مرکز آموزش تصویری
خوش آمديد
ورود

GIS آموزش


 • 02:04 محبوب مدیریت لایه های نقشه در ArcMap

  مدیریت لایه های نقشه در ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,381 نمایش / 1 پسند

  در این آموزش با نحوه محدیریت لایه های نقشه در ArcMap آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 03:01 محبوب ورود اطلاعات از GPS به ArcGIS

  ورود اطلاعات از GPS به ArcGIS

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,371 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئو ساخت شیپ فایل نقطه ای در ArcGIS با ورود اطلاعات از GPS آموزش داده می شود.

 • 12:07 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,319 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با کاربرد یکی از ابزارهای ArcToolbox یعنی تبدیل Featuer ها به line یا point آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 12:38 محبوب آموزش Arc Map (قسمت چهارم)

  آموزش Arc Map (قسمت چهارم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,315 نمایش / 0 پسند

  در ادامه آموزش Arc Map در این ویدئو با برخی ابزارهای Editor و رسم خط و منحنی و ... با این ابزار آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 04:30 محبوب استفاده از ابزار Editing در ArcMap

  استفاده از ابزار Editing در ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,301 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با نحوه استفاده از ابزار Editinig در نرم افزار ArcMap آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 02:38 محبوب ایجاد گزارش توسط ArcMap

  ایجاد گزارش توسط ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,286 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد گزارش در نرم افزار ArcMap آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 16:00 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,286 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با برخی از ابزارهای Analysis Tools همچون Union و Clip و Buffer و Intersect و Dissolve آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 04:01 محبوب ایجاد تغییرات در جداول توصیفی توسط ArcMap

  ایجاد تغییرات در جداول توصیفی توسط ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,263 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ایجاد تغییرات در جداول توصیفی توسط ArcMap آشنا خواهید شد

  پيشنهادي
 • 03:06 محبوب ایجاد BookMark در لایه ها

  ایجاد BookMark در لایه ها

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,223 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد bookmark در لایه های GIS آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 02:45 محبوب آشنایی با منوی Tools در محیط ArcMap

  آشنایی با منوی Tools در محیط ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,211 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با منوی Tools در محیط ArcMap آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 04:35 محبوب دستیابی به اطلاعات توصیفی نقشه در ArcMap

  دستیابی به اطلاعات توصیفی نقشه در ArcMap

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,171 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئو آموزش دستیابی به اطلاعات توصیفی در نقشه ArcMap را خواهید آموخت

  پيشنهادي
 • 11:53 محبوب آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,170 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با ابزار Layout و استفاده از لجند و مقیاس و ... و تولید نقشه آشنا می شوید.

  پيشنهادي
RSS