رفتن به مطلب

دانلود مجله مطالعات ساختار و کارکرد شهری


ارسال های توصیه شده

شماره های مختلف مجله علمی - پژوهشی مطالعات ساختار و کارکرد شهری که توسط دانشگاه مازندران منتشر می شود را به صورت PDF در این تاپیک می تونید دانلود کنید.

دوره 1 - شماره 1 - بهار 1392

تحلیل ریسک اهمیت مراکز حیاتی، حساس و مهم کلانشهر مشهد با استفاده از مدل ANP (سید هادی زرقانی؛ مرتضی رضوی نژاد)
ارزیابی میزان تحقق‌پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا) (ابوالفضل مشکینی؛ محمد سلیمانی؛ حسین عزیزی؛ نرگس زارع پیشه)
اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی در شهر اصفهان) (رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد)
بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور شهری (نمونه موردی منطقه 10 شهرداری مشهد) (کتایون علیزاده؛ مرتضی رضوی نژاد؛ مینا رادفر)
سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) (فرانک سیف الدینی؛ داود عیوضلو؛ محمود عیوضلو؛ جهانبخش ریکا)
سنجش و رتبه‌بندی میزان توسعه و فقر در استان خوزستان (سعید امانپور؛ الیاس مودت)
بررسی رضایت مردم از کیفیت خدمات‌رسانی حمل ونقل عمومی (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرگرگان) (جعفر میرکتولی؛ فاطمه محمدی؛ اعظم نگاری؛ اعظم شکری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 1 - شماره 2 - تابستان 1392

نقش امنیت تصرف بر کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نمونه مورد مطالعه: محله اسلام آباد 2 شهر ارومیه (کیومرث حبیبی؛ بهمن احمدی؛ آرمان رحیمی)
ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری (محمد اجزا شکوهی؛ زهره فنی؛ اکبر حیدری)
تحلیل وضعیت توسعه پایدار در مناطق شهری کلانشهرها (نمونه موردی: کلان شهر اصفهان) (رحیم بردی آنامرادنژاد؛ همت الله رورده؛ سمیه احمدی نژاد)
برنامه‌ریزی توسعۀ راهبردی بافت‌های فرسودۀ شهری مطالعۀ موردی: محلۀ مجاهدین(حنا) شهر یزد (محمد رضا رضایی؛ فرزین محمودی؛ هژیر شمسی)
تدوین چشم‌انداز سازمانی در چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی؛ نمونه موردی: شهرداری ساوه (یوسف اشرفی؛ حسین جانبابانژاد)
بررسی میزان تعامل فضاهای پیاده شهری با شهروندان با نگاهی به محله فهادان یزد به‌عنوان نمونه مطلوب (سید محسن موسوی)
بررسی عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان شهر تهران (سید مهدی موسی کاظمی؛ محمد تقی رهنمایی؛ محسن گلپایگانی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 1 - شماره 3 - پاییز 1392

ارزیابی استان‌های ایران با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و شاخص‌ ترکیبی توسعه انسانی با استفاده از تکینک TOPSIS و GIS (مسعود صفائی پور؛ الیاس مودت)
ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری (مطالعه موردی: مناطق هشت‌گانه شهراهواز) (سعید ملکی؛ صفیه دامن باغ)
ارزیابی کارکرد سرمایه اجتماعی در بافتهای شهری با فرایند تحلیل سلسله مراتب (نمونه موردی: شهر زنجان) (اسماعیل دویران)
چارچوب بکارگیری فن SWOT در برنامه‌ریزی فضایی مبتنی بر تفکر راهبردی (محمد رضا حقجو؛ سمیه زندیه؛ وحیده ابراهیم نیا)
بررسی تأثیر ICT بر آشفتگی فضا و ساختار شهری؛ نمونه موردی شهر کرمان (خدارحم بزی؛ راضیه دولتی)
بررسی و ارزیابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر زابل با روش مدل چندمعیاری (با تأکید بر اولویت‌های راهبردهای کاهش مخاطرات شهری) (اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزایی)
ارائه چارچوبی پژوهشی درباره مناطق کلانشهری چندمرکزی به منظور توسعه نظری و تجربی این مفهوم در کشور (اسفندیار زبردست؛ مجتبی شهابی شهمیری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 1 - شماره 4 - زمستان 1392

میزان ادغام تهران در فرآیند جهانی شدن (پرویز آقایی؛ احمد پوراحمد؛ سعید ضرغامی)
تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تاکید بر عوارض (مصطفی قدمی؛ میر یعقوب سید رضائی؛ سعید آزادی قطار)
تحلیلی بر میزان رضایتمندی شهروندان از پایداری و سرزندگی محیط زیست شهری با تأکید بر دسترسی به خدمات شهری (نمونه‌ موردی: شهر نورآباد ممسنی) (علی شمس الدینی؛ سعید ملکی؛ محمدرضا امیری فهلیانی)
تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مشهد (محمد رحیم رهنما؛ سلمان حیاتی)
تحلیل پایداری نواحی شهری و اولویت‌بندی توسعه آن با تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه شهر گرگان) (علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ مسعود مدانلو جویباری)
ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: شهر زنجان (جمشید عینالی؛ احمد رومیانی)
تحلیل و اولویت بندی آسیب‌های اجرای برنامه‌های حوزة خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (محمود حسن زاده؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2 - شماره 5 - بهار 1393

ارزیابی مکان‌گزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر اشنویه) (براتعلی خاکپور؛ بایزید شریفی؛ ایوب معروفی؛ هژار خالدی)
تحلیل شبکة شهری استان ایلام طی دورة 1390- 1375 (احمد‌ پوراحمد؛ علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر)
تبیین الگوی گسترش فضایی-کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم شهری پایدار (علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ مظهر احمدی)
ارزیابی نظام‌های شهری مناطق نه ‌گانه کشور براساس روش تصمیم گیری چند معیاره(AHP) (جمیله توکلی نیا؛ رضا کانونی؛ امیر شریفی)
کیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضاهای سبز و باز محلی (معصومه سربندی فراهانی؛ مصطفی بهزادفر؛ مصطفی عباس زادگان؛ نینا الوندی پور)
ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS و روش AHP (مورد مطالعه : منطقه 7 شهرداری تهران) (زهره فنی؛ اعظم کرمی)
مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد (محمد اجزاء شکوهی؛ لیلا جوهری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2 - شماره 6 - تابستان 1393

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های تاریخی از شاخص‌های کیفیت زندگی (نمونه موردی: محله حاجی شهرهمدان) (محمد رحمانی؛ امیر رحمانی؛ شهدیه زارعیان جهرمی)
شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران به کمک روش فازی(مورد مطالعه: شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران زلزله) (علی اصغر سعدآبادی؛ محدثه عظیمی)
تحلیل مراکز ثقل اداری- خدماتی شهر بر اساس اصول پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر بوئین زهرا) (محمد غلامی؛ ولی الله نظری؛ اسماعیل نصیری؛ علی اکبر حوری زاده)
رتبه‌بندی نواحی شهری بر اساس عوامل موثر در افزایش جرم (مطالعه موردی: نواحی منطقه 6 تهران) (محسن کلانتری؛ شاهرخ زاد ولی خواجه؛ رحیم غلامحسینی)
تحلیل مساله انتقال پایتخت ایران با استفاده از مدل‌های چند معیاره (سید ضیا ساداتی میانایی؛ رمضان نعمتی کشتلی)
ارزیابی اثرات ترافیکی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر ظرفیت قابل‌تحمل شبکه دسترسی پیرامون آن‌ها (مطالعه موردی: مجتمع تجاری اداری رسالت) (سجاد فلاح زاده؛ فرزین محمودی پاتی)
ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعه موردی: شهرداری شهر سنقر) (عیسی ابراهیم زاده؛ حسین کماسی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2 - شماره 7 - پاییز 1393

تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور (رحیم حیدری چیانه؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ داوود عیوضلو)
امکان‌سنجی مکان‌گزینی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل (IO) و روش (AHP) (مطالعه موردی: محلات 13 گانه منطقه یک شهر کرمان) (غلامعلی خمر؛ حسام الدین صالح گوهری؛ زهرا حسینی)
سنجش پایداری محله‌های شهری در بافت‌های سکونتی با استفاده از سیستم استنتاج منطق فازی(نمونه موردی: محلات شهر سنندج) (مهین نسترن؛ کیومرث حبیبی؛ مهرداد محمدی)
راهبردهای کاهش فقر شهری با تاکید براجتماعات محلی (مورد پژوهـی: محله بی سیم شهر زنجان) (اسماعیل نصیری)
ارزیابی موقعیت ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران) (مهنوش قهری؛ رضا لحمیان؛ یعقوب آزاده دل)
بررسی حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران) (علی موحد؛ موسی کمانرودی؛ فرزانه ساسان پور؛ سجاد قاسمی کفرودی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 2 - شماره 8 - زمستان 1393

سنجش کالبدی فرم شهر بر اساس تراکم (مورد مطالعه شهر آمل) (عامر نیک پور)
نقش شبکه شهری در توسعه منطقه‌ایی: نمونه موردی استان مازندران (علی شیخ اعظمی)
‌‌‌‌تحلیلی بر تغییرات ساختار فضایی شهر اصفهان با گریزی بر آلودگی هوا (مصطفی قدمی؛ پریناز یوسفیان)
کاهش معضلات ترافیک درون شهری با رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر (سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه)
تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (زهره فنی؛ مریم بیرانوندزاده؛ اکبر سلطان زاده؛ حکمت امیری)
نقش گردشگری خانه‌های دوم در تغییرات اقتصادی و زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه چلاو آمل) (غلامرضا ملکشاهی؛ سیده زهرا حسینیان)
توسعه گردشگری شهر طالقان با استفاده شاخص بیوکلیماتیک و سوآت (علی شماعی؛ نفیسه آقاجانی؛ امیر آقابابایی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 3 - شماره 9 - بهار 1394

ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخص‌های پدافند غیر عامل (نمونه موردی: شهر آمل) (شهربانو کاظمی؛ نازنین تبریزی)
بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روشAHP وTOPSIS (مطالعه موردی :شهر سمنان) (سعید کامیابی؛ سید مجتبی طاهری)
آسیب شناسی لرزه‌ای پهنه‌های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP)و GIS (مطالعه موردی شهر گرگان) (قدیر صیامی؛ کاظم تقی نژاد؛ علی زاهدی کلاکی)
ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی محله ججین اردبیل) (فریدون بابایی اقدم؛ فتح الله ویسی راد؛ ارسطو یاری حصار؛ وکیل حیدری ساربان)
ارزیابی نقش و اثر مناطق آزاد بر مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی(ICZM) نمونه موردی: منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی (رضا احمدیان؛ محمد رضا شامی)
ارزیابی باززنده سازی بافت‌های قدیم شهری در راستای توسعه پایدار (شهر یزد) (علی زنگی آبادی؛ سعیده مویدفر؛ مجتبی غفورزاده)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 3 - شماره 10 - تابستان 1394

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل روستا به شهر (مطالعه موردی: روستا ـ شهر حسن‌آباد، شهرستان اقلید) (امید صابر؛ احمد خاتون آبادی؛ محمد صادق ابراهیمی)
تحلیل توزیع مکانی- فضایی پارک‌های درون شهری آمل با رویکرد عدالت اجتماعی (حسین حاتمی نژاد؛ امیر حسین خادمی؛ مسلم ضرغام فرد)
ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی توسعه راهبردی (مطالعه موری: محله سلمان فارسی شهر یزد) (یاسر حیدری؛ محمد رضا رضایی؛ فریده عبدلی؛ علی بیگلر)
تبیین مفهوم منطقه شهری چندمرکزی از منظر تحلیلی و هنجاری(مطالعه‌ای مروی) (صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ حامد صالحی امینی)
سنجش و تحلیل رد پای بوم شناختی (مطالعه موردی شهرستانهای استان مازندران) (داود رضی)
بکارگیری مدل پتانسیل جمعیتی و ماتریس ارتباطات درتعیین مراکز خدمات (مطالعه موردی شهرستان بابلسر) (رحیم بردی آنامرادنژاد؛ سید محمد رستمکلایی مطلق)
سنجش و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری (مطالعه موردی: نسیم شهر) (رضا صالحی؛ مرتضی نعمتی؛ سعید امان پور)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 3 - شماره 11 - پاییز 1394

تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 15 شهرداری تهران (پروانه شاه حسینی؛ مریم عاشورمراد)
استراتژی بهینه تحقق عدالت فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری با استفاده از مدل ترکیبی (مطالعه موردی: شهر بناب) (حسن اسماعیل زاده؛ زهرا افضلی گروه)
بررسی و تحلیل تراکم ساختمانی(FAR)، در محله‌های شهری با استفاده از LUI: نمونه موردی محله گلباد شهر تبریز (فیروز جعفری؛ رسول قربانی)
نقش فضای عمومی در شکل‌گیری شهرِ شهروندمدار (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران) (ژیلا سجادی؛ بهرنگ کلانتری)
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی مناطق شهری در مقابل زلزله با استفاده از مدل SVI (نمونه موردی: منطقه 2 شهرداری تبریز) (شهریور روستایی؛ محمد تقی معبودی)
پیامدهای کالبدی – فضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه 18 کلان شهر تهران (جمیله توکلی نیا؛ فرهاد عزیزپور؛ طیبه انصاری)
تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری و حمل‌ و نقل (موسی کمانرودی کجوری؛ نوید آهنگری؛ محمد رضا اقبال کورائیم)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 3 - شماره 12 - زمستان 1394

شناسایی و ارزیابی شاخص های کیفیت ی فضاهای فرهنگی-اجتماعی (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) (ملیحه ایزدی؛ جمال محمدی)
کاربرد فنون تحلیل چند معیاری در تحلیل وضع موجود مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر بوکان) (عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ چیمن موسی زاده)
تحلیل و ارزیابی فضایی- زمانی ساختار سلسله مراتب نظام شهری و شهرنشینی در استان کردستان (1390-1355) (اکبر اصغری زمانی؛ نظام لطفی؛ انور امان اله پور)
دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری (حمید بخشی؛ اصغر نظریان؛ محمدباقر قالیباف؛ احمد صحرایی جویباری)
ارتقاء کیفیت محیطی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی با تاکید بر امنیت محیطی (نمونه موردی: محله منوچهری همدان) (حسن سجادزاده؛ مهدی صفری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 4 - شماره 13 - بهار 1396

بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی درشکل گیری کانون های جرم خیزمطالعة موردی: (قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر درشهر سنندج) (اسکندر مرادی؛ لقمان صادقی؛ شایسته نازنین پوری)
مکانیابی بهینه مجتمع‌های تجاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد: مجتمع تجاری شهر رامسر) (سید علی حسینی؛ حسین زیتونی)
الگوی پراکنش فضایی و ساماندهی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل‌های GIS (مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران) (محمد ابراهیمی؛ سید علی علوی؛ ابوالفضل مشکینی)
بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی با استفاده از مدل یکپارچه دسترسی(مطالعه موردی سقز) (غلامرضا ملکشاهی؛ صاحبه وکیلی)
مطالعه نقش مؤسسات آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از مدل WASPAS (نمونه موردی: شهر زاهدان) (حمیده اسفندیاری مهنی؛ اسماعیل آقایی زاده؛ زهره هادیانی)
مطالعه و ارزیابی شاخص‌های محیطی مؤثر بر قابلیت پیاده‌روی ( مورد مطالعه: شهر آمل) (عامر نیک پور؛ میترا حسین پور عسگر؛ حکیمه طالبی)
ارزیابی و سنجش تاثیر فعالیت ها و انواع کاربری های موجود در محورهای ساختاری و عملکردی بر الگوی سفری شهروندان (مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان) (یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ هادی رضایی راد)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 4 - شماره 14 - تابستان 1396

سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان مازندران) (صادق برزگر؛ اسدالله دیوسالار؛ علیرضا قربانی؛ مهدی صداقت)
سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر) (پری شکری؛ حسن احمدی؛ مائده مهدوی؛ عباس خسروی)
سنجش عدالت فضایی به‌منظور دسترسی برابر به فرصت‌های اجتماعی (نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین) (مریم افروز؛ منوچهر طبیبیان؛ بهمن احمدی)
بررسی و تحلیلی بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرح‌های توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر بهنمیر استان مازندران (معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد)
تحلیلی بر عملکرد فضاهای عمومی شهری با اهداف پیاده‌مداری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه) (مجید اسکندرپور؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ یاسین حنیفی اصل؛ ناصر شیخکانلوی میلان)
تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلانشهر اهواز (فرزانه ساسان پور؛ علی موحد؛ امید لطیفی)
تحلیل پراکنده‌رویی شهری با استفاده از فن تحلیل عاملی موردپژوهی: نواحی شهر قزوین (حسین قانونی؛ اسفندیار زبردست)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 4 - شماره 15 - پاییز 1396

ارزیابی محرک‌های توسعه شهری در ساختار‌ تاریخی (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر قم) (طاهر پریزادی؛ فاطمه زارعی؛ مهدی مرادی)
سنجش ماهیت توسعه چندمرکزی مجموعه شهری رشت (پدرام رضایی؛ اسفندیار زبردست)
روشهای ساماندهی وبهسازی بافت قدیم شهری نجف آباد با استفاده از مدل ویکور (علیار شاه بندری قوچانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مهدی ابراهیمی)
روستا- شهر سیاستی مناسب برای جلوگیری از جابجایی جمعیت به سوی شهرهای بزرگ و کلانشهرها (مطالعه موردی شهرهای کوچک استان ایلام) (پاکزاد آزادخانی)
سطح بندی محلات براساس شاخص های کمی و کیفی مسکن (مورد مطالعه شهر بابلسر) (عامر نیک پور؛ رحیم آنامرادنژاد؛ علی اصغر ملاحسینی)
برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری، با استفاده از تکنیک (AIDA) (مطالعه موردی: بافت فرسوده اهواز) (امین نظرپور دزکی؛ سعید حیدری نیا؛ طاهر پریزادی؛ رضا نظرپور دزکی)
بررسی اثربخشی سامان دهی بصری کارکرد فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان انقلاب اسلامی، تهران) (امید حیدری؛ اسماعیل صالحی؛ اسماعیل صالحی؛ لعبت زبردست)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 5 - شماره 16 - پاییز 1397

طراحی بافت تاریخی شهر تهران با رویکرد گردشگری ادبی نمونه موردی: حصار ناصری شهر تهران (تارا قاسمی؛ الهام امینی؛ آتوسا مدیری)
تعیین مناطق مناسب زیرساخت‌های گردشگری سلامت در پیرامون کلان‌شهرها (نمونه موردی شهر مشهد) (رستم صابری فر)
آسیب‌شناسی برنامه‌های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری (جمیله توکلی نیا؛ سعید ضرغامی)
سنجش ارتباط کیفیت کالبدی مسکن با امنیت تصرف در سکونتگاه‌های خودانگیخته‌ی شهری (مورد مطالعه: ناحیه‌ی منفصل شهری نایسر، سنندج) (ژیلا سجادی؛ فرید واحدی یگانه؛ اکبر محمدی)
رویکردهای دموکراتیک در برنامه‌ریزی شهری و ظهور نظریه مجادله‌ای (اگونیسم) (داود کریم زاده؛ زهره داود پور)
ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در حوزه‌های اصلی و فضاهای ساخته شده منطقه دو اهواز (غلامرضا ملکشاهی؛ مصطفی قدمی؛ مژگان باقری حجت)
تحلیل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی شهر مراغه) (یاسر معرب؛ امید حیدری؛ اسماعیل صالحی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 5 - شماره 17 - زمستان 1397

مطالعه کارکرد امنیت در بافت‏های تاریخی با رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: محله بالا کفت بالا شیراز) (علیرضا عبداله زاده فرد؛ سید کوروش سرورزاده؛ زهرا محمدی)
تحلیل فضایی و مکانیابی هتل‌ها در ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (مریم جعفری مهرآبادی؛ حمید رخساری)
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا (مطالعه موردی شهر زنجان و پیرامون) (احمد رومیانی؛ جمشید عینالی؛ اکبر اصغری زمانی)
ارزیابی فضایی آسیب‌پذیری کاربری‌های استراتژیک و خطرپذیر شهر گرگان بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل (خدارحم بزی؛ منصور خمری؛ ابراهیم معمری)
تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز) (پرویز سلیمانی مقدم؛ محمد قندهاری؛ فاطمه پیری)
ارزیابی تطبیقی ابعاد انتخاب مسکن در مناطق شهری (مورد: مناطق یک و 19 شهر تهران) (امین فرجی ملائی؛ محمود آروین)
تحلیل پیامدهای تراکم کاربری‌های شهری و فراشهری بر کارکرد محله‌ای (موردپژوهش: منطقه 12 کلان‌شهر تهران ) (محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ تاج الدین کرمی؛ نوید آهنگری)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6 - شماره 18 - بهار 1398

بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد) (ایوب منوچهری میاندوآب؛ اصغر عابدینی؛ حسن حکمت نیا)
تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران (سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ اصغر شکیبایی)
توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، راهبردی نوین در توسعه شهری (اصغر مولائی)
تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404 (کیان شاکرمی؛ محمدرحیم رهنما؛ مسعود چهارراهی؛ مینا حیدری نثار)
بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه) (زهره داودپور؛ شیرزاد محمودی آذر)
واکاوی تاریخی اصول راهبردی ساختار شهرهای ابواب البر ایلخانی با رویکرد نمایانگرهای طراحی شهری کارمونا (آزیتا بلالی اسکویی)
مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد (محمد اجزاء شکوهی؛ ساجده باغبان؛ محمد رحیم رهنما)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6 - شماره 19 - تابستان 1398

بهره‌گیری از روش ارزیابی اکولوژیکی در فرآیند طراحی زیبایی‌شناسانه منظر شهری طبیعی مورد پژوهی: کناره رودخانه خشک شیراز (علی رضا صادقی؛ فریال احمدی؛ مهسا چیزفهم دانشمندیان)
نظارت و پیش بینی تغییرات گسترش کالبدی و تراکم ساخته شده شهر ساری با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و مدل CA-Markov (کمیل عبدی؛ سعید کامیابی؛ محمدرضا زندمقدم)
پراکنده رویی شهر بابل و تغییرات ساختاری-کارکردی روستاهای پیرامون-مطالعه موردی: روستای «سیاه کلا محله» (موسی کمانرودی کجوری؛ صادق قلی نیا)
طراحی اقلیمی و جهت‌گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر (مبینا قلی نژاد؛ طاهر صفرراد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ همت اله رورده)
بازشناسی اصول حاکم بر مکانیابی و توسعه آرامستانها از گذشته تا عصر حاضر (موردپژوهی: آرامستان تخت فولاد و باغ رضوان اصفهان) (محیا توران پور؛ اصغر مولایی؛ معصومه آیشم)
کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی (لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی)
بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت (اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

دوره 6 - شماره 20 - پاییز 1398

ارزیابی میزان و عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز) (رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع)
نقش فرهنگ شهری برنیازها ومصرف فرهنگی شهروندان تهرانی (سید محمد مهدی زاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده)
اولویت‌بندی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت‌های‌ فرسوده شهری (مطالعه موری: ناحیه 3 منطقه 10 شهر تهران) (احمد پوراحمد؛ اسماعیل نجفی؛ وحید عباسی فلاح؛ اصغر حیدری)
سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها) (سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری)
تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (زهرا تردست؛ مهدی نیک سرشت؛ ابوالفضل مشکینی)
سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی(مطالعه موردی شهر سی‌سخت) (حسن اسماعیلی زاده؛ نازنین تبریزی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی)
تحلیلی بر قابلیت های کالبدی-کارکردی شهر سنندج با تاکید بر پیوندهای شهر و روستا (رحمت بهرامی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...