رفتن به مطلب

آکواپونیک چست؟؟


masi eng

ارسال های توصیه شده

آکواپونیک حاصل ترکیب دو کلمه آکواکالچر (پرورش ماهی ) و هیدروپونیک می باشد. در این روش پرورش ماهی و کشت سبزیجات به صورت توام انجام می شود.

 

یکی از مشکلات پرورش دهندگان ماهی , تجمع آمونیاک دفع شده توسط ماهی ها در آب است که یک ماده سمی به شمار می رود . برای پاک سازی آب از این ماده مجبور به استفاده از بیو *****هایی هستند که آمونیاک را به نیترات تبدیل کند. این در حالی است که مواد دفعی حاوی نیتروژن می توانند منبع غذایی مفیدی برای گیاهان باشند.

 

در روش آکواپونیک بین گیاه و ماهی به نوعی همزیستی ایجاد می کنند به این ترتیب که ماهی ها منبعی غنی از نیتروژن را برای گیاهان فراهم می کنند و گیاهان نیز محیط زندگی ماهی ها را از آمونیاک سمی پاک می کنند.

 

فاضلاب مخزن پرورش ماهی نخست برای کاهش مواد آلی رسوب شده و معلق جامد ,تیمار می شود و سپس آب حاصله برای حذف آمونیاک و نیترات در ***** زیستی به درون هیدروپونیک , جایی که گیاه مقداری از مواد غذایی محلول را جذب می کند ,جریان میابد.

 

آمونیاک و نیتریت اضافی توسط باکتری هایی که بر روی مخزن رشد می کنند حذف می شوند و در نهایت آب تصفیه شده وارد مخزن فاضلاب شده و به مخزن پرورش ماهی ها برگردانده می شود.

 

مزایای آکواپونیک :

 

1-کاهش تعداد ابزار مورد نیاز مثل پمپها نسبت به تولید هر دو محصول به صورت جداگانه

 

2-بازدهی بیشتر و تولید محصول بیشتر در سطح کمتر

 

3-صرفه جویی در مصرف آب ( کاهش نیاز به تعویض آب مخزن پرورش ماهی )

 

4- کاهش آلودگی محیط در اثر دفع آب آلوده

 

5- تامین مواد غذایی گیاهان از راه غذا و مواد دفع شده از ماهی ها

 

6- تولید محصولات سالم به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی

 

یکی از معایب استفاده از سیستم آکواپونیک بالا بودن هزینه نصب , راه اندازی و نگهداری و نیاز به سرمایه گذاری کلان است.

 

 

 

 

 

 

aquaponicmerry.jpg

لینک به دیدگاه

آکواپونیک

آکواپونیک حاصل ترکیب دو کلمه آکواکالچر (پرورش ماهی ) و هیدروپونیک می باشد. در این روش پرورش ماهی و کشت سبزیجات به صورت توام انجام می شود.

یکی از مشکلات پرورش دهندگان ماهی , تجمع آمونیاک دفع شده توسط ماهی ها در آب است که یک ماده سمی به شمار می رود . برای پاک سازی آب از این ماده مجبور به استفاده از بیو *****هایی هستند که آمونیاک را به نیترات تبدیل کند. این در حالی است که مواد دفعی حاوی نیتروژن می توانند منبع غذایی مفیدی برای گیاهان باشند.

در روش آکواپونیک بین گیاه و ماهی به نوعی همزیستی ایجاد می کنند به این ترتیب که ماهی ها منبعی غنی از نیتروژن را برای گیاهان فراهم می کنند و گیاهان نیز محیط زندگی ماهی ها را از آمونیاک سمی پاک می کنند.

فاضلاب مخزن پرورش ماهی نخست برای کاهش مواد آلی رسوب شده و معلق جامد ,تیمار می شود و سپس آب حاصله برای حذف آمونیاک و نیترات در ***** زیستی به درون هیدروپونیک , جایی که گیاه مقداری از مواد غذایی محلول را جذب می کند ,جریان میابد.

آمونیاک و نیتریت اضافی توسط باکتری هایی که بر روی مخزن رشد می کنند حذف می شوند و در نهایت آب تصفیه شده وارد مخزن فاضلاب شده و به مخزن پرورش ماهی ها برگردانده می شود.

مزایای آکواپونیک :

1-کاهش تعداد ابزار مورد نیاز مثل پمپها نسبت به تولید هر دو محصول به صورت جداگانه

2-بازدهی بیشتر و تولید محصول بیشتر در سطح کمتر

3-صرفه جویی در مصرف آب ( کاهش نیاز به تعویض آب مخزن پرورش ماهی )

4- کاهش آلودگی محیط در اثر دفع آب آلوده

5- تامین مواد غذایی گیاهان از راه غذا و مواد دفع شده از ماهی ها

6- تولید محصولات سالم به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی

یکی از معایب استفاده از سیستم آکواپونیک بالا بودن هزینه نصب , راه اندازی و نگهداری و نیاز به سرمایه گذاری کلان است.

لینک به دیدگاه

آکواپونیک حاصل ترکیب دو کلمه آکواکالچر (پرورش ماهی ) و هیدروپونیک می باشد. در این روش پرورش ماهی و کشت سبزیجات به صورت توام انجام می شود.

 

یکی از مشکلات پرورش دهندگان ماهی , تجمع آمونیاک دفع شده توسط ماهی ها در آب است که یک ماده سمی به شمار می رود . برای پاک سازی آب از این ماده مجبور به استفاده از بیو *****هایی هستند که آمونیاک را به نیترات تبدیل کند. این در حالی است که مواد دفعی حاوی نیتروژن می توانند منبع غذایی مفیدی برای گیاهان باشند.

 

در روش آکواپونیک بین گیاه و ماهی به نوعی همزیستی ایجاد می کنند به این ترتیب که ماهی ها منبعی غنی از نیتروژن را برای گیاهان فراهم می کنند و گیاهان نیز محیط زندگی ماهی ها را از آمونیاک سمی پاک می کنند.

 

فاضلاب مخزن پرورش ماهی نخست برای کاهش مواد آلی رسوب شده و معلق جامد ,تیمار می شود و سپس آب حاصله برای حذف آمونیاک و نیترات در ***** زیستی به درون هیدروپونیک , جایی که گیاه مقداری از مواد غذایی محلول را جذب می کند ,جریان میابد.

 

آمونیاک و نیتریت اضافی توسط باکتری هایی که بر روی مخزن رشد می کنند حذف می شوند و در نهایت آب تصفیه شده وارد مخزن فاضلاب شده و به مخزن پرورش ماهی ها برگردانده می شود.

 

مزایای آکواپونیک :

 

1-کاهش تعداد ابزار مورد نیاز مثل پمپها نسبت به تولید هر دو محصول به صورت جداگانه

 

2-بازدهی بیشتر و تولید محصول بیشتر در سطح کمتر

 

3-صرفه جویی در مصرف آب ( کاهش نیاز به تعویض آب مخزن پرورش ماهی )

 

4- کاهش آلودگی محیط در اثر دفع آب آلوده

 

5- تامین مواد غذایی گیاهان از راه غذا و مواد دفع شده از ماهی ها

 

6- تولید محصولات سالم به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی

 

یکی از معایب استفاده از سیستم آکواپونیک بالا بودن هزینه نصب , راه اندازی و نگهداری و نیاز به سرمایه گذاری کلان است.

کیت خانگی آکواپونیک، روشی ساده برای آموزش فرآیند رشد و پرورش گیاهان و آبزیان به کودکان است. آکواپونیک علم جدیدی شامل ترکیب آبزی پروری و پرورش گیاهان در آب است.

 

در یک سیستم آکواپونیک از پساب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به عنوان کود آلی برای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
استفاده و آب تصفیه شده توسط گیاه نیز به استخر پرورش ماهی یا سایر آبزیان منتقل میشود.

 

به نقل از ایسنا، کیت خانگی آکواپونیک شامل یک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کوچک مجهز به سیستم تهویه است. بر روی قسمت سقف نیز شش محفظه برای قرار دادن پنج گلدان کوچک با ترکیبی از دانه های آلی در نظر گرفته شده و محفظه ششم به عنوان محل تغذیه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
استفاده می شود.

 

در این سیستم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از غذا استفاده کرده و پساب حاوی مواد مغذی از داخل مخزن آب به بخش بالایی برای استفاده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پمپاژ میشود.پس از جذب مواد مغذی توسط گیاه، آب تصفیه شده به مخزن مخصوص بازگردانده می شود و این فرآیند با هر بار تغذیه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تکرار می شود؛ در این حالت علاوه بر تمیز ماندن آب سیستم،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز مواد آلی مورد نیاز برای رشد را دریافت میکند.

 

چرخش آب بین گیاهان و مخزن آب کوچک باعث سالم ماندن و کمک به رشد توام

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
میشود؛ تصفیه زیستی آب توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به حذف عناصر مضر برای سلامت ماهی منجر شده و از عناصر غذایی موجود در آب ماهی نیز به عنوان کود برای رشد گیاهان استفاده میشود.

 

امکان کاشت گیاهان برگدار و گلهای زینتی کوچک در داخل گلدان های کیت خانگی آکواپونیک وجود دارد. این سیستم پس از جذب سرمایه لازم و تولید تجاری با قیمت 70 دلار به بازار عرضه خواهد شد

 

آکواپونیک شاخه ای مشترک بین علوم شیلات و باغبانی است. در این روش با یک تیر دو نشان می زنند؛ یعنی در یک سیستم، هم آبزی و هم گیاه پرورش می دهند

 

Aquaponicسیستم کشت توأم ماهی و تولید هیدروپونیک سبزیجات:

سیستم پرورش ماهی در استخر[1] و آبراهه ها[2] دارای مشکلاتی است، این سیستم ها نیاز به آب زیادی دارند و همچنین پساب این مزارع باعث آلودگی محیط زیست می شود. اکواپونیک[3] علم جدیدی است که ترکیبی از آبزی پروری و پرورش گیاه در آب بدون استفاده از خاک است. پساب توليد شده پرورش ماهي حاوي مقادير زيادي نوترينت است كه مي تواند مورد استفاده گياه به روش كشت در آب قرار گيرد. پس يك بخش پرورش گياه وارد مجموعه پرورش ماهي مي شود و علم اکواپونیک به عنوان یک راه حل پیشنهاد مي شود.

تقاضا جهت تلفیق سیستم متراکم و بسته پرورش ماهی با تولید هیدروپونیک سبزیجات مخصوصا در اقلیم های سرد که تولید غذاهای گلخانه ای می تواند تولید محصولات تازه را در سرتاسر سال تامین و تضمین نماید در حال افزایش است.

 

 

هدف و استراتژی اصلی از ایجاد این طرح به حداکثر رساندن عملکرد هر یک از اجزاء بیولوژیکی سیستم جهت افزایش بازدهی اقتصادی طرح است. اگر یک ناحیه در داخل گلخانه بتواند همزمان برای تولید چندین نوع محصول استفاده شود علاوه بر افزایش در آمد، باعث کاهش هزینه های مرتبط با ساخت و ساز و تهیه اجزاء سیستم و افزایش تولید و بازدهی آن می گردد که در این صورت پرورش توأم ماهی و کشت هیدروپونیک اقتصادی است

 

علاوه بر پرورش ماهیان بازاری[4] قسمت پرورش ماهی سیستم می تواند برای پرورش بچه ماهی تا انگشت قد در طول ماههای زمستان جهت ماهیدار کردن قفسها و حوضچه ها برای دوره رشد تابستانه مورد استفاده قرار گیرد . صدفها جهت تولید غذا یا تولید مروارید آب شیرین نیز می توانند در طرح توسط ذخیره سازی آنها در قفس ریشه گنجانده شوند . ماهیان اکواریومی از قبیل ماهی حوض را در سیستم علاوه بر ماهیان خوراکی می توان پرورش داد .آب خروجی از تفریخگاه های ماهی ممکن است پیش از تخلیه به داخل محیط زیست برای بازیافت منابع و پالایش آب تصفیه شوند. از دیگر کاربرد های تجاری میتوان به تاسیساتی برای رستورانها وهمچنین مقاصد عمده فروشی اشاره نمود...

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...