رفتن به مطلب

اندیشمندان حسابداری جهان


YAGHOT SEFID

ارسال های توصیه شده

اندیشمندان حسابداری جهان

 

پائول فرانكلین گریدی (1900 – 1984)

مرد اصلاحات حسابداری

 

پائول فرانكلین گریدی (Paul Franklin Grady) پسر جیمز ای (James A.) و میرتل پائولس پترسون (Myrtle Powless Eterson) در نوزدهم مة 1900 در روستایی بهنام سریل اسپرینگز (Cereal Springs) نزدیك شهر ایلینویز (Illinois) بهدنیا آمد. پدرش در زمان كودكی او فوت كرد و مادرش با جان جی گریدی (John J. Grady) ازدواج كرد و نام خانوادگیش را نیز از همین ناپدری به ارث برد. در سال 1918 دوران دبیرستان را بهپایان رساند و بهعنوان دانشجوی مهندسی شیمی وارد دانشگاه شد. در سال 1920 با یك تغییر رشته ناگهانی وارد رشته تجارت شد. یاداوری میشود كه او در سال 1918 چند ماهی در نیروی دریایی خدمت كرد و با پایان جنگ جهانی اول دوران فعالیت نظامی او نیز به پایان رسید.

 

پائول فرانكلین گریدی در سال 1923 دانشگاه ایلینویز را با نمرات عالی به پایان رساند. در دوران تحصیل در دانشگاه برای تأمین هزینههای تحصیلش در یك رستوران كار میكرد بهطوری كه در سالهای 1921 تا 1923 توانست بتدریج یك سوم مالكیت رستوران را بهدست آورد. در سال تحصیلی 1922ـ 1923 توسط بخش بتا آلفا پسی (Beta Alpha Psi)، بتا گاما سیگما (Beta Gamma Sigma) و فی كاپا فی(Phi Kappa Phi) انتخاب شد و در سال 1923 با گذراندن امتحان حسابدار رسمی زندگی حرفهایش تغییر كرد؛ محیط دانشگاه را ترك گفت و در سپتامبر همان سال به شركت آرتور آندرسن (Arthur Andersen) پیوست. در سالهای اولیه كار در آرتور آندرسن، در دفتر این شركت در شیكاگو فعالیت میكرد و اساساً كارش در بخش شركتهای خدمات عمومی متمركز بود. در ژوئیه 1923 توانست یكی از شركای شركت شود و خیلی زود بهعنوان مسئول بخش شركتهای خدمات عمومی به دفتر نیویورك منتقل شد.

 

مابین سالهای 1932 و 1934، گریدی درگیر مسائل حرفهای گستردهای شد. بهعنوان مشاور كمیته انستیتوی مدیران مالی كه بعدها موسسه مدیران ارشد مالی نام گرفت، در تدوین پیشنویس طرحی كه منجر به دو تغییر اساسی در اصلاحات حسابداری گردید كمك زیادی كرد. اولین تغییر مربوط به اصلاح «رویه عمل حسابداری » به اصطلاح جدید «اصول حسابداری » بود و تغییر دوم نیز در ارتباط با قدرت بخشیدن به گزارشگری و ساختار حسابداری بود.

 

در سال 1937 برخلاف میلش بهعنوان شریك اداری به دفتر شیكاگوی شركت آرتور آندرسن بازگشت ولی از این اوضاع بسیار ناراضی بود چنانكه خود از آن با عبارت: “شرایطی كه او را به بند كشیده بود” یاد میكند و این همان چیزی بود كه مطلوب آرتور آندرسن، مؤسس شركت بود. در 1942، گریدی به عنوان مدیر اجرایی بخش نظارت و بازرسی هزینههای نیروی دریایی انتخاب شد.

 

در واقع مسئولیت او سازمانبندی و تدوین سیاستهای نظارتی هزینهها و همچنین روشهای حسابرسی و اعتباردهی به هزینههای انجام شده در نیروی دریایی بود. نتایج فعالیتهای او در این زمینه منجر به انتشار گزارشی بهنام گریدی رپورت (Grady Report) در 1943 گردید كه راهنمای تجدید ساختار اساسی در سیستم بازپرداخت هزینههای نیروی دریایی شد. بهعنوان سپاس از این خدمت برجسته، گریدی مفتخر به دریافت مدال برجسته غیرنظامی نیروی دریایی (1947) و تقدیرنامه ریاست جمهوری در 1947 گردید. پس از اتمام دورة مأموریتش در نیروی دریایی در اواخر 1942 به آرتور آندرسن بازگشت ولی در مة 1943 به شركت پرایس واترهاوس (Pricewaterhouse and Co.) ملحق شد و در ژانویه 1944 شریك فنی شركت گردید و تا زمان بازنشستگی در 1960 همین پست را حفظ كرد. در این شرایط بود كه افتخار همكاری حرفهای طولانی با جورج اولیور مِی (George Oliver May) شریك قدیمی پرایس واترهاوس نظریهپرداز و پیشكسوت حسابداری را پیدا كرد. او بهخاطر تجربهای كه در بخش دولتی و خدمات عمومی داشت، در پرایس واترهاوس نیز مدیر خطمشیهای منفی حسابداری شركتهای ایالتی امریكا شد. از 1944 تا 1948، گریدی ریاست كمیته رویههای حسابداری را بهعهده داشت و در همین سمت بود كه گزارش ویژه كنترل داخلی را در 1948 منتشر كرد. این گزارش كه یكی از پُرفروشترین آثار حسابداری در جهان بوده است، اهمیت محوری و طراحی سیستمهای كنترل داخلی را بهشكلی قابل فهم ارائه میداد بهطوری كه هنوز هم در عصر حاضر كاربرد دارد.

 

گریدی در كمیتههای مهمی فعالیت داشت، از جمله ریاست كمیسیون هوور (Hoover) در تجدید ساختار شاخه اجرایی دولت در 1948 و عضویت در كمیته تحقیق انجمن حسابداران رسمی آمریكا (AICPA) در 1957، كه در 1958 پیشنهاد انحلال كمیته تدوین رویههای حسابداری و تشكیل هیئت اصول اصول حسابداری را داد. گریدی در 1959 مفتخر به دریافت مدال طلای انجمن حسابداران رسمی امریكا شد و در 1964 نیز به تالار مشاهیر حسابداری دانشگاه اوهیو (Ohio) راه یافت.

 

 

پس از بازنشستگی در 1960، گریدی عضو فعال حرفه باقی ماند و پس از درگذشت جورج الیور مِی در 1961، مقالات و انتشارات او را تحت عنوان «زندگینامه و افكار حسابداری جورج اولیور مِی » در سال 1962 جمعآوری و تدوین كرد.

 

 

او همچنین به عنوان رئیس تحقیقات انجمن حسابداران رسمی امریكا از 1963 تا 1964 فعالیت داشت و در این موقعیت بود كه توانست به تأثیر خود بر حرفه تداوم بخشد و دو دستاورد ماندگار برای حرفه به ارمغان آورد. اول آنكه گریدی به ایجاد بخش بررسی حرفه كمك نمود كه بعدها تبدیل به «بررسی توسط همپیشگان » گردید [فرایند رسیدگی بهرویههای انجام عملیات حسابرسی و گزارشگری مؤسسههایی كه عملیات حسابرسی شركتهای عام را بر عهده دارند، توسط مؤسسه یا موسسههای حسابرسی دیگر، هر سه سال یكبار]. دوم آنكه گریدی مجموعه خلاصهای از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) را جمعآوری كرد كه منبع با ارزشی برای استانداردهای حسابداری تلقی شد. نتیجه این كار، مطالعه تحقیقاتی حسابداری شماره 7 (ARS#7) با عنوان «مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری برای شركتهای تجاری » بود كه در 1965 منتشر شد و آن نیز جزء پُرفروشترین نشریههای حسابداری در آمد.

در سال 1968 گریدی به فلوریدا بازگشت و به سخنرانیهای حرفهای خود تا زمان مرگش در سال 1984 ادامه داد.

 

 

گریدی در سازمانهای حرفهای زیادی فعالیت داشت و در بسیاری از كمیتههای انجمن حسابداران رسمی امریكا (حدود 42 كمیته) فعال بود؛ از جمله ریاست كمیته حسابداری شركتهای خدمات عمومی (1239ـ 41)، رویههای حسابرسی (1944ـ 48)، ارتباطات با بانكداران (1950ـ 52)، ارتباطات با كمیسیون بورس اوراق بهادار (1954ـ 57)، صندوق بازنشستگی رفاه و اتحادیه كارگری (57ـ 58)، صندوق بیمه (58ـ 60) و بررسی همپیشگان (1962ـ 63).

در طی دوران ریاست گریدی در كمیته رویههای حسابرسی، استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی تهیه و توسط اعضا پذیرفته شد و مطالعات موردی زیادی در حسابرسی انجام گرفت و منتشر شد، از جمله رساله ابتكاری او بر روی كنترل داخلی با عنوان «كنترل داخلیـ جزء اصلی یك سیستم سازمانیافته و اهمیت آن برای مدیریت و حسابدار عمومی مستقل». گریدی عضو كمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی امریكا در 1958 بود كه گزارشش منجر به ایجاد هیئت اصول حسابداری (APB) گردید. وی معاونت انجمن حسابداری امریكا (AAA) را در 1954 بهعهده داشت و عضو هیئت حسابداری فلوریدا در دوره 1968ـ 72 بود. همچنین عضو انجمن حسابداران رسمی ایلینویز و نیویورك بود. در سال 1946 مفتخر بهدریافت تقدیرنامه از بتا گاما سیگما و در 1965 از آلفا كاپا پسی گردید.

 

 

گریدی مقالات زیادی در مجلات حرفه نوشت و همانطور كه گفته شد «مجموعه اصول پذیرفتهشده حسابداری برای شركتهای تجاری» كه در 1965 تألیف كرد بیش از 300.000 نسخه بهفروش رسید و به زبانهای اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شد. علاوه بر این او عضو كمیته مشاورة پروژه بخش مطالعات تحقیقاتی حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریكا در هیئت اصول حسابداری بود. وی استاد حسابداری در دانشگاه فلوریدا (1965) بود و در سالهای 1975ـ 78 بهعنوان مشاور در واحد حسابداری دانشگاه ایلینویز فعالیت داشت.

گریدی در خدمات دولتی، شهری و اجتماعی فعالیت داشت. در سالهای 1946ـ49 رئیس شورای امور مالی فدرال و در 1968ـ70 عضو كمیته مشاور كمیسیون انرژی اتمی بود. او از دوستان قدیمی رئیس جمهور هربرت هوور (Herbert Hoover) بود.

او در 20 نوامبر 1921 با لوئیز ترور (Louise Trevor) ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد و در 21 آوریل 1984 در سن 84 سالگی درگذشت.

 

 

كتابشناسی:

1- Grady، P.F.، Navy Cost Inspection، In War Time Accounting، Papers Presented at the fifty-fifth Annual Meeting of the American Institute of Accountants، PP. 25-28 New York: AIA، 1942

2- Zeff، A.A، Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of Trends، Champaign، IL: Stipes، 1972

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...