رفتن به مطلب

روش هاي كاركرد صحيح در داروخانه دامپزشكي


masi eng

ارسال های توصیه شده

روش هاي كاركرد صحيح در داروخانه دامپزشكي

در زنجيره توزيع داروها يكي از مهمترين حلقه ها، داروخانه هاي دامپزشكي هستند. تعداد كثيري از داروخانه هاي دامي به مسائلي نظير تحويل و نگهداري و ساماندهي و داروها وقوف كامل دارند ولي از آنجا كه دستورالعمل مدوني در اختيار همكاران نبوده است شركت تعاوني تصميم دارد اين اصول را در چند فصل اين مجموعه كه در متن شماره آن در دست شماست گردآوري نمايد تا مورد استفاده مسئولان محترم داروخانه هاي دامي قرار گيرد. خلاصه اي از رويه سفارش دارو از شركت هاي پخش 1- كنترل مقدار ونوع اقلام دارويي سفارش داده شده 2- ارسال نمابري از داروهاي مورد نياز به منظور دريافت فهرست قيمت ها 3- اخذ فهرست قيمت ها 4- محاسبه قيمت ها و اخذ تائيديه 5- ارسال نمابري حاوي سفارش دارويي به شركت پخش 6- دريافت سفارش هاي داروئي (از شركت پخش ) 7- كنترل و تاييد سفارشات داده شده 8- كنترل داروها از نظر احتمال وجود ضايعات 9- انعكاس هر نوع شكستگي و يا كسري كالا به شركت پخش 0- ثبت فهرست داروها به دفتر انبار 11- رسيدگي به نحوه پرداخت دستورالعمل هايي براي دارو نام ژنريك داروها (نام غير تجاري آنها ) به زبان انگليسي بر روي آنها الصاق شده باشد. برچسب داروها مي بايد در برگيرنده و نشان دهنده نكات زير باشد: 1ـ سري ساخت (شماره بج) 2ـ شماره پروانه 3ـ ميزان دزاژ 4ـ دوام 5ـ نام محصول 6ـ كميت محصول 7ـ شرايط نگهداري 8ـ تاريخ انقضاء يك صفحه كامل براي اطلاعات و مشخصات هر دارويي بايد اختصاص دهيد. داروهايي با بسته بندي بزرگ از داروهاي با بسته بندي كوچك مناسبترند. براي جلوگيري از وجود تاريخ هاي انقضاء و شماره هاي سري متفاوت از يك قلم دارو نبايد مقادير باقيمانده از يك كارتن دارو را در كارتن هاي مشابه آن قرار دارد. براي داروها، طول عمر مفيد حداقل يكساله پس از ورود به داروخانه در نظر گرفته شود به استثناي داروهائي كه طول عمري كمتر از دو سال دارند در صورتيكه حداقل 3/1 از طول عمر انها باقيمانده باشند. تمام داروها بايد مطابق با قوانين حمل و نقل بين المللي بسته بندي شده باشندو همگي داراي فهرستي حاوي نكات ذيل باشند: 1ـ نام غير تجاري (ژنريك) 2ـ نحوه و ميزان مصرف 3ـ كميت و مقدار دارو 4ـ شماره سري ساخت 5ـ تاريخ انقضاء 6ـ حجم و وزن وزن هر كارتن دارو نبايد از 50 كيلوگرم بيشتر باشد. يك دارو نمي بايد با ساير اقلام دارويي در يك كارتن قرار داده شود. محافظت داروهاي داروخانه اقلام دارويي موجود در داروخانه نياز به محافظت از عوامل ذيل دارند: 1ـ رطوبت 2ـ نور مستقيم خورشيد 3ـ گرما 4ـ صدمات فيزيكي 5ـ آلودگي و آفات رطوبت جريان هواي مرطوب در كارتن هاي داروئي كه پلمپ نشده اند و حتي در كارتن هاي كه پلمپ شده باشند سبب تسريع زوال داروها مي شود. بسيار مهم است كه داروها در معرض هواي مرطوب نباشند توجه داشته باشيد كه هر چه هواي موجود در انبار گرم تر باشد امكان رطوبت هوا بيشتر است انبار داروئي را خنك نگه داريد اما سردي بيش از اندازه هوا شرايط را براي ايجاد تراكم هوا و در نتيجه هواي سرد و مرطوب فراهم مي سازد. تهويه خوب و مناسب از تراكم هوا مي كاهد اثرات رطوبت را مي توان به طريق زير كاهش داد فراهم ساختن تهويه مناسب از طريق قرار دادن پنجره و هواكش از محكم بودن پوشش بلوس ها و درپوش بطري هاي حاوي مايعات، اطمينان حاصل كنيد. هرگز تا زماني كه حتي يك قلم از يك دارو باقيمانده است. كارتن جديدي از همان دارو را باز نكيند. بوسيله پنكه هاي الكتريكي سقفي جريان هواي مطلوبي را براي تمام شبانه روز در انبار فراهم كنيد. از انبارهاي با تهويه مناسب استفاده كنيد و تهويه مطلوب را حتي الامكان با نگهداري منظم و كنترل دما حفظ نمائيد. آفتاب (نور خورشيد) تابش مستقيم و حتي غير مستقيم و گاه گاه نور خورشيد مي تواند سبب زوال بعضي از داروها نظير فلوركينولون ها شود. بايد مانع تابش مستقيم نور خورشيد روي داروها شد. اگر داروها در معرض مستقيم آفتاب هستند براي پنجره ها سايبان نصب كنيد و يا كركره ها را بكشيد داروها را در كارتن نگهداريد (از كارتن هايي كه رنگ تيره و كدر دارند براي بسته بندي استفاده كنيد.) داروها را در مكانهائي كه در معرض تابش مستقيم خورشيد مي باشند نگهداري نكنيد. حتي المقدور از ظروف پلاستيكي تيره رنگ و بطري هاي شيشه اي مات استفاده كنيد. هرگز داروها را از كارتن هاي تيره رنگ به كارتن هاي با رنگ روشن منتقل نكنيد. داروهائيكه در بسته بندي تيره عرضه مي شوند احتمالا به نور حساس هستند. گرما حرارت بر روي بسياري از داروها تاثير مي گذارد اين تاثيرات ممكن است شامل حالات زير باشد : 1ـ تغييرات فيزيكي مانند ذوب شدن كرم ها و پمادها 2ـ تغييرات شيميايي مانند فساد و تغيير ماهيت داروها داروها اگر در جاي خنك نگهداري شوند بهتر حفظ مي شوند از دماسنجي كه حداقل و حداكثر دما را نشان مي دهد. استفاده كنيد. بعضي از اقلام دارويي مي بايد در يخچال و در دماي بين C8-2 نگهداري شوند . بخاطر داشته باشيد كه داروها نبايد منجمد شوند (مشكلي كه بعضي از يخچالهاي غير استاندارد دارند) در صورتيكه دارويي يخ بزند حتي اگر مجددا ذوب شوند ديگر نمي توان آنرا مورد استفاده قرار داد. اغلب داروها در فضاي داروخانه كه داراي تهويه مناسب باشد قابل نگهداري است مگر اينكه نياز به نگهداري در بخچال داشته باشد. پنكه هاي سقفي در داروخانه و قسمت انبار حتي در زمان تعطيل داروخانه بايد روشن باشد. دماي مناسبي را در طول 24 ساعت شبانه روز فراهم كنيد. امكان خرد شدن و شكستن ظروف بعضي از داروها نظير قرص ها و آمپولها وجود دارد حتي الامكان از ايجاد اين ضايعات فيزيكي اجتناب كنيد. 1ـ از قرار دادن و چيدن داروها بر روي هم و ايجاد ستون هاي مرتفع از دارو خودداري نمائيد. زير اين ستون ها ي بلند خطر سقوط و خرد شدن شكستگي را افزايش مي دهند و دسترسي به اقلام دارويي كه در قسمت هاي فوقاني چيده شده اند را مشكل مي كند. 2ـ از عدم وجود اشيائ با لبه هاي تيز و برنده در انباط اطمينان حاصل كنيد زيرا باعث پارگي و خرابي كارتن هاي دارويي خواهند شد. آلودگي ها و آفات اگر محيط داروخانه و انبار داروئي الوده وكثيف باشد اين آلودگيها به داروها (به ويژه داروهاي به شكل پودر) منتتقل شده باعث زوال و فساد داروها مي گردد. آلودگي ها و كثافات ممكن است سبب ايجاد اشكال در خواندن برچسب داروها شود. حداقل هفته اي دوبار داروخانه و انبار داروئي را تميز نمائيد. قبل از جاروب كردن ، كف زمين را با‌ آب نمناك كنيدو با استفاده از آب و مواد ضد عفوني كننده و زمين شوي . كف انبار را بشوئيد. از پارچه نمدار براي تميز كردن ديوارها و قفسه ها استفاده كنيد. از تميز بودن محيط خارج داروخانه و انبار اطمينان حاصل كنيد اگر علف يا چمن در فضاي بيروني داروخانه وجود دارد آنان را كوتاه نگهداريم. زمان يكي از عوامل نهائي است كه مي تواند سبب از بين رفتن داروها گردد. در صورتيكه داروها براي مدت طولاني عليرغم تاريخ انقضاء در شرايطي نامناسب نگهداري شوند ممكن است سبب تنزل و افت كيفي و كمي داروها گردد. بايد توجه داشته باشيد در صورتيكه مقادير زيادي از يك دارو در اختيار داريد ممكن است قبل از اينكه بتوانيد آنها را بفروش برسانيد تاريخ انقضاء آنها فرا برسد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...