رفتن به مطلب

تكثير حلزون سيب


ارسال های توصیه شده

حلزون سیب ساکن نواحی گرمسیری و معتدل است و از بزرگترین حلزون های آب شیرین به شمار میآید.

حلزون سیب در اندازه ها و رنگهای گوناگونی وجود دارد و به همین دلیل از رایج ترین حلزونهای آکوآریومی است.

باید گفت که برخی از گونه های حلزون سیب (مانند Pomacea canaliculata), گیاهان آبزی دانی را می خورند.

در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه در شالیزار های برنج هندوستان ومزارعگیاه تارو (گوش فیل یا Taro ) ؛ این حیوان یک آفت جدی و مخرب محسوبمیشود.

حلزون سیب با اینکه نرمتنی آبزی است ؛ شش و آبشش را با هم داردواندامی که سیفون (Siphon) نامیده می شود برای استفاده از اکسیژن جودرزمانی که جانور زیر آب است به کار می رود.

یکی دیگر از فواید سیفون این است که حلزون می تواند با تنفس زیر آبی خطر شکار شدن خود را توسط پرندگان حلزون خوار کاهش دهد.

از لحاظ آناتومی , در حلزون سیب ؛ آبشش در طرف راست بدن و شش در طرف چپ بدن جای دارد.

همچنین این حلزون دارای درپوش صدف یا Shell door است که پس از بستهشدناز تبخیر آب و خشک شدن وی در فصل های خشک جلوگیری می کند و در واقعکمکیاست برای دو زیست بودن این حلزون.

همچنین ششهای حلزون سیب در شناوری( buoyancy ) و تنظیم سطح آن نقش دارند.

اگر ششهای پر از هوای این حلزون نبود , جابجایی صدف سنگین این حلزوندرزیر آب ناممکن بود و حلزون مانند تکه ای سنگ در بستر برکه ته نشین میشد.

حلزون سیب در زمان خواب تابستانی از طریق تنفس بی هوازی (گلیکولیز بی هوازی) یاAnaerobic glycolysis به متابولیسم خود ادامه می دهد.

گزارش شده که در جنوب هند گونه ای از حلزون سیب با نام Pila virens تا دوسال می تواند به رکود تابستانه برود.

برخی از نمونه های این حلزون در تابستان حتی تا عمق یک متری هم نفوذ می کنند.

در حلزونهایی که در مناطق پر غذا و معتدل مانند جنگلهای پر باران زندگی می کنند دوره بارز رکود تابستانه مشاهده نمی شود.

PH مناسب :7-8

 

دما مناسب: 22-28 درجه سانتي گراد

 

 

این حلزون ها آب غنی از کلسیم را می پسندند .

میانگین اندازه بیشتر نمونه های این خانواده 5/2 سانتی متر است.

تعيين جنسيت :

 

تعين جنسيت اين گونه دشوار مي باشد.

 

در يك نسل نر ها كوچكتر و شاخك هاي كوچكتري دارند و ماده ها بزرگ تر و شاخك هاي بزرگتري دارند.

 

تغذيه:

 

براي تغذيه مناسب اين حلزون مي توان از غذاهاي پروتئيني مانند لوفاك و همچنين سبزيهاي خوراكي و كاهو استفاده كرد.

 

براي استفاده از سبزيجات بايد ابتدا آنها را به مدت 10 دقيقه در آب جوشاند و در اختيار حلزون ها قرار داد.

 

بهداشت و سلامت:

 

برای اینکه حلزون ها شما مریض و یا نمیرند باید هر 3الی 4روز اقدام بهسیفون 50%آب کنید تا کلسیم موجود در آب را جذب کرده و لاک محکمی داشتهباشند

بعد از سیفون 50%آب به ازای هر 10لیتر 1قطره عضدعفونی بریزید

تكثير :

 

براي تكثير ابتدا بايد چند حلزون را در يك تانك قرار داد تا عمل جفت گيري انجام شود.نسبت نرها به ماده ها هر1نر2ماده

 

براي تكثير آنها بايد از يك تانك جداگانه استفاده كرد چون تخم ها و نوزادان آنها به وسيله ماهي هاي ديگر خرده مي شود.

البته تكثير اين گونه با ماهي هاي آرام از قبيل گوپي نيز امكان پذير است.

 

براي يك تكثير موفق بايد چهار فاكتور مهم يعني غذا و دماي مناسب و رطوبت مناسب و کلسیم مناسب فراهم شود.

دماي مناسب جهت تكثير اين گونه 28 درجه سانتي گراد ميباشد كه البته دردماهاي پاييت تر هم تكثير امكان پذير است اما مدت باز شدن تخم ها بيشتر ميشود.

 

براي تغذيه مناسب مي توان از لوفاك زير آب و سبزيجات استفاده كرد.بهايت ترتيب كه به صورت يك روز دي ميان يك روز غذاي پروتئيني مانند لوفاك ويك روز از سبزيجات استفاده كرد.اين رژيم را مي تعوان به صورت هفتگي هماجرا كرد يعني يك هفته غذاي پروتئيني و يك هفته سبزيجات.

 

تانك مناسب جهت تكثير:

 

تانك مناسب جهت تكثير بايد با يك فيبر پوشانده شود تا رطوبت تانك حفظشود و همچنين از بيرون افتادن حلزون ها در زمان تخم ريزي جلوگيري شود چونمكان تخم ريزي اين گونه بيرون از آب بين سطح آب و سقف ميباشد.

 

 

جفت گيري حلزون ها اينگونه مي باشد كه جنس نر بر روي لاك ماده رفته و اندام جنسي خود را از وارد لاك ماده ميكند.

 

گيري بايد حلزون ها به خوبي تغذيه شوند و در اين مرحلهتغذيه با سبزيجات و تعويض مقداري از آب ميتواند محرك خوبي براي تخم ريزيباشد.

 

حلزونها پس از چند روز در زمان تاريكي از آب بيرون آمده و اقدام بهتخم ريزي مي نمايند.كه معموله در ساعاتي قبل از تخم ريزي بر روي سقفي كهگذاشته ايد آمده و در صورتي كه سق از جنس فيبر باشد صدايي مانند تراشيدنفيبر ايجاد ميكنن.

 

روز هاي اول كدر مي باشند و به تدريج شفاف تر شده و جنيندرون تخم ديده مي شود.هر چه كه مي گذرد تخم ها خشك تر شده و پس از 7 تا 21روز كه بستگي به ميزان رطوبت محيط دارد تخم ها باز مي شوند.و باز شدن تخمها به اين ترتيب است كه ابتدا گوشه هاي تخم هايي كه در سطح قرار دارندسوراخ هاي ريزي ايجاد شده و بچه هاغ ديده ميشوند و يكي يكي از تخم خارجشده و وارد آب ميشوند تا مرحله اي كه تخم ها كاملا خشك شده و يكباره بهداخل آب ميافتند و در آب تمامي تخم ها باز ميشوند و بچه حلزونها ي چندميلي متري ظاهر مي شوند.كه چند روز اول در يك مكان گرد هم بي حركت ميمانندو پس از چند روز شروع به حركت ميكنن.

 

رشد اين گونه سريع بوده و ظرف 2-3 ماه به شكل بالغ در ميآيند.

 

 

نكته : اگر بعد از 21 روز تخم ها باز نشدند مي توانيد آنها را از روي شيشه كنده و داخل آب بيندازيد و انها را له كنيد تا بچه ها وارد آب شوند.اين حالت زماني پيش ميايد كه رطوبت محيط در حد مناسبي نباشد.

 

 

براي تغذيه نوزاد ها ميتوان از همان تغذيه والدين استفاه كرد و نكته مهم اينكه بايد غذاها براي استفاده بچه ها به زير آب بروند.

لینک به دیدگاه

قابل توجه اونايي كه باحلزون سيب سرو كار دارن .خيلي مهمه .حتما توجه كنيد

 

 

آشنائي با حلزون سيبي و بيماري آنژيواسترانژيلوس:

 

اين موجود يكي از مهمترين نرم تنان بوم مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري امريكاي جنوبي است. اشتهاي بسيار بالائي براي گياهان و بخصوص مزارع برنج داشته و بعنوان آفتي شاخص براي اين مزارع محسوب مي گردد. در طول روز در لابلاي گياهان مخفي شده اما در شب ودر دماي بالاتر از 25 درجه بسيار فعال است. طول عمر ان 3 سال ودر طي اين مدت 2 بار توليد مثل مي-نمايد. توده تخم (3500-400 عدد) به رنگ صورتي و در سطح آب شناور است.

 

حلزون سیبی طلایی

 

بيماري آنژيواسترانژيلوس: كرم بالغ (نماتد)* در عرق ريوي جوندگان (موش صحرائي) زندگي مي كند و تخم انگل توسط مدفوع موش به خارج هدايت ميگردد. لاروها از تخم خارج شده و حلزو ن (*ميزبان واسط)* را مورد حمله قرار مي دهد. انسان (ميزبان تصادفي) با خوردن حلزون خام ( كشورهاي اسياي جنوب شرقي) يا سبزيجات آلوده به تخم این انگل و يا حتي تماس با موكوس ترشحي حلزون الوده به بيماري آنژيواسترانژيلوس (*بيماري اليكاتا) مبتلا مي گردد. دوره كمون (نهفته) بيماري بالاتر از 2 هفته بوده وبا دل درد حاد شبيه به آپانديسيت ظاهر مي گردد. اكثر عفونتها توام با علائم عصبي (سردرد مزمن) همراه است. علائم اضافي بستگي به ميزان تهاجم انگل و نيز پاسخ التهابي ميزبان داشته و شامل ابتلا سيستم عصبي، گوارشي و چشمي است. يك سوم بيماران از ازدياد حساسيت نواحي انتهائي بدن نظير دستها و پاها و بيني شكايت دارند.

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...