رفتن به مطلب

مجله معماری و شهرسازی ایران (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389

سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی (دکتر جلیل اولیا، مهندس علیرضا تقدیری، مهندس سارا قنبرزاده قمی)
مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن (دکتر محمدرضا پور جعفر، مهندس لیلا مدقالچی)
در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران (دکتر مهدی زندیه، مهندس راضیه زندیه)
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول (دکتر صمد سامانیان، مهندس پردیس بهمنی)
بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران (دکتر آزاده شاهچراغی،س دکتر سید غلامرضا اسلامی)
پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی (مهندس محمود شکوهی دولت آبادی، دکتر محمد مسعود)
ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران (دکتر محمد علی آبادی، مهندس مجید هاشمی طغرالجردی)
بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر (مهندس مهشید قربانیان)
معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست (دکتر یوسف گرجی مهلبانی)
بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران) (دکتر سید مجید مفیدی، دکتر سید باقر حسینی، مهندس حسین مدی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390

سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی (دکتر احمد اخلاصی، مهندس حسام قمری)
شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان) (دکتر وحید چوپانکاره، امیر مسعود فریدی زاد، محمدرضا فریدی زاد)
همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری (مهندس فاطمه رجبی)
راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل) (مهندس مصطفی رستمی نجف آباد)
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر (دکتر زهرا السادات سعیده زرآبادی)
برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری) (دکتر اسماعیل شیعه، مهندس امیر شکیبامنش)
حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران (دکتر اصغر محمد مرادی)
کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه (دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، مهندس غزل رفالیان)
مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری) (دکتر مهرداد یوسف زمانی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390

مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب (مهندس محمدرضا بابایی، دکتر حسین سلطان زاده، مهندس مسعود شریک زاده)
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل) (دکتر مصطفی بهزادفر، مهندس روجا علی پور، مهندس مسعود خادمی)
مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران) (مهندس پردیس بهمنی، دکتر محمد تقی آشوری)
نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی) (مهندس سمر حقیقی بروجنی، دکتر محسن فیضی)
ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق 1 و 6 و 19)) (دکتر حسن صادقی نائینی، مهندس سارا ابراهیمی، دکتر سید هاشم مسدد)
به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی) (دکتر صفر فضلی، مهدی بلوکی)
طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی "رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت" (دکتر حمید ماجدی، مهندس امیرحسین فهیمی)
جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی) (مهندس عبدالحمید نقره کار، دکتر فرهنگ مظفر، مهندس مریم عظیمی)
حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین)) (دکتر سید عباس یزدانفر)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1391

استخراج معيارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بينايی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری (محمد رضا پور جعفر،مريم علوی با المعنی)
ارتقای فضای گردشگری درياجه پارک جنگلی تلو(پيشنهاد طراحی بر مبنای رو يکردهای سه گانه اکولوژيکی،زيبايی شناختی و اجتماعی) (دکتر مهدی خاک زند ،مهندس شيرين هلالی)
بررسی تطبيقی رويکردهای سنجش کيفيت در طراحی فضاهای عمومی شهری (دکتر مجتبی رفيعيان،دکتر علی اکبر تقوايی ،مهندس مسعود خادمی،مهندس روجا علی پور)
خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسيِ شهری (دکتر سيد عبدالهادی دانشپور، مريم روستا)
سنجش معيار های موثر بر ايجاد محورهای پياده مدار با بکارگيريسيستم اطلاعات مکانی( GIS ) و چيدمان فضا (دکترمصطفی عباس زادگان، عباس آذری)
تحليل کيفيت بصری فضای مسکونی با توجه به قابليت و ميزان ديد نمونه موردی:خانه های بافت قديم بوشهر (دکتر مهران علی الحسابی،دکتر سيد باقر حسينی،مهندس فاطمه نسبی)
طراحی ميدان راه آهن مشهد با تکيه بر اصول ادراک محيط (راضيه رضا زاده،سارا ميرحيدر)
بررسی خودکفايی در شهرهای جديد مقايسه تجربه ايران (شهر جديد هشتگرد) و کره جنوبی (دکتر علی ياران، مهندس حامد محمدی خوش بين)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1392

رويکرد پايداری در طراحی اشيای کهن ايران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اوليه اسلامی تا پنجم هجری (پرديس بهمنی)
ارزيابی مؤلفه های کيفيت فضای شهری بر ميزان مطلوبيت مسيرهای پياده گردشگری (مورد پژوهی اولويت بندی مسيرهای گردشگری پياده در شهر اصفهان) (دکتر محمود محمدی، مهندس يونس چنگلوايی)
ارزيابی تجارب جهانی حمل و نقل و سياستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکيه بر پياده مداری (دکتر کيومرث حبيبی)
ارائه مدلی برای تبيين پارامترهای تاثيرگذار در معنای مکان در محيطهای آموزشی نمونه موردی: مقايسه معنای مکان در دانشکده معماری و غير معماری (مهندس علی اکبر حيدری ،دکتر سيد عباس يزدانفر ، مهندس نازگل بهدادفر)
بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دکتر علی سلطانی،مهندس سمانه شريعتی)
تاثير بکارگيری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کيفيت آموزش سازه در رشته معماری (دکتر سارا سليمانی)
تعيين شاخص های موثر در خلق مکان های امن پياده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خيابان بهار آزادی محله خاک سفيد تهران) (مهندس سپيده سيف الهی فخر،مهندس تايماز لاريميان، دکتر امير محمد معززی مهر طهران)
طراحی تعاملات، هنر تسهيل ارتباط متقابل انسان با محصول وخدمات (دکتر ناصر کلينی ممقانی ، دکتر حسن صادقی نائينی ، زهره اريسيان)
بازی انگيزی، راهبرد طراحی محيط های يادگيری (دکتر کريم مردمی ، مهندس سيما ابراهيمی)
حلقه گمشده روان شناسی محيط در آموزش معماری (دکتر علی نمازيان، مهندس فاطمه قارونی)
بازتوسعه زمين های قهوه ای، رهيافتی به سوی توسعه محلی پايدار (سيد عليرضا نوفل، مهندس پارين کلبادی)
اصول سامانه های سرمايش ايستا در عناصر معماری سنتی ايران (دکتر رزا وکيلی نژاد ،دکتر فاطمه مهديزاده سراج،دکتر سيد مجيد مفيدی شميرانی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1392

بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری (دکتر عباس ترکاشوند، مهندس سحر مجيدی)
تحليل تحولات فضايی کلان شهرها در ارتباط با تغييرات قيمت نفت در ايران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبريز (دکتر رضا خيرالدين، دکتر علی اکبر تقوايی،دکتر جواد ايمانی شاملو)
ارزيابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گيری از روش فرايند تحليل شبکه ای (ANP) (دکتر زهرا سادات سعيده زر آبادی ، بهاره عبدالله)
کاربست سياستهای طراحی محور در فرايند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی (دکتر مصطفی عباس زادگان ، دکتر مصطفی بهزادفر ، نينا الوندی پور)
تأثير رنگ در طراحی بخش بستری بيمارستانها (دکتر يوسف گرجی مهلبانی، مهندس مژگان صالح آهنگر)
بررسی رابطه بين سابقه تحصيلی دانشجويان معماری و قضاوت پروژه پايانی آنان (دکتر ساناز ليتکوهی)
بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ايلخانی با تحليلی بر توسعه شهری تبريز (دکتر اصغر محمد مرادی ،مهندس ساناز جعفر پور ناصر)
گونه و گونه شناسی معماری (دکتر غلامحسين معماريان ، دکتر محمد علی طبرسا)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1393

تدوين راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رويکرد کيفيات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران) (عبدالهادی دانشپور ، مهدی ماستيانی)
ارزيابی کيفيت های مؤثر بر گردشگريشهری در خيابان شريعتی کرمان (محمود قلعه نويی، مريم بهرامی)
ارتقاء حس تعلق به مکان ازطريق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران) (زهرا صدريان ، سيدباقر حسينی ، سعيد نوروزيان ملکی)
اجتماع پذيری در حياط خانه ايرانی (شناخت ويژگی های تقويت کننده حضوردر حياط، از طريق تحليل سکان سهای سينمايی) (عبدالحميد نقره کار ، مهدی حمزه نژاد ، حسين باقری)
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در ميان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران) (عبدالحميد قنبران، مرضيه جعفری)
بازی انگيزی، راهبرد طراحی محی طهای يادگيری (کريم مردمی ، سيما ابراهيمی)
دستيابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ويژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير (مهدی خاکزند،کورش آقابزرگی،محمد رضا کدخدا)
الگوهای چيدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقليم معتدل و مرطوب CF (سيد مجيد مفيدی ،مهدی فاضلی، الهام فلاح)
معيارهای طراحی سرپناه موقت با رويکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی) (مهدی خرم ، مهسا طيرانی نجاران،حسن صادقی نائينی)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1393

ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پيشنهاد مدلی برای ارزيابی فرآيند و ارزشيابی طرح در تعامل استاد و دانشجو (رضا سامه ، عباسعلی ايزدی)
بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ايلخانيان (آرش لشکری،اکبر شريفس نيا، سميه مهاجر وطن)
نما، سيمای بافت تاريخی و منظر فضای عمومی در قوانين ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظايف مديريت شهری (رضا ابويی، نسيم جعفری قوام آبادی)
تاثير وجود پيش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقليم گرم و خشک ايران (بررسی خانه های قديمی شهر يزد) (فاطمه مهديزاده سراج،غلامرضا چاپلقی، هانيه صنايعيان)
اختلافات فرهنگی، عاملی تأثير گذار بر ترجيحات محيطی دانشجويان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ايران و قبرس) (شکوه شاکری اسکی،ساناز ليتکوهی)
نگرشی محتوايی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی (اکبر عبدالله زاده طرف،مصطفی بهزادفر،محمد نقی زاده)
مقايسه تطبيقی قابليت پياده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از ديدگاه ساکنين نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز يک شهرک اکباتان در شهر تهران (کيومرث حبيبی، محمد رضا حقی ،سعيد صداقت نيا)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1394

تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور "ستون" ، به عنوان عنصر دارای معنا در انديشه معماران ژاپن (ميثم معصومی)
تاثير ارسی ها بر جريان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زينت الملک شيراز (علی عطروش ،ريما فياض)
بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی نواحی سردسيری ايران .نمونه موردی :خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبريز (مسعود رسولی لارمايی، ياسر شهبازی)
ارزيابی سرمايه اجتماعی در خيابان. نمونه موردی :خيابانهای چليپايی هسته مرکزی شهر سنندج (نينا توشيح،کيومرث حبيبی)
سنجش و ارزيابی تاثيرات ايجاد ابر پروژه شهری الماس شرق مشهد از ديدگاه نواحی سکونتی پيرامون با مدل Electre (مجتبی رفيعيان ،سميه پهلوان)
ارزيابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رويکرد رضايت مصرف کننده و طراحی خوشايند (سارا رشتچيان ،عطيه غلامپور ،آزاده رزاق شعار، آنا باطبی،محبوبه سادات علوی،حسن صادقی نائينی)
راهکارهای طراحانه تحقق پايداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران (هاشم هاشم نژاد،محسن فيضی، محمد رضايی)
فهم ابعاد عاطفی حياط در خانه های سنتی شيراز (سميرا مجيدی ، غلامحسين معماريان)
بازخوانی و تبيين معنی و هويت مکانی (دکتر مهران علی الحسابی ، نسيبه چرب گو)

:download2:

لینک به دیدگاه

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1394

بهبود عملکرد عناصر معماری زمين گرا در معماری گيلان و باز آفرينی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو (مريم دربندی ،محمد احمدی ،ساناز عليدوست ماسوله،سميرا رحيمی آتانی)
بررسی شاخص های تعيين کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری . محدوده مورد مطالعه : منطقه يک شهر اردبيل (وحيد وزيری ،نادر حاجلو،علی رضايی شريف،صدف کرامتی)
بررسی رويکردهای مختلف سازگاری با زمينه جهت تقويت جايگاه زمينه گرايی در فرآيند برنامه دهی معماری (الناز ايمانی)
تاثير شيوه زندگی بر سازمان فضايی خانه.(سيد عباس يزدانفر،مهسا ضرابی الحسينی)
تبعيت فرم از داده :معماری زمينه گرا در عصر ديجيتال (ابوالفضل گنجی خيبری ، داراب ديبا ،آزاده شاهچراغی)
بررسی تطبيقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جديد در بافت قديم شهر تبريز (رحمت محمد زاده)
اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعريف انسان و معماری از منظر اسلام (عبدالحميد نقره کار ، سمانه تقدير،صديقه معين مهر)
توسعه محيط های يادگيری : ارتقاء يادگيری (کريم مردمی ،منصوره محسنی)
روشهای بهينه طراحی معماری در ساختمانهای صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری (يوسف گرجی مهلبانی،سيد جواد هاشمی فشارکی،مجتبی فرهمنديان)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 9 ماه بعد...

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1395

تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران (میثم اکبری پایدار،بهروز محمدکاری)
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاءتعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه22) (مهدی خاک زند، آلاله بقالیان)
تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران) (احسان درستکار، حمید ماجدی)
بررسی راهکارهای ارتقای فضای معماری مدرسه با توجه به دیدگاه دانش آموزان از نگاه نقاشی‌های آنان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان بندر انزلی) (سیمین بیلابری، فریبا البرزی )
سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه) (سید تاج الدین منصوری، حیدر جهانبخش)
ارائه‏ دو روش جديد در ترسيم گره و مقايسه‏ ي آنها (احمد امین پور، محمدرضا اولیا، رضا ابوئی، بیتا حاجبی)
نقش رويكردهاي تأثیر گذار در شكل گيري پيكره ساختمانهاي بلند (فریبرز کریمی، محمود گلابچی، محمدرضا حافظی، کتایون تقی زاده)
ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان) (پریسا هاشم پور، فرزانه قلی زاده اورنگ)
تبیین اصول نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی (ملیحه باباخانی، اسفندیار زبردست، محمدسعید ایزدی)
ارزیابی معیارهای عملکردی مؤثر بر پیوند فضای شهر با محیط و مبادی ورودی شهرها (عبدالحمید قنبران، حمیدرضا چمن آرا)
سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت) (محمدحسن یزدانی، لیلا گراوند، اصغر پاشازاده)
نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا) (جمال الدین سهیلی، فهیمه قراخانی)
بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند (احمد ندایی فرد)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 7 ماه بعد...

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1395

بررسی کارآیی راه هاي خروج ساختمان در تخلیه اضطراري آتش به روش تحلیل نر م افزاري (نمونه موردي: یک مدرسه در تهران) (آزاده شمسی، لیلا میرسعیدی، کیوان فرخ زاد)
بازشناسی تحولات معماري در مجموعه تاریخی بازار اهر (اسد شفیع زاده، محمدرضا ابراهیمی)
تاثير باد و آفتاب در تعديل شرايط گرمايي خانه هاي بوشهر نمونه موردي: خانه گلشن (نیلوفر نیکقدم)
تبيين راهكارهاي اجرايي دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران با تاكيد بر آسيب شناسي و ساماندهي كيفيت وضع موجود (سید غلامرضا اسلامی، سید یحیی اسلامی، رضا نقدبیشی)
تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تكنيك چيدمان فضايي (مهدی روشنی، آرش ثقفی اصل)
كاربرد مدل تلفيقي SWOT-AHP در طراحي محصولات بهداشتي (مورد مطالعه: طراحي مسواك براي معلولين حركتي) (حسین صادقس نائینی، سیده میترا رفیعی)
بررسي اهميت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجويان رشته معماري از ديدگاه اساتيد معماري ايران (سینا رزاقی اصل، افروز رحیمی آریایی)
تحليلي مقايسه اي بر خوانش مدرنيستي و پسامدرنيستي اثر معماري (الهه رحمانی، ایرج اعتصام، مصطفی مختاباد امرئی)
نقش تكنولوژي حمل و نقل شهري بر بافت كالبدي محله هاي تاريخي در دوران معاصر (نمونه موردي محله خيابان و درب كوشك شهر قزوين) (مهرنوش حسن زاده، حسین سلطان زاده)
ارزيابي منظر صوتي در فضاهاي شهري (نمونه موردي پياده راه خيام، شهر اروميه) (محمود قلعه نوعی، نسرین محسن حقیقی)
عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان در خوابگاه هاي دانشجويي (نمونه موردي: خوابگاه دانشگاه سمنان) (ساجده خراباتی، سید عباس یزدانفر)
سنجش ميزان راندمان عملكردي فضا در انواع سازمان فضايي بناهاي درماني با استفاده از تكنيك نحو فضا (نمونه ي موردي: سنجش موقعيت ايستگاه پرستاري در بخش بستري) (علی اکبر حیدری، یعقوب پیوسته گر، مریم کیایی)
ارزيابي كيفيت فضاهاي باز پرديس مركزي دانشگاه تبريز (رحمت محمدزاده، ناهید رضایی)
روند شكل گيري حفاظت معماري از منظر فهم تاريخ (اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدیزاده سراج، حجت اله عبدی اردکانی، آتس سا امیر کبیریان)
پژوهشي بر روند تغييرات چيدمان ساختمان هاي راكتور و توربين در نسل هاي مختلف نيروگاه هاي آب سبك تحت فشار (امیر بهرامی پناه)
بررسي عناصر هويت ساز در كالبد خارجي ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني در شهر تهران (علی یاران، حسین بهرو)
ارسي، راهكاري براي كنترل نور روز نمونه هاي موردي: خانه هاي دورهِ ي قاجار در قزوين (یوسف گرجی مهلبانی، علی اصغر مفرد بوشهری)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 9 ماه بعد...

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1396

بازشناسي مؤلفه هاي تأثيرگذار بر شكل گيري هويت و خاطره جمعي در فضاهاي شهري پيرامون پل هاي تاريخي (عباس تركاشوند، حیدر جهانبخش، مریم کریمی نژاد)
بررسي رضايت مندي ساكنان مسكن مهر تهران مبتني بر معيارهاي كالبدي و منظري (محمد صادق طاهر طلوع دل، سميه پورباقر، ليلا مهدوي)
مقايسه تطبيقي الگوي فضايي مسكن شهري مبتني بر پيشينه تاريخي و اجتماعي شهر (مطالعه موردي: شهر اردبيل) (حميدرضا عظمتي، ودود رستمي، سميه پورباقر)
كيفيت فضاي بينابين در گذرهاي تاريخي نمونه موردي: گذر ساغريسازان شهر رشت (مرجان پيرواوليا، جمال الدين سهيلي)
تجزيه و تحليل موانع اجراي مدل اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان هاي صنعتي ايران (نمونه موردي: مدارس ابتدايي شهرستان بندر انزلي) (مهدی زندیه، ایرج محمودزاده کنی، پدرام حصاری)
بازشناسي ويژگي هاي معماري تلفيقي در تزئينات عمارت صميمي شهرستان رامهرمز (کورش عطاریان، کورش مومنی، مریم بیگدلی)
توسعه ابزار سنجش تاب آوري سازماني شهر در برابر بحران (داوود کاظمی، علیرضا عندلیب)
ارزيابي روش هاي اعمال انعطاف پذيري در فضاهاي مسكوني با زيربنای محدود (مازیار َآصفی، شهین فرخی، مهسا نثارنوبری)
دستاوردي تحليلي از تأثير محيط فيزيكي يادگيري بر بهبود جو رواني مدارس از ديدگاه دانش آموزان مقطع دبيرستان (صاحبه ایزدپناه، مهدیه پژوهان فر، بهنام قلیچ خانی)
تحليل مكان يابي ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني مبتني بر سبك زندگي اسلامي (محمد منان رئیسی)
بررسی نقش فضای سبز بر حضور ساكنين و افزايش تعاملات اجتماعی در محله های دارای بازار دوره ای (نمونه موردی: بازارهاي روز شهر همدان) (فرشید آرام، فریبا قرائی، میترا حبیبی)
پوياشناسی روايت محور محيط مسكونی تبيين جايگاه زمان در فرآيند تحول روايت ساكنين (هادی پندار)
بررسي دلبستگي به مكان در ميان كودكان (نمونه موردي: محله بازارچه قصردشت شيراز) (مصطفی آزادی، ملیحه تقی پور، صدیقه نسیبی)
مطالعه تطبيقي زبان مشترك شعر و معماري درقرون هفتم تا نهم ه.ق در ايران (سبك معماري آذري و شعر سبك عراقي) (ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند، سیمون آیوازیان، سمیه شکاری)
ارائه چارچوب برندسازي شهري در ايران بر مبناي مدل سيستم هاي مانا (اشرف رحیمیان)
تحليل شاخص هاي شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ي پايدار شهري (نمونه موردي: شهر رشت) (سید علی حسینی، یاسر قلی پور، اعظم مظفری)
تدوين چارچوب مفهومي كاربست اصول و آموزه هاي بازآفريني شهري فرهنگ مبنا (مورد پژوهي: بافت تاريخي شيراز) (سهند لطفی، مهسا شعله، فاطمه علی اکبری)
بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مندي سكونتي از پروژه هاي مسكن اقشاركم درآمد (مورد پژوهشي: مسكن مهر قرقي (شهرك مهرگان)) (شیوا آجیلیان ممتاز، مجتبی رفیعیان، عارف آقا صفری)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 6 ماه بعد...

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1396

ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مؤلفه امنیت محیطی در پارک­های محله‌ای (نمونه موردی: مجموعه پارک­های محله صابون‌پزخانه تهران) ( حمیدرضا عظمتی، عبدالحمید قنبران، فاطمه جم)
ارزیابی مدل‌های تبیین‌گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها (راضیه لبیب زاده، مهدی حمزه نژاد، محمدعلی خان محمدی)
تجزیه و بازتولید فام‌های تشکیل‌دهنده رنگ آبی در کاشی‌کاری مساجد شیعی دوره صفوی با بررسی نمونه‌های موردی (مساجد علیقلی‌آقا، جامع اصفهان، شیخ لطف‌الله، امام و لنبان) (محمدرضا بمانیان، علی عربعلیزاده مهابادی، میلاد الفت)
بررسی کیفیت معماری فضاهای داخلی بیمارستان‌ها از دیدگاه ادراکی بیماران و کارمندان (مطالعه موردی: بیمارستان شمس تبریز) (صابر صبوری، فرانک شاهمرادی، سارا نیکزاد)
بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی ساختمان‌های مسکونی بر میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی شهر خرم آباد) (آیت ناصری، آرش مهرگان)
نظریه‌ی نوین درباره تاریخ نخستین چپیره‌سازی با باریکه تاق در معماری ایران (غلامحسین معماریان، بهمن سلطان احمدی، منا آذرنوش)
بررسی خصوصیات حرارتی حیاط‌های مرکزی کم‌عمق در اقلیم قزوین (مرتضی اوجاقلو، مهدی خاک زند)
شاخص‌های منطقه‌‌ای پایداری در تعمیم‌پذیری سامانه‌های بین‌المللی ارزیابی پایداری ساختمان‌ها (آیدا مهربان، سید مجید مفیدی شمیرانی)
بررسی رابطه تئوری ترجیحات محیطی و نظم بلوک‌های شهری نمونه موردی: محله‌های خانه اصفهان و مرداویج شهر اصفهان (محمد مسعود، محمود قلعه نویی، محمود شکوهی)
بررسی الگوی جدایی فضایی در مراکز تاریخی شهری با رویکردی اجتماعی - فضایی (نمونه موردی: مرکز تاریخی تهران و کرمان) (عباس آذری، ناصر براتی)
بازتعریف عرصه میانه در مسکن آپارتمانی امروز (کیمیا والیانی، مهران قرائتی، بهروز شهبازی)
مطالعه­ تطبیقی معماری و سینما با رویکرد آموزش معماری به کمک فیلم (امیر سرابی، صلاح الدین مولانایی)
بررسی میزان رضایت‌مندی ساکنان از پروژه‌های مسکن مهر با تأکید بر ارزیابی مؤلفه­ های عینی (نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم) (الهام ضابطیان، علی رضا صادقی، سمانه حسین آبادی)
سنجش میزان تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده (مورد پژوهی: مجتمع مسکونی گلدشت شیراز) (سینا کرمی راد، محمد علی آبادی، امین حبیبی، رزا وکیلی نژاد)

:download2:

لینک به دیدگاه
 • 6 ماه بعد...

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397

مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP (کیومرث حبیبی؛ محمدرضا حقی)

ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری (گلرخ کوپایی؛ محمد نقی زاده؛ فرح حبیب)

بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) بررسی نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار (حسین معروفی)

افزایش بازده پوسته ساختمانی مولد الکتریسیته با بهره‌گیری از سامانه ترکیبی "بازتابنده تخت-پیل خورشیدی" در نمای جنوبی (علیرضا فرهنگی خانقاه؛ یوسف گرجی مهلبانی؛ سید مجید مفیدی؛ حسین مدی)

شناسایی گونه های انعطاف پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران (میترا غفوریان)

تاثیر ویژگی‌های کالبدی پوشش‌های محافظ پنجره بر عملکرد حرارتی ساختمان‌های مسکونی شهر تهران (ویدا وهابی؛ مجتبی مهدوی نیا)

سنجش عوامل کالبدی مؤثر بر حس امنیت در فضاهای شهری از دیدگاه سالمندان (مورد پژوهی: میدان خان یزد) (مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد؛ مریم رجبی)

مدیریت تغییر فضاهای آموزشی مقطع سوم ابتدایی بر مبنای ارزیابی و تحلیل نیازهای دانش‌آموزان در راستای ارتقاء بهره‌وری (وحید وزیری؛ صدف کرامتی)

بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده با بهره‌گیری از تکنیک آیزویست سه‌ بعدی (نمونه موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز) (امیر شکیبامنش؛ معصومه آیشم؛ پریسا قبادی)

بررسی عملکرد گلخانه جبهه جنوبی بر میزان کاهش اتلاف حرارت در آپارتمانی در شهر شاهرود (الهام سرکرده یی؛ محمودرضا ثقفی؛ فرشاد نصراللهی)

تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی (فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین)

ارزیابی نظریه یادگیری کُلب در آموزش معماری از منظر اسلامی (عبدالحمید نقره کار؛ ساحل دژپسند)

تطبیق نشانه‌شناسانه الگوی معماری ارگ کریم‌خان با درون‌مایه‌های فرهنگ ایلاتی زندیه (تابان قنبری؛ حسین سلطانزاده؛ محمدرضا نصیرسلامی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 10 ماه بعد...

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1397

کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان) (رضا پاسیان خمری؛ محمدعلی طبرسا؛ سید محسن حسینی فوجردی)

تأثیر عوامل بلندمرتبه بر ارتقاء فرهنگ سکونتگاهی شهر شیراز با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف (هادی کشمیری؛ مهدی توکلی کازرونی)

بازشناسی تقابل‌های دوگانه‌ی فضایِ شهریِ جنسیتی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی - تحلیلی بر فضای عمومی در محلات سنتی (مریم محمدی)

تحلیل مؤلفه‌های «تصویر ذهنی ارزیابانه» شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن (علی اسدپور؛ هادی نیکونام نظامی؛ علیرضا امیدیان نیا)

کاربست رویکرد ایرانی اسلامی در فرآیند تحلیل و ارتقا کیفیت نماهای شهری (علیرضا صادقی؛ الهه السادات سروینه باغی؛ زهرا خدائی)

بررسی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی-تاریخی در راستای افزایش تعامل ساکنین محله با بنا (نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان) (نسیم السادات نکویی زهرایی؛ کورش مومنی؛ کورش عطاریان)

سنجش کیفیت محیطیِ سیستم مکان - رفتار تعاملی در اندام‌های گذارِ محیط‌های یادگیری کودکان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی محدوده شمال شرق تهران) (مهسا دلشاد سیاهکلی؛ محمد رضا بمانیان؛ محمد جواد مهدوی نژاد)

پژوهش کاربرمحور در آتلیة معماری: تجربة کارگاه طراحی ارشد براساس الگوهای رفتار ـ محیط بومی (سجاد دامیار؛ مسعود ناری قمی)

نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان) (قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ پوریا سعادتی وقار)

‌بهینه‌سازی فرم ستون‌های خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان (زهرا ثابت قدم؛ بابک عالمی؛ امیر حسین صادقپور؛ علیرضا پاچناری)

تألیف راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار، هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کنشگران آن (نمونۀ موردی: ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز) (حسین نورمحمدزاد؛ ثریا مکی نیری)

بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعه موردی: صنایع دستی اصفهان) (سوسن سامانی فر؛ رضا افهمی؛ سید مسلم هاشمی)

تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری (ثمینه انصاری؛ پروین پرتوی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398

سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (کیومرث حبیبی؛ اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی)

ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ای) بر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد (مهسا قدیری مقدم؛ وحید وزیری؛ هانیه صنایعیان؛ حجت اله رشید کلویر)

تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تاثیرات متقابل آنها از دوران زندیه تا امروز(مطالعه موردی: شهرستان مراغه) (عباس یزدانفر؛ زهره ناصردوست)

ترجیحات زیبایی شناختی پروخالی در جداره های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه های تاریخی تبریز) (علی یاران؛ مسعود وحدت طلب؛ حامد محمدی خوش بین)

ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی (جواد گودینی؛ محسن وفامهر)

جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام)

تحلیل مورفولوژیک معماری مسکونی مدرن در کشورهای ترکیه و ایران (نمونه موردی: کاخ چانکایا و کاخ سعدآباد) (محمدحامد موسوی؛ خسرو افضلیان)

تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری (محمدعلی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش)

استفاده ترکیبی از چند روش در امکان سنجی قابلیت پیاده مداری معابر شهری (پویان شهابیان)

معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا (رمیصاء رحمتی گواری؛ منصوره طاهباز؛ سیدهادی قدوسی فر؛ فاطمه زارع میرک‌آباد)

چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران (سحر علینژادمجیدی؛ وحید شالی امینی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ محمد ضیمران)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1398

شناسایی عوامل موثر بر اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری وتحلیل تعامل بین آن ها (با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی) (الهام جعفری؛ حمزه غلامعلی زاده؛ محمود مدیری)

پایبندی به تاریخ در مداخلات معاصر؛(قیاس در طراحی زمینه‌ای بناها و مجموعه‌ها بین چند کشور اروپایی و ایران) (غلامرضا جاپلقی؛ اصغر محمدمرادی؛ آرش محمدمرادی؛ طاهره جامکلو)

بررسی اهمیت و کاربرد لایه « احساسات شهری » در حوزه طراحی و برنامه ریزی شهری (عصمت پای کن؛ محمدرضا پورجعفر)

تحقیق دربارۀ مبادی فضاهای شهری رفتارگرا و دموکراتیک؛ یکپارچه سازی نظریات (مانی ستارزاد فتحی؛ مجید زارعی؛ رحیم هاشم پور)

کاربرد روش تحلیل تماتیک در شناسایی قابلیت‌های معنایی تجربه شده حین حرکت روزمره در محیط انسان ساخته (سمیه رفیعی؛ مجید صالحی نیا؛ قاسم مطلبی)

تعیین زاویه بهینه استقرار سطوح قائم ساختمان بر اساس دریافت انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و مرطوب(مطالعه موردی: شهرهای بندرعباس، بوشهر و اهواز) (حسن اکبری؛ فاطمه سادات حسینی نژاد)

ارزیابی و تحلیل وضعیت آسایش حرارتی فضای باز محلات مسکونی با استفاده از شاخصه‌های حرارتی (نمونه موردی: محلات منتخب شهر اصفهان) (فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی)

تأثیر وجود و گسترش آرامستان بر محله‌های همجوار آن؛ (مورد پژوهی: آرامستان امامزاده سلطان ابراهیم، شهر قوچان) (سمانه جلیلی صدر آباد؛ شادی شکری یزدان آباد)

باز زنده‌سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر "شهررود" آمل) (نرگس حمزه؛ حامد مظاهریان؛ محمدسعید ایزدی؛ مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی)

بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ادراک جداره‌های فعّال در طراحی منظر خیابانی (مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، خیابان خیام) (فاطمه شمس؛ مهسا شعله؛ سهند لطفی؛ علی سلطانی)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی جوانان و تمایل آنها نسبت به نمادهای شهری (نسیم نجفی ظریفی؛ ساناز لیتکوهی)

تحلیلی مفهومی از قلمرو محله بر پایه ادراک ساکنین با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه مطالعاتی: محلات شهر مشهد) (عمید الاسلام ثقه الاسلامی)

تاثیر نوع گازهای میانی پنجره‌های دو و سه جداره بر بار سرمایش و گرمایش ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ایران (جلیل شاعری؛ رزا وکیلی نژاد؛ محمود یعقوبی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 5 ماه بعد...

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1399

 

تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان (فدرا امینی بدر؛ مصطفی مختاباد امرئی؛ حمید ماجدی)

معاصر سازی مفهوم "محله" در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا (حسین معروفی؛ پویا دولابی)

تدوین فرآیند خلق فضاهای شهری قرائت پذیر و عوامل مؤثر بر آن مبتنی بر فهم و واکاوی نظریه های ترجمه؛ رهیافتی فرانظری (مریم محمدی)

ارتقای کیفیت تهویه طبیعی در کلاس‌های مدارس استان مازندران بر اساس وضعیت بازشوها با روش CFD (امید رهایی؛ حمید رضا عظمتی)

تبیین رویکرد توسعه حفاظت محور درهویت یابی منظر شهری زاهدان دوره پهلوی از طریق نشانه شناسی لایه ای (سحر رستگارژاله؛ بهنام پدرام؛ مصطفی کیانی)

ارائه تیپولوژی معماری مسکونی با رویکرد بهسازی عملکرد حرارتی مسکن در شهر بابلسر (ماریا کردجمشیدی)

ارزیابی تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی در مساکن عمومی شهری مطالعه موردی مناطق مسکونی بریم و بوارده آبادان (مرتضی ضامنی؛ سینا رزاقی اصل؛ الهام پور مهابادیان)

بررسی تطبیقی الگوهای جایگیری فضای خیس درانعطاف‌پذیری مسکن (آیدا رسولی ثانی آبادی؛ مریم فرهادی؛ علی غفاری)

شناخت و امکان‌سنجی بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماری ایران (مرجان لطیفی اسکویی؛ سید امیر سعید محمودی؛ الهام ناظمی)

راهبردهای طراحی خوابگاه‌های دانشجویی براساس تحلیل قرارگاه‌های رفتاری(نمونۀ مورد مطالعه: خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شیراز) (مژده جعفری؛ علی اسدپور؛ سلما حائری)

اجتماع‌پذیری کالبدی مجتمع‌های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز(مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی ستارخان، آسمان، علامه امینی و سپیدار) (زهرا علمی؛ پریسا هاشم پور؛ لیلا مدقالچی)

ارزیابی میزان خطرپذیری ایستگاه های مترو شهر تهران هنگام وقوع زمین‌لرزه با رویکرد کاهش آسیب پذیری کالبدی از طریق مدیریت هوشمند شهری(مطالعه موردی ایستگاه های تجریش،دروازه شمیران و نواب) (اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهران احسانی)

تعاملات اجتماعی در محوطه‌های کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک‌های صنعتی نوین (بهرام مقتدر؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین)

محله‌های محصور: پیدایش، گسترش، گونه‌ها و پیامدها (محمد جلیلی؛ علیرضا عینی فر؛ رامین مدنی؛ بروس جاد)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 4 ماه بعد...

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

ارزیابی رضایتمندی سکونتی در مجموعه مسکن مهر به مثابه راهبردی جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه ملی (مطالعه موردی: مجتمع دولت مهر شهر کرمانشاه) (مسعود زهره؛ حسین رضایی)

طراحی به مثابه حل مسئله؛ مدلی مبتنی بر سوابق طراحی (بابک آهنگر عزیزی؛ قاسم مطلبی؛ ژیلا رضاخانی)

تحلیل تاثیر احداث زیرگذر خیابان کریم خان زند شیراز به عنوان پروژه محرک توسعه بر ادراک شهروندان از کیفیت های محیطی (محمد نیک کار؛ علیرضا صادقی؛ فاطمه شمس)

بررسی تأثیر فضای نیمه‌‌باز بیرونی بر کیفیت محیط‌ مسکونی نمونه موردی: مسکن آپارتمانی بندر بوشهر (اعظم هدایت؛ پرستو عشرتی؛ باقر کریمی)

بررسی تصاویر ذهنی ارزیابانه شهروندان در کناره رود کارون (نمونه موردی: حدفاصل پل سفید و پل طبیعت) (محمد دیده بان؛ شیرین سردار موری؛ پریسا انصاریان؛ پرنیان زاده مراد)

اولویت‌بندی عوامل معناساز در فرآیند ادراک محیط با استفاده از تکنیک تاپسیس جهت تدوین مدل علت و معلولی معنا (مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سیدمحمدحسین ذاکری)

ساز و کار اثرگذاری دالان های دید طبیعی شهری در شهر همدان بر میزان سلامت روان شهروندان، مورد کاوی شهر همدان (عطیه عسگری؛ مصطفی بهزادفر؛ اسدالله نقدی)

بررسی کیفیت کالبدی- فیزیکی بازشوهای ارسن امیر بازار تبریز با رویکرد زیبایی شناسی (رحمت محمدزاده؛ الهام کاظمی؛ لیلا محبی)

شناسایی و اولویت بندی معیارهای اجتماعی و کالبدی مجموعه های زیستی ناهمگن مبتنی بر ادراک همسایگان (موردپژوهی: محله ی حسن آباد-زرگنده) (مهرناز رمضانپور؛ علی شرقی؛ بهرام صالح صدق پور)

تبیین مؤلفه‌های محیطی مؤثر بر حضور مخاطب در پل های دوره صفوی اصفهان(نمونه موردی: پل خواجو و پل الله‌وردی خان) (غزاله حنایی؛ بهروز منصوری؛ داراب دیبا؛ امیر مسعود دباغ)

بررسی به کارگیری تکنیک اوریگامی در افزایش دریافت تابش خورشیدی صفحات فتوولتاییک با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (امیر برزویی؛ مهدی زندیه؛ شاهین حیدری)

تحلیل مطلوبیت رویکرد خوشه‌ای در توسعه شهری دانش‌بنیان اصفهان (احمد خلیلی؛ مصطفی دهقانی)

بررسی تطبیقی میزان رضایتمندی از دو الگوی خانه‌های ویلایی و مجتمع‌های مسکونی برج (مطالعه موردی: منطقه2 شهر اردبیل) (سمیرا سعیدی زارنجی؛ محمد حسن یزدانی؛ قاسم زارعی)

تحلیل ترکیبی خط آسمان پلاک ها و جریان طبیعی هوا در دو بلوک شهری تهران، مورد پژوهش: منطقه ولنجک تهران (سیده حمیده موسوی؛ مرجان السادات نعمتی مهر؛ شهرام دلفانی؛ محمدرضا حافظی)

چوگان و نقش جهان؛ واکاوی دوباره فرهنگ و هویت معماری ایرانی- اسلامی (مولود خسروی)

:download2:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...