رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

 

منابع آب آبیاری

نزولات آسمانی شامل برف و باران.

آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها - سدها - مخازن آب - دریا - برکه‌های آب شیرین - یخچالها و …

آبهای زیرزمینی شامل چاه - قنات - چشمه.

منافع آبیاری

افزایش کمی و کیفی محصول

سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول

درآمد حاصل از فروش آب برای دولت

افزایش فرصت شغلی

اثرات سو آبیاری

فرسایش

شور و قلیایی شدن خاک

غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی

تخریب زمینهای کشاورزی

اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تامین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است.

انواع روشهای آبیاری

آبیاری سطحی

آب از نهر آبیاری یا لوله دریچه‌دار در سطح خاک جریان یافته و با نفوذ تدریجی در خاک در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد. آبیاری سطحی به سه روش آبیاری کرتی - آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می‌شود.

 

آبیاری تحت فشار

بطور کلی سیستم‌های آبیاری تحت فشار به روشهایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند. آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و آبیاری موضعی انجام می‌شود. روش آبیاری موضعی به دو دسته آبیاری قطره‌ای و خطی انجام می‌گیرد.

 

آبیاری زیرزمینی

در این روش ، آبیاری ، رطوبت لازم برای محیط ریشه گیاه توسط کنترل سطح ایستابی است. برای این منظور لازم است که یک لایه غیر قابل نفوذ در عمق مناسب از سطح خاک وجود داشته باشد تا بتوان سطح ایستایی را کنترل نمود. از مهمترین مشخصه‌های این روش مرطوب نشدن سطح خاک می‌باشد بطوریکه معمولا برای تامین آب در محیط ریشه سطح ایستابی به حدی بالا آورده می‌شود که رطوبت بتواند با استفاده از خاصیت موئینگی به محیط ریشه برسد.

 

معیارهای انتخاب روشهای مناسب آبیاری

در یک پروژه آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در موفقیت آن پروژه ایفا می‌کند. اساسی‌ترین عوامل موثر در انتخاب روشهای آبیاری به شرح زیرند:

بافت خاک - آماده کردن زمین - اندازه مزارع - شوری خاک - زهکشی - آب قابل دسترس - کیفیت آب - گیاهان الگوی کشت - انرژی قابل دسترس - تناوب زراعی و عملیات زراعی - کیفیت و میزان محصولات - وضعیت آب و هوایی - هزینه آب - مسائل فرهنگی و اجتماعی.

 

هدف آبیاری

تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.

حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت.

خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه.

شستن املاح مضر در خاک.

نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک.

ارتباط با سایر علوم

هیدرولوژی یا آب شناسی: بارش‌هایی که در منطقه صورت می‌گیرد و به صورت روان آب درمی‌آید را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

گیاه شناسی: نیاز گیاه موجود در برنامه آبیاری و الگوی کشت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

خاک شناسی: به مطالعه خاک از لحاظ فیزیکی و نیز از لحاظ محیطی برای کشت و پرورش گیاه می‌پردازد.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

کم آبیاری عبارت است از «مصرف عامدانه و عالمانه کمتر آب، به منظور افزایش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در مجموعه اراضی تحت پوشش» و یا به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت کم آبیاری عبارت است از «استفاده بیشتر و بهتر از واحد حجم آب» می‌باشد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کامل به منظور کسب حداکثر محصول از واحد سطح در شرایطی قابل اعمال است که اولاً
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به مقدار کافی در اختیار باشد و ثانیاً امکان توسعه و افزایش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وجود نداشته باشد. اما در شرایطی که نه تنها
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اندازه و مقدار کافی در دسترس نباشد، بلکه اراضی مستعد و قابل احیای زیادی وجود دارند که در صورت رسیدن آب به آنها امکان افزایش تولید قابل توجهی وجود خواهد داشت، کم آبیاری یکی از گزینه‌های پیش‌روست.

 

باید توجه داشت برای استفاده حداکثر از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واحد حجم آب لازم است در مرحله اول از «دانش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» و در مرحله دوم از «عملیات صحیح
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» توأمان بهره گرفت. در بکارگیری فن کم آبیاری رعایت ملاحظات مهندسی از ضروریات رسیدن به موفقیت است و باید توجه داشت صرفاً با کم آب دادن به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بدون توجه به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، مقدار و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آبیاری ممکن است نه تنها سود بیشتری حاصل نگردد بلکه موجب بروز خسارات زیادی نیز گردد. لذا برای انجام عملیات کم‌آبیاری، ملاحظات زیر مورد توصیه قرار می‌گیرد.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مناسب برای کم آبیاری؛ (گیاهانی که دارای دوره رشد کوتاه،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مصرف بالا و مقاوم به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هستند در عملیات کم آبیاری بهتر نتیجه می‌دهند).

خاک‌های مناسب برای کم آبیاری؛ (خاک‌هایی که دارای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بیشتری هستند شرایط بهتری برای پذیرش کم آبیاری دارد).

 

کیفیت آب آبیاری؛ (آبی که در کم آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد لازم است از کیفیت خوبی برخوردار باشد تا گیاه همراه با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در معرض
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تأثیرات منفی آن قرار نگیرد).

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
؛ (شخم باید به اندازه کافی عمیق باشد تا آب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بتواند بهتر در خاک نفوذ کرده و ذخیره شود از طرفی زمان کاشت باید به گونه‌ای انتخاب شود که گیاه بتواند از رطوبت موجود در خاک قبل از آبیاری استفاده نماید. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لازم است به کنترل
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و کاهش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از سطح خاک توجه جدی به عمل آید).

 

میزان آبیاری؛ (میزان آب آبیاری باید از روی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ی تابع تولید،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تعیین گردد).

زمان آبیاری؛ (گیاهان در مراحل مختلف رشد واکنش‌های مختلفی به کم آبی دارند لذا لازم است با شناخت کامل رفتار گیاه، به گونه‌ای که تأثیرات منفی به حداقل برسد زمان آبیاری تنظیم گردد).

 

روش‌های اعمال کم آبیاری؛ (روش‌های اعمال کم آبیاری به وسیله تغییرات در دور و حجم آبیاری نسبت به آبیاری کامل قابل اعمال می‌باشد. انتخاب هر کدام از این روش‌ها بستگی به خصوصیات و کیفیت آب و خاک دارد. یکی دیگر از روش‌های توصیه شده، آبیاری یک در میان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. همچنین محل کاشت بوته‌ها بر روی پشته‌ها و فاصله آنها تأثیر بسزایی در موفقیت کم‌آبیاری دارد).

 

مصرف کود؛ (

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شرایط کم آبی کاهش می‌یابد، مخصوصاً اگر مصرف این کودها با رشد رویشی گیاهان مطابقت نداشته باشد. لذا توصیه می‌گردد که مصرف کودها یکباره و قبل از کاشت گیاه انجام پذیرد و از مصرف کود در مراحل رشد صرف نظر گردد. همچنین در میان کودها،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مخصوصاً
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نقش مهمتری در تنظیم روزنه‌ها و تعادل یونی در سیستم گیاهی به منظور کاهش تنش‌های حاصل از کم آبی ایفا می‌نماید. بنابراین در کم آبیاری مصرف کودها باید متعادل و بهینه بوده و به مصرف کودهای پتاسیمی نیز توجه ویژه‌ای گردد. همچنین مصرف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ویژه در شرایط دیم، طول دوره رشد را کوتاه کرده، بنابراین صدمات تنش آبی را در اواخر فصل رشد کاهش می‌دهد، به عبارت دیگر مصرف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در این شرایط باعث کاهش صدمات کم آبی می‌گردد).

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

با سلام

از آنجائیکه کتاب خاکشناسی عمومی را برای دانلود قراداده بودید می خواستم ببینم که آیا کتاب آبیاری عمومی را نیز میتوانید برای دانلود قرار دهید

با تشکر

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...