رفتن به مطلب

دانلود نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + آموزش


ارسال های توصیه شده

نرم افزار PSET جهت محاسبه تعداد، سطح مقطع و همچنین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فت ولتاژ کابل های فشار ضعیف (تا ۴۰۰ ولت) طراحی و نوشته شده است و می توان کابل های چند رشته ای، کابل های ۳٫۵ رشته ای ، تکفاز ، سه فاز DC را محاسبه نمود. کار کردن با نرم افزار PSET بسیار ساده می باشد که در ادامه به آموزش نرم افزار می پردازیم :

 

fqg__d9_86_d8_b1_d9_85-_d8_a7_d9_81_d8_b2_d8_a7_d8_b1-_d9_85_d8_ad_d8_a7_d8_b3_d8_a8_d9_87-_d8_b3_d8_b7_d8_ad-_d9_85_d9_82_d8_b7_d8_b9-_da_a9_d8_a7_d8_a8_d9_84-pset_www.wikipower.ir_.jpg

 

اطلاعات ورودی مورد نیاز برای محاسبه کابل ها در این نرم افزار :با توجه به محیط نرم افزار PSET که در شکل بالا مشاهده می فرمایید ۱۱ قسمت برای ورود اطلاعات موجود می باشد. قسمت شماره ۱ Project : نام پروژه یا نام موتور یا نام تابلو و … را بنویسد تا در موقع پرینت خروجی این نام برای شما درج گردد ، در قسمت شماره ۲ (Power (Kw : کیلو وات مصرفی درج گردد مثلا برای موتور ۱۰۰۰۰ واتی عدد ۱۰ درج گردد ودر قسمت شماره ۳ (Distance (m : طول کابل مورد نظر نوشته شود.در قسمت شماره ۴ (Voltage (v: میزان ولتاژ شبکه قید گردد در شبکه برق ایران میزان ولتاژ ۴۰۰ ولت سه فاز و ۲۳۰ ولت تکفاز و در مواردی که کمی افت ولتاژ داریم مقادیر سه فاز ۳۸۰ ولت و تکفاز ۲۲۰ ولت می باشد کاهش ولتاژ در اضافه تر شدن سطح مقطع خروجی موثر است.

در قسمت شماره Vol Drop 5: میزان افت ولتاژ به درصد قید شود برای بارهای موتور افت ولتاژ ۵ درصد برای بارهای روشنایی ۳ درصد و برای بارهای تابلویی افت ولتاژ ۲ درصد درنظر گرفته شود.

*لازم به توضیح است که این مقادیر بر اساس نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و بودجه و سایر استانداردها قابل تغییر است مثلا شرکت برق برای بارهای موتور این افت ولتاژ را در حدود ۱۰ درصد در نظر می گیرد اما جهت اطمینان از اینکه میزان ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفاز در محل به مصرف کننده برسد می توان این مقادیر را تغییر داد در مواردی که ترانس برق نزدیک به محل است و ولتاژ در محل کنتور ۴۰۰ ولت است میزان افت ولتاژ را تا ۵ درصد هم می توان در نظر گرفت.در قسمت شماره ۶ : (Cos (Phi میزان کسینوس فی بار قید شود این میزان در جریان خروجی موثر و در نتیجه در سطح مقطع کابل تاثیر دارد.در قسمت شماره ۷ : .G . F در این پارامتر ضریب تجمع کابل را می توان وارد نمود در واقع جهت ۱ کابل ضریب تجمع ۱ است و هرچقدر کابلها در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند این ضریب پایین تر در نظر گرفته شود برای اطلاعات دقیق تر می توانید به نشریه ۱۱۰ مراجعه نماید.

در قسمت شماره ۸ : .T . F در این پارامتر ضریب دمای محیط را می توان وارد نمود بطور مثال کابلی که از داخل یک استخر آب با دمای ۲۰ درجه عبور می کند دارای ضریب دمایی ۱ است و کابلی که از کنار یک کوره با دمای محیط ۵۰ درجه عبور می کند دارای میزان کمتر از ۱ ( تقریبا (۰٫۶۸ ) می باشد برای اطلاعات دقیق تر به نشریه ۱۱۰ مراجعه نماید.

در قسمت شماره ۹ : در این قسمت کابل را بصورت دفنی (خاک شده) یا غیر دفنی (غیر خاک شده) می توان وارد نمود در قسمت شماره ۱۰ : در این قسمت نوع برق عبوری سه فاز ، تکفاز و یا DC را می توان توان وارد نمود در قسمت شماره ۱۱: در این قسمت با توجه به نوع انتخابی که از قسمت شماره ۱۰ داشته ایم دارای انواع گزینه ها خواهیم بود.اگر سه فاز را انتخاب نماییم :Single Core CU Flat = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع مس

Single Core AL Flat = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع آلومنیوم

Single Core CU Trefoil = کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله با مقطع مس

Single Core AL Trefoil = کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله با مقطع آلومنیوم

۳٫۵ Core CU = کابل سه و نیم رشته ای مثلا کابل ۳*۵۰+۲۵ یا ۳*۱۲۰+۷۰ با مقطع مس

۳٫۵ Core AL = کابل سه و نیم رشته ای مثلا کابل ۳*۳۵+۱۶ یا ۳*۲۴۰+۱۲۰ با مقطع آلومنیوم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گر تک فاز را انتخاب نماییم :

Single Core CU = کابل تک رشته ای با مقطع مس

Single Core AL = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیوماگر DC را انتخاب نماییم :Single Core CU = کابل تک رشته ای با مقطع مس

Single Core AL = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیومدر قسمت شماره ۱۲ : (Current (A خروجی نرم افزار که میزان جریان را به ما نشان می دهد

در قسمت شماره ۱۳ : Vol Drop خروجی نرم افزار که درصد افت ولتاژ بر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساس سطح مقطع در نظر گرفته شده را به ما نشان می دهد ، در قسمت شماره ۱۴: تعداد کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد

در قسمت شماره ۱۵: سطح مقطع کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۶: تعداد کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ ر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۷: سطح مقطع کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۸ : کلید اجرای نتایج خروجی (کلیک روی go)مثال :

 

ibhp__d9_86_d8_b1_d9_85-_d8_a7_d9_81_d8_b2_d8_a7_d8_b1-_d9_85_d8_ad_d8_a7_d8_b3_d8_a8_d9_87-_d8_b3_d8_b7_d8_ad-_d9_85_d9_82_d8_b7_d8_b9-_da_a9_d8_a7_d8_a8_d9_84-pset_www.wikipower.ir-2.jpg

 

یک نمونه خروجی نرم افزار تحلیل می شود

توان = ۶۰۰ کیلو وات

ضریب توان = ۰٫۷۵

فاصله = ۱۲۰ متر

ولتاژ = ۴۰۰ ولت

ضریب تجمع = ۰٫۸۵

ضریب دما = ۰٫۸۵

کابل در زمین و ولتاژ ۳ فاز و نوع کابل بصورت کنار هم

 

نتایج خروجی :میز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ن جریان عبوری از کابل Current(A): 1154.734

سطح مقطع محاسبه شده بر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ساس جریان

۱۱(۱x240mm2)

برای هر فاز ۳ رشته ۲۴۰ و تعداد ۲ رشته ۲۴۰ جهت نول جمعا = ۱۱ رشته

سطح مقطع محاسبه شده بر اساس افت ولتاژ

۱۴(۱x240mm2)

برای هر فاز ۴ رشته ۲۴۰ و تعداد ۲ رشته ۲۴۰ جهت نول جمعا = ۱۴ رشته

 

 

دانلود نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

دانلود آموزش نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل به صورت pdf

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...