رفتن به مطلب

بخار آب اشباع-تنظیم شده بر حسب تغییرات فشار si


ارسال های توصیه شده

[h=2]بخار آب اشباع-تنظیم شده بر حسب تغییرات فشار si[/h]

 

-------------

 

[TABLE=width: 860, align: center]

[TR]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

فشار KPa

 

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

دمای اشباع C˚

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC, colspan: 2]

حجم مخصوص m3/Kg

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3]

انرژی داخلی KJ/Kg

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3]

آنتالپی KJ/Kg

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC, colspan: 3]

آنتروپی( KJ/(Kg.K

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

مایع اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

بخار اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

مایع اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

تبخیر

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

بخار اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

مایع اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

تبخیر

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

بخار اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

مایع اشباع

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

تبخیر

[/TD]

[TD=bgcolor: #CCCCCC]

بخار اشباع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

P kpa

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

T sat ˚C

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

ν f

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

ν g

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

u f

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

u fg

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

u g

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

h f

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

h fg

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

h g

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

s f

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

s fg

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

s g

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.6113

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.01

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001000

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

206.14

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.00

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2375.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2375.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.01

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2501.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2501.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.0000

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

9.1562

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

9.1562

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1.0

[/TD]

[TD]

6.98

[/TD]

[TD]

0.001000

[/TD]

[TD]

129.21

[/TD]

[TD]

29.30

[/TD]

[TD]

2355.7

[/TD]

[TD]

2385

[/TD]

[TD]

29.30

[/TD]

[TD]

2484.9

[/TD]

[TD]

2514.2

[/TD]

[TD]

0.1059

[/TD]

[TD]

8.8697

[/TD]

[TD]

8.9756

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

13.03

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001001

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

87.98

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

54.71

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2338.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2393.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

54.71

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2470.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2525.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.1957

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.6322

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.8279

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

2.0

[/TD]

[TD]

17.50

[/TD]

[TD]

0.001001

[/TD]

[TD]

67.00

[/TD]

[TD]

73.48

[/TD]

[TD]

2326.0

[/TD]

[TD]

2399.5

[/TD]

[TD]

73.48

[/TD]

[TD]

2460.0

[/TD]

[TD]

2533.5

[/TD]

[TD]

0.2607

[/TD]

[TD]

8.4629

[/TD]

[TD]

8.7237

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

21.08

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001002

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

54.25

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

88.48

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2315.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2404.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

88.49

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2451.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2540.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.3120

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.3311

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.6432

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

3.0

[/TD]

[TD]

24.08

[/TD]

[TD]

0.001003

[/TD]

[TD]

45.67

[/TD]

[TD]

101.04

[/TD]

[TD]

2307.5

[/TD]

[TD]

2408.5

[/TD]

[TD]

101.05

[/TD]

[TD]

2444.5

[/TD]

[TD]

2545.5

[/TD]

[TD]

0.3545

[/TD]

[TD]

8.2231

[/TD]

[TD]

8.5776

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

28.96

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001004

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

34.80

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

121.45

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2293.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2415.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

121.46

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2432.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2554.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.4226

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.0520

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.4746

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

5.0

[/TD]

[TD]

32.88

[/TD]

[TD]

0.001005

[/TD]

[TD]

28.19

[/TD]

[TD]

137.81

[/TD]

[TD]

2282.7

[/TD]

[TD]

2420.5

[/TD]

[TD]

137.82

[/TD]

[TD]

2433.7

[/TD]

[TD]

2561.5

[/TD]

[TD]

0.4764

[/TD]

[TD]

7.9187

[/TD]

[TD]

8.3951

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

40.29

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001008

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

19.24

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

168.78

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2261.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2430.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

168.79

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2406.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2574.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.5764

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.6750

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.2515

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

10

[/TD]

[TD]

45.81

[/TD]

[TD]

0.001010

[/TD]

[TD]

14.67

[/TD]

[TD]

191.82

[/TD]

[TD]

2246.1

[/TD]

[TD]

2437.9

[/TD]

[TD]

191.83

[/TD]

[TD]

2392.8

[/TD]

[TD]

2584.7

[/TD]

[TD]

0.6493

[/TD]

[TD]

7.5009

[/TD]

[TD]

8.1502

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

15

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

53.97

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001014

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

10.02

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

225.92

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2222.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2448.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

225.94

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2373.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2599.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.7549

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.2536

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

8.0085

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] P kpa[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ν f[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ν g[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] u f[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] u fg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] u g[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] h f[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] h fg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] h g[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] s f[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] s fg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

s g

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

20

[/TD]

[TD]

60.06

[/TD]

[TD]

0.001017

[/TD]

[TD]

7.649

[/TD]

[TD]

251.38

[/TD]

[TD]

2205.4

[/TD]

[TD]

2456.6

[/TD]

[TD]

251.40

[/TD]

[TD]

2358.3

[/TD]

[TD]

2609.7

[/TD]

[TD]

0.8320

[/TD]

[TD]

7.0766

[/TD]

[TD]

7.9085

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

25

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

64.97

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001020

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.204

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

271.90

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2191.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2463.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

271.93

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2346.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2618.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.8931

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.9383

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.8314

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

30

[/TD]

[TD]

69.10

[/TD]

[TD]

0.001022

[/TD]

[TD]

5.229

[/TD]

[TD]

289.20

[/TD]

[TD]

2179.2

[/TD]

[TD]

2468.4

[/TD]

[TD]

289.23

[/TD]

[TD]

2336.1

[/TD]

[TD]

2625.3

[/TD]

[TD]

0.9439

[/TD]

[TD]

6.8247

[/TD]

[TD]

7.7686

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

40

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

75.87

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001027

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.993

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

317.53

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2159.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2477

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

317.58

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2319.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2636.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.0259

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.6441

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.6700

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

50

[/TD]

[TD]

81.33

[/TD]

[TD]

0.001030

[/TD]

[TD]

3.240

[/TD]

[TD]

340.44

[/TD]

[TD]

2143.4

[/TD]

[TD]

2483.9

[/TD]

[TD]

340.49

[/TD]

[TD]

2305.4

[/TD]

[TD]

2645.9

[/TD]

[TD]

1.0910

[/TD]

[TD]

6.5029

[/TD]

[TD]

7.5939

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

75

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

91.78

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001037

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.217

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

384.31

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2112.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2496.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

384.39

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2278.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2663.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.2130

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.2434

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.4190

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

P MPa

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] uf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ufg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ug[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sg[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.225

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

124.00

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001064

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.7933

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

520.47

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2013.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2533.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

520.72

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2191.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2712.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.5706

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.5173

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.0878

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.250

[/TD]

[TD]

127.44

[/TD]

[TD]

0.001067

[/TD]

[TD]

0.7187

[/TD]

[TD]

535.10

[/TD]

[TD]

2002.1

[/TD]

[TD]

2537.2

[/TD]

[TD]

535.37

[/TD]

[TD]

2181.5

[/TD]

[TD]

2716.9

[/TD]

[TD]

1.6072

[/TD]

[TD]

5.4455

[/TD]

[TD]

7.0527

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.275

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

130.60

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001070

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.6573

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

548.59

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1991.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2540.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

548.89

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2172.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2721.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.6408

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.3801

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7.0209

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.300

[/TD]

[TD]

133.55

[/TD]

[TD]

0.001073

[/TD]

[TD]

0.6058

[/TD]

[TD]

561.15

[/TD]

[TD]

1982.4

[/TD]

[TD]

2543.6

[/TD]

[TD]

561.47

[/TD]

[TD]

2163.8

[/TD]

[TD]

2725.3

[/TD]

[TD]

1.6718

[/TD]

[TD]

5.3201

[/TD]

[TD]

6.6619

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.325

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

136.30

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001076

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.562

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

572.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1973.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2546.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

573.25

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2155.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2729.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.7006

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.2646

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.9652

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

350

[/TD]

[TD]

138.88

[/TD]

[TD]

0.001079

[/TD]

[TD]

0.5243

[/TD]

[TD]

583.95

[/TD]

[TD]

1965.0

[/TD]

[TD]

2548.9

[/TD]

[TD]

584.33

[/TD]

[TD]

2148.1

[/TD]

[TD]

2732.4

[/TD]

[TD]

1.7275

[/TD]

[TD]

5.2130

[/TD]

[TD]

9.9405

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.375

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

141.32

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001081

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.4914

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

594.40

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1956.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2551.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

594.81

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2140.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2735.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.7528

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.1647

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.9175

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.40

[/TD]

[TD]

143.63

[/TD]

[TD]

0.001084

[/TD]

[TD]

0.4625

[/TD]

[TD]

604.31

[/TD]

[TD]

1949.3

[/TD]

[TD]

2553.6

[/TD]

[TD]

604.74

[/TD]

[TD]

2133.8

[/TD]

[TD]

2738.6

[/TD]

[TD]

1.7766

[/TD]

[TD]

5.1193

[/TD]

[TD]

6.8959

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.45

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

147.93

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001088

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.414

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

622.77

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1934.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2557.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

623.25

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2120.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2743.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.8207

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.0359

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.8565

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.50

[/TD]

[TD]

151.86

[/TD]

[TD]

0.001093

[/TD]

[TD]

0.3749

[/TD]

[TD]

639.68

[/TD]

[TD]

1921.6

[/TD]

[TD]

2561.2

[/TD]

[TD]

640.23

[/TD]

[TD]

2108.5

[/TD]

[TD]

2748.7

[/TD]

[TD]

1.8607

[/TD]

[TD]

4.9606

[/TD]

[TD]

6.8213

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

P MPa

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] uf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ufg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ug[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] c[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.55

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

155.45

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001097

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.3427

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

655.32

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1909.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2564.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

665.93

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2097.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2753.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.8973

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.8920

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.7893

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.60

[/TD]

[TD]

158.85

[/TD]

[TD]

0.001101

[/TD]

[TD]

0.3157

[/TD]

[TD]

669.90

[/TD]

[TD]

1897.5

[/TD]

[TD]

2567.4

[/TD]

[TD]

670.56

[/TD]

[TD]

2086.3

[/TD]

[TD]

2756.8

[/TD]

[TD]

1.9312

[/TD]

[TD]

4.8288

[/TD]

[TD]

6.7600

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.65

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

162.01

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001104

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.2927

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

683.56

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1886.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2570.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

684.28

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2076.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2760.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.9627

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.7703

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.7331

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.70

[/TD]

[TD]

164.97

[/TD]

[TD]

0.001108

[/TD]

[TD]

0.2729

[/TD]

[TD]

696.44

[/TD]

[TD]

1876.1

[/TD]

[TD]

2572.5

[/TD]

[TD]

697.22

[/TD]

[TD]

2066.3

[/TD]

[TD]

2763.5

[/TD]

[TD]

1.9922

[/TD]

[TD]

4.7158

[/TD]

[TD]

6.7080

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.75

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

167.78

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001112

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.2556

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

708.64

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1866.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2574.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

709.47

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2057.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2766.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.0200

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.6647

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.6847

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.80

[/TD]

[TD]

170.43

[/TD]

[TD]

0.001115

[/TD]

[TD]

0.2404

[/TD]

[TD]

720.22

[/TD]

[TD]

1856.6

[/TD]

[TD]

2576.8

[/TD]

[TD]

721.11

[/TD]

[TD]

2048.0

[/TD]

[TD]

2769.1

[/TD]

[TD]

2.0462

[/TD]

[TD]

4.6166

[/TD]

[TD]

6.6628

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.85

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

172.96

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001118

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.227

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

731.27

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1847.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2578.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

732.22

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2039.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2771.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.0710

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.5711

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.6421

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

0.90

[/TD]

[TD]

175.38

[/TD]

[TD]

0.001121

[/TD]

[TD]

0.215

[/TD]

[TD]

741.83

[/TD]

[TD]

1838.6

[/TD]

[TD]

2580.5

[/TD]

[TD]

742.33

[/TD]

[TD]

2031.1

[/TD]

[TD]

2773.9

[/TD]

[TD]

2.0946

[/TD]

[TD]

4.5280

[/TD]

[TD]

6.6226

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.95

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

177.69

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001124

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.2042

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

751.95

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1830.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2582.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

753.02

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2023.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2776.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.1172

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.4869

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.6041

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1.00

[/TD]

[TD]

179.91

[/TD]

[TD]

0.001127

[/TD]

[TD]

0.19444

[/TD]

[TD]

761.68

[/TD]

[TD]

1822.0

[/TD]

[TD]

2583.6

[/TD]

[TD]

762.81

[/TD]

[TD]

2015.3

[/TD]

[TD]

2778.1

[/TD]

[TD]

2.1387

[/TD]

[TD]

4.4478

[/TD]

[TD]

6.5865

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] P MPa[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] uf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ufg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ug[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center]

sfg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.10

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

184.09

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001133

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.17753

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

780.09

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1806.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2586.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

781.34

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2000.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2781.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.1792

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.3744

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.5536

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1.20

[/TD]

[TD]

187.99

[/TD]

[TD]

0.001139

[/TD]

[TD]

0.16333

[/TD]

[TD]

797.29

[/TD]

[TD]

1791.5

[/TD]

[TD]

2588.8

[/TD]

[TD]

798.65

[/TD]

[TD]

1986.2

[/TD]

[TD]

2784.8

[/TD]

[TD]

2.2166

[/TD]

[TD]

4.3067

[/TD]

[TD]

6.5233

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.30

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

191.64

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001144

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.151.25

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

813.44

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1777.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2591.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

814.93

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1972.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2787.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.2515

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.2438

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.4953

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1.40

[/TD]

[TD]

195.07

[/TD]

[TD]

0.001149

[/TD]

[TD]

0.14084

[/TD]

[TD]

828.70

[/TD]

[TD]

1764.1

[/TD]

[TD]

2592.8

[/TD]

[TD]

830.30

[/TD]

[TD]

1959.7

[/TD]

[TD]

2790.0

[/TD]

[TD]

2.2842

[/TD]

[TD]

4.1850

[/TD]

[TD]

6.4693

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.50

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

198.32

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001154

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.13177

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

843.16

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1751.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2594.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

844.89

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1947.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2792.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.3150

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.1296

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.4448

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1.75

[/TD]

[TD]

205.76

[/TD]

[TD]

0.001166

[/TD]

[TD]

0.11349

[/TD]

[TD]

876.46

[/TD]

[TD]

1721.4

[/TD]

[TD]

2597.8

[/TD]

[TD]

878.50

[/TD]

[TD]

1917.9

[/TD]

[TD]

2796.4

[/TD]

[TD]

2.3851

[/TD]

[TD]

4.0044

[/TD]

[TD]

6.3896

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.00

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

212.42

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001177

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.09963

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

906.44

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1693.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2600.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

908.79

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1890.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2799.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.4474

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.8935

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.3409

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

2.25

[/TD]

[TD]

218.45

[/TD]

[TD]

0.001187

[/TD]

[TD]

0.08875

[/TD]

[TD]

933.83

[/TD]

[TD]

1668.2

[/TD]

[TD]

2602.0

[/TD]

[TD]

936.49

[/TD]

[TD]

1865.2

[/TD]

[TD]

2801.7

[/TD]

[TD]

2.5035

[/TD]

[TD]

3.7937

[/TD]

[TD]

6.2972

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

223.99

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001197

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.07998

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

959.11

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1644.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2603.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

962.11

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1841.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2803.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.5547

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.7028

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.2575

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

3.0

[/TD]

[TD]

233.90

[/TD]

[TD]

0.001217

[/TD]

[TD]

0.06668

[/TD]

[TD]

1004.78

[/TD]

[TD]

1599.3

[/TD]

[TD]

2604.1

[/TD]

[TD]

1008.42

[/TD]

[TD]

1795.7

[/TD]

[TD]

2804.2

[/TD]

[TD]

2.6457

[/TD]

[TD]

3.5412

[/TD]

[TD]

6.1869

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] P MPa[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] uf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ufg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ug[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC]

sfg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

242.60

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001235

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.05707

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1045.43

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1558.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2603.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1049.75

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1753.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2803.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.7253

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.4000

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

6.1253

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

4

[/TD]

[TD]

250.40

[/TD]

[TD]

0.001252

[/TD]

[TD]

0.04978

[/TD]

[TD]

1082.31

[/TD]

[TD]

1520.0

[/TD]

[TD]

2602.3

[/TD]

[TD]

1087.31

[/TD]

[TD]

1714.1

[/TD]

[TD]

2801.4

[/TD]

[TD]

2.7964

[/TD]

[TD]

3.2737

[/TD]

[TD]

6.0701

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

263.99

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001286

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.03944

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1147.81

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1449.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2597.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1154.23

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1640.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2794.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.9202

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.0532

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.9734

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

6

[/TD]

[TD]

275.64

[/TD]

[TD]

0.001319

[/TD]

[TD]

0.03244

[/TD]

[TD]

1205.44

[/TD]

[TD]

1384.3

[/TD]

[TD]

2589.7

[/TD]

[TD]

1213.35

[/TD]

[TD]

1571.0

[/TD]

[TD]

2784.3

[/TD]

[TD]

3.0267

[/TD]

[TD]

2.8625

[/TD]

[TD]

5.8892

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

285.88

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001351

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.02737

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1257.55

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1323.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2580.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1267.00

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1505.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2772.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.1211

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.6922

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.8133

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

8

[/TD]

[TD]

295.06

[/TD]

[TD]

0.001384

[/TD]

[TD]

0.02352

[/TD]

[TD]

1305.57

[/TD]

[TD]

1264.2

[/TD]

[TD]

2569.8

[/TD]

[TD]

1316.64

[/TD]

[TD]

1441.3

[/TD]

[TD]

2758.0

[/TD]

[TD]

3.2068

[/TD]

[TD]

2.5364

[/TD]

[TD]

5.7432

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

303.40

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001418

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.02048

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1350.51

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1207.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2557.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1363.26

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1378.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2742.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.2358

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.3915

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.6722

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

10

[/TD]

[TD]

311.06

[/TD]

[TD]

0.001452

[/TD]

[TD]

0.018026

[/TD]

[TD]

1393.04

[/TD]

[TD]

1151.4

[/TD]

[TD]

2544.4

[/TD]

[TD]

1407.56

[/TD]

[TD]

1317.1

[/TD]

[TD]

2724.7

[/TD]

[TD]

3.3596

[/TD]

[TD]

2.2544

[/TD]

[TD]

5.6141

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

11

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

318.15

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001489

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.015987

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1433.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1096.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2529.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1450.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1255.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2705.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.4295

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2.1233

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.5527

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

12

[/TD]

[TD]

324.75

[/TD]

[TD]

0.001527

[/TD]

[TD]

0.014263

[/TD]

[TD]

1473.0

[/TD]

[TD]

1040.7

[/TD]

[TD]

2513.7

[/TD]

[TD]

1491.3

[/TD]

[TD]

1193.3

[/TD]

[TD]

2684.9

[/TD]

[TD]

3.4962

[/TD]

[TD]

1.9962

[/TD]

[TD]

5.4924

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] P MPa[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] T sat ˚C[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] vg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] uf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ufg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] ug[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] hg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sf[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center] sfg[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCCCC, align: center]

sfg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

13

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

330.93

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001567

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.012780

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1511.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

985.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2496.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1531.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1130.7

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2662.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.5606

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.8718

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.4323

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

14

[/TD]

[TD]

336.75

[/TD]

[TD]

0.001611

[/TD]

[TD]

0.011485

[/TD]

[TD]

1548.6

[/TD]

[TD]

928.2

[/TD]

[TD]

2476.8

[/TD]

[TD]

1571.1

[/TD]

[TD]

1066.5

[/TD]

[TD]

2637.6

[/TD]

[TD]

3.6232

[/TD]

[TD]

1.7485

[/TD]

[TD]

5.3717

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

15

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

342.24

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001656

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.010337

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1585.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

869.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2455.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1610.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1000.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2610.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.6848

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.6249

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.3098

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

16

[/TD]

[TD]

347.44

[/TD]

[TD]

0.001711

[/TD]

[TD]

0.009306

[/TD]

[TD]

1622.7

[/TD]

[TD]

809.0

[/TD]

[TD]

2431.7

[/TD]

[TD]

1650.1

[/TD]

[TD]

930.6

[/TD]

[TD]

2580.6

[/TD]

[TD]

3.7461

[/TD]

[TD]

1.4994

[/TD]

[TD]

5.2455

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

17

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

352.37

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001770

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.008364

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1660.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

744.8

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2405.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1690.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

856.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2547.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.8079

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.3698

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.1777

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

18

[/TD]

[TD]

357.06

[/TD]

[TD]

0.00184

[/TD]

[TD]

0.007489

[/TD]

[TD]

1698.9

[/TD]

[TD]

675.4

[/TD]

[TD]

2374.3

[/TD]

[TD]

1732.0

[/TD]

[TD]

777.1

[/TD]

[TD]

2509.1

[/TD]

[TD]

3.8715

[/TD]

[TD]

1.2329

[/TD]

[TD]

5.1044

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

19

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

361.54

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.001924

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.006657

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1739.9

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

698.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2338.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1776.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

688.0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2464.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

3.9388

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1.0839

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

5.0228

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

20

[/TD]

[TD]

365.81

[/TD]

[TD]

0.002036

[/TD]

[TD]

0.005834

[/TD]

[TD]

1785.6

[/TD]

[TD]

507.5

[/TD]

[TD]

2293.0

[/TD]

[TD]

1826.3

[/TD]

[TD]

583.4

[/TD]

[TD]

2409.7

[/TD]

[TD]

4.0139

[/TD]

[TD]

0.9130

[/TD]

[TD]

4.9269

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

21

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

369.89

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.002207

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.004952

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1842.1

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

388.5

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2230.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

1888.4

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

446.2

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2334.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.1075

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.6938

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.8013

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

22

[/TD]

[TD]

373.80

[/TD]

[TD]

0.002742

[/TD]

[TD]

0.003568

[/TD]

[TD]

1961.9

[/TD]

[TD]

125.2

[/TD]

[TD]

2087.1

[/TD]

[TD]

2022.2

[/TD]

[TD]

143.4

[/TD]

[TD]

2165.6

[/TD]

[TD]

4.311

[/TD]

[TD]

0.2216

[/TD]

[TD]

4.5327

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

22.09

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

374.14

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.003155

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0.003155

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2029.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2029.6

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2099.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

2099.3

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.4298

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

0

[/TD]

[TD=bgcolor: #FFCC99]

4.4298

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...