رفتن به مطلب

7 جلسه آموزش آکورد شناسی


ARASH_NAZARI

ارسال های توصیه شده

سلام!

نکته:دوستای گلم ببخشن مجبور شدم عکس هارو از سایت که اسمش رو عکس ها هست بگیرم ببخشید سعی میکنم دیگه عکس هارو خودم درست کنم و براتون بذارم.

در شروع مبحث آکورد شناسی فوق العاده مهّم است که با فواصل بین نُتها به طور کامل و بدون هیچ شُبهه ای آشنا باشید بطوری که وقتی در جلسات آینده راجع به فواصل مختلف مطلبی عنوان میشه دقیقاً متوجّه موضوع بوده و بتونید با دروس همراه باشید و آکوردها رو بطور کامل و اصولی بدون هیچ کم و کاستی فرا بگیرید و همیشه از نام این فوروم و من به نیکی یاد کنید . تنها انتظارم از شما دقّت عمل کافی در فرا گیری صحیح و در نهایت موج مثبت و دعای خیر شماست .

 

فواصل بین نُتها :

 

کلاویه های یک پیانو و یا کیبورد را در نظر بگیرید ( تصویر زیر ) فاصله تمام نُتها از یکدیگر نیم پرده یا نیم تُن صدا میباشد . به تصویر زیر خوب دقّت کنید .

 

 

wol_error.gifسایز این عکس تغییر یافته است. برای دیدن سایز اصلی اینجا کلیک کنید. سایز اصلی عکس 607x402.fxdk1b7a00r3enimid34.jpg

 

 

حالا میتوان نتیجه گرفت که :

 

فاصله نُت دو تا دو دیز نیم پرده است

فاصله نُت دو تا ر یک پرده است

فاصله نُت دو تا ر دیز یک و نیم پرده است

فاصله نُت دو تا می دو پرده است

فاصله نُت دو تا فا دو و نیم پرده است

فاصله نُت دو تا فا دیز سه پرده است

 

و یا اینکه

 

فاصله نُت ر تا فا یک و نیم پرده است

فاصله نُت می تا سُل یک و نیم پرده است و ......................

 

خوب دوستان میتونند به خاطر اهمیّت این مطلب کمی با موارد ذکر شده کار کنند و طّی دو یا سه روز آینده با درس جلسه دوّم مطلب رو ادامه خواهیم داد .

 

امیدوارم این مطالب مؤرد استفاده دوستان قرار بگیره و چنانچه سؤالی هم پیش میاد در ذیل همین مطلب عنوان کنید که توضیح داده بشه .

لینک به دیدگاه

تعریف آکورد :

 

اجرای همزمان چند نُت ( ما در اینجا با سه نُت شروع میکنیم ) آکورد نامیده میشود .

 

آکورد ماژور ( بزرگ ) :

 

تعداد سه نُت را در نظر بگیرید ، هر گاه فاصله نُت اوّل تا نُت دوّم برابر با چهار نیم پرده ( دو پرده ) و فاصله نُت دوّم تا نُت سوّم برابر با سه نیم پرده ( یک و نیم پرده ) باشد آکورد ما ، ماژور و نام آکورد نام نُت اوّل میباشد ، که معمولاً به شکلهای

C به معنای دو ماژور

D به معنای ر ماژور

Eبه معنای می ماژور

و .................................

و در بعضی نُت نویسی ها حرف M همرا ه نام آکورد میآید به شکل زیر

CM به معنای دو ماژور

DM به معنای ر ماژور

EM به معنای می ماژور

و....................................

برای درک بهتر مطلب به تصویر دقّت کنید

 

 

n5ma81mf0dtyfq64a6ub.jpg

 

آکوردهای مینور ( کوچک) :

 

تعداد سه نُت را در نظر بگیرید ، هر گاه فاصله نُت اوّل تا نُت دوّم برابر با سه نیم پرده ( یک و نیم پرده ) و فاصله نُت دوّم تا نُت سوّم برابر با چهار نیم پرده ( دو پرده ) باشد آکورد ما ، مینور و نام آکورد نام نُت اوّل میباشد ، که به شکلهای

Cm به معنای دو مینور

Dm به معنای ر مینور

Emبه معنای می مینور

و.....................................

برای درک بهتر مطلب به تصویر دقّت کنید

 

 

k8qlm1nf3a2bzpnkxd.jpg

 

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای ماژور را مشاهده میکنید

 

 

wol_error.gifسایز این عکس تغییر یافته است. برای دیدن سایز اصلی اینجا کلیک کنید. سایز اصلی عکس 577x588.m7snqxi4qvieckc40c0v.jpg

 

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای مینور را مشاهده میکنید.

 

 

wol_error.gifسایز این عکس تغییر یافته است. برای دیدن سایز اصلی اینجا کلیک کنید. سایز اصلی عکس 577x591.hs4bkp4finlmc5puags0.jpg

لینک به دیدگاه

آکوردهای افزوده (Augmented chords ) :

 

هرگاه نُت پنجم آکورد ماژور نیم پرده اضافه شود و یا اینکه هر گاه فاصله نُت اوّل تا سوّم دو پرده و فاصله نُت سوّم تا پنجم هم دو پرده باشد آکورد افزوده حاصل میشود . برای درک بهتر و مشاهده نحوه نشان دادن این آکوردها در نُت نویسی به تصویر زیر دقّت کنید .

 

lx0m97qd10letw495ujq.jpg

 

آکوردهای کاسته (Diminished chords ) :

 

هر گاه نُت پنجم آکورد مینور نیم پرده کم کنیم و یا اینکه هر گاه فاصله نُت اوّل تا سوّم یک و نیم پرده و فاصله نُت سوّم تا پنجم هم یک و نیم پرده باشد آکورد کاسته حاصل میشود . برای درک بهتر و مشاهده نحوه نشان دادن این آکوردها در نُت نویسی به تصویر زیر دقّت کنید .

 

bq1837rhkn0pmqxh2qvb.jpg

 

آکوردهای معلّق ( Suspended chords ) :

 

SUS4:

هرگاه نُت سوّم آکورد ماژور را نیم پرده اضافه کنیم ،حاصل آکورد SUS4 میباشد .

برای درک بهتر و مشاهده نحوه نشان دادن این آکوردها در نُت نویسی به تصویر زیر دقّت کنید .

 

51ph3fcbe3vepzn5on5.jpg

 

SUS2:

هرگاه نُت سوّم آکورد مینور را نیم پرده کم کنیم ، حاصل آکورد SUS2میباشد .

برای درک بهتر و مشاهده نحوه نشان دادن این آکوردها در نُت نویسی به تصویر زیر دقّت کنید .

 

i8qdh5d1wldgot7n7c.jpg

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای افزوده را مشاهده میکنید

 

a8tresj730r88766bsv.jpg

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای کاسته را مشاهده میکنید

 

 

v6ybl6xm66kmlmqgss.jpg

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای sus4 را مشاهده میکنید

 

 

 

125npwg9lw1j25s4k0kl.jpg

 

در تصویر زیر تمامی آکوردهای sus2 را مشاهده میکنید

 

 

kd3wufn5tddpmhsnsnav.jpg

لینک به دیدگاه

معکوس آکوردها :

 

تمامی آکوردهایی که تا کنون مؤرد بحث قرار گرفته اند و همچنین آکوردهایی که بعداً مؤرد بحث قرار خواهند گرفت میتوانند به حالت معکوس نوشته و یا اجرا شوند ، به این شکل که می توان نُتهای مختلف آکورد را در باس داشت برای مثال

آکورد دو ماژور را در نظر بگیرید ، این آکورد تشکیل شده از نُتهای دو – می – سُل آکورد در این حالت آ کورد پایگی نام دارد .

 

حال اگر همین آکورد را از نُت می شروع کنیم ( یعنی نُت می در باس قرار میگیرد ) آکورد به این شکل در خواهد آمد می – سُل – دو که آکورد در این حالت معکوس اوّل نام دارد .

 

و اگر آکورد دو ماژور را با نُت سُل شروع کنیم ( یعنی نُت سُل در باس قرار میگیرد ) آکورد به این شکل در خواهد آمد سُل – دو – می که آکورد در این حالت معکوس دوّم نام دارد .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید

 

 

wol_error.gifسایز این عکس تغییر یافته است. برای دیدن سایز اصلی اینجا کلیک کنید. سایز اصلی عکس 577x545.0zrgw6inqz9n3vfffo7t.jpg

 

 

آکوردهای ششم ( sixth chords ) :

 

هر گاه یک نُت جدید به فاصله یک پرده بعد از نُت پنجم آکوردهای ماژور یا مینور اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی میشود که آکورد ششم همان آکورد خواهد بود . مثلاً دو ماژور شش یا ر مینور شش و .................

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید

 

48a3i7jcm02mk4jwntf.jpg

لینک به دیدگاه

آکوردهای هفتم ( seventh chords ) :

 

1 – آکوردهای دومینانت هفتم :

 

اگر نُتی جدید به فاصله یک و نیم پرده به هر یک از آکوردهای ماژور یا مینور اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی خواهد بود که آکورد هفتم نامیده میشود .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید.

 

t1n8fpxol0xun448n4ik.jpg

 

2- آکوردهای ماژور ماژور هفت :

 

اکر نُتی جدید به فاصله دو پرده به هر یک از آکوردهای ماژور اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی خواهد بود که آکورد ماژور هفتم آن آکورد نامیده میشود .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید.

 

pegi127828w3oa6x7b5w.jpg

 

3- آکوردهای مینور ماژور هفت :

 

اکر نُتی جدید به فاصله دو پرده به هر یک از آکوردهای مینور اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی خواهد بود که آکورد ماژور هفتم آن آکورد نامیده میشود و لازم به ذکر هست که آکوردهای مینور ماژور هفت در حالتی که پنجمش کاسته هست متداولتر می باشد .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید.

 

m2yfbn2y6hu8ljdkb.jpg

 

4- آکوردهای دیمینیش هفت :

 

اگر نُتی جدید به فاصله یک و نیم پرده به هر یک از آکوردهای دیمینیش ( dim ) اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی خواهد بود که آکورد هفتم آن آکورد نامیده میشود .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید.

 

ay6uzx05b994v4a9fza.jpg

 

5- آکوردهای susهفت :

 

اگر نُتی جدید به فاصله یک و نیم پرده به هر یک از آکوردهای ( sus ) اضافه کنیم حاصل آکوردی چهار صدایی خواهد بود که آکورد هفتم آن آکورد نامیده میشود و لازم به ذکر هست که در مؤرد ( sus4 ) متداولتر میباشد .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید.

 

310bhfsvkgrjj2w945b3.jpg

 

 

لینک به دیدگاه

آکوردهای ُنهم :

 

هرگاه به آکوردهای ماژور یا مینور هفتم نُت جدیدی به فاصله دو پرده اضافه کنیم حاصل آکوردی پنج صدایی خواهد بود که آکورد نُهم همان آکورد نامیده میشود .

 

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید .

 

 

ytgttises2n6ulyajepg.jpg

 

 

واژه add در آکوردها :

 

زمانی که این واژه در آکوردها بکار گرفته میشود ، آکوردها به شکل زیر اجرا میشوند .

 

 

nm0igyyadb56ycdhjixd.jpg

 

 

برای درک بهتر آکوردها چند مثال در تصویر زیر نشان داده شده است

 

 

61tvu2jkzevg4n055brt.jpg

لینک به دیدگاه

آکوردهای یازدهم :

 

 

هرگاه به آکوردهای نهم نُت جدیدی به فاصله یک و نیم پرده اضافه کنیم حاصل آکوردی شش صدایی خواهد بود که آکورد یازدهم همان آکورد نامیده میشود .

برای درک بهتر مطلب و مشاهده نحوه نوشتن نام این آکوردها به تصویر زیر دقّت کنید .

 

wol_error.gifسایز این عکس تغییر یافته است. برای دیدن سایز اصلی اینجا کلیک کنید. سایز اصلی عکس 577x545.b274nitzw5c7eorfdrj.jpg

 

 

ادامه آکوردها :

 

مهم در بحث آکوردها درک آکوردهای اولّیه و نحوه چگونگی نوشتن و اجرای آنها هست که تا اینجای کار با آنها آشنا شده اید . من خودم شخصاً در آهنگهای ایرانی چه قدیم و چه جدید آکوردی بیشتر از آکورد هفتم ندیده ام مگر در مواردی نادر ، علّت این رو خودتون میتونید بهش فکر کنید .

 

امّا در آهنگهای بلوز و جاز آکوردهایی که مؤرد استفاده قرار گرفته و میگیرند گسترده تر هستند و تمامی آکوردها رو شامل میشه که علّت این رو هم به خودتون واگذار میکنم که در مؤردش فکر کنید .

 

آنچه که در ادامه دروس بهش خواهیم پرداخت بیشتر آنالیز آکوردهای تعدادی آهنگ ایرانی و خارجی هست که بیشتر جهت کسب تجربه در آهنگهای مختلف بهشون پرداخته میشه و جوابگویی سؤالات احتمالی که ممکن هست برای دوستان علاقمند پیگیر دروس پیش بیاد .

در دو تصویر زیر تعداد زیادی از آکوردها رو مشاهده میکنید چنانچه در درک هر کدام سؤالی براتون وجود داره مطرح کنید .

 

 

0685v2u8yihgv8dpw4zb.jpg

 

zk95kygfpb8nsnjf636u.jpg

لینک به دیدگاه
  • 5 سال بعد...
ی سوال دارم ب صورت ارسال تصویر میخام مطرحش کنم از کجا ارسالش کنم؟

 

عکس رو تو آپلودسنتر عکس می تونید آپلود کنید و بذارید

http://www.noandishaan.com/upload

 

لینک زیر هم آموزش گذاشتن عکس در پستها هستش:

http://www.noandishaan.com/forums/thread103931.html

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...