رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

دانلود گزارش کار ازمایشگاه شیمی

 

گزارش كار آزمايشگاه شيمي تجزيه

 

آزمايش 1 : سنجش اسيد قوي با سود

 

مقدمه

 

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص بوده و محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.

افزایش محلول استاندارد، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

اسيدها و بازها

واژه هاي اسيد و باز به صورت هاي مختلف تعريف شده اند و هر كدام از اين تعاريف در ارتباط با نحوه ي نگرش ما به خاصيت قدرت اسيدي و بازي است.

بر طبق تعريف لوري- برونستد، اسيد ماده اي است كه پروتون از دست مي دهد و باز ماده اي است كه پروتون قبول مي نمايد. هنگامي كه سولفوريك اسيد در آب حل شود، اسيد h2so4 به باز h2o يك پروتون (هسته هيدروژن) مي دهد و در نتيجه اسيد جديد h3o+ و باز جديد hso4- ايجاد مي گردد.

 

متن کامل گزارش کار را از فایل پیوست دریافت نمایید:

آز-1.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آزمايشگاه شيمي تجزيه

 

 

آزمايش 2 : تعيين غلظت سديم كربنات و سديم بي كربنات در يك محلول مجهول

 

تيتراسيون

 

در روش تیتر کردن سلولی با غلظت مشخص به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واكنش شيميايي بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندار تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

 

تجزیه عنصری

تعدادی از عناصر مهم را که در سیستمهای آلی و زیستی دخالت می‌کنند، می‌توان به سهولت با روشهایی که در مرحله پایانی به یک تیتراسیون اسید و باز ختم می‌شوند، اندازه گیری کرد. عموماً عناصری که قابلیت این نوع تجزیه را دارند، غیر فلزند و شامل کربن، نیتروژن، گوگرد، کلر، برم، فلوئور و چند گونه نامتداول دیگرند. در هر مورد، عنصر به یک اسید یا باز معدنی تبدیل و متعاقباً تیتر می شود.

بعنوان مثال، نیتروژن در بسیاری از مواد با اهمیت در پژوهش، صنعت، کشاورزی یافت می‌شود. مثلاً نیتروژن در اسیدهای آمینه، پروتئینها، داروهای سنتزی، کودهای شیمیایی، مواد منفجره، خاک، آبهای آشامیدنی و رنگها وجود دارد. پس روشهای تجزیه‌ای برای تعیین نیتروژن بویژه در مواد آلی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

 

متن کامل گزارش کار را از فایل پیوست دریافت نمایید:

آز-2.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آزمایش:استاندارد کردن اسید و باز- تیتراسیون خنثی سازی

 

تیتراسیون

 

روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد، تیتراسیون نامیده می‌شود.

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

و یا به بیانی دیگر: افزایش تدریجی یک محلول استاندارد از بورت به محلولی از آنالیت تا کامل شدن واکنش.

 

تیتراسیون یعنی شمارش

همانند روش گراویمتری تیتراسیون نیز یكی از روشهای قدیمی در شیمی تجزیه می باشد . كه هر دوی این روشها مبتنی بر واكنش شیمیایی می باشند.

در این روش حجم محلول استاندارد ( تیترانت ) مصرفی، جهت واكنش كامل با ماده مجهول (آنالیت) اندازه گیری می شود كه این حجم مبین مقدار ماده مجهول می باشد.

از آن زمان كه لوشمیت و آووگادرو فهمیدند كه یك گرم مولكول از ماده حاوی مقدار مشخصی ذره است محلول استاندارد ( تیترانت ) از حل كردن وزن مشخصی از ماده بدست آمد . این بدان معنی است كه اندازه گیری حجم مشخصی از تیترانت در طی تیتراسیون می تواند شمارش تعداد مشخصی ذره از ماده مجهول

( آنالیت ) باشد. بدین ترتیب تیتراسیون همان شمارش است .

با وجود روشهای دستگاهی و غیر دستگاهی فیزیكی و شیمیایی جدید امروزه هنوز تیتراسیون به عنوان یكی از روشهای تجزیه ای كمی، در استانداردها جای دارد كه این حفظ موقعیت را می توان به دلایل زیر دانست .

- سادگی انجام تیتراسیون : دستگاهها و روشها ساده بوده و به راحتی مهیا می گردند . اساس تیتراسیون شناخته شده و به راحتی قابل یادگیری است.

- تیتراسیون یكی از روشهای قاطع برای اندازه گیری آنالیت است و نتایج آزمایشات به صورت مستقیم می تواند مقدار كمی ماده مجهول مورد اندازه گیری را تعیین كند این روش به مانند روش های اسپكتروسكوپی یا فتومتری نیاز به كالیبراسیون ندارد.

- تیتراسیون به سرعت انجام می پذیرد : زمانی كه نتیجه گیری سریع برای شما مهم باشد این روش می تواند در وقت شما نسبت به روشهای دیگر آنالیز كمی، صرفه جویی قابل ملاحظه ای را انجام دهد.

-تیتراسیون متضمن نتایج با صحت و دقت بالا می باشد.

- معمولا" تكرار پذیری اكثر تیتراسیون ها كه با واحد انحراف استاندارد نسبی اندازه گیری می شوند زیر یك درصد می باشند.

- تیتراسیون قابلیت اتوماسیون نیز دارد:

تیتراسیون در حد بالایی قابلیت اتوماسیون دارد این بدان معناست كه در آنالیز نمونه های روتین بسیار مناسب است

-تیتراسیون خیلی مقرون بالصرفه است :

در قیاس با سایر روشهای آنالیز كمی، این روش هزینه كم و كارایی بالایی دارد .

تیتراسیون خنثی سازی.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آزمایش:اندازه گیری سدیم کربنات- سدیم بی کربنات و سود در مخلوط

 

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود.

 

افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

روش تیتر کردن

در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

یک مثال

نقطه اکی‌والان در عمل تیتر کردن NaCl با نقره تیترات وقتی مشخص می‌شود که برای هر وزن فرمولی -Cl در محیط یک وزن فرمول +Ag وارد محیط عمل شده باشد و یا در تیتر کردن ، سولفوریک اسید (H2SO4 ) با سدیم هیدروکسید ( NaOH ) نقطه اکی‌والان وقتی پدید می‌آید که دو وزن فرمولی اسید و دو وزن فرمولی باز وارد محیط عمل شوند.

تشخیص نقطه اکی‌والان

نقطه اکی‌والان در عمل بوسیله تغییر فیزیکی ( مثلا تغییر رنگ ) شناخته می‌شود. نقطه ای که این تغییر رنگ در آن روی می‌دهد، نقطه پایان تیتر کردن است. در تیتراسیون اسید و باز شناساگرها برای تعیین زمان حصول نقطه اکی‌والان بکار می‌روند. تغییر رنگ معرف ، نشانگر نقطه پایانی تیتراسیون می‌باشد.

 

بر حسب واکنش‌هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می‌گیرد، تجزیه‌های حجمی (تیتراسیون) به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 

متن کامل گزارش کار تیتراسیون و اندازه گیری سدیم کربنات و سدیم بی کربنات را از فایل پیوست دریافت نمایید

تیتراسیون کربنات سدیم.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نام آزمایش : تیتراسیون اکسیداسیون-احیا

 

هدف : هدف این جلسه آشنایی با تیتراسیون اکسیداسیون-احیا می باشد .

 

ابزار و مواد لازم : نمونه ی شماره ی 3 حاوی آب اکسیژنه ، نمونه ی شماره ی 13 حاوی ، نمونه ی شماره ی 23 حاوی مس و نمونه ی شماره ی 33 حاوی 0.5 گرم آهن ناخالص در اسید کلریدریک ، پی پت ، تعدادی بشر ، مجموعه ی بورت و پایه ، پیست . پرمنگنات ، سدیم بی کربنات ، محلول ید استاندارد ، پتاسیم یدید ، محلول سدیم تیو سولفات استاندارد ، محلول کلرید قلع ، محلول کلرید جیوه ، اسید سولفوریک ، اسید فسفریک ، پتاسیم دی کرومات استاندارد ، شناساگر دی فنیل آمین سولفونات باریم ، شناساگر چسب نشاسته و آب مقطر .

 

واكنش هاي اكسيداسيون-احيا :

اصطلاح اكسايش در اصل براي واكنش هاي تركيب مواد با اكسيژن به كار مي رفت و احياء به عنوان برداشتن اكسيژن از يك تركيب اكسيژن دار ، تعريف مي شد . معني اين واژه ها به تدريج وسيعتر شده اند . امروزه اكسايش و احياء بر اساس تغيير عدد اكسايش تعريف مي شوند .

اكسايش ، فرايندي است كه در آن عدد اكسايش يك اتم افزايش مي يابد و احياء ، فرايندي است كه در آن عدد اكسايش يك اتم كم مي شود . بر اين اساس ، در واكنش زير اكسايش و احياء صورت مي گيرد :

 

دریافت متن کامل گزارش کار مهندسی شیمی

05-.-oxidimetri.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عنوان

تیتراسیون آهن (II) با دی کرومات

هدف

تعیین غلظت آهن به روش تیتراسیونهای پتانسیومتری.

مواد لازم

تیتر شونده: آهن (II ) با غلظت 0.1 مولار

تیتر کننده: محلول پتاسیم دی کرومات0.02 مولار

وسايل لازم

مگنت ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت حبابدار ، بورت،پایه بورت،همزن مغناطیسی،الکترود شناساگر پلاتین،الکترود مرجع

روش آزمايش

در ابتدای کار بورت را با محلول استاندارد پتاسیم دی کرومات 0.02 مولار صفر می کنیم. سپس 25 میلی لیتر از محلول استاندارد Fe2+ را که توسط کارشناس آزمایشگاه تهیه شده است را درون یک بشر میریزیم و آنرا توسط آب مقطر به حجم میرسانیم ( ابتدای کار درون بشر یک عدد مگنت قرار می دهیم)

سپس2عدد الکترود شناساگر پلاتین و الکترود کالومل را طوری قرار که با محلول تماس داشته باشد.پس از انجام همه این کارها 1 میلی لیتر به 1میلی لیتر پتاسیم دی کرومات را به محلول داخل بشر اضافه میکنیم و به ازاء هر افزايش محلول استاندارد ، اختلاف پتانسيل (E) را قرائت میکنیم و طبق روش معمول تا 10 میلی لیتر بعد از نقطه هم ارزی ادامه می دهیم.

تیتراسیون-آهن-II-با-دی-کرومات.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نام آزمایش

 

تیتراسیون PH متری باز ضعیف(NH3) و اسید قوی( Hcl )

 

مقدمه :

ا لکتروشيمي چيست؟ الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.

در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود.

در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود.

سلول شيميايي : هر سلول شيميايي در واقع يک واکنش اکسايشي - کاهشي است.

هر واکنش اکسايشي -کاهشي شامل دو نيم واکنش است.

هر نيم واکنش يک الکترود مي باشد.

نيم واکنش اکسايش، آند ونيم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.

مثال در مورد يک سلول الکتروشيميايي :

يک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تيغه مسي قرار دارد.

Cu2+ + 2e →Cu

يک ظرف شامل محلول سولفات روي که در آن تيغه اي از روي قرار دارد.

Zn → Zn2+ + 2e

اگر ظرف ها را با پل نمکي به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل کنيم ،

جريان برق توليد مي شود.

Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu

 

پتانسيل سنجي potentiometric :

اندازه گيري اختلاف پتانسيل ما بين دو الکترود شناساگر و الکترود مرجع .

الکترود شناساگريا انديکاتور: پتانسيل آن وابسته به غلظت گونه در تماس با آن است. الکترود مرجع، الکترودي که پتانسيل دقيقاً معيني دارد.

تیتراسیون PH متری باز ضعیف(NH3) و اسید قوی( Hcl ).doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آزمایش:اندازه گیری مقدارآهن در یک سنگ معدن

 

استاندارد کردن پتاسیم پرمنگنات و تیتراسیون آهن با پر منگنات

 

در تمام کاربردهای عملی، قدرت اکسندگی محلول های پر منگنات و سریم(iv) قابل مقایسه اند.اما محلول های سریم(iv)در اسیدسولفوریک برای مدت طولانی پایدار هستند، در حالی که محلول های پرمنگنات به آرامی تجزیه می شوند. لذا استاندارد کردن گاه گاه آن ها مورد نیاز است.علاوه بر این محلول های سریم(iv)در حضور اسید سولفوریک، یون کلرید را اکسید نمی کند، لذا می توانند در تیتر کردن محلول آنالیت حاوی اسیدکلریدریک مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، یون پرمنگنات در حضور اسید هیدروکریک نمی تواند به عنوان تیتر کننده به کار رود.مگر اینکه تدابیر لازم برای جلوگیری از اکسید شدن آرام یون کلرید که منجر به اضافه مصرف شدن محلول استاندارد می شود، به کار رود. مذیت بیشتر سریم(iv) این است که نمک استاندارد این ماده در دسترس است.لذا امکان تهیه ی مستقیم محلول های استاندارد، این ماده را فراهم می آورد.

با وجود مذیت های محلول سریم نسبت به محلول های پرمنگنات، استفاده از محلول های پرمنگنات بیشتر و متداول تر است.

یک دلیل به خاطر رنگی بودن محلول های پرمنگنات است که شدت آن به اندازه ای است که می تواند به عنوان معرف به کار رود

دلیل دوم به خاطر فراوانی پرمنگنات و همچنین قیمت پایین آن است.قیمت یک لیتر محلول پرمنگناتm 02/0 در حدود 08/0 دلار است، حال آنکه قیمت یک لیتر سریم(iv) با قدرت مشابه در حدود20/2 دلار است. چنانچه از نمک استاندارد اولیه ی سریم(iv) استفاده شود، قیمت آن به ازای هر لیتر 40/4 دلار است.

عیب دیگر محلول های سریم(iv)، تمایل آن ها به تشکیل نمک های بازی با حلالیت کم در محلول های اسیدی قوی و با غلظت کمتر از m1/0 است.

تیتراسیون پرمنگنات و اگزالیک اسید.doc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...