رفتن به مطلب

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری


ارسال های توصیه شده

موسسه علمي خوارزمي، بستر و ظرفيتي است كه انديشمندان، محققان و دانشجويان حوزه هاي علوم انساني و مهندسي را گرد هم مي آورد تا آخرين دستاوردهاي علمي را در اين حوزه ها مورد بررسي قرار دهند و هم انديشي علمي صورت پذيرد و با نمايه سازي مقالات و تحقيقات خود در پايگاه هاي استنادي معتبر به توليد علم و نظريه علمي بپردازند. در این راستا، کميته علمي و اجرایی اين دو کنفرانس، از تمامي اساتيد، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت مي نمايد مقالات خود را كه حاوي آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در يکي از زمينه هاي محورهای اصلی دو کنفرانس و يا ساير زمينه هاي مرتبط مي باشد، به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند.

 

محورهای کنفرانس:

 

• اقتصاد

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی

اقتصاد و تولید ملی

سرمایه گذاری و تولید ملی

توسعه اقتصادی و مدیریت مالی

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم

اقتصاد کشاورزی

 

• مدیریت

دولتی

بازرگانی

مالی

فناوری اطلاعات

 

• حسابداری

مباحث نوین در حسابداری

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده

بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری

حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

حسابداری و فناوری اطلاعات

 

• مهندسی

برق و الکترونیک

عمران

صنایع

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مکانیک

کشاورزی

شیمی

معماری

 

• علوم اجتماعی

سبک زندگی

آسیب های اجتماعی و خانواده

مهارت آموزی و اشتغال

آموزش در ایران ۱۴۰۴

تحولات ایران و جهان

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

• محیط زیست

محیط زیست و انرژی پاک ایران

محیط زیست و خدمات شهری

محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست: مدیریت و بازاریابی سبز

محیط زیست و کشاورزی

محیط زیست و خدمات شهری

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال اصل مقالات:

20 بهمن 93

 

اعلام نتایج داوری مقالات:

25 بهمن 93

 

برگزاری کنفرانس:

30 بهمن 93

 

کمیته علمی همایش:

[TABLE=class: tbl, width: 526, align: center]

[TR=class: tblh]

[TD=bgcolor: #0099ff]رديف

[/TD]

[TD=class: tbld, bgcolor: #0099ff] نام

[/TD]

[TD=class: tbld, bgcolor: #0099ff] وابستگی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 1

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر نسترن حاجي حيدري[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 2

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد تابان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 3

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حامد پور رستمي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 4

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر نيره مجد[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 5

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد محمود ميرخليلي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 6

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمود بي جن خان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 7

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حسين شعبانعلي فمي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 8

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد حسين رحمتي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 9

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدرضا ذاكرزاده[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 10

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محسن كافي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 11

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر داريوش مظاهري[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 12

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد فرنوش[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 13

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مرتضي فتحي پور[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 14

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد محمدباقر جعفري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 15

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدعلي آرون[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 16

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدرضا مهربان پور[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 17

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد مهدي زهرايي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 18

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر عباس كرامتي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 19

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر علي حاجي احمدي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 20

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر غلام عباس اكبري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 21

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مهدي ضرابي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 22

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مصطفي ده پهلوان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 23

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مجيد عبدوس[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 24

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر رسول فشاركي فرد[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 25

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر فرزاد ديده ور[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 26

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مجيد داودي بني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 27

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حجت اله اديبي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 28

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مجيد امين نيري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 29

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد حجت سبزپوشان[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 30

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر هادي خرمي شاد[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 31

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر رضا عباس نيا[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 32

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر باقر ذهبيون[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 33

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر غلامحسين معماريان[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 34

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مرتضي گرشاسبي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 35

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مرتضي اسماعيلي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 36

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر اسماعيل اسلامي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 37

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر بيژن معاوني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 38

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مجيد شهروي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 39

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدعلي شفيعا[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 40

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مهدي نجفي خواه[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 41

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حسين حيدري[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 42

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر سيامك فرشاد[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 43

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مسعود مسيح طهراني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 44

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمود حقاني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 45

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff, align: right]دكتر علي اكبر گرجي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 46

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محسن حاج زين العابديني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 47

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر شاهرخ پاشايي راد[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 48

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر شريف مطوف[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 49

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدرضا قلمبران[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 50

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر غلامرضا جعفري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 51

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر زهره فني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 52

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مريم اخوان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 53

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد جواد شريفي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 54

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر زهره حبيبي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 55

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدتقي رضويان[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 56

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر ژيلا سجادي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 57

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محرم نژاد ايردموسي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 58

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر علي نورزاد[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 59

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر هادي فراهاني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 60

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر ميثم سفيدخوش[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 61

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مسعود حاجي ربيع[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: tbl, width: 523, align: center]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 62

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سميره هاشمي نجف آبادي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 63

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر احمدرضا بهراميان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 64

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حميدرضا شعيري[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 65

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر خليل پرويني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 66

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد حميد جلالي نائيني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 67

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر فريد بحرپيما[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 68

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حوريه سليمانجاهي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 69

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر صديقه السادات طوافيان[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 70

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مسعود سليماني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 71

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر عباس عصاري آراني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 72

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد محمدعلي خاتمي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 73

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر علي خاكساري رفسنجاني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 74

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر حسن اسدزاده[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 75

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر ابراهيم نعيمي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 76

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدرضا هرمزي نژاد[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 77

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد پرنيان پور[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 78

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد حسين تجريشي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 79

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر رضا منصوري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 80

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر ناصر سلماسي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 81

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر رضا سروري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 82

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد حسين ساداتي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 83

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر مهدي روفيان نائيني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 84

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر نادر فنايي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 85

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر رضا كرمي محمدي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 86

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر جمال زماني اشني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 87

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر حسن قاسم زاده[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 88

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر مهرداد كازروني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 89

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر حسن حقيقي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 90

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر نصرت اله گرانپايه[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 91

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر كيوان نارويي[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 92

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر ميلاد جاسمي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 93

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمدرضا ملك[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 94

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر معصومه مرادي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 95

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر فخرالدين احمدي آشتياني[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 96

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد محمدعلي تقوي[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 97

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر سيد حسين اطهري[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 98

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر ناصر مطهري فريماني[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 99

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر محمد هادي همايون[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 100

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر ياسر سبحاني فرد[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 101

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر منيژه حقيقي نسب[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 102

[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]دكتر افسانه زماني مقدم[/TD]

[TD=class: tbld_odd, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: tblh, bgcolor: #0099ff] 103

[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]دكتر سعيد عيسي زاده[/TD]

[TD=class: tbld_even, bgcolor: #99ccff]عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

rfev7zv5sgt68zvmocdo.jpg

 

علاقه مندان برای شرکت می توانند به وب سایت رسمی این همایش به آدرس

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مراجعه فرمایند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...