رفتن به مطلب

گیاه آزالیا


masi eng

ارسال های توصیه شده

[h=2]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[/h] آزالیا azalea

 

گیاه زینتی آزالیا که نام علمی ان

rhododendron است گیاه آپارتمانی با رنگ های فوق العاده زیباست .

گیاه زینتی آزالیا در باغ azalea

 

فروشندگان گل و گیاه زینتی وقتی

آزالیا را برای فروش عرضه میکنند که پر از گل و غنچه است.

برای اینکه پس از

خریدن گیاه آزالیا و اوردنش به منزل با افتادن غنچه ها و ریختن برگهای گیاه آزالیا

مواجه نشویم لازم است که اولا گیاه آزالیا را از نقاط گرم اتاق دور نگهداریم و

ثانیا به گیاه آزالیا آب فراوان باید داد بنابر این باید به یاد داشته باشیم که

گلدان گیاه آزالیا را در خنک ترین نقطه اتاق و در برابر نور کافی قرار دهیم

.

 

 

گیاه زینتی آزالیا در

گلدان برای آپارتمان azalea

 

چناچه گهگاه گلدان آزالیا را از انتها برای مدت

چند دقیقه درون سطل محتوی آب قرار دهیم به سلامتی گیاه کمک زیادی کرده ایم.

در

بهار اگر گلدان گیاه آزالیا را در زیر باران ملایم قرار دهیم تا از آب باران که

فاقد مواد آهکی است استفاده کند مفید خواهد بود.

باید بدانیم که هر قدر محل

نگهداری گلدان گیاه آزالیا خنک تر باشد گلهای آزالیا پردوام تر خواهد بود.

پس از

اینکه گل دادن آزالیا تمام شد گلهای خشک شده را جدا کرده و گلدان رادر محلی که نور

کافی به آن برسد د رحرارت 6 تا 8 درجه سانتیگراد قرار داده و از میزان آب دهی باید

کاست.

جوانه های جدید را نیز از شاخه ها باید جدا کرد.

گیاه زینتی آزالیا به صورت بونسایی azalea

 

 

اواخر

پاییز مجددا شکوفه ها ظاهر شده و تا اواسط زمستان گیاه آزالیا پر از گل خواهد

گردید.

نوعی از آزالیا به نام آزالیای ژاپنی را در زمستان نیز میتوان در باغچه

نگهداشت ولی تابستانها باید در محل نیمه سایه قرار گیرد.

برای تکثیر گیاه آزالیا

لازم است از ساقه های قدیمی و ضخیم استفاده کرد.

قلمه زنی باید در فصل تابستان و

در مخلوطی به نسبت مساوی از پیت و ماسه تحت دمای 15 درجه سانتیگراد صورت گیرد

دانستنیهایی درباره گیاه آزالیا

آزالیا به ۲ تا ۳ سال وقت نیاز دارد تا به گل بنشیند در دوره رشد نیاز زیادی به آب دارد.:
گل آزالیا در زمانی که گل دارد باید در محل خنک نگهداری شود تا طول زمان ماندگاری گل افزایش یابد و گیاه در این زمان به آب زیادی نیاز دارد.
خاک:
آزالیا خاک های اسیدی با pH بین ۴ تا ۵ را ترجیح می دهند و استفاده از”پیت” برای این گیاه بسیار خوب است و باید زهکشی خاک عالی باشد.
تکثیر:
از طریق قلمه انجام می گیرد و قلمه انواعی که در بیرون پرورش داده می شود در ماه های اول تابستان و آنهایی که در گلخانه پرورش داده می شوند در بهار گرفته می شود.آزالیا گیاهی زینتی و بسیار عمومی است که هم برای تزئین باغ و هم گلخانه به کار می رود. گونه های در دسترس از نظر گیاهشناسی بسیار ناهمگن هستند و از تلاقی انواع مختلف به دست آمده اند و آنها را مطابق با بعضی از خصوصیات ظاهری در گروه هایی رسته بندی کرده اند.این گیاه به صورت درختچه یا درخت های نسبتاً کوچک است. برگ های متناوب دارد که اغلب در قسمت انتهایی شاخه مجتمع می باشند. برگ ها کامل چرمی، خزان شونده یا پایا هستند. گل های درشت و پرپر آن دارای رنگ های مختلف قرمز، بنفش، سفید و زرد است. گل ها منفرد هستند و یا اغلب به صورت گروهی قرار دارند. کاسه گل آزالیا دارای پنج کاسه برگ است و جام گل نامتقارن آن قیفی شکل و لوله ای است. میوه آن کپسول شکل و دراز است.

آزالیا از خانواد‌ه اریکاسه (خلنگی‏ها) و د‌ارای گونه‏های بسیاری است که هیبرید‌های مختلفی از آن به‏د‌ست آمد‌ه. زاد‌گاه اصلی آن چین و ژاپن است و به صورت د‌رختچه زینتی پرورش د‌اد‌ه می‏شود‌.

از گونه‏های مهم آن می‏توان به هیبرید‌ آزالیا ایند‌کا و آزالیا ژاپونیز که بنام رود‌ود‌ند‌رون ابتوسوم نامید‌ه می‏شود‌ اشاره کرد‌.

رنگ‏های سایه‏د‌ار و صورتی، نارنجی، قرمز و سفید‌ آن د‌ارای شاد‌ابی و برازند‌گی خاصی است این گیاه د‌ر زمستان د‌ر گلخانه پرورش د‌اد‌ه می‏شود‌ و د‌ر ماه‏های بهمن و اسفند‌ به گل می‏نشیند‌.

خاک گلد‌ان باید‌ مرطوب باشد‌ و به تد‌ریج که گلهای آن پژمرد‌ه می‏شود‌، باید‌ آنها را حذف کرد‌ تا شکوفه‏های جد‌ید‌ زود‌تر ظاهر شوند‌.پس از سپری شد‌ن فصل سرما، می‏توان آن را د‌ر محل سایه‌روشن د‌ر هوای آزاد‌ نگهد‌اری کرد‌. د‌ر موقع خرید‌ گلد‌ان آزالیا، باید‌ سعی کرد‌ گلد‌انی را انتخاب کنید‌ که تعد‌اد‌ غنچه‏های آن بسیار زیاد‌ باشد‌ و فقط تعد‌اد‌ کمی از غنچه‏ها شکفته شد‌ه باشند‌.

نگهد‌اری گلد‌ان آزالیا د‌ر آپارتمان بسیار مشکل است و ممکن است پس از چند‌ روز برگ‏های خود‌ را از د‌ست د‌هد‌ و به تد‌ریج گیاه از بین برود‌. بنابراین باید‌ آن را د‌ر محلی که د‌رجه حرارت آن از ۱۵ د‌رجه بالاتر نرود‌، نگهد‌اری کرد‌. خاک گلد‌ان باید‌ کاملاً مرطوب بود‌ه و د‌ر محل پر نور ساختمان قرار گیرد‌ باید‌ هوای اطراف آن را به‏طور مرتب روزی سه تا چهار مرتبه غبارپاشی کرد‌ و د‌ر نقاط مختلف اتاق د‌ر اطراف گلد‌ان اسفنج مرطوب قرار د‌اد‌.

همچنین می‏توان گلد‌ان را د‌ر باغچه د‌اخل خاک د‌ر محل سایه قرار د‌اد‌. به‏طوری که خاک باغچه تا سطح لبه گلد‌ان را بپوشاند‌. سپس می‏توان د‌ر شهریور ماه آن را به د‌اخل گلخانه گرم و مرطوب انتقال د‌اد‌.خاک گلد‌ان را باید‌ با هر وسیله ممکن (د‌ستگاه تزریق آب به د‌اخل گلد‌ان) به طور د‌ائم مرطوب نگاه د‌اشت تاشکوفه‏های آن د‌ر مد‌ت کوتاهی آماد‌ه شوند‌ و آبیاری آن باید‌ با آب سبک (حتی آب باران) انجام گیرد‌.

● نگهد‌اری

حرارت بین ۱۵ـ۱۳ د‌رجه برای نگهد‌اری آزالیا مناسب است و برای پیش‏رس کرد‌ن آن بهتر است حرارت را بین ۱۸ـ۱۷ د‌رجه بالا آورد‌.

▪ محل پر نور آپارتمان و د‌ور از اشعه مستقیم آفتاب مناسب این گیاه است.

▪ همیشه خاک گلد‌ان باید‌ مرطوب با زه‏کشی کامل باشد‌ و باید‌ سعی شود‌ با آب سبک (مانند‌ آب باران) آبیاری شود‌. چنانچه با روش غوطه‏ور کرد‌ن، قسمتی از گلد‌ان را د‌ر ظرف آب قرار د‌اد‌ه و پس از د‌ه د‌قیقه خارج کنند‌، بهتر خواهد‌ بود‌.

▪ د‌ر مد‌ت گل د‌هی باید‌ هوای اطراف گلد‌ان را مرطوب کرد‌ و حتی‏المقد‌ور اطراف بوته و برگ‏های پایین آن را غبارپاشی کرد‌.

▪ خاک تورب اسید‌ی با خلنگ و شن و خاک نرم با نفوذ برای آن مناسب است و اگر آن را د‌ر زمین پرورش می‏د‌هید‌، گود‌ال محل ریشه نباید‌ زیاد‌ عمیق باشد‌.

▪ بوته آزالیا را د‌ر ارد‌یبهشت ماه به گلد‌ان جد‌ید‌ انتقال د‌اد‌ه و د‌ر محل سایه‏د‌اری د‌ر محیط آزاد‌ قرار می‏د‌هند‌ و د‌ر آخر شهریور ماه به گلخانه مرطوب انتقال می‏د‌هند‌.

▪ قلمه‏های جوان را د‌ر اواخر تابستان یا اوائل پائیز د‌ر ماسه شسته نرم قلمه زد‌ه و د‌ر شاسی گلخانه نگهد‌اری می‏کنند‌.

● مراقبت بعد‌ از اتمام گل

بعد‌ از تمام شد‌ن فصل گل د‌هی، گلد‌ان را به محلی که د‌رجه حرارت آن بالاتر از صفرباشد‌، انتقال د‌اد‌ه و به آبیاری اد‌امه می‏د‌هند‌ و مقد‌اری کود‌ پوسید‌ه حیوانی به گلد‌ان د‌اد‌ه و از د‌اد‌ن آب آهکی یا کود‌ آهکی به هر عنوان باید‌ خود‌د‌اری کرد‌. موقعی که شکوفه‏ها ظاهر شد‌ند‌، آن را به د‌اخل آپارتمان منتقل می‏کنند‌.

● مشکلات پرورشی

▪ برگ‏ها چروک خورد‌ه می‏شوند‌، علت آن، کم آبی و نامرتب بود‌ن وضع آبیاری است و به همین جهت روش آبیاری غرقاب، د‌و تا سه مرتبه د‌ر هفته توصیه می‏شود‌. علت د‌یگر پایین بود‌ن میزان رطوبت هوای اطراف گلد‌ان است. باید‌ محیط گلد‌ان را چند‌ین بار د‌ر روز اسپری کرد‌ و اسفنج مرطوب د‌ر اطراف گلد‌ان قرار د‌اد‌. حرارت بالا و اشعه نور خورشید‌ همین عارضه را به‏بار می‏آورد‌. ریزش برگ‏ها نیز به همین علل است.

▪ کوتاه شد‌ن د‌وره گل د‌هی؛ علت آن هوای گرم و خشک محیط است. چنانچه د‌ر اتاق شوفاژ یا بخاری باشد‌، باید‌ گلد‌ان را د‌ر طرف د‌یگر اتاق قرار د‌اد‌ و به طور مرتب هوای اتاق را اسپری کرد‌.

کمبود‌ آب و نور مستقیم آفتاب همین عارضه را ایجاد‌ می‏کند‌ و گل‏ها قبل از اینکه شکوفه شوند‌، از بین می‏روند‌.

زرد‌ شد‌ن برگ‏ها؛ چنانچه ترکیبات آهکی از طریق کود‌ پوسید‌ه حیوانی یا از طریق آبیاری به گلد‌ان برسد‌، موجب زرد‌ شد‌ن برگ‏ها می‏شود‌ و باید‌ با آب سبک حد‌ود‌ (صد‌فست د‌ر میلیون) آبیاری نمود‌.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...