رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=bgcolor: #FAFAFA][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=align: center]

[h=2][/h]در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم وایجاد شرایط تحقیق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقیق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و باتوجه به گسترش روزافزون دانش و کاربرد مهندسی برق در زمینه های الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل و مهندسی پزشکی" بیوالکتریک" در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور،دوره کارشناسی مهندسی برق با مشخصات زیر تدوین شده است.

 

 

 

[h=2]طول دوره تحصیل[/h]طول متوسط این دوره 4 سال میباشد و برنامه های درسی آن برای ترم برنامه ریزی میشود. طول هر ترم 17 هفته عملی و آزمایشگاهی اصلی و تخصصی و کارگاهی 51 و کارآموزی 100 ساعت است. همچنین برای دروس نظری غیر عمومی، برگزاری کلاس نظری غیر عمومی، برگزاری کلاس تمرین تا سقف 4/1 واحد درس مجاز می باشد.

تعیین گرایش تخصصی، دانشجویان مجموعه مهندسی برق، پس از گذراندن موفقیت آمیز حداقل واحد درس پایه و اصلی و اخذ نمره در چهاردرس الکترونیک 2، بررسی سیستمهای قدرت 1، سیستمهای کنترل خطی و مخابرات ( و در مورد بیوالکتریک گذراندن حداقل 60 واحد واخذ نمره در دروس الکترونیک2 و تجزیه و تحلیل سیستمها) براساس اولویت و امتیاز دانشجو (رابطه زیر) ظرفیت اعلام شده توسط گروه آموزشی و رعایت نسبت هر یک از سهمیه ها در کل متقاضیان حداکثر دو بار در سال صورت میگیرد. تعیین گرایش دانشجویانیکه در پایان 8 ترم تحصیل موفق به احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز آنها اقدام ننمایند، توسط گروه آموزشی و با توجه به ظرفیتهای باقیمانده انجام میگیرد.

0.15 (معدل امتحان کتبی سال آخر متوسط) = امتیاز

0.15(نمره آزمون سراسری طراز شده به حداکثر 20+ )

0.7 ( معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده) +

 

 

[h=2]تعداد واحدها[/h]تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر میباشد.

1-3- دروس عمومی 20 واحد

2-3- دروس پایه 26 واحد (بیوالکتریک 23 واحد)

3-3- درس اصلی 56 واحد (بیوالکتریک 48 واحد )

4-3 – دروس تخصصی (الزامی و اختیاری)

38 واحد(بیوالکتریک 50 واحد )

 

 

[h=2]نقش و توانایی یا کارایی[/h]تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر میباشد.

1-3-دروس عمومی 20 واحد

2-3-دروس پایه 26 واحد (بیوالکتریک 23 واحد)

3-3-درس اصلی 56 واحد (بیوالکتریک 48 واحد )

4-3 –دروس تخصصی (الزامی و اختیاری)

38 واحد بیوالکتریک 50 واحد )

 

 

 

[h=2]ضرورت و توانایی[/h]تربیت کارشناسان مهندسی برق با توجه به موارد زیر روشن است:

1-5- تنوع کارشناسان برقی موجود در کارنجات، مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و خدماتی

2-5- استفاده گسترده از سیستمهای برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکارگیری هر چه بیشتر و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد در تمامی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی .

 

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

 

دروس دوره هشت ترمي رشته برق گرايش الكترونيك

[TABLE=width: 90%, align: center]

[TR=bgcolor: #CED1DB]

[TH]خير[/TH]

[TH]کد درس[/TH]

[TH]نام درس[/TH]

[TH](اختياري)[/TH]

[TH]نوع[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 1[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]1[/TD]

[TD=align: center]105[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]تربیت بدنی -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]2[/TD]

[TD=align: center]112[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]انقلاب اسلامی و ریشه ها[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]3[/TD]

[TD=align: center]250[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]فارسی عمومی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]4[/TD]

[TD=align: center]251[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]زبان خارجه عمومی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]5[/TD]

[TD=align: center]401[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]فیزیک -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]6[/TD]

[TD=align: center]23105024[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]ریاضی عمومی -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]7[/TD]

[TD=align: center]23110012[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]کارگاه عمومی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 2[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]8[/TD]

[TD=align: center]113[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]9[/TD]

[TD=align: center]252[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]اخلاق وتربیت اسلامی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]10[/TD]

[TD=align: center]402[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]فیزیک -2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]11[/TD]

[TD=align: center]403[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه فیزیک -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]12[/TD]

[TD=align: center]23105035[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]معادلات دیفرانسیل[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]13[/TD]

[TD=align: center]23111026[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]نقشه کشی صنعتی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]14[/TD]

[TD=align: center]23112256[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]برنامه سازی کامپیوتر[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]15[/TD]

[TD=align: center]23130010[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]ریاضی عمومی -2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 3[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]16[/TD]

[TD=align: center]101[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]معارف اسلامی -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]17[/TD]

[TD=align: center]404[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه فیزیک -2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]18[/TD]

[TD=align: center]23105046[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]محاسبات عددی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]19[/TD]

[TD=align: center]23105057[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آمارواحتمالات مهندسی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]پايه[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]20[/TD]

[TD=align: center]23106016[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]الکترومغناطیس[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]21[/TD]

[TD=align: center]23111048[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]مدارهای الکتریکی1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]22[/TD]

[TD=align: center]23112018[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]ریاضی مهندسی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 4[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]23[/TD]

[TD=align: center]23108012[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]الکترونیک -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]24[/TD]

[TD=align: center]23111015[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]کارگاه برق[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]25[/TD]

[TD=align: center]23111037[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه اندازه گیری ومدار - 1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]26[/TD]

[TD=align: center]23111059[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]تجزیه وتحلیل سیستمها[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]27[/TD]

[TD=align: center]23111060[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]مدارهای الکتریکی2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]28[/TD]

[TD=align: center]23111071[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]اندازه گیری الکتریکی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]29[/TD]

[TD=align: center]23111082[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]ماشینهای الکتریکی1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 5[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]30[/TD]

[TD=align: center]23111093[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]31[/TD]

[TD=align: center]23111117[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]مدارهای منطقی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]32[/TD]

[TD=align: center]23111139[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]ماشینهای الکتریکی2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]33[/TD]

[TD=align: center]23111140[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]سیستمهای خطی وکنترل[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]34[/TD]

[TD=align: center]23111173[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]بررسی سیستمهای قدرت -1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]35[/TD]

[TD=align: center]23111208[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]مخابرات 1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]36[/TD]

[TD=align: center]23112052[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه الکترونیک 2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 6[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]37[/TD]

[TD=align: center]110[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]تربیت بدنی -2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]38[/TD]

[TD=align: center]23111128[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه مدارهای منطقی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]39[/TD]

[TD=align: center]23111151[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه سیستمهای خطی وکنترل[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]40[/TD]

[TD=align: center]23112052[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه الکترونیک 2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]41[/TD]

[TD=align: center]23112063[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]الکترونیک 3[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]42[/TD]

[TD=align: center]23112085[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]تکنیک پالس[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]43[/TD]

[TD=align: center]23112154[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]اجزای کامپیوتر[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]44[/TD]

[TD=align: center]23112201[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]فیزیک مدرن[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 7[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]45[/TD]

[TD=align: center]23111162[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]زبان تخصصی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]46[/TD]

[TD=align: center]23112074[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه الکترونیک 3[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]47[/TD]

[TD=align: center]23112096[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه تکنیک پالس[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]48[/TD]

[TD=align: center]23112110[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]مدارهای مخابراتی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]49[/TD]

[TD=align: center]23112165[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه اجزاءکامپیوتر[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]50[/TD]

[TD=align: center]23112187[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]میکروپروسسورها[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]51[/TD]

[TD=align: center]23113168[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]پروژه 1[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]اصلي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #4D718A]

[TH=colspan: 7]ترم 8[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]52[/TD]

[TD=align: center]106[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]معارف اسلامی -2[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]53[/TD]

[TD=align: center]111[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]تاریخ اسلام[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]عمومي[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #FOFOFO]

[TD=align: center]54[/TD]

[TD=align: center]23112109[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]فیزیک الکترونیک[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #DEDEDE]

[TD=align: center]55[/TD]

[TD=align: center]23112121[/TD]

[TD=width: 30%, align: center]آزمایشگاه مدارهای مخابراتی[/TD]

[TD=align: center]خير[/TD]

[TD=align: center]تخصصي[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...