ثبت نام کنید. بطور کلی در زمین و طبیعت پراکنده‌اند؟ این پرسش از دیر زمانی اندیشه آدمی را به خود سرگرم داشته است و نیازهای زندگی روزانه ، در هر گام و مرحله ای این پرسش را پدید آورده است. چنانچه آدم نخستین که برای ساختن ابزار..."> ثبت نام کنید. بطور کلی در زمین و طبیعت پراکنده‌اند؟ این پرسش از دیر زمانی اندیشه آدمی را به خود سرگرم داشته است و نیازهای زندگی روزانه ، در هر گام و مرحله ای این پرسش را پدید آورده است. چنانچه آدم نخستین که برای ساختن ابزار..."> رفتن به مطلب
azarafrooz

طبقه بندی ژئوشیمیایی عناصر

پست های پیشنهاد شده

[h=1]تاریخچه[/h]چگونه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بطور کلی در زمین و طبیعت پراکنده‌اند؟ این پرسش از دیر زمانی اندیشه آدمی را به خود سرگرم داشته است و نیازهای زندگی روزانه ، در هر گام و مرحله ای این پرسش را پدید آورده است. چنانچه آدم نخستین که برای ساختن ابزار کار و شکار ، موادی لازم داشته ، آنها را با سنگ آتشزنه و نفریت می‌ساخت که همچنان مانند آتشزنه سخت ، ولی محکمتر است. همچنین جستجوی کانه‌های سودمند از هزاران سال پیش از دوره ما آغاز گشته است، یعنی از هنگامی که نیاکان دوره پیش از تاریخ ما جلای زر را در ماسه‌های رودخانه‌ای دیدند، شیفته زیبایی و سنگینی سنگها شدند.

 

هنگامی که صنعت استفاده از کانی‌ها در اروپا گسترش یافت، قوانین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
روشن‌تر و مشخص‌تر گردیدند. در کانهای بسیار ژرف ساکس ، سوئد و کارپات شالوده‌های دانش نوینی به برنامه ژئوشیمی زاده شد. آموختند که موادی را که در طبیعت با همه نزدیکی و اختلاط دارند، همچنین شرایط و قوانینی را که بعضی عنصرها را در یک جا به گرد آمدن و در جای دیگر به پراکندن وا می‌دارند، بهتر بشناسند. ببینیم آیا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
که راهنمای شیمیدانان است، چگونه جویندگان کانی‌ها و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را راهنمایی می‌کند؟

[h=1]مرکز جدول مندلیف (مرکز عناصر واسطه)[/h]مرکز جدول مندلیف را نه فلز:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و شش فلز دیگر از گروه پلاتین اشغال کرده‌اند. می‌دانیم که فلزات مزبور در ژرفای زمین تولید می‌شوند. هنگامی که چین‌خوردگیهای کوهستانی که سابقا بسیار مرتفع بودند، در طول مدت میلیونها سال فرسایش یافتند و همانطور که در ناحیه اورال می‌بینیم، تقریبا به شکل دشتی در آمدند. سنگهای مزبور با رنگ سبز ، محتوی آهن و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اینک پس از فرسایش کوهها بیرون آمده‌اند. این عنصرها تنها ماده بنیادی کوهساران ما را تشکیل نمی‌دهند، بلکه مرکز رده‌بندی مندلیف را نیز اشغال کرده‌اند.

[h=1]سمت راست رده بندی مندلیف[/h]بر گردیم به فلزهای به اصطلاح سنگین که در سوی راست نیکل و پلاتین جای وسیعی را گرفته‌اند. این فلزها :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هستند. این فلزات همیشه با هم در رگه‌های پوسته زمین یافت می‌شوند.

[h=1]سمت چپ رده‌بندی مندلیف[/h]این مواد ، البته فلزات آنها ، از فلزات بسیار شناخته شده‌اند. اینها از سنگهای گرانبها و ترکیبات بریلیم و لیتیم بدست می‌آیند که از عنصرهای نایاب و کمیاب‌اند و در آخرین بازمانده‌های کوههای سنگ خارایی و در پگماتیت‌های پُرمایه گرد می‌آیند.

[h=2]انتهای سمت راست بالای جدول تناوبی[/h]با دقت به انتهای سمت راست بالای جدول توجه کنید. در آنجا عنصرهای اصلی جو یعنی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و گازهای دیگر یافت می‌شوند.

[h=2]انتهای سمت چپ بالای جدول تناوبی[/h]در این قسمت لیتیم ، بریلیم و بور را می‌بینیم؛ این عنصرها ، بخشهای کوههای گرانیتی را به یاد می‌آورند که در آن سنگهای زیبای گرانبها مانند تورمالین‌های سرخ یا سبز (تورمالین) ، زمردهای سبز درخشان (زمرد) و سپودومون‌های بنفش (سپودومون) تشکیل می‌شوند.

[h=1]ستون اول جدول تناوبی[/h]این ستون ، شامل لیتیم ،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است. اینها همه از فلزهای قلیایی هستند، غیر از فرانسیم که عنصری است مصنوعی. عنصرهای مزبور با هم در طبیعت یافت می‌شوند. ترکیبهای آنها به‌خوبی شناخته شده‌اند. ترکیب سدیم همان نمک ساده خوراکی است و ترکیب پتاسیم ، همان شوره قلمی است که در آتشبازیها بکار می‌رود. بعد نوبت به فلزهای قلیایی بسیار کمیاب می‌رسد که در حال حاضر برای ساختن لوازم برقی مختلف بکار می‌روند. ولی هر قدر که این عنصرها گوناگون باشند، از نظر شیمیایی همانندیهایی دارند که همه آن را می‌شناسند.

[h=2]ستون دوم جدول تناوبی[/h]دومین ستون شاهد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که به ترتیب از سبکترین آنها یعنی بریلیم آغاز و در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پایان می‌یابد. این فلزات نیز بین هم یک پیوند خویشاوندی دارند و یک خانواده را تشکیل می‌دهند.

[h=2]ستون سوم جدول تناوبی[/h]در ستون سوم اصلی ، بور ، آلومینیوم ، گالیم ، ایندیم و تالیم داریم. تنها دو فلز نخست ، بور و آلومینیوم ، به مقدار زیاد در طبیعت پراکنده‌اند و نقش مهمی دارند. بور داخل ترکیب اسید بوریک و بوراکس است که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مصرف می‌شود. آلومینیوم در نفلین ، فلدسپات ، کرندن و بوکسیت یافت می‌شود و به حالت خالص در ساختن اشیاء فلزی بسیار گوناگون مانند دیگها ، قاشقها ، در و پنجره‌ها استفاده می‌شود.

[h=2]ستون چهارم جدول تناوبی[/h]این ستون شامل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، سیلیسیم ،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است. دو عنصر نخست یعنی کربن که همه جرم ماده زنده را می‌سازد و در تریب همه آهکها داخل می‌شود و سیلیسیم ، از عنصرهایی هستند که در درجه اول اهمیت قرار دارند.

 

[TABLE]

[/TABLE]

 

[h=2]ستونهای فرعی جدول تناوبی عناصر واسطه[/h]در این گروهها ، فلزاتی مانند آهن قرار دارند که از کاربرد آنها در صنعت مطلع هستیم. آهن ، کبالت و نیکل در جدول بسیار به هم نزدیکند، در طبیعت نیز بسیار به هم نزدیک و همواره با هم وجود دارند. فلزهای سبک از گروه پلاتین ،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، رودیوم و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و همچنین فلزات سنگین ، اسمیم ، ایریدیم و غیره دارای اثرهای مشترکند.

[h=2]ستون پنجم (اصلی) جدول تناوبی[/h]این ستون با نیتروژن آغاز می‌شود که در طبیعت به‌صورت گاز eccf9a944cd1b08c9be36ab4cf36cfb6.png وجود دارد. بعد نوبت به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، ارسینیک ،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بیسموت می‌رسد. از این ستون به بعد ، عنصری با جلای فلزی سایر خواص فلزی مشاهده نمی‌شود.

[h=2]ستون ششم جدول تناوبی[/h]این ستون با اکسیژن شروع می‌شود و با پلونیوم پایان می‌یابد. اکسیژن به‌صورت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دو اتمی 465dbcb9ce16ed8a4f98011b55de9b8f.png در طبیعت وجود دارد و در تمام عناصر و بافتهای زنده زمین موجود است.

[h=2]ستون هفتم جدول تناوبی[/h]این ستون ، ستون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که با فلزات قلیایی نمکهای بسیار مهمی تولید می‌کنند. مولکولهای دو اتمی آنها در طبیعت یافت می‌شوند.

[h=2]ستون هشتم جدول تناوبی[/h]این ستون ، شامل گازهای کمیاب است که با هیچ چیزی ترکیب نمی‌شوند و در تمام کانی‌های زمین نفوذ می‌کنند. نخستین عنصر این ستون ، گاز خورشید یا هلیم (He) و واپسین آنها گاز رادون (Rn) است که گازی است که بسیار شگرف که به خاطر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بودن ، عمر اتمهای آن ، بیش از چند روزی نیست.

منبع : رشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...