رفتن به مطلب

Saze SHekasteh

کاربر انجمن
 • تعداد ارسال ها

  636
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  3

آخرین بار برد Saze SHekasteh در 22 اردیبهشت 1398

Saze SHekasteh یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

1,313 Excellent

درباره Saze SHekasteh

 • درجه
  <b><font color="#0000CC" face="Tahoma">کاربر انجمن</b></font>
 • تاریخ تولد 10 مرداد 1368

اطلاعات شخصی

 • نام واقعی
  Nafiseh
 • جنسیت
  مونث
 • محل سکونت
  خراسان رضوی
 • تخصص ها
  همه میشناسن دیگه ... بیوگرافی نمیخواد !
 • علاقه مندی ها
  موسیقی غمگین .. تنهایی ..آرامش و سکوت ..

اطلاعات شغلی و تحصیلی

 • رشته تحصیلی
  مهندسی کشاورزی
 • گرایش
  Ms-eng Animal Nutrition
 • مقطع تحصیلی
  فوق لیسانس
 • دانشگاه محل تحصیل
  گلبهار
 • شغل
  مدیر بازرگانی
 1. مقايسه اولين فايتاز ايراني با نوع مشابه وارداتي بر عملكرد، فراسنجه هاي خون و قابليت هضم در جوجه گوشتي نر تغذيه شده با سطوح مختلف فسفر به­ منظور بررسي تاثير دو نوع مكمل فايتاز بر عملكرد، فراسنجه­هاي خوني و قابليت هضم جوجه­هاي گوشتي نر تغذيه شده با دو سطح مختلف فسفر، 480 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه تجاري راس در يك طرح كاملاً تصادفي در قالب آزمايش فاكتوريل در 12 تيمار (4 تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار) استفاده شد. تيمارها شامل 3 سطح فايتاز (صفر، 500 و 750 واحد فايتاز در كيلوگرم)، دو سطح فسفر (فسفر متداول و 20% فسفر متداول) و دو نوع آنزيم (ايراني و وارداتي) بود كه براي مدت 45 روز به جوجه­هاي داده شدند. نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه مكمل فايتاز باعث بهبود مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي و قابليت هضم فسفر و چربي شد (05/0> P )، همچنين افزودن فايتاز به جيره باعث افزايش وزن نسبي قلب، پانكراس، سينه، ران، طحال و درصد لاشه شد (05/0> P ). از طرفي نتايج مشخص كرد كه افزايش غلظت فسفر جيره باعث افزايش فسفر و كاهش كلسيم خون و همچنين افزايش قابليت هضم ظاهري فسفر (05/0> P ) و كاهش قابليت هضم ظاهري چربي و اسيد آمينه شد (05/0> P ). بنابراين با توجه به صفات اندازه­گيري شده تفاوتي بين مصرف آنزيم فايتاز ايراني و خارجي مشاهده نشد و سطح 750 واحد فايتاز در كيلوگرم جيره باعث افزايش صفات عملكري و قابليت هضم فسفر و چربي در جوجه گوشتي شد، همچنين مكمل فايتاز نتوانست اثرات تيمار با سطوح فسفر كم را جبران كند. کليدواژه:فايتاز، عملكرد، قابليت هضم، جوجه گوشتي كريم سعيدي اول نوقابي، احمد حسن آبادي، حسن نصيري مقدم، خشايار پورنيا
 2. اثر عصاره آبي بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي اثر افزودن عصاره آبي بادرنجبويه در آب آشاميدني بر پاسخ ايمني و عملكرد با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي سويه راس 308، در قالب طرح كاملاً تصادفي با پنج تيمار، چهار تكرار و 10 پرنده در هر تكرار بررسي شد. مقادير صفر (شاهد)، 5/0، 1، 5/1 و 2 ميلي ليتر در ليتر، عصاره آبي بادرنجبويه به آب آشاميدني اضافه شد و به مدت 42 روز در اختيار گروه هاي آزمايشي قرار گرفت. پاسخ ايمني هومورال در جوجه ها، با تزريق 1/0 ميلي ليتر محلول 25درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در روزهاي 8 و 22 دوره پرورش و اندازه گيري آنتي بادي بر عليه آن در روزهاي 21، 28، 35 و 42 بررسي شد. در روز 16 پرورش ايمني سلولي با تزريق فيتوهماگلوتينين به داخل پوست بال، ارزيابي شد. ميانگين مصرف خوراك روزانه و افزايش وزن روزانه تحت تاثير سطوح گوناگون عصاره آبي بادرنجبويه قرار نگرفت. پرندگاني كه مقادير 5/1 و 2 ميلي ليتر عصاره در در هر ليتر آب آشاميدني دريافت كردند، ضريب تبديل كمتري در دوره رشد و كل دوره داشتند (05/0P<). عيار آنتي بادي تام عليه SRBC، در روزهاي 28، 35 و 42 پرورش، در پرندگاني كه در آب آشاميدني خود عصاره بادرنجوبه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<). در روز 28 پرورش، عيار IgG در پرندگاني كه عصاره بادرنجبوبه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<). در روزهاي 28 و 35 پرورش، عيار IgM در پرندگاني كه مقادير 1، 5/1 و 2 ميلي ليتر عصاره بادرنجبويه دريافت كردند، بيشتر بود (05/0P<). نتايج حاصل نشان داد كه افزودن عصاره آبي بادرنجبويه به ميزان 5/1 ميلي ليتر در ليتر آب آشاميدني جوجه هاي گوشتي، ضمن كاهش ضريب تبديل، موجب بهبود فعاليت سيستم ايمني هومورال مي شود. کليدواژه:بادرنجبويه، جوجه گوشتي، سيستم ايمني، عملكرد، نعناعيان فائزه عبدي نژاد، مهرداد محمدي
 3. تاثير سطوح مختلف كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي آزمايشي جهت بررسي تاثير كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم، در جيره غذايي دوره رشد جوجه هاي گوشتي جنس نر سويه هوبارد به عنوان الكتروليت­هاي خوراكي تخفيف دهنده اثرات تنش گرمايي و در شرايط تنش گرماي چرخه­اي طبيعي تابستان استان قم (دماي 23 تا 41 درجه سانتيگراد)، انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با 12 جيره آزمايشي در 4 تكرار و 19 قطعه جوجه گوشتي نر در هر تكرار اجرا شد. در دوره آغازين، جوجه ها به صورت يك گروه واحد و در شرايط كاملاً يكسان تغذيه شدند. تيمارهاي آزمايشي شامل: تيمار 1 (شاهد) فاقد مكمل الكتروليت خوراكي، تيمارهاي 2 تا 5 حاوي 6/ 0، 7/ 0، 8/ 0و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي، تيمار 6 حاوي 7/ 0 درصد كلريدپتاسيم، تيمارهاي 7 تا 11 حاوي 3/ 0، 4/ 0، 5/ 0، 6/ 0 و 7/ 0 درصد كلريدآمونيوم صنعتي و تيمار 12 حاوي 5/ 0 درصد كلريدآمونيوم آزمايشگاهي بودند. نتايج نشان دادند، تيمار حاوي 8/ 0 و 9/ 0 درصد كلريد پتاسيم صنعتي بيشترين مقدار خوراك مصرفي و افزايش وزن را نشان دادند كه اختلاف آن ها، به جز در مورد تيمار 6 /0 درصد كلريد پتاسيم، با تيمارهاي ديگر معني­دار بود (05/ 0> P). بهترين ضريب تبديل خوراك نيز در تيمار حاوي 8/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي مشاهده شد كه اختلاف آن تنها با تيمارهاي حاوي 7/ 0 و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم معني­دار نبود. هيچ تفاوت معني داري بين اجزاء لاشه و تركيب شيميايي كل لاشه آماده طبخ جوجه هاي گوشتي نركه دريافت كننده جيره حاوي الكتروليتهاي خوراكي بودند با گروه شاهد مشاهده نشد و نتيجه گيري شد كه افزودن 8/ 0 و 9/ 0 درصد كلريدپتاسيم صنعتي به جيره دوران رشدي جوجه هاي گوشتي مناسب ترين تيمار بوده است. کليدواژه:جوجه هاي گوشتي، تنش گرمايي، كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم محمد يگانه پرست، جلال سالاري، مجيد كلانتر نيستانكي، فاطمه صاحبي اعلا
 4. بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه ‌هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروبيوتيک و روغن سويا در اين تحقيق اثرات افزودن سطوح مختلف روغن سويا (2، 4 و 6 درصد جيره) و پروبيوتيک پريمالاک (صفر، 0.1 و 0.15 درصد جيره) در فاصله‌ سني 7 تا 42 روزگي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌ هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور از 540 قطعه جوجه‌ نر يكروزه‌ سويه‌ كاپ در 9 گروه 60 تايي استفاده شد و هر گروه در 6 قفس 10 تايي قرار گرفتند و 6 تكرار (قفس) به هر يک از تيمارهاي آزمايشي اختصاص پيدا كردند. تيمارهاي آزمايشي در قالب يک آزمايش فاكتوريل 3‌×‌3 بر پايه‌ طرح كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. همه‌ پرندگان يک جيره‌ مشابه آغازين را تا سن 7 روزگي دريافت كردند ولي بعد از آن با جيره هاي آزمايشي رشد (از 7 تا 21 روزگي) و پاياني (از 22 تا 42 روزگي) داراي سطوح متفاوت پروبيوتيک و روغن سويا تغذيه شدند. نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از روغن سويا يا پروبيوتيک باعث بهبود مقدار مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراكي شد (P<0.01)، بعلاوه يک اثر متقابل معني ‌دار بين مصرف پروبيوتيک و روغن سويا براي ضريب تبديل خوراک مشاهده شد (P<0.05). افزودن پروبيوتيک يا روغن سويا منجر به افزايش مصرف خوراک در 24 ساعت بعد از تزريق واكسن و تيتر پادتن توليد شده در مقابل واكسن گامبورو شد در حالي كه كاهش غلظت سرولوپلاسمين پلاسما و نسبت هتروفيل به لنفوسيت خون را باعث گرديدند (P<0.01). بعلاوه يک اثر منقابل معني ‌داري بين روغن سويا و پروبيوتيک براي مصرف خوراک و تيتر پادتن توليد شده مشاهده شد (P<0.05). هيچ كدام از تيمارهاي آزمايشي تاثير معني‌ داري بر وزن نسبي بورس فابرسيوس نداشتند اما افزودن پروبيوتيک به طور معني‌ داري وزن نسبي طحال را در سن 42 روزگي افزايش داد. به طور كلي استفاده از 0.1 درصد پروبيوتيک همراه با 4 درصد روغن سويا بهترين تاثير را بر عملكرد جوجه ‌هاي گوشتي نشان داد، اما بهترين پاسخ سيستم ايمني (غلظت پايين تر سرولوپلاسمين و نسبت كمتر هتروفيل به لنفوسيت خون) با مصرف هم زمان سطوح 0.1 يا 0.15 درصد پروبيوتيک و سطح بالاتر روغن سويا (6 درصد) به دست آمد. كليد واژه: پروبيوتيک، جوجه هاي گوشتي، سيستم ايمني، روغن سويا نايب پور مهدي, فرهومند پرويز, دانشيار محسن
 5. اثر ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني و معدني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني، و محتوي کلسيم و فسفر استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي اجرا شد. تعداد 240 قطعه جوجه يک روزه سويه راس 308 در قالب طرحي کاملا تصادفي به چهار تيمار (شامل سطوح صفر (شاهد)، 25، 50، و 100 ميلي گرم در کيلوگرم ايزوفلاون) و سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) طي يک دوره 42 روزه اختصاص يافتند. استفاده از ايزوفلاون در همه سطوح، بدون تاثير معني دار بر مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي جوجه ها را در دوره پرورش بهبود بخشيد (P<0.05). مصرف سطوح 50 و 100 ميلي گرم ايزوفلاون در کيلوگرم جيره بدون تاثير بر درصد خاکستر استخوان درشت ني، موجب افزايش درصد کلسيم و فسفر اين استخوان شد (P<0.05). PH شيرابه گوارشي سنگدان و سکوم در اثر مصرف ايزوفلاون کاهش يافت (P<0.05). با افزودن ايزوفلاون به جيره غلظت کلسترول کل، تري گليسريد، کلسترول LDL، و VLDL سرم خون جوجه ها کاهش (P<0.05) ولي غلظت کلسترول HDL افزايش يافت (P<0.05). استفاده از 100 ميلي گرم ايزوفلاون موجب افزايش قيمت جيره مصرفي (P<0.05) و مصرف 50 ميلي گرم آن افزايش سود ناخالص را به ازاي هر قطعه جوجه موجب شد (P<0.05). با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، استفاده از سطح 50 ميلي گرم در کيلوگرم ايزوفلاون سويا در جيره جوجه هاي گوشتي توصيه مي شود. كليد واژه: برآورد اقتصادي، جنيستئين، کلسترول سرم، کلسيم استخوان، pH شيرابه گوارشي شيرعلي نژاد اکبر, شكوري ميرداريوش, خاتمي سيده اعظم
 6. در ایالات متحد و بسیاری از کشورهای جهان ، فراورده های بازیافتی از افزودنیهای مفید جیرۀ غذایی طیور ‏محسوب می گردد . این فراورده ها با میزان پروتئین و فسفر بیشتر و نیز در مقایسه با منابع غذایی تک پروتئینی ‏به لحاظ قیمت مقرون به صرفه ترند‏‎ .‎ کشتار مرغ در جهان در بالاترین میزان خود است و برآورد می شود که رشد آن نیز تداوم داشته باشد . دسترسی ‏به تکنولوژی جدید منجر به دگرگونی و تکامل صنعت و در نتیجه بهبود فرمولاسیون غذایی گشته است . با به ‏وجود آمدن این تحول و دگرگونی ، فرمولاسیون رژیم غذایی پیچیده تر شد و از فرمولاسیون دستی و تقریبی به ‏فرمولاسیون کامپیوتری ، و از یک رژیم غذایی با پایۀ پروتئین به یک رژیم غذایی با پایۀ اسید آمینه قابل هضم ، و ‏تلفیقی از ریز مغذی های متنوع تبدیل شد . تمامی این تغییر و تحولات منجر به کاهش هزینه ها و ارتقاء عملکرد ‏و بازدهی طیور در صنعت مرغداری گشته است . با رشد صنعت ، دسترسی به منابع انرژی و پروتئینی و ‏همچنین کیفیت قیمت ها ، موضوع اصلی صنعت و رشد آن شده است . دسترسی به فراورده های بازیافتی متنوع ‏به سود صنعت مرغداری مدرن شده است‏‎ .‎ سود آوری صنعت‏ صنعت مرغداری ایالات متحده در استفاده از فراورده های بازیافتی در جیرۀ غذایی طیور سابقه ای طولانی دارد . ‏فراورده های بازیافتی در واقع تولیدات جانبی صنایع غذایی هستند و شامل فراورده هایی نظیر فراورده های ‏خوراکی گوشت و استخوان ، فراورده های جانبی خوراک طیور ، و انواع تولیدات و فراورده های روغنی می ‏باشند‎ .‎ منابع پروتئینی بازیافتی مزیتی برای صنعت مرغداری محسوب می شوند . انواع تولیدات و فراورده های بازیافتی ‏با کیفیت عالی و با قیمت های رقابتی و مناسب در دسترس هستند . هریک از این فراورده ها منابع عالی مواد ‏مغذی به خصوصی هستند و عموماً منبع پروتئینی مقرون به صرفه ای محسوب می شوند . فراورده های خوراکی ‏گوشت و استخوان منبع فوق العادۀ فسفر و اسید آمینه هستند .فراورده های خوراک جانبی طیور حتی میزان ‏بیشتری پروتئین و انرژی در اختیار طیور قرار می دهند و به عنوان منبع عالی فسفر عمل می کنند . فراورده ‏های مغذی پَر طیور، سرشار از اسید آمینۀ سولفوریک (گوگرد دار) هستند . وارد کردن منابع پروتئینی متعدد در ‏جدول فرمول بندی کامپیوتری خوراک این امکان را به کامپیوتر می دهد تا اجزا و عناصر لازم برای نیاز طیور ‏به مواد مغذی را تأمین و هزینه ها را کاهش دهد . در مجموع ، این فراورده ها به منظور کاهش چشمگیر هزینۀ ‏تولید در صنعت مرغداری استفاده می شوند و در ایالات متحده هم استفادۀ فراوان دارند وبرای تولید تقریباً هر تن ‏خوراک معادل 10 دلار کاهش هزینه دارد . در واقع استفاده از این فراورده ها در صنعت مرغداری بسیار ‏متعارف و رایج است و انتظار می رود که تداوم داشته باشد‏‎ .‎ چربی های بازیافتی به طور قابل ملاحظه ای ارزان تر از روغن های گیاهی نظیر روغن دانۀ سویاست که به ‏وفور در رژیم غذایی طیور استفاده می شود و همین امر موجب استعمال بیشتر روغن در رژیم خوراک طیور و ‏بالا بردن انرژی موجود در رژیم غذایی آنها می گردد . رژیم غذایی پر انرژی موجب تسریع رشد و بهبود تبدیل ‏خوراک می گردد و در نتیجه موجب ارتقاء سودآوری این صنعت می شود‏‎ جدول1 – متوسط رشد مرغ های گوشتی که از منابع چربی مختلف تغذیه شده منابع چربی 0-3 هفته (کیلوگرم/پرنده/دوره) 0-5 هفته (کیلوگرم/پرنده/دوره) 0-7 هفته (کیلوگرم/پرنده/دوره) روغن سویا 77 / 0 92 / 1 85 / 2 روغن صنعتی 76 / 0 96 / 1 95 / 2 چربی طیور 76 / 0 93 / 1 92 / 2 پیه 75 / 0 92 / 1 99 / 2 روغن های مخلوط گیاهی و حیوانی 74 / 0 89 / 1 96 / 2 چربی خوک 75 / 0 88 / 1 97 / 2 روغن نخل 75 / 0 95 / 1 94 / 2 جدول 2 – خوراک تعدیل شده : نسبت اکتسابی برای طیور تغذیه شده با منابع چربی مختلف منابع چربی 0-3 هفته (کیلوگرم : کیلوگرم) 0-5 هفته (کیلوگرم : کیلوگرم) 0-7 هفته (کیلوگرم : کیلوگرم) روغن سویا 38 / 1 60 / 1 87 / 1 روغن صنعتی 38 / 1 56 / 1 85 / 1 چربی طیور 38 / 1 58 / 1 85 / 1 پیه 40 / 1 61 / 1 83 / 1 روغن های مخلوط گیاهی و حیوانی 42 / 1 63 / 1 86 / 1 چربی خوک 40 / 1 52 / 1 77 / 1 روغن نخل 42 / 1 56 / 1 88 / 1 ‏• استفاده از منابع پروتئینی بازیافتی استعمال منابع پروتئینی بازیافتی در رژیم خوراک حیوان مزایای فراوانی دارد . در زیر برخی از مزایای افزودن ‏این منابع به رژیم خوراکی به همراه مضرات آن آمده است :‏ ‏- در مقایسه با منابع پروتئین گیاهی ، بسیار مقرون به صرفه ترند‏ ‏- به طور کلی استفاده از آنها مجموع هزینۀ رژیم خوراکی را پایین می آورد‏ ‏- از منابع عالی پروتئین محسوب می شوند‏ ‏- در اکثر موارد قابلیت هضم بالایی دارند‏ ‏- نیازهای اسید آمینۀ بدن را برطرف می سازد‏ ‏- در مقایسه با رژیم های خوراکی که فقط شامل پروتئین گیاهی است ، رشد بیشتری را (هر چند ‏جزئی) در طیور موجب می شود‏ ‏- از منابع عالی فسفر و سایر مواد معدنی محسوب می شوند‏ برخی از نگرانی هایی که در رابطه با استفاده از منابع پروتئینی بازیافتی وجود دارد از این قبیل است :‏ ‏- کنترل کیفی ضعیف موجب هضم بد اسید آمینه می گردد‏ ‏- به منظور استفادۀ بهینه ، بایستی شیوۀ فرمول بندی بسیار مناسبی اعمال شود‏ ‏- در صورت استفادۀ نامناسب ، مستعد آلودگی به میکروب است‏ ‏- به دلیل ترکیبات مختلف مواد و شیوه های فراوری ، تنوع در فراورده زیاد است‏ در گذشته استفاده از منابع پروتئینی بازیافتی بنا به دلایلی محدود شده بود . تحقیقات نشان داد که در صورت تجاوز ‏در استفاده از حد مجاز این منابع منجر به افت رشد می شد . این افت در رشد عمدتاً به دنبال هضم ضعیف این ‏فراورده ها در مقایسه با خوراک سویا به وجود می آمد .‏ اطلاعات قدیمی تر و موجود در آزمایشگاه ها حاکی از10 درصد هضم ضعیف تر لیزین موجود در خوراک ‏گوشت و استخوان در مقایسه با خوراک سویاست . بنابراین با افزایش میزان خوراک گوشت و استخوان در رژیم ‏طیور ، سطح لیزینی که در دسترس طیور قرار می گیرد کاهش می یابد. فرمولاسیون رژیم خوراکی بر اساس ‏قابلیت هضم ، این مشکل را تا حدودی برطرف ساخت و موضوع ظرفیت و اندازۀ گنجایش این منابع در رژیم ‏غذایی طیور چندان اهمیتی نداشت . به علاوه ، فراورده های جدیدتری آزمایش شده بودند که به لحاظ قابلیت هضم ‏اسیدهای آمینه با خوراک سویا قابل رقابت بودند .‏ منبع : bbk-iran.com
 7. تاثير دانه آنيسون (.Pimpinella anisum L) بر عملکرد، سيستم ايمني، فعاليت آنتي اکسيداني و غلظت استروژن خون جوجه هاي گوشتي به منظور بررسي اثر سطوح گوناگون دانه آنيسون بر عملکرد، سيستم ايمني، فعاليت آنتي اکسيداني، و غلظت استروژن خون جوجه هاي گوشتي، تعداد 192 قطعه جوجه يک روزه سويه رأس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تيمار، چهار تکرار، و 12 مشاهده در هر تکرار به مدت 42 روز پرورش يافتند. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح صفر (شاهد)، 0.3، 0.6، 0.9 درصد دانه آنيسون در جيره بودند. در 28 روزگي تزريق گلبول قرمز گوسفندي (SRBC) به جوجه ها انجام شد و در روزهاي 35 و 42 پرورش خون گيري براي بررسي عيار آنتي بادي عليه SRBC به عمل آمد. سطوح دانه آنيسون باعث بهبود مقدار مصرف خوراک و افزايش وزن جوجه هاي گوشتي نشدند. در دوره آغازين، کمترين ضريب تبديل خوراک جوجه هاي گوشتي در تيمار 0.3 درصد دانه آنيسون مشاهده شد (P<0.05)، ولي در دوره هاي رشد و کل دوره پرورش، سطوح دانه آنيسون تاثير مثبتي بر ضريب تبديل خوراک نداشت. دانه آنيسون باعث افزايش عيار آنتي بادي عليه SRBC جوجه ها در 35 روزگي شد (P<0.05). سطوح دانه آنيسون موجب بهبود ايمني سلولي در جوجه ها نشد. تيمار 0.3 درصد دانه آنيسون باعث افزايش قدرت آنتي اکسيداني تام پلاسماي جوجه ها در مقايسه با پرندگان گروه شاهد شد (P<0.05). ميزان استروژن سرم خون جوجه ها در سطوح 0.3 و 0.6 درصد دانه آنيسون کاهش داشت، اما در سطح 0.9 درصد آن افزايش يافت (P<0.05). به طور کلي، افزودن دانه آنيسون به جيره جوجه هاي گوشتي هرچند باعث بهبود عملکرد و پاسخ ايمني سلولي جوجه هاي گوشتي نشد، موجب افزايش پاسخ ايمني هومورال اوليه و توان آنتي اکسيداني تام خون جوجه ها شد. كليد واژه: استروژن، دانه آنيسون، سيستم ايمني، عملکرد، فعاليت آنتي اکسيداني رضايي الهه, طباطبايي وكيلي صالح, ميرزاده خليل, سالاري سميه, زارعي مهدي
 8. اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي تاثير پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد، قابليت هضم ظاهري، و فاکتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با 200 قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه سويه رأس با پنج تيمار و چهار تکرار بررسي شد. تيمارها شامل: 1. جيره پايه بدون ماده افزودني، 2. جيره پايه + 0.5 درصد نعناع فلفلي، 3. جيره پايه + يک درصد نعناع فلفلي، 4. جيره پايه + 0.2 درصد بادرنجبويه، و 5. جيره پايه + 0.4 درصد بادرنجبويه بودند. جوجه ها تا 25 روزگي با جيره يکسان تغذيه شدند. از 25 روزگي جوجه ها روزانه هشت ساعت در دماي 2 ± 34 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. اثر سطوح پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر مصرف خوراک معني دار نبود، اما پرندگاني که جيره هاي حاوي اين دو ترکيب را مصرف کردند، افزايش وزن روزانه بيشتر و ضريب تبديل کمتري داشتند (P<0.05). بيشترين افزايش وزن روزانه و بهترين ضريب تبديل در جوجه هاي تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلي مشاهده شد. قابليت هضم ظاهري ماده خشک و چربي تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت، اما قابليت هضم پروتئين در پرندگان تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلي بيشتر از پرندگان گروه شاهد بود (P<0.05). صفات بيوشيميايي خون تحت تاثير سطوح گوناگون پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه قرار نگرفت. بر اساس نتايج حاصل، مصرف پودر نعناع فلفلي به ميزان يک درصد جيره در شرايط تنش گرمايي، قابليت هضم پروتئين را افزايش مي دهد و عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي را بهبود مي بخشد. كليد واژه: بادرنجبويه، تنش گرمايي، جوجه گوشتي، عملکرد، نعناع فلفلي اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
 9. عملکرد، حساسيت به آسيت، و بازده اقتصادي در جوجه هاي گوشتي تحت تاثير برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه تاثير شش نوع برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه بر عملکرد و حساسيت به آسيت با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتي در پنج تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بررسي شد. تيمارها شامل 1. جيره آردي، 2. جيره آردي حرارت ديده، 3. جيره آردي در دوره هاي آغازي و رشد و در ادامه جيره حبه، 4. جيره آردي در دوره آغازي و در ادامه جيره حبه، 5. جيره حبه، و 6. جيره حبه آرد شده است. تغذيه جيره حبه در کل دوره پرورش، مصرف خوراک و وزن را افزايش داد و موجب بهبود ضريب تبديل شد، اما حساسيت به آسيت افزايش يافت (P<0.01). جيره هاي آردي در تمام دوره پرورش کمترين افزايش وزن و نامناسب ترين ضريب تبديل غذايي را ايجاد کردند (P<0.01). مصرف جيره حبه در دوره پاياني با مصرف حبه در کل دوره و يا دوره هاي رشد و پاياني، ضريب تبديل مشابه و مناسب تر از جيره هاي آردي داشت (P<0.01). مصرف جيره هاي آردي در چهار هفته ابتدايي يا در کل دوره، حساسيت به آسيت را به طور معني داري کاهش داد و با افزايش طول دوره تغذيه از جيره حبه اين شاخص افزايش داشت (P<0.01). در گروه هاي دريافت کننده جيره حبه کمترين هزينه خوراک براي توليد يک کيلوگرم وزن زنده و بالاترين سود ناخالص به دست آمد (P<0.05). به منظور استفاده از مزاياي جيره حبه و اجتناب از بروز تلفات زياد و کاهش حساسيت به آسيت تغذيه جيره آردي در دوره آغازي و استفاده از خوراک حبه در ادامه توصيه مي شود. كليد واژه: آردي، جوجه گوشتي، حبه، سودآوري، شکل خوراک، عملکرد عموئيان خاوه عليرضا, كريمي ترشيزي محمدامير, شريعتمداري فريد
 10. اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پودر سیر و آنتی اکسیدان TBHQ بر پایداری اکسیداتی و PH گوشت در دمای فریزر انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 2*2 با 4 تیمار و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در هر تکرار و از سن 28 تا 56 روزگی انجام شد. تیمارهای غذایی شامل سطوح 0 و 2 درصد پودر سیر و سطوح 0 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم آنتی اکسیدان بود. در پایان از هر تکرار دو پرنده ذبح شد و از مخلوط گوشت ران و سینه برای اندازه گیری میزان TBA و PH استفاده شد. نتایج نشان داد TBA گوشت مرغ تحت تاثیر مدت زمان نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد قرار نگرفت (P>0/05) ولی PH از 5/72 در گوشت تازه به 6/23 و 6/54 پس از 90 و 180 روز نگهداری در فریزر افزایش یافت (0/05>P) استفاده از تیمارهای غذایی اثرات معنی داری بر شاخص TBA و PH گوشت نداشت (P>0/05) همچنین اثر متقابلی بین پودر سیر و آنتی اکسیدان دیده نشد. نتایج نشان داد که قابلیت پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ طی نگهداری به مدت 90 و 180 روز در دمای فریزر تغییر نکرد و مصرف پودر سیر و آنتی اکسیدان در جیره نتوانست مانع افزایش PH گوشت مرغ در مدت نگهداری طولانی مدت گوشت مرغ در فریزر شود. حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
 11. اثرات نانو ذرات آهن و زمان تغذیه بر کمیت و pH سینه جوجه های گوشتی تعداد160قطعه جوجه گوشتی سوریه راس یه طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 و 2 تغذیه با جیره پایه بدون نانوذرات آهن به محض ورود به سالن پرورش و 18 ساعت بعد از آن، گروه 3 و 4 تغذیه با جیره حاوی 2../. گرم در کیلو گرم نانو ذرات آهن به محض ورود به سالن و 18 ساعت پس از آن .نتایج نشان داد که در هر دو دوره جیره حاوی نان و ذرات آهن نسبت به جیره پایه سبب افزایش معنی دار در درصد وزن سینه جوجه ها افزایش شده است. معصومه عباسی نژاد . علی اصغر ساکی
 12. ۱- در ابتدا کلیه مراحل تخلیه کامل سالن، شستشوی مناسب با شوینده مناسب نانوکلین و اجرای ضدعفونی با ضدعفونی‌های کارا و موثر کیمیادزوجرم و کیمیادسپاداک را در سالن انجام دهید. ۲- ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها، سالن را با نانوسیل فارم ضد عفونی نمایید. ۳- دمای سالن را به ۳۳ – ۳۴ درجه سانتی گراد بر سانید. رطوبت مناسب سالن ۷۰% می باشد . (استفاده از نانوسیل هوا نقش مهمی در کنترل عوامل بیماری‌زای موجود در هوای سالن و بهبود رطوبت سالن دارد). ۴- دان و کنستانتره را از کارخانجات تولید خوراک دان معتبر تهیه نموده و یا در فارم با به کارگیری مواد اولیه از منابع سالم و مطمئن بسازید. جهت ضد عفونی انبار دان از نانوسیل فارم و ضد عفونی دان از نانوسیل دان بهره بگیرید. ۵- دانخوری و آبخوری کافی در سالن مستقر کرده و به خوبی پخش کنید و از درست عمل کردن آنها اطمینان حاصل نمایید. ۶- از درست عمل کردن فن‌ها و عملکرد مناسب تهویه ها اطمینان حاصل کنید. ۷- جوجه ها را از کارتن خارج کرده و در آرامش وارد سالن کنید. ۸- در ساعات ابتدایی حداقل شدت نور توصیه شده در اکثر نژاد ها ۲۰ لوکس می باشد. ۹- جریان هوا با سرعتی کمتر از ۱۵-۲۰ سانتیمتر بر ثانیه باشد. ۱۰-نور برای ۳ روز ابتدایی، ۲۴ ساعته در نظر گرفته شود . ۱۱-دسترسی سریع و آسان جوجه ها به آب و دان در ساعات ابتدایی ضرورت دارد. ۱۲-واکسیناسیون به روش اسپری در ساعات اولیه با قطر ذرات مناسب انجام شود. مصرف کیمیافیزیول نقش مهمی در بهبود تیتر ایمنی و عضله در آوری پرنده دارد. ۱۳-مصرف کیمیا پلاس با داشتن مقادیر بالایی از گلوکز و فسفر به عنوان منبع غنی از انرژی، در ۲۴ ساعت اولیه ورود جوجه ها، محسوب می شود. هم چنین وجود بتائین در این ترکیب در برطرف کردن دهیدراتاسیون ایجاد شده در جوجه ها، ناشی از حمل و نقل از جوجه کشی به سالن، نقش مهمی دارد. ۱۴-مصرف کیمیا کارنوویت – ب به علت داشتن ب- کمپلکس و ال – کارنتین، در جذب کیسه زرده دارای نقش مهمی است. هم چنین به علت حضور ویتامین های گروه ب در ترکیب مذکور، مصرف این مکمل نقش بسزایی در کاهش علایم عصبی ناشی از کمبود ویتامین‌های گروه ب دارد. ۱۵- مصرف کیمیا هپاتیشو در جذب کیسه زرده و وزن گیری ابتدایی و همچنین در کارکرد بهتر کبد و کلیه‌ها حایز اهمیت است. ۱۶- بعد از گذشت چند ساعت رفتار های پرنده را در نظر بگیرید. ۱۷-تجمع پرندگان، سر و صدای احتمالی و علایم مختلف بالینی، نقش مهمی در ارزیابی وضعیت گله دارد. ۱۸-چک کردن چینه دان در ۲-۴ ساعت ابتدایی و بعد از قرارگرفتن در معرض آب و دان، شاخص مهمی در ارزیابی میزان رشد و مصرف دان در گله می باشد. ۱۹-بررسی گله در ۴ روز ابتدایی از نظر سالمونلا، مایکو پلاسما و تیتر آنتی بادی علیه بیماری های گامبورو، برونشیت، نیوکاسل و آنفلوانزا، در ارزیابی مناسب گله از میزان ایمنی و اتخاذ تصمیم مناسب کلینیسین منطقه، جهت ارایه برنامه مناسب و موثر واکسیناسیون در فارم اهمیت دارد. ۲۰-همواره کوچکترین تغییرات پیش آمده در فارم را در کارت بهداشتی سالن ثبت کرده و برای حل مشکلات پبیش آمده با دامپزشک فارم خود در تماس باشید. گرد آوری : دکتر مهدی هدایتی بورد تخصصی بهداشت و بیماری های طیور دانشگاه تهران عضو بخش علمی گروه دارویی کیمیافام منابع: Ross manual & cobb manual 2011 اصول پرورش طیور گوشتی (دکتر مراد علی زهری)
 13. سنتی انجام میشد یا صنعتی ؟ برای تخم بوقلمون فقط پرورش میدادن ؟ گوشتش مصرف نمی شد ؟
 14. بوقلمون در طبقه بندی حیوانات از خانواده مله اگرینه (melegrine )و جنس مله اگریس ( meleagrinae ) میباشد در این جنس سه گونه وجود دارد که عبارتند از مکزیکی آمریکایی و هندو راسی دو گونه اول اجداد بوقلمون های فعلی بوده ولی گونه سوم هنوز به صورت وحشی باقیمانده است . بوقلمون از کشور مکزیک به تمام جهان راه یافته در حالی که از نام آن اینگونه به نظر میرسد که منشا آن کشور ترکیه ( turkey ) است . بوقلمون پرنده ایست که دارای جثه ای نسبتا درشت میباشد . بطور معمول وزن متوسط این پرنده در سنین بلوغ در نژاد درشت جثه نر حدود 10 تا 14 کیلوگرم و ماده این نژاد بین 7 تا 8 کیلوگرم و در نژادهای ریز جثه نر حدود 8 کیلوگرم و ماده حدود 5 کیلوگرم است . چنانکه ملاحظه میشود وزن جنس ماده در هر دو نژاد بمقدار قابل ملاحظه ای کمتر از نرهای همان نژاد است و شکل جنس ماده نیز ظریف تر و باریک تر از پرنده نر است . سر حیوان نسبت به جثه ، در مقام مقایسه با سایر پرندگان ، کمتر از متوسط است و پوشیده از پوستی چین و کرکدار میباشد . در عقب سوراخ های بینی در جنس نر زائده ای گوشتی شکل وجود دارد که در حال عادی قریب به 5سانتی متر و در مواقع تظاهرات و تمایلات جنسی به 10 سانتی متر میرسد . معتقدند که این زائده و سایر زوائد ریز و درشت گوشتی که در قسمت های بدون پر یا کم پر حیوان وجود دارد نوعی وسیله حسی و مظهر واکنشهای حسی حیوان است . زیر گردن بوقلمون نیز پرده ای گوشتی شبیه به غبغب مشاهده میشود . پوست پشت سر حیوان از جمله زائده بزرگ در مواقع ابراز تمایلات حسی بخصوص جنسی، رنگهای مختلف به خود میگیرد ولی در حالت عادی قرمز گلی رنگ است . در روی سینه بوقلمون ها دسته ای موی سخت وجود دارد که رشته های آن مانند سیم های فولادی نازک به نظر میرسد . این موها در سنین 2 تا 3 سالگی بدین شکل ظاهر میشوند . در جنس نر پرهای دم به علت داشتن عضلات نسبتا قوی میتواند بصورت چتر ( بخصوص در مواقع ابراز تمایلات جنسی ) درآید که بوقلمون نیز مانند طاووس از این نظر شهرت دارد . ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی تخم بوقلمون به رنگ قهوهای مایل به زرد با لکه های قهوه ای و بزرگتر از تخم مرغ میباشد . دوره انکو باسیون تخم ( تبدیل تخم به جوجه ) در بوقلمون 28 روز است . وزن یک بوقلمون گوشتی ظرف مدت یک هفته به دوبرابر میرسد و در سن 4 هفتگی 40 بار سنگین تر از روز اول است هر جوجه بوقلمون نر گوشتی 40 کیلوگرم غذا میخورد تا به وزن 16 کیلو گرم برسد امروزه بکار گیری روشهای مدرن پرورش بوقلمون گوشتی زمان بهره دهی و ضریب تبدیل غذایی را در آنها کاهش داده است بوقلمون های ماده را معمولا تا سن 14 هفتگی و رسیدن به وزن 5/7 کیلو گرم پرورش میدهند . در حالیکه بوقلمون های نر تا سن 20 هفتگی و رسیدن به وزن 16 کیلوگرم نگه داشته میشوند . بوقلمون ماده معمولا به صورت لاشه کامل به فروش میرسد در حالیکه بوقلمون های نر اغلب به صورت فراورده های گوشتی نظیر سوسیس ، کالباس ، ژامبون ، همبرگر و .... نیز عرضه میگردد یک بوقلمون ماده 5/7 کیلویی حدود 60% گوشت سفید ( عمدتا در قسمت سینه ) و 40 % گوشت قرمز دارد . هر دو لاشه نر و ماده بصورت قطعات کوچکتر بسته بندی شده ، تازه یا منجمد تهیه و توزیع میگردند . مدیریت پرورش بوقلمون مساحت کف آشیانه:تا 8 هفتگی برای هر 10جوجه بوقلمون یک متر مربع کافی است . از هشت هفتگی تا دوازده هفتگی برای هر 10 جوجه بوقلمون 2 متر مربع و از دوازده هفتگی تا شانزده هفتگی برای هر 10 بوقلمون جوان 5/2 متر مربع باید در نظر گرفته شود . برای بوقلمون های جوان ( نروماده ) در حال رشد در محیط محدود هر بوقلمون 4/0متر مربع لازم است . اگر افراد گله تماما نر باشند برای هر بوقلمون 5/0 متر مربع و چنانچه تماما ماده باشند برای هر بوقلمون 3/0 متر مربع کافی خواهد بود . برای بوقلمون های سبک وزن و بوقلمون هایی که در سیستم بسته ( با شرایط تحت کنترل ) پرورش میشوند مساحت کف لانه باید چیزی کمتر از ارقام بالا باشد . نور رسانی: در دو هفته اول زندگی نور باید بقدر کفایت در آشیانه وجود داشته باشد تا جوجه ها غذا و آب را ببینند و دچار عدم تغذیه نشوند . 10 الی15 شمع چراغ باید شبانه روز روشن باشد ، بدین معنی که لامپ های 200 واتی با فواصلی حدود 3متر مستقر شوند . یک چراغ 5/7 تا15 واتی باید در داخل و زیر هر دستگاه مادر قرار داده شود . پس از دو هفته اول در آشیانه های پنجره دار شب ها لامپ های نیم شمعی کافی خواهد بود . نورهای ضعیف در این سن از ترس ، روی هم ریختن و اضطراب جلوگیری میکند . وسایل دان خوری : از سه هفتگی تا عرضه به بازار باید دان خوری های بزرگ برای بوقلمون های جوان تهیه نمود ، بطوری که عمق دانخوری 10 سانتی متر و طول دانخوری 7 الی 8 سانتی متر برای هر قطعه بوقلمون باشد . از دانخوری لوله ای آویزان نیز میتوان استفاده نمود . در سیستم دانخوری لوله ای برای اینکه میزان طول متناسب آن چیست قطر دانخوری را در 43/4 ضرب میکنیم . اگر دانخوری آنقدر عریض ساخته شده باشد که جوجه ها از هر دو طرف دانخوری بتوانند استفاده کنند ، در این صورت طول واقعی دانخوری دو برابر طول ظاهری آن باید به شمار آید . بدین ترتیب یک متر از این نوع دانخوری دو متر محسوب خواهد شد . آبخوری : آب آشامیدنی جوجه بوقلمون ها را میتوان هم با آبخوری های شیشه ای و هم با آبخوری های اتو ماتیک تامین نمود . از روز اول تا سه هفتگی ، هر یکصد قطعه بوقلمون باید به سه آبخوری 5 تا 10 لیتری چشمه ای دسترسی داشته باشند . از سه هفتگی تا عرضه به بازار برای هر یکصد قطعه بوقلمون دو آبخوری چشمه ای 15 تا 20 لیتری لازم است . برای هر یکصد قطعه بوقلمون جوان باید 10 سانتی متر آبخوری اتوماتیک در نظر گرفت . تغییر در کیفی و کمی آبخوری و دانخوری باید بسیار تدریجی باشد ، بطوری که بوقلمون را از خوردن آب و دان نسازد . یکی از مهمترین توصیه هائی که باید به پرورش دهندگان بوقلمون بشود انتخاب غذای مناسب میباشد . برای پرورش بوقلمون دو برنامه غذایی اساسی باید در نظر گرفته شود . یکی غذای تمام آردی و دیگری غذای دانه ای که بدان یک مکمل پروتئینی افزوده شده باشد . نیازهای تغذیه ای بوقلمون بر حسب سن متغیر است . همچنانکه بر سن بوقلمون افزوده میشود نیازهای پروتئینی ، ویتامینی و مواد معدنی بدن این حیوان کاهش میابد و بر نیازهای آن به مواد انرژی زا افزوده میشود . مواد غیر قابل حلی مانند سنگ ریزه ( خارا یا گرا نیت ) باید در سنین 8 تا 10 هفتگی به غذای بوقلمون افزوده شود . وقتی بوقلمون ها با غذاهای دانه ای و یا در چراگاه و گردشگاه تغذیه میکنند باید حتما به غذای آنها سنگ ریزه افزوده شود تا بتوانند از آن برای خرد کردن مواد دانه ای و فیبری غذا استفاده کنند . توصیه ها و برنامه های متعددی برای تغذیه بوقلمون ارائه شده است . یکی از ساده ترین و عملی ترین توصیه ها بمنظور تهیه فرمول غذائی برای بوقلمون دانی با 28% پروتئین برای جوجه بوقلمون ها ( پیش دانه ) ، 21 % پروتئین برای بوقلمون های در حال رشد ( رشد دانه ) و 16 درصد پروتئین برای بوقلمون های بالغ میباشد . در اغلب موارد، بخصوص در مناطقی که بیماری کوکسیدیوز ( اسهال خونی ) در طیور دیده شده باشد ، دان بوقلمون باید حتما حاوی یک ماده مقابله کننده با کوکسیدیوز باشد . همچنین وجود یک ماده پیشگیری کننده بیماری سیاه سر نیز در غذای بوقلمون ضروری است . غذا و آب باید همیشه در دانخوری و آبخوری وجود داشته باشد . غذای غیر نرم یعنی با ذرات درشت ( pellet ) را ، میتوان پس از هفته چهارم زندگی برای جوجه بوقلمون در نظر گرفت . غذای جوجه بوقلمون ها ( استار تر ) ، یعنی پیش دانه را میتوان از موسسات تولید کننده دان خرید و یا برابر فرمول های موجود خود تهیه نمود . همچنین میتوان کنستانتره خریداری و با موادی نظیر کنجاله سویا ، ذرت آسیاب شده و مشابه آنها مخلوط نمود و دان مناسبی ساخت . غذای جوجه بوقلمون های در حال رشد ( رشد دانه ) را از سن هشت هفتگی تا عرضه به بازار باید در اختیار بوقلمون های جوان قرار داد . این جیره در حقیقت پلت های نرمی است که به دانه های خرد شده اضافه میشود . کنستانتره مخصوص را نیز میتوان با دانه های آسیاب شده یا آرد سویا ذرت آسیاب شده به نسبتی که کارخانه سازنده کنستانتره توصیه میکند مخلوط نمود و در اختیار بوقلمون قرار داد . پروتئین موجود در آرد سویای پوست کنده برای بوقلمون های بالغ بسیار قابل هضم است ولی مواد هیدرو کربنه موجود در ان چندان قابل جذب نیست .
 15. سودآوري صنعت پرورش بوقلمون نخستين بار بوقلمون در مكزيك توسط جهانگردان اروپايي مشاهده شد. آن ها اين پرنده را با خود به اروپا بردند. پس از آن در ايتاليا، فرانسه و انگلستان بوقلمون پرورش داده شد. با كشف آمريكا مهاجران به خوبي با اين پرنده و مزه آن آشنايي داشتند بنابراين به سرعت پرورش و مصرف بوقلمون در آمريكا گسترش يافت به طوري كه هم اكنون ايالات متحده و اتحاديه اروپا به ترتيب اولين و دومين توليدكننده و نيز مصرف كننده گوشت بوقلمون در دنيا هستند. در ايران نيز تا پيش از دوره صفويه بوقلمون يافت نمي شد و اولين بار ارامنه اي كه براي تجارت از ايران به اروپا رفتند، بوقلمون اهلي را با خود به ايران آوردند و آن را به شاه عباس تقديم كردند و بعد به دستور شاه، تخم بوقلمون در خانه هاي ارامنه تقسيم شد تا آن ها به پرورش اين پرنده بپردازند. امروزه با گذشت سال ها با پيشرفت علوم ژنتيك، تغذيه و مديريت و تاثير آن ها بر پرورش بوقلمون سبب شد تا پرورش بوقلمون از حالت سنتي خارج شده و نوع جديدي از بوقلمون هاي صنعتي به وجود آيد كه گوشت آن حاوي پروتيين زياد و چربي و كلسترول كم تري است. فعاليت بیش از 25 واحد پرورش بوقلمون هم اكنون بیش از 25 واحد پرورش بوقلمون در كشور با ظرفيت 95 هزار قطعه در حال فعاليت هستند. پرورش بوقلمون از گذشته هاي دور به صورت سنتي بوده و هم اكنون 1/7 ميليون قطعه بوقلمون بومي در كشور وجود دارد كه سالانه 10 هزار تن گوشت توليد مي كنند. پرورش بوقلمون به روش سنتي از سال 1380 شروع شده و تا پايان برنامه چهارم توليد گوشت بوقلمون به 100 هزار تن خواهد رسيد. ميزان توليد بوقلمون صنعتي را در كشور يك هزار و 700 تن در سال ذكر كرد. از سوي ديگر براساس گزارش روابط عمومي صندوق بيمه محصولات كشاورزي براي نخستين بار در كشور، طرح آزمايشي بيمه بوقلمون گوشتي در سال زراعي 85586 توسط اين صندوق اجرا مي شود. مدت قرارداد بيمه بوقلمون از يك روزگي تا پايان 18 هفتگي است و صندوق بيمه خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي و قهري و همچنين امراض عمده بوقلمون و خسارت هاي ناشي از حذف كانون را در مدت قرارداد تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. افزايش 25درصدي مصرف گوشت بوقلمون مصرف گوشت بوقلمون در كشور ما نسبت به سال گذشته 20 تا 25 درصد رشد يافته است. در حال حاضر بوقلمون از كشور كانادا و انگلستان به صورت جوجه يك روزه به كشور ما وارد مي شود به طوري كه هر جوجه يكروزه 130 گرمي با قيمتي بين 3000 تا 3500 تومان در اختيار پرورش دهندگان اين پرنده قرار مي گيرد.جوجه هاي بوقلمون ايراني نسبت به نوع كانادايي آن داراي ضعف هاي نژادي هستند. در پاهاي اكثر_ جوجه بوقلمون هاي ايراني بعد از چند روز زخم هاي عفوني مشاهده مي شود، از اين رو نگهداري آن ها در مقايسه با جوجه هاي يكروزه كانادايي چندان مقرون به صرفه نخواهد بود. به طور كلي بوقلمون ها از دو نژاد برنز آمريكاي شمالي و سفيد هلندي تشكيل مي شوند كه در حال حاضر بوقلمون هاي نژاد برنز وحشي بيش تر با مقاصد تجاري توليد مي شوند كه از علت هاي اصلي آن مي توان به سينه پرگوشت و پهن اين نمونه اشاره كرد. وزن متوسط بوقلمون در سنين بلوغ در نژاد درشت جثه نر حدود 10 تا 18 كيلوگرم و ماده اين نژاد بين هشت تا 16 كيلوگرم و در نژادهاي ريز جثه نر حدود هشت كيلوگرم و ماده حدود پنج كيلوگرم است. تبديل تخم به جوجه در بوقلمون 28 روز طول می کشد و وزن يك بوقلمون گوشتي ظرف مدت يك هفته به دو برابر مي رسد و در سن چهار هفتگي 40 بار سنگين تر از روز اول مي شود و در طول دوره پرورش 14 تا 18 هفتگي به وزن مطلوب جهت كشتار مي رسد. فضاي موردنياز براي پرورش و نگهداري 10 بوقلمون دوماهه يك مترمربع می باشد و براي هر 10 بوقلمون سه ماهه دو مترمربع و از چهارماهگي به بعد 5/2 متر مربع بايد در نظر گرفته شود. 24 هزار تومان سرمايه موردنياز براي پرورش هر بوقلمون 40 درصد گوشت بوقلمون قرمز و 60 درصد آن گوشت سفيد است و به طور كلي از هر بوقلمون آماده براي كشتار 65 درصد گوشت به دست مي آيد. علاوه بر گوشت بوقلمون كه از ارزش غذايي بالايي برخوردار است، چرم خام حاصل از پاهاي اين پرنده نيز براي تيكه دوزي روي انواع كيف و كفش مورداستفاده قرار مي گيرد. نيازهاي تغذيه اي بوقلمون برحسب سن متغير است. همچنان كه سن اين پرنده افزوده مي شود نيازهاي پروتييني، ويتاميني و مواد معدني بدن اين حيوان كاهش مي يابد و بر نيازهاي آن به مواد انرژي زا افزوده مي شود. پرورش بوقلمون از جمله فعاليت هايي است كه تجربه، آگاهي و دانش بالايي را طلب مي كند و فعاليت در اين زمينه براي افراد آگاه و با تجربه قطعاً سودآور خواهد بود. قيمت ها در بازار بوقلمون قيمت گوشت بوقلمون در بازار خريد و فروش آن در مقايسه با سال گذشته از قيمت ثابتي برخوردار بوده است . به گفته برخي از فعالان بازار در حال حاضر بوقلمون زنده كيلويي 3000 تومان و گوشت آن نيز از كيلويي 4500 تا 5500 تومان در نقاط مختلف شهر تهران عرضه مي شود. وضعيت توليد و تجارت گوشت بوقلمون در جهان و دورنماي آن. با توجه به آخرين برآوردها از ميزان توليد، تجارت و مصرف گوشت بوقلمون که توسط usda گزارش گرديده نتايج پيش بيني شده تا حدي نگران کننده مي باشد. اگر چه اين داده ها تمام کشورها را شامل نمي شود اما بررسي آمارها در کشورهائي که نقش اساسي را در اين صنعت ايفا مي کنند حاکي از آن است که اين صنعت در بهترين وضعيت در حالت سکون قرار دارد. گرچه در خلال سالهاي 2001 تا 2004 تغييرات جزئي در توليد گوشت اين پرنده در حد متوسط 9/4 ميليون تن مشاهده مي شود، اما بر اساس پيش بيني هاي ميزان مصرف در کشورهاي عمده اين صنعت، در سال 2004 توليد گوشت بوقلمون به رکورد خوبي در جهان خواهد رسيد. البته شايان ذکر است که توليد گوشت بوقلمون در اتحاديه اروپا (15 کشور) به طور مشخصي تنزل داشته است به طوريکه از ميزان 83/1 ميليون تن در سال 1999 به حدود 71/1 در سال 2003 رسيده و پيش بيني مي شود امسال شاهد نزول بيشتري تا حدود 69/1 ميليون تن باشيم. اما خوشبختانه با اين وجود توليد بزرگترين توليد کننده جهان (آمريکا) همچنان رو به افزايش است و رقم توليد گوشت بوقلمون در اين کشور از ميزان 37/2 در سال 1999 به حدود 56/2 ميليون تن در سال گذشته رسيده است و به نظر مي رسد امسال نيز توليد آمريکا با رشد خود به حدود 3 ميليون تن برسد که در اينصورت ميزان سهم توليد جهاني آمريکا به مرز 52% خواهد رسيد (در 5 سال گذشته اين رقم حدود 50% بوده است.) علاوه بر کشور آمريکا، در برزيل نيز ميزان توليد افزايش چشمگيري داشته است به طوريکه از رقم 115000 تن در سال 99 به حدود 210000 تن در سال 2003 رسيده است. در کشور لهستان و مجارستان نيز افزايش توليد مشاهده مي شود. هر دوي اين کشورها از پتانسيل گسترش توليد خوبي برخوردار هستند. اين رشد ناشي از دو عامل ازرش پائين غذا در اين کشورها و مجاورت آنها با بازار اروپا است. تجارت جهاني گوشت بوقلمون خيلي مهيج نيست و کل پيش بيني امسال و تمام حجم صادرات سه سال گذشته بين 590000 تن تا 625000 تن بوده است. تنها صادر کننده عمده آمريکا و اتحاديه اروپاست. اين دو سهم زيادي از تجارت جهاني بوقلمون را دارا هستند اما علائمي هست که نشان مي دهد برزيل مي تواند يک مدعي بر سر راه صادرات آمريکا باشد. غذاي مصرفي و کارگر ارزانتر و نرخ ارزان تبديل ارز باعث اين پيش بيني شده است. در اين صورت صادرات برزيل افزايش خواهد يافت به طوريکه از رقم 26000 تن در سال 99 به رقم تقريبي 110000 تن در امسال خواهد رسيد. همچنين بر اساس يک پيش بيني در 8 سال آينده اين رقم به حدود 200000 تن خواهد رسيد. از سوي ديگر تنها 3 کشور عمده وارد کنندهئ گوشت بوقلمون هستند که عبارت اند از: مکزيک، اتحاديه اروپا، و روسيه. نکته ديگر آن است که تنها در چند کشور معدود مصرف گوشت بوقلمون داراي رشد مي باشد. در اروپا مصرف اين گوشت با توجه به آمار سالهاي گذشته بدون افزايش يا کاهشي به نظر مي رسد و در حالت سکون است. همچنين با توجه به پتانسيلهاي موجود آمريکا گسترش اين صنعت در آنجا نيز به طور مشخص محدود خواهد بود. از جمله اين محدوديتها مي توان به وجود گوشتهاي متنوع با قيمتهاي رقابتي در بازار آمريکا و اين نکته که نسبت مصرف گوشت به ازاي هر نفر از گذشته بالا بوده است اشاره داشت. در انتها جداول زير اطلاعات کامل تري در مورد توليد و عرضه و تقاضا در سطح جهان را نشان مي دهند:
×
×
 • جدید...