رفتن به مطلب

بذر کار ها Grain Drills


spow

ارسال های توصیه شده

بذر کار ها

Grain Drills

 

مشخصات

 

بذر ها را روی ردیف هایی با فاصله کم می کارند

بذر ها روی ردیف درهم هستند

فاصله بذر ها روی ردیف نیز مورد نظر نیست

غلات (گندم ، جو...)

علوفه مرتعي

يونجه و شبدر

حبوبات

امکان وجین و دیگر فعالیت های خاک ورزی در حین داشت وجود ندارد

كشت درهم solid Planting

Grain Drill

Air seeder

Broadcast seeder

Airplane

Helicopter

 

مزیت نسبت به بذر پاشی

بذر ها در عمق مورد نظر قرار می گیرند

یکنواختی پاشش بیشتر

 

متن کامل فایل اموزشی را به صورت اسلاید پاورپوینت از لینک زیر دریافت نمایید:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه
  • 11 ماه بعد...

خطی کارهای غلات بذر پاش ها

همانطور که قبلا"گفته شد ، چنانچه بذر محصولات بصورت ردیفی کاشته شود و فاصله بین ردیف های کشت (خطوط کشت) به حدی باشد که کولتیواتورها و ماشین های بذر برداشت بتوانند به آسانی در بین ردیف های کشت کار کنند ، این طریق را کشت ردیفی Row – Crop Planting می گویند . حال اگر فاصله بین ردیف های کشت آنقدر بهم نزدیک باشد که عملیات وجین وسله شکنی و سایر عملیات زراعی نتواند بین آنها انجام شود ، این طریق را کشت درهم Solid Planting یا یگپارچه می نامند . کشت درهم معمولا" با خطی کارهای غلات Grain drills بذرکارهای هوایی یا بذرپاش ها انجام می گیرد . از هواپیما و هلی کوپترها نیز برای کشت درهم بذر بعضی از محصولات استفاده می شود .

کشت درهم (یکپارچه) معمولا" برای محصولات غلات ، از قبیل گندم، جو ، چغندر ، ذرت خوشه ای ، برنج و چای دارد همچنین علف ها و انواع لوبیا و نخود استفاده می شود.

 

خطی کارهای غلات (خطی کارها)

محصولاتی که بذرشان با خطی کار غلات کاشته می شود معمولا" محصولاتی هستند که دارای عملکرد بالا می باشند ، خطی کارهای غلات ، پخش بذر را دقیق تر انجام داده و بذرها را در عمق یکنواخت تری نسبت به بذر پاش ها می کارند.

انواع خطی کارهای غلات

خطی کارهای با چرخ های انتهاییEnd – Wheel drill

خطی کارهای با چرخ های فشار دهندهPress – Wheel drill

خطی کارهای با چرخ های انتهایی معمولا" دارای دو چرخ انتهایی هستند که خطی کار را حمل می کنند و موزع ها بحرکت در می آورند ( شکل 47-17 )

لینک به دیدگاه

در صورت نیاز به خطی کارهای ساده می توان مخزن کود شیمیایی جداگانه اضافه نمود . اندازه خطی کار غلات :

اندازه خطی کارهای غلات معمولا"برحسب تعداد شیار بازکن ها و فاصله بین آنها معین می شود . همچنین اندازه خطی کارها ممکن است برحسب عرض آنها به مترm مشخص می شود. بطور مثال چنانچه خطی کاری دارای 25 شیار بازکن بوده و فاصله بین دو شیار بازکن 12 سانتی متر باشد ، اندازه خطی 12 25 و عرض کار آن 300 سانتی متر (3m) خواهد بود . بطور کلی عرض کار یک خطی کار غلات برابر است با حاصلضرب تعداد ردیف های کشت در فاصله بین دو ردیف کشت کنارهم عرض کار یک خط کار برابر است با فاصله بین اولین و آخرین ردیف کشت (اولین و آخرین شیار بازکن های خطی کار) یا به عبارت دیگر عرض خطی کار منهای فاصله دو ردیف کشت کنار هم خطی کارهای با چرخ های انتهایی ممکن است بین 12 تا 24 شیار بازکن داشته باشد . فواصل متداول بین شیاربازکن ها بینCm 25-15 است خطی کارهای با چرخهای فشار دهنده ممکن است دارای 6 تا 24 شیار بازکن باشد و فواصل بین ردیف های کشت ممکن است بین 3-15 سانتر متر باشد. شیار بازکن های بعضی از خطی کارها که فواصل بین ردیف های کشت در آنها کم است بصورت زیگزاک قرار گرفته اند (شکل 5-17) بدین ترتیب که شیار بازکن ها بطور یک در میان در یک راستا قرار می گیرند . این وضعیت عبور بهتر خاشاک از بین شیار بازکن ها می گردد .

 

ساختمان خطی کارها ی غلات

•مخزن بذر

•موزع ها

•لوله های سقوط

•شیار بازکن ها

•وسایل پوشاننده

•چرخها

•علامت گذارهاMarkers

•وسایل انتقال حرکت

مخزن بذر و کود شیمیایی

مخزن بذر و کود شیمیایی خطی کارها فلزی بوده و ظرفیت آن معمولا“ 0/3 متر مکعب در هر متر عرض کاشت است . بعضی از خطی کارهایی که کود شیمیای را همراه بذر در خاک قرار می دهند دارای یک مخزن دوقسمتی است که از طول بدو قسمت تقسیم شده است (شکل 51-17) . مخزن های دو قسمتی ممکن است دارای دو سر پوش جداگانه برای هر قسمت یا یک سرپوش بزرگ برای هر دو قسمت باشند . مخزن کود شیمیایی در هر دو نوع ذکر شده در بالا ، معمولا" در قسمت عقب قرار می گیرد تا آسانتر قرار گیرد.

سه نوع مهم از موزع ها در خطی کارهای غلات بکار می روند عبارتند از:

•موزع های غلطکی شیار دارFluted Feeds or Fluted Rollers

•موزع های غلطکی دندانه دار toothed Rollers

•موزع های دوتایی را موزع های صفحه ای دو طرفه

•Double – Run Feeds or Double internal Run Feeds

موزع های غلطکی شیاردار (ش. 17-52)

متداول ترین نوع موزع در خطی کارهای غلات محسوب می شود . موزع غلطکی شیار دار از یک غلطک شیاردار Fluted Wheel ( چرخ شیار دار) یا Fluted Feeds Roller دوار که در داخل پیاله ای قرار دارد و می چرخد ، یک مسدود کننده ثابت Stationary Cutoff ، یا غلطکت بدون شیار ، یک دریچه تغذیه قابل تنظیم Adjustable Feed Gate و یک اهرم دریچه تغذیهFeed Gate Lever تشکیل شده است . برای هر شیار بازکن یک موزع غلطکی شیاردار و پیاله وجود دارد . تمام غلطک های شیاردار، موزع های خطی کار ، روی یک محور مشت

سه نوع مهم از موزع ها در خطی کارهای غلات بکار می روند عبارتند از:

•موزع های غلطکی شیار دارFluted Feeds or Fluted Rollers

•موزع های غلطکی دندانه دار toothed Rollers

•موزع های دوتایی را موزع های صفحه ای دو طرفه

•Double – Run Feeds or Double internal Run Feeds

موزع های غلطکی شیاردار (ش. 17-52)

متداول ترین نوع موزع در خطی کارهای غلات محسوب می شود . موزع غلطکی شیار دار از یک غلطک شیاردار Fluted Wheel ( چرخ شیار دار) یا Fluted Feeds Roller دوار که در داخل پیاله ای قرار دارد و می چرخد ، یک مسدود کننده ثابت Stationary Cutoff ، یا غلطکت بدون شیار ، یک دریچه تغذیه قابل تنظیم Adjustable Feed Gate و یک اهرم دریچه تغذیهFeed Gate Lever تشکیل شده است . برای هر شیار بازکن یک موزع غلطکی شیاردار و پیاله وجود دارد . تمام غلطک های شیاردار، موزع های خطی کار ، روی یک محور مشترک ( محور محرک موزع) قرار دارند .

رک ( محور محرک موزع) قرار دارند .

پیاله ها به زیر مخزن (در قسمت عقب مخزن) پیچ و مهره شده اند و بذرهای داخل مخزن بذر از طریق دریچه های کشویی قابل تنظیم مخزن بذر (5-17) وارد پیاله ها شده و بدین ترتیب داخل پیاله ها همیشه پر از بذر است . دریچه های کشویی مخزن بذر با توجه به اندازه بذر (ریزی یا درشتی) و دستور کتابچه راهنمای خطی کار باید باز شوند . در صورتیکه لازم باشد فاصله بین ردیف های کشت افزایش یابد ، بعضی از دریچه ها را می توان مسدود کرد . حرکت محور مشترک موزع ها به وسیله چند چرخ دنده یا چند چرخ دنده زنجیر خور و زنجیر از چرخ های خطی کار تامین می شود. چرخش چرخ های خطی کار موجب گردش محور مشترک شده و گردش محور موجب گردش غلطک های شیاردار در داخل پیاله های مربوط به خود می شود . در موقع کشت بذر ، از آنجا که داخل پیاله موزع پر از بذر است ، شیار غلطک های موزع که در داخل پیاله قرار دارند نیز پس از بذر می باشند . با چرخش غلطک شیاردار ، شیارها بذرهای خود را بداخل لوله سقوط می ریزند .

دریچه تغذیه (شکل 52-17) در موقع کاشت بذرهایی از قبیل گندم ، جو ، جودوسر، چاددار کتان و سایر بذرهای مشابه در بسته ترین وضعیت قرار می گیرد . این دریچه برای کاشت بذرهایی از قبیل نخود، سویای کوچک ، بازتر می شود . اهرم دریچه تغذیه برای کاشت بذرهایی از قبیل سویا و نخود درشت ، لوبیا و ذرت در وضعیت کاملا" باز قرار داده می شود .

در موقع استفاده از موزع غلطکی شیاردار، پس از تنظیم دریچه های کشویی و تغذیه ، میزان ریزش بذر را می توان از دو روش زیر (بطور توام) تغییر داد.

•تغییر مکان غلطک شیاردار در داخل پیاله .

•تغییر سرعت محور محرک موزع غلطک شیاردار .

اهرم تغییر دهنده مکان غلطک شیاردار موزع در داخل پیاله باید در وضعیتی _روی شماره ای) قرار گیرد که در جدول میزان ریزش بذر دفترچه راهنمای خطی کار برای بذرهای مختلف قید شده است . با حرکت اهرم متقابلا" اهرم شیاردار موزع و مسدود کننده ثابت یا غلطک بدون شیار در داخل هر پیاله حرکت می کند (شکل های 53-17 و 54-17) .

در صورتیکه اهرم روی شماره بالاتری قرار داده شود ، طول بیشتری از غلطک شیاردار موزع در داخل پیاله قرار می گیرد و غلطک شیاردار بذر درشتر و بذر بیشتری را حمل کرده و میزان ریزش بذر بیشتر می شود. چنانچه اهرم بر روی شماره پایین تری قرار داده شود ، غلطک شیاردار از داخل پیاله خارج می شود و مسدود کننده ثابت یا غلطک بدون شیار جای آنرا در داخل پیاله می گیرد ، بنابراین بذر ریزتر حمل می شود و میزان بذر کاهش می یابد

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...