مرکز آموزش تصویری
خوش آمديد
ورود

GIS آموزش


 • 05:17 محبوب آشنایی با مفاهیم پایه GIS

  آشنایی با مفاهیم پایه GIS

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 916 نمایش / 1 پسند

  در این فیلم آموزشی با مفاهیم پایه Arc GIS آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 04:53 محبوب بررسی امکانات نرم افزار ArcGlobal

  بررسی امکانات نرم افزار ArcGlobal

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 901 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با امکانات نرم افزار ArcGlobal و آموزش کار با آن آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 03:51 محبوب جستجو بر اساس مختصات هندسی

  جستجو بر اساس مختصات هندسی

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 869 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با نحوه جستجو بر اساس مختصات هندسی در ArcGIS آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 03:16 محبوب ساخت FeatureClass

  ساخت FeatureClass

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 812 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی به نحوه ساخت FeatureClass در GIS پرداخته می شود.

  پيشنهادي
 • 05:26 محبوب نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها

  نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 801 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها در GIS آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 01:37 محبوب مزیت های Geo DataBase

  مزیت های Geo DataBase

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 788 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با مزیت های Geo DataBase آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 02:16 محبوب ورود به محیط ArcCatalog

  ورود به محیط ArcCatalog

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 783 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با کلیات نرم افزار Arc Catalog و نحوه ورود به محیط آن آشنا می شوید.

 • 03:01 محبوب ایجاد لایه نقطه ای GIS از داده های GPS بر اساس LatLon

  ایجاد لایه نقطه ای GIS از داده های GPS بر اساس LatLon

  توسط Admin افزوده شده 475 نمایش / 0 پسند

  در ویدئو با ایجاد لایه نقطه ای GIS از داده های GPS بر اساس LatLon آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 01:45 محبوب آموزش ساخت TIN در GIS

  آموزش ساخت TIN در GIS

  توسط Admin افزوده شده 271 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ایجاد لایه TIN در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید.

 • 10:16 محبوب آموزش منطق فازی در GIS

  آموزش منطق فازی در GIS

  توسط Admin افزوده شده 239 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ترسیم نقشه فازی و منطق فازی (Fuzzy Logic) در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید.

 • 02:14 محبوب آموزش ساخت لایه DEM در GIS

  آموزش ساخت لایه DEM در GIS

  توسط Admin افزوده شده 233 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ساخت لایه DEM در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید.

 • 02:06 محبوب آموزش ساخت لایه جهت شیب در GIS

  آموزش ساخت لایه جهت شیب در GIS

  توسط Admin افزوده شده 213 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ساخت لایه جهت شیب (aspect) در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید.

RSS