مرکز آموزش تصویری
خوش آمديد
ورود

GIS آموزش


 • 06:39 محبوب آشنایی با مفهوم DataBase و ارتباط آن با کارکرد GIS

  آشنایی با مفهوم DataBase و ارتباط آن با کارکرد GIS

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,745 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با مفهوم DataBase آشنا شده و به ارتباط آن با کارکرد GIS پرداخته می شود.

  پيشنهادي
 • 05:27 محبوب بررسی امکانات ToolBox محیط ArcCatalog در ارتباط با نقشه

  بررسی امکانات ToolBox محیط ArcCatalog در ارتباط با نقشه

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,919 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با امکانات ToolBox محیط ArcCatalog در ارتباط با نقشه آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 05:26 محبوب نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها

  نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 795 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه اتصال به فولدر و فایل نقشه ها در GIS آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 03:32 محبوب انواع داده ها و فرمت ها

  انواع داده ها و فرمت ها

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 996 نمایش / 1 پسند

  در این فیلم آموزشی با انواع داده ها و فرمت ها در ArcGIS آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 05:17 محبوب آشنایی با مفاهیم پایه GIS

  آشنایی با مفاهیم پایه GIS

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 910 نمایش / 1 پسند

  در این فیلم آموزشی با مفاهیم پایه Arc GIS آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 02:16 محبوب ورود به محیط ArcCatalog

  ورود به محیط ArcCatalog

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 776 نمایش / 0 پسند

  در این فیلم آموزشی با کلیات نرم افزار Arc Catalog و نحوه ورود به محیط آن آشنا می شوید.

 • 01:50 محبوب آموزش افزونه ArcBruTile

  آموزش افزونه ArcBruTile

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 2,089 نمایش / 0 پسند

  آموزش نحوه فراخوانی نقشه های گوگل و بینگ و غیره در ArcGIS با کمک افزونه ArcBruTile

  پيشنهادي
 • 16:00 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,281 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با برخی از ابزارهای Analysis Tools همچون Union و Clip و Buffer و Intersect و Dissolve آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 12:07 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,311 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با کاربرد یکی از ابزارهای ArcToolbox یعنی تبدیل Featuer ها به line یا point آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 06:56 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت اول)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت اول)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 2,013 نمایش / 2 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با Arc Toolbox در GIS آشنا شده و نحوه ایجاد تولباکس شخصی و اختصاصی در GIS را یاد میگیرید.

  پيشنهادي
 • 11:53 محبوب آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,161 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با ابزار Layout و استفاده از لجند و مقیاس و ... و تولید نقشه آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 02:27 محبوب ساخت خیابان در CityEngine

  ساخت خیابان در CityEngine

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,001 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی به صورت خلاصه، آموزش و کاربرد CityEngine در ساخت خیابان ها نشان داده شده است.

  پيشنهادي
RSS