رفتن به مطلب

تانک رزمی T-90


FARHUD

ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تانک رزمی T-90 که پیشرفته ترین تانک در زرادخانه ارتش روسیه می باشد،در سال 1993میلادی بصورت محدود وارد خط تولید گردید.این تانک برپایه نمونه آزمایشی T-88 طراحی و موردآزمایش قرارگرفت.لازم به ذکراست که این تانک توسط کمیته طراحی-وندکف ودر کارخانجات واگنکادرنیزنی تاگیل طراحی شده وتوسعه پیداکرد. مدل ابتدائی این تانک بطور کامل دارای یک طراحی تازه بود.در حقیقت مدل تولید شده تانک از تانک T-72 BM نشات گرفته ومشخصه هاو قابلیت های سری تانک های T-80 به آن افزوده شده است که مهمترین این مشخصه ها سیستم انتخاب هدف لیزری ونسل جدید زره می باشد که در بدنه وبرجک آن مورد استفاده قرار گرفته است تاکنون دو مدل صادراتی این تانک بنامهای T-90Sو T-90E توسط منابع غربی مورو شناسایی قرار گرفته است.تانک دارای بک مدل فرماندهی بنام T-90K می باشد که سیستم بی سیم وتجهیزات ناوبری آن با دیگر گونه ها متفاوت است.قرار بوده که در صورت تامین اعتبارات مالی، نمونه های اولیه این تانک تا اوخر سال 1997 میلادی با تانکهای پیشرفته T-90Sجایگزین شود.دراواسط سال1996 میلادی نزدیک به 107 دستگاه تانک پیشرفته T-90S در منطقه نظامی خاور دور وارد خدمت شدند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

همانند پدرانشان یعنی تانکهای T-72 که در زمان خودشان کارآمد ترین تانکهای ارتش شوروی بودند.تانکهای T-90 نیز پیشرفته ترین تانکهای درحین خدمت درارتش روسیه هستند.از نظر ترکیب سلاحهای متعارف تانک T-90نسبت به تانکT-72 تغییرات عمده ای درسیستم شلیک توپ اصلی ودیگر سیستم ها داشته است که این تغییرات بمنظور بالابردن توان عملیاتی تانک صورت گرفته است.تانک T-90بعنوان یک راه حل موقتی برای جبران نیاز روسیه به یک تانک جدید برای نبردهای امروزی از طرف ارتش روسیه پیشنهاد شدوتولید آن بطور محدود وتازمانیکه تانکهای جدیدتربه عرصه تولید وارد شوند،ادامه خواهد داشت.تانک جدید قراربوده وارد خط تولید شود ولی به علت کمبود اعتبارات مالی ساخت آن به تعویق افتاده است گونه ای گونه ای بسیار پیشرفته می باشد که هنوز از قابلیت هاوتوانایی هاآن اطلاعات دقیقی در دست نیست.بعلت هزینه پایین تانکهای T-90،این تانکها بعنوان جایگزینی موقت وارد خط تولید شدندوباسرعتی پایین همچنان رد خط تولید باقی خواهد ماند تا خط تولید را تا امکانپذیر شدن ساخت تانکهای جدیدتر باز نگه دارند.

چند صد دستگاه تانک T-90تا کنون تولید است که در موردتانکهای در حین خدمت اخبارضد ونقیضی وجود داردولی منابع اطلاعاتی غربی تعداد این تانکها رابین 100الی 300 دستگاه تخمین می زنندوبراین باورند که بخش عمده این تانکها درمنطقه عملیاتی خاور دور مستقر هستند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تانک T-90همانند سری تانک های T-72وT-80،توپ 125 میلیمتری سری2A46راحفظ کرده است.این توپ قابلیت شلیک گلوله های ضد زره APFSDSگلوله های HEAT گلوله های انفجاری شدید ترکشی(HE FRAG) وگلوله های انفجاری نارجکی با فیوز زماندار راداراست.موشکها هدایت لیزری ضد تانک

AT-11 SNIPERنیز میتواند بر روی این تانک نصب شود.باکمک این موشک ها که ازفاصله 4000متری قابل شلیک هستند وتوان نفوذ در زرهی به قطر 700میلیمتر را دارند،تانک T-90این قابلیت را پیدا می کند که با دیگر ادوات زرهی وانواع بالگرد،قبل از آنکه آنها بتوانند با T-90درگیر پیداکنند،درگیرشودسیستم کنترل آتش کامپیوتری، فاصلهه یاب لیزری و دستگاه نشانه روی حرارتی به تانک این امکانرا می دهد که در حین حرکت ودر هنگام شب نیز بتواند با دشمن درگیر شود،با این تفاسیر به نظر می رسد که اولین نسل از این سیستمها که توسط روسیه ساخته شده وبرروی این تانک نصب شده است با نمونه های غربی امروزی قابل رقابت نیست.این تانک مجهز به سیستم نشانه روی کامپیوتری و سیستم شلیک اتوماتیک می باشد تا به روند شلیک سرعت و دقت بالاتری دهد.جنگ افزارهای فرعی شامل دو قبضه مسلسل7.62 میلیمتریPKT موازی با توپ ویک قبضه مسلسل 12.7میلیمتری نصب شده روی برجک برای مقابله با اهداف هوایی وزمینی میباشید.

خصوصیا ت تانک T-90همانند تانکهای قدیمی ترروسها میباشد.این تانک دارای یک برجک گردوشیبدار است که دروسط بدنه قرار می گیرد.این ویژگی به همراه پدافند عامل وغیرعامل که تانک ازآن بهره میبرد باعث گردیده که تانک T-90 به یکی از ایمن ترین تانکهای جهان درمقابل حملات هوایی وزمینی تبدیل شود.برجک و

بدنه شیب داراین تانک با نسل دوم واکش دهنده های انفجاری(ERA) آجری شکل پوشش داده شده است.این پوشش همانند صدف حلزون به طور زاویه دار روی بدنه وبرجک نصب می شود تاموشکهاو گلوله های شلیکشده به سمت تانک را منحرف ویا منهدم نماید.پوشش این نوع واکنش دهنده ها تا روی برجک ادامه می یابد تا تانک رادرمقابل جنگ افزارهایی که از بالا تانک راهدف قرار میدهند حفاظت کند.

تانک مجهز به یک سیستم قفل کننده وانتخاب هدف لیزری بنام Tshu-1-7 shtort1میباشد.این سیستم دارای یک فاصله یاب لیزری است که میتواند فاصله ادوات وحتی موشکها و گلوله های شلیک شده به تانک را تخمین بزند.تانک همچنین دارای یک محفظه لیزر هشدار دهنده میباشد که درصورت قفل شدن غلاف لیزری جنگ افزارهایروی تانک،به خدمه تانک هشدار می دهد.تانک دارای دو اخلالگر الکترواپتیکالی است که بر روی سیستمهای کنترل کننده جنگ افزارهای هدایت شونده دشمن پارازیت می اندازد و به صورت موازی در دو طرف لوله توپ قرارگرفته است.

یک موتور 12سیلندر توربودیزلی V-84kd با قدرت 1000 اسب بخار می تواند به تانک بیشینه سرعت معادل 65کیلومتر برساعت در جاده و45 کیلو متر برساعت درسطوح غیر جاده ای دهد.

به طور خلاصه می توان تانک T-90آمیخته ای ازتکنولوژی ،قدرت و سرعت نامید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مشخصات:

طول: 9.53 متر

عرض:3.78متر

ارتفاع:2.225متر

وزن:46.5 الی 50تن

تعداد خدمه:3 نفر

بیشینه سرعت جاده ای:65 کیلومتربرساعت

بیشینه سرعت غیر جادهای:45 کیلومتربرساعت

بردعملیاتی:550الی650کیلومتر

عمق شناوری پایاب:درحرکت1.2متر-لوله هواکش 5 متر

جنگ افزارها:

توپ اصلی :125 میلیمتر2A46M

نواخت گلوله:6تل 8 تیر دردقیقه

ظرفیت مهمات:43گلوله

انواع مهمات:HEAT-HEF-APFSDS

مسلسل ها:دو مسلسل 7.62 میلیمتری موازی PKTبا 2000فشنگ

یک مسلسل 12.7میلیمتری3000فشنگ UTJOS NSVT

دود استتار:12خمپاره 82 میلیمتری902B با نارنجک دودزای 3D17 تخلیه کننده دود از اگزوز

بی سیم:

مدل معمولی:R-163-504

مدل فرماندهی:1-163-504+R-163-50K

نفوذ گلوله ضد تانک درزره:درمقابل

APFSDS:الی 800 میلیمتر

HEAT:الی 1350 میلیمتر

با اینکه دیگر از اتحاد جماهیر شوروی پرقدرت اثری باقی نمانده وروسیه امروزبا مشکلات بسیاری درزمینه تامین اعتبارات مالی برای پروژه های نظامی روبروست ولی هنوز تانکهای روسی توان رویارویی ومقابله با تانکهای روسی توان رویایی ومقابله با تانکهای غربی را دارا هستند در هر حال دیگر ازهیولاهای زرهی گذشته روسها که درعصر خود یکه تاز بودندخبری نیست

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...