رفتن به مطلب

شعر فرانسوی


masi eng

ارسال های توصیه شده

[h=2][/h]

C'est étrange,

Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir,

Je te regarde comme pour la première fois.

 

مرد : عجيب است ... نميدانم امشب مرا چه ميشود ... گويي براي اولين بار مي بينمت

 

Encore des mots toujours des mots

Les mêmes mots

 

زن: باز هم كلمات ... همان كلمات هميشگي...

 

Je ne sais plus comme te dire,

 

‌نميدانم چگونه برايت بگویم ....

 

Rien que des mots

 

(حرفهایت) چيزي جز كلمات (تو خالي) نيستند ...

 

Mais tu es cette belle histoire d'amour...

Que je ne cesserai jamais de lire.

 

تو آن داستان زيباي عشقي كه هرگز از خواندنش سير نمي شوم

 

Des mots faciles des mots fragiles

C'était trop beau

 

كلماتي آسان، كلماتي ناپایدار كه زيادي زيبا بودند!

 

Tu es d'hier et de demain

 

تو ديروز و فرداي من هستي!

 

Bien trop beau

 

(برای واقعی بودن ) زيادي زيبا بودند ...

 

De toujours ma seule vérité.

 

تو تنها حقيقت هميشگي من!

 

Mais c'est fini le temps des rêves

Les souvenirs se fanent aussi

Quand on les oublie

 

ديگر وقت خیالپردازی تمام شده ... حتي خاطرات هم محو مي شوند وقتي که فراموش شوند

 

 

Tu es comme le vent qui fait chanter les violons

Et emporte au loin le parfum des roses.

 

تو مانند بادی هستي كه ويولون ها را به نواختن وا مي داري و عطر گل هاي سرخ را با خود به دور دست ها مي بري

 

Caramels, bonbons et chocolats

Par moments, je ne te comprends pas.

Merci, pas pour moi

Mais tu peux bien les offrir à une autre

Qui aime le vent et le parfum des roses

 

تافی، آب نبات و شكلات ... ممنونم ميل ندارم! مي تواني آنها را به كسي دیگر پيشكش كني كه به باد و عطر گل سرخ علاقه داشته باشد.

 

Moi, les mots tendres enrobés de douceur

Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon coeur

Une parole encore.

 

براي من اين كلمات سرشار از شیرینی فقط بر دهانم جاری می گردند ولی هرگز بر قلبم اثر نمی گذارند! چون هنوز چیزی بیش از حرف نیستند!

 

مرد: گاهی اوقات درکت نمی کنم!

 

Paroles, paroles, paroles

 

(حرف هایت همه ) وعده و وعید هستند

 

Écoute-moi.

 

به من گوش کن!

 

Paroles, paroles, paroles

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید!

 

Je t'en prie.

 

خواهش میکنم!

 

Paroles, paroles, paroles

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید!

 

Je te jure.

 

به تو قسم می خورم!

 

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles

 

Encore des paroles que tu sèmes au vent

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... و باز هم وعده و وعید هایی که تو بر باد می فشانی!

 

Voilà mon destin te parler....

Te parler comme la première fois.

 

این تقدیر من است که با تو مثل اولین بار سخن بگویم.

 

 

Encore des mots toujours des mots

Les mêmes mots

 

باز همان حرفهای هميشگي...

 

Comme j'aimerais que tu me comprennes.

 

چقدر دوست داشتم که مرا می فهمیدی!

 

Rien que des mots

 

چیزی جز کلمات تو خالی نیستند

 

Que tu m'écoutes au moins une fois.

 

که حداقل یکبار به من گوش می کردی!

 

 

 

Des mots magiques des mots tactiques

Qui sonnent faux

 

کلماتی جادویی ، کلماتی تاکتیکی که تقلبی به نظر می رسند

 

Tu es mon rêve défendu.

 

تو رویای گرانبهای منی!

 

Oui, tellement faux

 

خیلی تقلبی به نظر می رسند...

 

 

Mon seul tourment et mon unique espérance.

 

تنها عذاب من و یگانه امیدم

 

 

Rien ne t'arrête quand tu commences

Si tu savais comme j'ai envie

D'un peu de silence

 

وقتی شروع می کنی چیزی نمی تواند متوقفت کند ... فقط اگر می دانستی اندکی سکوت می خواهم

 

Tu es pour moi la seule musique...

Qui fit danser les étoiles sur les dunes

 

تو برای من تنها موسیقی ای هستی که ستاره ها را برفراز تپه های شنی به رقص درمیاوری!

 

 

Caramels, bonbons et chocolats

Si tu n'existais pas déjà je t'inventerais.

Merci, pas pour moi

Mais tu peux bien les ouvrir à une autre

Qui aime les étoiles sur les dunes

Moi, les mots tendres enrobés de douceur

Se posent sur ma bouche mais jamais sur mon coeur

 

تافی، آب نبات و شكلات ... ممنونم ميل ندارم! مي تواني آنها را به كسي دیگر پيشكش كني كه به ستاره ها برفراز تپه های شنی علاقمند باشد. براي من اين كلمات سرشار از شیرینی فقط در دهانم جاری می گردند ولی هرگز بر قلبم اثر نمی گذارند! چون چیزی بیش از حرف نیستند!

 

اگر تو وجود نداشتی، من اختراعت میکردم!

 

 

Encore un mot juste une parole

 

فقط یک کلمه دیگر را گوش کن

 

Paroles, paroles, paroles

Écoute-moi.

Paroles, paroles, paroles

Je t'en prie.

Paroles, paroles, paroles

Je te jure.

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles

Encore des paroles que tu sèmes au vent

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید! ..... به من گوش کن!

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید! ..... خواهش می کنم!

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید! ..... قسم میخورم!

 

وعده و وعید ... وعده و وعید و دوباره وعده و وعید هایی که تو بر باد می فشانی!

 

 

Que tu es belle!

 

چقدر تو زیبایی!

 

Paroles, paroles, paroles

 

وعده و وعید ...وعده و وعید ... وعده و وعید!

 

Que tu est belle!

 

چقدر تو زیبایی!!!

 

Paroles, paroles, paroles

 

وعده و وعید ... وعده و وعید ... وعده و وعید!

 

Que tu es belle!

 

چقدر تو زیبایی!!!!

 

Paroles, paroles, paroles

Que tu es belle!

Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles

Encore des paroles que tu sèmes au vent

 

وعده و وعید ... وعده و وعید و باز وعده و وعید هایی که تو بر باد می فشانی

لینک به دیدگاه

Reviens Mon Amour - Marc Lavoine

 

D'abord, j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clefs

Ensuite, j'ai perdu le nord, la tête un soir d'été

J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme, j'ai perdu mon chemin

J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre

J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires

Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire

Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie.

 

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvées, je n'ai qu'un amour.

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvées, je n'ai qu'un amour.

 

Alors, j'ai perdu ma jeunesse et puis j'ai perdu confiance

J'ai perdu au poker, j'ai perdu la conscience,

J'ai perdu la beauté, le goût, le toucher

J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon identité

J'ai perdu la raison, j'ai perdu ma maison j'ai perdu à tort ou à raison, j'ai perdu mon enfance

Et puis je t'ai perdue, j'ai perdu mon aimée

Il me reste la vie, j'ai perdu à la loterie.

 

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvés, je n'ai qu'un amour.

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvés, je n'ai qu'un amour.

 

D'abord, j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clefs

Ensuite, j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été

J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme

J'ai perdu mon chemin

J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre.

J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires

Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire

Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie.

 

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvés, je n'ai qu'un amour.

Oh, viens me retrouver, reviens Mon Amour.

Pour dix de retrouvés, je n'ai qu'un amour

لینک به دیدگاه

[h=2][/h]

JE SUIS JALOUX

 

Comment tu fais pour être belle comme ça

Quand tu es là on ne vois plus que toi

Tu fais tomber tout ceux qui te regardent

Je suis jaloux, je suis sur mes gardes

Comment tu fais pour avoir tant de charme

Pour rendre folle et jalouse toute les femmes

Quand tu souris, tu me, tu me désarme

Je t’aime trop, j’ai le cœur qui s’enflamme

 

Je suis jaloux, c’est plus fort que moi

Je deviens fou, quand tu n’es pas là

J’ai peur, de tout, ce qui s’approche de toi

« Je n’ai plus peur »

 

Je suis jaloux, c’est plus fort que moi

Je deviens fou, quand tu n’es pas là

J’ai peur, de tout, ce qui s’approche de toi

« Je n’ai plus peur »

 

Le monde entier ne parle que de toi

Ne vit que pour toi

Et ne voit que toi

Et moi, j’en deviens fou

 

Tous les hommes, on les yeux sur toi

On le cœur qui parle

Dés que tu es là

Et moi j’en suis jaloux

 

Je suis jaloux, c’est plus fort que moi

Je deviens fou, quand tu n’es pas là

J’ai peur, de tout, ce qui s’approche de toi

« Je n’ai plus peur »

 

Tous mes désirs se dessinent sur ta peau

Tu es pour moi ce qu’il y a de plus beau

Tu es la seule dont je suis amoureux

Je dérive, je chavire dans tes yeux

لینک به دیدگاه

Je veux dédier ce poème

 

A toutes les femmes qu'on aime

 

Pendant quelques instants secrets

 

A celles qu'on connait à peine

 

Qu'un destin différent entraîne

 

Et qu'on ne retrouve jamais

 

 

 

A celle qu'on voit apparaître

 

Une seconde à sa fenêtre

 

Et qui, preste, s'évanouit

 

Mais dont la svelte silhouette

 

Est si gracieuse et fluette

 

Qu'on en demeure épanoui

 

 

 

A la compagne de voyage

 

Dont les yeux, charmant paysage

 

Font paraître court le chemin

 

Qu'on est seul, peut-être, à comprendre

 

Et qu'on laisse pourtant descendre

 

Sans avoir effleuré sa main

 

 

 

A celles qui sont déjà prises

 

Et qui, vivant des heures grises

 

Près d'un être trop différent

 

Vous ont, inutile folie,

 

Laissé voir la mélancolie

 

D'un avenir désespérant

 

 

 

Chères images aperçues

 

Espérances d'un jour déçues

 

Vous serez dans l'oubli demain

 

Pour peu que le bonheur survienne

 

Il est rare qu'on se souvienne

 

Des épisodes du chemin

 

 

 

Mais si l'on a manqué sa vie

 

On songe avec un peu d'envie

 

A tous ces bonheurs entrevus

 

Aux baisers qu'on n'osa pas prendre

 

Aux cœurs qui doivent vous attendre

 

Aux yeux qu'on n'a jamais revus

 

 

 

Alors, aux soirs de lassitude

 

Tout en peuplant sa solitude

 

Des fantômes du souvenir

 

On pleure les lêvres absentes

 

De toutes ces belles passantes

 

Que l'on n'a pas su retenir

 

لینک به دیدگاه

On est bien peu de chose

Et mon amie la rose

Me l'a dit ce matin

A l'aurore je suis née

Baptisée de rosée

Je me suis épanouie

Heureuse et amoureuse

Aux rayons du soleil

Me suis fermée la nuit

Me suis réveillée vieillie

 

ما خیلی کوچک هستیم

 

و دوست من گل سرخ

 

امروز صبح این را به من می گفت

 

سپیده که زد متولد شدم

 

با شبنم غسل تعمیدم دادند

 

شکفته شدم

 

سعادتمند و عاشق

 

در پرتو نور خورشید

 

شب که شد بسته شدم

 

چشم که باز کردم پیر شده بودم

 

Pourtant j'étais très belle

Oui j'étais la plus belle

Des fleurs de ton jardin

 

ولی من خیلی زیبا بودم

 

بله من زیباترین بودم

 

میان گل های باغچه تو

 

On est bien peu de chose

Et mon amie la rose

Me l'a dit ce matin

Vois le dieu qui m'a faite

Me fait courber la tête

Et je sens que je tombe

Et je sens que je tombe

Mon cœur est presque nu

J'ai le pied dans la tombe

Déjà je ne suis plus

 

ما خیلی کوچک هستیم

 

و دوست من گل سرخ

 

امروز صبح این را به من می گفت

 

ببین خدایی که مرا آفرید

 

سر مرا چطور خم کرده

 

و من حس می کنم که دارم می افتم

 

و من حس می کنم که دارم می افتم

 

قلبم لخت و عریان شده

 

پایم لب گور است

 

چقدر زود نابود شده ام

 

Tu m'admirais que hier

Et je serai poussière

Pour toujours demain

 

همین دیروز بود که تو تحسین ام می کردی

 

و من غباری بیش نخواهم بود

 

فردا، تا ابد

 

On est bien peu de chose

Et mon amie la rose

Est morte ce matin

La lune cette nuit

A veillé mon amie

Moi en rêve j'ai vu

Eblouissante et nue

Son âme qui dansait

Bien au-delà du vu

Et qui me souriait

 

ما خیلی کوچک هستیم

 

و دوست من گل سرخ

 

امروز صبح مرد

 

دیشب ماه

 

بر بالینش نشسته بود

 

من توی خواب دیدم اش

 

فریبا و عریان بود

 

روحش داشت می رقصید

 

بالاتر از آنجا که چشم کار می کرد

 

و او به من می خندید

 

Crois celui qui peut croire

Moi, j'ai besoin d'espoir

Sinon je ne suis rien

 

ایمان بیاور به کسی که می تواند ایمان بیاورد

 

من به امید احتیاج دارم

 

و گرنه هیچ نیستم

 

On bien si peu de chose

C'est mon amie la rose

Qui l'a dit hier matin.

 

ما چقدر کوچک هستیم

 

این را دوست من گل سرخ

 

دیروز صبح به من می گفت.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...