رفتن به مطلب

انواع حبوبات و غلات و مزاج آن ها


masi eng

ارسال های توصیه شده

انواع حبوبات و غلات و مزاج آن ها

 

صحیح ترین روش استفاده از حبوبات ترکیب ان ها با یکدیگر به نسبت درست است بهترین روش طبخ حبوبات استفاده از ارام پز و یا پخت با حرارت کم است.

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 110] حبوبات

[/TD]

[TD=width: 108] نوع مزاج

[/TD]

[TD=width: 60] درجه

[/TD]

[TD=width: 288] مصلح

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ارزن

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] عسل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] باقلا تازه

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] عسل، پوست کندن، جوشاندن در آب و ریختن اب آن پس از پختن ، روغن بادام ، پونه مرزه، فلفل داچین،اویشن، زیره، گلپر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] باقلا خشک

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] برنج

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] خیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه ، شوید

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] جو

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] رازیانه، شیرینی های طبیعی،انیسون، روغن های گیاهی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] جوی دو سر

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] کتیرا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ذرت

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] شیرینی های طبیعی روغن های گیاهی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] عدس

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] مرزه،روغن بادام، سرکه، گلپر، پختن با گوش حیوان جوان،روغن کنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گندم

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه کهنه، شیرینی های طبیعی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] لپه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] کتیرا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] اقسام لوبیا

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] دارچین،زنجبیل، خردل، زیره،نمک روغن زیتون، اویشن،فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ماش

[/TD]

[TD=width: 108] سردو خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] زیره، میخک ، انار ترش سماق، اب ترشک، روغن بادام، تخم کافشه، زنجبیل، دارچین، فلفل ، مصطکی خردل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] نخود سبز

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] آویشتن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] نخود

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] خشخاش زیره شوید، کنجبین ساده گلنگبین

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

برنج:

در طبیعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضی آن را گرم و بعضی سرد و بعضی معتدل دانسته ولی در درجه دوم خشک بودن ان اتفاق نظر وجود دارد و بعضی مرکب القوی دانسته اند زیرا اگر در اب بجوشانند و ابکش کنند و چلو بپزند، جرم ان درجه اول رد و اب ان اول گرم می باشد اما اگر کته و یا دم پخت کنند مایل به گرمی می باشد.

تولید کننده خلط صالح و خواب های خوب بوده، دردرمان پیچش شکم و زخم روده اسهال خونی، اختناق رحم، امراض کلیه و مثانه نافع است. خوردن برنج با شیر و شکر کثیرالغذا بوه و محرک نیروی جنسی و چاق کننده می باشد. خوردن ان با دوغ تازه و سماق، تسکین دهنده حرارت و تشنگی و درمان اسهال صفراوی است.

نکته:

برنج را باید قبل از پختن در اب خیساند، چند مرتبه با اب شست و بعد پخت.

جو:

جو قلیل الغذاتر از گندم بوده تسکین دهنده صفراو خون و عطش می باشد. جو را بو داده تا حدی که نه خام باشد و نه بسوزد، بعد یک مرتبه با اب گرم و یک مرتبه با اب سرد بشویید، سپس خشک کرده و ارد و الک نمایید. با این آرد(که سویق نامیده می شود) و قدری شکر، فرنی بپزید و به اطفال بدهید که بهترین غذای آنان است و باعث تقویت و افزایش وزن کودکان می شود.

هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قلیل الغذا می باشد. به دلیل چسبندگی به معده و روده، در درمان اسهال و تب های گرم که با ضعف معده همراه نباشد مفید است. در سرد مزاجان باعث کولیت می شود. مصلح نان جو، آب عسل و ابگوشت و شکر می باشد.

عدس:

قابض دیر هضم، نفاخ، غلیظ کننده خون و مانع حرکت آن در مویرگ ها می شود. تولید خون سوداوی کرده، موجب دیدن خواب های مشوش و ضعف بینایی می شود. پختن آن با سرکه تقویت کننده معده و از بین برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفید کردن دندان مفید است . ضماد ان با سفید تخم مرغ جهت ترک پا مفید است.

گندم:

بهترین غذی افراد متعدل المزاج بوده و غذئیت آن زیاد و چاق کننده بدن و نیرو بخش است و موجب انسداد شده و برای کسانی که در رگ های بدن و دل و کبد و معده و .. تنگی دارند مضر می باشد. خوردن گندم تازه و خام مولد کرم معده می باشد.

بهترین نان، نانی است که گندم سالم سفید رسیده تازه شسته که سبوس آن را به حد اعتدال (متوسط) جدا کرده، آرد کننده و خمیر نمایند و ورز دهنده و خمیرترش به ان اضافه نموده بگذارند بماند تا خمیر آن وراید و پف کند. سپس در تنوری با حرارت معتدل، آرام پخت نمایند. نانی که گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سریع هضم

می شودو به راحتی از معده خارج می شود. و مضعف بدن، مولد خون سوداوی، بواسیر ودر بعضی مزاج ها ملین است. نانی که سبوس آن را به کلی گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد کبدی و سنگ کلیه می شود.

نانی که سبوس آن را خوب (متوسط) گرفته باشند کثیر الغذا و مولد خلط متین و دیرهضم بوده، مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر می باشد. نان گندم تازه، خشک کننده رطوبت معده و جویدن آن برای کندی دندان موثر، چاق کننده و مقوی بدن است و خشک ان دیرهضم بوده باعث تشنگی می شود. نان حاوی شنبلیله، سیاه دانه و ... اشتها آور بوده و باز کننده انسداد، خشک کننده رطوبت و تحلیل برنده ریاح می باشد.

 

لوبیا:

لوبیای قرمز گرم تر از نوع سفید آن می باشد. دیر هضم، نفاخ، تولید کننده خلط غلیظ بوده، ملین سینه و ریه، مدر، شیرافزا، چاق کننده بدن و محرک نیروی جنسی می باشد

ماش:

لطیف تر از عدس و نفخ آن کمتر از باقلا بوده، از بهترین حبوبات است. کثر الغذا، مولد خلط صالح بوده ولی دیرهضم می باشد به خصوص ان که پوست ان را کامل گرفته باشند. مصرف آن در فصل بهار و تابستان ، سرزمین های گرم و گرم مزاجان تب های گرم مفید است چون باعث تسکنین حرارت، صفرا و خون است. ماش پوست کنده برای رفع یبوست و با پوست آن برای درمان اسهال مفید است.

نخود:

تقویت کننده حرارت غریزی وریه، تولید کننده خون صالح، کثیرالغذا، چاق کننده، مدر ادرار و حیض و عرق، ملین طبع و زیاده کننده شیر و منی می باشد. خوردن نخود با شیر تازه برای گرفتگی صدا که از خشکی باشد نافع است ولی اگر بیمار تب داشته باشد باید به جای شیراز اب استفاده کند. اگر یک شب نخود را در سرکه خیسانده و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چیزی دیگری میل نکند برای کشتن کرم معده مجرب است.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...