رفتن به مطلب

تغذیه در رشد قد


mim-shimi

ارسال های توصیه شده

با نگاهی گذرا به سایت های اینترنتی، مجلات، روزنامه ها و تلویزیون های ماهواره ای می توان با تبلیغات گسترده در زمینه افزایش قد مواجه شد اما این تبلیغات چقدر باواقعیت مطابقت دارد؟...

اگر بپذیریم که افزایش قد جزیی از فرآیند رشد است ناگزیریم به عواملی که بر رشد مطلوب قد تاثیر می گذارد اشاره کنیم. این عوامل از ژنتیک گرفته تا

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ها و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هر کدام اثرات بارزی بر این فرآیند دارند. حال سوال این است که آیا شروع رشد با تولد آغاز می شود؟ در واقع چنین نیست و شروع رشد از دوران جنینی آغاز می شود. پس باید برای رسیدن به قد بلندتر، از دوران بارداری مراقبت از رشد کودک را آغاز کنیم. در دوران بارداری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تاثیر زیادی بر قد کودک متولد شده دارد. به طوری که مشخص شده است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کنار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و استعمال دخانیات در دوران بارداری به رشد ناکافی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کودک در هنگام تولید منجر می شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در حد متعادل و مناسب از تمام گروه هایغذایی برای دست یابی به رشد قدی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار است اما سوال اساسی این است که آیا با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می توان به وراثت ژنتیک که از عوامل اساسی تعیین کننده طول قد است غلبه کرد؟

پیش از پاسخ به این سوال باید مشخص کرد که میزان مورد انتظار برای قد هر فرد چیست؟ قد متوسط برای پسران شامل میانگین قد پدر و مادر به علاوه 5/6 و برای دختران میانگین قد پدر و مادر منهای 5/6 است. آیا می توان با توجه به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
این قد را افزایش داد. پاسخ به این سوال را باید از متخصصان ژنتیک پرسید؟ اما به طور مختصر می توان گفت برای رشد هر فرد یک دامنه یا محدوده وجود دارد به عبارتی مرزهای بالایی و پایینی برای قد هر فرد وجود دارد که از پیش برای هر فرد تعیین شده است. ما با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مناسب می توانیم از مرز حداقل فاصله گرفته و خود را به حداکثر نزدیک کنیم اما نمی توانیم از مرز بالایی تجاوز کنیم. بگذارید با مثالی مساله را ساده تر کنیم. فرض کنید شما قصد ساختن بنایی را دارید اولین اقدام شما گرفتن مجوز ساخت است. این مجوز به شما اجازه خواهد داد که چند طبقه و تا کجا بسازید. این مجوز ساخت مشابه آنچه است که نقشه ژنی شما برای اینکه قد شما تا کجا پیش برود در اختیارتان قرار می دهد. اقدام بعدی پس از گرفتن مجوز تهیه مصالح و گذاشتن مناسب آنها کنار هم است تا هم از استحکام لازم برخوردار باشد و هم زمینه ادامه کار را فراهم می کند. فرض کنید شما ساختمانی 5 طبقه قرار است بسازید، پس فونداسیون این ساختمان را برای 5 طبقه آماده می کنید. حالا ممکن است در هر طبقه سقف ها را 50/2 تا 80/2 در نظر بگیرید. این تفاوت به طور معمول تفاوتی است که در نگاه معمول بین دو ساختمان 5 طبقه قابل مشاهده است. این همان اتفاقی است که در محدوده رشد قد ممکن است رخ دهد. یعنی یک فرد به مرز پایینی و فرد دیگر به مرز بالایی دست یابد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ما کمک می کند که به مرز بالایی برسیم. اما باید توجه داشت که برای حرکت از مرز پایینی به مرز بالایی محدودیت زمانی وجود دارد که نقطه شروع آن از ابتدای بارداری است که نتیجه آن قد و وزن مطلوب در هنگام تولد خواهد بود و نقطه پایانی آن همزمان با بسته شدن صفحات رشد خواهد بود. در مرحله بلوغ با جهش قدی مواجه هستیم و پس از بلوغ به طور معمول افزایش رشد قدی در حدود 6 تا 7 سانتی متر خواهد بود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رشد از تامین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لازم برای سوخت و ساز بدن را تامین می کنند تا عوامل ساختمانی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، روی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همگی عوامل تعیین کننده بر میزان قد است. آنچه که امروزه تبلیغات روی آن متمرکز است قرص های افزایش قد است که چیزی جز مجموعه ای از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیست که به قیمت های چند برابر فروخته می شود. در صورتی که اگر واقعا به آنها نیاز باشد سال ها است که با قیمت بسیار ارزان در داروخانه ها تحت عنوان قرص های مولتی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مینرال موجود است و نیازی به خرید آنها از طریق تلفن در مکان های نامشخص نیست. بسیاری از این مواد از طریق مصرف متعادل و مناسب مواد غذایی قابل دسترس است. مهم تشخیص کمبودها و رفع آن از طریق مواد غذایی یا مکمل های غذایی است. مشابه آنچه که در ژاپن اتفاق افتاد و افزایش قد جوانان ژاپنی از سال 1950 تا 1970 با افزایش مقدار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دریافتی رخ داد و یا آنچه که در بعضی نقاط کشورمان در مطالعات اخیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مشخص شد و آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود. اگر چه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تامین کننده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، قسمتی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و برخی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است اما مشخص شده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هایی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آنها به خوبی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نشده است. به دلیل داشتن ماده ای به نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در پوسته
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانع از جذب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به خصوص روی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می شود.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به خصوص پیش سازهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
غذایی تامین می کنند. کمبود متوسط تا شدید
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مانع رشد مطلوب کودکان می شود.منابع سرشار از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عبارت اند از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و... دریافت کافی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ویژه در دوره رشد طولی استخوان ها بسیار حایز اهمیت است. بنابراین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را باید به نوجوانان پیش از رسیدن به سن بلوغ توصیه کرد. همین طور استفاده از نور خورشید و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
d از منابع غذایی مانند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که برای داشتن وضعیت مناسب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ی یکی از عوامل مهم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است زیرا وزن اضافی، بلوغ زودرس را به دنبال خواهد داشت و رشد قدی را محدود خواهد کرد. برای رسیدن به قد مطلوب باید وزن کودکان را در محدوده طبیعی حفظ کرد. از طرفی ترشح
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رشد که تاثیر مهمی در رشد مطلوب دارد، کاملا تحت تاثیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرد است و با مصرف زیاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کاهش و با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
های غنی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
افزایش می یابد. در انتها لازم است متذکر شد که برای رشد قدی بهتر است با متخصص مشورت صورت گیرد و گول تبلیغات را نخورد و حواسمان باشد که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، خواب مناسب، فعالیت فیزیکی و حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در محدوده طبیعی در رسیدن به حداکثر رشد قدی فرد بسیار موثر است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...