رفتن به مطلب

انواع گوشت و مزاج آن ها


masi eng

ارسال های توصیه شده

انواع گوشت و مزاج آن ها

 

 

گوشت نام یک ماده آلی است که در بدن بیشتر جانوران وجود دارد. انسان‌ها گوشت حیوانات را می‌خورند. گوشت غالبا همراه استخوان و مقداری چربی است و سرشار از پروتئین است

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 110] گوشت ها

[/TD]

[TD=width: 108] نوع مزاج

[/TD]

[TD=width: 60] درجه

[/TD]

[TD=width: 288] مصلح

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] آهو

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] سماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا روغن کنجد، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] اردک

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] پختن با رکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بز

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] نمک، فلفل، پیاز، دارچین، زیره ،میخک، بادم، نارگیل، خرما

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بلدرچین

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] روغن کنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بولقمون

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز، سماق

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گاو

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] دارچین، فلفل، زنجبیل، پیاز، سکنجبین، گلپر، سیر، تره تیزک، زیره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گوزن

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه ، آبغوره، روغن های گیاهی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گوساله

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز، سماق، مرزه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گوسفند

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز، سماق، مرزه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] پاچه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] گلپر سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] جگر سفید

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] شاه زیره، خیساندن در سرکه و سپس کباب نمودن، دارچین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] جگر سیاه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] ادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سرکه، کباب نمودن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] قلوه

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] کباب نمودن با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی، شاه زیره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] دل

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] آویشن، زیره، فلفل، گلپر،خواباندن در روغن کنجد و بعد کباب کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] زبان

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] طبخ با سرکه و یا گشنیز خشک زیره، خولنجان،مرزه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] مغز

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] نمک، آویشن، دارچین ،زیره، ترشی های طبیعی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] سیرابی

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] گلپر، سرکه ، مرزه، زنجبیل، دارچین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شتر

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] جوشاندن با روغن زیتون ، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه، زیره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شتر مرغ

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 4

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه، روغن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] غاز

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] آب انار، زیره، دارچین، فلفل، زنجبیل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] قرقاول

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گنجشک

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] آب انار، ابغوره، سکنجبین ترشی، دارچین، هل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کبوتر

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] پختن با آبغوره یا سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره، نخود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کبک

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] ترشی های طبیعی ، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] خروس

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه، ابغوره ، ورغن های گیاهی ، ادویه گرم، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] سار

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] آب انار، آبغوره، سکنجبین ترش مزه، دارین، هل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] مرغ محلی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] ادویه گرم، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم مرغ

[/TD]

[TD=width: 108] زرده تخم مرغ گرم و سفیده آن سرد است

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] ادویه گرم، نمک

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] انواع ماهی

[/TD]

[TD=width: 108] سرد وتر

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] پختن با دنبه یا کنجد، زنجبیل، اویشن، عسل، گلنگبین ادویه گرم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم ماهی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] زنجبیل، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] میگو

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه، شربت انار، شاه زیره، نعناع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کباب

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] سماق، گشنیز، فلفل، سکنجبین، اطریفل

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

اردک:

گرم ترین پرنده اهلی بوده و غذائیت آن زیاد و دیر هضم و نفاخ می باشد چاق کننده بدن، دفع کنند بادهای گرم و تقویت کننده نیروی جنسی می باشد. خوردن زاید آن تولید خون غلیظ می کند به جز بازو و جگر آن که خون صالح تولید می کند. پیه آن گرم و لطیف و ملین و محلل است. سنگدان آن دیر هضم بوده ولی اگر کامل هضم شود تقویت کننده معده و احشا می باشد. تخم اردک غلیظ تر و دیرهضم تر و غذائیت آن ضعیف تر از تخم مرغ است. بهترین شکل مصرف آن شکم پر کردن ان با پیاز و روغن زیتون و ادویه مصلح ان می باشد.

تخم مرغ:

زرده نیم برشت آن صالح الکیموس، کثیر الغذا، مقوی قلب و مغز و نیروی جنسی و کسانی که خون زیاد از دست داده اند می باشد. برای بیماری های سینه، معده، روده، کلیه و مثانه مفید است. مداومت و زیاد خوردن آن باعث سنگ کلیه و ایجاد بیماری های پوستی می شود.

شتر مرغ:

تحلیل برنده باد و برطرف کننده بلغم می باشد. خوردن گوشت آن برای فلج،لرزش، درد مفاصل و کمر، بیماری های سرد و رحم مفید بوده و خوردن روغن پیه آن برای تکلم کودکان ورفع سردی بدن نافع است. مالیدن آن به بدن وپاها باعث سرعت حرکت اطفال می شود. دیرهضم بوده و برای گرم مزاجان مضر است.

نکته:

مالیدن پیه شترمرغ به بدن باعث فرار مارها از شخص می گردد و در صورت نزدیک شدن، ماربیهوش می گردد.

گوسفند:

موافق ترین گوشت برای مزاج انسان بوده و دل و جگر و کلیه آن برای تقویت قلب و کبد و کلیه انسان مفید است. گوشت آن کثیر الغذا بوده و به سرعت هضم می شود. تولید کننده خون صالح ، تقویت کننده بدن و چاق کننده می باشد. خوردن مداوم گوشت خالص و بدون استخوان آنکه با سرکه و عسل پخته باشند فوق العاده مقوی بدن بوده، مانع غش و رفع خفقان می شود. زیاد خوردن مغز ان باعث کند ذهنی و فراموشی می شود.

گوشت گاو:

چاق کننده، تقویت کننده بدن و دیرهضم می باشد. خون غلیظ تولید کرده باعث ایجاد بیماری های سوداوی مانند سرطان، جذام، ورم، طحال، بیماری های پوستی، وسواس، سیاتیک، بیماری های مفصلی و صعود بخارات غلیظ و بد بو به قلب و مغز و هم چنین زایمان زودرس می شود. بهترین نوع آن گوشت گاو زرد و بهترین فصل خوردن آن فصل بهار می باشد.

ماهی:

صالح الکیموس، زودهضم، مرطوب کننده، چاق کننده شیرافزا بوده، در گرم مزاجان محرک نیروی جنسی ، مصلح خلطهای گرم می باشد. برای بیماری های ریوی، ضعف کبد و کلیه درد و پیچش روده موثر است. برای سردمزاجان و مرطوبین، افرادی دارای مغز مرطوب و معده بلغمی مضر است که با پختن در روغن گاو یا مصرف مصلحات گرم ضرر آن برطرف می شود. کباب روی آتش بهتر از سرخ کردن آن در روغن است. ماهی را اگر در روغن سرخ کنند باعث تشنگی شده و دیر از معده دفع می شود. آشامیدن اب بلافاصله بعد از خوردن ماهی بسیار مضر و موجب بیماری های مزمن می گردد. خوردن همزمان ان با شیر و تخم مرغ و گوشت حیوانات خشکی بسیار مضر است.

تخم ماهی قطع کننده بلغم بوده و برای کلیه و طحال ودفع بادهای بدن مفید است ولی برای افراد گرم مزاج مضر است.

مرغ:

مرغ جوان محلی و جوجه آن برای چاق کردن بدن، تقویت مغز و معده های مرطوب، تصفیه پوست صورت و صدا مفید است. جگر آن کثیرالغذا، چاق کننده و دیرهضم می باشد. دربیماری های صفراوی و گرم ، خوردن جوجه خروس مفید است چون چربی ان کمتر از جوجه مرغ بوده و در بدن به صفرا تبدیل نمی شود.

کباب:

همه کباب ها گرم و خشک می باشند ولی درجه آن ها بر حسب نوع گوشت، متفاوت است. همه انواع آن محرک اشتها، تولید کننده خون صالح، تقویت کننده بدن و نیروی جنسی و گرم کننده کل بدن به خصوص کلیه ها بوده، برای معده های مرطوب و کسانی که فصد یا حجامت کرده باشند بسیار مفید است. خوردن اب بعد از آن به خصوص بعد از کباب ماهی بسیار مضر است.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

آقا من اردكو خيلي خوب بلدم درست كنم. خوشمزه هااااااااااااااااااااا

هركي پايست يه اردك بفرسته درخونمون براش بپذم بفرستم:w02::5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه

ما رشتی ها هم که همه عاشققققققققق ماهههههههههیییییییییییی..اقسامو انواعش..انقدم ماشالله خوشمزه درست میکنیم که انگشتاتونم باهاش بخورینننننننن:ws3:

لینک به دیدگاه
دوستان گرامی اینجا محل مطالب علمی نه اشپزی میام میترکونمتوناااا انقدر حرف غذا نزنید :ws37:

خخخخخخخخخخ سلامت جانن......دهنت آب افتاده..خب بگو واست از اون ماهی خوشمزه که توی شکمشو پر میکنیم از چیزای خوشمزه ..خودشم ترشش میکنیمو با زیتون پرورده و....به به....با شوید پلو چه حاااالللللللللییییییییی میده...برات درست کنمممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:ws28:

لینک به دیدگاه

خخخخخخخخخخ سلامت جانن......دهنت آب افتاده..خب بگو واست از اون ماهی خوشمزه که توی شکمشو پر میکنیم از چیزای خوشمزه ..خودشم ترشش میکنیمو با زیتون پرورده و....به به....با شوید پلو چه حاااالللللللللییییییییی میده...برات درست کنمممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:ws28:

 

دستم بهت نرسه

اره میخوام.:ws37:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...