رفتن به مطلب

سیر تحول شیمی آلی - فلزی


mani24

ارسال های توصیه شده

نگاه کلی

 

 

وقتی اولین ترکیب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط "زایس" تهیه و فرمول‌بندی شد، در زمان خود به عنوان ترکیب عجیبی تلقی گردید، بطوریکه سازنده آن ترکیب بشدت مورد انتقاد اکثر دانشمندان و مخصوصا "لی بیگ" که امروزه پدر شیمی آلی خوانده می‌شود قرار گرفت. لی بیگ وجود آن ترکیب را به عنوان یک ترکیب خیالی رد کرد. بعدها مطالعه ساختاری و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این ترکیب ، فرمول بندی زایس را تصدیق کرد. این ترکیب که نمک زایس نامیده می‌شود، توسط او به صورت PtCl2(C2H4).KCL.H فرمول بندی شده بود.

 

 

 

در آن زمان ، شیمیدانان نمی‌توانستند بپذیرند که

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که در شرایط عادی گازی شکل است، چگونه می‌تواند با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جامد ،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تشکیل دهد. مطالعات ساختاری نشان داد که اتیلن از طریق پیوند دو گانه خود با پلاتین در تشکیل پیوند شرکت کرده است که امروزه این پیوند را به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شناسیم که تنها در اواسط قرن بیستم نظریه لازم برای توجیه این پیوند توسط ام.جی.اس. دوار و چات و دنکاسون پیشنهاد گردید.

 

 

 

 

[TABLE=class: cms_table_MsoNormalTable, align: left]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent]

یک مولکول آلی - فلزی

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

تاریخچه

 

 

 

 

اولین ترکیب آلی فلزی ، در سال 1827 توسط یک داروساز دانمارکی به نام زایس بوسیله یک واکنش با اتانول با مخلوط PtCl4 و PtCl4KCl تهیه شد. این تاریخ حدود چهل سال قبل از پیشنهاد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مندلیف بود. نخستین ترکیب آلی- فلزی که دارای پیوند مستقیم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فلز - آلکیل است، به اتفاقی توسط "ای. فرانکلند" (کاشف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) در سال 1849 منتشر شد. در آن زمان فرانکلند در مورد اثبات وجود رادیکالهای آلی بود و تصور می‌کرد که اگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را از اتیل یدید بوسیله فلز
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جدا کند، رادیکال اتیلتهیه می‌شود.

 

 

 

اما به جای رادیکال اتیل ، مایع فرار و بی‌رنگی تولید شد که جرم مولکولی آن با بوتان مطابقت می‌کرد. این ترکیب ، دی اتیل روی بود. این آزمایش ، اساس روشی برای تهیه ترکیبات آلکیل رویگرسینا - رد در سال 1900 به عنوان عوامل آلکیل کنندهاستفاده می‌شد. در سال 1890، تترا کربونیل نیکل بطور اتفاقی توسط "موند" کشف شد. از دیگر کشفیاتی که بر توسعه شیمی آلی – فلزی تاثیر عمیقی داشت، می‌توان کشف فروسن در سال 1951 و کشف فرآیند زیگلر در سال 1953 را نام برد. در مجاورت عناصر توسط بود و این ترکیبات آتشگیر قبل از کشف واکنشگرهای

 

چگونگی تشکیل فروسن

فروسن توسط دو گروه مختلف تهیه شد. "میلر" و همکارانش ، این ترکیب را از گرم کردن پودر آهن و سیکلو پنتا دی‌ان تهیه کردند. ولی "پاسون" و "کیلی" بطور تصادفی از راه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سیکلوپنتادی انیل منیزیم برمید بوسیله فریک کلرید ، این ترکیب نارنجی رنگ و فوق العاده پایدار را سنتز کردند. بعد از انتشار مقاله مربوط به کشف فروسن ، "ویکنسون" و "فیشر" که تجربیاتی در مورد ترکیبات آلی فلزی داشتند، بطور جداگانه ساختار ساندویچی را برای فروسن پیشنهاد کردند که در آن ،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بطور ساندویچی بین دو حلقه مسطح سیکلوپنتادی انیل بطور متقارن قرار گرفته است. صحیح بودن این ساختمان توسط طیف IR

و nmr و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تایید شد.

 

 

چگونگی کشف کاتالیزور زیگلر - ناتا

 

فرآیند زیگلر مربوط به تبدیل اتیلن به پلی اتیلن ، بوسیله

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
متشکل از TiCl4 و AlEt3 می‌باشد که در انستیتو «ماکس پلانک» آلمان کشف شد. "کارل زیگلر" و همکارانش با گرم کردن تری اتیل آلومینیم بااتیلن در اتوکلاو ، درباره جایگزینی اتیلن در پیوند Al-C برای تولید آلکیلهای دراز زنجیر آلومینیم مطالعه می‌کردند. یک روز که بطور تصادفی به علت آلودگی ظرف واکنش با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
متوجه شدند که در اتوکلاو فقط 1-بوتن تشکیل شده است.

 

 

 

این اثر نیکل ، توجه زیگلر را به خود جلب کرد و پس از بررسی اثر سایر فلزات واسطه همراه با تری اتیل آلومینیوم در اواخر سال 1953دریافت که با افزودن زیرکونیوم استیل استونات ، پلی اتیلن با وزن مولکولیTiCl4 وAlEt3 مؤثرترین کاتالیزور برای پلیمریزاسیون استیلن است. کاری که تا آن زمان در شرایط سخت (فشار بالاتر از 1000 اتمسفر و دمای بیش از 200 درجه سانتیگراد) انجام می‌شد تا در انستیتو «پلی تکنیک میلان» با استفاده از این کاتالیزور توانست دنپلیمر فضا ویژه پروپیلن را تهیه کند.

 

بالا بدست می‌آید و بزودی معلوم شد که مجموعه‌ای از

 

 

 

 

[TABLE=class: cms_table_MsoNormalTable, align: left]

[TR]

[TD=bgcolor: transparent][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

اهمیت ترکیبات آلی فلزی

 

کشف فروسن و کاتالیزور زیگلر – ناتا نشان داد که زمینه شیمی‌ آلی فلزی ، فلزات واسطه بسیار غنی است و قابلیت رشد آن فراوان است. "زیگلر" و "ناتا" مشترکا در سال 1963 و "ویلکنسون" و "فیشر" ، مشترکا در سال1973 به خاطر تحقیقات مهمی که در زمینه شیمی آلی فلزی کردند، جایزه نوبل را ازآن خود کردند. فرآیند زیگلر و همچنین فرآیند واکر برای تبدیل اتیلن به استالدئید ، تاثیر عمیقی روی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذاشتند.

 

از دیگر ترکیبات جالب آلی فلزی ، می‌توان کمپلکس واسکا IrClCO(PPh3)2 و کمپلکس‌های کاربن را نام برد. ترکیبات آلی فلزی فلزات گروه اصلی نیز بطور گسترده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان سیلیکونها را نام برد که در صنعت روان کننده‌ها ،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مواد فعال سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

 

 

وجه تمایز ترکیبات آلی فلزی

 

ترکیبات آلی فلزی ، شامل ترکیباتی هستند که دارای پیوند مستقیم فلز - کربن ‌باشند. از این رو ترکیباتی که در آنها فلز از طریق اتمهایی مثل

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به گروههای آلی متصل باشند، اگر چه ظاهرترکیبات آلی را دارند، اما ترکیبات آلی فلزی نیستند، مثل آلکوکسیدها و یا ترکیبات کوئوردیناسیون استیل استوناتها که جزء اصلی توسط اکسیژن به سه فلز واسطه متصل است. وجه تمایز بین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هم مشکل دیگری است. زیرا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و سیلیسیم به عنوان غیر فلز شناخته شده‌اند، اما ترکیبات آلی بور و سیلیسیم ، زیر عنوان ترکیبات آلی- فلزی بررسی می‌شوند.

 

لینک به دیدگاه

شیمی آلی فلزی

 

 

 

 

 

تاریخچه

 

شیمی آلی فلزی را به شیمیسیت انگلیسی « فرانکلند » (Frankland) نسبت می‌دهند. او در سال 1849 دی‌اتیل روی را سنتز نمود و سپس استفاده از ترکیبات آلی روی را در سنتز مواد آلی توسعه داد. نمک زایس ( ) نیز بیش از یک قرن است که شناخته شده است.

 

در اوایل قرن اخیر (1900 میلادی) شیمیست فرانسوی victor. Grignard روش مناسبی جهت تهیه ارگاند منیزیم هالید را توسعه داد، بطوری که بزودی بجای ترکیبات آلی روی به عنوان حد واسط در سنتز ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گرفت. سنتز اتفاقی فروسین در سال 1951 و شناخته شدن متعاقب ساختمان مولکولی آن راه تحقیق را برای زمینه‌ای با تنوع غیر قابل پیش بینی هموار کرد که اهمیت بسزایی در درک ما ازپیوندهای شیمیایی داشته است.

 

 

 

 

خواص ترکیبات آلی فلزی

 

شباهت ترکیبات آلی فلزی از نظر خواص فیزیکی به ترکیبات آلی در مقایسه با ترکیبات معدنی بیشتر است. بسیاری از این ترکیبات دارای ساختار مولکولی منفک هستند و در نتیجه در دماهای معمولی بصورت بلورهایی با نقطه ذوب پایین ، مایعات و یا گازها دیده می‌شوند. این ترکیبات معمولا در حلالهای آلی کم قطبی از قبیل تولوئن ،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و یا دی‌کلرو متان قابل حل هستند.

 

 

 

از نظر خصوصیات شیمیایی ، تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین ترکیبات آلی فلزی وجود دارد و مثلا ، پایداری حرارتی آنها بطور قابل ملاحظه‌ای به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد. از این رو ، تترامتیل سیلان ( ) پس از چندین روز نگهداری در دمای 500 درجه سانتیگراد بلا تغییر می‌ماند، در حالی که تترامتیل تیتان ( ) در دمای اطاق سریعا تجزیه می‌شود.

 

 

 

 

 

پایداری در برابر اکسایش

 

کلیه ترکیبات آلی فلزی از نقطه نظر ترمودینامیکی اکسایش ناپایدار هستند. نیروی محرکه لازم برای اکسایش این ترکیبات به واسطه تشکیل اکسید فلز ،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و آب که انرژی آزاد منفی بالایی دارند، تامین می‌شود. همچنین بیشتر این ترکیبات از نقطه نظر سینتیکی در دمای اطاق یا پایین‌تر در مقابل اکسایش ناپایدار هستند. اغلب این ترکیبات مانند ، ، به خودی خود در هوا آتش می‌گیرند. همچنین بیشتر مشتقات فلزات واسطه در برابر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حساس هستند و معمولا متداول و غالبا ضروری است که این مشتقات ، زیر اتمسفر بی‌اثری از گاز
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند.

 

 

 

لینک به دیدگاه

پایداری در برابر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سرعت آبکافت یک ترکیب آلی فلزی به قطبیت پیوند C-M آن بستگی دارد. مثلا وقتی قطبیت پیوند زیاد باشد (مثلا در ) حمله مولکولهای آب بطور سریع انجام می‌گیرد، در صورتی که در دمای اطاق با وجود داشتن یک اوربیتال خالی 2P در اتم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تحت تاثیر مولکولهای آب قرار نمی‌گیرد. اکثر مشتقات آلی فلزات واسطه خنثی در مقابل فرآیند آبکافت بی اثر هستند، ولی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آلی بشدت ، مستعد آبکافت می‌باشند و علت آن را می‌توان به خاصیت قطبی پیوند ، اندازه بزرگتر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مرکزی و حضور تعداد زیاد اوربیتالهای

خالی کم‌انرژی نسبت داد.

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی ترکیبات آلی فلزی

 

مشتقات عناصر گروه اصلی

 

عناصر اصلی در گروهها (که فقط با الکترونهای s و p پیوند تشکیل می‌دهند.) عموما

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با کربن تشکیل می‌دهند، باستثنای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با کربن عمدتا یونی است. ساختمانهایی که کمبود الکترون دارند، بوسیله عناصری از قبیل Al ، Mg ، Be ،Li تشکیل می‌شوند و ترکیبات خوشه‌ای را تولید می‌کنند ، مانند .

 

 

 

 

 

مشتقات عناصر واسطه

 

در مورد فلزات واسطه (که برای تشکیل پیوند از اوربیتالها و الکترونهای d و در صورت لزوم f استفاده می‌کنند) معمولا کمپلکسهای π دارنده پیوندهای داتیو تشکیل می‌شود. به عبارت دیگر ، عناصر واسطه d اغلب نه تنها دارای پیوندهای سیگما بوده، بلکه پیوندهایی از نوع π نیز دارند. به عبارت ساده‌تر ، پیوند بین اتمهای واسطه و مولکولهای آلی اشباع نشده بوسیله تبادل الکترون در دو جهت مخالف تشکیل می‌شود.

 

ساده‌ترین مثال پیوندی است که بین مونوکسید کربن و اتم فلز در کربونیلهای فلزی تشکیل می‌شود. در این گونه پیوندها فلز باید اوربیتالهای خالی d داشته باشد، تا بتواند الکترونهای داده شده توسط CO را بپذیرد و نیز باید اوربیتالهای اشغال شده d داشته باشد، تا بتواند الکترونهای خود در اوربیتال d را به لیگاند بدهد.

 

برخی از کاربردهای ترکیبات آلی فلزی

 

 

 


  [*=center]استفاده از ترکیبات آلی سیلسیم به عنوان واسطه در تهیه پلیمرهای سیلسیم (سیلیکون‌ها).
  [*=center]استفاده از آلومینیوم آلکین‌ها به عنوان کاتالیزور در پلیمر کردن و الیگومر کردن اولفین‌ها در مقیاس وسیع.
  [*=center]استفاده از تترااتیل سرب و تترامتیل سرب برای بالا بردن درجه اکتان بنزین.
  [*=center]استفاده از ترکیبات آلی قلع به عنوان آفت کش و پایدار کننده پلیمرها.
  [*=center]کربونیل دار کردن
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  جهت تولید اسید استیک. از اسید استیک در تهیه پلی وینیل استات و محصول آبکافت آن یعنی پلی وینیل الکل ، استفاده می‌گردد و همچنین در تهیه انیدرید استیک که مورد نیاز صنایع تولید کننده الیاف استات سلولز و
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  می‌باشد، کاربرد دارد و نیز در تهیه استرهای استات که یکی از حلالهای صنعتی مهم به شمار می‌رود، از اسید استیک استفاده می‌شود.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...