21/1 می باشد.4) نقطه ذوب آن 2/114 درجه سانتیگراد می باشد.5) نقطه جوش استانیلید 8/303 درجه سانتیگراد می باشد.

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه

هدف: تهیه بنزویین از بنزالدهید

 

بنزویین دارای فرمول شیمیایی C6H5-CO-CHOH-C6H5 می باشد.

بنزویین یا 2-هیدروکسی-2- فنیل استو فنون یا دزیل الکل desyl alcohol یا کافور روغن بادام تلخیک ترکیب آلی شامل یک پل اتیلنی است که طرفین آن دو گروه فنیل قرار گرفته و داراییک گروه عاملی الکلی و یک گروه عاملی کتونی می باشد. بنزویین به صورت کریستالهای سفید با بوی ضعیفی از کافور می باشد. بنزویین از بنزآلدهید در بنزویین غلیظ ساخته می شود.

کاربردهای اصلی ان عبارتند از:

فوتوکاتالیزگر یا کاتالیزگر نوری درواکنشهای فوتوپلیمریزاسیون و یک آغازکننده ی نوری photoinitiator .

ماده ی خامبرای بنزیل بوسیله ی اکسیداسیون آلی توسط نیتریک اسید یا oxone .

بنزویین یک جزءاصلی رزین بنزویین بدست آمده از درخت بنزویین یا styrax نمی باشد. جزء اصلی این ماده بنزوییک اسید می باشد.

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه

هدف: تهیه ی B- نفتول اورانژ

 

معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمانها ) رنگدانه ها ( و رنگها طبقه بندي می کنند. رنگدانه با رنگ متفاوت می باشد. تفاوت آنها در این است که رنگ بایستی توسط ماده مورد رنگرزي جذب شود در حالیکه رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می کند. رنگدانه ها در آب نامحلول هستند. اما می توان آنها را مانند رنگدانه هاي مورد مصرف در نقاشی ، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد.

اگر ساختمان شیمیایی رنگدانه را بتوان اندکی تغییر داد بطوري که در آب انحلال پذیر گردد، در اینصورت ممکن است بتوان آن را به عنوان رنگ در رنگرزي مصرف کرد .

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

هدف: طرز تهيه پارا نيترواستانيليد از طريق نيتره كردن استانيليد

 

واکنشهای جایگزینی الکتروندوستی آروماتیکی :

واکنش جایگزینی الکتروندوستی آروماتیکی روشی است که بوسیله آن مشتق های استخلافی بنزن تهیه می شوند.در مرحله اول این واکنش زمانی که کربوکاتیون تشکیل می شود جفت الکترون π آلکن برای تشکیل یک پیوند با الکتروندوست بکار می رود.کربوکاتیون پس از تشکیل به سرعت توسط باز لوئیس موجود در محیط جذب می شود.

کربوکاتیون تشکیل شده در این مرحله یک کاتیون سیکلوهگزا دی انیل است که یک کربوکاتیون آلیلی است که بوسیله نامستقر شدن الکنرون پایدار می شود.

بیشتر پایداری بنزن زمانی است که به حد واسط کاتیون سیکلو هگزا دی انیل تبدیل می شود از دست می رود.این کاتیون به محض تشکیل به سرعت یک پروتون از دست داده آروماتیسیته ,حلقه بازیابی شده و محصول جایگزینی الکتروندوستی آروماتیکی بدست می آید.

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

هدف: شناسایی آلدهبد ها و کتونها.

 

تئوری

آلدهید( Aldehyde) : یك آلدهید دارای گروه عامل –CHOدر مولكول آلی می باشد.كلمه آلدهید)از دو اژه الكل وهیدروژن گیری گرفته شده است.هرگاه از الكل نوع اول هیدروژن گیری شود در آن صورت تولید می گردد كه آلدهید نامیده می شود.

کتون( Ketone ) : یک کتون یک گروه عاملی است که با یک گروه کربونیل که با دو اتم کربن دیگر پیوند دارد ؛ شناخته می‌شود. یک کتون را می‌توان با فرمول R۱(CO)R۲ بیان کرد. اتم کربن که با دو اتم کربن پیوند دارد آن را از گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسیدها ، آلدهیدها، استرها، آمیدها و دیگر ترکیب‌های اکسیژندار جدا می‌کند. پیوند دوگانهٔ گروه کربونیل نیز کتون‌ها را از الکل ها و اترها باز می‌شناساند.

به کربنی که به کربن گروه کربونیل چسبیده کربن آلفا و به هیدروژنی که به این کربن چسبیده هیدروژن آلفا گویند. در حضور یک کاتالیزور اسیدی کتون به keto-enol tautomerism مربوط می‌شود. واکنش با یک پایه قوی انول متناظر را نتیجه میدهد.

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

هدف: با تست های مختلف بر روی الکل های و فنل ها می خواهیم در موارد مختلف واکنش پذیری آنها را بررسی کنیم- بررسی خواص مربوط به عامل هیدروکسیل (OH) فنل‌ها.

 

تئوری

الکل: الکلها از مهم ترين ترکيبات آلي اکسيژن دار به شمار مي روند . در گروه آنها يک گروه هيدروکسيل, به يک اتم کربن سير شده (کربن با هيبريد sp3) متصل است . گروه هيدروکسيل را عامل الکلي مي نامند. فرمول عمومی الکلها ، ROH است که در آن ، R یک گروه آلکیل یا آلکیل استخلاف شده است. این گروه می‌تواند نوع اول ، دوم یا سوم باشد، ممکن است زنجیرباز یا حلقه‌ای باشد، ممکن است دارای یک اتم هالوژن ، هیدروکسیل‌های بیشتر یا یکی از بسیاری گروههای دیگری باشد که فعلا برای ما ناآشنا است. همه الکلها ، دارای گروه هیدروکسیل (-OH) هستند که بعنوان گروه عاملی ، خواص مشخصه این خانواده از ترکیبها را تعیین می‌کند. تغییر و تنوع در ساختار R می‌تواند بر سرعت واکنشهای الکلها و حتی در موارد معدودی بر نوع واکنشها نیز تاثیر گذارد.

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

دانلود گزارش کار

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

عنوان آزمایش: سنتز p-نیترو آنیلین

 

استاد مربوطه: جناب آقای دکتر مرادی

کارشناس آزمایشگاه: سرکار خانم علی نیا

تهیه کننده گزارش کار: حامد فراهانی

نام همکار: افشار اسکندری صفت

تاریخ انجام آزمایش: 19/2/1388

تاریخ تحویل گزارش کار: 2/3/1388

 

هدف از آزمايش: در اين آزمايش انتظار مي رود دانشجو با مبحث نيتراسيون تركيبات آلي بيشتر آشنا شده و مباحث ارايه شده در درس تئوري را عينا مشاهده نمايد.

 

مواد لازم: پارانيترو استانيليد، اسيد سولفوريک غليظ،سديم هيدروکسيد 10%، اتانول

 

وسايل لازم: ارلن ماير در چند سايز مختلف، کاغذ صافي، حمام آب و يخ، هم زن شيشه-اي، قيف، ترازوي ديجيتالي، شيشه ساعت، قيف بوخنر،استوانه مدرج

 

دانلود گزارش کار

لینک به دیدگاه
  • 9 ماه بعد...

جزوه آزمایشگاه شیمی آلی 2 که توسط خانم دکتر سودابه داوران و خانم حکیمه رضائی اقدم در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شده و شامل 6 آزمایش میشه رو به صورت PDF در 43 صفحه از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

 

فهرست عناوین آزمایش ها:

تهیه استانیلید

تهیه پارانیترواستانیلید (p-Nitroacetanilide)

تهیه پارا نیترو آنیلین (p-nitroaniline)

واکنش تهیه آسپرین

تهیه صابون (Preparation of Soap)

تهیه N- فنیل اوره

 

دانلود جزوه

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...
در ۱۳۹۳/۱۰/۲ در ۱۷:۵۰، Mohammad Aref گفته است:

هدف: تهیه بنزویین از بنزالدهید

 

بنزویین دارای فرمول شیمیایی C6H5-CO-CHOH-C6H5 می باشد.

بنزویین یا 2-هیدروکسی-2- فنیل استو فنون یا دزیل الکل desyl alcohol یا کافور روغن بادام تلخیک ترکیب آلی شامل یک پل اتیلنی است که طرفین آن دو گروه فنیل قرار گرفته و داراییک گروه عاملی الکلی و یک گروه عاملی کتونی می باشد. بنزویین به صورت کریستالهای سفید با بوی ضعیفی از کافور می باشد. بنزویین از بنزآلدهید در بنزویین غلیظ ساخته می شود.

کاربردهای اصلی ان عبارتند از:

فوتوکاتالیزگر یا کاتالیزگر نوری درواکنشهای فوتوپلیمریزاسیون و یک آغازکننده ی نوری photoinitiator .

ماده ی خامبرای بنزیل بوسیله ی اکسیداسیون آلی توسط نیتریک اسید یا oxone .

بنزویین یک جزءاصلی رزین بنزویین بدست آمده از درخت بنزویین یا styrax نمی باشد. جزء اصلی این ماده بنزوییک اسید می باشد.

 

تهیه کننده: رضا حسین بیکی

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منبع: chemistrylab.blogfa.com

رمز فایل چیه ؟من نتونستم باز کنم اصلا

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...