رفتن به مطلب

دانلود گزارش کار ازمایشگاه مکانیک خاک


ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

دانلود گزارش کار ازمایشگاه مکانیک خاک

عنوان آزمایش:ضریب بار بری کالیفرنیا(CBR)

 

آزمایش CBRمقاومت برشی خاک راتحت شرایط کنترل شده درصد رطوبت ووزن مخصوص می دهد.این آزمایش در نهایت یک عدد را به عنوان نسبت باربری می دهد بدیهی است که این عدد برای یک خاک مشخص ثابت نیست وبستگی به شرایط تراکمی ورطوبتی آن خاک دارد.

طبق تعریف CBR یک خاک نسبت نیروی لازم برای فروبردن پیستونی با شکل سرعت وعمق معین در خاک مورد آزمایش به نیروی لازم برای فرو بردن همان پیستون با همان سرعت وبه همان عمق در مصالح استاندارد است . مصالح استاندارد نوعی سنگ شکسته است که بار استانداردی برای نفوذ پیستون استاندارد درآن مورد نیاز است.

آزمایش CBR معمولا روی نمونه هایی انجام میشود که با درصد رطوبت بهینه متراکم شده باشند. تراکم خاک در استاندارد ASTM به دو روش تراکم استاندارد ( D 698 ) وآزمایش تراکم اصلاح شده (D 1557 ) انجام میشود .

 

عنوان آزمایش:تعیین درصد رطوبت ، تخلخل و پوکی خاک

 

ابتدا ظرف نمونه گیری را توزین نموده و وزن آن را یاداشت می کنیم سپس از منطقه مورد نظر مقداری خاک در ظرف نمونه گیری قرار می دهیم و در آن را می بندیم. مقدار خاک را توزین کرده و مقدار آن را با عنوان خاک مرطوب یاداشت می کنیم. سپس نمونه را به مدت 24 ساعت در دستگاه آون قرار داد و حرارت را بر روی 107 درجه سانتی گراد قرار می دهیم. بعد از 24 ساعت نمونه را از آون خارج می کنیم و آن را توزین می نماییم مقدار کاهش وزن نمونه همان مقدار آبی است که در نمونه موجود بوده است.با کسر کردن وزن ثانویه از وزن خاک مرطوب مقدار آب خاک به دست می آید. با تقسیم کردن این مقدار بر وزن خاک خشک شده می توان درصد رطوبت خاک را مورد محاسبه قرار داد.

 

عنوان آزمایش: تحکیم

 

در اجرای بناهای عمرانی نظیر ساختمان و سد ها که وزن بسیار زیادی دارند تعیین مقدار و مدت زمان نشست خاک زیر ساختمان بسیار مهم و با اهمیت است چرا که تغییر شکل های ناشی از نشت در پاره ای از موارد بسیار خطرناک و بحرانی می باشد. در این آزمایش باستی نمونه ای از خاک محل بدون دست خوردگی و هیچ گونه تغییر در آن مورد آزمایش تحکیم قرار بگیرد. البته ما در این آزمایش از نمونه دست ساز بهره می بریم.در این آزمایش دو بخش وجود دارد: 1) بخش بار گذاری که شامل قرار دادن بار و اندازه گیری تغییرات نمونه در مدت زمان های معیین می باشد. 2) بار برداری که برای تعیین مقدار بازگشت نمونه می باشد. در طبیعت به علت این که خاک خاصیت الاستیک دارد بعد از باربرداری تا حدی به شکل اول خود باز می گردد. دلیل انجام انجام بخش بار برداری آزمایش تعیین میزان بازگشت و مدت زمان آن است.

بعد از انجام آزمایش بایستی 3 نمودار ترسیم شود: اول نمودار V- p که V حجم و P مقدار وزن روی نمونه است.دوم نمودار e- ơ است که e نسبت تخلخل خاک و ơ تنش ناشی از نیروهای وارد بر نمونه می باشد.سوم h-√t می باشد که h تغییرات ارتفاع نمونه و t زمان این تغییرات است

 

عنوان آزمایش: تراکم

 

در اکثر کارهای کارگاهی نیاز به متراکم کردن خاک محل داریم تا عملیات مرود نظر در کمال صحت انجام شود. متراکم کردن خاک یعنی خالی کردن خاک از فضاهای خالی در حدی که بتوان ادعا کرد تقریبا فضای خالی در آن وجود ندارد. برای این کار استفاده از آب به عنوان عامل روان کننده برای ذرات خاک بسیار مهم و حیاتی است. در صورت وجود آب ذرات خاک به راحتی بر روی یکدیگر می لغزند و بهتر متراکم می شوند. اما نکته مهم اینجاست که اگر آبی که اضافه می کنیم از مقداری بیشتر شود خود فضاهای خالی را پر می کند که در نتیجه حجمی را که باید خاک اشغال کند به خود اختصاص می دهد. لذا وزن مخصوص خاک از این مرحله کاهش می یابد. به این مقدار آب که بعد از آن وزن مخصوص خاک کاهش می یابد را نقطه اپتیمم می نامند.

 

عنوان آزمایش: تظویل و تورق

 

آزمایش تطویل و تورق آزمایشی از سری آزمایشات بتن می باشد که برای دانه بندی مناسب بتن به کار می رود.در این آزمایش با تعیین طول و قطر دانه ها و تعیین اینکه دانه ها سوزنی هستند می توان کاربرد آنها را در بتن مشخص کرد. از طرفی با انجام این آزمایش می توان درصد این نوع مصالح را در کل مصالح تخمین زد و به نسبت مورد نیاز در بتن به کار برد.

 

 

عنوان آزمایش: تعیین وزن مخصوص در آزمایشگاه

 

وزن مخصوص ويژه يا چگالی يك خاك يا عبارت است از نسبت وزن مخصوص خاک به وزن مخصوص آب ( برای استفاده از تعریف فوق وزن خشک خاک را در نظر می گیریم).

وزن مخصوص ويژه خاك اغلب براي ارتباط وزن به حجم خاك مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين با دانستن تخلخل , درجه اشباع و وزن مخصوص ويژه , مي توانيم وزن واحد حجم يك خاك مرطوب و يا خشك را محاسبه كنيم. وزنهاي واحد حجم (چگالي) هر خاك, درمسائلي چون نشست و پايداري در مهندسي خاك استفاده مي شوند. همچنين وزن مخصوص ويژه در محاسبات مربوط به بسياري از آزمونهاي آزمايشگاهي به كار گرفته مي شود. به عنوان مثال در آزمايش تراكم, استفاده از وزن مخصوص ويژه خاك ضروري مي باشد.

 

عنوان آزمایش: فشار تک محوری(یک طرفه)

 

برای ساخت ساختمان ها و راه ها ما نیاز به تعیین مقاومت خاک داریم تا بتوانیم وزن سازه مورد نظرمان را در حدی نگه داریم که خاک تحمل وزن آن را داشته باشد و در صورتی که تحمل وزن آن را ندارد با روش های موجود تحمل خاک را افزایش دهیم.برای این کار دو آزمایش وجود دارد:1- آزمایش فشاری تک محوره 2- آزمایش فشاری 3 محوره

آزمایش فشاری سه محوره به طور دقیق تر انجام می شود و مقاومت خاک مورد نظر را به ما می دهد چرا که شرایط این آزمایش به شرایط طبیعی خیلی نزدیکتر است و ما می توانیم به نتایج این آزمایش استناد کنیم. اما آزمایش فشاری تک محوره به علت اینکه خاک فقط در یک جهت مورد فشار قرار می گیرد و در دوجهت دیگر آزاد است نمی تواند منبع بسیار مناسبی برای پروژه ها باشد. برای به دست آوردن تنش کافی است مقدار نیرویی را که به خاک وارد می شود را بر سطح مقطع آن تقسیم کنیم. اگر دیمانسیون سطح مقطع میلیمتر و دیمانسیون نیرو نیوتن باشد فشار وارده بر حسب مگا پاسکال خواهد بود.

 

عنوان آزمایش: تعيين حدود روانی و خمیری

 

خاكهاي ريزدانه با افزايش مقدار آب جذب شده حالات مختلفي به خود مي گيرند. افزايش آب باعث پوشيده شدن دانه ها با يك لايه آب جذب سطحي مي شود. با افزودن آب بيشتر، ضخامت لايه آب دور دانه ها اضافه شده، لغزش دانه ها روي يكديگر راحت تر مي شود. بنابراين رفتار خاك عملاً به ميزان آب داخل مجموعه بستگي دارد.

كانيهاي رس به علت ساختمان بلوري، داراي نيروهاي سطحي زيادي هستند كه وجود آب جذب سطحي نيز به علت وجود همين نيروها مي باشد و اين نيروها مي توانند بر نيروي ثقل آب غلبه نمايند.بنابراين تنها ريزدانه بودن، براي شناخت خاك كافي نيست بلكه بايد نوع ريزدانه مشخص شود، زيرا ريزدانه هاي مختلف داراي رفتار مشابهي از جهت آب جذب سطحي نيستند.

 

عنوان آزمایش: وزن مخصوص صحرايي يا دانسيته نسبي

 

اين آزمايش براي به دست آوردن وزن واحد حجم خشك خاك در حالت طبيعي يا يك لايه خاك كوبيده شده با استفاده از ماسه كاليبره شده مي باشد.از کاربرد های این آزمایش برای تعیین مقدار کوبیده شدن خاک در پروژه ای راه سازی می باشد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با کمک این آزمایش می توان دریافت که خاک تا چه حد متراکم شده است. از ایادات این آزمایش این است که نمی توان از این آزمایش برای خاک هایی با دانه بندی درشت مانند شن استفاده کرد چرا که ماسه از منافذ عبور می کند و ما عملا حجم گودال را اندازه نمی گیریم.

 

عنوان آزمایش: دانه بندی

 

هدف از انجام آزمايش دانه بندي، جداسازي دانه هاي خاك در اندازه هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه و تعين شاخص هايCu وCc وتعين نوع خاك و كاربرد آن بيان مي شود.

 

عنوان آزمایش: نفوذ پذیری بار افتان

 

برای انجام این آزمایش در ابتدا بایستی استوانه نفوذ پذیری را در محل مورد نظر با استفاده از چکش داخل زمین بکوبیم و سپس با خارج کردن استوانه و آوردن آن به محیط آزمایشگاه و قرار دادن آن زیر دستگاه نفوذ پذیری خاک مورد نظر را اشباع کنیم. پس از اشباع کردن خاک ، نوبت به هواگیری استوانه می رسد که این کار برای تعیین دقیق مقدار نفوذپذیری می باشد. برای انجام آزمایش پس از انجام عملیات های فوق با متصل کردن دستگاه (لوله ای که در آن آب میریزیم) و پرکردن آن از آب آزمایش را شروع می کنیم. با باز کردن شیر ورودی به استوانه آب شروع به وارد شدن از سر و خارج شدن از ته آن می شود. لازم به ذکر است که میزان آب خروجی با آب ورودی برابر است. با باز کردن شیر در فواصل مشخص زمان تغییر مکان آب را اندازه می گیریم و با استفاده از فرمول ها k را برای هر بازه تعیین می کنیم و در پایان k متوسط را محاسبه کرده و به عنوان k خاک در نظر می گیریم.

 

عنوان آزمایش: هم ارزی ماسه

 

برای انواع کار های عمرانی به عنوان مثال راه سازی باید مقدار ماسه خاک را تعیین کنیم و نسبت ماسه به کل خاک را مشخص نماییم.لذا برای این کار می توان از این آزمایش استفاده کرد. بعد از انجام آزمایش و استفاده از فرمول زیر می توان درصد ماسه را به دست آورد.

 

عنوان آزمایش:هیدرومتری

 

روش هیدرومتری روش تخمین اندازه ذرات رد شده ازا لک 200 است.داده های بدست آمده روی نمودار نیمه لگاریتمی رسم می شوند. در هیدرومتری از رابطه بین سرعت متوسط ذرات کروی در مایع ، قطرذرات، وزن مخصوص مایع وگرانروی مایع که در قانون استوکس به کار می روند ،استفاده می شود:

 

برای دانلود مجموعه گزارش کار ازمایشگاه مکانیک خاک به لینک زیر مراجعه فرمایید :

 

دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...